28 Ιουν 2022

"Κύριος κρινεῖ λαούς. κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί"

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ
Ἁγίου Νικοδήμου - Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ 
Ἑρμηνεία εἰς τούς Ρν΄ Ψαλμούς
"Κύριος κρινεῖ λαούς. κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί". (Ψαλμός 7, 9)

Ἑρμηνεύει ὁ Ἅγιος Νικόδημος:
Καταρχάς ἐννοεῖ ὁ Δαβίδ πώς δέν θά ἀφήσει ἀτιμώρητες ὁ Κύριος τίς πονηρίες πού μηχανεύτηκαν οἱ ἐχθροί τοῦ ἐναντίον του. Ἀπό τήν ἄλλη θέλει νά πεῖ ἀκόμη γενικῶς ὅτι ὁ Θεός θά κρίνει τούς ἀνθρώπους. Δηλαδή, τους μέν κακούς καταδικάζοντάς τους στήν κόλαση, τούς δέ καλούς θά τούς τοποθετήσει στά δεξιά... του καί θά τούς ἀξιώσει νά ζήσουν αἰωνίως στήν βασιλεία του.

Ἐπειδή ὁ Δαβίδ στήν ἀρχή τοῦ στίχου θυμήθηκε τήν κρίση τοῦ Θεοῦ, γι'αὐτό καί στήν συνέχεια λέει καί τόν παρακαλεῖ νά γίνει κριτής καί γιά τόν ἴδιο καί νά ἐξετάσει τήν δικαιοσύνη πού φύλαξε ἀπέναντι στόν ἀποστάτη γιο του, τόν Ἀβεσσαλώμ, ἀλλά καί στούς συνεργάτες αὐτοῦ. Αὐτό ζητάει νά γίνει καί γιά τόν ἴδιο.

Ὅμως, γιατί σέ ἄλλο σημεῖο τῶν Ψαλμῶν λέει ὁ Δαβίδ: "μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσίν μετὰ τοῦ δούλου σου" (Ψαλ. 142,2), ἐνῶ ἐδῶ προσεύχεται γιά νά κριθεῖ;

Καί δίνουμε τήν ἀπάντηση μαζί μέ τόν θεῖο Χρυσόστομο: Ἐκεῖ, ὅταν τό λέει, ἐννοεῖ νά μήν συγκριθεῖ ὁ Θεός μέ τόν ἴδιο οὔτε νά νά ζυγίσει τήν δική του συμπεριφορά καί γενικῶς τήν πολιτεία του, μέ τίς εὐεργεσίες καί τίς χάρες πού τοῦ πρόσφερε. Ἐδῶ ὅμως ζητάει νά κριθεῖ σέ σχέση μέ τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι τόν ἀδίκησαν καί ζητοῦσαν νά τόν θανατώσουν.

Ὡς δέ πρός τό:"κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου", ἑρμηνεύει ὁ Ἅγιος Κύριλλος:
Διαφορετική μέν εἶναι ἡ δικαιοσύνη τῶν Ἀγγέλων, ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε ἁρμόζει στήν φύση τους, ἄλλη δέ ἡ ἀνθρώπινη, ἐπειδή οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι μικρή καί ἀνάλογη μέ τήν ἀσθενῆ φύση της. Προφανῶς, λοιπόν, αὐτοί πού θά κριθοῦν, δέν παρακαλοῦν νά ἀποφύγουν τήν κρίση μέ μέτρο τήν δικαιοσύνη καί τήν ἀκακία τῶν οὐρανίων πνευμάτων, ἀλλά τήν δική τους φύση (τήν ἀνθρώπινη).

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ

1 σχόλιο:

  1. πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιὰς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ· (90 ψαλμός)
    ὁ λόγος τοῦ κυρίου δέν ψεύδεται! ἄν εἴμαστε καλοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί τίποτε δέν θά πάθωμε στήν μάχη ἐναντίον τῶν τούρκων!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.