30 Ιουν 2022

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος εἶχε μεγάλη ὀρθόδοξη εὐαισθησία, γι΄ αὐτὸ δὲν δεχόταν συμπροσευχὲς καὶ κοινωνία μὲ πρόσωπα μὴ ὀρθόδοξα

Μέ ἀφορμή τήν χθεσινή συμπροσευχή  στήν Ρώμη (Δεῖτε 
ΕΔΩ), ἐπί τή μνήμη τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 Ἰουνίου) ἀναρτοῦμε ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Βίος ὁσίου Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου» του Ἱερομονάχου Ἰσαὰκ ὅπου ἀναφέρονται οἱ θέσεις τοῦ Ἁγίου στό θέμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τῶν συμπροσευχῶν μέ ἑτεροδόξους, ὡς ἀπάντηση στίς ὅλο καί αὐξανόμενες οἰκουμενιστικές κινήσεις της διοικούσας ἐκκλησίας
Ἱερομονάχου Ἰσαὰκ «Βίος Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου»
Κεντρικὴ διάθεση βιβλίου:
Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος» Μεταμόρφωσις Χαλκιδικῆς
Ὁ Γέροντας ἦταν μοναχὸς μὲ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση. Οἱ ἐκκλησιολογικὲς του ἀπόψεις ἦταν ὀρθοδοξότατες. Πίστευε ὅτι ἡ Ἐκκλησία κατέχει τὸ πλήρωμα τῆς ἀποκαλυφθείσης Ἀλήθειας. Ἔλεγε: «Ὅ,τι ἔχει ἡ Ἐκκλησία εἶναι λαμπικαρισμένο». Ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων κατορθώνεται στὴν Ἐκκλησία. Αἰσθανόταν ὅτι ἀποτελεῖ μέλος της. Ὑπέτασσε τὸ θέλημά του καὶ θυσιαζόταν γιὰ τὸ καλό της. Ἀκόμη καὶ ἡ ἄσκησή του εἶχε ἐκκλησιαστικὴ ἀναφορά. Πίστευε ὅτι, «ὅταν διορθώσω τὸν ἑαυτό μου, διορθώνεται ἕνα κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας». Ἡ ἀγάπη...

Δ. Γάκης: "To 20% τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer βρίσκεται στίς ωοθῆκες σέ 48 ὧρες!"

Γράφει ὁ Γάκης Δημήτριος, πρ. Διοικητής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
Συνεχίζονται οἱ ἀποκαλύψεις τῶν ἐγγράφων της Pfizer πρός τό CDC, βάσει δικαστικῆς ἀπόφασης στίς ΗΠΑ.
Ἀποκαλύφθηκε τό ἔγγραφο τῆς κατανομῆς ἐμβολίου mRNA στό σῶμα (προκλινική μελέτη)

Στή σελίδα 25, στόν πίνακα 2 βλέπουμε ὅτι ἡ συγκέντρωση τοῦ φαρμάκου στίς ωοθῆκες 48 ὧρες μετά τήν...

π. Γεώργιος Σχοινάς: «Πότε θά πάρουμε χαμπάρι»;

Ἀκοῦστε σέ ἠχητικό ὅλη τήν ὁμιλία καί διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπο τήν Ὁμιλία 
τοῦ π. Γεωργίου Σχοινά στόν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου μέ θέμα:
«Πότε θά πάρουμε χαμπάρι;» 
Παρέα τῆς Τρίτης, 28 Ἰουνίου 2022
π. Γεώργιος Σχοινάς:
«Ὑπάρχει σαφής ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας πού λέει ὅτι ἀπό τή στιγμή τῆς σύλληψης ὑπάρχει παιδί! Αὐτό θέλουν νά τό ἀνατρέψουν... Γιατί νά ὑπάρχει παιδί; Ὅποτε δέν θέλουμε δέν θά ὑπάρχει. Κατά τά ἄλλα κοπτόμαστε γιατί ὁ καημένος ὁ Snik καί ὁ Light πλακώθηκαν στό ξύλο. "Καί τί διδάσκουμε στά παιδιά μας... Πού ἀκοῦνε τούς τράπερς καί χαλάσανε ἀπό τούς τράπερς"... Μακάρι νά ἤμουν σάν τούς τράπερς καί νά...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: " Ἅγιος Πορφύριος: «Ἔρχεται ἡ ἀποστασία τοῦ κλήρου» "


Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 26 Ἰουνίου 2022]

Ἀπόστολοι καὶ Ἐκκλησία Χριστοῦ

Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τοὺς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο. Ἀναφέρεται στὴν Ἀποστολικὴ διαδοχὴ καὶ διδαχὴ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, δηλαδὴ στὴν συνέχεια τοῦ ἁγιοπετερικοῦ βιώματος, ὅπως μοναδικὰ αὐτὸ ἐκφράζεται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μέμο.

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μήν προσπαθεῖς νά λύσεις κάποιο δύσκολο πρόβλημα μέ φιλονικία, ἀλλά μέ τά μέσα πού ἐπιβάλλει ὁ πνευματικός νόμος, δηλαδή μέ τήν ὑπομονή, τήν προσευχή καί τήν ἁπλότητα τῆς ἐλπίδας.
Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητής

29 Ιουν 2022

Παῦλος: Ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ
Ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος δὲν ἀνῆκε στὴ χορεία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Δὲ γνώρισε τὸν Κύριο ὅσο ζοῦσε στὴ γῆ, ἀλλὰ ἀποκαλύφτηκε κατόπιν σὲ αὐτὸν καὶ κλήθηκε νὰ γίνει ἀπόστολός Του, ὄντας αὐτὸς πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας.
Γεννήθηκε γύρω στὸ 15 μ. Χ. στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας ἀπὸ Ἰουδαίους γονεῖς. Ὀνομαζόταν Σαούλ, ἔχοντας καὶ τὸ ρωμαϊκὸ ὄνομα Παῦλος. Οἱ εὔποροι γονεῖς τοῦ...

Ὁ ἐναγκαλισμὸς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

Ὁ μήνας ᾽Ιούνιος καταυγάζεται ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ᾽Ιουνίου). Δέν πρόκειται περί μίας ἁπλῆς ἑορτῆς, ὅπως συνήθως ἑορτάζουμε τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τῶν ἁγίων μας: νά θυμηθοῦμε τήν κατά Χριστόν πολιτεία τους καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας νά τούς μιμηθοῦμε. Στόν ἐναγκαλισμό τῶν δύο ἀποστόλων, ὅπως τόν βλέπουμε στή γνωστή εἰκόνα τους, ἡ ᾽Εκκλησία μας πρόβαλε τή σύζευξη τῆς πίστεως καί τῶν ἔργων, μέ ἄλλα λόγια εἶδε τούς ἀποστόλους αὐτούς ὡς σύμβολο καί τύπο τῆς παραδόσεώς της.
Ὑπῆρξε, καί ὑπάρχει ἀκόμη σέ ὁρισμένους αἱρετικούς, ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι ἀκολουθοῦν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Καὶ δὲν μαλακώνει τὴν καρδιὰ ὁ θυμός, οὔτε οἱ αὐστηρὲς παρατηρήσεις, οὔτε οἱκατηγορίες πού ἐξευτελίζουν, ἀλλὰ ἡ ἐπιείκεια. Γιατὶ ὁ μὲν θυμὸς χειροτερεύει τὴ σκληρότητα τῆς καρδίας, ἐνῶ ἡ ἐπιείκεια τὴν ἀφαιρεῖ καὶ τὴν ἐξουδετερώνει. Ὥστε, ἂν θέλεις νὰ πλησιάσεις ψυχικὰ τὸν ἄλλο καὶ νὰ καταπραΰνεις κάποιον πού ἀδίκησε, νὰ τοῦφερθεὶς μὲ μεγάλη πραότητα.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

28 Ιουν 2022

Ἀπό τόν ἄφυλο «Winnie The Pooh» τῆς ΠτΔ, ὡς τίς Drag Queens πού διαβάζουν παραμύθια σέ παιδιά, o ἐκμαυλισμός συνεχίζεται

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Προσηλυτισμός «πολύχρωμης» προπαγάνδας σέ ἀπονήρευτα παιδιά καί ἡ κατρακύλα τῆς διαπαιδαγώγησης δέν ἔχει σταματημό.
Ποιόν κοινό παρανομαστή ἔχει τό μάθημα ἄφυλης κοινωνίας πού ἔκανε σέ Δημοτικό σχολεῖο τόν περασμένο Δεκέμβριο ἡ Πτδ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μέ τήν ἀνάγνωση παραμυθιῶν σέ παιδιά ἀπό «Drag Queens», στή Θεσσαλονίκη πρίν ἀπό λίγες μέρες;

Τόν συστηματικό ἐκμαυλισμό τῶν παιδιῶν πού παίρνει ὅλο καί χειρότερες διαστάσεις, καί μάλιστα δια τῆς...

"Κύριος κρινεῖ λαούς. κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί"

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ
Ἁγίου Νικοδήμου - Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ 
Ἑρμηνεία εἰς τούς Ρν΄ Ψαλμούς
"Κύριος κρινεῖ λαούς. κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί". (Ψαλμός 7, 9)

Ἑρμηνεύει ὁ Ἅγιος Νικόδημος:
Καταρχάς ἐννοεῖ ὁ Δαβίδ πώς δέν θά ἀφήσει ἀτιμώρητες ὁ Κύριος τίς πονηρίες πού μηχανεύτηκαν οἱ ἐχθροί τοῦ ἐναντίον του. Ἀπό τήν ἄλλη θέλει νά πεῖ ἀκόμη γενικῶς ὅτι ὁ Θεός θά κρίνει τούς ἀνθρώπους. Δηλαδή, τους μέν κακούς καταδικάζοντάς τους στήν κόλαση, τούς δέ καλούς θά τούς τοποθετήσει στά δεξιά...

Ἡμέρα ἑορτῆς γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἐνδομήτριου παιδιοῦ

Toυ Βασίλειου Ευσταθίου
Δρ. Φυσικού, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ)
Στὶς 24 Ἰουνίου 2022 ἀνατράπηκε ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο στὶς ΗΠΑ ἡ ἀπόφαση τοῦ 1973 κατὰ τῆς ζωῆς καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, τὸ ὁποῖο ἀπὸ τότε εἶχε πλέον μείνει ἐντελῶς ἀνυπεράσπιστο στὰ φονικὰ νυστέρια καὶ ἄλλα ἐκτρωτικὰ ὄργανα τῶν ἰατρῶν – δολοφόνων. Ἀκόμα καὶ λίγες ἡμέρες πρὶν τὴν γέννα του, ὁπότε στὴν πραγματικότητα εἶναι ἕνα πλήρως σχηματισμένο βρέφος, μποροῦσε νὰ κατακρεουργηθεῖ, κάτω ἀπὸ τὴν κάλυψη τοῦ νόμου γιὰ τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης τοῦ σώματος τῆς γυναίκας. Αὐτὸ τότε θεωροῦταν μιὰ μεγάλη νομικὴ κατάκτηση στὶς ΗΠΑ ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ...

Ἡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τῆς Πολύτεκνης Οἰκογένειας στόν ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
Μακεδονία μας, ἀπό τά ἀρχαιότατα χρόνια ἕως καί σήμερα εἶναι Ἑλλάδα. Αὐτό πρέπει νά διαφυλαχθεῖ μέ κάθε τρόπο, μέ κάθε τίμημα. Εἶναι κομμάτι τῆς Πατρίδας μας, κόμματι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους πού εἶναι εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό καί τό σκεπάζει ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, ἡ Γλυκύτατη Παναγία μας.

Στίς ἡμέρες μας, ἕνας θεσμός πού πολεμεῖται μέ κάθε τρόπο, ἔμμεσα ἤ ἄμεσα εἶναι ὁ θεσμός τῆς Πολύτεκνης Οἰκογένειας. Εἶναι ἄλλο ἕνα μέτωπο πού εἶναι ἀπόλυτος  ἀνάγκη νά διαφυλαχθεῖ. Μή ξεχνᾶμε πώς ὅπως σέ κάθε ἀγῶνα τοῦ Ἔθνους, ἔτσι...

Ιερομόναχος Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης (1913 - 28 Ἰουνίου 1996)

Ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος γράφει περὶ τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος: «Ὁ Γέροντας Ἄνθιμος Ἁγιαννανίτης ἦταν ἀπὸ τοὺς τελευταίους παλαιοὺς Ἁγιορεῖτες, ποὺ στὸ πρόσωπό του συγκέντρωσε τὴν αὐστηρότητα τῆς ἀσκήσεως, τὴν ἐμμονὴ στὴ μοναχικὴ παράδοση καὶ τὴν ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ἦταν ὁ ἐκφραστὴς τοῦ γνησίου Ἁγιορείτικου μοναχικοῦ πνεύματος…».
Κατὰ κόσμον ὀνομαζόταν Κωνσταντῖνος Ζαφειρόπουλος τοῦ Χαραλάμπους καὶ τῆς Βασιλικῆς. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Καλλιάνοι τῆς Κορινθίας τὸ 1913. Μόλις πέντε ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς. Φλεγόμενος ἀπὸ τὸν πόθο τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιον ’Ὅρος τὸ 1929 καὶ ὑποτάχθηκε στὸν Γέροντα Γαβριὴλ (†1959), ποὺ μόναζε μὲ τὸν αὐτάδελφό τοῦ Μιχαὴλ (†1952), τοὺς ὁποίους διακόνησε ἀφοσιωμένα καὶ δὲν ἔπαυε νὰ λέει ὅτι ἦταν γι’ αὐτὸν οἱ δύο φύλακες ἀρχάγγελοι. Στὴν πανήγυρη τῆς Καλύβης τους, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τὸ 1930, ἐκάρη μοναχός. Ἀπὸ τότε ἐπιδόθηκε μὲ περισσότερο ζῆλο στὴν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν καὶ στὴ νέκρωση τῶν ἀντιθέων παθῶν. Τὸ 1933 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πῶς μποροῦν νά ἀνήκουν στήν Καθολική Ἀποστολική Ἐκκλησία αὐτοί πού ἀρνήθηκαν τήν ἀποστολική πίστη καί ἔγιναν ἐφευρέτες νέων κακῶν, αὐτοί πού ἐγκατέλειψαν τά λόγια τῶν θείων Γραφῶν;
Μέγας Ἀθανάσιος

27 Ιουν 2022

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κανείς ἀπό ἐμᾶς δέν θά κριθεῖ γιατί δέν ἔβγαλε δαιμόνια, γιατί δέν εἶχε πρόγνωση, ἀλλά κάθε ἕνας θά κριθεῖ ἐάν τήρησε τήν πίστη καί φύλαξε γνήσια τίς ἐντολές καί παραδόσεις.
Μέγας Ἀντώνιος

26 Ιουν 2022

Κανών τοῦ Μεγάλου Βασιλείου περί τῶν ἐκτρώσεων

Ὁ σημαντικότερος ἀπό τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας πού ἀφορᾶ στό ζήτημα τῶν ἐκτρώσεων εἶναι ὁ β΄ κανών τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἀναφέρει:
«Ἡ φθείρασα κατ’ ἐπιτήδευσιν, φόνου δίκην ὑπέχει, ἀκριβολογίᾳ δὲ ἐκμεμορφωμένου καὶ ἀνέξεικονίστου παρ’ ἡμῖν οὐκ ἔστιν. Ἐνταῦθα γὰρ ἐκδικεῖται οὐ μόνον τὸ γεννηθησόμενον, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἑαυτῇ ἐπιβουλεύσασα, διότι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ ἐναποθνήσκουσι ταῖς...

Τούς οὐρανώσαντας τό Ὄρος πατέρας

Τοῦ 
μακαριστοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ
Ἡ Β' Κυριακή τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ματθαίου, ὅπως ὀνομάζεται στήν γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἀφιερωμένη στούς ἐν τῷ Ὄρει τοῦ Ἄθω ἀσκήσει καί ἀθλήσει διαλάμψαντας ὁσίους καί θεοφόρους πατέρας.
Τιμῶνται στό Ἱερόν Περιβόλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό ὁποῖο δόθηκε ὡς "μερίς ἀπόλεκτος καί ὄρος,ὅρος κληρονομίας" ἀπό τόν Υἱό καί Θεό της εἰς Αὐτήν, ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἔζησαν σ' αὐτόν τόν χῶρο καί τόν ἀνέδειξαν μέ τήν ἄσκησή τους, μέ τήν ἀγγελική τους πολιτεία καί μέ την χάρη πού τούς δόθηκε ἀπό...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Β΄ Ματθαίου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (26-6-2022)

"Τούς τοῦ Ἄθω Πατέρας..."

"Τούς τοῦ Ἄθω Πατέρας..."
Ἀπολυτίκιο Ἁγιορειτῶν Πατέρων,
Ἦχος Ἀ΄
Μοναχός Ἀκάκιος Δανιηλίδης

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Κανένα ὄφελος δέν ἀκολουθεῖ ἄν ἔχουμε ζωή καθαρῆ, ἀλλά δόγματα διεφθαρμένα, καθώς καί τό ἀντίθετο, νά ἔχουμε δηλαδή δόγματα καλά, ἐάν ἡ ζωή μας εἶναι διεφθαρμένη.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

25 Ιουν 2022

«Πόθεν ἔσχες»: Ἀστρονομικά ποσά χωρίς «πόθεν» - Μιά πάμπλουτη καί καταχρεωμένη «ἐλίτ» κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἐνῶ οἱ πολῖτες χάνουν τίς πρῶτες κατοικίες καί παλεύουν νά σωθοῦν μέ τά ἐπιδόματα τῶν «pass», οἱ κυβερνητικοί ἀπολαμβάνουν σκανδαλώδους «ἀσυλίας» ἀπό τίς τράπεζες, ὅπως προκύπτει ἀπό τό «πόθεν ἔσχες».
Ρίχνοντας μιά ματιά στό τελευταῖο «πόθεν ἔσχες» πού δόθηκε στήν δημοσιότητα, τό κεντρικό συμπέρασμα γιά τό πολιτικό σύστημα τῆς χώρας δέν εἶναι ἄλλο παρά το ὅτι μᾶς κυβερνᾶ μιά πάμπλουτη καί συνάμα μιά καταχρεωμένη πολιτική «ἐλίτ», πού...

Αὐστρία: Τέλος στήν ὑποχρεωτικότητα ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ κορονοϊοῦ

Ἡ αὐστριακή κυβέρνηση ἀνακοίνωσε τήν πλήρη ἐγκατάλειψη τῆς πολιτικῆς ὑποχρεωτικότητας ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ κορονοϊοῦ, μιά πολιτική πού εἶχε θέσει σέ ἀναστολή τόν Μάρτιο μόλις ἕνα μῆνα μετά τήν ἔναρξη ἰσχύος της.
«Πλέον, πρέπει νά ζήσουμε μέ τήν Covid, ἑπομένως θά ἐφαρμόσουμε μιά σειρά μέτρων, τό ὁποῖο σημαίνει τόν τερματισμό τῆς ὑποχρεωτικότητας ἐμβολιασμοῦ», δήλωσε ὁ ὑπουργός Ὑγείας Γιοχάνες Ράουχ σέ μιά συνέντευξη...

Μᾶς μετατρέπουν σέ ἀπρόσωπους ἀριθμούς αἰτήσεων σέ μιά πλατφόρμα - Ἤ ἀλλιῶς χωρίς «Pass» πουθενά δέν πᾶς!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὁ πολίτης γίνεται «ὅμηρος» σέ μιά ψηφιακή πλατφόρμα, ἀπρόσωπος ἀριθμός πού ἐκπαιδεύεται στήν ἐπαιτεία ἐπιδομάτων καί τήν «πιστοποίηση» τοῦ κράτους.
Ὁ πολίτης - «ὅμηρος» σέ μιά πλατφόρμα: Εἶναι καιρός νά ἀναλογιστοῦμε πώς ἡ «ἐκπαίδευση» τῆς ὑγειονομικῆς ὑστερίας, αὐτῆς τῆς μόνιμης κατάστασης «ἔκτακτης ἀνάγκης» πού ἰσχύει ἐδῶ καί δυόμιση ἔτη, δέν εἶναι τό μοναδικό ἐντατικό...

Κραυγή ἀπογνώσεως τοῦ γέροντος Σεβ. Μητροποπολίτου π. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία (25 Ἰουνίου †)

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία, ἦταν περιζήτητη νύμφη γιὰ τὴν σωματική της ὀμορφιά. Τὸ ἴδιο ὅμως ἔλαμπε καὶ ἡ ἁγνὴ ψυχή της. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ σὲ ἡλικία 17 ἐτῶν, ἐπέλεξε τὸ δρόμο τῆς ἄσκησης καὶ τῆς ἐγκράτειας στὸ μοναστῆρι ὅπου ἡγουμένη ἦταν ἡ θεία της, Βρυένη καὶ βρισκόταν στὴν Μεσοποταμία (στὴν πόλη τῆς Νισίβεως, ποὺ λέγεται Ἀντιόχεια τῆς Μυγδονίας καὶ βρισκόταν στὰ σύνορά τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ Περσικοῦ κράτους).
Γρήγορα, παρὰ τὸ νεαρό τῆς ἡλικίας της, προσαρμόσθηκε στοὺς δύσκολους κανόνες τῆς μοναχικῆς ζωῆς βρίσκοντας παράλληλα καὶ χρόνο γιὰ νὰ μελετᾶ καὶ νὰ ἐμβαθύνει στὶς Θεῖες Γραφές. Ἔγινε δὲ ὑπόδειγμα ἀνάμεσα στὶς ἄλλες μοναχὲς γιὰ τὴ σύνεσή της τὸ ζῆλο της, τὴν προθυμία της καὶ τὸ ταπεινό της φρόνημα.
Κάποια ἡμέρα ὅμως, ἕνα στρατιωτικὸ σῶμα τὸ ὁποῖο κατεδίωκε χριστιανούς, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ Σεληνο (288 μ.Χ.) ἔφθασε καὶ στὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν δίνετε νά μή λέτε ἔδωσα, ἔχασα, τάϊσα. Ὁ Θεός σας ἔδωσε τά ὑπάρχοντα, ὁ Θεός ἔδωσε εὐλογία, γιά νά δίνετε· ὅταν ἔρχονται ἀπό μακριά, νά φιλοξενεῖτε καί νά τά δίνετε ὅλα.
Ἁγία Σοφία τῆς Κλεισούρας

24 Ιουν 2022

Κορωνοϊός: Παραδοχή «βόμβα» τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΠΟΥ ὅτι διέρρευσε ἀπό ἐργαστήριο τῆς Γουχάν

Ὁ κορωνοϊός «διέρρευσε ἀπό ἐργαστήριο» τῆς Γουχάν στήν Κίνα. Αὐτό πιστεύει off the record ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Ἀντάνομ Γκεμπρεγέσους, ὅπως ἀποκάλυψε μιά πηγή στά διεθνῆ ΜΜΕ.
Ἄν καί δημόσια ἡ θέση τοῦ ΠΟΥ παραμένει ὅτι «ὅλα τά ἐνδεχόμενα εἶναι ἀνοιχτά» γιά τήν προέλευση τοῦ κορονοϊοῦ, ὁ ΓΓ τοῦ Ὀργανισμοῦ εἶχε πρόσφατα ἐκμυστηρευτεῖ σέ ὑψηλόβαθμο Εὐρωπαῖο πολιτικό ὅτι ἡ πιθανότερη ἐξήγηση εἶναι ἀπό ἕνα «καταστροφικό ἀτύχημα σέ ἐργαστήριο στή...

400.000 εὐρώ ὀφείλει ὁ Μητσοτάκης στίς τράπεζες! Καί 900.000 ἡ Μαρέβα! Γεωργιάδης δέν πληρώνει δάνειο 100.000 στήν Ἐθνική;

Κι ἐσύ λαέ βασανισμένε...
Συνεχίζει νά εἶναι μεγαλοφειλέτης τῶν τραπεζῶν (ἀκόμη καί τῆς ἀδελφῆς του) ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Στή δήλωση τοῦ πόθεν ἔσχες ἔτους 2021 (χρήση 2020) τό πρωθυπουργικό ζεῦγος ὀφείλει 1.300.000 εὐρώ!

Μάλιστα ἔβγαλαν καί πιστωτικές κάρτες μέ συνολικό ὅριο...

Θεωρεῖ τόν Ὅσιον Ἐφραὶμ παράφρονα ;!

Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης

Διαβάζοντας στὸν ἀγωνιστικὸ Ὀρθόδοξο Τύπο τὴν ὑποκριτικὴν καὶ θεατρικὴν συνέντευξιν, ποὺ ἔδωσε σὲ ἐκπομπὴν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὁ ἁγιορείτης Ἱερομόναχος Ἀντύπας ἐξεπλάγην τὰ μέγιστα. Στὴν ἀντίχριστη αὐτὴν ἐποχὴν τῶν ἐσχάτων χρόνων ποὺ ζοῦμε, ποὺ κάθε παρὰ φύσιν ἁμαρτία πῆρε νομιμότητα ὡς κάτι τὸ φυσιολογικόν, καὶ ποὺ ἀκόμη καὶ ἡ ἑνότης τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας διασαλεύθηκε, καὶ ἐμεῖς ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ, ἀντιμετωπίσαμε τὴν διασάλευσιν αὐτὴν μὲ...

Ἅγιος Ἀθανάσιος Πάριος: Φεύγετε ὅσον δύνασθε τὴν Εὐρώπην

Αγίου Ἀθανασίου Παρίου
Δὲν δύναμαι, οὔτε νὰ ἀκούω οὔτε νὰ ἀναγινώσκω μὲ ὑπομονὴν τοὺς ταλανισμοὺς τοῦ ἡμετέρου γένους, μὲ τὸ νὰ πάσχη ἀμάθειαν τῆς ἔξω φιλοσοφίας. Ὅλοι σχεδόν, ὅσοι εἰς τὰς ἀκαδημίας τῆς Εὐρώπης ὑπάγουσι καὶ ἐκεῖ βλέπουσι τόσα πλήθη φιλοσόφων, ἄλλοι διὰ ζῴσης φωνῆς καὶ ἄλλοι ἐν τοῖς προλεγομένοις τῶν βιβλίων, ὁπού ἐκδίδουσι εἰς τὸ κοινὸν φῶς, τόσους ταλανισμοὺς καὶ τόσας θρηνολογίας κάνουσι τοῦ γένους μας διὰ τὴν…

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (24 Ἰουνίου †)

Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (τὸ πραγματικό του ἐπώνυμο ἦταν Τούλιος ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πολλὴ ἀγάπη του πρὸς τὴ γενέτειρά του, τὸ ἀντικατέστησε μὲ τὸ Πάριος) ἦταν ἕνας ἐπιφανὴς θεολόγος καὶ μέγας διδάσκαλος τοῦ Γένους, ἀπὸ τοὺς πολυγραφότερους καὶ σπουδαιότερους συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς του. Γεννήθηκε στὸ Κῶστο τῆς Πάρου τὸ 1722 μ.Χ. Ὁ πατέρας τοῦ Ἀπόστολος καταγόταν ἀπὸ τὴν Καταβατὴ Σίφνου, ποὺ καὶ σήμερα ζοῦν ἐκεῖ Τούλιοι ἡ Τόληδες. Ἡ μητέρα τοῦ ἦταν Παριανή, ἀπὸ τὸ ἀρχοντικὸ γένος Δαμία. 
Τὴν πρώτη του παιδεία τὴν ἔλαβε στὴ γενέτειρά του καὶ συνέχισε, τὸ 1745 μ.Χ., στὴ Σμύρνη κοντὰ στὸν Ἰερόθεο Δενδρινὸ καὶ τὸν Ἰατροφιλόσοφο Χριστόδουλο. Τὸ 1752 μ.Χ. ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ γράφτηκε στὴν…

Εἰς τό Γενέθλιόν του Τιμίου, Ἐνδόξου, Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Λόγοι καί ὁμιλίες
Ἅγιου Λουκᾶ Κριμαίας
Ἔκδ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
Στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν μόνο δύο σημαντικά γεγονότα, τά ὁποῖα ὁ Θεός τά ἀναγγέλλει μέσω τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Καί αὐτά εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Προαιώνιου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ κατά σάρκα καί ἡ γέννηση τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ τοῦ Ἰωάννου, τοῦ μείζονος «ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» (Ματθ. 11, 11), σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν γέννηση τοῦ Προδρόμου ἀκολουθεῖ καί τό θαῦμα τῆς λύσεως τῆς γλώσσας τοῦ πατέρα του Ζαχαρία, τήν ὁποία ἔδεσε ὁ Ἀρχάγγελος γιατί δέν…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ ἐπιείκεια εἶναι ἀρετὴ πού δηλώνει τὴν εὐμένεια, τὴν πραότητα, τὴν μετριοπάθεια, τὴν εὐγνωμοσύνη, τὴν ἀγαθότητα. Ἡ ἐπιείκεια εἶναι ἀρετὴ μεγάλης ἠθικῆς ἀξίας, πού φανερώνει εὐγένεια γενναίας καὶ ἀγαθῆς ψυχῆς.
Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

23 Ιουν 2022

Eurostat: Ἡ Ἑλλάδα κατέγραψε τή μεγαλύτερη ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα στήν ΕΕ τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2022

Μέ μέσο εὐρωπαϊκό ὅρο τό 10% στήν ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα, ἡ Ἑλλάδα ἐμφάνισε γιά τόν Ἀπρίλιο ποσοστό 28%, ὅπως ἀναφέρεται σέ ἔκθεση τῆς Eurostat.
Ἀπέχει σημαντικά
Στό γράφημα πού ἀκολουθεῖ, ἡ Ἑλλάδα (μέ πράσινο χρῶμα) φαίνεται νά ἀπέχει σημαντικά ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐνωση, μέ τήν ἔντονα ἀνοδική πορεία νά ἔχει ξεκινήσει ἀπό τόν...

Ἡ Τουρκία βρυχᾶται καί τό ΕΛΙΑΜΕΠ κάνει ἑλληνοτουρκικές δημοσκοπήσεις πού δείχνουν «ταύτιση ἀπόψεων»

«Περίεργες» δημοσκοπήσεις σέ Ἑλλάδα καί Τουρκία πού εὐνοοῦν τήν ἀπευθείας συνεννόηση μέ τούς γείτονες, ἀναδεικνύει τό ΕΛΙΑΜΕΠ
Σέ μιά ἐποχή πού οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις κινοῦνται στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ, τό ΕΛΙΑΜΕΠ ἀντί νά ἐμπνέει ἐθνική συσπείρωση ἐνάντια στόν τουρκικό μαξιμαλισμό, ἐπιχειρεῖ νά ἀμβλύνει τίς γωνίες τῶν διαφορῶν μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, διαμορφώνοντας κλίμα... «συνεννόησης» γιά τά ὅσα ἐξωφρενικά...

Ὁ ἄνθρωπος ὑπερέβη τήν δαιμονικότητα τοῦ καθαυτοῦ δαίμονος

ΑΜΑΣΕΥΣ
Καί βέβαια, τώρα ζοῦμε ἕναν ἰδιόμορφο διωγμό, μέ μεθόδους, στίς ὁποῖες εἶναι ἀνάγκη νά κάνει μετεκπαίδευση καί ὁ ἴδιος ὁ διάβολος!!! Ὁ ἄνθρωπος ὑπερέβη τήν δαιμονικότητα τοῦ καθαυτοῦ δαίμονος! Ὑπάρχει στό Γεροντικό ἡ ἱστορία μέ την καλόγερο,πού  σέ καιρό νηστείας, ἔψησε τό αὐγό στόν ἥλιο κρυφά, ἐπάνω στή λαβή τοῦ κλειδιοῦ τῆς αὐλοπορτας. Ὅταν ἀποκαλύφθηκε τό κόλπο, δικαιολογήθηκε στόν γέροντα λέγοντας πώς του τό ὑπέδειξε ὁ διάβολος. Τότε ἐμφανίζεται ὁ διάβολος καί λέει:"Ὄχι, Γέροντα, δέν τοῦ τό ὑπέδειξα ἐγώ. Αὐτός τό σκαρφίστηκε...

Ἅγιος Βάρβαρος ὁ μυροβλήτης καὶ θαυματουργὸς (23/06 †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν προέρχονται ἀπὸ πολιτισμένους λαούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀπολίτιστους καὶ βαρβάρους. Ἅγιοι ἐπίσης ἀναδείχτηκαν καὶ μεγάλοι κακοῦργοι, οἱ ὁποῖοι μετανόησαν καὶ ἄλλαξαν ζωή. Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκει καὶ ὁ ἅγιος Βάρβαρος ὁ Μυροβλήτης.
Ἔζησε τὸν 9ο αἰῶνα καὶ καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Ἀφρικῆς. Ἦταν μεγαλόσωμος, μελαψὸς στὴν ὄψη καὶ θηριώδης στὸ χαρακτῆρα. Προφανῶς τὸ θρήσκευμά του ἦταν τὸ Ἰσλάμ, ἢ ἡ εἰδωλολατρία. Ἀπὸ μικρὸς εἶχε προσκολληθεῖ σὲ μία ἄγρια πειρατικὴ συμμορία, ἡ ὁποία ἔκανε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ Προσευχή εἶναι συνομιλία μὲ τὸν Θεό, θεωρία τῶν ἀοράτων, πληροφόρηση γιὰ ὅσα ἐπιθυμοῦμε, ὁμοτιμία μὲ τοὺς ἀγγέλους, προκοπὴ στὰ καλὰ ἔργα, ἀποτροπὴ ἀπὸ τὰ κακά, διόρθωση γιὰ κείνους ποὺ ἁμαρτάνουν, ἀπόλαυση τῶν παρόντων ἀγαθῶν, ὑπόσταση τῶν ἀγαθῶν τοῦ μέλλοντος.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης

22 Ιουν 2022

Καταγγελία φωτιά κατά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰερώνυμου ἀπό τόν ἐπιδημιολόγο Ἐλπιδόφόρο Σώτηριάδη

Καταγγελία φωτιά κατά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰερώνυμου ἀπό τόν ἐπιδημιολόγο Ἐλπιδόφόρο Σώτηριάδη

"Ἐκτελέστηκε Ἐκκλησιαστικά ὁ Κανονικός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος"

Γράφει ὁ κ. Γ. Παπαθανασόπουλος, δημοσιογράφος
Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁλοκληρώθηκαν οἱ φιλοφρονήσεις καὶ οἱ τιμὲς τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, Βαρθολομαίου, καὶ Σερβίας, Πορφυρίου, πρὸς τὸν τέως σχισματικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος, Στέφανο (Βελιανόφσκι). Ταυτόχρονα, ἐκτελέστηκε ἐκκλησιαστικὰ ὁ κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων, Ἰωάννης (Βρανισκόφσκι). Ἐκτελέστηκε μάλιστα χωρὶς κάποια δίκη, χωρὶς δημόσια ἐξήγηση πρὸς αὐτόν, χωρὶς ἔστω μία τυπικὴ ἀνακοίνωση ποὺ νὰ αἰτιολογεῖ τὸ τραγικὸ γεγονός. Δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη γνωστὸ ἀπὸ τὴ Σερβικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ἔχει ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Οἱ κόκκινες γραμμές τοῦ Ἁγίου Παϊσίου γιά τίς νέες ταυτότητες"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 19 Ἰουνίου 2022]

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ στενὸς δρόμος δέχεται αὐτοὺς πού θλίβονται, πού στενάζουν, πού δὲν βαστάζουν τίποτα ὑλικό, παρὰ αὐτὰ μόνον τὰ φορτία, τὰ ὁποία διά μέσου τοῦ δρόμου αὐτοῦ εἶναι δυνατὸν νὰμεταφερθοῦν, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴν φιλανθρωπία, τὴ καλωσύνη, τὴν ἐπιείκεια. Ἄν βαστάζεις αὐτὰ τὰ φορτία, εὔκολα θὰ μπορέσεις νὰ μπεῖς στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

21 Ιουν 2022

Ἡ συγκλονιστική ἱστορία τοῦ Billy Bo - Ὅλοι φωνάζουν γιά τό δικαίωμα στήν ἡδονή, ἐκεῖνος ἄδραξε τό δικαίωμα στή μετάνοια

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Σέ ἕναν καιρό πού οἱ πάντες κραυγάζουν γιά δικαιώματα τῆς σάρκας, ἡ ἱστορία τοῦ Billy Bo μας διδάσκει τό ὕψιστο δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου: τήν μετάνοια καί τή συγχώρεση
Σέ μιά ἐποχή πού βαφτίζεται θέμα «περηφάνιας» το πῶς διαχειρίζονται τήν κρεβατοκάμαρα τους κάποιοι ἄνθρωποι, μιά πληθώρα «δικαιωμάτων» παρελαύνει σέ πολύχρωμα...

Ὁ ὅσιος Γέροντας Ἀρσένιος μιλᾶ γιά τή θεία κοινωνία, τή μελέτη & τήν προσευχή

Σπάνιο βίντεο: Ὁ ὅσιος Γέροντας Ἀρσένιος μιλᾶ γιά τή θεία κοινωνία, τή μελέτη & τήν προσευχή
Σύγχρονος, ἀφανής μοναχός τοῦ περασμένου αἰῶνος. Ἀπό την Αἰγιαλεία, ἀπόφοιτος τῆς Γεωπονικῆς Ἀθηνῶν.  Ἔγινε μοναχός στό Ἅγιον Ὄρος. Ἀφοῦ ἀσκήθηκε γιά λίγο στήν Σκήτη τοῦ Ξενοφῶντος, ἀργότερα ἐντάχθηκε στή συνοδεία τοῦ Γέροντος Χαραλάμπους Διονυσιάτου, στό Μπουραζέρι.
Ἦταν καθηγητής στήν Ἀθωνιάδα Σχολή μεταξύ τῶν...

Ἡ Μάχη τοῦ Κιλκίς (21-6-1913)

Τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου – Θεολόγου
«Ὅλα τά εἶχα προβλέψει, τά εἶχα σκεφθεῖ, ὅλα ἐκτός ἀπό τήν τρέλλα τῶν Ἑλλήνων». Εἶναι λόγια τοῦ Νικολάου Ἰβανώφ, ἀντιστρατήγου, διοικητῆ τῆς 2ης Βουλγαρικῆς Στρατιᾶς, μετά τήν ἥττα του στό Κιλκίς. Χωρίς νά τό γνωρίζει ὁ Βούλγαρος στρατηγός ἐπαναλαμβάνει τά λόγια τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριά, τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πού ἔλεγε λίγα χρόνια μετά τήν ἁγιασμένη Ἐπανάσταση τοῦ ’21: «Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελλούς. Ἠμεῖς, ἄν δέν ἤμεθα τρελλοί, δέν ἐκάναμεν τήν ἐπανάστασιν, διατί ἠθέλαμεν συλλογισθῆ πρῶτον διά πολεμοφόδιαν, καβαλλαρία μας, πυροβολικό μας, πυροτοθῆκες μας, τά μαγαζιά μας, ἠθέλαμεν λογαριάσει τήν δύναμιν τῆν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ ταπεινός δέχεται μέ ὑπομονή ὅ,τι δέν μπορεῖ ν' ἀλλάξει καί περιμένει. Ὁ ὑπερήφανος θέλει νά γίνονται ὅλα ὅπως τά θέλει καί ὅταν τά θέλει. Ὁ ταπεινός ἀναπαύεται καί ἀναπαύει. Ὁ ὑπερήφανος ἀναστατώνεται καί ἀναστατώνει.
Ἅγιος Εὐμένιος Σαριδάκης

20 Ιουν 2022

Ἀπαντῆστε, προδότες, στούς 10.000 νεκρούς τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς!!

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός - Δάσκαλος Κιλκίς
Μαθητής μικρός τήν δεκαετία τοῦ 30 στό Κιλκίς, ὁ Σ. Λίβας, μετέπειτα στρατιωτικός γιατρός, ἔγραψε τίς ἀναμνήσεις του, μέ τίτλο «Ἡ παλιά, μικρή μας πόλη». Σέ κείμενο μέ τίτλο «οἱ Μαχητές τοῦ Κιλκίς», γράφει τά ἑξῆς συγκινητικά:
«Ἕνα ἀπέραντο «Ἐθνικό Νεκροταφεῖο», πού κρύβει στά σπλάχνα τοῦ τά κορμιά χιλιάδων παλληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος μας. Καί πάνω στά κορμιά αὐτά στήθηκαν τά θεμέλια αὐτῆς τῆς...

20 Ἰουνίου 1824 – Ἡ Καταστροφή τῶν Ψαρῶν

Ὁμιλία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Κωνσταντίνου Βρατσάνου γιά τήν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Ψαρῶν
Η καταστροφή τῶν Ψαρών κατεχει ξεχωριστή θέση ἀνάμεσα στίς θυσίες πού πρόσφερε τό γένος στό βωμό τῆς ἐλευθερίας στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τό μεγάλο δράμα πού συγκλόνισε τό πανελλήνιο καί συγκίνησε τούς πολιτισμένους λαούς, εἶναι ἀπό τά ἄφταστα παραδείγματα ἡρωισμοῦ καί θυσίας καί συμβολίζει τό ἀνεξάντλητο καί ἀκατάπαυστο ἀγωνιστικό πάθος τῆς...

Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (20 Ἰουνίου †)

Ἁγίων συμμέτοχος σαφῶς ἐγένου
Ζωὴν βιώσας Νικόλαε ἁγίαν.
Νικολέω θεοῖο φέρτατον κῦδος ᾄσμασιν ὕδω.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη τό 1322 μ.Χ. καί ἦταν ἀνεψιός τοῦ Νείλου Καβάσιλα, ὁ ὁποῖος χρημάτισε Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τό πατρικό του ἐπώνυμο ἦταν Χαμαετός, κράτησε ὅμως τό μητρικό ἐπώνυμο Καβάσιλας προφανῶς λόγῳ τῆς ἰσχυρῆς παρουσίας τοῦ Θείου του. Ἔκανε λαμπρές σπουδές ρητορικῆς, Θεολογίας, φιλοσοφίας καί φυσικῶν ἐπιστημῶν στή Θεσσαλονίκη καί τήν Κωνσταντινούπολη. Γιά ἕνα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος τοῦ Κατακουζινοῦ ὁ ὁποῖος στά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του, ἐκάρη μοναχός καί διέμενε στήν περιώνυμη Μονή τῶν Μαγγάνων.
Ὁ Ἅγιος ἀσπάσθηκε τίς ἀπόψεις καί ἰδέες τοῦ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ποτὲ δέν εἶναι δυνατὸν νά πάρουν τά πράγματα καλύτερη ἐξέλιξη, παρὰ μόνον ἔτσι ὅπως τό ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς μέσα στό Ἔλεός Του. Γί᾿ αυτὸ δόξασέ Τον, γιά ὅλα!
Ὅσιος Μακάριος τῆς Όπτινα

19 Ιουν 2022

Λόγος εἰς τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων

Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπίσκοπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας
Κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν ἀφιερώνει στὴν μνήμη κάποιου Ἁγίου ἢ καὶ μερικῶν ἁγίων μαζί. Σ’ αὐτοὺς συγκαταλέγονται οἱ ἅγιοι ποὺ εἶναι γνωστοὶ καὶ ἔκαναν θαύματα ὅταν ζοῦσαν ἢ ἀπὸ τὰ λείψανα τῶν ὁποίων γίνονταν θαύματα. Ὁ ἀριθμός τους δὲν εἶναι καὶ τόσο μεγάλος, ὅμως εἶναι σίγουρο ὅτι ὑπάρχουν πολὺ περισσότεροι ἅγιοι ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μόνος «γινώσκει τὰ κρύφια τῆς καρδίας» (Ψάλ. 43, 22). Στὴν μνήμη αὐτῶν των αγίων που τοὺς γνωρίζει μόνο ὁ Θεὸς ἀφιερώνει ἡ Ἐκκλησία την πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν Πεντηκοστή.
Γιὰ τὸ ὅτι εἶναι πάρα πολλοὶ αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι, μαρτυρεῖ ὁ ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψή του. «Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὂν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς...

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Μέγας καὶ Θεοφόρος (19 Ἰουνίου †)

Ὁ ὅσιος Παΐσιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ γεννήθηκε τὸ ἔτος 300 μ.Χ. ἀπὸ γονεῖς πολὺ πλούσιους, ἀλλὰ καὶ εὐσεβεῖς. Ἦταν ἑπτὰ ἀδέλφια καὶ ὁ μικρότερος ἦταν ὁ Παΐσιος. Σὲ μικρὴ ἡλικία ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα καὶ ἡ στοργικὴ μητέρα τοῦ τὸν ἀνέθρεψε σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ὁ Παΐσιος, πῆγε στὴν ἔρημο κοντὰ στὸν διάσημο, γιὰ τὴν ἀρετὴ τοῦ ἀββᾶ Παμβῶ. Μὲ ὁδηγὸ αὐτὸν τὸν ἔμπειρο πνευματικὸ πατέρα, ὁ Παΐσιος ἀπέκτησε πολλὲς θεῖες ἀρετές. Ὅταν πέθανε ὁ Παμβῶ, ὁ Παΐσιος ἀναχώρησε στὸ δυτικὸ μέρος τῆς ἐρήμου καὶ ἐκεῖ ἔστησε τὴ διαμονή του, ὅπου πλῆθος ἀνθρώπων πήγαιναν πρὸς αὐτόν, γιὰ νὰ ζητήσουν τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας καὶ ν' ἀκούσουν ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ λόγια πνευματικὰ καὶ ψυχωφελῆ. Ὅταν ὁ Παΐσιος ἔφτασε σὲ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Γνωρίζει ὁ διάβολος τὰ ὄπλα τοῦ Χριστοῦ μὲ τὰ ὁποία καὶ νικήθηκε. Καὶ ποῖα εἶναι αὐτά;
Ἡ ἐπιείκεια καὶ ἡ πραότητα
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

18 Ιουν 2022

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (19-6-2022)

ΕΛΣΤΑΤ: Αὐξήθηκαν κατά 13,55% οἱ θάνατοι στήν Ἑλλάδα τό πρῶτο τετράμηνο τοῦ 2022

Τίς πρῶτες 17 ἑβδομάδες 51.960 συμπολῖτες μας ἔχασαν τή ζωή τους, στούς θανάτους αὐτούς συμπεριλαμβάνονται καί αὐτή ἀπό κορωνοϊό.
Αὔξηση κατά 13,55% ἤ κατά 6.199 θανάτους σημείωσε ὁ ἀριθμός τῶν θανάτων στή χώρα τούς πρώτους τέσσερις μῆνες τοῦ 2022, σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Τίς πρῶτες 17 ἑβδομάδες τῆς φετινῆς χρονιᾶς, δηλαδή ἀπό τίς 3 Ἰανουαρίου μέχρι την 1η Μαϊου, 51.960 συμπολῖτες μας ἔχασαν τή ζωή τούς (26.147 ἄνδρες καί 25.813 γυναῖκες). Σημειώνεται ὅτι στούς θανάτους αὐτούς συμπεριλαμβάνονται καί...

Γονεῖς ξυπνῆστε, μαγαρίζουν τά παιδιά σας

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
«Τό ζήτημα δέν εἶναι σε τί κόσμο θ' ἀφήσουμε τά παιδιά μας, ἀλλά τί παιδιά θά ἀφήσουμε σ' αὐτόν τόν κόσμο»
Δίδασκα τίς προάλλες, λίγο πρίν κλείσουν τά σχολεῖα. Κάποια στιγμή, ἐν τῇ ρύμῃ τοῦ λόγου, ἀνέφερα μιά φράση πού περιεῖχε τήν λέξη «τρανός». Τό μάθημα ἦταν Ἱστορία Στ' δημοτικοῦ, τό κεφάλαιο γιά τήν Κύπρο. Ὁμιλοῦσα γιά τόν Γρηγόρη Αὐξεντίου, τόν «ἀητό τοῦ Μαχαιρά», ὁ ὁποῖος εἶχε ὑπηρετήσει, ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ,  στά σύνορα του Κιλκίς μέ τά Σκόπια, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '50. Ἡ φράση ἦταν : «Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦταν ἥρωας, σπουδαῖος, τρανός». Ἀφύπνιση, θόρυβος καί ἀναταραχή στήν αἴθουσα. Κάποιοι μαθητές ξέσπασαν...

Πολλοί γονεῖς μαλώνουν μπροστά στά παιδιά καί τούς δίνουν ἄσχημα μαθήματα.

Ἄγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου 
(ΛΟΓΟΙ Δ΄ «Οἰκογενειακή Ζωή») 
Πολλοί γονεῖς μαλώνουν μπροστά στά παιδιά καί τούς δίνουν ἄσχημα μαθήματα. Τά καημένα τά παιδιά θλίβονται. Ἀρχίζουν μετά οἱ γονεῖς, γιά νά τά παρηγορήσουν, νά τούς κάνουν ὅλα τά χατίρια. Πηγαίνει ὁ πατέρας καί καλοπιάνει τό παιδί: «Τί θέλεις, χρυσό μου, νά σού πάρω;». Πηγαίνει καί ἡ μάνα, τό καλοπιάνει κι ἐκείνη, καί τελικά τά παιδιά μεγαλώνουν μέ νάζια καί καμώματα καί ὕστερα, ἄν δέν μποροῦν οἱ γονεῖς νά τούς δώσουν ὅ,τι τούς ζητοῦν, τούς ἀπειλοῦν ὅτι θά αὐτοκτονήσουν. Καί βλέπω πόσο βοηθάει τά παιδιά τό καλό παράδειγμα τῶν γονέων. 

Ἦρθαν σήμερα δύο κοριτσάκια – τό ἕνα θά ἦταν τριῶν χρονῶν καί τό ἄλλο τεσσάρων – μέ τούς γονεῖς τους πού ἦταν πολύ εὐλαβεῖς. Πόσο τά χάρηκα! Σάν ἀγγελούδια ἦταν. Κάθονταν καί σκέπαζαν μέ τά φορεματάκια τούς τά γονατάκια τους. Εἶχαν μία συστολή, ἕναν σεβασμό! Καί ὅλο αὐτό προερχόταν ἀπό τήν συμπεριφορά τῶν γονέων. Ὅταν τά παιδιά βλέπουν τούς...

Ὁ θανατοποινίτης μοναχός, ἡ κρατική ἐκδίκηση καί ὁ πραγματικός σωφρονισμός

Χαράλαμπος Ἄνδραλης
Μέ ἀφορμή τή συγκλονιστική ἱστορία τοῦ θανατοποινίτη μοναχοῦ Ἐφραίμ, κατά κόσμον Φράνκ Ἄτγουντ, ἀγγίξαμε νοερά τή φρικιαστική νομική πραγματικότητα τῶν ΗΠΑ μέ τό ἀπάνθρωπο, ἀντισωφρονιστικό καί σαδιστικά ἐκδικητικό σύστημα τῆς θανατικῆς ποινῆς, τό ὁποῖο ἰσχύει ἀκόμα καί σέ ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου, κυρίως ἰσλαμικές.
Μέ ἀφορμή, πάλι, ἄλλες ἱστορίες ἐγκλημάτων πού συγκλόνισαν τό πανελλήνιο, κάποιοι ἄρχισαν νά μιλοῦν γιά ἐπαναφορά τῆς βάρβαρης θανατικῆς ποινῆς στή χώρα μας. Ἡ λύση στή βαριά ἐγκληματικότητα δέν εἶναι ἡ ἐκδίκηση. Τό κράτος δέν μπορεῖ νά γίνεται τό ἴδιο φονιᾶς, γιά νά τιμωρήσει τούς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Σήμερα εἶσαι σύ, αὔριο ἐγώ, τώρα σφάλλει ὁ ἕνας, σέ λίγο ὁ ἄλλος. Kάθε στιγμή μας συγχωρεῖ ὁ Θεός. Kαι μείς νά συγχωροῦμεν ἀλλήλους μας, καί μείς νά κλαύσωμεν καί νά θρηνήσωμεν καί νά λυπηθοῦμεν καί νά συμπονέσωμεν καί νά παρακαλέσωμεν τόν Θεόν γιά τό σφάλμα τοῦ ἀδελφοῦ μας.
Ὀσιος Ἄνθιμος ὁ ἐν Χίῳ

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.