21 Απρ 2023

Εἰσβολή vegan σέ σοῦπερ μάρκετ του Πειραιᾶ: Ὅταν παραλογισμός καί τραμπουκισμός συναντιοῦνται κάπου στή μέση

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τή Μ. Βδομάδα εἰσέβαλλαν σέ κρεοπωλεῖο καί παρεμπόδισαν τήν περιφορά Ἐπιταφίου - Φασίζουσες συμπεριφορές ἀπό ὁμάδες vegan «ἀκτιβιστῶν»
Διαμαρτυρία - Vegan: Ἄλλα δύο περιστατικά ἦρθαν νά προστεθοῦν στήν παράνοια τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας, γιά νά δείξουν γιατί ὁ ἄκρατος δικαιωματισμός φλερτάρει συνεχῶς μέ φασιστικές συμπεριφορές.

Τή Μεγάλη Πέμπτη πού μᾶς πέρασε, μιά ὁμάδα 12 περίπου «ἀκτιβιστῶν» εἰσέβαλαν μέ πλακάτ σέ σοῦπερ μάρκετ του Πειραιᾶ, κάθισαν γιά ἀρκετή ὥρα μπροστά ἀπό τό... κρεοπωλεῖο φωνάζοντας συνθήματα κατά τῆς «δολοφονίας» τῶν ζώων καί στό τέλος ἔριξαν κόκκινη μπογιά στίς βιτρίνες τοῦ κρεοπωλείου.

Τή Μεγάλη Παρασκευή, ἑπτά «ἀκτιβιστές» vegans ἔφτασαν σέ σημεῖο ἀποθράσυνσης νά παρεμποδίσουν τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στήν πλατεῖα Συντάγματος, κρατῶντας πλακάτ πού ἀνέγραφαν «τί νά τήν κάνουμε τήν παράδοση χωρίς πολιτισμό» καί «ἤθελε νά ζήσει» μέ φωτογραφία ἀμνοεριφίου, ἐνῶ φώναζαν καί ἀντίστοιχα συνθήματα.

Ἄραγε τί σχέση εἶχε ὁ Ἐπιτάφιος μέ τή διαμαρτυρία ἐνάντια στή σφαγή τῶν ζώων; Πώς συνέδεσαν αὐτά τά δυό παντελῶς ἄσχετα πράγματα, στό ἀνταριασμένο μυαλό τους; Τί ἄλλο ἀποκαλύπτει αὐτό, παρά τό ἀντιχριστιανικό μένος πού ἐμφωλεύει στά νεοεποχίτικα κινήματα τέτοιου εἴδους;

Διεθνῆ δίκτυα «ἀκτιβιστῶν» πού σαφῶς ἐπηρεάζονται ἀπό ἀνατολικές θρησκεῖες καί ἀναγάγουν τήν προστασία τῶν ζώων σέ ἄτυπη θρησκεία, ἐπιχειροῦν νά «θεοποιήσουν» τά ζῶα καί νά παρουσιάσουν ὡς «δολοφονικά κτήνη» τούς ἀνθρώπους, ἐνῶ ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν ἀθάνατη ψυχή του, ἀφοῦ τόν τοποθέτησε πρῶτα κορωνίδα μέσα στήν κτίση Του.

Ὁ βιγκανισμός στήν ἀκραία ἔκφρασή του, ἀπό ζωοφιλία γίνεται ζωολατρεία. Καί προάγει τήν ἐχθρότητα καί τήν ἀσπλαχνία πρός τόν συνάνθρωπο, πού ἀντί γιά εἰκόνα Θεοῦ, ἀντιμετωπίζεται ὡς «δολοφόνος», μόνο καί μόνο διότι ἀκολουθεῖ τή διατροφή πού ὁρίζει ἡ βιολογική φύση του.

Τούς πειράζει τό Πάσχα καί ὄχι οἱ τελετουργικές σφαγές
Τό κόκκινο πανί γιά ὅλους αὐτούς τούς «ἀκτιβιστές» πού ἔδρασαν τή Μεγάλη Ἑβδομάδα ἦταν - φυσικά - τό ἔθιμο τοῦ Πάσχα. Ἡ ἑλληνική παράδοση εἶναι ὁ ἀποκλειστικός καημός τους, καί γιά τίς ξένες παραδόσεις πού ὁρίζουν βάρβαρη ἀντιμετώπιση στά ζῶα, οἱ ἀκτιβιστικές δράσεις τους εἶναι ἀπό χλιαρές ἕως ἀνύπαρκτες. Στήν ἐπιλεκτική εὐαισθησία τους, φαίνεται καί ἡ ὑποκρισία τους.

Γιά τήν τελετουργική σφαγή Κόσερ (Kosher) τῶν Ἑβραίων καί Χαλάλ (Halal) τῶν Μωαμεθανῶν, κατά τίς ὁποῖες ἀποκλείεται ἡ ἀναισθητοποίηση τοῦ ζώου, καί ἀφήνεται νά ξεματώσει ζωντανό μέσα σέ πόνο, οἱ «ἀκτιβιστές» δέν ἐπιδεικνύουν τόν ἴδιο ζῆλο ἐναντίωσης, ὅπως κάνουν μέ τό νά διακόπτουν θρησκευτικά τελετουργικά τῆς Ὀρθοδοξίας ἤ νά τραμπουκίζουν κόσμο μέσα σέ κρεοπωλεῖα ἐνόψει Πάσχα.

Τοὐλάχιστον γιά τίς μή τελετουργικές σφαγές, ἡ ΕΕ ἔχει ὁρίσει νομοθεσία πού ἐπιβάλλει τήν ὑποχρεωτική ἀναισθησία τοῦ ζώου, καί ἔτσι αὐτό δέν βιώνει κανέναν πόνο. Τό ὅτι δέν πρέπει νά ὑποφέρει κανένα ζῶο κτηνοτροφίας πού προορίζεται γιά κατανάλωση, εἶναι ἀπολύτως αὐτονόητο καί ἡ πολιτεία θά ἔπρεπε νά τό εἶχε ἐξασφαλισμένο. Εἶναι ἄλλο ὅμως, αὐτό καί ἄλλο ὁ κάθε «ἀκτιβιστής» νά παρουσιάζεται μέ τή θρασύτατη ἀπαίτηση νά κάνει κουμάντο στό... πιάτο σου, στή διατροφή σου, ἄλλα καί στήν ἴδια τήν ὑγεία σου.

Ἄν δέν θές νά καταναλώνεις κρέας καί ζωικά προϊόντα, μέ γεια σου - μέ χαρά σου. Ἔχεις κάθε δικαίωμα νά ὑποστηρίξεις αὐτό πού πιστεύεις. Ἄλλα σεβάσου τίς διατροφικές προτιμήσεις τοῦ διπλανοῦ σου, ὅπως θές νά σέβονται καί τίς δικές σου.

Βλέπουν ὅποια μορφή βίας τους βολεύει
«Δέν εἶναι φαγητό, εἶναι βία», λένε οἱ vegan γιά τήν κρεοφαγία. Μά ἡ ἴδια ἡ τάξη τῆς φύσης ἐμπεριέχει τή βία ὡς ἀπαιτούμενο γιά τή συνέχιση τῆς ζωῆς, δηλαδή τήν ὑπεροχή τοῦ ἰσχυρότερου ὄντος ὡς πρός τό ἀσθενέστερο, σύμφωνα μέ τήν τροφική ἁλυσίδα. Δηλαδή τά σαρκοφάγα ζῶα, τά ἔντομα, τά ψάρια κ.λπ. πώς ἐπιβιώνουν; Δέν ἀκολουθοῦν ἕναν ἀέναο κύκλο βίας καί μάλιστα ἀμείλικτης; Ἀντιθέτως, ὁ ἄνθρωπος ἔχει πλέον τά τεχνολογικά μέσα νά παρακάμπτει τήν ἀνάγκη γιά χρήση βίας, ὥστε νά θανατώνεται τό ζῶο χωρίς νά ὑποφέρει καί χωρίς κἄν νά τό καταλαβαίνει (ἄν βέβαια ἡ σφαγή γίνεται ὅπως πρέπει).

Καί νά κόψεις ἕνα τρυφερό μαρούλι ἀπό τόν μπαξέ πρίν αὐτό βγάλει σπόρους νά ἀναπαραχθεῖ, καί αὐτό μορφή «βίας» εἶναι. Κόβεις βίαια τόν κύκλο τῆς ζωῆς τοῦ φυτοῦ, προκειμένου νά τραφεῖς ἐσύ. Τί νά κάνουμε δηλαδή, νά γράψουμε σέ ἕνα πλακάτ ὅτι τά μαρούλια δέν ἔχουν φωνῆ καί νά τά ὑπερασπιστοῦμε μέ τή δική μας; Καί ἄν θεωρεῖς τή ζωή τοῦ φυτοῦ κατώτερη ἀπό τοῦ ζώου, τότε (σύμφωνα μέ μιά ἀνεστραμμένη λογική τῶν παράλογων ἐπιχειρημάτων τους) εἶσαι σπισιστής. Διαχωρίζεις εἴδη σέ ἀνώτερα καί κατώτερα, εὐνοεῖς τα μέν καί ἀδικεῖς τά δέ. Κάνεις τό ἴδιο πρᾶγμα, γιά τό ὁποῖο κατηγορεῖς τούς κρεοφάγους. Πέφτεις σέ ἀντιφάσεις μεγάλες, ἄν τό ἐξετάσεις στό βάθος - βάθος τοῦ θέματος.

Καί πόση ὑποκρισία κρύβει αὐτή ἡ μονόπλευρη ἀνάδειξη τῆς «βίας»! Γιά τό ἀμνοερίφιο κρατᾶνε πλακάτ πού γράφει «ἤθελε νά ζήσει», ἄλλα γιά τά ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀγέννητα παιδιά πού σφαγιάζονται ἐτησίως στή χώρα μας μέ τίς ἀμβλώσεις, οὔτε κἄν διανοήθηκαν νά μποῦν στόν προβληματισμό ἄν καί ἐκεῖνα ἤθελαν νά ζήσουν! Σκοτισμένα μυαλά, νοιώθουν ἀπείρως μεγαλύτερη ἐκτίμηση καί συμπάθεια γιά τό γένος τῶν τετράποδων, παρά γιά τά ἀθῶα ἀγέννητα πλάσματα πού κατακρεουργοῦνται στίς μῆτρες τῶν γυναικῶν πρίν δοῦν τό φῶς τῆς γέννησης.

Ὁ ὁρισμός τῆς διαστροφῆς καί τῆς μισανθρωπίας!

Αὐτές οἱ «ἀκτιβιστικές» δράσεις πού ὁλοένα καί ἐντείνονται, εἶναι βούτυρο στό ψωμί τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων (γιά τήν ἀκρίβεια ἡ ἴδια ἡ ΝΤΠ τίς προωθεῖ ἐξ' ἀρχῆς), ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νά ἐπιβάλλει τή παγκόσμια βιομηχανία ἐργαστηριακῆς σίτισης τοῦ «μετανθρώπου».

Ἐπιζητοῦν νά ἀποκόψουν πλήρως τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε βιολογική λογική πού ὁρίζεται ἀπό τή θεόκτιστη φύση καί νά τόν καθυποτάξουν σέ ἀποκλειστική κατανάλωση τεχνητῶν ἤ «ἐναλλακτικῶν» προϊόντων. Θυμίζει τό μπολάκι μέ τον - ἄγνωστης προέλευσης - χυλό πού πετᾶνε στό κελί ἑνός φυλακισμένου.

Ἡ vegan διατροφή στηρίζεται ἐπικοινωνιακά ἀπό τά δυτικά κέντρα ἐλέγχου, ἀκριβῶς διότι ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς πού ἐπιδιώκουν τόν μαζικό περιορισμό τῆς κτηνοτροφίας (καί κάθε μορφή διατροφικῆς αὐτάρκειας), τήν προώθηση τοῦ τεχνητοῦ κρέατος τῶν πολυεθνικῶν, τήν ἐξάρτηση ἀπό τά συμπληρώματα διατροφῆς καί τήν ἀποσύνδεση τῶν λαῶν ἀπό τά παραδοσιακά διαιτολόγια τούς.

Ἀσφαλῶς ἡ εὐαισθητοποίηση τῶν ἀνθρώπων ὡς πρός τό θέμα τῆς προστασίας τῶν ζώων, δέν εἶναι συλλήβδην μιά τάση πού ὁδηγεῖ σέ λανθασμένους δρόμους. Πολλοί ἀγωνίζονται μέ καλή προαίρεση καί μέ σεβασμό στίς διατροφικές συνήθειες τῶν ἄλλων. Ὑπάρχει πάντα ὅμως ὁ κίνδυνος νά χαθεῖ τό μέτρο, καί γι' αὐτό πρέπει νά φωτίζονται ὅλες οἱ σκοτεινές πτυχές αὐτοῦ.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.