30 Σεπ 2011

Ὀρθότατη παρέμβαση τηλεθεατὴ γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη


Οἱ "χαμένοι" Βλάχοι τῆς Βορείου Ἠπείρου σπανὲ τὴ σιωπή τους!ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Γιὰ πρώτη φόρα οἱ "χαμενοι" τόσο γιὰ τὴν Ἀθηνᾶ, ὅσο κυρίως γιὰ τὰ Τίρανα Βλάχοι τῆς Βόρειου Ἠπείρου σπανὲ δημόσια τὴ σιωπή τους καὶ καλοῦν ὅλους τους Βορειοηπειρῶτες καὶ ἰδίως τοὺς Bλάχους Ἕλληνες νὰ σπεύσουν μαζικὰ στὴν "ἀπογράφη" τῆς Ἀλβανιας καὶ νὰ δηλώσουν θαρρετὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητά τους! Εἶναι Ζήτημα Ἐθνικῆς Ἐπιβίωσης!
Οἱ Βλάχοι, κυνηγημένοι καὶ διωγμένοι ἀπὸ τοὺς Τουρκαλβανοὺς ἀπὸ τὴν ἱστορική τους πρωτεύουσα, τὴ θρυλικὴ Μοσχοπόλη δίπλα στὴν Κορυτσά, διασκορπίστηκαν στὰ γύρω μέρη, ὅπως καὶ στὴν περιοχὴ τῆς Ἀχρίδας, ἐνῶ πολλοὶ βρίσκονται καὶ σήμερα στὴν περιοχὴ τοῦ Μοναστηρίου στὴν ἀλύτρωτη Πελαγονία στὰ Σκόπια. Τὰ χωριά τους, καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τῆς Ἀχρίδας, γύρισε μὲ τὰ πόδια ἢ μὲ τὸ ἄλογο, μέσα στὴ λάσπη, τὴ βροχὴ καὶ τὰ χιόνια, ὁ ἴδιος ὁ Ἴωνας Δραγούμης, πρὶν ἑκατὸ χρόνια!
Οἱ περισσότεροι λόγω τοῦ διωγμοῦ ἔχασαν τὴν...

Σταυροὶ ἐμφανίζονται μέσα στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ

Παράδοξο καὶ ἀνεξήγητο γεγονὸς ποὺ ἔρχεται μετὰ τὴν περυσινὴ ἐμφάνιση τῶν ἑξαπτέρυγων ἀγγέλων Τὸ παράδοξο γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ δὲν κατέχουμε τὴν τέχνη τῆς Ἁγιογραφικῆς εἶναι ὅτι τὰ ψηφιδωτὰ καλύφθηκαν ἀπὸ παχὺ στρῶμα ἀσβέστη (περίπου δύο δάχτυλα), ὅπως φαίνεται καὶ σὲ συγκεκριμένη φωτογραφία, γιὰ νὰ καλύψουν τὰ χριστιανικὰ σύμβολα καὶ ἐπάνω στὸν ἀσβέστη ἐμφανίστηκαν αὐτοὶ οἱ σταυροί.
Καὶ δίκαια ἀναρωτιέται ὁ ἐπισκέπτης, ἀφοῦ δὲν τοὺς ἔβαψε μετέπειτα κάποιος, εἶναι δυνατὸν νὰ "πότισαν" ἀπὸ τὸν τοῖχο μέχρι τὴν ἐξωτερικὴ στρώση τοῦ σοβά;
Καὶ γιατί νὰ ἐμφανιστοῦν μόνο οἱ σταυροὶ καὶ νὰ μὴν ἐμφανιστοῦν καὶ οἱ ὑπόλοιπες τοιχογραφίες-ἁγιογραφίες, οἱ ὁποῖες εἶναι καὶ σὲ ψηφιδωτὴ μορφὴ (δηλαδὴ ἀποκλείεται ὁ "τυχαῖος" ἐμποτισμός, ἀφοῦ τὸ ἐπιστρωθὲν ὑλικὸ εἶναι ψηφίδα); Ἀκόμη ὅμως καὶ ἐὰν ἐπρόκειτο γιὰ καλυμμένες μὲ σοβὰ ἁγιογραφίες, ἀποτελεῖ πολὺ παράδοξο γεγονὸς νὰ μὴν φαίνονται μὲ γυμνὸ μάτι, ἀλλὰ νὰ ἀποτυπώνονται στὸν φωτογραφικὸ φακό!!! Τότε ἔχουμε μία παραδοξότητα, ποὺ ἴσως θὰ πρέπει νὰ ἐλεγχθεῖ...
Ἁγιογράφος, ποὺ ἔχει ἐργαστεῖ καὶ σὲ ψηφιδωτὲς εἰκόνες, λέει χαρακτηριστικά:
"Γιὰ νὰ καταλάβετε μιλᾶμε γιὰ ἕνα ἀδρανὲς ὑλικὸ π.χ. πέτρα (ὅπως τὰ ψηφιδωτὰ) εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδώσει χρῶμα ὡς χημικὴ ἀντίδραση στὸν νωπὸ σοβὰ (ὄχι καὶ μόνο ἐπεριέχει ἀσβέστη) ὥστε νὰ ἀπεικονίσει τὸ...

Μὲ πρόσχημα τὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο μᾶς δένουν πισθάγκωνα μὲ "ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες"

Τὰ νέα  φορολογικὰ μέτρα , ἡ συλλογὴ ἀποδείξεων , καὶ    διαχείριση τῆς ἐλευθερίας  τῶν πολιτῶν μέσω   τῆς  "ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης" (Κάρτα Τοῦ Πολίτη)
  ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης  καὶ ὕπ. οἰκονομικῶν κ. Βενιζέλος ἔδωσε στὴν δημοσιότητα  μερικὰ "δείγματα" ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ νέου φορολογικοῦ νομοσχεδίου, ἔτσι γιὰ νὰ πάρουμε  μία πρόγευση  γιὰ τὸ πὼς θὰ εἶναι  ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς ἡ ζωή μας.
Πίσω ἀπὸ τὸ προφανὲς δηλαδὴ  τὴν οἰκονομικὴ  ἐξόντωση  τῆς συντριπτικῆς  πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέσω  τῆς  φοροκαταιγίδας, βρίσκεται    24ωρη  ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση  τοῦ Ἕλληνα πολίτη καὶ ὁ ἀπόλυτος  ἔλεγχος  τῆς  ἐλευθερίας του.
Αὐτὸ  ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας  θεμελιώνεται μέσω αὐτοῦ του  πραξικοπήματος  τὸ ὁποῖο μὲ  ἀλαζονικὴ  ἀναίδεια μᾶς παρουσιάζουν  τὰ   κατοχικὰ ἐπιτελεῖα  σὰν  "φορολογικὴ ἐπανάσταση", εἶναι  ἡ λειτουργία μίας ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς  στὴν ὁποία κρατούμενοι  θὰ εἴμαστε ὅλοι μας.
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς  κάθε  συναλλαγή μας  θὰ καταγράφεται μὲ ἠλεκτρονικὸ τρόπο  σὲ γιγάντιες βάσεις δεδομένων  τὰ στοιχεῖα τῶν ὁποίων  θὰ τροφοδοτοῦν  τὴν "καρδιὰ" τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης  ἡ ὁποία  θὰ φροντίζει  εἴτε νὰ μᾶς τιμωρεῖ  μέσω προστίμων , διώξεων κλπ, εἴτε νὰ μᾶς "ἐπιβραβεύει"  ἐπιτρέποντας  ἁπλῶς νὰ ἐπιβιώνουμε.
Εἴμαστε  σχεδὸν  βέβαιοι  πὼς σὲ λίγες ἡμέρες  θὰ ἀνακοινωθεῖ ὁ τρόπος ποὺ θὰ ἐπιβληθεῖ ἡ "Κάρτα Τοῦ Πολίτη"  χωρὶς  τὴν ὁποία κανεὶς δὲν θὰ μπορεῖ  νὰ ἀγοράσει , νὰ πουλήσει , νὰ ζήσει.
Τὸ μήνυμα  ἦταν ξεκάθαρο: "ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ  ὑποβάλλονται  ἠλεκτρονικὰ  καὶ θὰ καταγράφονται  ἀπὸ τὸ κράτος , προκειμένου νὰ...

Ὅταν οἱ γείτονές μας συνασπίζονται κατὰ τῆς ἙλλάδαςΣτὸ πλευρὸ τῶν Σκοπίων, ὅπως καὶ ἀναμενόταν ἄλλωστε, τάχθηκε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Ρ.Τ. Ἐρντογᾶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὴν ΠΓΔΜ. O Ἐρντογᾶν χαρακτήρισε ὡς ἀκατανόητη τὴν ἄρνηση τῆς Ἑλλάδας νὰ ἀποδεχτεῖ τὴ λεγόμενη συνταγματικὴ ὀνομασία τῆς ΠΓΔΜ.
Μὲ δηλώσεις του στὸ ἀεροδρόμιο «Alexander the Great», τὸ ὁποῖο διαχειρίζεται ἑταιρεία τουρκικῶν συμφερόντων, ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ὑποστήριξε ὅτι: «Ἡ «Μακεδονία» ἔχει δικαίωμα νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ συνταγματικό της ὄνομα, μὲ τὸ ὁποῖο ἔγινε ἀνεξάρτητο κράτος. Ἡ ἑλληνικὴ θέση εἶναι γιὰ ἐμᾶς ἀκατανόητη καὶ ἄδικη. Δὲν κατανοοῦμε τὴ...

29 Σεπ 2011

Τὸ Βυζαντιο, ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἄρθρο-ἀπάντηση στὶς ἀνιστόρητες συκοφαντίες τῶν ἐβραιομαρξιστῶν χριστιανομάχων!
Τὸ Ἀνατολικὸ Ρωμαϊκὸ κράτος ἔζησε καὶ διέπρεψε ἐπὶ χίλια περίπου ἔτη μετὰ τὴν ἄδοξη κατάρρευση τοῦ Δυτικοῦ. Κάνοντας ἐδῶ μία παρένθεση νὰ τονίσω ὅτι ἀποτελεῖ ἱκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη τὸ στοιχεῖο τῆς ἑνότητος σὲ ἕνα κράτος, πολλῶ δὲ μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιὰ μία πολυεθνικὴ αὐτοκρατορία. Ἀξίζει, λοιπόν, νὰ μελετηθοῦν οἱ λόγοι ἀποσυνθέσεως καὶ τελικῆς διαλύσεως τῆς Δυτικῆς αὐτοκρατορίας. Καὶ τοῦτο διότι, τὰ συμπεράσματα ποὺ θὰ ἐξαχθοῦν ἐνισχύουν σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἄποψη περὶ ἑλληνικότητος τοῦ Βυζαντίου. Ἔχοντας κατὰ νοῦ λοιπὸν τὴν παραπάνω ἀρχή, στὴν Ἀνατολικορωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία συναντᾶμε τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς πλήρως ἐξελληνισμένους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τὸν συμπαγῆ, σταθερὸ καὶ σκληρὸ πυρήνα της. Οἱ ἄλλοι λαοὶ (Ἀρμένιοι, Γεωργιανοί, Σύριοι, Αἰγύπτιοι, Σλαῦοι, Βούλγαροι, Ἰταλιῶτες, Ἀλβανοὶ) ἀνῆκαν σὲ αὐτὴν μερικῶς καὶ ἀσταθῶς. Δὲν ἐταυτίζοντο μὲ τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖο εἴτε δὲν τὸ θεωροῦσαν δικό τους (Σύριοι, Αἰγύπτιοι), εἴτε ἐποφθαλμιοῦσαν τὴν ἡγεσία του ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες (Βούλγαροι: Συμεών, Σαμουὴλ) καὶ τὴν μετατροπή του σὲ μίας ἄλλης μορφῆς καὶ φύσης αὐτοκρατορία, μὲ προεξάρχον ἔθνος τοὺς ἰδίους. Γιὰ ὅλους τους παραπάνω λόγους, ἄλλες φορὲς τάχθηκαν στὸ πλευρὸ τῆς κεντρικῆς διοίκησης, ἐνῶ κάποιες ἄλλες συνεργάζοντο μὲ τοὺς ἐχθρούς του κράτους. Τὸ Βυζάντιο, ἀσφαλῶς καὶ δὲν ἦταν δικό τους. Ἀνῆκε στοὺς Ἕλληνες ποὺ τοῦ ἔδωσαν τὴν γλώσσα, τὴν παιδεία, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν Ἑλληνορθοδοξία.
Εἰδικώτερα, ἡ περίοδος 400-600 μ.χ, ὑπῆρξε μεταβατική. Ἀπὸ τὸ 600 ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ πλήρους ἐξελληνισμοῦ, ὁ ὁποῖος ὁλοκληρώνεται μέχρι τὸ 650. Ἔκτοτε, ἐπὶ 800 ἔτη ἡ Αὐτοκρατορία εἶναι πλήρως καὶ καθαρῶς Ἑλληνική. Στὴν πρόσληψη καθαρῶς ἑλληνικοῦ χαρακτῆρος συμβάλλει καὶ ἡ κατὰ τὸν 7ο αἰώνα ἀπώλεια τῶν ἑλληνιστικῶν ἐπαρχιῶν (ἀλλὰ στὴν οὐσία μηδέποτε πλήρως ἀφομοιωθέντων), δηλαδὴ τῆς...

Τὸ "κατηγορῶ" ἑνὸς παιδιοῦ πρὸς τοὺς γονεῖς του

Πατέρα καὶ μητέρα, πρῶτα θέλω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω καὶ ὕστερα νὰ σᾶς κατηγορήσω, γιὰ ὅτι κάνατε γιὰ μένα.
Πῶς νὰ τὸ πῶ; Μοῦ δώσατε πολλά.
Τὰ ροῦχα, ποτὲ δὲ μοῦ ἔλειψαν. Ἐσεῖς φροντίσατε νὰ μορφωθῶ. Ἐσεῖς μὲ στείλατε στὸ χοροδιδασκαλεῖο νὰ μάθω μουσική. Ἐσεῖς στὸ κολυμβητήριο, ἐσεῖς στὰ σχολεῖα ξένων γλωσσῶν. Μὲ θρέψατε σὰν τὸ θρεφτάρι, μὲ στολίσετε καὶ μ’ μάθατε νὰ καμαρώνω σὰν τὸ παγώνι. Τὸ γνωρίζω, ἤμουν τὸ εἴδωλό σας, ἡ μεγάλη σας ἀδυναμία, ὁ θεός σας.
Ποτὲ δὲ μοῦ ἀρνηθήκατε τίποτα. Ὅτι ζήτησα τὸ πῆρα. Καὶ ὅτι ἤθελα τὸ ἔκανα. Ποτὲ δὲν θυμᾶμαι νὰ μοῦ εἴπατε ἕνα ὄχι. Ὅτι ὥρα ἤθελα ἔφευγα ἀπὸ τὸ σπίτι. Καὶ ὅσες φορὲς γύριζα στὸ σπίτι ἀργὰ τὸ βράδυ, ἐσεῖς πάντα σιωπούσατε. Ποτὲ δὲν ὑψώσατε τὴ φωνή σας νὰ διαμαρτυρηθεῖτε. Τὰ μόνα λόγια ποὺ θυμᾶμαι εἶναι ἡ ἐπωδὸς τῶν λόγων σας: «αὐτὸ ποὺ ἐγὼ στερήθηκα στὴν ἡλικία σου, ἐσὺ νὰ μὴ τὸ στερηθεῖς».
Ὅμως πρέπει νὰ γνωρίζετε πὼς τώρα σᾶς κατηγορῶ.
Ναί, σᾶς κατηγορῶ ἐγώ, τὸ παιδί σας. Ὅλα μου τὰ δώσατε, καὶ ἐκεῖνα ἀκόμα ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε.
Στὰ παιδικά μου χέρια ἄμετρος εὐδαιμονισμὸς καὶ ἀπόλυτη ἐλευθερία ἦταν δίκοπο μαχαίρι ποὺ πλήγωσαν τὸ κορμί μου καὶ μάτωσαν τὴν ψυχή μου. Ὅλα μου τὰ δώσατε καὶ ὅμως μου ἀρνηθήκατε τὸ ἕνα. Δὲν μοῦ δώσατε τὸ...

Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρὸς με καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ

Ἡ Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας: 28 ἢ 29 Σεπτεμβρίου τοῦ 480 π.Χ. ὅταν σώσαμε τὸν δυτικὸ πολιτισμό...

Ἡ Μάχη τῶν Θερμοπυλῶν καὶ ἡ κοντινή της ναυμαχία τοῦ Ἀρτεμισίου ἀποτέλεσαν σίγουρα πολὺ σημαντικὰ γεγονότα γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς δεύτερης εἰσβολῆς τῆς Περσικῆς Αὐτοκρατορίας ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων. Ἀκόμα πιὸ σίγουρα ἀποτέλεσαν Φωτεινὸ καὶ Αἰώνιο Παράδειγμα Αὐτοθυσίας γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Φυλή, ἕνα παράδειγμα καὶ ἕνα μήνυμα ποὺ εἶναι, ἴσως, πιὸ ἐπίκαιρο ἀπὸ ποτέ. Δὲν τερμάτισαν, ὅμως, τὴν Περσικὴ Ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, παρότι ἡ διεξαγωγὴ τοὺς ὑπῆρξε ὁ καταλυτικότερος παράγοντας γιὰ τὴν μετέπειτα Νίκη τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ὁριστικὴ ἀπομάκρυνση τοῦ κινδύνου ἀπὸ τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ἕως ὅτου ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μὲ τὴν ἐπική του ἐκστρατεία τὴν ἐκμηδενίσει μία γιὰ πάντα.
Ἡ Νίκη, ὅμως, ὁ πραγματικὸς καρπὸς τῶν Θερμοπυλῶν καὶ τοῦ Ἀρτεμισίου, ἡ ἀνταμοιβὴ γιὰ τὸ Αἷμα τῶν Ἡρώων ποὺ χύθηκε ἐκεῖ, ἦρθε στὶς Πλαταιὲς τὸν Αὔγουστο τοῦ 479π.χ. καὶ στὴν Σαλαμίνα στὶς 28 ἢ 29 Σεπτεμβρίου τοῦ 480 π.χ. Σήμερα, καὶ λόγω ἡμέρας, θὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας καὶ τὸν ὁριστικὸ ἀποδεκατισμὸ τοῦ Περσικοῦ Στόλου ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς Δυνάμεις.
Μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ Ξέρξη νὰ ἐπελαύνουν ἐπὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους μετὰ τὴν Μάχη τῶν Θερμοπυλῶν καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ ἀποφασισμένο νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν Πελοπόννησο, ἡ περιοχὴ τῆς Σαλαμίνας ἦταν ζωτικῆς σημασίας προκειμένου νὰ ἀποτραπεῖ πιθανὴ περικύκλωση τῶν δυνάμεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς, ἀφοῦ ἦταν τὸ πιὸ κοντινὸ σημεῖο ποὺ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει ὁ Περσικὸς Στρατὸς γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν μάχη καὶ νὰ...

Ἡ Ἕνωση Ἄθεων στηρίζει τοὺς Σκοπιανούς!

Ὅταν χάνεις τὴν πίστη σου στὴν Ὀρθοδοξία, ἄμεσο ἐπακόλουθο εἶναι καὶ ἡ ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς-πατριωτικῆς συνείδησης.
Οὔτε ἱερό, οὔτε ὅσιο ἀλλὰ καὶ οὔτε πατριωτισμὸ δὲν ἔχει αὐτὴ ἡ ἀνθελληνικὴ τελικὰ ἕνωση. Μεγάλη ἔκπληξη νιώσαμε ὅταν ἔπεσε στὴν ἀντίληψη μᾶς μία ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ἢ σκέφτηκε νὰ στείλει πρὸς τὴν εἰσαγγελία Θεσσαλονίκης (βλ.ἐδῶ - http://forum.atheia.gr/viewtopic.php?f=41&t=3480), μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε τὴν καταδίκη του μητροπολίτη Άνθιμου, ὁ ὁποῖος ὡς συνήθως ὑποστήριξε τὰ αὐτονόητα πάνω σὲ κρίσιμα ἐθνικὰ θέματα.
Συγκεκριμένα ὁ μητροπολίτης καταδίκασε δημόσια τὴν ἐνδεχόμενη δημιουργία ραδιοφωνικοῦ ἢ καὶ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῶν Σκοπίων στὴν Ἑλλάδα, κάτι τὸ ὁποῖο ἐνόχλησε τὴν Ἕνωση Ἄθεων σὲ τέτοιο σημεῖο ποὺ σκέφτηκαν νὰ τὸν ἀποπέμψουν στὴν εἰσαγγελία Θεσσαλονίκης!
Τὸ ἀποτέλεσμα δὲν...

Τὴν Κυριακὴ 9 Ὀκτωβρίου ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς θὰ παρουσιάσει τὸ βιβλίο " Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ "

28 Σεπ 2011

Τὸ BBC ἀφαίρεσε τοὺς ὅρους "πρὸ Χριστοῦ" καὶ "μετά Χριστόν"!

Γιὰ «παράλογη πολιτικὴ ὀρθότητα» κατηγορεῖται τὸ BBC, μετὰ τὴν ἀφαίρεση ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό του, τῶν ὅρων πρὸ Χριστοῦ (π.Χ.) καὶ μετὰ Χριστὸν (μ.Χ.), προκειμένου νὰ «μὴν προσβληθοῦν οἱ μὴ χριστιανοί». Τὸ κανάλι ἔχει ἀντικαστήσει τὸ γνωστὸ μ.Χ. (Anno Domini στὰ ἀγγλικὰ) καὶ τὸ π. Χ. μὲ τοὺς ἀσαφεῖς ὅρους Κοινὴ Ἐποχὴ (Common Era) καὶ Πρὸ Κοινῆς Ἐποχῆς (Before Common Era). Μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ δημοφιλεῖς ἐκπομπὲς τοῦ BBC, ὅπως τὸ ‘University Challenge’, ποὺ παρουσιάζει ὁ Jeremy Paxman καὶ τὸ ‘In Our Time’ τοῦ Radio 4, μὲ τὸν Melvyn Bragg, εἶναι δύο ἀπὸ τὰ πολλὰ προγράμματα ποὺ χρησιμοποιοῦν τὶς νέες περιγραφές.
Τὸ τμῆμα θρησκευτικῶν καὶ ἠθικῆς του BBC, λέει ὅτι οἱ ἀλλαγὲς εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ προσβολὴ τῶν μὴ χριστιανῶν.
«Τὸ BBC ἔχει δεσμευτεῖ νὰ εἶναι ἀμερόληπτο (sic). Εἶναι σκόπιμο νὰ χρησιμοποιοῦμε ὅρους ποὺ δὲν προσβάλλουν ἢ ἀποξενώνουν τους μὴ χριστιανοὺς» ἀναφέρει. Σύμφωνα μὲ τὶς σύγχρονες πρακτικές, τὰ BCE / CE (Πρὶν ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ἐποχὴ / Κοινὴ Ἐποχὴ) χρησιμοποιοῦνται ὡς θρησκευτικὰ οὐδέτερη ἐναλλακτικὴ λύση τῶν π.Χ. / μ.Χ. " Ἀλλὰ ἡ κίνηση ἔχει ἐξοργίσει τοὺς Χριστιανούς, ἔχει προκαλέσει ἀπορία σὲ ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ‘περιττὴ’ ἀπὸ τὸ Plain English Campaign. Οἱ ἐπικριτὲς λένε ὅτι οἱ νέοι ὄροι δὲν ἔχουν νόημα ἐπειδή, ἀκριβῶς ὅπως καὶ τὰ μ.Χ. καὶ π.Χ., ὑποδηλώνουν τὰ χρόνια σὲ σχέση μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἰστοσελίδα τοῦ BBC γιὰ τὴ Θρησκεία καὶ τὴν Ἠθική, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀρχισυντάκτη Aaqil Ahmed, ὁ ὁποῖος εἶναι μουσουλμάνος, εἶναι γεμάτη μὲ ἀναφορὲς στὴν κοινὴ ἐποχὴ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν κοινὴ ἐποχὴ. Ὁ Δρ Michael Nazir-Ali, ὁ Ἐπίσκοπός του Ρότσεστερ, δήλωσε: «Νομίζω ὅτι αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ μὲ μία ἀνόητη ὑποτίμηση τῆς χριστιανικῆς βάσης τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς γλώσσας καὶ τῆς ἱστορίας μας. Οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς εἶναι περιττὲς καὶ δὲν θὰ...

Ὁ Σιωνισμὸς ὡς ἐξωτερικὸς ἐχθρός του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας

Τοῦ Μοναχοῦ Ἀβραὰμ Ἁγιορείτου
Ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικότερους ἐξωτερικοὺς προαιώνιους ἐχθρούς του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ Σιωνισμός, τὸ πρωτοπαλίκαρο τοῦ Σατανᾶ, ποὺ ἀφοῦ ἐξετέλεσε τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα τῶν αἰώνων καὶ ἐσταύρωσε τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ (ὡς ἄνθρωπο), αὐτὴ ἡ συναγωγὴ τοῦ διαβόλου ἐπέσυρε τὴν κατάρα ὅλου του ἀνθρωπίνου γένους πάνω στὰ κεφάλια τους καὶ τὰ κεφάλια τῶν παιδιῶν τους, σὲ ὅλες τὶς γενεὲς ως καὶ τὴν συντέλεια. Αὐτοὶ ἀπὸ τότε ἦταν καὶ εἶναι διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔμμεσα καὶ ἄμεσα, πληρώνοντας ἢ διαβάλοντας τοὺς χριστιανιανοὺς στοὺς ἑκάστοτε εἰδολωλάτρες ἄρχοντες καὶ κατόπιν ὅταν ἐπεκράτησε καὶ ἑδραιώθηκε ὁ Χριστιανισμὸς μὲ διεισδύσεις σὲ διάφορα κέντρα ἐπιρροῆς μὲ διαβολὲς καὶ συνωμοσίες. Αὐτὰ τὰ ὄργανα τοῦ σκότους πολεμοῦν ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια τους πιστούς του Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεανθρώπου. Πίσω ἀπὸ κάθε ἐθνικὴ συμφορὰ αὐτοὺς θὰ συναντήσουμε. Στὸ παρελθὸν χρησιμοποίησαν τοὺς Ἐγγλέζους, σήμερα τοὺς Ἀμερικανοὺς ποὺ εἶναι ὑποχείριά τους.
Στὶς ἐκλογὲς τοῦ Ἰσραὴλ τὸ 1988 οἱ ὑποψήφιοι ἀπὸ τὰ κόμματα δὲν ἔπαψαν νὰ ἐπαναλαμβάνουν στοὺς ψηφοφόρους «Μὴν ξεχνιόμαστε, ὁ ἐχθρός μας δὲν εἶναι οἱ Παλαιστίνιοι, αὐτοὺς τοὺς ἔχουμε ἀπὸ κάτω. Βασικός μας ἀντίπαλος (ἐχθρὸς) εἶναι ὁ Ἑλληνισμὸς (Ἐλευθεροτυπία 5-11-1988)». Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ μεγάλος ἐχθρός του Ἰσραὴλ εἶναι ὁ Ἑλληνισμὸς κατὰ φυσικὸ λόγο ὁ μεγάλος ἐχθρός της Ἑλλάδος εἶναι τὸ Ἰσραήλ. Τὸ Ἑβραϊκὸ μίσος κατὰ τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων προέρχεται ἀπὸ τὴν φυλετικὴ ὑπεροχὴ τῶν Ἑλλήνων (βιολογική, ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ) καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἐπίλογή τους ( Χριστὸς-Ὀρθοδοξία)
Γράφει ἐνδεικτικὰ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς στὸν ἀδερφό του. «Δέκα χιλιάδες Χριστιανοὶ μὲ ἀγαπῶσι καὶ ἕνας μὲ μισεῖ. Χίλιοι Τοῦρκοι μὲ ἀγαπῶσι καὶ ἕνας ὄχι τόσον. Χιλιάδες Ἑβραῖοι θέλουν τὸν θάνατό μου καὶ ἕνας ὄχι». Οἱ Ἑβραῖοι ἔδωσαν...

Ὅταν ὁ κατὰ τὰ ἄλλα λαλίστατος Βενιζέλος δὲν βγάζει μιλιὰ γιὰ τὸ κατοχικὸ δάνειο ποὺ μᾶς χρωστοῦν οἱ ΓερμανοὶΓελοιογραφία: Ἡ τουρκολαγνεία τῶν «ἑλληνικῶν» ΜΜΕ δὲν ἔχει ὅρια

ὁ Γέροντας Ἐφραίμ, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, μιλᾶ γιά πνευματικά καί κοινωνικά θέματα

27 Σεπ 2011

Ἐθνικὲς πληγές, διάγνωσις καὶ θεραπεία (Α΄)

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Πρέπει νὰ ζεῖ κανεὶς ἐκτὸς πραγματικότητας γιὰ νὰ μὴ βλέπει τὸν ἐσωτερικὸ πόλεμο ποὺ ἔχει ἐδῶ καὶ καιρὸ ξεκινήσει στὴν πατρίδα μας.
Καὶ ἐνῶ ὅλοι βλέπουν τὴν κατάσταση ποὺ διαμορφώνεται, ὁ καθένας προσπαθεῖ νὰ ἑρμηνεύσει τὸ γενικώτερο κατάντημα ἀναλόγως τῆς πολιτικῆς τοῦ τοποθετήσεως καὶ τῆς κοσμοθεωρίας του.
Ὁπωσδήποτε τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν συμπατριωτῶν μας ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκτὸς Ἑλλάδος παρατηρητῶν τοῦ αὐξανόμενου δημοσίου χρέους καὶ τῆς γενικωτέρας κρίσεως, ἐντοπίζει τὴν αἰτία τοῦ ὅλου προβλήματος στὸν πολιτικοοικονομικὸ καὶ μόνο τομέα. (Καὶ μόνο τοῦτος ὁ δείκτης ἑρμηνείας τοῦ φαινομένου, ἀποκαλύπτει τὸ πόσο ἔχει ὑποβαθμιστεῖ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων). Ὁ καθένας λοιπὸν μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῶν πολιτικῶν τοῦ τοποθετήσεων, προσπαθεῖ νὰ ρίξει τὰ βάρη στὸν ἄλλον. Ἡ γνωστὴ δηλαδὴ τακτική της μεταθέσεως τῶν προσωπικῶν εὐθυνῶν στοὺς ὤμους τῶν ἄλλων, μὲ ὅ,τι αὐτὸ βέβαια συνεπάγεται...
Ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ ὅμως σήμερα νὰ δοῦμε τὸ ὅλον θέμα καὶ ἀπὸ μία ἄλλη σκοπιά, ποὺ ἐνδεχομένως στενοχωρήσει ἢ καὶ ἐνοχλήσει ὁρισμένους.
Πρὶν ὅμως καταλήξουμε σὲ προσωπικὲς καὶ συλλογικὲς εὐθύνες, ἐπιβάλλεται νὰ ρίξουμε τὸ βλέμμα μας σὲ κάποιες ἀνοικτὲς πληγὲς τῆς κοινωνίας μας καὶ νὰ ρωτήσουμε:
Σὲ ποιὸν ἄραγε πόλεμο, ἀκαταπαύστως, χάνουν τὴν ζωὴ τοὺς χίλια καὶ πλέον ἄτομα τὴν ἡμέρα; Προφανῶς σὲ κανέναν. Κι ὅμως, στὴν Ἑλλάδα, ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, 300.000 ἕως 400.000 ἐκτρώσεις ἐτησίως (σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα), ἀφανίζουν τὸ μέλλον τοῦ τόπου μας καὶ τῆς φυλῆς μας.
Εἶναι τέτοιο καὶ τόσο τὸ κατάντημα, ὥστε μὲ τὰ χρήματα τοῦ...

Σὰν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 1831 δολοφονεῖται ὁ πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδα Ἰωάννης Καποδίστριας


Ι. Καποδίστριας και Ρωμηοσύνη

Πολλοὶ ἔχουν πεῖ πῶς ὁ Καποδίστριας ἦταν ἕνας Εὐρωπαϊστής, ἕνας ἄνθρωπος ποῦ «ἤθελε νὰ μετατρέψει τοὺς Ρωμηοὺς σὲ Ἕλληνες», ἰσχύει ὅμως κάτι τέτοιο;
 Τὸ 1819 γράφει στὸν Πατέρα του: «Εἶναι ἔργον μοναδικόν της προστασίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων ποὺ ἀναξίως ἐπεκαλέσθην μὲ δάκρυα εἰλικρινοῦς καρδίας καὶ ἀφοσιωμένης» προσθέτοντας τὴν φράση: «Πίπτων εἰς τοὺς πόδας τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου μας καὶ τῆς Ἀειπαρθένου Πλατυτέρας (=Θεοτόκου)»[1] Εἶναι ἔκδηλη ἡ ἡσυχαστική του συνείδηση (βλ. τὶς σημειωμένες φράσεις) σὲ ἕνα ἰδιωτικὸ γράμμα ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀποκαλύψει τὰ μύχια της καρδιᾶς του. Εἶναι δὲ γεγονὸς ὅτι ἔβλεπε τὴν ἱστορικὴ ὕπαρξη τοῦ Γένους ζυμωμένη μὲ τὴν πίστη.
Γράφει σὲ ἄλλη περίπτωση: «Ἡ Χριστιανικὴ Θρησκεία ἐσυντήρησεν εἰς τοὺς Ἕλληνας καὶ γλώσσα καὶ πατρίδα καὶ ἀρχαίας ἔνδοξους ἀναμνήσεις καὶ ἑξαναχάρισεν εἰς αὐτοὺς τὴν πολιτικὴν ὕπαρξιν τῆς ὁποίας εἶναι στύλος καὶ ἑδραίωμα».[2] Συνδύαζε δηλαδὴ ὁ Καποδίστριας τὴν ἀνάσταση καὶ τὴν ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Ἔθνους, ὄχι μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ὁποιαδήποτε βοήθειά της, ἀλλὰ μὲ τὴν παράδοση τοῦ γένους καὶ τὰ πνευματικὰ ἀποθέματά του. Ἀνάλογα θὰ δηλώσει καὶ στὸν J. B. Georges Bory de saint Vincent[3]: «Πρῶτα εἶμαι Ἕλληνας... γιατί γεννήθηκα σὲ αὐτὴ τὴν χώρα... Εἶμαι Ἕλληνας ἀπὸ πατέρα καὶ μητέρα. Εἶμαι μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ πού μου ἀνέθεσε τὴν κυβέρνησιν αὐτοῦ του πτωχοῦ λαοῦ... Εἶμαι Ἕλληνας ἐκ γενετῆς, ἀπὸ...

Γέρων Παϊσιος γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο

Γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο εἶχε πεῖ: Οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ μὴν φοβοῦνται, ἐπειδὴ κάποια μέρα θὰ ἐλευθερωθοῦνε ἀπὸ κάποια παλικάρια. Οἱ ἐλευθερωτὲς δὲν θὰ καταλαβαίνουν ἀπὸ πολιτικὲς καὶ θὰ μποῦν μέσα γιὰ νὰ βοηθήσουν. Οἱ πολιτικοὶ ἀπὸ τὴ μία θὰ χαροῦν κι αὐτοὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως εἶναι δεσμευμένοι καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐνεργήσουν. Οἱ ἄλλες χῶρες θὰ τὸ δεχτοῦν καὶ θὰ ποῦν ὅτι ἀφοῦ ἔγινε, τώρα δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει. Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ φοβοῦνται οἱ Βορειοηπειρῶτες, ἐπειδὴ λειτουργοῦν καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι. Ὁ πόνος γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο εἶναι μεγάλος, ἐπειδὴ ἤμασταν μία οἰκογένεια καὶ μᾶς χώρισαν. Εἶναι σὰν νὰ λὲς κάποια ἀπὸ τὰ παιδιά σου νὰ χωριστοῦν ἀπὸ τὰ ἄλλα.

Ξεφτίλισαν τὰ πάντα..Κλέβουν ἀκόμα καὶ τὴν ἱστορία μας οἱ Τοῦρκοι καὶ δὲν κουνιέται φύλλο...Τώρα ἔκαναν Τοῦρκο καὶ τὸν Ἡρακλῆ

13Μὲ τίτλο "Ὁ Ἡρακλῆς ἐπιστρέφει στὴ γενέτειρά του", ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα "Hurriyet" δημοσίευσε ἄρθρο μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιστροφὴ ρωμαϊκοῦ ἀγάλματος 1.800 ἐτῶν ποὺ ἀναπαριστᾶ τὸν μυθικὸ Ἡρακλῆ στὴν Τουρκία.
Τὸ συγκεκριμένο ἄγαλμα εἶχε ἀνακαλυφθεῖ στὰ παράλια της Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἐδῶ καὶ 40 περίπου χρόνια βρισκόταν στὸ....
Boston Museum τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς.
Τὸ ἄγαλμα, ὅπως σημειώνεται στὸ ἄρθρο, ἐπιστρέφει δικαιωματικὰ "στὴν πατρίδα του", ἐνῶ παρατίθενται καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Τουρισμοῦ, Ertugrul Gunay στὸ πρακτορεῖο Anatolia.
Συγκεκριμένα ὁ Ertugrul Gunay ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἀγάλματος καὶ δήλωσε ὅτι "ἡ Τουρκία θὰ συνεχίσει νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἔργων τέχνης ποὺ ἔχουν κλαπεῖ ἀπὸ τὴ χώρα". Τὸ ἄγαλμα, ποὺ εἶχε κλαπεῖ ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν παραλίων πρὶν ἀπὸ 40 χρόνια, ἐπέστρεψε στὴν Τουρκία μὲ τὸ ἴδιο ἀεροπλάνο μὲ τὸ ὁποῖο γύρισε ἀπὸ τὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας, Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν.
Τὸ Μουσεῖο Καλῶν Τεχνῶν τῆς Βοστόνης εἶχε ἀποκτήσει τὸ ἄγαλμα τὸ 1981 μέσω Γερμανοῦ ἐμπόρου ἀρχαιοτήτων καὶ ἕνα χρόνο ἀργότερα ἐκτέθηκε κανονικά. Αὐτὸ ὅμως ὡς τὸ 2007, ὅταν καὶ ξεκίνησε ἡ διεκδίκησή του, ὅποτε τὸ...

Σύνδεσμος μεταναστῶν Ἐλβετιας: ἀλλάξτε σημαία γιατί ἔχει τὸν Σταυρό!

Νὰ καὶ μία εἴδηση, ποὺ ὅπως πάει τὸ πράγμα μὲ τοὺς μουσουλμάνους (κυρίως) λαθρομετανάστες ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴν πατρίδα μας, θὰ τεθεῖ συντομότατα καὶ στὴν πατρίδα μας, ἢ ἀπὸ τὰ σωματεῖα τῶν νομιμοποιημένων ἀλλοδαπῶν ἢ ἀπὸ τοὺς πολιτικούς τους ἐκπροσώπους, τοὺς αὐτοαποκαλούμενους «προοδευτικούς»:
Στὴν Ἐλβετία, λοιπόν, ὁ Ἴβιτσα Πετρούσικ, ἀντιπρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μεταναστῶν ‘Secondos Plus’, ζήτησε νά… ἀλλάξει ἡ σημαία τῆς χώρας, λόγω του ὅτι ἔχει τὸ σῆμα σταυροῦ καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὴν πράσινη, κίτρινη καὶ κόκκινη σημαία τῆς βραχύβιας ἑλβετικῆς δημοκρατίας τοῦ 1799. Ἰδοὺ ἡ θρασύτατη δήλωσή του :
“Ο ἑλβετικὸς σταυρὸς δὲν ἀνταποκρίνεται πλέον στὴν πολυπολιτισμικὴ Ἐλβετία τοῦ σήμερα. Δὲν θὰ πρέπει… ἕνα χριστιανικὸ σύμβολο νὰ χρησιμοποιεῖται σὲ μία χώρα μὲ τόσους πολλοὺς ἄθεους καὶ ἀνθρώπους ποὺ πρεσβεύουν ἄλλες θρησκεῖες. Ὁ σταυρὸς δὲν ἀντιπροσωπεύει τὴν...

Γόρτυνος Ἱερεμίας: "Κάτω οἱ ψεύτικοι θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου καὶ ἡ εἰδωλολατρία"

Πρέπει νὰ πονέσουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γι’ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν σημερινή μας ἐποχή.
Σὰν τὸν ἅγιο Πολύκαρπο πρέπει νὰ ποῦμε κι ἐμεῖς: «Ὢ Χριστέ, σὲ ποιοὺς καιροὺς μὲ φύλαξες, γιὰ νὰ ὑποφέρω αὐτὰ τὰ πράγματα»! Ἀλλὰ πρέπει, χριστιανοί μου, νὰ ἔχει κανεὶς καὶ μάτια γιὰ νὰ βλέπει γύρω του· θέλω νὰ πῶ ὅτι πρέπει νὰ ἔχει νοῦ καθαρό, γιὰ νὰ ἐμβαθύνει στὰ παρατηρούμενα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. Μεταξὺ ὅλων τῶν κακῶν, προσωπικά, ὡς μεγαλύτερο ἀπ’ ὅλα τὰ κακὰ καὶ ἀπ’ ὅλα τὰ ἁμαρτήματα τῆς ἐποχῆς μᾶς θεωρῶ τὸ κίνημα Ἑλλήνων χριστιανῶν, Δωδεκαθεϊστῶν λεγομένων, ποὺ μὲ παλμὸ καὶ βρασμὸ ψυχῆς θέλουν... νὰ φέρουν πάλι στὸν ἁγιασμένο καὶ ἔνδοξο τόπο μας τὴν εἰδωλολατρία, τὸ δωδεκάθεο τοῦ Ὀλύμπου. Καὶ μάλιστα τὴν ἰδεολογία τοὺς αὐτὴ θέλουν νὰ τὴν ἐνθρονίσουν ἰδιαίτερα στὴν Ἀρκαδία, ὡς ἔχουσα τὰ ὡραιότερα τοπία γιὰ τὸν σκοπό τους.
Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ Δωδεκαθεϊστές, χριστιανοί μου; Εἶναι ἄνθρωποι βαπτισμένοι χριστιανοί, πού, χωρὶς νὰ τοὺς βάλουν τὸ μαχαίρις στὸν λαιμό, ὅπως ἔκαναν στοὺς μάρτυρες, αὐτοὶ ἀρνήθηκαν τὸ βάπτισμά τους, «ἐπτυσαν τὴν ἅγια κολυμβήθρα τους», ὅπως ἔλεγε ὁ δικός μας ἀπὸ τὴν Νυμφασία πατὴρ Γερβάσιος, πρόδωσαν τὴν ἅγια πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν καλή μας Παναγία καὶ ἔκαναν θρησκεία τοὺς τὸ ψέμα, τοὺς δώδεκα «θεοὺς» τάχα τοῦ Ὀλύμπου. Καὶ θέλουν τώρα νὰ κάνουν καὶ μᾶς νὰ πλανηθοῦμε σὰν κι αὐτούς. Αὐτὸ θέλουν!
Τὸ κίνημα αὐτό, ποὺ δυστυχῶς ἔχει καὶ νέους ἀνθρώπους στὰ σπλάγχνα του, λέγεται Νεοειδωλολατρία ἢ καὶ Νεοπαγανισμὸς καὶ συνδέεται στενὰ μὲ τὸ ἄλλο κίνημα τῆς...

Ο ΑΝΤ1 συνεχίζει νὰ προκαλεῖ μὲ νέα τούρκικη τηλεοπτικὴ σειρὰ

Νέα τούρκικη τηλεοπτικὴ σειρά  μέ τόν τίτλο "Πειρασμός" ξεκίνησε νὰ προβάλει ἀπὸ χτὲς ὁ ΑΝΤ1 ἀψηφώντας τὶς ἐντονότατες διαμαρτυρίες ποὺ προηγήθηκαν ὅλη τὴν περσινή χρονιὰ γιὰ τὸ EZEL. Οἱ ἰθύνοντες τοῦ σταθμοῦ ἐξακολουθοῦν νὰ θεωροῦν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀφελῆ καὶ προσπαθοῦν νὰ τὸν πείσουν ὅτι μποροῦμε νὰ δοῦμε τοὺς Τούρκους μὲ «καλὸ μάτι» καὶ νὰ ἀναπτύξουμε φιλίες μαζί τους.
Ἐμεῖς καλοῦμε τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες νὰ τιμωρήσουν τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ μὲ μία ἁπλὴ ἀλλὰ καίρια πράξη: ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ! Εἶναι ἡ καλύτερη ἀπάντηση στὴν προπαγάνδα τους ποὺ σίγουρα θὰ τοὺς κοστίσει ἀκριβά.

26 Σεπ 2011

Μεταφρασμένη Θεία Λειτουργία στὴν Πρέβεζα

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Τὸ καλοκαίρι βρέθηκα γιὰ τὴν κυριακάτικη Θεία Λειτουργία σὲ ἕνα παραθαλάσσιο χωριὸ τῆς Μητροπόλεως Πρεβέζης. Εἶχα ἀκούσει γιὰ τὴ μεταφρασμένη Θεία Λειτουργία ποὺ τελεῖται σὲ πολλὲς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς ἀλλὰ πίστευα πὼς ἡ συνήθεια δὲν θὰ εἶχε φτάσει στὸ μικρὸ ἐκεῖνο χωριό. Μὲ διέψευσε ὅμως ὁ νεαρὸς ἱερέας τοῦ χωριοῦ ποὺ λίγο μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς Θείας Λειτουργίας ἄρχισε νὰ διαβάζει ἐκφώνως καὶ στὴ νέα ἑλληνικὴ τὶς εὐχές.
Ἡ μεταφρασμένη Θεία Λειτουργία ποὺ τελεῖται στὴ Μητρόπολη Πρέβεζας διατηρεῖ στὴν πρωτότυπη γλώσσα τοὺς ὅσα μέρη ψάλλονται καὶ κάποιες ἐκφωνήσεις τοῦ ἱερέα, ὅπως τὰ Εἰρηνικὰ ἀλλὰ ὅλες οἱ εὐχὲς λέγονται ἐκφώνως καὶ μεταφρασμένες στὴ νέα ἑλληνική, καθὼς καὶ τὸ ἀποστολικὸ καὶ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα... Ἡ μετάφραση τῶν εὐχῶν ἔχει γίνει σὲ γλώσσα ἁπλοϊκή, μὲ ἐπιλογὴ λέξεων ποὺ ὄχι ἁπλῶς δὲν ἀποδίδουν τὸ περιεχόμενο τῶν λέξεων τοῦ πρωτοτύπου ἀλλὰ πολλὲς φορὲς μετατρέπουν τὸ ἄκουσμα σὲ ἕνα πραγματικὸ λειτουργικὸ ἔκτρωμα.
Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐξαντλήθηκα μέχρι νὰ τελειώσει ἡ Θεία Λειτουργία. Καὶ τοῦτο γιατί ζοῦσα μὲ τὴν ἀγωνία τῆς ἑπόμενης μεταφραστικῆς πρωτοτυπίας ποὺ θὰ ἄκουγα στὶς εὐχὲς ποὺ διαδέχονταν ἡ μία τὴν ἄλλη.
Μεταφρασμένη καὶ ἡ εὐχὴ τῆς Ἀναφορᾶς. Ἀντὶ τοῦ «Καὶ ποίησον τὸν μὲν ΄Ἄρτον τοῦτον τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ Σου» ὁ ἱερέας ἀπήγγειλε εἰς ἐπήκοον πάντων «Καὶ κᾶνε αὐτὸ τὸ ψωμὶ τίμιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου». Σκεφτόμουν πόσο ἀκατανόητες στοὺς πιστοὺς μποροῦν νὰ εἶναι οἱ λέξεις «ποίησον» καὶ «ἄρτος» ὥστε νὰ χρήζουν μετάφρασης. Μόλις ἐξήλθαμε τοῦ ναοῦ βρῆκα τὴ...

Ἀποκλειστικό: Βίντεο μὲ τὴν ὑποδοχὴ τῆς τιμίας κάρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης στὴν Κόνιτσα τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1978Δεῖτε στὸ βίντεο πλάνα ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης στὴν Κόνιτσα ἀπὸ πλῆθος κλήρου καὶ λαοῦ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου στὶς 22 Σεπτεμβρίου τοῦ 1978. Τὸ ἱερὸ λείψανο βρισκόταν μέχρι τότε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Προυσσοὺ Εὐρυτανίας ὅπου ἦταν θαμμένο σὲ μία κρύπτη καὶ ἀνακαλύφτηκε  ὕστερα ἀπὸ θαυμαστὸ τρόπο ἀπὸ τοὺς μοναχούς της Μονῆς τὸ 1974.
Στὸ βίντεο μπορεῖτε νὰ διακρίνετε τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανό, τὸν π. Γρηγόριο ἡγούμενο τῆς Μονῆς Δοχειαρίου μαζὶ μὲ ἄλλους μοναχοὺς καὶ χιλιάδες κόσμου νὰ ὑποδέχονται τὸ τίμιο λείψανο τοῦ συμπατριώτη τοὺς Ἁγίου στὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς πόλης. Σήμερα στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὴν Κόνιτσα φυλάσσεται τμῆμα τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου ἐνῶ παράπλευρά του ναοῦ ὑπάρχει παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στὸν Νεομάρτυρα.

Ἑλλάδα χωρὶς Χριστὸ δὲν νοεῖται!

Ζώντας τοὺς τελευταίους μῆνες ὅλη αὐτὴν τὴν καταστροφολογία, τὴν ἀπίστευτη τάση ὅλων γιὰ ἰσοπέδωση, ἀπαισιοδοξία ἀναρωτιέμαι πῶς τελικὰ ἔχουμε φτάσει ἐδῶ ποὺ εἴμαστε. Πῶς ὁ σύγχρονος κόσμος, ὁ τόσο τεχνολογικὰ προηγμένος, ὁ τόσο «δημοκρατικός», ὁ τόσο μορφωμένος καὶ πολιτισμένος ἔφτασε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, νὰ προσπαθεῖ νὰ σωθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπικείμενη οἰκονομικὴ καταστροφή, ποὺ συνεπάγεται πλεῖστα ὅσα κακὰ σὲ ὅλους τους τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
Μόρφωση, φαρμακευτικὴ περίθαλψη, πολιτιστικὲς δραστηριότητες, κοινωνικὰ ἔργα, ἔργα γιὰ καλύτερη διαμονὴ στὶς μεγαλουπόλεις καὶ χωριὰ καὶ πόσα ἄλλα ἔχουν μείνει πίσω -ἂν δὲν ἔχουν καταργηθεῖ-.
Πῶς φτάσαμε λοιπὸν σὲ τοῦτο τὸ σημεῖο, νὰ βλέπουμε μὲ τόσο πανικὸ τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια νὰ πηγαίνει περίπατο καὶ ὅλοι νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐπιβιώσουμε χρησιμοποιώντας ἀκόμα καὶ ἀθέμιτα μέσα;
Φτάσαμε ἐδῶ γιατί βαδίσαμε χωρὶς Θεό! Φτάσαμε ἐδῶ διότι ὅλοι σχεδὸν αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν, -αὐτοὺς ποὺ ἐμεῖς ψηφίσαμε ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ παπποῦδες μας- δὲν ἔχουν Θεό.
Τοὺς δώσαμε ἐξουσία καὶ αὐτοὶ λήστεψαν τὴν νοημοσύνη μας. Τοὺς δώσαμε ψῆφο ἐμπιστοσύνης καὶ αὐτοὶ μας ἐκμεταλλεύτηκαν. Καὶ ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἀριστεροὶ καὶ δεξιοί, κεντρῶοι καὶ ἀνεξάρτητοι «σωτῆρες» τῆς χώρας μᾶς λουφάζουν αὐτὴν τὴν στιγμὴ μέσα στὸ καλὰ ἀσφαλισμένο καβούκι τους. Δηλώσεις συμπόνιας, δηλώσεις κατακρίσεως τῶν ἄλλων, δηλώσεις συμπαράστασης ὅμως...

Ἱερὰ Πανήγυρις στὴν Ι. Μονὴ Γοργοεπηκόου Νεστάνης Μαντινείας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ  ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ  ΝΕΣΤΑΝΗΣ  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
 ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Τὴν  1ην Ὀκτωβρίου  2011,  πανηγυρίζει μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια ἡ Ἱερὰ Μονὴ Γοργοεπηκόου Νεστάνης  Μαντινείας τὴν σεβάσμια μνήμη  τῆς  Παναγίας τῆς  Γοργοεπηκόου.
 Τὸ πρόγραμμα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων  ἔχει ὡς ἀκολούθως:
 Τὴν Παρασκευὴ 30η   Σεπτεμβρίου 2011,  6.00 μ. μ. θὰ ψαλῆ Μέγας  Πανηγυρικὸς  Ἑσπερινὸς .
 Τὸ Σαββάτο  1ην  Ὀκτωβρίου 2011,  κυριώνυμο   ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς,  ἀπὸ τὶς 7 τὸ πρωὶ θὰ ψαλῆ ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνέχεια θὰ τελεστῆ  Πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία.
 Προσκαλεῖται ὁ  φιλοχριστὸς Λαός μας  νὰ προσέλθη γιὰ νὰ λάβη τὴν εὐλογία τῆς Παναγίας μας.                                                                                                                                    
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Ἡ ἡρωικὴ Τριπολιτσὰ ἑόρτασε τὴν 190η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσή της (φῶτο)

Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑόρτασε καὶ φέτος τὴν Κυριακὴ  25η Σεπτεμβρίου, ἡ ἡρωικὴ Τριπολιτσὰ τὴν 190η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν  ἀπελευθέρωσή της. Σύσσωμος  ὁ Κλῆρος καὶ ὁ Λαὸς τῆς Πόλεώς μας καὶ πάντες οἱ κάτοικοι τοῦ Ἱστορικοῦ Μοριά, μὲ  τὴν  παρουσία ἐκπροσώπων τῶν πολιτικῶν καὶ πολιτειακῶν ἀρχόντων, ἐκπροσώπων  τῆς Κυβερνήσεως,  τῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Στρατοῦ, τοῦ Δήμου Τριπόλεως  καὶ ὅλων τῶν φορέων τοῦ Νομοῦ Ἀρκαδίας,  τίμησαν  τοὺς Ὑπὲρ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, ἡρωικὸς ἀγωνισαμένους καὶ πεσόντας,  ἐν τὴ ἀπελευθερώσει  τῆς Πόλεώς μας. Ἕλληνες καὶ Πατριῶτες,   οἱ  ὁποῖοι  μὲ αὐτοθυσία καὶ αὐταπάρνηση ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς Τριπολιτσᾶς καὶ κατ' ἐπέκταση ὁλόκληρού του γένους. Πρόσωπα καὶ ἀνεπανάληπτες ἡρωικὲς μορφές, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐκλείψει ἀπὸ τὴν σημερινὴ  Ἑλλάδα, ἰδιαιτέρως τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε καὶ τοὺς ἔχουμε ἀνάγκη  ἀφοῦ δοκιμαζόμαστε σὰν Λαός, ἀπὸ τὰ πολυποίκιλα καὶ δίχως τελειωμὸ   προβλήματα.

Οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Τριπολιτσᾶς ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἑβδομάδας ποὺ μᾶς πέρασε,  σύμφωνα πάντα μὲ τὸ πρόγραμμα ποὺ εἶχε καταρτίσει ὁ Δῆμος Τριπόλεως, κορυφώθηκαν δὲ  τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, μὲ τὴν τέλεση  πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἀκολούθως  στὶς 10.30 π.μ.  μὲ τὴν τέλεση  Ἀρχιερατικῆς  Δοξολογίας στὸν  Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, προεξάρχοντος τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, πλαισιωμένου ἐκ πολλῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.  Μετὰ   τὸ τέλος τῆς δοξολογίας  ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικός της ἡμέρας ἀπὸ τὸν κ. Πίσπα Βασίλειο, διευθυντὴ  τοῦ 10ου δηµοτικοῦ Σχολείου Τριπόλεως. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση καὶ...
Δεῖτε πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις...

25 Σεπ 2011

Νέο παραλήρημα Γκρούεφσκι: “Ἐμεῖς εἴμαστε Μακεδόνες”!

Ἄνευ προηγουμένου ἦταν τὸ παραλήρημα τοῦ σκοπιανοῦ πρωθυπουργοῦ Νίκολα Γκρούεφσκι ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ ΟΗΕ. Ἐξαπέλυσε ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἕλλαδα καὶ εἶπε ὅτι ἐμεῖς δὲν εἴμαστε Μακεδόνες. Στὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας ἀναφέρθηκε, σὲ μεγάλο βαθμό, ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων, Νίκολα Γκρούεφσκι, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁμιλίας του, τὸ Σάββατο τὸ βράδυ (ὥρα Ἑλλάδας), στὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ, ἐξαπολύοντας παράλληλα πυρὰ κατὰ τῆς Ἑλλάδας.
Ὁ Γκρούεφσκι ὑπεραμύνθηκε τῶν θέσεών του στὰ ἀποκαλούμενα ζητήματα «ἐθνικῆς ταυτότητας» καὶ στὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῆς χώρας του. «Ἐμεῖς γνωρίζουμε ποιοὶ εἴμαστε καὶ πῶς θὰ ζήσουμε. Ἐμεῖς εἴμαστε Μακεδόνες, μιλοῦμε μακεδονικὰ καὶ ἡ χώρα μᾶς ὀνομάζεται Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας. Ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε στὴ θέση νὰ ἀμφισβητεῖται τὸ ὄνομα καὶ ἡ ταυτότητά μας ἀπὸ μία χώρα καὶ βεβαίως, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν τὸ ζητήσαμε αὐτό», ἀνέφερε ὁ Γκρούεφσκι, σημειώνοντας ὅτι ἡ πραγματικότητα εἶναι συχνὰ ψυχρὴ καὶ δύσκολη.
«Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ νότιος γείτονάς μας ἀντιτίθεται τόσο στὸ ὄνομά μας, ὅσο καὶ στὴν ταυτότητά μας. Καὶ ἡ ἀντίθεσή του καθίσταται δικό μας πρόβλημα καὶ καταλήγει σὲ διένεξη, ἡ ὁποία εἶναι μοναδικὴ στὸν κόσμο, διένεξη ἐπιβεβλημένη ἐξαιτίας τῆς ἀνάγκης μίας χώρας, τοῦ γείτονά μας, νὰ ἔχει μονοπώλιο σὲ δύο ὀνόματα, ἢ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τοῦ στρατηγικοῦ του προσανατολισμοῦ νὰ...
Δεῖτε τὴν ἀπάντησή μας στὶς προκλήσεις τῶν Σκοπιανῶν...

Ἀπογραφὴ στὴν Ἀλβανία (1-15 Ὀκτωβρίου 2011) : Οἱ βορειοπειρῶτες καλοῦνται νὰ δηλώσουν τὴν Ἑλληνικὴ καὶ Ὀρθόδοξή τους ταυτότητα

1-15 Ὀκτωβρίου 2011.Γιὰ 1η φορὰ ἡ Ἀλβανία δίνει τὴ δυνατότητα σὲ ὅσους συμμετάσχουν στὴν ἀπογραφὴ νὰ ΔΗΛΩΣΟΥΝ προαιρετικὰ τὴν ἐθνικότητα καὶ τὸ θρήσκευμά τους.
Οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου, εἰδικὰ αὐτοὶ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ὡς μειονοτικὲς περιοχὲς (Κορυτσά, Χειμάρρα, Πρεμετή, Ἄρτα Αὐλώνας κλπ) γιὰ 1η φορὰ μποροῦν νὰ δηλώσουν καὶ νὰ καταγράψουν ἐπίσημα τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ τους. Τὴν ἴδια δυνατότητα ἔχουν γιὰ 1η φορὰ καὶ οἱ Ἕλληνες βλάχοι τῆς Β.Ἠπείρου (ποὺ παρὰ τὴν ἀνυπαρξία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους συνεχίζουν νὰ ἀρνοῦνται στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία τὴν ρουμανικὴ προπαγάνδα καὶ δηλώνουν ξεκάθαρα καὶ αὐτοὶ τὴν Ἑλληνικότητά τους).  
Τότε ...
Ἂς δοῦμε πόσο σημαντικὲς εἶναι οἱ ἀπογραφὲς ποὺ ἔγιναν ἐκεῖ στὸ παρελθόν:
"... μὲ βάση τὴν τουρκικὴ ἀπογραφὴ τοῦ 1908, κατοικοῦσαν ἐκεῖ 326.778 χριστιανοὶ καὶ 174.802 μουσουλμάνοι."
"Ἀπὸ μία ἄλλη στατιστική (του Geografico de Agostini τῆς Ρώμης) προκύπτει ὅτι τὸ 1907 σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἤπειρο κατοικοῦσαν 452.000 κάτοικοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 297.000 ἦταν χριστιανοὶ καὶ οἱ 155.000 μουσουλμάνοι."
Ἂς θυμηθοῦμε τί συνέβαινε στὴ Μοσχοπόλη Κορυτσᾶς:
Πολλοὶ Μοσχοπολίτες ἔμποροι στὴ Βενετία, στὴ Βιέννη, στὴν Ὀδησσό, τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἄλλα σημαντικὰ κέντρα τῆς ἐποχῆς ἐνίσχυσαν οἰκονομικὰ τὴν πατρίδα τους καὶ συντέλεσαν στὴν ἵδρυση σχολείου, περίπου τὸ 1700. Τὸ σχολεῖο, μὲ τὴν ὀνομασία, «Ἑλληνικὸν Φροντιστήριο» ἐξελίχθηκε σὲ σημαντικὸ ἐκπαιδευτικὸ κέντρο τῆς περιοχῆς, τὸ 1744 ἀναβαθμίστηκε ἀπὸ δωρεὲς καὶ μετονομάστηκε σὲ «Νέα Ἀκαδημία». Ἐκεῖ δημιουργήθηκε καὶ τὸ δεύτερο τυπογραφεῖο στὸν χῶρο τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ (μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τῆς Κωνσταντινούπολης), τὸ 1731, μὲ πρωτοβουλία τοῦ...

Μήνυμα Βαρθολομαίου γιὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας...

Μήνυμα γιὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας ἔστειλε ἀπὸ τὸν νομὸ Γρεβενῶν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, εὐλογώντας ἕναν πατέρα ἑπτὰ παιδιῶν ἀπὸ τὸ Σπήλαιο Γρεβενῶν. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι ὁ 48χρονος ἐπιχειρηματίας Θεόδωρος Σιούλας, ἰδιοκτήτης τῆς ταβέρνας "Ἀετοφωλιὰ" --στὴν ὁποία παρέθεσε δεῖπνο πρὸς τιμὴν τοῦ ὁ δήμαρχος Γρεβενῶν μετὰ τὴν περιοδεία του στὴ Βάλια Κάλντα-- εἶναι πολύτεκνος τὸν κάλεσε νὰ ἔρθει μπροστὰ στὸ τραπέζι του καὶ θέλησε νὰ τὸν συγχαρεῖ δημόσια.
«Θέλω νὰ σᾶς συγχαρῶ, διότι δίνεται ἕνα καλὸ παράδειγμα στὸν ἑλληνικὸ λαό. Καὶ ἐὰν ὅλοι ἐμιμοῦντο τὸ παράδειγμά σας καὶ δὲν ἀπέφευγαν τὴν τεκνοποιίαν, σήμερα στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ὑπῆρχε δημογραφικὸν πρόβλημα». Συγκινημένος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τοῦ ἀποκάλυψε ὅτι βλέποντας τὰ παιδιὰ τοῦ κ. Σιούλα νὰ βρίσκονται μέσα στὸ κατάστημα καὶ νὰ τὸν βοηθοῦν, θυμήθηκε τὰ παιδικά του χρόνια καὶ τὴ δική του οἰκογένεια καὶ ἐξιστόρησε κάποιες ἀπὸ δικές του παιδικές του ἐμπειρίες :
«Εἴμαστε τέσσερα ἀδέλφια ὁ μακαρίτης ὁ πατέρας μου εἶχε στὸ χωριὸ ἕνα καφενεῖο καὶ σὲ μία γωνία τοῦ καφενείου εἶχε καὶ κουρεῖο γιὰ νὰ μπορέσει νὰ μᾶς μεγαλώσει ὑπὸ τὰς δύσκολας συνθήκας τῆς ζωῆς τοῦ χωριοῦ. Ἐκεῖ ὅπου δὲν εἴχαμε ἠλεκτρικὸ ρεῦμα, δὲν εἴχαμε νερὸ στὰ σπίτια μας, πηγαίναμε ἀπὸ τὴ βρύση (τοῦ χωριοῦ) καὶ κουβαλούσαμε. Καὶ ὅλα αὐτά. Ἐγὼ διάβαζα τὰ μαθήματά μου μὲ τὴν λάμπα τοῦ πετρελαίου. Θέλω νὰ πῶ, ὅτι ὅλα τὰ ἀδέλφια βοηθοῦσαν στὸ...

Ὁ Μαρμαρωμένος Βασιλιάς: Αὐτοκράτωρ Νικαιας Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης

Ο  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ, γεννήθηκε τὸ 1193 στὸ ἱστορικὸ Κάστρο τῆς Θράκης, στὸ Διδυμότειχο. Καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια ἡ ὁποία βρισκόταν κοντὰ στὴ βασιλικὴ σύγκλητο, ἀφοῦ ὁ παπποὺς τοῦ Κωνσταντῖνος, ὁ Βατάτζης λεγόμενος, ἦταν Στρατοπεδάρχης τοῦ βασιλέως Μανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ. Ὅταν κοιμήθηκαν οἱ γονεῖς τοῦ Ἰωάννη, τοῦ ἄφησαν πολὺ μεγάλη περιουσία, τὴν ὁποία ὅμως ὡς σώφρων ἐκεῖνος, μοίρασε στοὺς φτωχούς, καθὼς καὶ σὲ ἀφιερώματα σὲ Ἐκκλησίες.  Στὴ συνέχεια ὁ Ἰωάννης, μία ποὺ ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν στὰ χέρια τῶν Φράγκων, κατευθύνθηκε στὸ Νυμφαῖο της Βιθυνίας, ὅπου τότε ἦταν ἡ ἕδρα τῆς αὐτοκρατορίας μας, ἀφοῦ ἀπὸ τὸ 1204 ὁ Πόλη εἶχε ἀλωθεῖ καὶ κατακυριευθεῖ μὲ δόλο ἀπὸ τοὺς “Σταυροφόρους” καὶ νέος αὐτοκράτωρ εἶχε ἀνακηρυχθεῖ στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας ὁ εὐσεβέστατος Θεόδωρος Λάσκαρης, ὁ ποιητὴς τῆς Μεγάλης Παράκλησης στὴν Παναγιά, τὴν ὁποία καὶ ψάλλουμε ἐναλλὰξ μὲ τὴν Μικρή, κάθε ἡμέρα, ἀπὸ τὴν 1η ἕως τὶς 15 Αὐγούστου! Ἐκεῖ κατέφυγε λοιπὸν ὁ Ἰωάννης, γιὰ νὰ βρεῖ ἕνα θεῖο ἀπὸ τὸν πατέρα του, ὁ ὁποῖος ἦταν Ἱερεὺς στὰ ἀνάκτορα τοῦ Θεοδώρου Λάσκαρη. Ἔτσι, γνωρίστηκε μὲ τὸν καλὸ βασιλέα, ἀλλὰ οὔτε στιγμὴ δὲν ὑπερηφανεύτηκε γιὰ ἐκείνη τὴ συναναστροφή του, ἀλλὰ ἐξακολούθησε νὰ εἶναι φιλικὸς καὶ ταπεινὸς μὲ ὅλους, εὐπρόσιτος, πράος, ἄκακος, γαλήνιος, σεμνὸς καὶ πάντα ἤρεμος στὸ διάλογο. Ἔτσι, μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χαρίσματα, ἦταν ἀξιαγάπητος τόσο, ποὺ ἡ ἀρετὴ τοῦ ἔλαμψε μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος καὶ τοῦ ἔδωσε ὡς σύζυγο τὴ θυγατέρα τοῦ Εἰρήνη. Γιὰ νὰ τὴ λάβει ὅμως γυναίκα του, χρειάστηκε νὰ μονομαχήσει μὲ τὸ Λατίνο Κόραδο, ποὺ καυχιόταν γιὰ τὴ δύναμή του! Ὅμως ὁ Ἰωάννης Βατάτζης τὸν νίκησε, λέγοντας “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, βοήθει μοί”, σὰν δεύτερος Νέστορας!
ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΝΙΚΑΙΑΣ
Ὅταν ὁ βασιλιὰς Θεόδωρος Λάσκαρης ἀπέθανε, ἀνέλαβε τὴν Αὐτοκρατορία ὁ ἴδιος στὰ...

Οἱ Σκοπιανοὶ διαφημίζουν μαθήματα μακεδονικῆς γλώσσας γιὰ τοὺς… βορειοελλαδίτες!


Τὶς νέες τεχνολογίες καὶ τὸ internet ἀξιοποιοῦν τὰ Σκόπια, στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀποδείξουν πὼς στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν «μακεντόντες», ποὺ δὲν αἰσθάνονται Ἕλληνες.
Σύμφωνα μὲ τὸ φιλοκυβερνητικὸ news portal «Κουρίρ», βρίσκεται στὴ φάση ὑλοποίησης πρόγραμμα on line ἐκμάθησης «μακεντόνσκι» σὲ μαθητὲς σχολείων τῆς βόρειας Ἑλλάδας, ποὺ συγκαταλέγεται σὲ περιοχὲς ποὺ σύμφωνα μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς ζοῦν ὁμογενεῖς τους.Τίτλος τοῦ προγράμματος εἶναι: «Μάθετε Μακεντόνσκι on-line» καὶ ὅπως ἔγινε γνωστὸ τὰ μαθήματα θὰ ξεκινήσουν στὶς 17 Ὀκτωβρίου καὶ τὰ τμήματα θὰ σχηματιστοῦν ἀνάλογα μὲ τὴν ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος ποὺ θὰ ὑπάρξει.
«Ἡ διδασκαλία θὰ γίνεται ἀπὸ δασκάλους μὲ πολυμέσα ὅπου οἱ μαθητὲς τῆς κάθε τάξης θὰ ἔχουν ἦχο καὶ ὀπτικὴ ἐπικοινωνία, σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες μεθόδους τῆς πληροφορικῆς, γιὰ on line διδασκαλία», δήλωσε σὲ ἐφημερίδες τῶν Σκοπίων ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ προγράμματος Μίτκο Γιοβανόφ.
Ἡ διδασκαλία τῆς «μακεντόνσκι» εἶναι δωρεὰν καὶ τὸ μόνο ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι ἡ συμπλήρωση μία φόρμας. Τὰ μαθήματα θὰ ἀκολουθήσουν τὸ ἐπίσημο κυβερνητικὸ διδακτικὸ πρόγραμμα καὶ κάθε τάξη θὰ ἔχει δέκα μαθητές.
Ἡ διδασκαλία τῆς γλώσσας θὰ χωρίζεται σὲ τρία ἐπίπεδα- ἀρχαρίων, μέσων καὶ προχωρημένων καὶ κάθε ἐπίπεδο περιλαμβάνει 35 ὧρες. Οἱ ἀπόφοιτοι, κατόπιν ἐξετάσεων θὰ λαμβάνουν ἀπὸ ἐπιτροπὴ τὰ ἀντίστοιχα διπλώματα ποὺ ἰσχύουν στὴ χώρα.

Ὁμιλία στήν Θεσσαλονίκη ἀπό τόν πατέρα Ἀνδρέα Κονάνο


Σᾶς νημερώνουμε τι τήν  Κυριακή  2 κτωβρίου καί ώρα 7 τό πόγευμα, στόν ερό Ναό γίου Παντελεήμονος στήν Πολίχνη Θεσσαλονίκης θά πραγματοποιηθε μιλία πό τόν πατέρα νδρέα Κονάνο μέ θέμα: "νταση στό σπίτι, γχος στή δουλειά". Ἀξίζει νὰ παρευρεθεῖτε ἐκεῖ καὶ νὰ τὴν παρακολουθήσετε.

24 Σεπ 2011

"Δολοφόνησαν τό παιδί μου ἐπειδή μιλοῦσε ἑλληνικά " - Ἀριστοτέλης Γκούμας


πατέρας, μητέρα καί δερφός το ριστοτέλη Γκούμα μιλον γιά τόν δικο χαμό το τελευταίου. Τέλης, λληνας κάτοικος τς Χιμάρας,  χτυπήθηκε μέχρι θανάτου πειδή μιλοσε λληνικά! πρωθυπουργός τς λβανίας Μπερίσα παραδέχτηκε τι πρόκειτο γιά ργανωμένο γκλημα. 
Ατά τραβν ο λληνες βορειοηπειρτες, ατοί πού στήν λλάδα ντελς λίθια καί περίσκεπτα ποκαλονται πό κάποιους "λβανοί"... 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ἡ Φιλάνθρωπη στάση τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν

«Πρτα θά κοπε τό κεφάλι μου, 
παρά θά συμφωνήσω [μέ τή θανάτωση τν αρετικν]».
γιος Θεόδωρος Στουδίτης πρός τόν Ατοκράτορα (PG 99, 1485C) 
Τό κείμενο πού κολουθε[1], πιστολή το σίου Θεοδώρου το Στουδίτου πρός τό Μητροπολίτη τς φέσου Θεόφιλο, κάπου μεταξύ τν τν 821 καί 8262, παρουσιάζει περιεκτικς καί συνοπτικς τή θέση τς κκλησίας ναντί της προοπτικς της ποινικς θανατώσεως αρετικν, μέ φορμή τή δίωξη τν Παυλικιανν, ο ποοι δ νομάζονται Μανιχαοι, στίς ρχές το θ΄ αἰῶνος, πί τν Ατοκρατόρων Μιχαήλ ΄ Ραγκαβέ (811-813) καί Λέοντος ΄ το ρμενίου (813-820)3.
Στό κείμενο ατό μπορομε νά διακρίνουμε τίς ξς σαφες καί τεκμηριωμένες στή Γραφή καί τήν ερά Παράδοση θέσεις τς ρθοδόξου κκλησιαστικς κοινωνιολογίας: (α) παγορεύεται στήν κκλησία νά διώκει καί πολύ περισσότερο νά θανατώνει αρετικούς, πού εναι μάλιστα καί ρχή μοιβαίων αματοχυσιν, (β) περαιτέρω παγορεύεται κόμη καί τό νά...

Ἐνενήντα χρόνια ἀπό τήν μαζική δολοφονία τῆς ἡγεσίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου στήν Ἀμάσεια. Σεπτέμβριος 1921

ποντιοι_αντάρτες
Τότε πού πρχαν γέτες καί  δολοφονονταν

   κεμαλισμός μετά τήν πικράτησή του ς ξουσία στήν παραπαίουσα θωμανική διοίκηση, προσπάθησε νά κυριαρχήσει καί ναντι τν μή μουσουλμανικν θνοτήτων, καταδιώκοντας τές καί τελικς κδιώκοντας τές. Τά μέσα τά ποία χρησιμοποιοσαν ο κεμαλικοί ταν ποικίλα. Διωγμοί, ξορίες, δολοφονίες, βιασμοί, δίκες καί καταδίκες στά ποκαλούμενα «δικαστήρια νεξαρτησίας»
Μουσταφά Κεμάλ μέ τή λειτουργία τν δικαστηρίων νεξαρτησίας πεδίωξε  νά παρουσιάσει ς πόλυτα νόμιμο τό ργο τς καταστροφς το λληνισμο καί νά δολοφονήσει τούς πιφανες λληνες.
Τά «δικαστήρια νεξαρτησίας» κδίδουν «ποφάσεις» καί κτελονται πρόκριτοι, βουλευτές, δημοσιογράφοι, καθηγητές, δάσκαλοι, κόμα καί μαθητές γυμνασίων- νανιάδης καί Παυλίδης το κολλεγίου νατόλια τς Μερζιφούντας- καί κληρικοί, πό τούς ποίους  ζητονται...

Τί εἶχε πεῖ ὁ Μακρυγιάννης γιά τούς παπάδες;


«...Καί βρίζουν, ο πουλημένοι ες τούς ξένους, καί τούς παπάδες μας, που τους ζυγίζουν νανδρους καί πόλεμους.

μες τούς παπάδες τούς εχαμε μαζί ες κάθε μετερίζι, ες κάθε πόνον καί δυστυχίαν.
 Όχι μόνον διά νά βλογνε τά πλα τά ερά, λλά καί ατοί μέ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.