22 Απρ 2023

Ρήγας Βελεστινλής, ὁ Ἐπαναστάτης καί πατέρας τῆς Ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας

Καλεσμένος: δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα.

Μιά ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη μέ τόν Δρ. Δημήτριο Καραμπερόπουλο, πρόεδρο τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα, γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ρήγα Βελεστινλή.

Ἄγνωστα στοιχεῖα ἀπό τή ζωή τοῦ Ρήγα, τή δράση καί τό ὅραμά του, τόν Θούριο καί τή Χάρτα, τή προδοσία ἀλλά καί τό... τραγικό τέλος τοῦ Ρήγα καί τῶν συντρόφων του.
Σημαντικό ρόλο στήν διαμόρφωση τῆς ἐπαναστατικῆς σκέψης τοῦ Ρήγα καί τή σύλληψη τοῦ συγκεκριμένου ἐπαναστατικοῦ του σχεδίου θά πρέπει νά διαδραμάτισαν, ἐκτός ἀπό τίς μελέτες του, καί σημαντικά γεγονότα τῆς ἐποχῆς του.
Ἀποτέλεσμα τῶν μελετῶν του καί τῆς ἐμπειρίας τῶν ἱστορικῶν γεγονότων ἦταν ὁ Ρήγας νά συλλάβει τό ἐπαναστατικό του σχέδιο καί νά στηρίξει τήν σχεδιαζόμενη Ἐπανάστασή του στίς ντόπιες, γηγενεῖς δυνάμεις τῶν σκλαβωμένων.
Γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος καί τῶν ἄλλων Βαλκανικῶν λαῶν ἀπό τήν Ὀθωμανική τυραννία, ὁ Ρήγας ὡς πραγματικός ἡγέτης φρόντισε γιά τήν προετοιμασία τῆς ἐπανάστασης καί τήν ἐφαρμογή της. ΄εδωσε σημασία στήν ἀνύψωση πρῶτα τοῦ ἠθικοῦ τῶν σκλαβωμένων καί στή δημιουργία ἐπαναστατικῆς διάθεσης γιά νά πάρουν τά ὅπλα ἐναντίον τοῦ τυράννου.
Μέ τό τραγούδι, μέ τόν ἐπαναστατικό παιᾶνα "Θούριος", προσπαθεῖ νά ἐμψυχώσει τούς σκλαβωμένους καί νά τούς ὠθήσει στήν μεγάλη ἀπόφαση, τήν ἐπανάσταση. Γρήγορα ὁ Θούριος διαδόθηκε σέ χειρόγραφη μορφή στό χῶρο τῶν Βαλκανίων ἐμψυχώνοντας τούς σκλαβωμένους γιά τόν τιτάνιο τοῦ πολέμου ἀγῶνα. Μάλιστα, ἡ διάδοση καί ἐξάπλωσή του ἀποτελεῖ μοναδικό, ἴσως, φαινόμενο στήν ἱστορία τῶν λαῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.