30 Απρ 2022

Ἡ νοερά προσευχή εἶναι τό ἀποτέλεσμα κι ἡ πρόοδος τῆς προφορικῆς προσευχῆς.

Ὁσίου Ἰγνατίου Μπρισαντσιανίνωφ
Ἀπό τό Βιβλίο " Ἡ στενή πύλη"
Ὁ Ρῶσσος ἱερομόναχος Δωρόθεος ἦταν μεγάλος δάσκαλος τῆς πνευματικῆς ἄσκησης. Στά θέματα τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶχε προχωρήσει ὅσο σχεδόν κι ὁ ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ἐκεῖνος λοιπόν συμβουλεύει αὐτούς πού ξεκινοῦν ν' ἀσκήσουν τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, στήν ἀρχή νά τήν προφέρουν δυνατά. Ἡ προφορική προσευχή, ἔλεγε, θά προχωρήσει ἀπό μόνη της καί θά...

Ἑλλάδα 2022: Ἄν δέν ἔχεις βαρύ ἐπώνυμο εἶσαι «τζαμπατζής» - Ἄν ἔχεις, πᾶς κατευθεῖαν γιά Βρυξέλλες

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὁ διορισμός τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη Β' στίς Βρυξέλλες, μᾶς ὑπενθυμίζει πώς τά χούγια τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας δέν ἀλλάζουν ποτέ...
Δέν μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ κανείς πώς ἡ εἴδηση τοῦ διορισμοῦ τοῦ υἱοῦ Μητσοτάκη σέ πολλά ὑποσχόμενη θέση ἐργασίας στίς Βρυξέλλες (στό Εὐρωκοινοβούλιο), ἔσκασε στήν ἐπικαιρότητα σάν κεραυνός ἐν αἰθρία.,αἰθρίᾳ. Καί αὐτό διότι τό βόλεμα τῶν ἡμετέρων σέ «θεσοῦλες» εἶναι σταθερή «ἀξία» σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς μεταπολίτευσης. Καί αὐτό, τό ἔχει καταλάβει καλά ὁ λαός πού ἔβλεπε ἀνέκαθεν τούς «γόνους», τίς «οἰκογένειες» καί...

Παιδεία ὄχι μόνο γιά πολῖτες, ἀλλά καί γιά ...ὁπλῖτες

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
"Εἴμαστε ἐκεῖνοι γιά τούς ὁποίους μᾶς ἔλεγαν οἱ γονεῖς μᾶς 
νά μήν τούς κάνουμε παρέα".
(Σέ τοῖχο λυκείου τῶν Ἀθηνῶν)
Στό σχολικό βιβλίο "Νεοελληνική γλῶσσα" της Α' Γυμνασίου, στό "τετράδιο ἐργασιῶν" (σελ. 71), φιλοξενεῖται κείμενο τό ὁποῖο δημοσιεύτηκε στήν ἐφ. "ΤΟ ΒΗΜΑ", τό 2003. Διαβάζω: "Οὐσιαστικά τό σχολεῖο τοῦ μέλλοντος θά εἶναι μιά μορφωτική ὑπηρεσία, ὅπου τό κάθε παιδί θά μαθαίνει μόνο του ἀπό τόν ὑπολογιστή, ὑποβοηθούμενο ἀπό ἕναν ὑποβαθμισμένο βοηθό μάθησης, ἐπιφορτισμένο κυρίως μέ τεχνικῆς φύσεως προβλήματα. Τά παιδιά πού ἔχουν ὑπολογιστῆ στό σπίτι θά μποροῦν νά παρακολουθοῦν ἀποκεί (ἔτσι μιά λέξη...αποκεί), χωρίς νά εἶναι ἀπαραίτητη ἡ καθημερινή παρουσία στό σχολεῖο, ἀφοῦ ἔτσι κι ἀλλιῶς οἱ ἠλεκτρονικές βάσεις δεδομένων θά εἶναι...

Ἅγιος Ἰγνάτιος (Μπριαντσιανίνωφ) Ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως (30 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ ρωσική Ὀρθοδοξία ἐμπλούτισε τό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας μέ μυριάδες ἁγίους. Τήν πρωτοπορία ἔχουν οἱ ἅγιοι Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχτηκαν, σέ ἁγιότητα καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἐφάμιλλοι τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, Ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως, ἕνας ἀκούραστος καί ζηλωτής ποιμένας.
Γεννήθηκε τό 1807 στήν ρωσική κωμόπολη Ποκρόφσκ στήν ἐπαρχία Βολογκντά. Οἱ γονεῖς του ἀνῆκαν σέ εὐγενῆ οἰκογένεια τῆς παλιᾶς ἀριστοκρατίας. Τό βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Δημήτριος. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του ἐνστάλαξαν στήν ψυχή του τήν εὐσέβεια καί τήν πίστη στό Θεό, ὥστε ἀπό μικρό παιδί ἄρχισε νά δείχνει σημάδια ὑπέρμετρης ἀγάπης γιά τήν Ἐκκλησία. Σύχναζε στό ναό τῆς...

Ἅγιος Δονάτος: Παρότι ἡ Παραμυθιά διεκδικεῖ τή δράση του στά μέρη της, τά ἱστορικά στοιχεῖα τόν τοποθετοῦν στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Βουθρωτοῦ (30 Ἀπριλίου †)

Λεωνίδας Παππᾶς
π. Πρόεδρος ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός
«Σκεφτόμουν νά ἀλλάξω τό ὄνομα μοῦ γιατί νόμιζα ὅτι δέν εἶναι ἑλληνοχριστιανικό» μου εἶπε ὁ Δονάτος ἀπό τό Βαγγαλιάτι ὅταν τόν συνάντησα πέρυσι στό πανηγύρι τοῦ χωριοῦ του, καί συνέχισε «Εἶναι κ' ἄλλοι στό χωριό ἀλλά στήν Ἑλλάδα, ὅταν πρωτοπήγαμε τό 1991, δέ βρῆκα κανέναν Δονάτο καί αἰσθανόμουν ἄβολα. Ὥσπου μιά μέρα, ἕνας κύριος στήν Ἀθήνα ἐντυπωσιάστηκε ἀκούγοντας τό ὄνομα μοῦ καί μοῦ διηγήθηκε τόσα πολλά πού μέ...

Ἁγία Ἀργυρή, ἡ ἔνδοξος νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ καὶ προστάτις τοῦ Γάμου (30 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ξεχωριστὴ θέση κατέχουν οἱ γυναῖκες Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖες συναγωνίστηκαν ἐπάξια τους ἄνδρες σὲ πίστη ἡρωισμὸ καὶ παρρησία. Μία ἀπὸ τὶς ἠρωικότερες Νεομάρτυρες εἶναι καὶ ἡ ἁγία Νεομάρτυς Ἀργυρή. 
Γεννήθηκε στὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Τὸ μυστικὸ (στὴν ταπείνωση) εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τῶν διαφόρων γεγονότων ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεός.
Ἅγιος Παΐσιος

29 Απρ 2022

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος: "Γενικὰ θὰ ἐπικρατεῖ ἡ πλάνη καὶ θὰ εἶναι δυσδιάκριτη ἡ ἀλήθεια γιὰ τοὺς ἐκκοσμικευμένους χριστιανοὺς"

Διαβάστε ὁλόκληρο τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένο
(Τὴν περίοδο) τῶν διωγμῶν ἀγαπητοί μου, ἦταν βέβαια ἕνα βασανισμὸς τοῦ σώματος φρικώδης ὅμως δὲν ὑπῆρχε ἐπηρεασμὸς τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς. Ἐνῶ στὰ μαρτύρια τῶν ἐσχάτων θὰ ἔχουμε ἐπηρεασμὸ καὶ τῆς ψυχῆς καὶ αἱ μέθοδοι θὰ εἶναι σατανικότερες. Γιατί; Διότι θὰ σοῦ βάζει χημικὰ πράγματα μέσα σου καὶ θὰ σοῦ παραλύει τὸ νοῦ, τὴ βούληση, θὰ σοῦ παραμορφώνει τὸ συναίσθημα καὶ θὰ σοῦ ἀποπροσανατολίζει τὸ νοῦ. Αὐτὰ ἐδοκιμάστηκαν στὴν ἐποχή μας, εἶναι πασίγνωστα αὐτά. Συνεπῶς πὼς θὰ μπορέσεις νὰ ὁμολογήσεις Χριστὸν καὶ νὰ μὴν προσκυνήσεις τὸν ἀντίχριστον; Φοβερὸν τὸ μαρτύριον! Γι' αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη ἡ φυγή! Θὰ τὸ πῶ ἄλλη μία φορά. Εἶναι ἀνάγκη ἡ φυγή! Διότι σὲ αὐτὸ τὸ μαρτύριο δὲν ξέρουμε ἂν μπορέσουμε, ὄχι νὰ αντέξουμε, ἀλλὰ πὼς θὰ τεθοῦμε ποιὰ θὰ εἶναι ἡ διάθεσή μας ὅταν μᾶς βάλουν χημικὰ πράγματα μέσα μας. Ἕνα τέταρτο στοιχεῖο εἶναι ἡ πλάνη. Ὁ ἀρχαῖος μάρτυς γνώριζε σαφῶς τί εἶναι ὁ χριστιανισμὸς καὶ τί εἶναι ἡ εἰδωλολατρία. Ἤξερε λοιπὸν ὅτι ἐγὼ εἶμαι χριστιανὸς ἀπέναντι μοῦ ἔχω νὰ πολεμήσω τὴν...

Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ στὸ Μπαλουκλὶ

Ψηφιδωτὸ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας
Μὲ τὸ ὄνομα Ζωοδόχος Πηγὴ τοῦ Μπαλουκλὶ ἢ Παναγία ἡ Μπαλουκλιώτισσα φερεται ἱερὸ χριστιανικὸ ἁγίασμα ποὺ βρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη ἔξω ἀπὸ τὴν δυτικὴ πύλη τῆς Σηλυβρίας, ὅπου ὑπῆρχαν τὰ λεγόμενα «παλάτια τῶν πηγῶν» στὰ ὁποῖα οἱ Βυζαντινοὶ Αὐτοκράτορες παραθέριζαν τὴν Ἄνοιξη. Πῆρε τὴν ὀνομασία του ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ὄνομα Balik (= ψάρι) καὶ περιλαμβάνει τὸ μοναστήρι, τὴν ἐκκλησία καὶ τὸ ἁγίασμα.
Γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγιάσματος ὑπάρχουν δύο ἐκδοχές:
α) Ἡ πρώτη, ποὺ ἐξιστορεῖ ὁ Νικηφόρος Κάλλιστος ἀναφέρει ὅτι: Ὁ μετέπειτα Αὐτοκράτορας Λέων ὁ Θρὰξ ἢ Λέων ὁ Μέγας (457 - 474 μ.Χ.), ὅταν ἐρχόταν ὡς ἁπλὸς στρατιώτης στὴν Κωνσταντινούπολη, συνάντησε στὴν Χρυσὴ Πύλη ἕναν τυφλὸ ποὺ τοῦ ζήτησε νερό. Ψάχνοντας γιὰ νερό, μιὰ φωνὴ τοῦ ὑπέδειξε τὴν πηγή. Πίνοντας ὁ τυφλὸς καὶ ἐρχόμενο τὸ λασπῶδες νερὸ στὰ μάτια του θεραπεύτηκε. Ὅταν ἀργότερα ἔγινε Αὐτοκράτορας, τοῦ εἶπε ἡ προφητικὴ φωνή, πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ χτίσει δίπλα στὴν πηγὴ μία Ἐκκλησία. Πράγματι ὁ Λέων ἔκτισε μία μεγαλοπρεπῆ ἐκκλησία πρὸς τιμὴ τῆς Θεοτόκου στὸ χῶρο ἐκεῖνο, τὸν ὁποῖο καὶ ὀνόμασε «Πηγή». Ὁ Κάλλιστος περιγράφει τὴν μεγάλη αὐτὴ Ἐκκλησία μὲ πολλὲς λεπτομέρειες, ἂν καὶ ἡ περιγραφὴ ταιριάζει περισσότερο στὸ οἰκοδόμημα τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Ἱστορικὰ πάντως εἶναι ἐξακριβωμένο, ὅτι τὸ 536 μ.Χ. στὴν Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Μηνᾶ 536 - 552 μ.Χ.), λαμβάνει μέρος καὶ ὁ Ζήνων, ἡγούμενος «τοῦ Οἴκου τῆς ἁγίας ἐνδόξου Παρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας ἐν τ Πηγ».
β) Ἡ δεύτερη, ποὺ ἐξιστορεῖ ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος, τοποθετεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ 6ου αἰώνα καὶ ἀναφέρεται στὸν Ἰουστινιανό. Ὁ Ἰουστινιανὸς κυνηγοῦσε...

Τὸ Μπαλουκλὶ (Τὰ ψάρια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς)

Ποίημα τοῦ Γεώργιου Βιζυηνοῦ
Σαράντα μέρες πολεμᾶ ὁ Μωχαμὲτ νὰ πάρη τὴν Πόλη τὴν μεγάλη. 
Σαράντα μέρες ἔκαμεν ὁ 'γούμενος τὸ ψάρι στὰ χείλη του νὰ βάλη. 
Ἀπ' τὲς σαράντα κι ὕστερα, πεθύμησε νὰ φάγη τηγανισμένο ψάρι. 
– Ἂν μᾶς φυλάγ' ἡ Παναγιὰ καθὼς μᾶς'ἐ φυλάγει, τὴν Πόλη ποιὸς θὰ πάρη; Ρίχτει τὰ δίχτυα στὸν γιαλό, τρία ψαράκια πιάνει,
– Θεὸς νὰ τὰ βλογήση! Τὸ λάδι βάλλει στὴν φωτιὰ μὲς στ' ἀργυρὸ τηγάνι, γιὰ νὰ τὰ τηγανίση. Τὰ τηγανίζ' ἀπὸ τὴν μιά, καὶ πὰ' νὰ τὰ γυρίση κι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος. 
Ὁ παραγιὸς τοῦ βιαστικὰ πετὰ νὰ τοῦ μιλήση, καὶ τάχασεν ὁ γέρος! 
– Μὴν τηγανίζης, γέροντα, καὶ μόσχισε τὸ ψάρι στὴν Πόλη τὴν μεγάλη! Τὴν Πόλη τὴν ἑξακουστὴ οἱ Τοῦρκοι ἔχουν πάρει, μᾶς κόβουν τὸ κεφάλι! 
– Στὴν Πόλη Τούρκου δὲν πατοῦν κι Ἀγαρηνοῦ ποδάρια! Μὲ φαίνεται σὰν ψεύμα! Μ' ἂν εἲν' ἀλήθεια τὸ κακό, νὰ σηκωθοῦν τὰ ψάρια νὰ πέσουν μὲς στὸ ρεῦμα!
 Ακόμ' ὁ λόγος βάσταγε, τὰ ψάρι' ἂπ' τὸ τηγάνι, τὴν μιὰ μεριὰ ψημένα, πηδήξανε κι ἐπέσανε στῆς λίμνης τὴν λεκάνη,γερά, ζωντανεμένα...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἐκεῖνος ποὺ συγχρόνως ἐπαινεῖ καὶ κατηγορεῖ τὸν ἄλλον αὐτὸς κατέχεται ἀπὸ κενοδοξία καὶ φθόνο. Καὶ μὲ τοὺς ἐπαίνους προσπαθεῖ νὰ κρύψει τὸν φθόνο, ἐνῷ μὲ τὶς κατηγορίες συνιστᾶ τὸν ἑαυτὸ τοῦ καλύτερο ἀπὸ ἐκεῖνον.
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής

28 Απρ 2022

Πάσχα 2022 - Η Αυτοκεφαλία και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Toυ Βασίλειου Ευσταθίου
Δρ. Φυσικού, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ)
Η συμβολή του τόμου της αυτοκεφαλίας στην διάσπαση, και όχι στην ενότητα της Ουκρανίας όπως προσπαθούν μέχρι και σήμερα να μας πείσουν οι ιθύνοντες, αποδεικνύεται από τα εξής:

α) Την μη αναγνώριση της αυτοκεφαλίας ως σήμερα, τρεισήμισι έτη μετά, από τις 10 τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες.

β) Την απόσχιση και πάλι του αυτοαποκαλούμενου Πατριάρχη Φιλάρετου σχεδόν έξι μήνες μετά από την χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας.

γ) Την μέχρι σήμερα βίαιη αρπαγή των Ιερών Ναών και την εκδίωξη των Ορθόδοξων πιστών υπό του Μητροπολίτη Ονούφριου από...

Πάσχα τό τερπνόν...

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Δέν ὑπάρχει πιό χαρμόσυνο γεγονός στήν ἀνθρώπινη ἱστορία ἀπό τήν λαμπροφόρο ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο ἐλπιδοφόρο μήνυμα ἀπό τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, ὅτι «Χριστός ἀνέστη καί Ἅδης ἐσκυλεύθη». Γι' αὐτό καί τό Ἅγιο Πάσχα εἶναι ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρη τῶν πανηγύρεων! Σύμπας ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, μέ ἄκρατο ἐνθουσιασμό καί χαρά συμμετέχουμε στό ὑπέροχο πασχαλινό συμπόσιο τῆς πίστεως καί ὑμνοῦμε ἀκατάπαυτα τόν κραταιό καί τροπαιοῦχο Λυτρωτή μας!
Γιά νά γιορτάσει ὅμως κάποιος αὐτό τό ἀνεπανάληπτο καί μοναδικό ἱστορικό γεγονός, θά πρέπει νά γνωρίζει τίς θεῖες...

Χριστὸς Ἀνέστη;

Γράφει  Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Παντοῦτοὐλάχιστον τὴν μέρα τῆς Ἀναστάσεως ἀκουγόντουσαν αὐτὲς οἱ δύο λέξεις ἀπὸ κάθε γλῶσσα καὶ κάθε στόμακαὶ ἐνεδεχομένως θὰἀκούγονται γιὰ τὸ πόμενο διάστημα ἀπὸκάποιους πιὸ «σχετικούς». Γιὰ τοὺς πολλοὺς διήρκεσε ὅσο καὶ τὰ πυροτεχνήματα. Καὶ πάντα ἡ τυπικὴ ἀπάντησις εἶναι : «ληθῶς Ἀνέστη».

Ἄν ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε,  θάνατος νικήθηκε. Ἄν ἀναστήθηκε, χάρισε ζωὴ στοὺς πεθαμένους ποὺ ἦταν στὰ μνήματα. «Τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος» καὶ ἔσβησε τὸν φόβο ἀπὸ τοὺς ζωντανούς. Ἀποτέλεσμα, ὅπως  λέει ὁ γιος Ἰωάννης στὸν κατηχητικό του λόγο, «Μηδεὶς φοβεῖσθω θάνατον». Ἐξ ἄλλου γι᾿ αὐτὸ ἦρθε Χριστὸς στὴν γῆ. Νὰ καταργήσῃ τὸ διάβολο καὶ νὰ…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Στὸν Θεὸ ἀρέσει περισσότερο ἡ ταπείνωση γιὰ τὸ κακὸ ποὺ κάναμε παρὰ ἡ ὑπερηφάνεια γιὰ τὸ καλὸ ποὺ κατορθώσαμε.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

27 Απρ 2022

Ν. Τζανάκης: Ἡ καραντίνα διέλυσε τό ἀνοσοποιητικό σύστημα τῶν παιδιῶν

Τό 80%-90% τῶν περιπτώσεων ὀξείας ἡπατίτιδας εἶναι ἀπό 2 ἕως 5 ἐτῶν.
Γιά τήν ἀσυνήθιστη αὔξηση κρουσμάτων ὀξείας ἡπατίτιδας σέ παιδιά ἡλικίας κυρίως ἀπό 2 ἕως 5 ἐτῶν μίλησε ὁ καθηγητής Πνευμονολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης.

Ὁ κ. Τζανάκης εἶπε πώς ὑπάρχουν διάφορες εἰκασίες σχετικά μέ τό τί ἀκριβῶς συμβαίνει, ὡστόσο πρέπει νά...

Ὁ ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὸν Μακρυγιάννη

Μὰ γιατί νὰ μᾶς φαίνεται παράξενο τὸ νὰ βλέπει θεϊκὰ ὁράματα ἕνας τόσο καλὸς ἄνθρωπος ὅπως ὁ Μακρυγιάννης μὲ ψυχικὴ καθαρότητα, εἰλικρίνεια, θεϊκὴ δικαιοσύνη, ἀρχοντιὰ πνευματική, φιλότιμο, θυσία κ.ἅ; 
Ἀπὸ μικρὸ παιδάκι ἔκανε ἐδαφιαῖες μετάνοιες ἀντὶ γυμναστική, προσκυνοῦσε τὸν Θεὸ μὲ εὐλάβεια, μέχρι τὰ γεράματά του μετάνοιες μὲ τὶς ὧρες, παρόλο ποὺ εἶχε καὶ...

Εἰ Χριστός οὐκ ἐγείγερται...

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ βεβαία πίστη τῆς Ἐκκλησίας στήν λαμπροφόρο ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ αὐτή τήν ἴδια τήν ὕπαρξή Της. Τό μέγα καί ἀνεπανάληπτο αὐτό γεγονός εἶναι τό ἀκράδαντο θεμέλιο πάνω στό ὁποῖο εἶναι θεμελιωμένη καί ἑδραιωμένη. Τό Θεῖο πρόσωπο τοῦ Ἀναστάντα Ἱδρυτῆ Της εἶναι ἡ ἀκατανίκητη δύναμη, πού τή συγκροτεῖ, τή συντηρεῖ καί τήν ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στό σωτήριο προορισμό Της. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀποφάνθηκαν «ἐν ἑνί στόματι» πώς ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀκατάπαυτη βίωση τοῦ ὑπερτάτου γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Εἶναι μιά διαρκής συμμετοχή καί πρόγευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία...

27 Ἀπριλίου 1864: Σὰν σήμερα «ἔφυγε» ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης

Γράφει μεταξὺ ἄλλων ὁ φιλόλογος Γεώργιος Ἔξαρχος σὲ ἄρθρο του γιὰ τὸν Μακρυγιάννη: 
“…Ἄν ποτὲ τοῦτος ὁ δύσμοιρος τόπος ἀναδείξει πέντε - δέκα νεοέλληνες, σίγουρα ὁ Μακρυγιάννης θὰ καταταχθεῖ ἀνάμεσά τους. Ὁ ρουμελιώτης στρατηγὸς ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ ρωμηοῦ σὲ τοῦτον τὸν τόπο. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἁγνότερες καὶ ἡρωικότερες μορφὲς ποὺ συνετέλεσαν στὸ «θαῦμα» τοῦ ΄21, προσωπικότητα ἀνιδιοτελῆ, ἑλληνορθόδοξη, μὲ ἔκδηλη τὴν λαικὴ εὐλάβεια…”.

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα ὁ διάβολος τὰ δείχνει μηδαμινὰ ἐπειδή, διαφορετικά, δὲν μπορεῖ νὰ φέρει τὸν ἄνθρωπο στὰ μεγαλύτερα κακά.
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής

26 Απρ 2022

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου ἀπάντηση στήν πλάνη τοῦ «μετανθρώπου»"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 24 Ἀπριλίου 2022]

Ὁ ἅγιος διδάσκαλος Θεόδωρος, φίλος ἀδελφικός τοῦ ἁγίου Ραφαήλ, ποὺ μαρτύρησε μαζί του

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος-Κιλκὶς
«Σημεῖον Μέγα», «βιβλίο συνταχθὲν μετὰ πόθου παρὰ τοῦ ἐλαχίστου Φωτίου Κόντογλου Κυδωνιέως». Μὲ αὐτὰ τὰ ὡραῖα, μεγαλοπρεπῆ λόγια ξεκινᾶ ὁ Κόντογλου τὸ Συναξάρι τῶν νεοφανῶν ἀθλοφόρων καὶ ἄφθαρτων ἀνδριάντων, Νεομαρτύρων, Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, «τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου Πίστεως ἠμῶν κρεουργηθέντας καὶ παρὰ τοῦ ἀθλοθέτου Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ περιφανῶς δοξαζομένους». Βιβλίο ποὺ διαβάστηκε καὶ διαβάζεται ἀπὸ πολλὲς γενεὲς Χριστιανῶν, βιβλίο ποὺ τὸ μελετοῦν οἱ πιστοὶ «καὶ ἀγάλλονται καὶ βαστοῦν γερὰ τὴν ἄγκυρα τῆς σωτηρίας, ἐνῶ κατατροπώνονται καὶ ἐντροπιάζονται οἱ ἄπιστοι, ἀποστομώνονται τὰ φλύαρα καὶ ἀσεβῆ στόματά τους». Καὶ σήμερα Λαμπροτρίτη μὲ κλειστούς τους...

Ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη: Οἱ νεοφανεῖς καί ἔνδοξοι Νεομάρτυρες

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού 
Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα προσκυνήματα στήν χώρα μας εἶναι καί αὐτό της Θέρμης Μυτιλήνης, ὅπου τιμῶνται τρεῖς νεοφανεῖς Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ἅγιοιΡαφαηλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη. Ἐκεῖ στήν περίφημη Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, βρέθηκαν, ὕστερα ἀπό θαυμαστά γεγονότα, τά ἱερά τους λείψανα, ὅπου καί φυλάσσονται, ἁγιάζοντας τούς πολυάριθμους προσκυνητές.Πρόκειται γιά ἔνδοξους Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἀμέσως σχεδόν μετά τήν πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως στούς Τούρκους. Ἐλάχιστα πράγματα γνωρίζουμε γιά τούς βίους τους. 
Ο Ραφαήλ καταγόταν ἀπό τό χωριό Μυλοί της Ἰθάκης, ὅπου γεννήθηκε τό ἔτος 1410. Τό βαπτιστικό του ὄνομα ἤταν Γεωργιος καί τό ἐπώνυμο του Λάσκαρης η Λακαριδης. Ὁ πατέρας ὀνομαζόταν Διονυσιος. Κατατάχτηκε στόν βυζαντινό στρατό, ὅπου ἀποφάσισε νά κάνει καριέρα στρατιωτικοῦ. Ἔφτασε μάλιστα καί σέ μεγάλο ἀξίωμα. Ὅμως ἡ γνωριμία του μέ...

Τὸ «ΟΧΙ» τῶν Ἁγίων Ραφαὴλ καὶ Νικολάου στὸ συλλείτουργο μὲ τὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ Πάπα στὴν Ἁγια-Σοφιά!

Βασιλικῆς Ράλλη (2007). Καρυὲς ὁ λόφος τῶν Ἁγίων. Ἀκρίτας.
Πότε καὶ πῶς ὁ Ἃγιος Ραφαὴλ ἔγινε πρωτοσύγκελος τοῦ Πατριαρχείου.
Πολλὲς λεπτομέρειες στὸ ἱστορικὸ τῶν ἁγίων διευκρινίστηκαν σὺν τῷ χρόνῳ καὶ πολλὰ κενὰ συμπληρώθηκαν. Ἔτσι καὶ τὴν λεπτομέρεια αὐτὴ διευκρίνισαν ἀργότερα ἀποκαλυπτικὰ ἐνύπνια τοῦ Φώτη Λίτσα. Σύμφωνα μ΄ αὐτά, ὅταν τὸ 1449 ἀνέβηκε στὸν θρόνο τῆς Βσιλεύουσας ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ραφαὴλ πῆγε ἀμέσως στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ τὸν συναντήσει καὶ νὰ τὸν συγχαρεῖ. Ὁ Αὐτοκράτωρας Κωνσταντῖνος χάρηκε πολὺ ὅταν εἶδε τὸν παλαιό του φίλο Γεώργιο Λασκαρίδη, πρώην χιλίαρχο καὶ τώρα Ἀρχιμανδρίτη μὲ τὸ ὄνομα Ραφαήλ, καὶ γνωρίζοντας τὴν μεγάλη του μόρφωση δὲν τὸν ἄφησε νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ ἀπιστία προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια. Ὁ ὑπερήφανος ἰσχυρίζεται ὅτι θὰ γνωρίσει τὰ πάντα μὲ τὸν νοῦ του καὶ τὴν ἐπιστήμη, ἀλλὰ ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀνέφικτη γι’ αὐτόν, γιατί ὁ Θεὸς γνωρίζεται μόνον μὲ ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Κύριος ἀποκαλύπτεται στὶς ταπεινὲς ψυχές. Σὲ αὐτὲς δείχνει ὁ Κύριος τὰ Ἔργα Του, ποὺ εἶναι ἀκατάληπτα γιὰ τὸν νοῦ μας.
Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

25 Απρ 2022

Οἱ Τοῦρκοι καί ὁ Ἀη-Γιώργης !

Χιλιάδες Τοῦρκοι ἐπισκέπονται κάθε χρόνο τή φημισμένη Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κουδουνά στήν Πρίγκηπο, γιατί ὅπως λένε «ὁ ἅγιος δέν ξεχωρίζει Ρωμιούς ἀπό ἀλλόθρησκους καί τούς φροντίζει ὅλους». Γι’ αὐτό καί ἐκεῖνοι τοῦ ζητοῦν ὅ,τι ἔχουν περισσότερο ἀνάγκη. Γιατί, ὅμως, οἱ Τοῦρκοι πιστεύουν τόσο...

Τ' Ἅη Γιωρκοῦ - Ἀλκίνοος Ἰωαννίδης

Δευτέρα ἤτουν τῆς Καθαρᾶς ποὺ κάμνουν τὴν νομάδαν
Μὲς τὸ καράβιν ἔμπηκεν τὴν πρώτην ἐφτομάδαν
Τζαὶ τρεῖς ἡμέρες ἔκαμεν νὰ ρέξει τὸ Βερούτιν
Ψουμίν, νερὸν ἐν ἐβρέθηκεν μεσὰ στὴν χώραν τούτην

Ψουμὶν νερὸν εἶχεν πολλὺν κάτω μακρὰ στὸ πλάτος
Τζειμέσα ἐκατώκησεν ἕνας μεάλος δράκος
Τζαὶ δὲν τ' ἀφήνει τὸ νερὸν στὴν χώραν τους νὰ πάει
Ταΐνιν τοῦ ἐκάμνασιν...

Ὅσιος Παΐσιος: «Οἱ Καθολικοί πᾶνε σιγά - σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τούς Ἁγίους, ὁ Ἅγιος Γεώργιος λένε ὅτι εἶναι μύθος»

Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄,  «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο»,  ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης, 1998
Πόσο ἔχουν ἐπιδράσει οἱ Προτεστὰντες, οἱ Καθολικοί! Τὸ ἄθεο πνεῦμα πόσο μπῆκε στὸν Καθολικισμό! Οἱ Καθολικοί πᾶνε σιγά - σιγὰ νὰ κουτσουρέψουν τούς Ἁγίους. «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, λένε, δὲν ἦταν μεγάλη Ἁγία· ἕνας μικρός βασιλίσκος ἦταν ὁ πατέρας της. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν...

Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς (25 Ἀπριλίου †)

Διδάσκαλος καὶ καὶ πνευματικὸς πατὴρ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ἦταν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Μὲ ὅσα ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα του ἔγραψε τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ Κατὰ Μᾶρκον ἅγιον Εὐαγγέλιον.
Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιο ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος, ποὺ βασίλευσε ἀπὸ τὸ 14 ἕως τὸ 37 μ.Χ.. Κήρυξε σὲ ὅλη τὴν Αἴγυπτο, στὴ Λιβύη, τὴ Βαρβαρικὴ καὶ τὴν Πεντάπολη. Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας τὰ ἔτη 42 ὣς 62 μ.Χ.. Ἐκεῖ ἔμεινε κ᾿ ἐκεῖ μαρτύρησε γιὰ τὴν ἀγάπη του στὸ Χριστό. Εἶχε ζῆλο γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου. Ἐκήρυττε στὸ λαό.
Χειροτόνησε ἐκλεκτοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς μετέδωσε τὴν ἱερὰ φλόγα τῆς πίστεως.
Εἶπαν λοιπὸν οἱ εἰδωλολάτρες· Ἂν καθήσῃ αὐτὸς ἐδῶ, θὰ μᾶς διαλύσῃ, κανένας δὲν θὰ μείνῃ μ᾿ ἐμᾶς. Καὶ πράγματι, καθὼς ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος συναναστρεφόταν μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς δίδασκε, ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ συνεχῶς προώδευε. Γι᾿ αὐτό, ἐκεῖ ποὺ δίδασκε, ἔρχονται οἱ εἰδωλολάτρες καὶ τὸν πιάνουν. Τὸν ἔδεσαν μὲ σχοινιὰ κι ἄρχισαν νὰ τὸν σέρνουν κατὰ γῆς πάνω σὲ ...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου γιὰ παιδιὰ

Παρακολουθῆστε τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου σὲ μία πρωτότυπη παρουσιάση γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube «Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιά». Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιού στο YouTube ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο.

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἄνθρωπος ποὺ δὲν εἶναι ταπεινὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει. Ἐὰν ἔχουμε ἀγάπη μεταξύ μας, τότε εἴμαστε τέκνα Θεοῦ.
Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης

24 Απρ 2022

Ἡ Θεοπτία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: "Ἐγώ εἰμί ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνη, ζήσεται"

Ἀπό τό βιβλίο: Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, 
Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Διηγήθηκε ὁ Γέροντας: «Ἀπό ἕνδεκα χρονῶν διάβαζα βίους Ἁγίων καί ἔκανα νηστεῖες καί ἀγρυπνίες. Ὁ ἀδελφός μου ὁ μεγαλύτερος ἔπαιρνε καί ἔκρυβε τούς βίους. Δέν κατάφερε τίποτε. Πήγαινα στό δάσος καί συνέχιζα. Κάποιος φίλος τοῦ τότε, ὁ Κώστας, τοῦ εἶπε: "Θά σου τόν κάνω νά τά παρατήση ὅλα"» Ἦρθε καί μοῦ ἀνέπτυξε τήν θεωρία τοῦ Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε καί εἶπα: "Θά πάω νά προσευχηθῶ καί, ἄν ὁ Χριστός εἶναι Θεός, θά μοῦ παρουσιαστή νά πιστέψω. Μιά σκιά, μιά φωνή, κάτι θά μου δείξει". Τόσο μούκοβε. Πῆγα καί ἄρχισα μετάνοιες καί προσευχή γιά ὧρες, ἀλλά...

Ἀναστάσιμες σκέψεις μέσα ἀπὸ τὸν Κατηχητικὸ Λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χασόγιας, Πτυχιοῦχος Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α.

Ὁ πυρήνας τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ αἰώνια ζωή. Ἀποτέλεσμα τῆς παρακοῆς καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὕας ἀπὸ τὸν Παράδεισο, ἦταν ἡ ἐμφάνιση τοῦ θανάτου. Σύμφωνα μὲ τὴν Παλαιοδιαθηκικὴ παράδοση ἡ Εὕα ἐπέλεξε νὰ...

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Ἡ Ἀνάσταση στὴν Πόλη τῆς καρδιᾶς μας!

Πατήρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος - Τό μήνυμα τῆς νάστασης: 
"Χριστός νέστη! ληθώς Ἀνέστη!"  Πάσχα 1997 
- Ἄν εἶναι ἀληθῶς τὸ Ἀνέστη δὲν πιάνει τὴν καρδιὰ μας καμιὰ θλίψη καμιὰ ταλαιπωρία καμιὰ δυσκολία καμιὰ σκοτούρα καμία ἔννοια. 
- Ἄν δὲν πῶ τὸ Ἀληθῶς Ἀνέστη εἶναι σὰ νὰ μὴν δέχομαι τὸν Χριστό. Ἄν πάλι...

Δόξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστάσει Σου Κύριε!

Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου, Προη­γου­μέ­νου Ἱ.Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου
Τὸ χαρ­μό­συ­νο γε­γο­νὸς τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Χρι­στοῦ μας γεν­νᾶ στὶς ψυ­χές μας ἐν­θου­σι­α­σμὸ καὶ ἀ­γα­λλί­α­ση, αἰ­σθή­μα­τα ἀ­γά­πης καὶ συγ­χω­ρή­σε­ως. Κα­ταυ­γά­ζει τὸ Ἅ­γι­ον Φῶς τῆς Ἀ­να­στά­σε­ώς Του τὴ γῆ, τὸν οὐ­ρα­νὸ καὶ τὶς ψυ­χές μας. Συ­γκλο­νι­σμέ­νη ὁ­λό­κλη­ρη ἡ...

Φώτης Κόντογλου: Ἀνέστη Χριστός, Ἡ δοκιμασία τοῦ λογικοῦ

Ἡ πίστη τοῦ χριστιανοῦ δοκιμάζεται μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σὰν τὸ χρυσάφι στὸ χωνευτήρι. Ἀπ᾿ ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ πλέον ἀπίστευτο πράγμα, ὁλότελα ἀπαράδεκτο ἀπὸ τὸ λογικό μας, ἀληθινὸ μαρτύριο γιὰ δαῦτο. Μὰ ἴσια-ἴσια, ἐπειδὴ εἶναι ἕνα πράγμα ὁλότελα ἀπίστευτο, γιὰ τοῦτο χρειάζεται ὁλόκληρη ἡ πίστη μας γιὰ νὰ τὸ πιστέψουμε. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι λέμε συχνὰ πὼς ἔχουμε πίστη, ἀλλὰ τὴν ἔχουμε μονάχα γιὰ ὅσα εἶναι πιστευτὰ ἀπ᾿ τὸ μυαλό μας. Ἀλλὰ τότε, δὲν χρειάζεται ἡ πίστη, ἀφοῦ φτάνει ἡ λογική. Ἡ πίστη χρειάζεται γιὰ τὰ ἀπίστευτα.
Οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἄπιστοι. Οἱ ἴδιοι οἱ μαθητάδες τοῦ Χριστοῦ...

Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2022 (24-4-2022)

Τὸ Πάσχα τῶν Ρωμιῶν τῆς Πόλης μέσα ἀπὸ τὶς μνῆμες μίας Κωνσταντινουπολίτισσας

Πάσχα στὴν Κωνσταντινούπολη, στὰ γαλάζια νερὰ τοῦ Βοσπόρου, σὲ μία πόλη ὄνειρο. Πόσο διαφορετικὸ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ τὸ Πάσχα στὴν Ἑλλάδα;
Μία Κωνσταντινουπολίτισσα, ἡ κ. Μαίρη Μαυρομμάτη, ποὺ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’60, περιγράφει τὸ Πάσχα τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης, ὅπως τὸ ἔζησε ἡ ἴδια γιὰ δεκαετίες. «Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα στὴν Πόλη ἄρχιζε με αυστηρὴ νηστεία ποὺ τελείωνε τὸ Μεγάλο Σάββατο. Τρώγαμε νερόβραστα φαγητά. Στὸ τραπέζι κυριαρχοῦσαν οἱ ἐλιές, ὁ ταραμάς, τὰ λαχανικά, τὰ ὄσπρια, τὸ χοσάφι, δηλαδὴ ἡ κομπόστα ἀπὸ ξερὰ φροῦτα, ξερὰ βερίκοκα, δαμάσκηνα, σταφίδες. Οἱ φακὲς ἦταν τὸ φαγητὸ τῆς...

To Πάσχα τοῦ Μεχμὲτ Μπέη (κρυφὸς χριστιανὸς). Μιὰ συγκλονιστικὴ ἱστορία μὲ κρυπτοχριστιανοὺς!

Ἀπὸ τὸ Ἀναγνωστικό τῆς Στ' Δημοτικοῦ τοῦ 1947
Εἶναι τρεῖς ἡ ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα καὶ σπάνιοι οἱ διαβάτες στὸ δρόμο. Εἶναι οἱ τελευταῖοι ποὺ γυρίζουν ἀπὸ τὴν πρώτη Ἀνάσταση καὶ πηγαίνουν βιαστικοὶ στὰ σπίτια τους. Σὲ λίγο τίποτε πιὰ δὲν ἀκούεται καὶ νεκρικὴ σιγὴ βασιλεύει σ’ ὅλη τὴν τουρκική συνοικία τοῦ Ἡρακλείου. Ξαφνικά, ἀνοίγει ἀθόρυβα ἡ αὐλόπορτα ἑνὸς μεγάλου σπιτιοῦ καὶ προβάλλει ἀνθρώπινο...

Ἅγιος Νεομάρτυς Νικόλαος ἀπὸ τὴ Μαγνησία τῆς Μ. Ἀσίας (24 Ἀπριλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ 
Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς δουλείας εὐσεβεῖς ὀρθόδοξοι πιστοὶ χρειάστηκε νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστη τους στὸ Χριστό, μαρτύρησαν, ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἀγάπη Του καὶ ἀντάλλαξαν τὴν ἐπίγεια, πρόσκαιρη καὶ φθαρτὴ ζωὴ μὲ τὴν αἰώνια. Ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλινίκους Νεομάρτυρες εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Νεομαρτυς Νικόλαος ἀπὸ τὴ Μαγνησία τῆς Μ. Ἀσίας. 
Γεννήθηκε στὴν φημισμένη καὶ ὄμορφη πολη Μαγνησιά της Μ. Ἀσίας στα 1777 απο εὐσεβὴς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν μεγάλωσαν μὲ παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου. Τοῦ στάλαξαν στὴν τρυφερή του ψυχὴ τὴν πίστη στὸ Χριστό, τὸν σαρκωμένο Θεὸ καὶ Λυτρωτή μας καὶ ἀφοσίωση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν μόνη ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 
Ο πατέρας τοῦ ὀνομαζόταν Χατζη Κανέλλος και ειχε προσληφθεῖ στὴ δούλεψη ἑνὸς σπουδαίου ἀγὰ καὶ τσιφλικὰ τῆς περιοχῆς, ὀνόματι Καρα Ὀσουμάνογλου, στὸ χωριο Γιαγιὰ Κιόι, ὡς γενικὸς ἐπιστάτης στὰ κτήματά του καὶ τὰ κοπάδια του. Ὁ Νικόλαος ζοῦσε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἡ εὐλάβεια εἶναι ὅπως τὸ θυμίαμα, ἐνῷ ἡ εὐσέβεια ὅπως ἡ κολώνια.
Ἅγιος Παΐσιος

23 Απρ 2022

"Χριστὸς Ἀνέστη" Ἀργόν, Ἐκ τῆς Ἁγιορείτικης προφορικῆς παραδόσεως

«Χριστὸς Ἀνέστη» Ἀργόν
Ἐκ τῆς Ἁγιορείτικης προφορικῆς Παραδόσεως

Πάσχα στό Ἅγιον Ὄρος

«Ἀνάστα ὁ Θεός»: Ἀναστήσου Θεέ μας, πάνω στήν καλύτερη ὥρα, τώρα πού μᾶς ζυγώνει τό σκοτάδι!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Πάνω στό πιό βαθύ σκοτάδι, σέ πεῖσμα τῶν ἀντίθεων καί τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὁ πιστός λαός φωνάζει τό «Ἀνάστα ὁ Θεός»!
Ἀνάστα ὁ Θεός! Ἄν οἱ λαοί ὁρίζουν ἐθνικές ἐπετείους καί γιορτάζουν μέ μεγαλοπρεπεῖς γιορτές καί σημαιοστολισμούς καί παρελάσεις τή νίκη τους ἀπέναντι σέ κάποιον μεγάλο ἐχθρό πού ἀπείλησε τήν πατρίδα τους, τότε πόσες χαρές καί πόσες τιμές χωροῦν γιά τή νίκη τοῦ Χριστοῦ ἀπέναντι στήν...

Ἐπιλεκτικές συναθροίσεις...

Γιά μιά ἀκόμα χρόνια ἔλαβε χώρα, σήμερα Μ. Σάββατο 23/4/2022,
 στό νησί τῆς Κέρκυρας τό ἔθιμο τῶν «Μπότηδων». Ἡ συνάθροιση, τόσο τῶν ἐπισκεπτῶν ὅσο καί τῶν ντόπιων γιά τήν ἀναβίωση τοῦ ἐθίμου αὐτοῦ, ἦταν ἀθρόα.
Τήν ἴδια στιγμή, ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, συνεχίζεται ἡ ἀπεργία πείνας τῶν ὑγειονομικῶν ὑπαλλήλων, πού τελοῦν σέ ἀναστολή ἐδῶ καί 8 περίπου μῆνες. Μακάρι ὁ ζῆλος καί ἡ κοσμοσυρροή γιά τήν ἀναβίωση τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων τῆς πατρίδας μας νά ἐπιδειχθεῖ καί στόν ἀγῶνα πού κάνουν ὅλους...
Δεῖτε παρακάτω πλούσιο ἀποκλειστικό φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν λιτάνευση τοῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος 
καί τίς σημερινές ἐκδηλώσεις στήν Κέρκυρα...

Ἡ ἁφή τοῦ Ἁγίου Φωτός σέ ζωντανή μετάδοση !

Παρακολούθηστε σέ ζωντανή μετάδοση τήν ἁφή τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο στήν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἡ Πασχαλινή Λαμπάδα


«Πασχαλινή Λαμπάδα εἶναι ἔθιμο πού ἔχει σχέση μέ τήν παράδοση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας νά τελεῖ τό Βάπτισμα τῶν νέων μελῶν Της τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως.
Πράγματι, ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία τελοῦσε τό Βάπτισμα τῶν φωτιζομένων τέκνων Της τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως. Μέ τήν ἔναρξη τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας γινόταν ἡ τελετή τοῦ ἀνάματος τῶν λαμπάδων, τό πλῆθος τῶν ὁποίων, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας, «ἔκανε τή μυστική διανυκτέρευση τῶν πιστῶν πιό φωτεινή κι ἀπό τήν πιό φωτόλουστη ἡμέρα» (ΒΕΠΕΣ 24, 182).
Ὁ Ναός ἦταν κατάφωτος ἀπό τούς πολυελαίους καί τά πολυπληθή κηροπήγια. Κάθε πιστός ἐπίσης εἶχε τή δική του λαμπάδα. Ὅλοι γιόρταζαν τή διπλή Λαμπρή: Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀνάσταση τόσων ψυχῶν, πού θ᾿ ἄφηναν ὁριστικά τήν...

Λαμπριάτικος Ψάλτης (1893) - Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ἐὰν ὁ ἥρως τοῦ παρόντος διηγήματος ἦτο αὐτούσιος ὁ γράφων, τότε ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τίτλος θὰ εἶχε μᾶλλον τροπικὴν καὶ ἀλληγορικὴν σημασίαν. Διότι, ναὶ μέν, εὐδοκίᾳ τῆς θείας Προνοίας, εἶναι ἀληθὲς ὅτι καὶ χάρις εἰς τὴν φιλάδελφον προθυμίαν τοῦ χωρικοῦ καὶ ἀρχοντικοῦ φίλου μου κὺρ Γιάννη Πεντελιώτου, ἀξιοῦμαι σχεδὸν κατ᾽ ἔτος ἀνελλιπῶς, κατὰ τὰς περιδόξους ταύτας ἡμέρας, νὰ συμψάλλω ἐναμίλλως μετ᾽ αὐτοῦ, ὑποβαστάζοντος διὰ τῆς χειρὸς τὰ γυαλιά του, ἀγαπῶντος τὸ πολίτικον ὕφος, παρατείνοντος ἐπ᾽ ἄπειρον τὰ…

Ἐπιστημονικὴ μαρτυρία γιὰ τὸ Ἅγιο Φῶς !

Οἱ μετρήσεις τοῦ Ρώσου φυσικοῦ Ἀντρέι Βολκὸβ τὸ Μεγάλο Σάββατο τοῦ 2008. Από τὴν ἐπιστημονικὴ μελέτη τοῦ ἀρχιτέκτονα Χάρη Σκαρλακίδη γιὰ τὸ Ἅγιο Φῶς. Δημοσιεύεται στὴν ἰστοσελίδα του. To Πάσχα τοῦ 2008, ὁ Ρῶσος φυσικὸς Ἀντρέι Ἀλεξάντροβιτς Βολκόβ, 1 τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν τῆς Ρωσίας «Ἰνστιτοῦτο Κουρτσιάτοβ», 2 τέθηκε ἐπικεφαλῆς μίας ἐπιστημονικῆς ἀποστολῆς ποὺ εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ποτὲ μὴ λὲς “θὰ τὸ κάνω αὔριο”, ἐπειδὴ τὸ δευτερόλεπτο ποὺ ζοῦμε, ἐκεῖνο εἶναι δικό μας. Τὸ ἑπόμενο δευτερόλεπτο, τὸ ἑπόμενο λεπτὸ δὲν εἶναι δικά μας, δὲν ξέρουμε ἐὰν θὰ τὸ προλάβουμε.
Ἅγιος Διονύσιος τῆς Κολιτσοῦ

22 Απρ 2022

"Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτῖνας..."

Ψάλλεται μετά τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου
"Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτῖνας καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαῤῥαγὲν τῷ τοῦ Σωτῆρος θανάτῳ ὁ Ἰωσὴφ θεασάμενος, προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ καὶ καθικετεύει λέγων· Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ. Δός μοι τοῦτον τόν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι βλέπειν τοῦ θανάτου τὸν ξένον. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἶδε ξενίζειν τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ξένους. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν Ἑβραῖοι τῷ φθόνῳ ἀπεξένωσαν κόσμῳ. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ, ὃς ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλίνῃ. Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ἡ μήτηρ ὁρῶσα νεκρωθέντα, ἐβόα· Ὦ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, εἰ καὶ τὰ σπλάγχνα τιτρώσκομαι καὶ καρδίαν σπαράττομαι νεκρόν σε καθορῶσα, ἀλλὰ τῇ σῇ ἀναστάσει θαῤῥοῦσα μεγαλύνω. Καὶ τούτοις τοίνυν τοῖς λόγοις δυσωπῶν τὸν Πιλᾶτον ὁ εὐσχήμων λαμβάνει τοῦ Σωτῆρος τὸ σῶμα, ὃ καὶ φόβῳ ἐν σινδόνι ἐνειλήσας καὶ σμύρνῃ κατέθετο ἐν τάφῳ τὸν παρέχοντα πᾶσι ζωὴν αἰώνιον καὶ τὸ μέγα ἔλεος"

Μεγάλη Παρασκευή: Ἡμέρα πένθους καί θριάμβου - Ὁ θάνατος τοῦ Θεανθρώπου σάρωσε τό κράτος τοῦ θανάτου

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Μέρα ἁγιασμένη καί παράδοξη, ἡ Μεγάλη Παρασκευή πλέκει τή λύπη μέ τή χαρά, τή συντριβή μέ τήν κατάνυξη, το πένθος τοῦ θανάτου μέ τήν ἐπερχόμενη Ἀνάσταση.
Μεγάλη Παρασκευή: «ἡ ζωή ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καί θανάτῳ σου τόν θάνατον ὤλεσας καί ἐπήγασας τῷ κόσμῳ τήν ζωήν». Χριστέ, Ἐσύ, πού εἶσαι ἡ (ὄντως) ζωή, τοποθετήθηκες σέ τάφο, καί μέ τόν θάνατό Σοῦ κατέστρεψες (καί ἐξαφάνισες) τόν θάνατο. Ἕνας παράδοξος λόγος, βγαλμένος ἀπό τά ἐκπληκτικά ἐγκώμια πού ψάλλονται στόν Ἐπιτάφιο Θρῆνο γιά....

Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Μοναχοί τήν Μεγάλη Παρασκευή

«Θλιβερή μασκοφορία»

Πορφυρίτης
Ἡ θλιβερή μασκοφορία ἑντός τῶν ἱερῶν, ἁγιασμένων ναῶν μας συνεχίζεται ἀκάθεκτα. Οἱ πιστοί, μέ ὁλιγοπιστία ἤ καί ἀπιστία, εἰσέρχονται στίς ἐκκλησιές μας μέ «κημῷ καί χαλινῷ»! Φοροῦν τή μᾶσκα, αὐτή πού ὁμοιάζει μέ μουσούδα ζώου καί προσφέρει, σύμφωνα μέ τούς «εἰδικούς», ὑπερ-προστασία, καί «ἀσπάζονται» τόν Νυμφίο Χριστό στό πρόσωπο! Εἰκόνα τρομερή, πού...

Ὑμνολογικά Μεγάλης Παρασκευῆς

Ὅταν ὁ Ἰωσήφ μαζί μέ τό Νικόδημο, κατέβασε ἀπό τό ξύλο ἐσένα, πού φορᾶς σάν ἱμάτιο τό φῶς, καί σέ εἶδε νεκρό, γυμνό καί ἄταφο, ἀναλαβών θρῆνο γεμάτο συμπάθεια καί κλαίοντας ἔλεγε: Ἀλίμονο σ᾽ ἐμένα, γλυκύτατε Ἰησοῦ! Πρίν ἀπό λίγο ὁ ἥλιος, βλέποντάς σε νά κρέμεσαι στό σταυρό, ντύθηκε στό σκοτάδι καί ἡ γῆ ἀπό τό φόβο της κλονιζόταν καί σχίστηκε σέ δύο τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ. Ἀλλ᾽ ὅμως τώρα κατανοῶ ὅτι γιά μένα ὑπέστης θάνατο. Πῶς νά σέ κηδεύσω, Θεέ μου; Ἤ πῶς νά σέ τυλίξω σέ σεντόνια; Μέ ποιά τραγούδια θά ψάλλω κατά τήν ἐκφορά σου, εὐσπλαχνικέ Κύριε; Δοξολογῶ τά πάθη σου, ἀπευθύνω ὕμνους στήν ταφή σου μαζί μέ τήν Ἀνάστασή σου, κραυγάζοντας: Κύριε, δόξα σοι.
Συγκλονιστικότατος ὁ ἐπιτάφιος θρῆνος τοῦ Ἰωσήφ! Τοῦ ἀνθρώπου πού...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.