31 Οκτ 2019

Στὸν δρόμο τῆς ἀναγνώρισης τῆς «Ἀνεξάρτητης Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας»…

Νέα ζητήματα δημιουργεῖ ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴν ἐπίσημη ἐπιστολὴ Ἱερώνυμου πρὸς τὸν ἐπικεφαλῆς της, Ἐπιφάνιο. Τί ὑπάρχει στὸ προσκήνιο. Στὸν δρόμο τῆς ἀναγνώρισης τῆς «ἀνεξάρτητης Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» βρίσκεται τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀλλὰ καὶ μίας νέας σχισματικῆς ἐκκλησίας στὸ Μαυροβούνιο, μετὰ τὴν ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸ ὑποστηρίζει στὸ Sputnik, πρώην ὑψηλόβαθμος ἀξιωματοῦχος τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀντιτάχθηκε στὴν αὐτοκεφαλία.
Εἰδικότερα, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἴδιος, ἀνακινεῖται τὸ ζήτημα τῆς δημιουργίας Αὐτοκέφαλης Ἀρχιεπισκοπῆς Ὀχρίδας γιὰ νὰ δώσει ὑπόσταση σὲ μία αὐτοκέφαλη Μακεδονικὴ Ἐκκλησία μὲ ἕδρα τὰ Σκόπια, ἀλλὰ καὶ τὸ θέμα ὕπαρξης ἀρκετῶν φωνῶν στὸ Μαυροβούνιο, ποὺ ἐπιθυμοῦν αὐτοκέφαλο καὶ....
ἑτοιμάζονται γιὰ σχίσμα μὲ τὴ Σερβικὴ Ἐκκλησία.

«Στὸ στόχαστρο ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος ποὺ ἔχει σταθερὴ στάση τοῦ κατὰ τῆς ἀναγνώρισης τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Ἡ ἀντιπροσωπία ποὺ ἔστειλε τὸ Φανάρι στὴ Σερβία δείχνει ὅτι ὅλα ἑτοιμάζονται νὰ κινηθοῦν γρήγορα καὶ εἰδικὰ γιὰ τὶς δύο ἐκκλησίες ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴ Σέρβικη», τονίζει, μεταξὺ ἄλλων, ὁ ἀξιωματοῦχος.

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ μπορέσει νὰ πεῖ ἀπολύτως τίποτα στὸ θέμα ὕπαρξης μίας ἀνεξάρτητης Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας. Καὶ αὐτὸ γιατί οἱ Ἕλληνες ἱεράρχες ἔχουν ἀναλάβει ἕνα ρίσκο», ἐπισημαίνει ἡ ἴδια πηγή.

Ὅπως ἐξηγεῖ, ἀπώλεσαν τὸ δικαίωμα τοῦ βέτο:

«Τὸ ρίσκο ποὺ ἔχουν ἀναλάβει ἀναγνωρίζοντας τὸ δικαίωμα τοῦ Πατριάρχη νὰ δίνει αὐτοκεφαλία γενικὰ καὶ ὄχι ὑπὸ προϋποθέσεις κανονικές, θὰ βρεθοῦν μπροστὰ στὸ ἐνδεχόμενο ἀναγνώρισης ἀνεξάρτητης Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας στὰ Σκόπια.

Ὅλα ξεκίνησαν ἀπὸ μία Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο στὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ ὅπου οἱ ἑπτὰ ἀπὸ τοὺς 12 μητροπολίτες ἀναγνώρισαν τὸ δικαίωμα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου νὰ παραχωρεῖ αὐτοκεφαλία.

Δηλαδή, ὑπάρχουν ἑπτὰ μητροπολίτες ποὺ ἀποφάσισαν γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία ὅτι ἐν λευκῶ μποροῦν νὰ κινοῦνται καὶ ὁ Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Ἱερώνυμος», ἀναφέρει, τὸ πρώην ὑψηλόβαθμο ἐκκλησιαστικὸ πρόσωπο.

Τὴν ἴδια στιγμή, ὅπως τονίζει, θὰ πρέπει νὰ πάρουν τὸ ζήτημα στὰ χέρια τοὺς ὅσοι διαφωνοῦν. Ὡστόσο, ἀναγνωρίζει ὅτι δὲν ὑπάρχει κάποιος ἰσχυρὸς συντονιστὴς ἀπέναντι στοὺς ἱερεῖς ποὺ διαφωνοῦν.

«Ὅλοι φοβοῦνται κάποιες διαδικασίες ποὺ μπορεῖ νὰ κινήσει τὸ Φανάρι ἐναντίον τους, ἂν ὑψώσουν τὴ φωνή τους καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο δὲν μιλάει κανείς. Τὸ Φανάρι ἤθελε ὁπωσδήποτε νὰ προσεταιριστεῖ τὴν Οὐκρανία καὶ νὰ προσθέσει 40 ἑκατομμύρια πιστοὺς στὴν Κωνσταντινούπολη».

Ἐπιπλέον, κάνει λόγο γιὰ δύο παράλληλες δικαιοδοσίες ποὺ δὲν θὰ συνυπάρξουν ὁμαλὰ στὴν Οὐκρανία.

Ὁ ἴδιος ἐκτιμᾶ, ὅτι κάποιοι μητροπολίτες δὲν θὰ μνημονεύουν τὸν Ἐπιφάνιο καὶ τονίζει γιὰ ποιὸ λόγο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν μπορεῖ νὰ σπάσει στὰ δύο:

«Ὁ συνδετικὸς εἶναι τὰ χρήματα. Ἡ μισθοδοσία ποὺ χορηγεῖ τὸ ἑλληνικὸ κράτος, ἀλλιῶς σίγουρα ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία θὰ εἶχε διχοτομηθεῖ».

Καὶ προσθέτει:

«Μπορεῖ νὰ μὴ χρειαστεῖ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία οἱ ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουν στὸ ἄδικο ποὺ συμβαίνει, ἀλλὰ τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι μεγάλη μάζα ἱερέων, δὲν θὰ μποροῦν νὰ συλλειτουργοῦν μὲ αὐτούς».
Ἀκόμα καὶ μία προσφυγὴ στὴ δικαιοσύνη δὲν θὰ φέρει ἀποτέλεσμα, ἐκτιμᾶ.
Τὴν ἴδια στιγμή, ἀποκαλύπτει ὅτι Ἕλληνες ἱεράρχες συμβούλεψαν μία ὁμάδα κληρικῶν τῆς Οὐκρανίας, νὰ δεχθοῦν τὸν σχισματικὸ Φιλάρετο ὡς ἀρχηγὸ τῆς οὐκρανικῆς ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος φέρεται μετανόησε γιὰ τὸν τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας. «Ὅμως ὁ Φιλάρετος εἶναι δυσπρόσιτος καὶ δὲν μπορεῖ νὰ δώσει τὴ λύση», σημειώνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.