31 Ιαν 2011

Φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν πορεία στὴ Θεσσαλονίκη γιὰ τὰ 15 χρόνια ἀπὸ τὴν κρίση τῶν Ἰμίων


Δείτε και τις υπόλοιπες....

Ἡμερολόγιο «θανάτου» γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία


Συνειδητὴ παράλειψη ἀπὸ ἀντὶ-χριστιανοὺς Μανδαρίνους τῆς Εὐρωπαικῆς Ἕνωσης, ἠθελημένη ἀστοχία τῶν πέριξ του Μπαρόζο  στενῆς κάστας καρεκλοκένταυρων, κατ’ἐπιλογὴν «λάθος» νοσηρῶν παγκοσμιοποιημένων «ἐγκεφάλων» τῶν Βρυξελλῶν ἢ ἁπλὰ γκάφα ὁλκῆς τῶν  γραφειοκρατῶν τῆς Εὐρωπαικῆς Διοίκησης; Ἡ μὴ ἀναφορὰ τῶν ἑορτῶν τοῦ χριστιανισμοῦ- συμπεριλαμβανομένου τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα- ἀπὸ τὸ νέο Ἡμερολόγιο ποὺ διανέμεται στὰ Λύκεια καὶ τὰ Κολέγια μὲ τὴ χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαικῆς Ἐπιτροπῆς σήμανε συναγερμὸ στοὺς θρησκευτικοὺς ταγοὺς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.


Πόσο, μᾶλλον, ὅταν τὸ ἐν λόγω Ἡμερολόγιο περιλαμβάνει ὅλες τὶς ἑορτὲς τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Ἰουδαισμοῦ, τῶν Ἰνδουιστῶν ἀκόμη καὶ τῶν Σίχ! «Τοῦτο προκαλεῖ πολλὰ ἐρωτηματικὰ δεδομένου ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως ἀνήκει στὶς μεγάλες Χριστιανικὲς ὁμολογίες. Πῶς εἶναι δυνατὸν σὲ ἐκδόσεις τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως νὰ ὑποτιμᾶται καὶ νὰ παραθεωρεῖται ἡ πίστη καὶ ἡ παράδοση ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων;» ἀναρωτιέται μὲ νόημα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τὴν ὁποία ἀπέστειλε, ἤδη, στὸ γραφεῖο τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαικῆς Ἐπιτροπῆς, Μανουὲλ Μπαρόζο.

Πάνω ἀπὸ 3.000.000 ἀντίτυπα τοῦ εὐρὼ-ἡμερολογίου ἔχουν ἐκδοθεῖ καὶ περισσότερα ἀπὸ 330.000 ἀντίτυπα τῶν ἡμερολογίων, ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ 51 γυαλιστερὲς σελίδες μὲ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν ΕΕ, παραδόθηκαν στὰ βρετανικὰ σχολεῖα ὡς.....

Ἄνθιμος πρὸς Διαμαντοπούλου: "Κρατῆστε τὰ Θρησκευτικὰ"

τοῦ Νίκου Παπαχρήστου

Ἔκκληση πρὸς τὴν ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας νὰ «προστατεύσει» τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος.  Μιλώντας ἀπὸ τὴν Ὡραία Πύλη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης ὁ κ.Ἄνθιμος μετέφερε ἀνάλογο αἴτημα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης καθὼς καὶ ὅλων τῶν Θεολόγων. Τόνισε μάλιστα ὅτι θὰ πρέπει ὅλοι νὰ σεβαστοῦμε τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς μακραίωνους ἱστορικοὺς καὶ πνευματικοὺς δεσμοὺς τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία.

Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἐξέφρασε τὴν πεποίθηση ὅτι ἐὰν σήμερα γινόταν ἕνας διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας οἱ περισσότεροι θὰ  θυσιάζονταν γιὰ τὴν πίστη.

«Κύριοι καὶ Κυρίες τοῦ ὑπουργείου παιδείας προσέξτε τὴν Ἐκκλησία, προσέξτε τὴν Παιδεία, μὴν θέλετε νὰ χωρίσετε τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν Παιδεία» εἶπε ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ὁ ὁποῖος ζήτησε νὰ μὴν χωρίσουν τὴν Παιδεία ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ καὶ νὰ μὴν στερήσουν ἀπὸ τὶς νέες γενιὲς τὴ διδασκαλία τους. «Τί μᾶς ἔβλαψε ποῦ τὰ διδαχθήκαμε;» διερωτήθηκε ὁ κ.Ἄνθιμος. Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς σύντομης ὁμιλίας τοῦ ὑπενθύμισε ὅτι «Ἐκκλησία καὶ Πατρίδα εἶναι μαζὶ» καὶ ἀναφερόμενος στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες σημείωσε ὅτι μὲ τὸ ἔργο τοὺς πέτυχαν τὴν «συνάντηση ἑλληνισμοῦ καὶ ὀρθοδοξίας μέσα ἀπὸ τὰ γράμματα».

Ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος ἐξέφρασε τὴν.....

ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΝΑΟΥΣ;ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΝΑΟΥΣ;
 Πρωτοπρ. Κυριακο Τσουρο
Γραμματέως τς Σ. Ε. π τν αρέσεων
Πολλ π τ «νεοεθνικ» ρεύματα, πο δραστηριοποιονται κα στν λλάδα, σχυρίζονται συχνά, τι oι χριστιανο κατέστρεψαν τος ναούς, τ ερ κα τ γάλματα τς ρχαίας λληνικς θρησκείας, καταστρέφοντας, τσι, ργα τέχνης κα μνημεα πολιτισμο. Γι ν στηρίξουν ατ τν σχυρισμό τους, πιστρατεύουν μεμονωμένα περιστατικ κα προβάλλουν περιπτώσεις κραίας συμπεριφορς ς τν πίσημη γραμμ τς Χριστιανικς κκλησίας κατ τς ρχαίας θρησκείας.
« ρθοδοξία κατέστρεψε τος ναούς μας», λένε1. Σ ρώτηση: «Τί πρόσφερε ρθοδοξία στος λληνες;», δίδεται πάντηση: «Τν καταστροφ λων τν ναν, τν ργων τέχνης κα τν βιβλιοθηκν»2. Ο χριστιανο «καψαν σα βιβλία δν τος βόλευαν, βεβήλωσαν τ λληνικ ερά, κομματίασαν τ γάλματα, γκρέμισαν τος λληνικος ναούς, καταλήστεψαν τν θνικ πληθυσμ»3. Σ συκοφαντικ ρθρο κατ το Χριστιανισμο, ποστηρίζεται γι τος χριστιανούς, τι « πρώτη τους κίνηση ταν ν καταστρέφουν τος ναος κα τ γάλματα τν λλήνων στερώντας τσι τν κόσμο π νεπανάληπτα δημιουργήματα τς ρχαίας τέχνης, γι ν μ μείνει χνος π τ "βδελυρ θρησκεία τν εδώλων"»4. πρχε, λένε, να κατευθυντήριο «σχέδιο», τ ποο κατηύθυνε...

"Ὁ Πόλεμος δὲν χάθηκε". Ἀπάντηση Πτέραρχου στὸν ἐπίτιμο Α/ΓΕΝ.


πάντηση στον Επίτιμο Α/ΓΕΝ (" πόλεμος τελείωσε...Κα εμαστε ττημένοι". ) 
Το Εάγγελου Γεωργούση ντιπτέραρχου () ε.α. 

“... βαρύτητα μίας χωρας στν ξίσωση τς σχύος προκύπτει π τν προσδιορισμ τν σταθερν κα μεταβλητν δεδομένων μ τος πολλαπλασιαστς το στρατηγικο σχεδιασμο κα τς πολιτικς βούλησης. νας στρατηγικς σχεδιασμς κα δημιουργία πολιτικς βούλησης συμβάλλουν, στε τ σταθερ κα μεταβλητ δεδομένα μίας δύναμης χώρας ν σχηματίσουν μία σχ κατ πολ νώτερη π τς δυνατότητες τς ν νας συνήθης πολιτικς σχεδιασμς κα μία νίσχυρη πολιτικ βούληση μπορε ν γίνουν ατία στε ξίσωση σχύος μίας χώρας... ν κυμαίνεται σ πίπεδα πολ χαμηλότερά της κλίμακάς της.” 
“... βασικότερη στρατηγικ σχύς μιας χώρας εναι νθρώπινος παράγοντας. Εναι δύνατο ν λλάξει κανες τ γεωγραφία κα τν στορία πο εναι σταθερ στρατηγικ στοιχεα λλ τ στοιχεο το καλλιεργημένου νθρώπου εναι σ θέση ν δώσει ννοιες, κανς ν νοίξουν νέους ρίζοντες σ ατ τν γεωγραφία κα τν στορία.”
χμτ Νταβούτογλου “Το Στρατηγικ  Βάθος”

Στ ν λόγο ργο το τούρκου ΥΠΕΞ γι ρκετ μπορε ν διαφωνε κανείς, λλά...
 θα ταν φανερ κακόπιστος κα νώριμος ἐὰν κανε μία γενικ πόρριψη. ξάλλου εναι π τς λάχιστες περιπτώσεις, σ παγκόσμιο πίπεδο, πο ς ΥΠΕΞ τς χώρας το φαρμόζει στν ξωτερικ πολιτικ ατς τ σύνολο σχεδν τν θεωριν κα πόψεων πο διος χει διατυπώσει ς καδημαϊκς κα θεωρητικός της γεωστρατηγικς. Τ τμμα πο παραθέτω παραπάνω π τν σελίδα 75 το βιβλίου του, πιστεύω τι μς δίνει δύο παντήσεις σ ντίστοιχες ρωτήσεις, σχετικ μ τν κατάσταση τς χώρας μας. πρώτη παράγραφος παντ στ τί φταιξε κα φτάσαμε δ κα δεύτερη στ πο πρέπει νὰ....

31 Ἰανουαρίου 1828: Θάνατος τοῦ Ὑψηλάντη

Στρατιωτικός, λόγιος καὶ ἀρχηγὸς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Γεννήθηκε τὴν 1η Δεκεμβρίου τοῦ 1792 στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἦταν πρωτότοκος γιὸς τοῦ Κωνσταντίνου Ὑψηλάντη. Ἀνατράφηκε σὲ περιβάλλον ποὺ διαπνεόταν ἀπὸ ἔντονο πατριωτισμὸ κι ἔλαβε ἐκλεκτὴ μόρφωση. Στὴν Πετρούπολη, ὅπου ἀκολούθησε τὸν πατέρα του, φοίτησε στὴ Σχολὴ τοῦ Σώματος τῶν Βασιλικῶν Ἀκολούθων καὶ στὴ συνέχεια ὑπηρέτησε στὰ σώματα τῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς. Διακρίθηκε στοὺς πολέμους κατὰ τοῦ Ναπολέοντα, ἐνῶ στὴ μάχη τῆς Δρέσδης, στὶς 27 Αὐγούστου 1813, ἔχασε τὸ δεξί του χέρι.

Τὸν Μάρτιο τοῦ 1820 ὁ Ἐμμανουὴλ Ξάνθος του πρόσφερε τὴν ἀρχηγία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Τὴν ἀποδέχθηκε στὶς 12 Ἀπριλίου, ἀφοῦ πρῶτα ἔγιναν δεκτοὶ οἱ ὄροι ποὺ ἔθεσε, καὶ ἀμέσως ἄρχισε τὴν ὀργάνωση τοῦ σχεδίου γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο.

Ὅμως, μὲ τὴν ἐνθάρρυνση τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια πείσθηκε ὅτι ἔπρεπε νὰ ἐπισπεύσει τὴν προπαρασκευή της καὶ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1820 ἐγκαταστάθηκε στὴ Ὀδησσό. Πέρασε τὸν ποταμὸ Προῦθο στὶς 22 Φεβρουαρίου 1821 καὶ δύο μέρες ἀργότερα ὕψωσε τελικὰ τὴ σημαία τῆς Ἐπανάστασης στὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες καὶ συγκεκριμένα στὸ Ἰάσιο τῆς Μολδοβλαχίας, ὅπου ἀπαγορευόταν ἡ παραμονὴ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ.

Μὲ ἐπιστολή του στὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξανδρο ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὸ ρωσικὸ στρατὸ καὶ ἀναγγέλλοντας τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ζήτησε τὴν....

31 Ιανουαρίου: Οἱ Ἅγιοι Κῦρος καὶ Ἰωάννης οἱ Ἀνάργυροι, καὶ ἡ Ἁγία Ἀθανασία μὲ τὶς τρεῖς θυγατέρες της Θεοδότη, Θεοκτίστη καὶ ΕὐδοξίαὉ Ἅγιος Κῦρος, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ (292), πῆγε σὲ μοναστήρι ποὺ ἦταν στὸν Ἀραβικὸ κόλπο. Ἡ φήμη δὲ τῆς θαυματουργικῆς χάριτος μὲ τὴν ὁποία ἦταν προικισμένος, ἔφερε σ᾿ αὐτὸν συμμοναστὴ τὸν Ἰωάννη (ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴνἜδεσσα τῆς Μεσοποταμίας), στολισμένο ἐπίσης μὲ πολλὰ πνευματικὰ χαρίσματα. Οἱ δυὸ Ἅγιοι, μὲ τὴν δύναμη τῆς πίστης στὸ Σωτῆρα Χριστό, γιάτρευαν θαυματουργικὰ κάθε πάσχοντα ποὺ πήγαινε στὸ ἐρημητήριό τους. Αὐτὸ δὲν εἶναι παράξενο, διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὑποσχέθηκε: «Ἀμήν, λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει». Δηλαδή, ἀλήθεια σᾶς λέω, ὅτι ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει σὲ μένα, τὰ ὑπερφυσικὰ ἔργα ποὺ κάνω ἐγὼ θὰ τὰ κάνει καὶ ἐκεῖνος, καὶ μάλιστα μεγαλύτερα κι ἀπὸ αὐτά. Ὅμως, ὁ Κῦρος καὶ ὁ Ἰωάννης δὲν ἦταν ἀποκλειστικὰ κλεισμένοι στὰ κελλιά τους. Ἔμαθαν ὅτι σε κάποια πόλη οἱ εἰδωλολάτρες ἔπιασαν μία χήρα γυναῖκα, τὴν Ἀθανασία, μὲ τὶς τρεῖς νεαρὲς θυγατέρες της, Θεοδότη, Θεοκτίστη καὶ Εὐδοξία, καὶ εἶχαν σκοπὸ νὰ τὶς βασανίσουν. Τότε, οἱ δυὸ Ἅγιοι ἄφοβα πῆγαν στὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου καὶ μὲ τὰ λόγια τους ἐνδυνάμωσαν καὶ παρακίνησαν τὶς τέσσερις γυναῖκες στὸν ἀγῶνα τοῦ μαρτυρίου. Ἐξ αἰτίας ὅμως αὐτοῦ, οἱ εἰδωλολάτρες, μαζὶ μὲ τὶς γυναῖκες ἀποκεφάλισαν καὶ τοὺς δυὸ Ἁγίους.

Περίεργοι «συμπτωματικοὶ» θάνατοι!
Ἀρχιεπίσκος Χριστόδουλος, Πρόεδρος τῆς Κύπρου Τάσσος Παπαδόπουλος, Στέλιος Καζαντζίδης, Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος καὶ Γιασὲρ Ἀραφάτ. Πέντε φισιογνωμίες μεγάλου διαμετρήματος ποὺ ἀπὸ διαφορετικὸ πόστο ὁ καθένας ἀγωνίστηκαν κατὰ τῶν σχεδίων τοῦ Σιωνισμοῦ καὶ ἄφησαν ἀνεξίτηλη τὴν παρουσία τους στὸν διάβα τῆς ἱστορίας.  Κατάφεραν καίρια πλήγματα κατὰ τῆς προσπάθειας ἁλώσεως τοῦ ἔθνους καὶ γιὰ αὐτὸ κάποιοι ἐπέλεξαν νὰ τοὺς βγάλουν ἀπὸ τὴ μέση γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν σαρωτική τους πορεία. Δεῖτε τὸ βίντεο ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ θὰ ἀντιληφθῆτε περὶ τίνος μιλᾶμε...

Κοινωνικὲς ἀναταραχὲς στὴν Ἑλλάδα προβλέπει ἀμερικανικὴ ἐφημερίδα!


 Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο γεμάτο ἀπὸ ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις καὶ περικοπὲς μισθῶν, συντάξεων καὶ ἐπιδομάτων ἡ Ἑλλάδα ἑτοιμάζεται γιὰ περισσότερες ἀναταραχές, ἀναφέρει σὲ δημοσίευμά της ἡ Wall Street Journal.
«Οἱ προσπάθειες τῆς σοσιαλιστικῆς κυβέρνησης νὰ ἀπελευθερώσει τὰ κλειστὰ ἐπαγγέλματα ὅσων ἐργάζονται στὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν κινδυνεύει νὰ προκαλέσει νέο κύμα ἀντιδράσεων ἀπὸ τοὺς ὁδηγοὺς ταξὶ ἕως τους ἀρτοποιούς», συνεχίζει τὸ ἄρθρο. Στὸν κατάλογο, ὅπως σχολιάζει ἡ ἀμερικανικὴ ἐφημερίδα, βρίσκονται ἐπαγγέλματα τὰ ὁποῖα «προστατεύονται μὲ ἕνα ἀσφυκτικὸ πλαίσιο κανονισμῶν, ὅπως οἱ δικηγόροι, οἱ συγγραφεῖς, οἱ μηχανικοὶ καὶ οἱ συμβολαιογράφοι».
Ἡ ἐφημερίδα ἀναφέρει ὅτι παρὰ τὸ «ἐγγυημένο ποσοστὸ κέρδους 30% ἐπὶ τῶν πωλήσεων» καὶ τὴν «πληθώρα φαρμακείων» στὴν Ἑλλάδα «οἱ τιμὲς τῶν φαρμάκων εἶναι ἀπὸ τὶς ὑψηλότερες στὴν Εὐρώπη». Ἀνάλογες ἀναφορὲς γίνονται καὶ γιὰ τὸ ἐπάγγελμα τῶν νομικῶν. «Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν ἀναλογικὰ μὲ τὸν πληθυσμὸ περισσότεροι δικηγόροι ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ οἱ 45.000 δικηγόροι ἀπολαμβάνουν τὶς ὑψηλότερες ἀμοιβὲς στὴν Εὐρώπη».
Στὸ ἄρθρο τῆς Wall Street Journal γίνεται πλήρης ἀναφορὰ τῶν ἀπεργιακῶν κινητοποιήσεων ποὺ διοργανώθηκαν τὸ τελευταῖο διάστημα καὶ ὅσων ἔχουν προγραμματιστεῖ γιὰ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πλήττονται ἀπὸ τὶς μεταρρυθμίσεις. Καὶ καταλήγει: «τὰ μέτρα αὐτὰ ἀπειλοῦν πολλὲς ἀπὸ τὶς μακρόβιες ἱερὲς ἀγελάδες».
Πηγη: Αγιορειτικο Βήμα

30 Ιαν 2011

Τὸ Alter γιὰ τὴ συγκέντρωση κατὰ τῆς Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Βαγενά: Μετακομίστε στὸ κέντρο κύριε Πρωθυπουργὲ

Ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας ὤθησε τὴν ἠθοποιὸ Ἄννα Βαγενὰ νὰ ἀπευθύνει κάλεσμα στὸν πρωθυπουργό, Γιῶργο Παπανδρέου, νὰ μετακομίσει στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας ὥστε νὰ ἔχει ἄμεση ἐμπειρία. Ἐκτιμᾶ ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς τρόπος ὥστε νὰ σωθεῖ τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, καθὼς μόνο ἂν ζήσει κάποιος μία κατάσταση ἀπὸ κοντὰ μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖς τὰ προβλήματα καὶ νὰ δώσει λύση σὲ αὐτά.


Ἡ ἠθοποιός, ὅπως ἐπισημαίνεται σὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Δημοκρατία», ἐκτιμᾶ ὅτι οἱ πολιτικοὶ πρέπει νὰ ζήσουν ἀπὸ κοντὰ τὴν ἐξαθλίωση τῆς Ἀθήνας καὶ ὄχι στὰ «προάστια τῆς πολυτέλειας». Ἀναφέρει μάλιστα ὅτι σὲ περίπτωση ποὺ συμβεῖ κάτι τέτοιο θὰ περάσει στὴν ἱστορία σὰν πραγματικὰ γενναῖος πολιτικὸς ποὺ ἀγαπᾶ ἀληθινὰ αὐτὸν τὸν τόπο. Ἡ ἠθοποιὸς δὲν ἔχει λάβει ἀπάντηση, ἐνῶ ἡ ἐπιστολή της, ποὺ κλείνει μὲ τὴν φράση «ἑάλω ἡ πόλις κ. πρωθυπουργέ!», ἔχει ἀποσταλεῖ ἀπὸ τὶς 7 Ἰανουαρίου.

H ἐπιστολὴ τῆς Ἄννας Βαγενὰ

Ἀξιότιμε Κύριε πρωθυπουργέ,
 Κάντε μία γενναία πράξη. Ἐλᾶτε νὰ κατοικήσετε στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. Καὶ βέβαια, ὅταν λέω κέντρο δὲν ἐννοῶ τὸ Κολωνάκι, τὴν Πλάκα, τὴν Ρηγίλλης οὔτε καν τὸ Παγκράτι καὶ τὸ Μέτς. Ἐννοῶ τὶς....

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Δημήτριος Ι. Τσελεγγίδης 
Καθηγητής Α.Π.Θ
Ἡ ἐργασία ὡς φυσικὴ δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του, ὄχι μό­νο καταφάσκει στὸ καθαυτὸ εἶναι του, ἀλλὰ ἐκφράζει σὲ ἰδι­αίτερα σημαντικὸ βαθμὸ καὶ τὴν ἐσώτερη-πνευματικὴ ποιό­τητά του. Σύμφωνα μὲ τὴ σύγχρονη ἐκκοσμικευμένη θεώρηση τῆς ζωῆς, ὁ χαρακτήρας τῆς ἐργασίας εἶναι κατεξοχὴν οἰκονομι­κὸς καὶ κοινωνικός. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ἐργάζεται γιὰ νὰ καλύ­ψει τὶς βιοτικὲς ἀνάγκες του καὶ νὰ καταξιώσει κοινωνικὰ τὴν ὕπαρξή του. Μέσα ὅμως στὸ πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐργασία τοῦ ἀνθρώπου ἐμπλουτίζεται θεολογικὰ καὶ συνδέεται ὀργανικὰ μὲ τὸν γενικότερο ἐσχατολογικὸ προσανατολισμὸ τῶν πιστῶν. Εἰδικότερα, ὁ θεολογικὸς ἐμπλουτισμὸς τῆς ἔννοιας τῆς ἐρ­γασίας ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες σὲ συνάρτηση μὲ τὸν ἐσχατο­λογικὸ προσανατολισμὸ τοὺς προσφέρουν σαφῶς εὐρύτερο καὶ κυρίως βαθύτερο περιεχόμενο στὴν ἀνθρώπινη ἐργασία.
Ἀλλ' ἐδῶ εἶναι ἴσως χρήσιμες καὶ ἀπαραίτητες κάποιες ἐννοιολογικὲς διευκρινίσεις. Μιλώντας γιὰ ἐσχατολογικὸ προσανατολισμὸ ἐννοοῦμε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας δὲν προσδιορίζει τὴ σχέση του πρὸς τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ πράγματα μὲ βάση τὴν ἀμεσότητα τοῦ παρόντος, ἀλ­λᾶ μὲ βάση τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ βασιλεία...

Τίμησαν τοὺς ἡρωικοὺς νεκρούς της μάχης τοῦ Λεωνιδίου

  
240111-leonidioΜὲ μία σεμνὴ καὶ λιτὴ τελετή, τιμήθηκαν τὴν Κυριακὴ 23 Ἰανουαρίου οἱ ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος πεσόντες ὁπλίτες, κάτοικοι καὶ καταδρομεῖς ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον τῶν κομμουνιστοσυμμοριτῶν στὶς μάχες τοῦ Λεωνιδίου καὶ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Παρνωνος τὴν 21η Ἰανουαρίου 1949. Στὸν χῶρο τοῦ παλιοῦ μύλου στὸ Λεωνίδιο Κυνουρίας ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ φονικὴ μάχη τελέσθη ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση καὶ στὴν συνέχεα ἀκλούθησε προσκλητήριο νεκρῶν. Δεκάδες κάτοικοι τῆς πόλης παρευρέθησαν στὴν σεμνὴ αὐτὴ τελετή, καθὼς καὶ τιμητικὸ ἄγημα συλλόγου ἐφέδρων Καταδρομέων , σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν δημοτικὴ ἀρχὴ τῆς πόλης ποὺ ἔλαμψε διὰ τῆς ἀπουσίας της.
Ἡ σημασία τῆς διπλῆς μάχης στὸ Λεωνίδιο καὶ στὸν Ἅγιο Βασίλειο τὸ 1949 εἶναι μεγάλη, καθὼς ὑπῆρξε ἡ συντριβὴ τῶν κομμουνιστοσυμμοριτῶν στὴν Πελοπόννησο. Ο ΔΣΕ ἐξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας ἐπίθεση μὲ σκοπὸ τὴν κατάληψη, λεηλασία καὶ καταστροφὴ τοῦ Λεωνιδίου, κάτι τὸ ὁποῖο ἀπετράπη λόγο τῆς ἡρωικῆς ἀντίστασης τῶν κατοίκων καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατοῦ, ἀλλὰ καὶ λόγω λανθασμένης συνεννόησης τῶν καπετάνιων τοῦ ΔΣΕ μεταξύ τους. Τελικῶς ἡ πόλη σώθηκε, καὶ οἱ συμμορίτες ἀποσύρθηκαν στὸ χωριὸ Ἅγιος Βασίλειος 15 χλμ ἀπὸ τὸ Λεωνίδιο πιστεύοντας πὼς λόγω τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου καὶ τοῦ χιονιοῦ εἶναι ἀσφαλεῖς. Ἐκεῖ ἔγινε ἡ ἐπίθεση ἀπὸ τοὺς ἡρωικοὺς ἄνδρες τῶν Λ.Ο.Κ τῆς Γ' καὶ Δ' Μοίρας Καταδρομῶν οἱ ὅποιοι μέσα στὴν νύχτα διένυσαν 35 χλμ μέσα στὸ χιόνι διασχίζοντας τὸν Παρνωνα ὡς τὸ Λεωνίδιο, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 15 χλμ ὡς τὸν Ἅγιο Βασίλειο. Οἱ ἔνδοξοι Λοκατζῆδες αἰφνιδίασαν πλήρως τοῦ συμμορίτες μὲ ἀποτέλεσμα τὸν πλήρη ἀφανισμό τους καὶ τὴν ὁριστικὴ διάλυση τῶν ἐρυθρῶν συμμοριῶν στὴν

ΙΜΙΑ - 1996


Δεκαπέντε χρόνια πέρασαν π τν ποφράδα κείνη μέρα της εθνικς ττας στ μια, μίας ττας πο βαραίνει κόμη καταθλιπτικ τ θάλασσα κα τν οραν το Αγαίου.
 Σε μία τέτοια μέρα πένθους κα θνικς περισυλλογς, δν πάρχει χρος γι κριτικ σ πιχειρησιακ πίπεδο, τν πολιτικν κα στρατιωτικν χειρισμν κείνης τς ποχς.
 Επιθυμούμε μως ν σταθομε σ δύο διαμφισβήτητες πραγματικότητες.
 Πραγματικότητα πρώτη. θυσία τν στελεχν το Πολεμικο μας Ναυτικο. Στα μια, θυσίασαν τ ζωή τους γι τν Πατρίδα κάποιοι «ντιπαραγωγικο» ξιωματικο τν νόπλων μας Δυνάμεων σ μία «τυποποιημένη» ργασία «ρουτίνας», πως εναι περάσπιση το θνικο δάφους, σύμφωνα μ νεόκοπες λογικς ψηλ σταμένων.
 Πραγματικότητα δεύτερη.  Η εσαγωγ στς διμερες σχέσεις μ τν Τουρκία το λεξιλογίου τς ποταγς μ τν λγειν κφορ το ρου «γκρίζες ζνες», πο πλήττει εθέως τν θνική μας κυριαρχία κα καταρρακώνει τν θνική μας ξιοπρέπεια.
 Ο λληνικς λας μως, γνωρίζει, κρίνει κα ποτιμ συμπεριφορές…Η ΣΦΕΒΑ κα ΠΑΣΥΒΑ, λλ κα λοι ο λληνες πατριτες τιμον ελαβικά τους ρωες τν μίων κα πευθύνουν θερμ θνικ χαιρετισμ γάπης κα σεβασμο στ στελέχη τν νόπλων μας Δυνάμεων, πο μ κμαο τ φρόνημα, πιτελον τν ερή...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.