29 Φεβ 2012

Συγκλονιστική ὁμολογία γνωστοῦ ἠθοποιοῦ: "Πῆγα στό Ἅγιον Ὅρος κι ἄλλαξε ἡ ζωή μου, μέ τήν βοήθεια τῆς Παναγίας"


Ἐμεῖς περιμένουμε ἀπ΄ τό Θεό!

Τοῦ Μόσχου Ἐμμανουήλ Λαγκουβάρδου
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες διαφέρουμε ἀπό τούς ἄλλους λαούς τοῦ κόσμου. Ἐμεῖς περιμένουμε ἀπό τό Θεό. Ἡ θέση μας τώρα μοιάζει μέ τή θέση τοῦ Ἰώβ. Ὅπως ὁ  Ἰώβ περιμένουμε  ἄπ΄  τό Θεό τή σωτηρία.  Όπως ὁ Ἰώβ ὑπῆρξε ἕνα ἐξιλαστήριο θύμα στήν ἐποχή του,  εἴμαστε τώρα ἐμεῖς  τό ἐξιλαστήριο θύμα τῶν τοκογλύφων τῆς ΕΕ καί τῆς Ἀμερικῆς. Ο ἑλληνικός λαός εἶναι τώρα στή θέση τοῦ Ἰώβ. Διάβασε τόν Ἰώβ ἔχοντας στό νοῦ σου τόν ἑλληνικό λαό καί θά καταλάβεις πολλά πράγματα γιά τόν μηχανισμό τῆς βίας. Ὁ ἑλληνικός λαός ὡς Ἰώβ πληροῖ τό τυπικό της ἐξιλαστήριας θυσίας. Περιγράφοντας καί ἀναλύοντας τούς ρόλους αὐτῶν πού λαμβάνουν μέρος σ΄  αὐτήν θά κατανοήσεις τόν μηχανισμό πού δημιουργεῖ ἀποδιοπομπαίους τράγους καθώς θά βρίσκεις ἀντιστοιχίες ἀνάμεσα στόν ἑλληνικό λαό ὡς ἕνα ἐξιλαστήριο θύμα καί τοῦ Ἰώβ.
Στόν ἑλληνικό λαό ὅπως καί στόν Ἰώβ ὑπάρχουν οἱ διῶκτες, ὑπάρχουν τά θύματα, ὑπάρχουν οἱ "φίλοι" καί "οἱ σωτῆρες" , οἱ ὁποῖοι  ὅπως ὁ Ἰούδας  προδίδουν μέ φίλημα  τούς...

Νέα στοιχεῖα γιά τό θαῦμα τοῦ Ἄγ.Νικολάου πού συγκλόνισε τήν Σ.Ἕνωση τό 1956.Ποιός πῆρε τήν εἰκόνα ἀπό τά χέρια τῆς Ζωῆς;

Κάποια νέα στοιχεῖα γιά τό θαῦμα πού συγκλόνισε τήν κομμουνιστική Σοβιετική Ἕνωση τό 1956,γεγονός πού ἔγινε ταινία μέ τόν τίτλο "Τό θαῦμα" (The Miracle) θέλω νά προσθέσω μέ αὐτό τό ἄρθρο.Πρόκειται γιά μαρτυρίες ἀνθρώπων πού ἔζησαν τό γεγονός,ἀλλά καί μαρτυρίες πού ἀποδεικνύουν ὅτι ἐνῶ ἡ Ζωή ἔμεινε πετρωμένη γιά 128 ἡμέρες,τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τελικά τήν εἶχε πάρει ἀπό τά χέρι τῆς ὁ ἱερομόναχος Σεραφείμ Τσιαπότκιν (ὁ εἰκονιζόμενος) Ὅπως εἴδαμε στό παραπάνω ἄρθρο τήν Ζωή τήν ἐπισκέφθηκαν

1) Ἐγνωσμένου κύρους καθηγητής τῆς ἰατρικῆς πού κατέφθασε ἀπό τήν Μόσχα. Αὐτός βεβαίωσε ὅτι ἡ καρδιά δέν σταμάτησε νά χτυπᾶ.
2) Ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς, τούς ὁποίους προσκάλεσε ἡ μητέρα της γιά νά πάρουν ἀπό τά χέρια τῆς Ζωῆς τήν εἰκόνα τοῦ Ἅγιου Νικόλαου καί3)Ὁ γέροντας Σεραφείμ(Τσιαποτκιν) ἀπό τήν ἔρημό του Γκλίνσκ, ὁ ὁποῖος ἦρθε στό Κουιμπίσεβ γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί τέλεσε ἁγιασμό καί ἁγίασε τήν εἰκόνα. Κατόπιν εἶπε: «Τώρα πρέπει νά περιμένουμε κάποιο σημεῖο τό Πάσχα! Ἄν δέν γίνει τίποτε , σημαίνει ὅτι πλησιάζει τό τέλος τοῦ κόσμου!», δείχνοντας μέ τά λόγια αὐτά τήν βαθειά του πίστη σ’ ἕνα θαῦμα. Μετά ἀπό πολλά χρόνια ἀπ’ὅταν ἔλαβε μέρος αὐτό τό γεγονός ὁ γέροντας Σεραφείμ ρωτήθηκε ἐάν...

ΑΠΟΕΛ: "Ἐμπράκτως στό πλευρό τῶν Ἑλλήνων ἀδελφῶν"

Ἕνα ἐμπορευματοκιβώτιο συσκευασμένο μέ 10 τόνους μακαρόνια ἀξίας πέραν τῶν 22 χιλιάδων εὐρώ θά στείλει τίς ἑπόμενες ἡμέρες ὁ ΑΠΟΕΛ πρός τόν δοκιμαζόμενο Ἑλληνικό λαό. Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση τῶν γαλαζοκιτρίνων, «ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση ἀποτελεῖ τήν ἐλάχιστη ἔνδειξη ἀγάπης καί ἐκτίμησης πρός τοῦ Ἕλληνες ἀδελφούς μας, γιά τούς ὁποίους ἐλπίζουμε ἀπό καρδιᾶς νά ξημερώσουν σύντομα καλύτερες μέρες». Ἡ ἀνακοίνωση:

Ο ΑΠΟΕΛ συμμετέχει στίς ἐκδηλώσεις συμπαράστασης καί στήριξης τοῦ δοκιμαζόμενου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος διανύει τήν πιό δύσκολη περίοδο τῆς πρόσφατης ἱστορίας του. Ὡς Ἀθλητικός Ποδοσφαιρικός Ὅμιλος Ἑλλήνων Λευκωσίας, πονοῦμε γιά τά ἀδέλφια μας στήν Ἑλλάδα καί στεκόμαστε στό πλευρό τούς αὐτές τίς δύσκολες στιγμές. Μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τῆς ἑταιρείας, ἀποστέλλεται τίς ἑπόμενες μέρες γιά τήν Ἑλλάδα ἕνα ἐμπορευματοκιβώτιο μέ συσκευασμένα μακαρόνια (10 περίπου τόνοι) ἀξίας πέραν τῶν 22 χιλιάδων εὐρώ, γιά νά...

Φεντεραλιστής σέ λάθος ἐποχή


Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων
Ὁ κ. Θεόδωρος Πάγκαλος διαθέτει παιδεία καί πολιτική ἐμπειρία. Ὅμως δέν μπορῶ νά καταλάβω πότε κάνει δηλώσεις γιά νά πεῖ κάτι οὐσιαστικό καί πότε ἁπλῶς λέει κάτι δημοσίως γιά νά προκαλέσει ἐντυπώσεις. Ἡ πρόσφατη δήλωσή του σέ γαλλικό ραδιοφωνικό δίκτυο ὅτι εἶναι ὑπέρ τῆς καταργήσεως τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καί ὑπέρ μίας πλήρως Ὁμοσπονδιακῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ προβλημάτισε. Διότι εἶναι γνωστό στούς παροικοῦντες τήν εὐρωπαϊκή Ἱερουσαλήμ ὅτι ὁ Φεντεραλισμός ἀπέθανε καί ἐπιβιώνει ἐπιτυχῶς τό ἐθνικό κράτος. Ἡ διαφορά ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1980 μέχρι σήμερα εἶναι ὅτι ἑνοποιήθηκαν οἱ δύο Γερμανίες καί σήμερα τό Βερολίνο μέ τόν ὄγκο του, τήν οἰκονομική του δύναμη καί τή σχετική ἀλαζονεία τοῦ ἀξιοποιεῖ τήν τούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς γιά νά ἐπιβάλει μία μορφή ἤπιας ἡγεμονίας. Ἄν αὐτό τό ἀποδέχεται ὁ κ. Πάγκαλος ἄς τό πεῖ ξεκάθαρα. Ἄν. ὅμως, ἐρωτοτροπεῖ μέ ἰδέες καί ὁράματα οὐτοπιστικά καλό θά ἦταν νά τόν καλέσουμε νά προσγειωθεῖ. Καλό καί γιά ἐκεῖνον καί γιά τήν πορεία τοῦ ἔθνους μας.
Ὁ Φεντεραλισμός ξεκίνησε ὡς μία ἀκραία ἐκδοχή τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνοποιήσεως. Προτείνει τήν κατάργηση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν ἤ τήν ἐλαχιστοποίηση τῆς κυριαρχίας τους ὥστε ἡ Ἑλλάδα, ἡ Γαλλία κ.λπ. νά καταστοῦν Νομαρχίες μίας ὑπερκυβέρνησης τῶν Βρυξελλῶν. Σήμερα αὐτά εἶναι ξεπερασμένα καί...

28 Φεβ 2012

Ἡ κ. Ρεπούση, οἱ γενοκτονίες καί… τά τουρκικά σήριαλ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος, Διευθυντής Σύνταξης τοῦ «ΕΡΩ»
Στίς 15 Μαρτίου 1921, λίγα χρόνια μετά τήν μεγάλη σφαγή -γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, λίγο πρίν ἀπό τό μεσημέρι, ὁ Ἀρμένιος πατριώτης Soghomon Tehlirian ὕστερα ἀπό συστηματική παρακολούθηση δέκα ἡμερῶν, ἔκρινε πώς ἔφτασε ἡ κατάλληλη στιγμή νά ἐκτελέσει τό σχέδιό του. Στήν ὁδό Χίντεμπουργκ, σέ ἕνα προάστιο τοῦ Βερολίνου, κάνει ἀνύποπτος τήν συνηθισμένη τοῦ βόλτα ντυμένος εὐρωπαϊκά καί ἀκολουθούμενος σέ ἀπόσταση μερικῶν μέτρων, κατά τά μουσουλμανικά ἔθιμα, ἀπό τήν σύζυγό του, ὁ ὀργανωτής τοῦ φρικιαστικότερου ἐγκλήματος στήν ἱστορία, τῆς ἐξόντωσης τῶν 1.500.000 Ἀρμενίων, ὁ ἄλλοτε ὑπουργός Ἐσωτερικῶν της Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ὁ Talat Pascha.
Ὁ Τεχλιριᾶν ξεκίνησε ἀπό τό ἀπέναντι πεζοδρόμιο, διασταυρώνεται μέ τόν Ταλαάτ, τόν προσπερνάει καί ἐπιβραδύνει τό βῆμα του. Ξαφνικά γυρίζει πίσω καί τόν κοιτάζει κατάματα. Τό βλέμμα τοῦ ἦταν ὁ πόνος μίας ὁλόκληρης γενιᾶς. Ὁ Τεχλιριᾶν ἦταν ἥσυχος καί ἡ συνείδηση τοῦ ἦταν ἤρεμη. Ὁ Ταλαάτ ἔδειξε πώς κατάλαβε κάτι, τά βλέφαρά του, ὅπως διηγήθηκε ἀργότερα ὁ ἐκτελεστῆς του, τρεμόπαιξαν. Θέλησε νά...

Ξύπνησε ἀπό τό κῶμα μόλις τῆς εἶπε “Σ’ ἀγαπῶ ”!

Ἔχουμε γράψει πολλές γιά τή δύναμη τῆς θέλησης. Ὅμως ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης εἶναι κάτι ξεχωριστό… 
Ἡ 49χρονη Lorna Baillie ἀπό τή Σκωτία ὑπέστη καρδιακή προσβολή καί ἐνῶ πέθανε ἐπανῆλθε στή ζωή ὅταν ὁ ἄνδρας τῆς θέλοντας νά τήν ἀποχαιρετίσει τῆς ψιθύρισε “σ’ἀγαπώ”. Ὁ σύζυγός της, ὁ γιός της καί οἱ τρεῖς κόρες ἦταν ἀπαρηγόρητοι ὅταν μετά ἀπό σκληρές προσπάθειες τριῶν ὡρῶν οἱ γιατροί δέν κατάφεραν νά τήν ἐπαναφέρουν στή ζωή. Ἡ γυναίκα ἦταν “τεχνικά νεκρή” καθώς τό μόνο πού τήν κρατοῦσε στή ζωή ἦταν ἠλεκτρικά σόκ καί ἰσχυρές δόσεις ἀδρεναλίνης. Ἔτσι, ἡ οἰκογένεια συντετριμμένη συγκεντρώθηκε γύρω ἀπό τό κρεβάτι τῆς 49χρονης γιά νά τήν ἀποχαιρετίσει. Δέ πέρασαν παρά μόνο λίγα λεπτά ἀφότου ὁ σύζυγός της ἔσκυψε στό αὐτί της καί τῆς ψιθύρισε “Lorna, σ’ἀγαπῶ, γύρνα πίσω”, καί ἡ γυναίκα ἄρχισε νά ἀποκτᾶ τό φυσιολογικό της χρῶμα καί πάλι.
Ἡ νοσοκόμα τότε ἁπλά τους διαβεβαίωσε πώς ἦταν μία φυσιολογική “παρενέργεια” τῆς ἔκτακτης θεραπείας πού ἀκολούθησαν οἱ γιατροί προκειμένου νά...

Δέν πρέπει ν` ἀδιαφοροῦμε γιά τήν πολιτική κατάσταση


Τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἀνδρονίκου Ἀρχιεπισκόπου Πέρμ
Κανείς ἄς μήν ἀκούει τούς λαοπλάνους, ποῦ ὑποστηρίζουν ὅτι γιά τόν χριστιανό εἶναι ἐντελῶς ἀδιάφορο τό πολιτικό σύστημα. Ὄχι! Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ζοῦμε σ΄ αὐτόν τόν κόσμο, ἀπό τόν ὅποιο δέν μποροῦμε νά φύγουμε παρά μόνο ὅταν τό θελήσει ὁ Πλάστης μας. Δέν πρέπει, λοιπόν, ν` ἀδιαφοροῦμε γιά τήν πολιτική κατάσταση, καθώς ἕνα καθεστώς ἤ ἕνα πολίτευμα ἤ μία κρατική ἐξουσία μπορεῖ εἴτε νά διευκολύνει τό ἔργο τῆς σωτηρίας μας εἴτε νά τό δυσχεραίνει εἴτε ἀκόμα καί νά τό ἐμποδίζει μέ θανάσιμους διωγμούς... Ἔτσι, ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά ἐξετάσουμε τό παλαιό πολιτικό σύστημα, ποῦ ὑπάρχει ὡς τώρα, καί τό νέο, ποῦ μᾶς προτείνουν, γιά νά διαπιστώσουμε ποιό ἀπό τά δύο συμβάλλει περισσότερο στήν ἐπίτευξη τοῦ προορισμοῦ τῆς ζωῆς μας. Κάτω ἄπ αὐτό τό πρίσμα πρέπει νά ἐξετάζει ὁ χριστιανός ὅλα τά ἐγκόσμια πράγματα, ἕνα ἀπό τά ὁποία εἶναι καί τό πολιτικό σύστημα...
Σ' ὅλους εἶναι γνωστό, τόσο ἀπό ἄλλες χῶρες παλαιότερα ὅσο καί ἀπό τή δική μας τώρα, τί γίνεται κατά τίς περιόδους τῶν ἐκλογῶν: Θυσιάζονται τά πάντα -ἡ πίστη, ἡ πατρίδα, ἡ οἰκογένεια- στόν βωμό τῆς νίκης ἑνός κόμματος, ὁποιουδήποτε κόμματος. Τρία μόνο χρόνια ἔχουν περάσει ἀπό...

Ἡ Κυρά - Σαρακοστή

Γράφει ὁ  Πρωτ. π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός
Ὅταν ἤμουν μικρό παιδί καί ἔφτανε αὐτή ἡ λεγόμενη Καθαρή Ἑβδομάδα, στό σχολεῖο μᾶς μιλοῦσαν γιά μία παράξενη γυναίκα μέ 7 πόδια! Τή γυναίκα αὐτή τή λέγαμε Κυρά -Σαρακοστή! Μᾶς ἔβαζαν καί τή ζωγραφίζαμε καί κάθε βδομάδα τῆς σβήναμε ἀπό ἕνα πόδι! Ἔτσι περνούσαμε τό διάστημα αὐτό μέ τήν ἀναμονή τοῦ Πάσχα, ὅταν θά σβήναμε καί τό τελευταῖο πόδι της. Θυμᾶμαι μέ πόση χαρά περιμέναμε αὐτό τό διάστημα καί γιά τά κούλουμα καί γιά τά Σαρακοστιανά, τήν ἀλλαγή τοῦ φαγητοῦ! Βέβαια, κάπου μας πείραζε τό γεγονός ὅτι δέν μπορούσαμε νά φᾶμε τά σχολικά ἐδέσματα, ἀπό τήν τυρόπιτα μέχρι τή σοκολάτα, καί περιοριζόμασταν στό ἁπλό καί ταπεινό κουλουράκι, ὅμως κανένας ἀπό μᾶς δέν ἔλεγε νά ὑποκύψει στόν πειρασμό καί ἐφόσον ἡ μητέρα μας δέν ἦταν μπροστά νά κάνουμε μία μικροπαράβαση τοῦ τῆς νηστείας κανόνα! Ἀντίθετα, ἤμασταν περήφανοι πού νηστεύαμε καί χαιρόμασταν φοβερά τή πασχαλιάτικη μαγειρίτσα πού ἔρχονταν μετά ἀπό μία ὑπέρβαση τοῦ συνηθισμένου γιά τή θρησκεία ζήλου!
Καί σήμερα πολλοί ἄνθρωποι νηστεύουν, ὄχι μόνο τή Σαρακοστή, ἀλλά καί στίς ἄλλες νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως εἶναι ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή! Ὅμως ἡ νηστεία τῆς κυρά-Σαρακοστῆς παραμένει ἡ πιό σπουδαία νηστεία τοῦ χρόνου γιατί συνδυάζεται μέ κάποια ἄλλα στοιχεῖα πολύτιμα καί...

27 Φεβ 2012

Γέροντας Παϊσιος: «ἀδελφοί, μᾶς ἐξαπατοῦν μέ τερατώδη ψέματα. Δέν πρόκειται, μέ ὅσα αὐστηρά οἰκονομικά μέτρα κι ἄν λάβουν, νά ξεχρεώσουν»

Ἐπέβαλαν στήν χώρα μας ἕνα πολύ μεγάλο ἐξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο ποῦ, ὄχι μόνον νά μήν μποροῦμε νά τό ξεχρεώσουμε, ἀλλά οὔτε τούς τόκους αὐτοῦ του δανείου νά μήν προλαβαίνουμε. Μέ αὐτό καταφέρνουν μέ εὔλογη δικαιολογία νά ἐπιβάλουν στό λαό ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα ἐξόντωσης ἐως σχάτων. Θά ἐπιβάλλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ἀσήκωτους καί παρά πολλά ἀλλά μέτρα, ἔτσι ὥστε νά κάνουν τό λαό να γανακτήσει. Καί τί θά πετύχουν μέ αὐτό; Ἀκοῦστε. Ὁ λαός καταπιεζόμενος ἀπό τά δυσβαστακτα οἰκονομικά  μέτρα θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει, ἀλλά αὐτή τή στιγμη δέν πρόκειται νά τοῦ τή χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον ἕως ὅτου σκύψει τό κεφάλι τοῦ ἐντελῶς στό ἔδαφος, δηλώνοντας τέλεια ὑποταγή στό καινουργιό τους σύστημα.  Θά λένε, ἔχετε δίκιο ποῦ διαμαρτύρεσθε, ὅμως ἔχετε μεγάλο ἐξωτερικό χρέος καί αὐτοί πού ἔχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν, γιά νά μή σας επιβαλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει νά ἀποδεχθεῖτε τό τέλειο σύστημα ηλεκτρονικου οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νά βλέπουμε ποιοί εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καί ποιοί  φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θά παρέχουν μέσω τουηλεκτρονικου οἰκονομικοῦ συστήματος πολλές διευκολύνσεις καί προτεραιότητες, μέ τίς ὁποῖες θά ξεγελοῦν τόν κόσμο ὅτι θά ἀνακουφιστεῖ λίγο οἰκονομικά. (…)
Ἀδελφοί μας ἐξαπατοῦν μέ τερατώδη ψέματα. Δέν πρόκειται μέ ὅσα αὐστηρά οἰκονομικά μέτρα κι ἄν λάβουν νά ξεχρεώσουν τό χρέος μᾶς αὐτό, γιατί δέν...

Νηστεία: ἡ ὄρεξη, ἡ πείνα καί οἱ πειρασμοί τῆς Σαρακοστῆς

Γράφει ὁ π. Θωμάς Βαμβίνης
Νηστεύω σημαίνει δέν τρώω, δηλαδή ἑκουσίως πεινάω. Νηστεύοντας, λοιπόν, ὀρθοδόξως κατά τήν Μ. Τεσσαρακοστή, ὁδηγοῦμε τόν ἑαυτό μας σέ μία ὁριακή κατάσταση, στήν ὁποία αἰσθανόμαστε τίς ἀπαιτήσεις τοῦ σώματος, ἀλλά καί τήν δύναμη τῆς ψυχῆς νά τίς τιθασεύει. Αὐτήν τήν ὁριακή κατάσταση βρίσκει πρόσφορη ὁ πειράζων γιά νά μᾶς προσβάλλη μέ τούς πιό ἰσχυρούς πειρασμούς του. Δέν ἔχει ἰσχύ ἐπάνω στόν ἀγωνιζόμενο μέ τήν νηστεία Χριστιανό, ἀλλά ὁ ἴδιος δελεάζεται ἀπό τήν ἀδυναμία τοῦ σώματος, τήν ὁποία νομίζει ὅτι μπορεῖ νά ἐκμεταλλευθῆ. Αὐτό ἔπαθε μέ τόν Χριστό.
Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος λέει: “νηστεύσας - ὁ Χριστός - ἡμέρας τεσσαράκοντα καί νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε. Καί προσελθῶν αὐτῶ ὁ πειράζων εἶπεν...”. Ὁ πειράζων προσῆλθε στόν Χριστό, ὅταν ἐκεῖνος πείνασε. Ἡ πείνα δηλαδή τόν προσελκύει, ἀλλά καί ἡ πείνα εἶναι αὐτή πού τελικά τόν νικάει, ὅταν, φυσικά, ζητά ἱκανοποίηση ἀπό τήν λογική τροφή τῆς ψυχῆς - τά ρήματα πού ἐκπορεύονται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ - καί ὄχι μονοδιάστατα ἀπό τήν ἄλογη τροφή τοῦ σώματος. 
Δέν πρέπει, λοιπόν, νά παραξενευόμαστε, ὅταν κατά τήν νηστήσιμη περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς μας συμβαίνουν ποικίλοι πειρασμοί, πού ἀφοροῦν στήν...

Ἀφιέρωμα στόν γέροντα Ἐφραίμ Κατουνακιώτη ἀπό τήν Ἱ.Μ.Βεροίας


Σάν σήμερα τό 1998 ἐκοιμήθη ὁ γέροντας Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης. Τήν εὐχή του νά ΄χουμε. Δεῖτε παρακάτω τή συνέχεια...

Ὄχι στήν ἐθνική κατάθλιψη

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος  Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων
Γύρω μας βλέπουμε πρόσωπα σκυθρωπά. Τό ἄγχος καταλαμβάνει τούς Ἕλληνες καί εἶναι ἔκδηλη ἡ ἀγωνία γιά τό μέλλον. Οἱ δημοσκοπήσεις καί οἱ ἔρευνες τῶν εἰδικῶν Ἰνστιτούτων καταγράφουν μία ἐντεινόμενη καί διευρυνόμενη τάση ἐθνικῆς κατάθλιψης. Στό μετρό ἀκούω συνεχῶς καί περισσότερους ανθρωπους νά παραμιλοῦν. Στούς δρόμους βλέπουμε ἑκατοντάδες ἀνθρώπους νά ψάχνουν φαγητό στούς κάδους ἀπορριμμάτων. Ὁ καθένας μᾶς ἐρωτᾶ τόν ἄλλο τί ξέρει, τί ἀκούει, τί προβλέπει γιά τά οἰκονομικά προβλήματα...
Σύγχυση ἐπικρατεῖ σέ ὅσους ἀκοῦν καί διαβάζουν τά ΜΜΕ. Κάθε ἀναλυτῆς ἔχει τή δική του γραμμή καί ἄποψη πού διαφωνεῖ μέ τίς ἀπόψεις καί προβλέψεις τῶν ἄλλων. Εἰκόνες καί καταστάσεις ἀσυνήθιστες εἰδικά γιά ὅσους γεννήθηκαν μετά τό 1950 καί ἔζησαν σέ περιόδους σχετικῆς ἀνάπτυξης καί εὐμάρειας.  Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι τό στοίχημα τοῦ τόπου καί τοῦ λαοῦ μας θά κερδηθεῖ πρῶτα στόν ψυχολογικό τομέα. Ἄν ἀφήσουμε τήν ἀπαισιοδοξία νά μᾶς καταλάβει δέν θά μπορέσουμε νά δοῦμε ψύχραιμα τό μέλλον. Ἡ ἀρχή πρέπει νά γίνει ἀπό τούς πολιτικούς. Νά ἐξηγήσουν ξεκάθαρα στό λαό τί...

26 Φεβ 2012

Τό στάδιο τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε…Κύριε καί Δέσποτα τς ζως μου,
Πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας
Καί ἀργολογίας μή μοί δῶς.
Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
Ὑπομονῆς καί ἀγάπης 
Χάρισαι μοί τῷ σῶ δούλω.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαι μοί 
Τοῦ ὁρᾶν τά ἐμᾶ πταίσματα, καί
Μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μού`
Ὅτι εὐλογητός εἰ εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων,
Ἀμήν.

Καί παραβιάζουν καί διαμαρτύρονται οἱ Τοῦρκοι γιά τίς ἀναχαιτίσεις!

Καί παραβιάζουν καί… διαμαρτύρονται γιά δῆθεν δικές μας παραβιάσεις οἱ Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι θά ἤθελαν διακαῶς ἡ οἰκονομική κρίση νά… καθηλώσει τά ἀεροσκάφη μας! 
Εναι χαρακτηριστικό π’ ατο δημοσίευμα τς Haberturk μέ τόν τίτλο « γείτονας σέ δύσκολη θέση, λλά δέν κόβει ταχύτητα στίς ερομαχίες», που ναφέρει τι παρά τήν σοβαρή οκονομική κρίση πού ντιμετωπίζει λλάδα, δέν γκαταλείπει τίς ερομαχίες στό Αγαο.
φημερίδα γράφει τι τό κόστος γιά κάθε πογείωση εροσκάφους εναι 10-11.000 ερώ καί τι κόμα καί τήν πομένη τς μέρας πού λληνας πουργός νέργειας εχε πε τι λλάδα εναι σέ δύσκολη θέση καί Τορκος πουργός νοιξε τίς στρόφιγγες, γιναν ερομαχίες. Δηλαδή κάναμε ναχαιτίσεις τν τουρκικν εροσκαφν πού μπκαν παράνομα καί παραβίασαν τόν θνικό ναέριο χρο μας…

Ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή, Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης (Ἠχητικό)

λόγος το Γέροντος Αμιλιανο χαρακτηρίζεται πό τήν βιωματική προσέγγιση τν θεμάτων, τήν βαθειά νάλυση τν νοημάτων καί τό πηγαον της κφράσεως». Γέροντας μιλώντας σέ προσκυνητές.
μιλε Γέροντας Αμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. 
κοστε τό χητικό δ:...

Ἑκατό λογιῶν τόποι: Κατεχόμενες πόλεις καί χωριά τῆς Κύπρου

Κατεχόμενοι Δμοι: κανθο ΑΜΜ, μμόχωστος ΑΜΜ, Καραβς ΚΕΡ, Κερύνεια ΚΕΡ, Κυθρέα ΛΕΥ, Λάπηθος ΚΕΡ, Λεύκα ΛΕΥ, Λευκόνοικο ΑΜΜ, Λύση ΑΜΜ, Μόρφου ΛΕY.
Κατεχόμενες κοινότητες:γία Ερήνη Κερύνειας ΚΕΡ, γία Μαρίνα Σκυλλούρας ΛΕΥ, γιος μβρόσιος Κερύνειας ΚΕΡ, γιος νδρόνικος Γιαλούσας ΑΜΜ, γιος νδρόνικος Τρικώμου (Τοπτσιού Κιογιού)ΑΜΜ, γιος Βασίλειος ΛΕΥ, γιος Γεώργιος Κερύνειας ΚΕΡ, γιος Γεώργιος Σπαθαρικού ΑΜΜ, γιος πίκτητος ΚΕΡ, γιος ρμόλαος ΚΕΡ, γιος Εστάθιος ΑΜΜ, γιος λίας ΑΜΜ,
γιος Θεόδωρος Καρπασίας ΑΜΜ, γιος άκωβος ΑΜΜ, γιος Νικόλαος Λευκονοίκου ΑΜΜ, γιος Σέργιος ΑΜΜ, γιος Συμεών ΑΜΜ, γιος Χαρίτων ΑΜΜ, γκαστίνα ΑΜΜ, γκολέμι ΛΕΥ, γριδάκι ΚΕΡ, γυιά Κεπίρ ΛΕΥ, γύρτα ΚΕΡ, λόα ΑΜΜ, μμαδιές ΛΕΥ, μπελικού ΛΕΥ, ργάκι (Μόρφου) ΛΕΥ, ρδανα ΑΜΜ, ρναδί ΑΜΜ, ρσος Λάρνακας ΛΑΡ, ρτεμη ΑΜΜ, σσια ΑΜΜ, σώματος Κερύνειας ΚΕΡ, Αγολίδα ΑΜΜ, Αλώνα ΛΕΥ, φάνεια...

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος,: «Δέν εἶναι ἄσχετο ὅτι ἡ Μέρκελ εἶναι κόρη πάστορος προτεστάντη».

Γιά τήν πιστολή πού πέστειλε στόν πρωθυπουργό γιά τή νέα δανειακή σύμβαση καί τό ρόλο πού καλεται νά διαδραματίσει κκλησία στήν κρίση πού διέρχεται χώρα, μίλησε μεταξύ λλων στόν ΣΚΑΪ 100,3 καί τόν ρη Πορτοσάλτε ρχιεπίσκοπος θηνν καί Πάσης λλάδος ερώνυμος.
Γιά τήν πιστολή πρός τόν κ. Παπαδμο δήλωσε τι «προσέχω νά μήν παρεμβαίνω μέχρι το νά παρεξηγομαι. πάρχει σιωπή τς διαφορίας -μακριά πό μένα- καί σιωπή τς συνέσεως, πού εναι να πό τά χαρακτηριστικά μου». πιστολή ρθε μετά πό σωτερική γανάκτηση ξήγησε.
Παρακολουθ τήν ξαθλίωση τή διάλυση το κράτους, δήλωσε, φέρνοντας παραδείγματα γιά σοβαρά προβλήματα γραφειοκρατίας πού ντιμετωπίζουν πλοί νθρωποι.
ρχιεπίσκοπος δήλωσε τι «δ πού φτάσαμε εναι παρά πολύ δύσκολα τά πράγματα. Φταίξαμε, νά τά πληρώσουμε, λλά ποιό δίκαιό μας λέει τι εναι δίκαιο νά ποθηκεύεται τό μέλλον τν γγόνων μας; δέν χουμε τό δικαίωμα νά τό κάνουμε ατό τό πράγμα; γώ δέν ψήφισα γιά τέτοια πράγματα καί δέν χω δώσει ξουσιοδότηση».
Πρόσθεσε...

Μικρό ἀφιέρωμα γιά τήν Μ.Σαρακοστή.


Ψάλλει Γερόντισσα Μαριάμ Σκορδά τόν πολυέλεο «πί τόν ποταμόν Βαβυλνος» το Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος σέ χο γ΄.

Ἀγοράστε ἑλληνικά προϊόντα, γιά νά βελτιώσουμε τήν κατάσταση τῆς χώρας

ν κάθε λληνας καταφέρει μέσα στό 2012 νά γοράσειλληνικά προϊόντα ξίας 1.000 ερώ στή θέση ξένων προϊόντων πού γόρασε πέρυσι, τότε θά προστεθε στήν προβληματική λληνική οκονομία τό στρονομικό ποσό τν 12.000.000.000ερώ!!!(12δισεκατομμυρίωνερώ!!). λόκληρο τό περιβόητο ΕΣΠΑ πού ποτίθεται τι θά ναζωογονοσε τή χώρα, εναι 18δισεκατομμύρια γιά τέσσερα χρόνια.
Στροφή στό λληνικό τρόφιμο, στό λληνικό ποτό, στροφή στόν λληνα παραγωγό. Καί σιγά-σιγά, στροφή στόλληνικό ροχο καί τό λληνικό παπούτσι. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ BARCODE ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 520 !!!
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!!!
πισυνάπτουμε καί να πολύ σωστό σχόλιο:...

25 Φεβ 2012

Ποίημα Κωστή Παλαμά: «ραγιάδες ἔχεις, μάννα γῆ, σκυφτούς γιά τό χαράτσι…»

Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1908, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ... Τό Ποίημά του " Πολιτεία καί Μοναξιά" λές καί γράφτηκε γιά νά φυσήσει τόν θνοσωτήριο κενον γέρα τς πανάστασης το 1909 στό Γουδί:


"Δέν χεις, λυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες σσα,
ραγιάδες χεις, μάννα γ, σκυφτούς γιά τό χαράτσι,
κούφιοι καί κνοί καταφρονον τή θεία τραχιά σου γλώσσα,
τν Ερωπαίων περίγελα καί τν ρχαίων...

Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος: «Ἄν ἡ ἐπιστήμη συμμαχεῖ μέ τήν ἀλήθεια τότε συμμαχεῖ καί μέ τήν Ἐκκλησία»!

Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος - Το κράτος είναι ανίκανο και το μισθό να μας κόψειΔετε τήν παρακάτω συνέντευξη το Μητροπολίτου π. Νικολάου Μεσογαίας στήν Κατερίνα Χριστοφορίδου, εναι συγκλονιστική. Θά μάθετε πολλά πού δέν ξέρατε μέχρι τώρα δέν εχατε σκεφτε.
Δετε τήν συνέντευξη…

«Δυνάμωσε τήν ψυχή σου», τό βιβλίο μέ τίς ὁμιλίες τοῦ π.Ἀνδρέα Κονάνου


 Θεός νά νταποδίδει τήν γάπη σου καί νά ελογε τή ζωή καί τήν οκογένεια σου.  Θεός νά σέ ελογε πάντα π.νδρέας.

Φωτιά στόν καρνάβαλο!

χι στά φετινά καρναβάλια! Περισσότερο πό κάθε λλη φορ φέτος  ΟΧΙ! να μεγάλο χι π’ λους συνολικά τους λληνες. Πιστούς καί πίστους. θεους καί νθεους. Καρναβαλιστές καί νηφάλιους. π’ λους τους πανέλληνες μποϋκοτάζ στήν μαύρη σοπέδωση καί λεεινή θλια ποκρισία.
χι στήν προβατοποίηση, στήν σοπέδωση, στήν λλοίωση το προσώπου. Πς μπορε νά χαίρεσαι, νά πανηγυρίζεις, νά ργιάζεις πάνω πό πτώματα φτωχν, στέγων, πεινασμένων! Μήν φανες σπλαχνος, γελοος καί θλιος! Μήν ξορκίσεις τήν θλίψη καί τήν πελπισία μέ ποκριτική καί ψεύτικη χαρά. κτονώσου μέ τό λεος, μέ τήν καλή ργή το θυμικο, μέ τήν πνευματική χαρά, τήν γι πανάσταση σέ κάθε κατεστημένη μαρτία, σοπέδωση, κατανάλωση, μαζικοποιημένη πλάνη καί χειραγώγηση! χι πιά στήν ποκουλτούρα καί τήν προσβολή τοῦ...

Ὁμολογίες δύο Πνευματικῶν γιά τό μέγα ἔγκλημα τῆς ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ!

πρτος: «...ταν βλέπω μία γυναίκα νά πονάει, νά κλαίει, νά ποφέρει γιά να μεγάλο πρόβλημα πού τή βασανίζει καί νά σπαράζει κυριολεκτικά, τς κάνω μία ρώτηση:
—Μήπως χεις κάνει στή ζωή σου κτρωση;
λοιπόν, τό 90% μο παντ «ναί». Βλέπω δηλαδή τι πίσω πό κάθε πόνο κρύβεται μία παλιά μαρτία το νθρώπου. Καί πιτρέπει ατό τόν πόνο Θεός, χι γιά κδίκηση, χι γιά τιμωρία. Θεός δέν τιμωρε, πατέρας δέν τιμωρε. Τό πιτρέπει γιά τό καλό του παιδιο του. σως μέχρι κείνη τή στιγμή νά μήν ασθάνθηκε ατή γυναίκα τί μεγάλο γκλημα εναι κτρωση καί πιτρέπει τώρα Θεός νά τς συμβ ατή δοκιμασία, γιά νά ρθει σέ συναίσθηση...».
Καί δεύτερος: «...ταν μου νατέθηκε εθύνη το ξομολόγου, μενα κπληκτος, ταν κουα γυνακες γγαμες νά κάνουν ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ σέ ποσοστό 80% (στίς 100 ο 80)! Δηλαδή...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.