25 Οκτ 2019

Τοῦρκος στρατηγός: «Στὴν Κύπρο κάψαμε τζαμιὰ γιὰ προβοκάτσια». Ἱστορικὴ ὁμολογία γιὰ τὰ γεγονότα τῆς περιόδου 1950-1970

Τοῦρκος στρατηγὸς ἐν ἀποστρατεία Σαμπρὶ Γιρμιμπέσογλου
Τοῦ Νίκου Στέλγια
Μία μικρὴ στιγμὴ ἀμηχανίας ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ ἔρθει στὴν ἐπιφάνεια μία ἔκφανση τῆς σύγχρονης τουρκικῆς ἱστορίας ἡ ὁποία μέχρι σήμερα ἀποσιωπήθηκε συστηματικὰ ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα. Ὁ Τοῦρκος στρατηγὸς ἐν ἀποστρατεία Σαμπρὶ Γιρμιμπέσογλου, πρώην γενικός γραμματέας τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ ἀρχηγὸς τῆς Εἰδικῆς Ὑπηρεσίας Πολέμου τοῦ στρατοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια συνέντευξής του στὸ τουρκικὸ εἰδησεογραφικὸ δίκτυο «Haberturk», σὲ μία στιγμὴ ἀμηχανίας, παραδέχθηκε ὅτι ἡ ὑπηρεσία του φέρει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀνατίναξη καὶ καταστροφὴ πολλῶν τεμενῶν στὴν Κύπρο κατὰ τὴν θλιβερὴ περίοδο 1950-1970.
«Μὲ σκοπὸ νὰ ἐνισχύσουμε τὴν ἀντίσταση τοῦ τουρκοκυπριακοῦ λαοῦ προβήκαμε σὲ δολιοφθορές. Π.χ. κάψαμε τεμένη. Στὴν Κύπρο αὐτὸ ἦταν δικό μας ἔργο. Ἐμεῖς...
κάψαμε τὰ τεμένη», αὐτὰ δήλωσε χαρακτηριστικὰ ὁ στρατηγὸς Γιρμιμπέσογλου.

Ὁ Τοῦρκος στρατηγὸς ἐπεξήγησε καὶ τὴν λογικὴ πάνω στὴν ὁποία βασίστηκε ἡ δράση τῆς Ἐπιτροπῆς Μελέτης Στρατιωτικῆς Κινητοποίησης ἡ ὁποία ἱδρύθηκε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας ’50 καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν Εἰδικὴ Ὑπηρεσία Πολέμου τὸ 1971. Σύμφωνα μὲ τὸν στρατηγό, ἡ συγκεκριμένη ἐπιτροπή, ἡ ὁποία προέβη στὶς δολιοφθορὲς στὴν Κύπρο καὶ ὀργάνωσε τὸ πογκρὸμ κατὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 1955, στήριξε τὴν δράση της στὴν ἑξῆς στρατηγική: «Μὲ σκοπὸ νὰ κινητοποιηθεῖ ὁ λαός, ἡ ἐπιτροπὴ προχώρησε σὲ δολιοφθορὲς καὶ στὴν συνέχεια ἐπέρριψε τὶς εὐθύνες στὴν ἑλληνοκυπριακὴ πλευρά. Αὐτὸς ἦταν ὁ κανόνας διεξαγωγῆς τῶν εἰδικῶν ἐπιχειρήσεων. Στὴν Κύπρο κάψαμε τεμένη».

Ὁ στρατηγὸς Γιρμιμπέσογλου ἐξήγησε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ Μελέτης Στρατιωτικῆς Κινητοποίησης ἱδρύθηκε τὸ 1953 στὴν Ἄγκυρα ἀπὸ τρεῖς ἀξιωματικούς τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ καὶ ὅτι τροφοδότησε τὴν τουρκοκυπριακὴ ὀργάνωση Volkan καὶ στὴν συνέχεια τὴν TMT μὲ ὄπλα. Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, στόχος τῆς ἐπιτροπῆς ἦταν ἡ ἔνοπλη ἀντιμετώπιση τῆς ΕΟΚΑ.

Σχέδιο δολοφονίας τοῦ Ὀζὰλ
Ὁ στρατηγὸς Γιρμιμπέσογλου προέβη στὶς παραπάνω δηλώσεις λίγα εἰκοσιτετράωρα μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ υἱοῦ του πρώην Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Τουργκοὺτ Ὀζάλ. Στὶς δηλώσεις του, ὁ Ἀχμὲτ Ὀζὰλ ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ Εἰδικὴ Ὑπηρεσία Πολέμου εἶχε καταστρώσει σχέδια δολοφονίας τοῦ πατέρα του.
Στὶς δηλώσεις του στὸ «Haberturk», ὁ στρατηγὸς Γιρμιμπέσογλου ἀρνήθηκε τὴν ἀνάμειξή του στὰ σχέδια δολοφονίας τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.
Ἡ τουρκικὴ δικαιοσύνη ἔχει ἀρχίσει νὰ ἐρευνᾶ τοὺς ἰσχυρισμοὺς περὶ σχεδίων δολοφονίας τοῦ Τουργκοὺτ Ὀζάλ.

Σιωπὴ γεμάτη νόημα στὴν τουρκοκυπριακὴ πλευρὰ
Ποιὰ ὑπῆρξε ἡ ἀντίδραση τῆς τουρκοκυπριακῆς πλευρᾶς στὶς ἱστορικὲς δηλώσεις τοῦ στρατηγοῦ Γιρμιμπέσογλου; Σὲ ἐπαφές της μὲ τὴν ἄλλη πλευρὰ τῆς πράσινης γραμμῆς, ἡ kathimerini.com.cy διαπίστωσε ὅτι στὴν τουρκοκυπριακὴ κοινότητα ἐπικρατεῖ σιωπὴ γεμάτη νόημα.

Μία μικρὴ μερίδα τῆς τουρκοκυπριακῆς κοινότητας ἐπιθυμεῖ τὴν διεξοδικὴ ἔρευνα γιὰ τὴν συμμετοχὴ τουρκικῶν καὶ τουρκοκυπριακῶν παραγόντων στὰ ἐγκλήματα τῆς περιόδου 1950-1970. Σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτὴ τὴν μερίδα, ἡ πλειοψηφία τῶν προοδευτικῶν στοιχείων δὲν ἐπιθυμεῖ μετωπικὴ σύγκρουση μὲ τοὺς ἐθνικιστικοὺς παράγοντες καὶ προτιμᾶ νὰ σιωπήσει. Ἀπὸ τὴν πλευρά τους, οἱ ἐθνικιστικοὶ παράγοντες ἐκφράζουν τὸν ἐκνευρισμό τους γιὰ τὶς δηλώσεις τοῦ στρατηγοῦ Γιρμιμπέσογλου. Σύμφωνα μὲ τοὺς ἴδιους, οἱ συγκεκριμένες δηλώσεις εἶναι «κρατικὰ μυστικὰ» τῆς Τουρκίας καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔρθουν στὸ προσκήνιο. Οἱ ἴδιοι θεωροῦν ὑπεύθυνες γιὰ τὶς συγκεκριμένες δηλώσεις τὶς τουρκικὲς κρατικὲς ἀρχὲς οἱ ὁποῖες τὶς ἐπέτρεψαν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ ἴδιοι ἐπισημαίνουν ὅτι τὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς Μελέτης Στρατιωτικῆς Κινητοποίησης καὶ τῆς ΤΜΤ νομιμοποιεῖται στὸ ὄνομα τῶν «ἐθνικῶν συμφερόντων» τῶν Τουρκοκυπρίων καὶ τῆς Τουρκίας.
kathimerini.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.