31 Δεκ 2010

Μητροπολίτης Ἀρτέμιος πρός Ι. Σύνοδο τῆς Ἔκκ. τῆς Σερβίας


ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Ἐπίσκοπος
Ράσκας καί Πριζρένης
καί Κοσσυφοπεδίου-Μετοχίων
13-9-2010
Ἱερά Μονή Σισάτοβατς

ΠΡΟΣ  την  ΔΙΑΡΚΗ  ΙΕΡΑΝ  ΣΥΝΟΔΟΝ
ΤΗΣ  ΣΕΡΒΙΚΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α Δ Ι
Ἔκπληκτος, σοκαρισμένος καί βαθειά πληγωμένος ἀπό τό περιεχόμενο, τίς συκοφαντίες καί τίς ἀπειλές ἀπό τίς ὁποῖες βρίθει τό τελευταῖο ἔγγραφό της ΔΙΣ (ἄρ. πρώτ. 924, τή 26η-8-2010), ἀναγκάζομαι νά ἀπαντήσω κατά συνείδησιν.
Ἐδῶ καί μερικά χρόνια ἀνεχόμασταν καί ἀποδεχόμασταν πολλές ἀπό τίς ἀντικανονικές καί ἀντικαταστατικές σας ἀποφάσεις καί ἐνέργειες, παρά τήν ἐκπεφρασμένη διαφωνία μας πρός αὐτές. Ὁ λόγος πού τό κάναμε αὐτό ἦτο ἡ δική μας τότε πεποίθηση, ὅτι εἶναι καλύτερη διά τήν Ἐκκλησία καί διά τόν λαόν ἡ δική μας καρτερία ἀπέναντι στίς δικές σας –εἰς τήν ἀρχή μικρότερες, καί ὕστερα ὁλοένα μεγαλύτερες καί βαρυτερες– παράνομες παραβιάσεις εἰς τήν δική μας ἐκ Θεοῦ παραχωρημένη δικαιοδοσία καί ἐξουσία ἐν τή Μητροπόλη Ράσκας-Πριζρένης, παρά ἡ αὔξηση καί ὄξυνση τῶν διενέξεων εἰς τήν Ἐκκλησία.
Εἶναι ἀπαραίτητο νά ὑπενθυμίσουμε; Νά ὑπενθυμίσουμε τό ζήτημα τῆς Μηνύσεώς μας τήν ὁποία ὑπεβάλαμε εἰς τό Στρασβοῦργο σχετικά μέ τή ζημιά πού προέκυψε κατά τά γεγονότα τῆς 17ης Μαρτίου τοῦ 2004 (Πογκρόμ), καί τήν ἐξαναγκασμένη ἀπόσυρσή της; Τό ζήτημα τοῦ Memorandum (τοῦ Ὑπομνήματος) ἐπίσης τοῦ Μαρτίου τοῦ 2005; Τό ζήτημα τῆς...

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς Παρατάξεώς μας

«Ξημερώνει νέο τος» πως λένε τά παραδοσιακά κάλαντα νός ξεχασμένου πό τό λληνικό κρτος νησιο τν Δωδεκανήσων, τς Καλύμνου.
Ξημερώνει νέο τος αλλά μπροστά μας παραμένει τραγωδία πού φήνει πίσω του τό τος πού φεύγει. Πατρίδα μας λοκληρωτικά ξεπουλημένη πό τούς δοσίλογους πολιτικούς της, αναμένει πότε θά ξημερώσει πιτέλους Νέο τος: Ξεχάστηκαν μλλον γκαταλείφθηκαν τά νησιά το Αγαίου, μειναν νεξέλεγκτα καί φύλακτα τά βόρεια σύνορά μας, ο πολιτικοί μας γνοον τήν παρξη τν νησιν το ονίου, νώ παράτησαν ντελώς τήν Κρήτη.
Θεσσαλικός κάμπος εναι ρημος, Στερεά λλάδα ρμαιο νός κατεστραμμένου δικο δικτύου πού βρίθει παρανόμων διοδίων καί πού δέν χει λλο σκοπό πό τό νά τήν ποκλείσει πό τήν πόλοιπη λλάδα, νώ Πελοπόννησος παλεύει κόμα νά ναπνεύσει μέσα πό τίς στάχτες της.
Μέσα σέ λα ατά, μς προσέθεσαν νέο χρέος, κρίβεια καί περιέκοψαν τούς μισθούς τν σθενέστερων κοινωνικν στρωμάτων. λα ατά ρχονται νά συνθέσουν τήν ξαχρειωμένη εκόνα τς λλάδας πως τήν ραματίστηκαν ο «θνάρχες» της καί οἱ....

Κίσιγνκερ πρὸς Τούρκους: Ἐμεῖς θὰ διαμαρτυρόμαστε καὶ ἐσεῖς θὰ προχωρεῖτε

 Από τὸν Σάββα Πέτρου
Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον βιβλίο, γιὰ τὸ ρόλο ποὺ διαδραμάτισε ἡ Τουρκικὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν ΜΙΤ, στὸ Κυπριακό, τέθηκε ἤδη σὲ κυκλοφορία. Συγγραφέας τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ δημοσιογράφος Soner Yalcin, ὁ ὁποῖος, μεταξὺ ἄλλων, ἐπικαλούμενος ἀρχεῖα τῆς ΜΙΤ, ἀναφέρει ὅτι ὁ Μακάριος περιέπεσε σὲ δυσμένεια ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ὅταν ζήτησε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Κύπρο τοῦ κατασκοπευτικοῦ ἀμερικανικοῦ ραδιοσταθμοῦ τοῦ Καραβᾶ.


Μὲ βάση τὰ ὅσα ὑποστηρίζει ὁ Soner Yalcin, στὶς ἀρχὲς τοῦ 1972, ὁ Χένρι Κίσινγκερ ἀνέθεσε στὴ CIA τὴν ἑτοιμασία ἑνὸς σχεδίου, μὲ τὸ ὁποῖο διασφαλίζονται τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα στὴν Κύπρο, διὰ μέσου της μόνιμης παραμονῆς τῶν ἀγγλικῶν βάσεων. Μὲ βάση τὸ σχέδιο ποὺ ἐπιθυμοῦσε ὁ Κίσινγκερ, ἡ Τουρκία θὰ ἦταν ὁ μεγάλος κερδισμένος, ἀφοῦ θὰ ἀναλάμβανε νὰ ὑλοποιήσει τὸ οὐσιαστικὸ μέρος τοῦ σχεδίου ποὺ πρόβλεπε τὴ διχοτόμηση τῆς Κύπρου.

Σύμφωνα πάντα μὲ τὰ ὅσα ἀναφέρονται στὸ βιβλίο τοῦ Soner Yalcin, τὸ ὅλο σχέδιο διαχωρίστηκε σὲ δύο σκέλη: Τὸ πρῶτο σκέλος ἦταν ἡ ἐνθάρρυνση τῆς Ἑλλάδας νὰ ἐπέμβει μονομερῶς στὴ Κύπρο ὡς ἐγγυήτρια δύναμη, μὲ τὴ διαβεβαίωση ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρεπόταν στὴν Τουρκία νὰ ἐπέμβει.

Τὸ ἔργο τῆς CIA, μὲ ἄνθρωπό τους τὸν Ἰωαννίδη, ἔγινε πιὸ εὔκολο. Οἱ ἐντολὲς ποὺ δόθηκαν στὸν Ἰωαννίδη ἦταν νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες γιὰ νὰ δικαιολογεῖ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση τῆς Ἑλλάδος, ποὺ θὰ ἔδινε τὸ πράσινο φῶς στὴν Τουρκία γιὰ νὰ ὑλοποιήσει τὸ δεύτερο σκέλος τοῦ ὅλου σχεδίου, τὴν εἰσβολὴ καὶ διχοτόμηση τῆς Κύπρου.

Ὅταν ὁ Κίσινγκερ ἔδωσε τὸ σχέδιο στὸν Ἐτζεβίτ, τοῦ ἀνέφερε: «Ἐμεῖς θὰ διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὴν εἰσβολή, ἀλλὰ ἐσεῖς δὲν θὰ....

Ἐπιστολή Ἐπισκόπου Ἀρτεμίου πρός ἈρχιερεῖςΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ|
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΡΑΣΚΑΣ-ΠΡΙΖΡΕΝΗΣ
ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ
07.12.2010
ΤΟΙΣ  ΑΔΕΛΦΟΙΣ  ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙ  ΤΗΣ  ΜΙΑΣ,  ΑΓΙΑΣ,  ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΝΑ  ΤΗΝ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΑΔΕΛΦΕ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΕ,

Πιστεύουμε πώς φθασαν στή Σεβασμιότητά Σας ο εδήσεις γιά τά δυσάρεστα γεγονότα στή Σερβική ρθόδοξο κκλησία, τοι τά περί μν, το λαχίστου δελφο σας ν Κυρίω. Τά σημερινά Μέσα Μαζικς νημέρωσης (ΜΜΕ) εναι ποικίλα καί πολυάριθμα, καί συνεπς θά χετε δη νημερωθε, πώς, νήμερα τς πεντηκοστς πετείου τς μοναχικς μας κουρς, πεφάσισε Σύνοδος τν πισκόπων της Σερβικς ρθοδόξου κκλησίας τήν καθαίρεσή μας πό τό ξίωμα το πισκόπου καί τήν παναφορά μας στήν τάξη τν μοναχν.
Δέν γνωρίζουμε ποιοί λόγοι ναφέρονται στίς πληροφορίες τίς ποες λάβατε, καί....

Ἡ δύναμις τῆς πίστεως καί τῆς Προσευχῆς


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΟΥ
δύναμις τς πίστεως καί τς Προσευχς
Θά παρακαλοσα νά μο δώσετε τήν εχή σας, γιά νά φωτίση Θεός τό σκότος μου καί νά μπορέσω νά σς μιλήσω δύο λόγια.
Θά σς διαβάσω μία μικρή περικοπή το Εαγγελίου μας: «Τ καιρ κείνω ξλθεν ησος ες τά μέρη Τύρου καί Σιδνος. Καί δού γυνή Χαναναία πό τν ρίων κείνων ξελθοσα κραύγασεν ατ λέγουσα. λέησον μέ, Κύριε, Υέ Δαυίδ. θυγάτηρ μου κακς δαιμονίζεται. δέ οκ πεκρίθη ατή λόγον. Καί προσελθόντες ο μαθηταί ατο ρώτων ατόν λέγοντες πολυσον ατήν, τι κράζει πισθεν μν. δέ ποκριθες επεν. οκ πεστάλην ε μή ες τά πρόβατα τά πολωλότα οκου σραήλ. δέ λθοσα προσεκύνησεν ατ λέγουσα. Κύριε, βοήθει μοί. δέ ποκριθες επεν. οκ στι καλόν λαβεν τόν ρτον τν τέκνων καί βαλεν τος κυναρίοις. δέ επε. ναί, Κύριε. καί γάρ τά κυνάρια σθίει πό τν ψιχίων τν πιπτόντων πό τς τραπέζης τν κυρίων ατν. Τότε ποκριθες ησος επεν ατή. γύναι, μεγάλη σου πίστις! Γενηθήτω σοί ς θέλεις. Καί άθη θυγάτηρ ατς πό τς ρας κείνης» (Μάτθ. ε', 21-28).
δ βλέπουμε μία γυναίκα Χαναναία, ννοεται εδωλολάτρισσα, ποία εχε μία κόρη, πού ταν δαιμονισμένη. καί πάρα πολύ φυσικό ταν νά ποφέρη ατή μητέρα μαζί μέ τήν κόρη. κείνη σάν δαιμονισμένη βέβαια δέν καταλάβαινε, ταν τό δαιμόνιο τήν....

ἀπρόκλητη ἐπίθεση!!!

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 31.12.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Κυκλοφορε
τ
ὸ φύλλον τῆς 31.12.10
το
ῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
 Τὸ Φανάρι ὄπισθεν τῆς αἱρέσεως τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας. Ἡ Πατρομάχος παραθεολογία πρῶτον τέκνον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
 Εἰς τὸ στόχαστρον τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Ζητεῖ τὴν κεφαλήν του ἐπὶ πίνακι τόσον ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν πολιτείαν.
 Νέα ἐπίθεσις ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τῆς διαστρεβλωτοῦ τῆς Ἱστορίας κ. Μ. Ρεπούση.
 Τὸ νέον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ διδάσκη τὴν ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ τὴν πίστιν καὶ τὴν παράδοσιν. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐπρόδωσε τό μάθημα καί τόν λαόν τοῦ Θεοῦ.
 Ὅταν οἱ θεολόγοι καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀντέδρασαν ἐματαιώθη ἡ ἐπιβολὴ τοῦ μαθήματος τῆς θρησκειολογίας. Ὁ Πρωτ. π. Θεόδωρος Ζήσης ἀποκαλύπτει τάς ἀντιδράσεις ἐπί Ἀνδρέα Παπανδρέου.
 «Νὰ πολεμήσωμεν τὴν φιλαυτίαν καὶ νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὸν Θεόν». Ἐπισημαίνει εἰς τό...

Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας μιλᾶ γιὰ τὸ ἐπεισόδιο!

Εἴδη Μαντείας

 
π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 ΕΙΔΗ ΜΑΝΤΕΙΑΣ
α) Εσαγωγικά
Μαντεα εναι «προφητική δύναμη», μέ τήν ποία «προλέγει» κανείς τό μέλλον. πάρχουν διάφορες μορφές μαντείας. Στή «Σολομωνική», πού πό τούς ποκρυφιστές λογίζεται ργο το Σολομώντα, χωρίς βέβαια ατό νά χει καμμία στορική βάση, ναφέρονται ποικίλες μορφές μαντείας, πως μέ τή βοήθεια καθρέφτη, χρημάτων, καφέ, παπουτσιν, καρφίτσας, χαρτιο, σπράδι αγο, κοραλλιν, πολύτιμων λίθων, το λίου, τς Σελήνης, το χιονιο, τν στέρων, το νερο, το τμο, τς φωτις, το καπνο, το έρα, δένδρων, πουλιν κ.ο.κ. ( Σολομωνική, πό ντωνίου Πισσάνου, θναι).
Στίς τελευταες δεκαετίες ποικιλόμορφη μαντεα κερδίζει δαφος καί στή χώρα μας. Εναι νδιαφέροντα τά στοιχεα πού προκύπτουν πό γκάλοπ τς ταιρείας Κάππα Research, πού γινε γιά λογαριασμό το περιοδικο Ταχυδρόμος στήν θήνα καί στόν Πειραιά πό 3-8 ουλίου 1992, σέ δεγμα 555 τόμων.
Στήν ρώτηση πόσο παίρνουν πόψη τούς τό ροσκόπιο στίς ποφάσεις τους, στίς πιλογές τους καί στό τί πρέπει νά προσέξουν, πάντησαν μέ «πολύ» 3,25% μέ «ρκετά» 7,94%, «λίγο» 23,10% καί «καθόλου» 58,84%. Στήν ρώτηση, κατά πόσο πιστεύουν πώς τά στρα πηρεάζουν τίς δραστηριότητές μας πάντησαν 11,55% μέ «ναί», 20,58% μέ ....

Ἀγρυπνία ΠρωτοχρονιᾶςἈγρυπνία Πρωτοχρονιᾶς
Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010 θά τελεσθεῖ στήν Μονή μας ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ καί πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τοῦ οὐρανοφάντορος, τοῦ Μεγάλου (1η Ἰανουαρίου 2011). Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 3:30 π.μ. Θά τεθεῖ πρός προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου. Μετά τό πέρας τῆς Ἀγρυπνίας θά γίνει ἡ κοπή τῆς βασιλόπιτας. Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος

30 Δεκ 2010

Πρωτοχρονιάτικη……πορεία!!!


Ἡ ὥρα συνάντησής μας τήν Παρασκευή 31/12/10 γιά τήν Πρωτοχρονιάτικη καλαντίστική μας πορεία εἶναι στίς 14.45 στό Σύνταγμα μπροστά ἀπό τήν Βουλή

Ὁ π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80 ΚΑΙ ΤΟΥ 2010Ὁ π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80 ΚΑΙ ΤΟΥ 2010

Τοῦ Παναγιώτη Τελεβάντου
=================

Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέφερε λίαν ἀξιόλογες πληροφορίες - ἄγνωστες στούς πιό πολλούς - γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί τή στάση τῆς Ἐκκλησίας τή δεκαετία τοῦ 80 ἐπειδή καί τότε ἐπιχειρήθηκε μία παρόμοια ἐπίθεση ἐναντίον τούς μέ αὐτή πού παρατηροῦμε στίς μέρες μας.

Γιά νά ἀκριβολογοῦμε ἡ προσπάθεια ἄρχισε νωρίτερα - τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 70 καί πρίν τήν ἄνοδο στήν ἐξουσία τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου - “τοῦ μεγαλύτερου δημαγωγοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Κλέωνα, πού μποροῦσε νά διεγείρει τά κατώτερα ἔνστικτα τῶν Ἑλλήνων”, ὅπως ἔλεγε ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος! Τοῦ γνωστοῦ καί ὡς “Ἠρόστρατου” κατά τόν εὐστοχότατο χαρακτηρισμό τοῦ κ. Γιανναρά.

Ἡ ἀνίερη ἐκείνη προσπάθεια εἶχε ὡς ἐπικεφαλῆς τήν ξυνωρίδα τῆς ἐν Ἑλλάδι προτεσταντίζουσας θεολογίας: Τόν κακό δαίμονα τῆς Ἑλληνικῆς θεολογίας ἀείμνηστο Σάββα Ἀγουρίδη καί τόν ὁμότροπό του ἀείμνηστο Νίκο ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.