31 Δεκ 2010

Εἴδη Μαντείας

 
π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 ΕΙΔΗ ΜΑΝΤΕΙΑΣ
α) Εσαγωγικά
Μαντεα εναι «προφητική δύναμη», μέ τήν ποία «προλέγει» κανείς τό μέλλον. πάρχουν διάφορες μορφές μαντείας. Στή «Σολομωνική», πού πό τούς ποκρυφιστές λογίζεται ργο το Σολομώντα, χωρίς βέβαια ατό νά χει καμμία στορική βάση, ναφέρονται ποικίλες μορφές μαντείας, πως μέ τή βοήθεια καθρέφτη, χρημάτων, καφέ, παπουτσιν, καρφίτσας, χαρτιο, σπράδι αγο, κοραλλιν, πολύτιμων λίθων, το λίου, τς Σελήνης, το χιονιο, τν στέρων, το νερο, το τμο, τς φωτις, το καπνο, το έρα, δένδρων, πουλιν κ.ο.κ. ( Σολομωνική, πό ντωνίου Πισσάνου, θναι).
Στίς τελευταες δεκαετίες ποικιλόμορφη μαντεα κερδίζει δαφος καί στή χώρα μας. Εναι νδιαφέροντα τά στοιχεα πού προκύπτουν πό γκάλοπ τς ταιρείας Κάππα Research, πού γινε γιά λογαριασμό το περιοδικο Ταχυδρόμος στήν θήνα καί στόν Πειραιά πό 3-8 ουλίου 1992, σέ δεγμα 555 τόμων.
Στήν ρώτηση πόσο παίρνουν πόψη τούς τό ροσκόπιο στίς ποφάσεις τους, στίς πιλογές τους καί στό τί πρέπει νά προσέξουν, πάντησαν μέ «πολύ» 3,25% μέ «ρκετά» 7,94%, «λίγο» 23,10% καί «καθόλου» 58,84%. Στήν ρώτηση, κατά πόσο πιστεύουν πώς τά στρα πηρεάζουν τίς δραστηριότητές μας πάντησαν 11,55% μέ «ναί», 20,58% μέ ....
«μλλον ναί», 11,73% μέ «μλλον χι» καί μόνο 46,21% μέ «χι». πό τούς ρωτηθέντες, νεξάρτητα πό τό ποιά σημασία δίνουν στά ζώδια 11,01% παρακολουθον σχεδόν καθημερινά τό ροσκόπιο, 30,87% εκαιριακά, 13,36% «ραιά καί πο», 22,38% «πολύ σπάνια» καί μόνο 16,97% δέν παρακολουθον ποτέ τό ροσκόπιο.
Τό γκάλοπ δειξε πίσης πώς πό τούς ρωτηθέντες 15,70% πιστεύουν στή χειρομαντεία, 11,01% στά μέντιουμ, 14,98% στήν καφεμαντεία. Στήν ρώτηση «σς χουν πε ποτέ τό φλυτζάνι» πάντησαν μέ «ναί» 54,15%, ν 40,07% χουν δεχθε νά τούς ρίξουν τά χαρτιά καί 8,30% πγαν σέ μέντιουμ (Ταχυδρόμος 29.7.1992).
Στή συνέχεια θά ναφερθομε συνοπτικά στά κυριώτερα εδη μαντείας πού ξαπλώνονται καί στή χώρα μας.

β) Χαρτομαντεία 
Πρόκειται γιά τήν τράπουλα Ταρ (Τά-Ρ = Βασιλικός Δρόμος). τράπουλα ατή ποτελεται πό 78 συμβολικές παραστάσεις· τή «Μεγάλη ρκάνα (στά ταλικά ρκάνα σημαίνει πόκρυφη) μέ 22 χαρτιά, πού ποτελον τά «μυστικά κλειδιά», τά ποα ντιστοιχον στίς κφράσεις διότητες το Θεο, καί τή «Μικρή ρκάνα», μέ 56 χαρτιά, πού ντιστοιχον στίς νθρώπινες σχέσεις.
κριβής στορία τς τράπουλας δέν εναι γνωστή. πάρχει ποψη πως πατρίδα τς εναι Αγυπτος. Οι παλαιοί Αγύπτιοι εχαν 22 πίνακες διαλογισμο. Κάθε ποψήφιος ερέας το ναο φειλε νά γνωρίζει τή σημασία τν πινάκων ατν.Κατά λλη ποψη πατρίδα τς τράπουλας εναι νδία καί τά χαρτιά τς ταν ξεικόνιση το θεο Βισνο. Διαφωνία πάρχει καί στό θέμα τς μεταφορς τς τράπουλας στήν Ερώπη. Μερικοί ποστηρίζουν τι ατό γινε πό τούς σταυροφόρους. λλοι πιστεύουν πώς ο τσιγγάνοι σαν κενοι πού φεραν τήν τράπουλα ταρ στή δική μας πειρο. Σήμερα ο τεχνικές της τράπουλας χρησιμοποιονται ερύτατα πό δύο κυρίως φορες: πό σωτεριστικές μάδες, πού βλέπουν στήν τράπουλα τό «μυστικό κλειδί» γιά τήν κατανόηση τς διδαχς τους καί πό τούς τσιγγάνους, πού χρησιμοποιον τήν τράπουλα γιά μαντεα.
Στίς μέρες μς πιχειρεται νέα πρόσβαση στήν τράπουλα ταρ, μέ τή βοήθεια τς ψυχολογίας το βάθους. Τά 22 χαρτιά κλαμβάνονται ς εκόνες τς ψυχς. Βαθειά στό σωτερικό του νθρωπος φέρει τήν δια πραγματικότητα, πως πεικονίζεται καί στά χαρτιά τς τράπουλας ταρ. Μέ τήν μυστική νταπόκριση τς κατάστασης τς ψυχς μέ τήν τράπουλα, νθρωπος γνωρίζει τόν αυτό του καί ναλύει ατό πού εναι μέσα κρυμμένο. τσι τά χαρτιά γίνονται καθρέφτης τς ψυχς το νθρώπου. Ο Erich Bauer γράφει χαρακτηριστικά:
«Στό παιχνίδι μέ τήν τράπουλα ταρ νθρωπος λαμβάνει πάντηση μέσω τν χαρτιν πού ξεσκεπάζει. Κάποιος παίζει ταρ. Εναι νας νδρας πού ρίχνει τά χαρτιά γιά νά το δείξουν τήν ατια τς ζήλειάς του. Ξεσκεπάζει τό χαρτί XV-Τό Διάβολο. Βλέπει τό δαίμονα μέ τούς δύο νθρώπους, νδρα καί γυναίκα πού εναι σ' ατόν λυσοδεμένοι. εκόνα τόν συγκλονίζει. Χωρίς νά ξέρει γιατί, ασθάνεται τή σχέση μεταξύ του ασθήματός του, τς ψυχικς του κατάστασης καί τς εκόνας. Μήπως εναι ατός καί γυναίκα του πο εναι κε λυσοδεμένοι; Μήπως εναι ξηρτημένος πό κείνην μήπως καί ο δύο τυραννινται πό να γριο δαίμονα; Πς μπορε νά λευθερωθε πό τά δεσμά;
νδρας ρευν τίς λυσίδες καί μ' ατό τόν τρόπο ρευν τήν ψυχή του. συμβολισμός το χαρτιο κατευθύνει τήν ρευνά του, τήν ασθησά του σέ μιά ντελς καθορισμένη κατεύθυνση. Παρατηρεί τήν παροσα ζωή του στό φς το χαρτιο ατο, πού ξεικονίζει τόν Διάβολο. συμβολισμός του, τμόσφαιρα καί χος τς εκόνας βρίσκει νταπόκριση στό βάθος τς ψυχς του.
Τμήματα το παγόβουνου σπάζουν καί μφανίζονται στήν πιφάνεια το κεανο. νθρωπος ποκτ συνείδηση τς κατάστασής του... (Erich Bauer, Tarot. Quelle Therapeutischer Wandlung, Miinchen 1982, σ. 15).
Κατά τίς σωτεριστικές μάδες τό ρίξιμο τν χαρτιν εναι εδος διαλογισμο, μέ τήν ννοια τι δίνει κανείς στά χαρτιά διαίτερη προσοχή. Χρειάζεται κατάλληλο μέρος κατά τόν Ε. Bauer να μέρος πού φυλάττει κανείς τά πράγματά του πού εναι γεμάτα μυστήριο· μία εκόνα διαλογισμο, κρυστάλλινη σφαίρα, λυσίδες, φυλαχτά, σύμβολα. κε μπορε κανείς νά ρίξει τά χαρτιά, κατά προτίμηση τό βράδυ τή νύχτα: «ναψε νδικά κεριά καί (κανονικά) κεριά, πλωσε τό πανί το ταρ, κάθησε μπροστά καί ρχισε νά συγκεντρώνεσαι καί νά ναρμονίζεσαι μέ τό παιχνίδι. Κράτησε τά χαρτιά στά χέρια σου, διαπέρασε τά μέ τήν νέργειά σου καί πρόσεξε τήν ναπνοή σου.
ν ρίχνεις τά χαρτιά γιά κάποιον λλο κάθησε πέναντί του. Δώστου τήν τράπουλα καί πές του νά νακατέψει καλά τά χαρτιά. Τότε ρίξε τά νάποδα μπροστά του σέ κυκλικό σχμα. Τώρα πρέπει νά συγκεντρωθες πόλυτα στήν ρώτησή του καί νά διαλέξεις μέ τό ριστερό χέρι να χαρτί...» (Ε. Bauer, σ. 124).
πάρχουν πολλές «τεχνικές» στό ρίξιμο τν χαρτιν καί καθεμιά χρησιμοποιε ρισμένο ριθμό χαρτιν. Κατά μία τεχνική φανερώνει κανείς 7 χαρτιά καί μ' ατά δίδεται «πάντηση» στό θέμα πού πασχολε τόν «πελάτη». πληροφορία τν χαρτιν ναφέρεται ντίστοιχα: 1. στό γώ το τόμου, 2. στό τί τόν καλύπτει, 3. στό τί τόν φοβίζει, 4. στό τί τόν σπρώχνει, 5. τί το ναπομένει, 6. τί το πιφυλάσσει τό μέλλον, 7. τί τόν ναγκάζει νά πέσει κάτω. Κατά μία λλη «τεχνική» ρίπτονται 4 χαρτιά, πού παντον ντίστοιχα στά ρωτήματα: 1. Ποιός εμαι, 2. Τί μέ προκαλε, τί μέ τραβάει, 3. Πς ντιδρω στήν πρόκληση, 4. Τί μέ λευθερώνει καί μέ λυτρώνει. Κατά λλη «τεχνική» τά χαρτιά πού ρίπτονται δίνουν παντήσεις στά ρωτήματα σέ τρία πίπεδα: τό συνειδητό, τό συνείδητο, στό Κοσμικό.
Τό «παιχνίδι» μπορε νά τό «παίξει» κανείς γιά τόν αυτό του, γιά κάποιον λλο μπορε νά γίνει καί ς μαδικό «παιχνίδι».
χαρτομαντεία στηρίζεται στήν θρησκευτική πεποίθηση τι μέ τό νακάτεμα τν χαρτιν ατά φορτίζονται μέ τήν «νέργεια το πελάτη». Μ' ατό τόν τρόπο χορηγεται στά χαρτιά ξουσία προσδιορισμο το μέλλοντος. χαρτομαντεία, λένε ο παδοί της, χρησιμοποιε τό νεργειακό πεδίο το πελάτη. Εναι τό ποτέλεσμα τν σκέψεων, τν πιθυμιν καί τν διαθέσεών του. τσι χαρτομαντεία ποτελε «μηχανισμό νάγνωσης» το μέλλοντος. Εναι νας «καθρέφτης το μέλλοντος», πως ατό πεικονίζεται τή στιγμή πού σκεται χαρτομαντεία.
χαρτομάντης πιστεύει πώς τράπουλα μπορε νά δείξει τά μεμονωμένα γεγονότα τς ζως, πς θά πάει κατάσταση στό μεσο μέλλον, ναφορικά μέ τήν ργασία, τίς σπουδές, τά ασθηματικά προβλήματα, τήν οκογένεια κ.ο.κ. Δίδεται πόσχεση πώς ν τά «μηνύματά» της ληφθον σοβαρά πόψη καί γίνουν ο νάλογες προσαρμογές καί λλαγές, ο προβλέψεις θ' λλάξουν.
χαρτομαντεία εναι πικίνδυνη πρακτική γιά δύο λόγους: Διότι δημιουργεται ξάρτηση·  πιστός της μεταφέρει τήν εθύνη τν ποφάσεων γιά λα τά θέματα τς ζως του στούς χαρτομάντεις· σ' ατούς παραχωρε τίς ποφάσεις πού πρέπει διος νά πάρει. Αυτό χει πρόβλεπτες συνέπειες γιά τήν λη ζωή του. Ο Ε. Bauer προτρέπει:
πλός τρόπος νά ξοικειωθες μέ τήν τράπουλα ταρ εναι τό παιχνίδι μέ τό χαρτί τς μέρας. Διάλεξε τό πρωί, μέσως μετά τό ξύπνημα να χαρτί. Χρησιμοποίησε κατ' ρχήν τά 22 χαρτιά πού νικον καί ργότερα λόκληρο τό παιχνίδι. Τό χαρτί πού τράβηξες εναι εδος καθοδηγητικο ντικειμένου. Τά γεγονότα τς μέρας, πορεία τν πραγμάτων, λα ατά παρατηρονται στό φς ατο του χαρτιο. νακαλύπτεις πς τό πνεμα το τά-ρ συντελε στόν προσδιορισμό τς μέρας. Διαλέγεις τό χαρτί XVI, τόν «Πύργο τς καταστροφς» καί πληροφορεσαι πώς μέρα θά εναι κατά περίεργο τρόπο ποτυχημένη. Διαλέγεις τό χαρτί ΙΧΧ, τόν λιο καί μέρα θά εναι εθυμη καί ραία» (σ. 124).
δ βλέπουμε καθαρά τήν ξάρτηση πού δημιουργεται· παδός το ταρ ξεκινάει τήν μέρα του μέ τά χαρτιά καί «τό πνεμα το ταρ» προσδιορίζει καί ξιολογε τήν «ποιότητα» τς μέρας. λλά κτός πό ατό, χαρτομαντεία μπορε νά ποτελέσει τό πρτο βμα γιά λλου εδους μαντεες καί μαγικά τελετουργικά. Σ' ατή τήν περίπτωση τό θύμα θά ναζητάει λο καί σκληρότερα «ψυχοναρκωτικά».

γ) Καφεμαντεία
καφεμαντεία στηρίζεται στήν πίστη πώς τό εδος τν γραμμν, ριθμός τν, ο διάφοροι σχηματισμοί καί ο χρωματισμοί τν στό φλυτζάνι το καφέ προσδιορίζουν τό μέλλον το πελάτη. τσι τό θύμα κινδυνεύει νά πέσει σέ ξάρτηση, νά προσαρμόσει τή ζωή του στά «δεδομένα» τς καφεμαντείας, μέ πρόβλεπτες ρνητικές συνέπειες γιά τόν διο καί τήν οκογένειά του. Μπορε νά πάρει λαθεμένες ποφάσεις, πέρα πό κάθε λογική συνάφεια, καί νά προβε σέ νέργειες παραλείψεις σημαντικές, μέ καταστροφικές συνέπειες. τσι λόγου χάρη ναφέρεται σέ νάλογο δημοσίευμα σέ θηναϊκό περιοδικό, τι ταν στίς γραμμές παρουσιάζονται «κυματισμοί», ατό σημαίνει πώς πρόκειται γιά «περίοδο μέ σκαμπανεβάσματα. Δέν εμαστε ποτελεσματικοί σ' ατή τήν περίοδο τς ζως μας». ν σχηματίζεται σταυρός, «δείχνει μεγάλη στενοχώρια, σθένεια, κατάθλιψη...» (Θησαυρός 27.11.1990, σέ. 49).
ν κανείς πιστέψει σ' ατές τίς προγνώσεις καί συμπεριφερθε νάλογα, θά δηλητηριάσει τή ζωή του καί πάρχει κίνδυνος νά ζήσει ατά τά γεγονότα, χι πειδή τά πρόβλεψε καφετζού, λλα πειδή διος, κάτω πό τήν ψυχολογική κατάσταση τς «πρόβλεψης» καί τς «βεβαιότητας», δημιούργησε τίς παραίτητες συνθκες, στε νά συμβον!

δ) Χειρομαντεία
χειρομαντεία συναντται στούς παλαιούς πολιτισμούς τς Μ. σίας, τς Περσίας καί τς Κίνας. Ο ραβες τή χαρακτήρισαν «κριβ πιστήμη». Κατά τόν Α. Πισσάνο πρόκειται γιά «πιστήμη» πού νάγεται «ες τούς προϊστορικούς χρόνους τν νδν, τν Αγυπτίων, τν Χαλδαίων καί τν λλήνων» (ν. Πισσάνου, Χειρομαντεία. Μαγεία-δεοπλασία, κτοπλασία, ριθμοσοφία, θήνα 1977, σ. 7). Παρόμοια ποστηρίζουν Γ. Καραφουλίδης καί λίσαμπεθ Ντάνιελς Σκουάϊρ (Γ. Καραβουλίδη, Χειρομαντεία, θήνα 1980, σ. 13-16. Ε. Ντ. Σκουάϊρ, Χειρομαντεία, μετάφρ. Η. Σταυρίδη, θήνα 1976, σ. 17-25).
Στήν Ερώπη, κατά πάσα πιθανότητα χειρομαντεία, φθασε κατά τόν Μεσαίωνα, μέσω τσιγγάνων. Σύντομα ξισώθηκε μέ τή μαγεία. ποτέλεσμα ταν, πολλοί παδοί νά δηγηθον στήν πυρά πό τήν ερά ξέταση. Μεγάλος κπρόσωπος τς χειρομαντείας στήν Ερώπη ναδείχθηκε Γάλλος Desbarolles, ποος τήν νύψωσε σέ «πόκρυφη πιστήμη». Κατά τά τέλη το ΙΘ' αώνα, νας αθεντικός κπρόσωπος τς χειρομαντείας, κόμης Λουί μόν, ατοονομαζόμενος Χείρων, φερε τήν «πόκρυφη πιστήμη» σέ σχέση μέ τόν νδουισμό. Σπούδασε στίς νδίες, γνωρίστηκε μέ τήν Annie Besant καί τόν Σουάμι Βιβεκάντα καί ξελέγη βασιλιάς τν τσιγγάνων.
Ο χειρομάντεις συμπλέκουν τήν «πιστήμη» τους μέ τήν στρολογία. Τά «ρη» τς παλάμης εναι πτά, λέγουν, καί τό καθένα ντιστοιχε μέ να πό τούς πτά πλαντες (φροδίτη, Δίας, Κρόνος, λιος πόλων, ρμς, ρης καί Σελήνη). νάλογα μ' ατές τίς ντιστοιχίες, πάρχουν πτά διαφορετικοί τύποι νθρώπων.
Κατά τήν Madame Α. De Thebes, «Κάθε πλανήτης, ναλόγως τς μαγνητικς του δυνάμεως προσδίδει εδικήν δύναμιν ες τό παιδί πού γεννται, τις δύναμις δημιουργε τό πεπρωμένον ατο του παιδιο. δύναμις πού ποκτ οτω ργανισμός, φανερώνεται διά τν γραμμν τς παλάμης... Οτω διά νά μελετηθε τύχη, τό πεπρωμένον, πρέπει κατ' ρχήν νά ξετασθ δοθεσα πό τν στέρων πίδρασις πρτον καί κατόπιν νά μελετηθον α γραμμαί τς χειρός» (Madame Α. De Thebes, Χειρομαντεία, μετάφρ. Τν. Σπινόσα, θναι, σ. 7).
Κατά τήν Secile Sagne, « παλάμη εναι μία διαίτερη γλώσσα, μία σφραγισμένη εδηση, να μεγάλο τηλεγράφημα πό σάρκα καί αμα, πού μς πληροφορε γιά να πρόσωπο...» (C. Sangne, Andlesen, Geheimnisvolle Kra-fte, Miinchen 1984, σ. 11). χειρομαντεία, πως καί στρολογία, θέλουν νά προσφέρουν «περιεκτική ψη το δρόμου τς ζως μας, να πολύ λίγο, λεπτομερ χάρτη τς παρξής μας, πού δείχνει τούς κύριους κλάδους, τίς κτές τίς ποες μπορε κανείς νά φτάσει, τούς πικίνδυνους δρόμους, τούς βάλτους, πού καλύτερα νά τούς ποφεύγει κανείς, πιθανά σημεα στάσης, τίς διαταραχές, τίς περιοχές εφορίας» (C. Sagne, σ. 148).
Κατά τήν Joyce Wilson « πραγματική ξία τς χειρομαντείας γκειται στό τι μς βοηθάει νά κατανοήσουμε τό πεπρωμένο μας καί... νά γνωρίσουμε τόν αυτό μας. Βοηθάει στήν πίγνωση τν δυνατοτήτων καί τν ρίων μας, τν ταλέντων μας καί τν περιορισμν μας...» (J. Wilson, Χειρομαντεία, μετάφρ. Τάσος Δαρβέσης, Θεσσαλονίκη, σ. 9). Ο χειρομάντεις θεωρον τίς γραμμές το χεριο ς τό ρατό τμμα το τέλειωτα μπερδεμένου νήματος τς ριάδνης, πού νώνει τό συνείδητο μέ τό συνειδητό, τήν λη μοίρα το νθρώπου μέ τήν συγκεκριμένη στιγμή.
εκόνα πού παρουσιάζουν τά χέρια, λέγουν, χει μία διπλή νταπόκριση, στό σωτερικό του νθρώπου καί στό σύμπαν. τσι τεχνική της χειρομαντείας μς δίνει πληροφορίες πού προέρχονται «πό τά σω» καί πό τή «Συμπαντική πραγματικότητα». Στόν ποκρυφισμό, νθρωπος ντιπροσωπεύει τόν μικρόκοσμο το σύμπαντός (του μακρόκοσμου). Εναι τό πεντάκτινο στέρι, που τό κεφάλι, τά δύο πόδια καί τά δύο χέρια συμβολίζουν τίς πέντε κτίνες. Μέ τόν διο τρόπο λέγεται πώς τό χέρι ντιπροσωπεύει τόν μικρόκοσμο στόν νθρωπο, που ντίχειρας καί τά τέσσερα δάκτυλα συμβολίζουν τά πέντε σημεα (κτίνες). τσι δέν πρέπει νά φαίνεται παράξενο τό γεγονός τι ταν κάποιος βλέπει μία παλάμη, εναι σάν νά βλέπει λόκληρη τή ζωή σέ μικρογραφία» (J. Wilson, σ. 14).
Κατά τόν Α. Πισσάνο χειρομάντης εναι νάγκη νά γνωρίσει τά «στρικά σημεα», στε νά μπορε νά τά βρίσκει «μέσα ες τήν παλάμην, ες τό ξωτερικόν σχμα τς χειρός, ες τάς γραμμς πού τήν διασχίζουν... Α γραμμαί τς χειρός εναι τό λφάβητον, τό ποον μπορε εκολα νά διάβαση μυούμενος ες τήν χειρομαντείαν, ποία ταν γίνεται καλς, εναι δυνατόν νά προσφέρη μεγάλας πηρεσίας ες κείνους ο ποοι σχολονται μέ ατήν» (σ. 18).
Γιά τούς χειρομάντες σημασία χει τό σχμα καί δομή το χεριο, τό μέγεθος τν δακτύλων, τό χρμα, ο γραμμές, τά «ρη» κ.ο.κ. Κατά τήν C. Sagne, χέρι «σταθερό, χοντρό κοντό» σημαίνει: διάνοια το νθρώπου εναι δύνατη, τό πρόσωπο νιαρό, καί διαπεραστικό. χει πνεμα ργό καί το λείπει ζωντάνια. Δέν χει εαισθησία καί κρύπτει μία ρισμένη μότητα. Ατό μερικές φορές δηγε σέ βιαιοπραγίες, πού δύσκολα μπορε κανείς νά τίς σκεφθε καί νά τίς λέγξει· χει λλειψη φαντασίας. ν τό χέρι εναι καί παλό, τό τομο εναι μαλθακό καί εκολοεπηρέαστο» (σ. 19). Σκορο χέρι σημαίνει πώς κάτοχός του εναι χολερικός, πιθετικός, μέ τάση γιά ξεσπάσματα καί βιαιοπραγία (σ. 22). ν τά δάχτυλα εναι «κοντά καί χοντρά», χουμε νά κάνουμε μέ «περιορισμένης ντίληψης λιστή» (σ. 27).
ποιος χει χέρι μεγέθους νάλογου μέ τά λλα μέρη το σώματος, εναι νθρωπος σορροπημένος, λέγει Πισσάνος. ντίθετα, «κενος πού χει μακρύ χέρι εναι δόλιος, μικρολόγος, μανιακός καί κακο χαράκτηρος τομον. Τά μεγάλα χέρια... φανερώνουν πανοργον νθρωπον καί ρπαγα...»! (σ. 21-22). «ταν γραμμή τς ζως εναι κομματιασμένη ες τό μέσον φανερώνει τι νθρωπος θά πεθάνη πό θανατηφόρον δυστύχημα» (σ 40).
Κατά τήν Madame De Thebes ατοί πού γεννήθηκαν πό τήν πίδραση το Δία «εναι τίμιοι... γαπον τίς γυνακες καί πεχθάνονται τό κακό» (σ. 12)· «Σταυρός» εναι σημάδι πού συμβολίζει «τήν συντριβήν τν λπίδων το τόμου» (σ. 42).
Κατά δημοσίευμα σέ θηναϊκό περιοδικό, ν τό φούσκωμα στή βάση το ντίχειρα καί τό φούσκωμα κοντά στόν καρπό κάτω πό τό μικρό δακτυλάκι εναι ντονα, ατό σημαίνει πώς τό τομο εναι «τεμπέλης καί ναξιόπιστος». παλά, μεταξένια, μέ λεπτό δέρμα..., Διανοούμενος. Εναι ελικρινής στήν γάπη του...». ντίθετα: «Τραχιά, σκληρότερα χοντροφτιαγμένα... Δέν κατανοε τά πιό κλεπτυμένα πράγματα στή ζωή. Γιά νά γίνουν ετυχισμένοι, τούς ρκε πλό φαγητό, τό γαπημένο τούς ποτό καί συντροφιά ταν χρειαστον... Κρύα... κρύα καρδιά. Προσβλέπουν στά χρήματα...» (ΚΑΙ, 15.5.1991).
Τά παραδείγματα πού ναφέραμε ποδεικνύουν ποσο δικη λλα καί καταστροφική μπορε νά εναι στάση νός πιστο της χειρομαντείας πέναντι στούς λλους. Αυτός πού πιστεύει πώς προσωπικότητα ξεικονίζεται μετάκλητα στή μορφή τν χεριν καί στίς κινήσεις τους, ποτάσσεται στό «μοιραο», συμπεριφέρεται νάλογα, λλά καί ρυθμίζει τίς σχέσεις του μέ λλα πρόσωπα μέ μηχανιστικά κριτήρια.
Κατά τόν Desbarolles ο γυνακες πού σύμφωνα μέ τή χειρομαντεία βρίσκονται κάτω πό τήν πίδραση τς Σελήνης «παραδίδονται εκολα»· προδίδουν τόν νδρα τούς «χωρίς νά τό θέλουν!» (Μ. Thebes, σ. 14). Γιά νά συνδεθε κανείς περισσότερο μέ κάποιον νθρωπο πού τόν νδιαφέρει, πρέπει νά ρευνήσει τά χέρια του, συμβουλεύει Γ. Καραφουλίδης (σ. 27)· «πρίν συνδεθετε... δετε τά χέρια του! Τό σχμα, τό χρμα τους τό μκος τν δακτύλων καί τήν πόσταση μεταξύ τους»· ατά εναι κενα πού δίνουν τίς παραίτητες «συστάσεις» γιά τόν παδό τς χειρομαντείας. χειρομαντεία γίνεται «δηγός στήν κλογή συζύγου, στήν νατροφή τν παιδιν» καί στήν «κλογή τς καριέρας» (Μ. Thebes, σ. 10).
Κατά τήν ντίληψη ατή μοίρα το νθρώπου εναι προκαθορισμένη. ταν γνωρίσουμε τά χέρια μας, γνωρίζουμε τή μοίρα μας, γιατί πάνω κε εναι ζωγραφισμένη. πραγματική ξία τς χειρομαντείας γκειται στό νά μς βοηθήσει νά γνωρίσουμε τόν αυτό μας, καί μ' ατόν τόν τρόπο ν' ναπτύξουμε τίς δυνατότητές μας, νά παραδεχτομε τά ριά μας», ναφέρει Μαίρη ντερσον (Χειρομαντεία, μετάφρ. Μάρω Θεοδώρου, θήνα 1980, σ. 8).
Ο χειρομάντεις πόσχονται νά «διαβάσουν» στό χέρι μας τή «γραμμή τς μοίρας» τό «κάρμα» πό προηγούμενες ζωές, δεδομένου τι κινούμεθα στόν ποκρυφιστικό χρο καί δοξασία τς μετενσάρκωσης εναι κάτι τό «δεδομένο» (βλ. Wilson, σ. 175). τσι μπορε κανείς νά προσδιορίσει τό «χρέος», πού εναι «συμπλήρωση καί νάκτηση τς χαμένης μπειρίας στή ζωή μας», πολαμβάνει κανείς καί τήν «κατακτημένη μπειρία τν περασμένων το πάρξεων» (Wilson, σ. 176).
δ βέβαια χειρομάντης δέν πόσχεται τήν ποφυγή τς «μοίρας», λλά τήν γνώμη το τί μπορε κανείς νά ναμένει πό τή ζωή του καί, πομένως, τήν κατάλληλη προετοιμασία νά τό δεχτε χωρίς προσκόλληση ταύτιση. Σ' ατό συνίσταται λευθερία το νθρώπου!
Ο χειρομάντεις πού πόσχονται νά βοηθήσουν τους «πελάτες» τους να ντιμετωπίσουν τήν «κακή μοίρα» τούς δηγον σέ πρόσθετη ξάρτιση. Ο Α. Πισσάνος γράφει γιά τούς ρχαίους πού πίστευαν πώς μέ τά διάφορα «φυλακτά» μποροσε κανείς νά ποφύγει τά κακά καί καταλήγει πώς σήμερα ο χειρομάντεις πιστεύουν πώς «εναι δυνατόν νά κανονίση κανείς τήν ζωήν το πως θέλη, φο γνωρίση καλς τήν σημασίαν τν γραμμν το χεριο του». διος πιστεύει πώς « χειρομαντεία μς δείχνει τόν δρόμον τόν ποον πρέπει νά κολουθήσωμεν διά τό καλόν μας» (σ. 10).
χρος, στόν ποο ποδεικνύεται χειρομαντεία κόμη πιό πικίνδυνη εναι γεία. Σέ σχετικό ρθρο θηναϊκο περιοδικο πογραμμίζει πώς ο στρολόγοι μπορον στά χέρια νά «διαβάσουν» τό ζώδιο το καθενός καί νά προσδιορίσουν «τή φύση τν σθενειν πρός τίς ποες καθένας μς εναι πιρρεπής, καθώς καί τήν ποχή πού θά κδηλωθον». Ατό, προστίθεται στό διο ρθρο, «θά ποτελοσε πολύτιμο βοηθό νός γιατρο στήν γκαιρη διάγνωση τς ρρώστιας, λλά καί στή μέθοδο θεραπείας πού θά ταν προτιμότερη γιά τόν σθεν». Ένας τέτοιος προσανατολισμός το γιατρο μπερικλείει σφαλς τεράστιους κινδύνους γιά τήν γεία τν σθενν του. τσι χειρομαντεία μπορε πράγματι νά γίνει δημόσιος κίνδυνος.
Ο θεωρητικοί της χειρομαντείας δεν διστάζουν νά πικαλεσθον καί δάφια πό τήν γία Γραφή. τσι Γ. Καραφουλίδης ναφέρει:
ρκετά πίσης δάφια τς Βίβλου ναφέρονται στήν εκασία, τι τό μέλλον νός νθρώπου μπορε νά εναι γραμμένο στίς παλάμες του. Τά δια δάφια εκάζουν πίσης πώς χειρομαντεία ταν γνωστή πό τόν καιρό τς Παλαις Διαθήκης.
" θεός σφραγίζει τό χέρι κάθε νθρώπου γιά νά μπορε νά ναγνωρίζει τό ργο το" (Βίβλος ωβ 37,7). "Τό μκος τς ζως ερίσκεται στό δεξί χέρι.Τά δέ πλούτη καί ο τιμές στό ριστερό" (Παροιμίες 3,6)» (σ. 14).
μως τά δάφια ατά δέν χουν καμμία σχέση μέ τή χειρομαντεία. Στον ωβ γίνεται λόγος γιά τή θύελλα, πού ξεσπ μέ στραπές, βροντές καί καταιγίδες καί μ' ατό τόν τρόπο θεός «σφραγίζει» τά χέρια κάθε νθρώπου, στε νά γνωρίσει νθρωπος τήν δυναμία του, πού ναγκάζεται νά σταματήσει τήν ργασία το ξω στήν παιθρο καί στούς γρούς. Μ' ατό τόν τρόπο γνωρίζουν ο νθρωποι τό ργο το θεο! Στό δεύτερο δάφιο πού ναφέρεται στό Παροιμ. γ' 16 (καί χι 6) Σοφός Σολωμν προσωποποιε τή Σοφία το Θεο καί λέγει πώς δέν ρχεται μέ δεια χέρια: δίδει ζωή καί αωνιότητα. στο δεξί της χέρι κρατάει «μκος βίου καί τη ζως» καί στό ριστερό «πλοτο καί δόξα». Τό τι δ δέν γίνεται λόγος γιά λικό πλοτο καί γιά πίγεια γαθά φαίνεται καθαρά πό τούς προηγούμενους στίχους: «Τό μπόριον ατς εναι καλύτερον παρά τό μπόριον το ργυρίου, καί τό κέρδος ατς παρά χρυσίον καθαρόν. Εναι τιμιωτέρα πολυτίμων λίθων καί πάντα σα πιθυμήσεις δέν εναι ντάξια ατς» (στίχ. 14-15).

ε) ριθμολογία
Πρόκειται γιά ποκρυφιστικό σύστημα πού πιστεύει στή δύναμη τν ριθμν. νομάζεται καί ριθμοσοφία ριθμομαντική.
Ο παδοί τς βρίσκουν τίς ρίζες τς κίνησης στήν ρχαία Αγυπτο καί στόν Πυθαγόρα, γιά τόν ποο ο ριθμοί εχαν κάποια μυστηριώδη δύναμη.
δοξασίες το Πυθαγόρα ταν να νακάτεμα νδουισμο, καββάλα καί λλων ποκρυφιστικν στοιχείων. Δίδασκε τή μετενσάρκωση καί νεφέρετο στήν ριθμοσοφία καί στήν κίνηση τν στρων. Γιά τόν Πυθαγόρα τό «σημεο» ταυτίζετο μέ τή μονάδα, γραμμή μέ τή δυάδα, πιφάνεια μέ τήν τριάδα, τό στερεό μέ τήν τετράδα κ.ο.κ. Μέ τούς ριθμούς ρμήνευε λόκληρη τήν κοσμογονία. Τό μηδέν ταυτίζεται μέ τό πειρο, τό να μέ τήν πρώτη ατία, πό τήν ποία προλθαν τά πάντα καί κατευθύνονται καί πάλι πρός τό «πειρο». Τούς ριθμούς χώριζε πίσης σέ κατηγορίες, πως, μονοί, ζυγοί, «ρτιόμορφοι ζυγοί» (ατοί πού διαιρονται συνεχς μέχρι νά φήσουν πόλοιπο μηδέν, π.χ. ριθμός 64), «ρτιόμορφοι μονοί» κ.ο.κ.
Κάθε γράμμα το νόματος, τς μέρας καί τς ρας, μετατρέπεται σέ ριθμό, μέ βάση τόν «πυθαγόρειο πίνακα ριθμολογίας», ο ριθμοί προστίθενται ναμεταξύ τους, σπου νά καταλήξει κανείς σέ μονοψήφιο ριθμό στόν ριθμό 11 22. τσι μπορε νά βρε τόν «ριθμό προσωπικότητας», τόν «ρωτικό ριθμό» κ.ο.κ. καί νά προσδιορίσει κόμη καί τή μοίρα του.
μως στήν πραγματικότητα καταλήγει στό συμπέρασμα πώς πάρχουν μόνο 11 «μορες». κόμη εναι σίγουρο πώς μέ τό ποκρυφιστικό ατό σύστημα καταλήγει κανείς σέ πόλυτη ξάρτηση καί σέ δυσάρεστες καταστάσεις. ζωή του δέν ρυθμίζεται πλέον μέ βάση τήν λεύθερη προαίρεσή του, λλά μέ βάση τούς πολογισμούς τν ριθμολόγων.
Ο πιστοί στήν ριθμολογία θεωρον τι μέ τήν τεχνική της μπορον νά νακαλύψουν τόν αυτό τους καί νά νιχνεύσουν τό χαρακτήρα τν νθρώπων πού τούς νδιαφέρουν, στε νά λάβουν τίς νάλογες ποφάσεις, λόγου χάρη ταν πρόκειται νά κλέξουν σύζυγο, δάσκαλο σχολεο γιά τά παιδιά τους, συνεργάτες, πάγγελμα πρίν προβον σέ ποιαδήποτε νέργεια.
Σύμφωνα μέ τήν ριθμολογία, κάθε νας πό τούς πιό πάνω ριθμούς ποκαλύπτει τήν προσωπικότητα το νθρώπου πού τόν κατέχει. τσι τό να λογίζεται ριθμός το θεο, το Δημιουργο του Σύμπαντος. Εναι «ρσενικός ριθμός» καί τά τομα πού νήκουν σ' ατό τόν ριθμό πιθυμον νά εναι πάντοτε ο ρχηγοί σέ ποιαδήποτε προσπάθεια. Τά τομα λοιπόν πού χουν ατόν τόν ριθμό εναι σχυροί χαρακτρες. ντίθετα τό δύο νήκει στούς θηλυκούς ριθμούς καί χει πολλές ρνητικές διότητες. χει μως δύο ψεις. Γι' ατό καί τά τομα πού νήκουν σ' ατόν μπορε νά εναι σεμνά καί καλοσυνάτα, μπορε μως νά εναι καί τό ντίθετο· πουλα καί διπρόσωπα. Εναι σωστρεφ καί δέν κδηλώνονται εκολα.
ριθμός ντεκα εναι ριθμός τν 11 μαθητν πού μειναν πιστοί στόν Χριστό. Εναι ριθμός τν ποκαλύψεων. Τά τομα πού νήκουν σ' ατό τόν ριθμό εναι κανά νά διδάξουν τούς λλους, γιατί κατέχουν ψηλότερο πίπεδο γνώσεως. Τό δέκα εναι ριθμός λου του κόσμου, το κάθε τί πού πάρχει καί τό να εναι ριθμός το θεο. Τό θροισμα ατν τν δύο κάμνει τόν ριθμό 11. Γι' ατό καί ριθμός ατός εναι τό θροισμα λου του κόσμου καί το θεο. Γι' ατό καί τά τομα πού νήκουν σ' ατό τόν ριθμό εναι σπάνιες προσωπικότητες.
Στόν ριθμό ατό νήκουν ο μεγαλοφυες. Μπορον νά ξελιχτον σ' λους τους τομες, νά γίνουν μεγιστάνες το πλούτου, καλοί πολιτικοί. Κάτι νάλογο εναι καί ριθμός 22. Σ' ατόν τόν ριθμό βρίσκεται τό μυστικό της δημιουργίας το Σύμπαντος πό τόν Θεό. λόκληρη δημιουργία ποτελε «22 πράγματα». Τά τομα πού νήκουν σ' ατόν τόν ριθμό ξεχωρίζουν γιά τούς ψηλούς τν στόχους, πού ταυτόχρονα τραβον τά κρα.
Γιά νά γίνει κατανοητός κίνδυνος τς ξάρτησης πό τήν ριθμολογία, ναφέρουμε τήν κόλουθη περίπτωση πό δημοσίευμα στίς Εκόνες» (28.2.1990, σ. 64). κε παρατίθεται «Πίνακας τν ζευγαριν» μέ τίς δυνατότητες συνδυασμν καί προσδιορίζεται «ξία» καί τό μέλλον τς σχέσης στόν κάθε συνδυασμό. Γιά τό συνδυασμό ΔΔ ναφέρεται: «Μία τέτοια σχέση θά μποροσε νά διατηρηθε μόνο ν ο δύο νδιαφερόμενοι σαν ο μοναδικοί πιζήσαντες πάνω στή Γ!».
Σέ νθετό του περιοδικο «Τηλεραμα», μέ τίτλο ριθμολογία» καί στό κεφάλαιο «Μέ ποιούς ριθμούς ταιριάζετε» ναφέρεται:
1+1: Ατό δέν εναι σχέση. Εναι καθημερινή ξάσκηση στό ζίου ζίτσου. Ο δύο πόλυτοι πού κανείς δέν ποχωρε. Κι καβγάς κολουθε τόν καβγά φο... κανείς δέν μπορε νά συγκρατήσει τά νερα του. Χρειάζεστε πάντα ναν διαιτητή! Τό μέλλον... βέβαιο, κτός κι ν νας π' τούς δύο ποφασίσει ντί νά πάει μέ τά... νερά το ριθμο του, νά πάει μέ τά νερά το λλου.
1+2: σες μάλιστα! Γεννηθήκατε νας γιά τόν λλον. κόμα καί στίς διαφωνίες καί στούς καβγάδες σας, βρίσκετε ναν τρόπο νά πικοινωνετε. Δέν χρειάζεται νά προσπαθήσετε. Μπορετε νά χετε τήν δανική σχέση φο... «τά 'χετε βρε».
Τά παραπάνω παραδείγματα δείχνουν πώς συζυγική ζωή προσδιορίζεται μέ βάση τίς δοξασίες τς ριθμολογίας. ν κάποιος βρίσκεται σέ συνδυασμό πού ξιολογεται ρνητικά πό τήν ριθμολογία καί γίνει παδός ατς τς ποκρυφιστικς τάσης, θά δηγηθε στό συμπέρασμα, πώς πρέπει νά διαλύσει τό γάμο του, γιατί δέν χει κανένα νόημα συνέχισή του, καί νά ναζητήσει λλες λύσεις, φο σύζυγός του σύζυγος δέν εναι τό μοναδικό τομο το λλου φύλου πάνω στή γ!
πιστός της ριθμολογίας δέν κάνει ποτέ τίποτε, πρίν συμβουλευθε τούς «συνδυασμούς» τν ριθμν.
πως καί νά χει τό πράγμα, παδός τς ριθμοσοφίας γίνεται πόλυτα ξηρτημένος καί παραχωρε τίς ποφάσεις γιά τή ζωή του στόν «πίνακα ριθμολογίας» καί στά συμπεράσματα πού προκύπτουν πό τήν ρμηνεία τν συνδυασμν μέ βάση ατόν τόν πίνακα.

στ) στρολογία
στρολογία σχυρίζεται πώς τύχη το κάθε νθρώπου εναι γραμμένη στά στρα καί μέ τή μελέτη τν στρων, σέ σχέση μέ τόν χρόνο τς γεννήσεώς του, μπορε νά προσδιοριστε ατό τό «πεπρωμένο» μέ λεπτομέρειες.
λλά ο στρολόγοι βεβαιώνουν πώς μπορον νά «διορθώσουν» τό πράγμα: «Παρά τήν πίδραση τν στέρων, νθρωπος μπορε νά ντιδράση καί νά λλάξη τήν μοίρα τς ζως του, ν ναπτύξη μέσα το τίς ψυχικές δυνάμεις, πού βρίσκονται σέ λανθάνουσα κατάσταση... ν μως φήση τόν αυτόν του στίς κακοτυχίες καί δέν ντιδράση σο πρέπει, θά καταστραφ» (Α. Πισσάνου, Σολομωνική, θήνα, σ. 31-32).
Μέ τόν σχυρισμό ατό ο ποκρυφιστές καταβάλλουν προσπάθεια να κατοχυρώσουν τό κερδοφόρο πάγγελμα το στρολόγου σάν «κοινωνικό λειτούργημα». Οι στρολόγοι ισχυριζονται πώς πρόκειται γιά «πιστήμη». μως στρολογία δέν μπορε νά λογιστε πιστήμη. κόμη κι ν δεχτομε τή θρησκευτική-ποκρυφιστική της θέση στήν ποία θεμελιώνεται, πρέπει νά πομε πώς καί σ' ατή τήν περίπτωση πιστήμη φείλει νά πορρίψει τήν στρολογία! (βλ. ναλυτικά Α. λεβιζοπούλου, στρολογία στό φς τς ρθοδοξίας, θήνα 1995).
στρονομία χει ποδείξει πώς τά τελευταία 2500 χρόνια ξονας τς γής μετατοπίστηκε. πομένως λλαξαν ο συσχετισμοί μέ τά στρα. Ο στρολόγοι δέν φρόντισαν νά προσαρμόσουν νάλογα μέ τήν πιστημονική λήθεια τά σημεα το ζωδιακο κύκλου. τσι τά «ζώδια» δέν παληθεύονται. Ατός λόγου χάρη πού σχυρίζεται μέ βάση τίς δοξασίες τς στρολογίας πώς εναι Ταρος, στό μεταξύ, μέ τόν κριβ πολογισμό τν στρονόμων, γινε Κριός καί ατός πού σχυρίζεται πώς εναι Αγόκερως στήν πραγματικότητα εναι Τοξότης!
Τά ροσκόπια πολογίζονται μέ βάση τήν μέρα τς γέννησης. μως μέρα ατή δέν εναι σταθερή καί καθορισμένη κ τν προτέρων. Μπορε, μέ μία πέμβαση το «γιατρο», νά μεταβληθε. Ατό πού χει σημασία εναι μέρα τς σύλληψης. πό τήν μέρα κείνη ρχίζει νθρωπος νά διαμορφώνεται καί ατή μέρα εναι σταθερή καί δέν μεταβάλλεται γιά τόν κάθε νθρωπο τομικά. μβρυακή ζωή ρχίζει πό τή στιγμή τς γονιμοποίησης το αρίου πό τό σπερματοζωάριο!
στρολογία προβάλλει τήν ποψη τι πό τά στρα προέρχονται ποικίλες πιρροές, πού προσδιορίζουν τή μοίρα τν νθρώπων, «σφραγίζοντας» τρόπον τινά τόν καθένα μέ εδική «σφραγίδα», κατά τήν ρα τς γεννήσεώς του. μως στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά «προβολές» το διου του νθρώπου.
Κατ' ρχήν τά νόματα πού σύμφωνα μέ τή δυτική στρολογία δίδονται στούς στερισμούς, προέρχονται πό τήν ποκειμενική ντίληψη πού σχηματίζει νθρωπος γιά τά «φαινόμενα» καί πό τίς πνευματικές καί πολιτιστικές του ντιλήψεις. στρολόγος δέν νδιαφέρεται γιά τήν πραγματική, ντικειμενική εκόνα τν στρων καί τν σχηματισμν τν, λλά γιά τή δική του ποκειμενική ντίληψη τν πραγμάτων.
τσι νώνει αθαίρετα διάφορα οράνια σώματα καί φαινόμενα σέ μία μάδα, κόμη κι ν πιστήμη σήμερα πέδειξε πώς δέν χουν καμμία σχέση μεταξύ τους, καί νάλογα μέ τίς νοητικές γραμμές πού θά χρησιμοποιήσει σ' ατή τήν νωση, κινούμενος σ' να συγκεκριμένο πνευματικό-πολιτιστικό χρο, δίνει καί τά νόματα τν στερισμν τν πλανητν, π.χ. Μεγάλη ρκτος, Σκορπιός, χθες, δροχόος, ρμς, φροδίτη κ.ο.κ.
Πίσω πό λα τά στρολογικά νόματα καί σύμβολα κρύβονται θεότητες καί παραστάσεις πό τήν ρχαία λληνική ρωμαϊκή μυθολογία. Ο διότητες τν μυθολογικν ατν προσώπων καί θεοτήτων προβάλλονται τώρα στά στρα καί στούς συνδυασμούς τους. τσι πίσω πό τούς πλαντες καί τά ζώδια κρύβονται ο ρχαες θεότητες πού «βρυκολακιάζουν» μέ τήν στρολογία καί ρχονται καί πάλι νά κυριαρχήσουν στή ζωή μας.
Τοτο γιατί ο διότητες τν ρχαίων θεοτήτων πού «προβάλλονται» στούς πλαντες, σύμφωνα μέ τίς ντιλήψεις τς στρολογίας, «προβάλλονται» στή συνέχεια στούς νθρώπους μέσω τν ζωδίων στά ποα νήκουν, νάλογα μέ τούς πλαντες-θεότητες ο ποοι λογίζονται «κυρίαρχοί» του πνεύματος το νθρώπου, το σώματος καί λων τν τομέων τς ζως, σύμφωνα μέ τίς δοξασίες τς στρολογίας.
λεγόμενη «πιστήμη» τς στρολογίας θεμελιωνεται σέ ποκρυφιστικές κοσμοθεωριακές ντιλήψεις. Το σύμπαν κλαμβάνεται ς νιαος ργανισμός (πόλυτος μονισμός) καί προβάλλεται ποκρυφιστική δοξασία: «πως πάνω, τσι καί κάτω» (Περί ατο βλέπε ναλυτικά τά προηγούμενα κεφάλαια ατο του βιβλίου). Η στρολογία εναι μία ντιχριστιανική θρησκεία πού πόσχεται στόν νθρωπο τήν ατοπραγμάτωση, μέσα πό λλεπάλληλες μετενσαρκώσεις. Κάθε ζωή χει ς σκοπό νά ποκτήσει κανείς τή «γνώση», φο μάθει τό «μάθημά» του. Ατό τό «μάθημα» τό μαθαίνει φο μέσω το ροσκοπίου γνωρίσει τί εναι γραμμένο γι' ατόν στά στρα καί τό «περάσει» μέ τήν νάλογη «γνώση», τι δηλαδή εναι παραίτητο γιά τήν «ξέλιξή του». Έτσι ο στρολογικές σχολές πού κηρύττουν τίς ντιλήψεις ατές δέν διακρίνουν τό καλό πό τό κακό, δέν προβαίνουν σέ καμμία ξιολογική διάκριση. λα εναι γραμμένα στό ροσκόπιο, λα εναι καλά γιά τήν «ξέλιξη» το νθρώπου, κόμη κι κενα πού σέ μς φαίνονται κακά γκληματικά.
μως σέ λλους πολιτισμούς (π.χ. στήν Κίνα), ο ντιλήψεις γιά τά στρα εναι διαφορετικές, ο νομασίες τν ζωδίων εναι διαφορετικές, ο «προβολές» διαφορετικές καί πομένως ο «προβλέψεις» γιά τόν καθένα διαφορετικές. κε δέν γίνεται λόγος γιά Κριό, Ταρο, Δίδυμους, Καρκίνο, Λέοντα, Παρθένο, Ζυγό, Σκορπιό, Τοξότη, Αγόκερο, δροχόο καί χθες, λλά γιά ρουραο, Βούβαλο, Τίγρη, Λαγό, Δράκο, Φίδι, λογο, Πρόβατο, Πίθηκο, Πετεινό, Σκύλο καί Κάπρο. Ο διότητες ατν τν ζώων προσδιορίζουν «διά προβολς» τίς διότητες τν ζωδίων, πού μέ τή σειρά τούς προσδιορίζουν τίς λεπτομέρειες στή ζωή τν νθρώπων πάνω στούς ποίους «κυριαρχον».
τσι ο παδοί τς στρολογίας δέν πιστεύουν οσιαστικά τι τή ζωή τούς τήν ρυθμίζουν τά στρα, λλά τι ζωή τούς κυριαρχεται πό τούς ρχαίους θεούς πό μυθολογικά πλάσματα. ν σκεφθομε πώς σύμφωνα μέ τήν γία Γραφή ο θεοί τν θνν εναι δαιμόνια, τότε ο παδοί τς στρολογίας ποτάσσονται σέ δαιμονικές πιρροές.
στρολογία εναι θρησκευτική ποψη, πού κινεται ξω πό τό χρο τς χριστιανικς κκλησίας. Η γία Γραφή απαγορευει στους πιστούς νά καταφεύγουν στούς στρολόγους (Δεύτ. η' 10. σ. μζ' 13-14». Στό Λευϊτ. θ' 31 ναφέρεται χαρακτηριστικά. Ουκ κολουθήσετε γγαστριμύθοις καί τος παοιδος ο προσκολληθήσεσθε, κμιανθναι ν ατος· γώ εμί Κύριος Θεός μν»· δέν θά κολουθήσετε ατούς πού χουν πνεμα μαντείας, στε νά μιαίνεστε νάμεσα σ' ατούς. γώ εμαι Κύριος Θεός σας!
Δέν πάρχει μφιβολία, πώς στρολογία κάνει τούς νθρώπους ξηρτημένους καί στό τέλος συμπεριφέρονται κριβς, πως «προβλέπει» στρολόγος! πιστός της στρολογίας δέν ταξιδεύει, ν δέν συμβουλευθε τό ροσκόπιό του. Δέν παίρνει ποφάσεις, χωρίς νά ρωτήσει τόν στρολόγο. ρμηνεύει λα τά γεγονότα μέ βάση τίς κινήσεις τν στρων! Μία μητέρα πού δέν τά πηγαίνει καλά μέ τήν κόρη της, μέ ποτέλεσμα τό κορίτσι νά γκαταλείψει τό σπίτι, δέν πολυνοιάζεται νά ναζητήσει στόν αυτό τς τήν ατία- εναι πρόθυμη νά πε: «τό ροσκόπιό μου δέν ναρμονίζετο μέ τό ροσκόπιο τς κόρης μου»!
ν κανείς «διαβάσει» στό ροσκόπιό του, πώς θάχει μία «φρικτή συνάντηση», τότε ποια συνάντηση θά θεωρηθε φρικτή, κόμη κι ν πρόκειται γιά εχάριστη συνάντηση. Γιατί πιστός της στρολογίας δέν θά ντιδράσει προσωπικά στήν παρουσία το πισκέπτη του, λλά θά συμμορφωθε πόλυτα μέ κενο πού «διέταξε» τό ροσκόπιο. Παραδείγματα πάρχουν πειρα.
Τό πράγμα γίνεται διαίτερα πικίνδυνο, ν ο ρχοντες μίας χώρας παίρνουν ποφάσεις πού φορον τήν τύχη τς χώρας καί τό μέλλον το λαο, συμβουλευόμενοι στρολόγους. Καί κίνδυνος μεγαλώνει κόμη περισσότερο, ν ατοί δέν διευθύνουν τίς τύχες μικρς χώρας, λλά μέ τίς ποφάσεις τούς πηρεάζουν τήν στορία λόκληρής της νθρωπότητας.
πως εναι γνωστό, πρόεδρος τν ΗΠΑ Ρήγκαν πέγραψε τόν Δεκέμβριο το 1987 τή συμφωνία μέ τούς Σοβιετικούς γιά τούς πυραύλους μικρο βεληνεκος νωρίς τό μεσημέρι, ντί γιά τό βράδυ, πού εναι χρόνος ψηλς τηλεοπτικς κροαματικότητας. ργότερα γινε γνωστό τι ατό συνέβη, πειδή ο στρολόγοι-ποκρυφιστές τόν πληροφόρησαν πώς ατή εναι πιό ενοϊκή γι' ατόν ρα. Τόμ Τίπεν, στήν φημερίδα «τλάντα Κονστιτιοσεν» σχολιάζει:
«Δέν ξέρω πώς νοιώθετε σες, λλά γώ δέν βρίσκω πολύ καθησυχαστικό τό γεγονός πώς νθρωπος πού χει τό να του χέρι πάνω στό κουμπί το πυρηνικο πολέμου, χει τό λλο το χέρι πάνω σέ μία κρυστάλλινη σφαίρα» (θνος 15.5.1988).
Στή χώρα μς παρουσιάζονται κατά καιρούς στρολόγοι καί μάγοι, πού σχυρίζονται πώς εναι «προσωπικοί (πολιτικοί) στρολόγοι τν πρωθυπουργν μας καί τς οκογενείας τν καί πώς πιδίωξη τν εναι νά θεσπισθε πίσημα θεσμός το «στρολόγου-σύμβουλου τς Κυβέρνησης». Συγκεκριμένα Π.Π., «στρολόγος, μέντιουμ καί διόμορφος πολιτικός σύμβουλος, χι μόνο τς πρωθυπουργικς οκογενείας λλά καί πουργν, πως σχυρίζεται, εναι σαφέστατος... Για σους μπαίνουν στό γραφεο του καί περιεργάζονται τίς ναμνηστικές φωτογραφίες του...»!!
Τέτοιοι στρολόγοι ατοτιτλοφορονται «πιστήμονες» καί «διπλωματοχοι», ν δέν διστάζουν νά χαρακτηρίσουν συναδέλφους τούς τσαρλατάνους καί παταινες. μως ο διοι μπορον νά δώσουν κόμη καί «γγυήσεις» γιά σα «προβλέπουν». τσι κης Ρ. ναφέρει γιά τόν αυτό του:
«Διπλωματοχος στρολόγος πό γονες μεγαλυτέρων στρολόγων τς Ερώπης ναλαμβάνω μέ μεγάλη πευθυνότητα καί γραπτή γγύηση τό ποιοδήποτε πρόβλημά σας. Γιά νά χετε συνάντηση μαζί μου θά πρέπει νά κλείσετε ραντεβού τουλάχιστον πέντε μέρες νωρίτερα. Γραφεο θηνν: Δέχομαι κάθε μήνα πό 1-10... ωάννινα: Δέχομαι κάθε μήνα πό 15-25... Μόναχο... Καναδά...».
μως ποιός γνωρίζει πως πουθενά, σέ καμμία πολιτισμένη χώρα στρολογία δέν ναγνωρίζεται ς πιστήμη καί κανένα νεγνωρισμένο πανεπιστήμιο δέν δίνει «διπλώματα» στρολογίας, οτε διδάσκεται μάθημα στρολογίας σέ καμμία πανεπιστημιακή Σχολή. Τα λεγόμενα «πανεπιστήμια» πού πικαλονται ο στρολόγοι ο «σχολές» (Faculty) καί τά «νστιτοτα» εναι σωματεα πού δρύθησαν πό τούς διους γιά νά ποκτήσουν στή συνέχεια τόν τίτλο το «προφέσσορα» το «διπλωματούχου», το «προέδρου» το «πρύτανη»!
πό τίς διάφορες μάδες στή χώρα μας καί τούς μεμονωμένους στρολόγους ναφέρουμε δ τό «Διεθνές στροβιορυθμικό Κέντρο ΟΜ». Στοχεύει «στή συγκέντρωση γνώσεων πάνω στά εδικά θέματα καί τή μετάδοσή της σάν παροχή καί πνευματική βοήθεια σέ ποιον τήν χει νάγκη καί τήν ποζητ» (πολυγρ. ντυπο).
Προβάλλει τό διαλογισμό «στόν κοσμικό χο ΟΜ». πίσης διαθέτει «στρικό φυλαχτό» καί ναλαμβάνει τήν νάλυση προσωπικο ζωδίου μέ μοιβή 2000 δρχ.
Καταρτίζει ροσκόπιο «μέ μεταφυσικές προεκτάσεις καί πρόγνωση 5 τν». μως γι’ ατό τό σκοπό εναι νάγκη νά γίνει προσυνεννόηση «κι π' εθείας παφή μέ στροφιλόσοφο το Κέντρου».
Τό Κέντρο παρέχει κόμη «ναλυτικές δηγίες χρήσεως τράπουλας ΤΑΡΩ», μως κοστίζουν 3000 δρχ., ν ο δηγίες γιά τή χρήση το ξύλινου κκρεμος (Pentulum) μέ «βέβαιη πρόγνωση» τιμνται 5000 δρχ. Γιά παγγελματικά ζητήματα 7000 δρχ. Σημειώνεται κόμη πώς τά φυλαχτά το Κέντρου χουν «εδικές διότητες γιά πιτυχία», διαίτερα σέ ζητήματα ασθηματικά, γείας, σπουδν καί κοστίζουν μόνο 1000 δρχ. τό καθένα. λλο προϊόν πού διατίθεται πό τό Κέντρο στήν καταναλωτική γορά εναι κασέττα μέ τήν τεχνική διαλογισμο μέ 100 δρχ.... (Ο τιμές ναφέρονται στό τος 1989). (ναλυτικά γιά τήν στρολογία βλ. βιβλίο μας στρολογία στό φς τς ρθοδοξίας, θήνα 1995).
Μερικοί προβάλλουν ς πιχείρημα τό τι πάρχουν πιδράσεις τν φάσεων τς σελήνης στή φύση καί διαίτερα στίς καλλιέργειες. πό ατό συμπεραίνουν πώς εναι φυσικό νά πάρχουν παρόμοιες πιδράσεις καί στόν νθρωπο.
Κατ' ρχήν πρέπει νά σημειώσουμε πώς ο ποκρυφιστές δέν σταματον στήν παρξη τυχόν πιδράσεων μεταξύ τν ποικίλων σωμάτων, τά ποία χουν σφαλς φυσική ρμηνεία. πολυτοποιον τό πράγμα κηρύττοντας πώς τά πάντα στή φύση εναι ποτέλεσμα πιδράσεων κοσμικν δυνάμεων καί λληλοεπιδράσεων, ατό περιλαμβάνει καί τόν διο τόν νθρωπο.
λλά ατό προϋποθέτει πώς καί νθρωπος εναι ποκλειστικά καί μόνον φυσικό ν, ποκείμενο στούς παγκόσμιους νόμους πού δρον τυφλά. Ατό μως εναι λανθασμένο. Γιατί νθρωπος δέν εναι μόνο σμα λλά καί ψυχή, ποία δέν πόκειται σέ παρόμοιους νόμους, πως λοιπή δημιουργία το Θεο. νθρωπος, ς σμα χει βέβαια φυσικές λειτουργίες. Όμως ψυχή το νθρώπου δέν ποτελε «κομμάτι» ατο του κόσμου, λλά εκόνα το Θεο, πού δηγε στό «καθ' μοίωσιν», στήν κπλήρωση το βαθύτερου νοήματος τς ζως το νθρώπου.

στ) Runs
Νέο εδος μαντείας εναι τό λεγόμενο ρούνς. Σέ μικρά πετραδάκια κομμάτια πό ξύλο πικολλονται ζωγραφίζονται εδικά σύμβολα, στά ποα δίδεται ρισμένη σημασία. Ατός πού σχολεται μ' ατό τό εδος τς μαντείας χαράσσει δύο μόκεντρους κύκλους, κάθεται στό μέσον καί ρίχνει τά πετραδάκια πίσω του. Ατά πού θά πέσουν μεταξύ τν δύο κύκλων προσδιορίζουν τό μέλλον του. λλά πάρχουν καί λλοι τρόποι τς διας «μαντικς» τεχνικς.  ,   * ,
Καί ατή μαντεα τρομοκρατε τούς παδούς της καί τούς καθιστά ξηρτημενους. Έτσι σέ περιοδικό το ποκρυφιστικο χώρου ναφέρεται γιά να συγκεκριμένο σχέδιο προειδοποιε:
«Γεγονότα νεξάρτητα πό τή θέλησή σας θά ναστατώσουν τά σχέδια ατο του χρόνου. ρρώστια, θάνατος, γάμος, Γέννηση. Νέα πού φορον τά προηγούμενα. Πόλεμος. ποχή γονιμότητας».

Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΝΕΟΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΧΗ 11ον-15ον
ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ, ΟΥΦΟλογία, Πνευματισμός, Μεντιουμισμός, Μαντεα, Παραψυχολογία, Πνευματιστικές μάδες καί πιχρειρήσεις στήν λλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.