24 Οκτ 2019

Τὸ «μεταναστευτικὸ» εἶναι μείζον πρόβλημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα...

Κάποιοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι οἱ λεγόμενοι «μετανάστες» ἀπὸ 80 περίπου χῶρες Ἀφρικῆς καὶ Ἀσίας πηγαίνουν ὅλως τυχαίως στὴν Τουρκία. Ἐκεῖ ἀρχικά τούς χρησιμοποιεῖ ὁ Ἐρντογᾶν ὡς μέσον ἐκβιασμοῦ γιὰ νὰ ζητᾶ καὶ νὰ παίρνει χρήματα ἀπὸ τὴν Δύση, χωρὶς νὰ ἐνοχλεῖται καὶ νὰ διαμαρτύρεται κανείς. Ἔτσι συμπτωματικά...
Κατόπιν ὁ Τοῦρκος τοὺς στέλνει παράνομα στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ ἀλλοιωθεῖ πληθυσμιακά, διακινδυνεύοντας τὴν ζωὴ ἀκόμα καὶ μικρῶν παιδιῶν, ὑπὸ τὴν αἰσχροκερδή ἐκμετάλλευση τῶν δουλεμπόρων (χωρὶς νὰ ἀντιδρᾶ κανεὶς) καὶ τὴν καθοδήγηση τῶν καλὰ χρηματοδοτούμενων ΜΚΟ, οἱ ὁποῖοι κατευθύνουν ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ τὴν ὅλη ἐπιχείρηση, μὲ τὴν ὑποστήριξη...
καὶ διευκόλυνση τῆς FRODEX, καὶ τὴν συνεργασία τῶν ἑλληνικῶν «καταδιωκτικῶν» ἀρχῶν, καθὼς καὶ τὴν ἀνοχὴ τῶν κυβερνήσεων, οἱ ὁποῖες ἀναλαμβάνουν τὸ μοίρασμα τῶν «μεταναστῶν» σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, μιᾶς καὶ οἱ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν κλείσει τὰ σύνορα καὶ δὲν τοὺς θέλουν, διότι γνωρίζουν ὅ,τι δὲν γνωρίζουμε ἐμεῖς. Ὅτι ἀνάμεσα στοὺς «μετανάστες» ὑπάρχουν πολλὰ ἄτομα, ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες, οἱ ὁποῖοι δὲν πᾶνε μόνο γιὰ νὰ κάθονται καὶ νὰ παίρνουν ἐπιδόματα ὅπως πᾶνε οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ τοὺς στέλνουν γιὰ νὰ χτυπήσουν τὴν ἀναπτυγμένη Δύση. Ὄχι μὲ πόλεμο ὅπως χτύπησαν τὴν Σερβία, τὴν Συρία κ.α., οὔτε οἰκονομικὰ ὅπως χτύπησαν τὴν Ἑλλάδα κ.α. Διότι ἡ Δύση δὲν χτυπιέται μὲ πόλεμο, οὔτε οἰκονομικά. Ἤθελαν νὰ τὴν χτυπήσουν μὲ τὸ ἰσλάμ. Μὲ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις καὶ βιαιότητες, ἀλλὰ βιάστηκαν χτυπώντας στὴν Γαλλία, στὸ Βέλγιο, στὴν Γερμανία καὶ τοὺς πῆραν εἴδηση.
Ἀπομένει νὰ πάψουμε καὶ ἐμεῖς νὰ πιστεύουμε ὅτι ὅλα ὅσα γίνονται εἶναι «συμπτώσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.