31 Δεκ 2019

Σκέψεις καὶ προβηματισμοὶ γιὰ τὴν χρονιὰ ποὺ φεύγει…

Σὲ λίγες στιγμὲς τὸ 2019 θὰ ἀποτελεῖ παρελθόν…. Ὑπῆρξε χρονιὰ μὲ ραγδαῖες ἐξελίξεις καὶ ἔντονα γεγονότα πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων προσπαθήσαμε μὲ τὴν δική μας ματιὰ νὰ ἀναδείξουμε στὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό! Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀναγνωστῶν τῆς σελίδας ξεπέρασε φέτος καὶ τὴν πιὸ αἰσιόδοξη προσδοκία! Πραγματικά μς ἀγκαλιάσατε καὶ πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς συνεισφέρατε μὲ τὸν σχολιασμό σας ἢ καὶ μὲ τὴν ἀποστολὴ κειμένων καὶ διορθώσεων! Σᾶς εὐγνωμονοῦμε ἐγκαρδίως γι’ αὐτό!
Βρισκόμαστε σὲ ἐποχὴ ποὺ κατὰ τὴν ἄποψή μας ὁ ὀρθόδοξος καὶ πατριωτικὸς ἰστοχῶρος διανύει τεράστια κρίση. Πρὶν ἀπὸ μία πενταετία πλῆθος ἱστολογίων καὶ σελίδων ὑπῆρχαν γιὰ νὰ ἀναδείξουν θέματα ποὺ ἀποσιωπᾶ καὶ ἀποκρύπτει ἡ καθεστωτικὴ ἐνημέρωση. Πλέον γιὰ πολλοὺς διαφορετικοὺς λόγους δὲν ὑπάρχουν… Ἀντιθέτως, ὅλο καὶ περισσότερο ἑδραιώνεται ἡ ἐνημέρωση (;;;) ἡ προερχόμενη ἀπὸ τοὺς ἴδιους παράγοντες ποὺ ἐλέγχουν τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια! Ὁ πολὺς κόσμος ἁπλὰ ξεσπᾶ πνιγμένος ἀπὸ τὸ δίκιο του στὶς ἰστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ ἐλάχιστοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸ κοπιῶδες καὶ χρονοβόρο ἔργο τῆς διατήρησης μίας σελίδας μὲ τακτικὴ καὶ ποιοτικὴ ἐνημέρωση γιὰ τὰ οὐσιώδη!
Γνώμη μας εἶναι ὅτι οἱ λίγες ἐναπομείνασες φωνὲς ὑγιοῦς ἀντίστασης στὸ διαδίκτυο θὰ κυνηγηθοῦν, θὰ διωχθοῦν καὶ θὰ φιμωθοῦν! Τὰ βήματα πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση προχωροῦν γοργὰ καὶ εἶναι ἐντελῶς ὁρατὰ πλέον! Πόθος τοὺς εἶναι νὰ μὴν ὑπάρξει οὔτε τὸ πιὸ μικρὸ ἰστολόγιο ποὺ νὰ ἐκφράζει σθεναρὰ τὴν θέση του γιὰ μείζονα θέματα τῆς....

Τό μυστήριο κατανοεῖται μέσα ἀπό μιά βαθιά ἄσκηση, προσευχή καί ταπείνωση!

Τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Σταρτηγόπουλου
Στό τέλος μιᾶς χρονιᾶς ἤ στήν ἀρχή μιᾶς ἄλλης, κάνουμε συνήθως προϋπολογισμούς σέ ἀπολογισμούς, πιθανῶς ξεχνώντας τό βασικότερο ἐκφραστικό μέγεθος αὐτοῦ πού κάνουμε, γιατί εἶναι ὁ χρόνος καί ἡ ἱστορία. Καί ἀφοῦ μπῆκε ὁ Θεός μέσα στήν ἱστορία, κάνει τήν ἱστορία μυστήριο, τό εἶπε καί τό δοξαστικό πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο στόν ὄρθρο, πού ἔλεγε «μέγα τό μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεώς Σου Κύριε». Ἡ ἱστορία ἔγινε μυστήριο, ξεπερνάει δηλαδή τίς λογικές ἀναλύσεις τοῦ τί κάνουμε ἤ τί θά κάνουμε. Ἡ ἱστορία ἔγινε μυστήριο. Και ἐπειδή ὅλοι συμπορευόμαστε, μᾶς ἀρέσει, δέν μᾶς ἀρέσει, καθημερινά μέ τήν ἱστορία, εἴμαστε πλάσματα πού ζοῦμε ἐν τῇ ἱστορίᾳ, ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον νά μποροῦμε νά σταθοῦμε σ᾽ αὐτό πού εἶναι ὁ συνοδηγός μας καί συνοδοιπόρος μας καθημερινά καί νά μποροῦμε νά τό ἀξιολογήσουμε σωστά, νά τό ἀναλύσουμε. 
Τά κείμενα τά δύο πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο καί τό εὐαγγελικό καί τό ἀποστολικό κάνουν μιά τέτοια προσέγγιση. Καί δίνουν ἐργαλεῖα, γιά μᾶς προσωπικά, τό πῶς θά σταθοῦμε μπροστά...

Ὡς πρόβατα ἐπὶ σφαγὴν στὴ Χάγη γιὰ τὸν ἐθνικὸ ἀκρωτηριασμό μας...

Εικοσιτέσσερα χρόνια μετά το μακρινό και ταυτόχρονα κοντινό σε μας 1995, ο όρος ''casus belli'' που πρωτοεμφανίστηκε τότε (κατόπιν απόφασης της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης) με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, αναθερμαίνεται εκ μέρους της επιθετικής Τουρκίας και του νεο-Οθωμανού Προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο λόγος της αναθέρμανσης είναι το ενδεχόμενο εφαρμογής του εθιμικού δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά της ύδατα. Κάτι που είχε δημιουργήσει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το καλοκαίρι του 2018, όταν εκφράσθηκε σαν ελληνική βούληση από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της κυβέρνησης Τσίπρα Πάνο Καμμένο.
Τότε είχε επανέλθει στην επικαιρότητα ο όρος ''αιτία πολέμου'' δια στόματος του Τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με αφορμή τη δήλωση πρόθεσης εκ μέρους της χώρας μας για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο....

Δύο σοβαρές ἀπειλές προβάλλουν εἰς τόν φυσικό καί τόν πνευματικό ὁρίζοντα: η ἐπιβουλή τῆς ἐδαφικῆς καί ἐθνικῆς μας ἀκεραιότητος και το οὐκρανικό ζήτημα τῆς ἀντικανονικῶς δοθείσης «Αὐτοκεφαλίας»!

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ’ ἀριθ. 184/2020)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Δεῦτε τοῦ Δεσπότου τά ἔνδοξα, Χριστοῦ
Ὀνομαστήρια, ἐν ἁγιότητι πανηγυρίσωμεν·
Ἰησοῦς γάρ θεοπρεπῶς, ἀνηγόρευται σήμερον…» (Τροπάριον θ’ ᾠδῆς Κανόνος Περιτομῆς τοῦ Κυρίου)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Εὐλογημένον, εἰρηνικόν καί σωτήριον τό νέον ἔτος 2020!
Ἡ εἴσοδός μας εἰς τό νέο πολιτικό ἔτος γίνεται μέ τόν ἑορτασμό δύο μεγάλων ἐκκλησιαστικῶν ἑορτῶν : Τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁπότε ὁ σαρκί νηπιάσας Κύριος καί Θεός μας «ὀκταήμερος κατά τήν Μητέρα καί ἄναρχος κατά τόν Πατέρα» ἐτήρησε τόν Μωσαϊκό νόμο περί περιτομῆς, περιετμήθη εἰς τήν σάρκα Του καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἰησοῦς. «Σήμερον ὁ Δεσπότης, σαρκί περιετμήθη, καί Ἰησοῦς ἐκλήθη», ψάλλει πανηγυρικῶς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Καί τῆς ἑορτῆς τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου. «Μεγάλυνον ψυχή μου, τόν ἐκ Καισαρείας Βασίλειον τόν Μέγαν», ψάλλομεν εὐφροσύνως, κατά τήν....

Γέροντας Γεώργιος Καψάνης: Ἡ εἴσοδός μας στὸ νέο ἔτος καὶ ὁ χρόνος

Κάλαντα Χίου γιά τόν Ἅγιο Βασίλειο


Ἄλλο πρᾶγμα ὁ Santa Claus τῆς Coca Cola καί ἄλλο ὁ Ἅϊ Βασίλης τῆς Ὀρθοδοξίας

Ο δικός μας Άϊ Βασίλης , ο Άγιος Βασίλειος της Ορθοδοξίας, ο Πατέρας της Εκκλησίας και διδάσκαλος της Οικουμένης, τι σχέση μπορεί να έχει με αυτόν της παγκοσμιοποίησης και της Νέας εποχής ;

1.Είναι λεπτός , ολιγαρκής, ασθενικός, με μακριά μαύρη γενειάδα, αφού δεν πρόλαβε να γεράσει (έφυγε σε ηλικία 49 ετών) και γενικά πρόσωπο άσκησης και όχι ευτραφέστατος, με προτεταμένη κοιλιά, ροδοκόκκινα μάγουλα, γαλανομάτης και πονηρός γέρος, δηλαδή πρόσωπο της καλοπέρασης που είναι ο άλλος!
2.Έρχεται από την Καισάρεια της Καππαδοκίας (Μ. Ασία) και όχι από την Λαπωνία της Φιλανδίας, όπως όρισε η φαντασία κάποιων !
3.Είναι Μέγας και Θεοφόρος Πατέρας της Εκκλησίας, ιδεώδης και στοργικός Ποιμενάρχης, οργανωτής του μοναχικού βίου, αδαμάντινη ψυχή, αληθινός Άγιος, ταπεινός υπηρέτης του Χριστού, με απέραντη αγάπη σε Αυτόν και την Εκκλησία Του, για την οποία αγωνίστηκε μέχρι τέλους και ήρθε σε ρήξη με τους αιρετικούς, αλλά και τις τότε κοσμικές εξουσίες, κατατροπώνοντάς τους με την αγιότητα της ζωή του και τη...

Κάλαντα Μεγάλου Βασιλείου


Ἡ Ἄννα Μπενάκη-Ψαρούδα νέα πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν! Ἀκόμα νὰ ἀπαντήσει τί ἐννoοῦσε τὸ 2005... Προφήτης ἢ κάτι χειρότερο;

Μνήμη Ὁσίου Χατζη-Γεώργη τοῦ Ἀθωνίτου - 31 Δεκεμβρίου (ν.ἡ.)

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου: «Γέρων Χατζη-Γεώργης ὁ Ἀθωνίτης 1809-1886» Ἅγιον Ὅρος, ἔκδοση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Μοναζουσῶν «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Βασιλικά Θεσσαλονίκης.
Ἐὰν γιὰ τὶς ἀρετὲς τῶν δικαίων ψυχῶν (Ἁγίων Πατέρων μας) πρέπει νὰ μιλᾶμε καὶ νὰ γράφουμε, πόσο μᾶλλον δὲν πρέπει νὰ ἀμελοῦμε ἢ νὰ σιωποῦμε γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν δικαίων, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἀδικημένων Ἁγίων Πατέρων μας, ποὺ ταλαιπωρήσαμε μὲ διωγμοὺς καὶ ἐξορίες ἐμεῖς οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες μας, ζήλειες, φθόνους!...
Μεταξὺ λοιπὸν τῶν ἀδικημένων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ ὁ Ὀσιώτατος Πατὴρ Γεώργιος, ὁ Χατζη-Γεώργης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας σύγχρονος Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε, καὶ μεγάλος Ἅγιος ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχή μας.
Εἶχε ἀφήσει μεγάλο ὄνομα ὁ Γέροντας! «Μεγάλος ἀσκητὴς καὶ πολὺ νηστευτής», ἔλεγαν. Ἄφησε δὲ καὶ τὸ ὄνομά του ἀκόμη ὡς ἐπίθετο γιὰ τοὺς πολὺ νηστευτᾶς· «Αὐτὸς εἶναι Χατζη-Γεώργης!», ἔλεγαν.
Εἶχε καὶ τὸ διορατικὸ χάρισμα ὁ Γέροντας· δηλαδὴ πνευματικὴ τηλεόραση. Πολλὲς φορές, ἄφηνε ξαφνικὰ τὴν δουλειά του καὶ βγαίνοντας στὸν δρόμο πλησίαζε ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονταν σὲ ἀπόγνωση καὶ τοὺς παρηγοροῦσε καὶ τοὺς βοηθοῦσε νὰ σωθοῦν.
Στὸ πρόσωπο τοῦ Χατζη-Γεώργη ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι θεϊκὴ λιακάδα καὶ εὔκολα ἄνοιγαν τὶς πονεμένες τους καρδιὲς καὶ θεραπεύονταν. Ὅλοι μιλοῦσαν μὲ θαυμασμὸ καὶ εὐλάβεια γιὰ τὸν Γέροντα. Ἕλληνες καὶ Σλαῦοι Ἁγιορεῖτες τὸν παραδέχονταν γιὰ τὴν ἀσκητικότητά του καὶ...

30 Δεκ 2019

Ἡ ψευτοκουλτούρα, ἡ ψευδεπίπλαστη στάση ζωῆς !

Ἀηδιαστική, ἀποκρουστικὴ καὶ προκλητικὴ ἀπὸ κάθε ἄποψη ἡ συγκροτηθεῖσα «δυσηχῆς συμφωνία» ἐνημέρωσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, σχετικὰ μὲ τὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου τοῦ διακεκριμένου μουσικοῦ, τοῦ καὶ ὑπουργοῦ διατελέσαντος ἐπὶ κυβερνήσεως Ἀνδρέα Παπανδρέου. Τὰ μέσα ἐνημέρωσης, αὐτὰ ποὺ κρατοῦν στὰ χέρια τοὺς τὴν μαγικὴ ράβδο τῆς λάμψης τοῦ ψεύτικου κόσμου, πασχίζουν σώνει καὶ καλὰ νὰ μᾶς πείσουν πὼς τὸ γεγονὸς ὑπερβαίνει τὰ ἐγκόσμια! Ἀπερίγραπτη ἡ ὑποκρισία καὶ τὸ ἄγχος τῶν συνηχούντων, μήπως δὲν «περάσει τὸ μήνυμα»! Καὶ αὐτὴ ἡ ἀπέχθεια πρὸς τὴν μεθοδευόμενη συγχορδία δὲν καταλαμβάνει μόνο τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι συμβαίνει νὰ διαφωνοῦν μὲ τὸν ἀποθανώντα σὲ θέματα ζωῆς καὶ θανάτου ἀλλὰ καὶ κάθε ἁπλὸ καὶ λογικὰ σκεπτώμενο ἄνθρωπο. Λὲς καὶ ἀπευθύνονται σὲ γκουρού, σὲ ἄλογα ὑπνωτισμένα πλάσματα. 
Βαυκαλίζονται μὲ τὴν ἰδέα πὼς αὐτοὶ εἶναι οἱ ξεχωριστοί, οἱ ἐκλεκτοί, οἱ ἄνθρωποι ἄλλου ἐπιπέδου καὶ ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση πὼς ὁ λαὸς θὰ τοὺς ἀκολουθήσει. Ξέρουν ὅμως καὶ τὰ χούγια τοῦ λαοῦ τῆς λεβεντιᾶς! Καὶ μπορεῖ νὰ...

Ὁ τρανσεξουαλισμὸς ἦταν ἡ ἀρχή: τώρα ἔρχεται ὁ φυλετικὸς αὐτοπροσδιορισμὸς

Μετα το “trans-genderism” σειρά έχει το “trans-racialism”. 

"Τρανσεξουαλισμὸς" (διὰ-φυλισμὸς) = τὸ ἄτομο νομίζει ὅτι ἀνήκει στὸ ἄλλο φύλο καὶ αὐτοπροσδιορίζεται ἔτσι. "Τρανσφυλετισμὸς" (διὰ-φυλετισμὸς) = τὸ ἄτομο νομίζει ὅτι ἀνήκει σὲ μία ἄλλη φυλὴ καὶ αὐτοπροσδιορίζεται ἔτσι. Ἐὰν τὸ πρῶτο ἀποτελεῖ πλέον κάτι τὸ "φυσιολογικὸ" καὶ νομικῶς (καὶ στὴν Ἑλλάδα) προστατευόμενο, ("ἀλλαγὴ ἔμφυλης ταυτότητας" - "νομικὴ ἀναγνώριση ταυτότητας φύλου") γιατί νὰ μὴν ἀποτελέσει καὶ τὸ δεύτερο ("ἀλλαγὴ φυλετικῆς ταυτότητας" - "νομικὴ ἀναγνώριση ταυτότητας φυλῆς"; [Καὶ βέβαια, μετὰ τὸ μεγάλο στοίχημα εἶναι ἡ νομοθεσία περὶ "ἀλλαγῆς ἠλικιακῆς ταυτότητας" - " νομικὴ ἀναγνώριση ταυτότητας ἡλικίας"]. 
Τὸ γνωρίζαμε ὅλοι ὅτι ἔρχεται, καὶ νὰ ποὺ ἦρθε - σύμφωνα μὲ την Telegraph, μία ἕνωση μεγάλων πανεπιστημιακῶν δήλωσε ὅτι οἱ ἄνθρωποι "πρέπει νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀναγνωρίζονται ὡς μαῦροι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ...

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, Ὁ χρόνος εἶναι ἡ δυνατότητα τῆς θεώσεώς μας

Ἀγαπητοί Χριστιανοί, 
Τό Νεον ἔτος ἦλθεν  ! 

Τέκνα μου αγαπητὰ καὶ περιπόθητα, 
«Πρωί, καὶ λιοπερίχυτη καὶ λιόκαλ’ εἴναι η μερα» λέγει ο Κωστής Παλαμᾶς. Πάντοτε, ἀγαπητοί μου, ὀ άνθρωπος θαύμαζε καί εορταζε την αρχή της νέας ημερας, τήν ανατολη τού ηλιου, την αρχῆ τού νεου χρόνου, κάθε νεα αρχῆ. Διότι καθε αρχὴ εἶναι μιὰ γέννηση καί ο,τι εἶναι νέο εἶναι ζωή. 
Ζωή, και η αρχὴ καὶ δημιουργία τού Ανθρωπου. Ο Θεός ποῦ εἰναι η Αρχὴ τῶν πάντων, δημιούργησε τόν ανθρωπο, ἐδωσε αρχῆ καὶ ζωὴ στὸ δημιούργημά του. 
Δύο εἶναι τὰ σημαντικὰ σημεῖα, ὅπως μᾶς παραδίδουν οἰ Πατέρες τής Εκκλησιάς μας, γιὰ νὰ κατανοήσουμε αὐτὴ την αρχὴ τού χρονου καὶ τῆς δημιουργίας ποῦ ξεκινά από τὸν Θεό. 
Πρῶτο σημεῖο εἴναι η «δηµιουργία εκ τού μη οντος». Σύµπασα η κτιση καί ο ανθρωπος απεκτησαν εγχρονη ζωὴ καί ηρθαν στήν υπαρξη απο τήν ανυπαρξια. Αὐτη η θεμελιώδης αρχὴ κάνει ξεκάθαρη τὴ διαφορά αναμεσα στὸν Θεὸ καὶ τόν Ανθρωπο. Ο Θεός εἴναι ο Δημιουργος ο οποιος δέν εχει χρόνο, δεν έχει αρχὴ καὶ τέλος αλλα δημιουργεί τον χρόνο καὶ...

Τὸ δίλημμα τῆς Χάγης

Ἡ ἀπόφαση περὶ προσφυγῆς ἢ μὴ στὴ Χάγη γιὰ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ διαφορὰ περὶ ὑφαλοκρηπίδας καὶ θαλασσίων ζωνῶν ἐμπεριέχει ἕνα «κρυφὸ» κόστος. Ὀφείλουμε, ὅμως, νὰ τὸ προσμετρήσουμε 

Ἡ ὁδὸς τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης, τὴν ὁποία ὑπέδειξε χθὲς ὁ πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ὡς ἐκείνην ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσει ἡ Ἑλλάδα ἐὰν ἀποτύχει ὁ διάλογος ὡς τρόπος διευθέτησης τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν ἐπὶ τῆς ὑφαλοκρηπίδας καὶ τῶν θαλασσίων ζωνῶν Αἰγαίου καὶ Ἀνατ. Μεσογείου, τελεῖ ὑπὸ δύο προϋποθέσεις, ὅπως ὁ ἴδιος τὶς περιέγραψε, κατὰ τὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὴν ἐφημερίδα «τὸ Βῆμα». 
Ὅπως εἶπε, «...νὰ εἴμαστε ἀφενὸς ἀπολύτως σίγουροι ὅτι ἔχουμε τὸ δίκιο μὲ τὸ μέρος μας. Καὶ ἀφετέρου ἀπολύτως ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦμε τὴν τελικὴ ἀπόφαση ἑνὸς τέτοιου διεθνοῦς ὀργάνου». 
Σὲ τί βαθμὸ ἱκανοποιοῦνται αὐτὲς οἱ δύο προϋποθέσεις σήμερα στὴν Ἑλλάδα; Ἀκόμη κι ἂν θεωρήσουμε ὡς δεδομένη τὴν ὀρθότητα τῶν ἑλληνικῶν θέσεων στὸ πλαίσιο τοῦ διεθνοῦς δικαίου, πόσο ἕτοιμη εἶναι ἡ κοινὴ γνώμη ἀλλὰ καὶ οἱ πολιτικοί της ἐκπρόσωποι, κάθε χρώματος, νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ἔκβαση μίας δικαστικῆς διαδικασίας ἐπὶ τῶν...

Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς, Αὐτὸ τὸ νέο ἔτος νὰ ἀγαπήσουμε θερμά, εἰλικρινά, μὲ ὅλη μας τὴν δύναμι καὶ τὸν Χριστό μας καὶ τοὺς συνανθρώπους μας

Προς τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της καθ’ ἠμάς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἐπέτρεψε νὰ εἰσέλθουμε σὲ ἕνα νέο ἔτος. Καὶ ἡ εἴσοδός μας στὸ νέο ἔτος, μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ κάνουμε μερικὲς σκέψεις ὠφέλιμες καὶ νὰ ἀνταλλάξουμε εὐχές. 
Προχωρώντας μέσα στὸ χρόνο, νοιώθουμε πὼς πλέουμε στὴ θάλασσα. Ταξιδεύουμε στὴν ἀπέραντη καὶ ἄγνωστη θάλασσα τοῦ χρόνου. Μακάρι στὸ ταξίδι μᾶς αὐτὸ νὰ ἔχουμε συμπλέοντα κυβερνήτη τὸν Χριστό μας. Μακάρι νὰ ταξιδεύουμε μέσα στὸ χρόνο μὲ ἁγία καὶ καθαρὰ πίστι καὶ νὰ μὴ λησμονοῦμε ὅλοι μας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ὅτι τὸ ταξίδι μᾶς αὐτὸ ἔχει προορισμὸ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὴν τὴν μεγάλη ἡμέρα καὶ στιγμή, ἐμπρὸς στὸ φρικτὸ θυσιαστήριο, ὡς πνευματικὸς πατέρας καὶ ἀδελφὸς ὅλων, θέλω νὰ ἀπευθύνω μία ἁγία εὐχὴ καὶ προτροπή. Θὰ τὴν δανειστῶ ἀπὸ τὸν μεγάλο προστάτη καὶ πολιοῦχο μας, τὸν ἅγιο...

29 Δεκ 2019

Εὔγε στὴν ἐφημερίδα Sportime!

Ὅταν σιωποῦν οἱ θεσμοὶ καὶ μιλᾶ ἡ κερκίδα...
Ἄς στηρίξουμε αὐτὸ τὸ φύλλο τῆς ἐφημερίδας Sportime ἡ ὁποία ἀφιέρωσε ὁλόκληρο τὸ πρωτοσέλιδό της στὴν ἡμέρα τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει σήμερα. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ ἤθελε θάρρος καὶ θὰ ἔχει καὶ συνέπειες ἀλλὰ εἶναι ολόσωστη καὶ κάπως ἔτσι λάμπουν οἱ Ἀληθινοὶ καὶ μέσα στὸ συρφετὸ τῆς ἀδιαφορίας καὶ τοῦ ψεύδους...

Τῶν νηπίων ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων. Μία ἑορτὴ ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρη πού προβληματίζει...

Στὶς 29 Δεκεμβρίου ἑορτάζουμε τὰ 14.000 νήπια πού σφαγιάστηκαν ἀπὸ τὸν ἀδίστακτο βασιλέα Ἡρώδη. Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα 120.000 μέλλουσες μητέρες περίπου σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ 1000 περίπου μόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ "ρίξουν" μὲ τὴν συμβολὴ τῶν ἰατρῶν τὰ ἔμβρυα πού κυοφοροῦν, διαιωνίζοντας τὴν ἐγκληματικὴ πράξη τοῦ Ἡρώδη καὶ ἀπαρνούμενες τὴν ἴδια τὴ ζωή... 
Ἀκολουθεῖ ἕνα συγκινητικὸ κείμενο στὸ ὁποῖο τὸ ἔμβρυο ἀποκτᾶ φωνὴ καὶ ἀπευθύνεται πρὸς τὴν κυοφοροῦσα μητέρα του:
"Γειά σου μαμά! Εἶμαι τὸ μωρό σου. Δὲν μὲ ξέρεις ἀκόμα. Εἶμαι μόνο μερικῶν ἑβδομάδων. Θὰ μὲ γνωρίσεις σύντομα, τὸ ὑπόσχομαι. Ἔχω καστανὰ μαλλιὰ καὶ καστανὰ μάτια... Ε, λοιπὸν δὲν εἶμαι ἔτσι ἀκόμα. Ἀλλὰ θὰ γίνω ὅταν γεννηθῶ. Θὰ εἶμαι ὁ μοναχογιός σου. Δὲν θὰ ἔχω...

28 Δεκ 2019

Μαρτυρία Γέροντος Γρηγορίου Παπασωτηρίου γιὰ τὰ λεγόμενα τοῦ Ἁγίου Παΐσιου σχετικὰ μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες!

Παπασωτηρίου Γρηγόριος, Ἱερομόναχος, Πνευματικός, Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος», Μεταμόρφωση Χαλκιδικὴς
Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος, σὲ σχετικὴ συζήτηση ποὺ εἴχαμε, μοῦ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες μας:
«Θὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μ’ αὐτές. Ὅταν, ὅμως, κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα....

Ἡ «ἀγάπη» τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ τὸ «μίσος» τῶν ἁγίων

«ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΑΙ»
(Ἀρχιεπ. Ρώμης Λέων, πρὸς Φλαβιανόν, Ἀρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως. Δ΄ Οικ. Σύνοδος)
Ἕνας ἁπλός, λογικός, καλοπροαίρετος καὶ ἀμερόληπτος ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἀπορεῖ καὶ νὰ μὴν προβληματίζεται, παρακολουθώντας ὅλην αὐτὴν τὴν κακόγουστη παράσταση τῶν οἰκουμενιστῶν, ἡ ὁποία βρίθει ἀπὸ γελοῖες καὶ θλιβερὲς μεταπτώσεις. Ἀπὸ τὴ μία θαυμάζουν καὶ ἐπικαλοῦνται τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τῶν ἁγίων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς ἀγνοοῦν ἀπαξιωτικὰ καὶ παντελῶς, πάντοτε σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες ἐξυπηρέτησης τῶν περιστάσεων ποὺ προκύπτουν στὸ δόλιο ἔργο τους. Ἀπὸ τὴ μία οἱ ἀλλεπάλληλες ἁγιοκατατάξεις καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἀσύστολη ἄρνηση ἐφαρμογῆς τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν, τοὺς ὁποίους ἁγιοκατάσσουν! Μόνο ἕνας κακόβουλος καὶ ἀνόητος ἄνθρωπος θὰ μποροῦσε νὰ μείνει ἀσυγκίνητος μπροστὰ σ` αὐτὴν τὴν ἄθλια καὶ προδοτικὴ πορεία τους!  
    Μὲ αὐτὴν πέφτουν σὲ ἀτελείωτες ἀντιφάσεις, ἐπινοώντας καὶ ἐκφράζοντας θεολογικῶς ἀκατανόητα πράγματα,  ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα ἐξέχουσα θέση κατέχει ἡ ἀπόρριψη τῆς πίστεως καὶ τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων καὶ ἡ θεοποίηση τῆς «ἀγάπης» καὶ τῶν συναφῶν αὐτῆς «ἀρετῶν»! Εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς θεολογίας τοὺς αὐτή, ἀφοῦ πετάχτηκε στὸν....

Στὸ δρόμο ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία γιὰ νόμο ποὺ τῆς ὑφαρπάζει τὴν περιουσία!

Σὲ ἀνακοινωθὲν τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀναφέρεται ὅτι «ὁ Πατριάρχης κ. Εἰρηναῖος ἐκφράζει τὴν ἀνησυχία του καὶ εἶναι βαθειὰ συγκλονισμένος ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις». Ἡ μητρόπολη Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας καταγγέλλει ὅτι ὁ νέος νόμος θὰ ὁδηγήσει στὴν «ἁρπαγὴ τῶν ναῶν καὶ τῶν μοναστηριῶν καὶ στὴν λεηλάτηση τῆς περιουσίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, στὸ Μαυροβούνιο».
Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι κατὰ τὶς χθεσινοβραδινὲς εἰρηνικὲς κινητοποιήσεις ποὺ ἔγιναν στὴν Ποντγκόριτσα κατὰ τῆς ψήφισης τοῦ νόμου, ξυλοκοπήθηκε ἀπὸ τὴν ἀστυνομία ὁ ἐπίσκοπος Μεθόδιος καὶ πιστοὶ ποὺ προσπάθησαν νὰ τὸν προστατέψουν. Ὁ νέος νόμος γιὰ τὴν «θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν νομικὴ ὑπόσταση τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων» ὁ ὁποῖος ὑπερψηφίστηκε σήμερα τὰ ξημερώματα σὲ μία ἐπεισοδιακὴ συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, διευθετεῖ μεταξὺ ἄλλων καὶ περιουσιακὰ θέματα. Προβλέπει τὴν ἐθνικοποίηση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων γιὰ τὰ ὁποία οἱ θρησκευτικὲς κοινότητες δὲν εἶναι σὲ....

Ἱεράρχες τῆς Ἀφρικῆς τιμωροῦν τοὺς κληρικοὺς ποὺ ἀντέδρασαν στὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα δημοσιεύθηκε ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ἀπὸ 27 Ἀφρικανικοὺς Ὀρθόδοξους ἱερεῖς ἀπὸ τὴν Κένυα, τὴν Τανζανία, τὴν Οὐγκάντα ??καὶ τὴ Ζάμπια, στὶς ὁποῖες οἱ ὑπογράφοντες ἐκφράζουν τὴ διαφωνία τους μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας νὰ ἀναγνωρίσει τὴ σχισματικὴ «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» καὶ νὰ μνημονεύσει τὸν Ἐπιφάνιο. Οἱ ἱερεῖς σημειώνουν ἐπίσης ὅτι ἡ ἀπόφαση ἀναγνώρισης τῶν σχισματικῶν ἔγινε χωρὶς τὴν γνώμη τῶν Ἀφρικανῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἂν καὶ ἀποτελοῦν τὴν πλειοψηφία τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ κληρικοὶ γράφουν μὲ σεβασμὸ καὶ αὐτοσυγκράτηση:  «Θὰ θέλαμε νὰ ἐκφράσουμε τὴ γνώμη μας καὶ νὰ ποῦμε ὅτι δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὴν παραπάνω ἀπόφαση. Σεβόμαστε τὸν Πατριάρχη μας καὶ ὑπακούουμε στοὺς ἐπισκόπους μας, ἀλλὰ ὅπως καὶ πολλοὶ ἱερεῖς καὶ ἀκόμη καὶ Ἐπισκόποι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας ἐξέφρασαν τὴ διαφωνία τους μὲ μία παρόμοια ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν, πιστεύουμε ὅτι δὲν ἔχουμε καὶ ἐμεῖς λιγότερο δικαίωμα νὰ....

Ἀρχιμηνιὰ κι ἀρχιχρονιὰ (Τσεσμὲς Μικρᾶς Ἀσίας)

Ὅσιος Παΐσιος, "Οἱ ποιμένες ποῦ ἀγρυπνοῦσαν εἶδαν τὸν Χριστὸ"

«Ὁ Χριστὸς μὲ τὴ μεγάλη Τοῦ ἀγάπη καὶ μὲ τὴν μεγάλη Τοῦ ἀγαλλίαση ποὺ σκορπάει στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν μὲ ὅλες τὶς ἅγιες γιορτὲς Του, μᾶς ἀνασταίνει ἀληθινὰ ἀφοῦ μᾶς ἀνεβάζει ψηλὰ πνευματικά. Ἀρκεῖ νὰ συμμετέχουμε καὶ νὰ ἔχουμε ὄρεξη πνευματικὴ νὰ τὶς πανηγυρίζουμε πνευματικά. τότε τὶς γλεντᾶμε πνευματικὰ καὶ μεθᾶμε πνευματικὰ ἀπὸ τὸ παραδεισένιο κρασὶ ποὺ μᾶς φέρνουν οἱ Ἅγιοι καὶ μᾶς κερνοῦν.

Τὶς γιορτὲς γιὰ νὰ τὶς ζήσουμε, πρέπει νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας στὶς ἅγιες ἡμέρες καὶ ὄχι στὶς δουλειὲς ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε γιὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες.
Νὰ σκεφτόμαστε τὰ γεγονότα της κάθε ἁγίας ἡμέρας καὶ νὰ λέμε τὴν εὐχὴ δοξολογῶντας τὸν Θεό. Ἔτσι θὰ γιορτάζουμε μὲ πολλὴ εὐλάβεια κάθε γιορτή.
Νὰ μελετάει καὶ νὰ ζεῖ τὰ θεῖα γεγονότα συνέχεια. Ὅταν κανεὶς μελετάει τὰ γεγονότα της κάθε...

27 Δεκ 2019

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: Ὁ Ἀντίχριστος δὲν θέλει ...σύνορα!

Ὁμιλεῖ ὁ Μακαριστὸς Γέροντας  Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος (1927 – 2006)
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν πνευματικὴ διαθήκη τοῦ Τωβίτ, δόθηκε 10/11/1991
Συνεχίζομε παιδιὰ τὸ θέμα μας γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τοὺς συμπατριῶτες μας. Εἴπαμε τὴν ἄλλη φορᾶ ὅτι ἡ πατρίδα εἶναι κάτι ποὺ καθορίζεται ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή, ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θέλει νὰ ὑπάρχουν σύνορα λαῶν καὶ συνεπῶς, ἐπὶ μέρους πατρίδες. Ἔτσι, ὅλη ἡ γῆ μᾶς εἶναι χωρισμένη, μοιρασμένη σὲ πατρίδες οἱ ὁποῖες ἔχουν σύνορα...
Ἀλλά, ἐνῶ ὁ Θεός, προσέξτε αὐτὸ τὸ σημεῖο ποὺ θὰ σᾶς πῶ, ἐνῶ ὁ Θεὸς καθορίζει σύνορα εἰς τοὺς λαούς, ποὺ λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Ἀθηναίους, «ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τοῖς κατοικίαις αὐτῶν», τὰ ὁροθέσια εἶναι τὰ σύνορα καὶ ὁ Θεὸς κανονίζει, ἀκόμη, πόσο θὰ ζήσει ἕνας λαός. Τοὺς προστεταγμένους, ὁρίζει δηλαδή, τοὺς....

Προετοιμάζουν τὴν ἕνωση μὲ τοὺς Παπικοὺς


Δεῖτε ἕνα ἀποκαλυπτικὸ βίντεο ποὺ ἐνημερώνει τὸν πιστὸ λαὸ γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ σχισματικοῦ Ἐπιφανίου καὶ τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὴν ἕνωση μὲ τοῦ Παπικούς.
Μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς σχισματικῆς «Ἐκκλησίας» στὴν Οὐκρανία (ΟCU) παρατηροῦμε ἔντονη ἐντατικοποίηση τῶν ἐπαφῶν τῶν φαναριωτῶν καὶ σχισματικῶν μὲ τοὺς Οὐνίτες καὶ Ρωμαιοκαθολικούς. Τόσο ὁ Ἐπιφάνιος ὅσο καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς UGCC (Οὐκρ. Ἑλληνόρυθμης Ἐκκλησίας) ἔκαναν ἀρκετὲς δηλώσεις γιὰ τὴ μελλοντικὴ συνεργασία καὶ ἑνότητα, οἱ ὁποῖες στέφθηκαν τόσο ἀπὸ τὴν ΟCU ὅσο καὶ ἀπὸ τῆς UGCC ὅτι τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἑνότητα αὐτῶν τῶν ὁμολογιῶν βρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴ Ρώμη. Εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὸ ὅτι οἱ συζητήσεις γιὰ τὴν πιθανὴ ἕνωση μεταξύ της ΟCU καὶ τῆς UGCC εἶναι ὑπερβολή, κλιμάκωση καὶ θεολογία συνωμοσίας. Ὡστόσο, σὲ αὐτὸ τὸ βίντεο θὰ παρέχουμε μόνο....

Γεννᾶμε λιγότερα παιδιά, σὲ μεγαλύτερη ἡλικία


Το 2018 στη χώρα μας σημειώθηκαν 33.857 περισσότεροι θάνατοι (120.297) από τις γεννήσεις (86.440). Δυστυχώς, όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται για μια εξαίρεση, αλλά για μια νέα κατάσταση, που ήρθε για να μείνει και απαιτούνται πολύ σοβαρές και συνολικές αλλαγές για να ανατραπεί. «Τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των γεννήσεων στη χώρα μας έχει μειωθεί σημαντικά (155.000 τη δεκαετία του ’50, 141.000 το 1981, 102.000 το 2001 και 86.500 το 2018), ενώ ένα τμήμα των γεννήσεων αυτών (το 15% περίπου την τελευταία εικοσαετία) προέρχεται από αλλοδαπές μόνιμα εγκατεστημένες στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, μετά το 1950 αυξάνεται συνεχώς και ο αριθμός των θανάτων λόγω της γήρανσης του πληθυσμού μας. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στη δημιουργία αρνητικών φυσικών ισοζυγίων (γεννήσεις–θάνατοι), που δεν αναμένεται να μετατραπούν σε θετικά τις αμέσως επόμενες δεκαετίες», σημειώνει σε παρέμβασή του ο καθηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βύρων Κοτζαμάνης. Βασιζόμενος σε μελέτες του Εργαστηρίου

Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, σημειώνει πως εάν τα «μεταναστευτικά ισοζύγια στο μέλλον είναι ουδέτερα (δηλ. μηδενικά), ο πληθυσμός της χώρας μας θα μειώνεται συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα το πλήθος και το ποσοστό των ηλικιωμένων (65%+) και των υπερηλίκων (85+) θα αυξηθεί ακόμη....

Ὁ Ὅσιος Σιλουανός γιὰ τὸν Πρωτομάρτυρα Στέφανο

Ζῶμεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ δὲν βλέπομεν τὸν Θεόν, οὐδὲ δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν Αὐτόν. Ἀλλ’ ἐὰν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔλθη εἰς τὴν ψυχήν, τότε θὰ ἴδωμεν τὸν Θεόν, ὡς εἶδεν Αὐτὸν ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος. Ἡ ψυχὴ καὶ ὁ νοῦς Πνεύματι Ἁγίω ἀναγνωρίζουν ἀμέσως ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ Κύριος. Οὕτως ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Θεοδόχος Πνεύματι Ἁγίω ἀνεγνώρισεν εἰς τὸ μικρὸν βρέφος τὸν Κύριον, καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς διὰ Πνεύματος Ἁγίου ὠσαύτως ἐγνώρισε τὸν Κύριον καὶ ὑπέδειξεν Αὐτὸν εἰς τὸν λαόν. Ἄνευ δὲ Πνεύματος Ἁγίου οὐδεὶς δύναται νὰ γνωρίση τὸν Θεόν, καὶ πόσον πολὺ ἀγαπᾶ ἠμᾶς. Ἔστω καὶ ἂν ἀναγινώσκωμεν ὅτι ἠγάπησεν ἠμᾶς καὶ ἐπαθεν ἐξ ἀγάπης πρὸς ἠμᾶς, ὅμως περὶ τούτου σκεπτόμεθα μόνον διὰ τοῦ νοός, ἀλλὰ δὲν ἐννοοῦμεν διὰ τῆς ψυχῆς, ὡς πρέπει, τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ὅμως τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διδάξη ἠμᾶς, τότε ἐναργὼς καὶ αἰσθητῶς γνωρίζομεν τὴν ἀγάπην καὶ γινόμεθα ὅμοιοι πρὸς τὸν Κύριον…
Ὅστις φέρει ἐντὸς αὐτοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἔστω καὶ ὀλίγον, οὗτος θλίβεται δι’ ὅλον τὸν κόσμον ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ σπλαγχνίζεται πᾶν κτίσμα τοῦ Θεοῦ, ἰδιαιτέρως δὲ ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους, οἵτινες δὲν γνωρίζουν τὸν Θεὸν ἢ ἐναντιοῦνται πρὸς Αὐτόν, καὶ ὡς ἐκ τούτου πορεύονται εἰς τὸ πῦρ τῶν βασάνων. Ὑπὲρ τούτων οὗτος προσεύχεται....

26 Δεκ 2019

Γιά ποιό λόγο ἐνανθρώπησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὁ Πατήρ ἤ τό Πνεῦμα· καί ποιές οἱ συνέπειες τῆς ἐνανθρώπησης

Το Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ
Ὁ Πατήρ δέν μεταπίπτει στόν Υἱό, παραμένει πάντα Πατήρ· ὁ Υἱός δέν μεταπίπτει στόν Πατέρα, παραμένει πάντα Υἱός· τό Πνεῦμα δέν μεταπίπτει στόν Πατέρα ἤ τόν Υἱό, παραμένει πάντα Πνεῦμα ἅγιο. Ἡ ἰδιότητα καθενός προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι σταθερή καί ἀμετάβλητη. Πῶς, ἄλλωστε, θά παρέμενε ἰδιότητα ἄν ἐναλασσόταν συνεχῶς περνώντας κάθε φορά σέ ἄλλο πρόσωπο; Γιαυτό ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι πού γίνεται Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά παραμείνει ἀκριβῶς ἡ ἰδιότητα ἀμετακίνητη. Γιατί, ὄντας Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἔγινε Υἱός τοῦ ἀνθρώπου παίρνοντας σάρκα ἀνθρώπου ἀπ’ τήν ἁγία Παρθένο, δέν ἀλλοτριώθηκε ἀπό τήν υἱική του ἰδιότητα.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐνανθρώπησε γιά νά χαρίσει ξανά στόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο γιά τό ὁποῖο δημιουργώντας τον τόν προόρισε. Τόν δημιούργησε σύμφωνα μέ τή δική του...

25 Δεκ 2019

Λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου γιὰ τὰ Χριστούγεννα

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
O Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ Ἀδὰμ ἀνεκλήθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ Εὔα τῆς λύπης ἐλυτρώθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ δράκων ἠφανίσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ παράδεισος ἀνεκαινίσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ διάβολος κατεκρίθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ ἅδης ἀλλοιώθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ γῆ ἀνεκτίσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ ἀὴρ ἐκαθάρθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ οὐρανὸς ηὐφράνθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ Ἰουδαϊσμὸς ἐμειώθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ Χριστιανισμὸς ἐπυκνώθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ συναγωγὴ ἐκαπνίσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ Ἐκκλησία εὐωδιάσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ τὸ φῶς προσετέθη.

«Οἱ δύο παγκόσμιες δυνάμεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσης βρίσκονται σὲ θερμὴ σύγκρουση! Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔπεσε θύμα στὸ Οὐκρανικὸ σπεύδοντας νὰ ἐκπληρώσει τὴν ἐπιθυμία τῆς μίας μεγάλης δύναμης!»

Αὐτὰ εἶναι Χριστούγεννα

Τοῦ ἀρχιμανδρίτου πατρός Ἰακώβου Κανάκη
Στὶς μεγάλες πόλεις σημειώνεται ἡ ἀπόλυτη ἀντίθεση. Ζεστὴ ἀτμόσφαιρα στὰ μαγαζιὰ καὶ στὰ ἑστιατόρια καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς πόρτες καὶ τὰ παράθυρά τους ἄστεγοι, νηστικοὶ καὶ παγωμένοι ἄνθρωποι. Χαμόγελα στοὺς ἀνέμελους  θαμῶνες τους καὶ ἔξω ἄνθρωποι ἀπογοητευμένοι σχεδὸν «ἡμιθανεῖς». Ἄνθρωποι ποὺ ἀναζητοῦν «τὸ πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων» καὶ ἄλλοι ποὺ εἶναι μόνοι τους «χριστοί», ἀλλὰ ἀόρατοι γιὰ τοὺς πρώτους. Μία κοινωνία μὲ τόσες ἀντιθέσεις, σὲ τέλεια σύγχυση, ποὺ αἱμορραγεῖ καὶ πλέον φαίνεται. Δὲν μπορεῖ νὰ κρυφτεῖ μὲ τίποτα. Ἔντονα πλέον τὰ σημάδια ποὺ γίνονται τραύματα μέρα μὲ τὴν ἡμέρα, μιᾶς κατὰ βάση πολύπλευρης πνευματικῆς κρίσης. Ὑπάρχει ὅμως μέσα σ’ αὐτὴν τὴν τεταμένη ἀτμόσφαιρα μία εὐκαιρία ἀκόμη...

Ὁ Φώτης Κόντογλου γιὰ τὰ Χριστούγεννα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Τὸ Ἀϊβαλὶ ἡ πατρίδα μου»
Τὴν πνευματικὴ χαρὰ καὶ τὴν οὐράνια ἀγαλλίαση ποὺ νοιώθει ὁ χριστιανὸς ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα, δὲν μπορεῖ νὰ τὴ νοιώσει, μὲ κανέναν τρόπο, ὅποιος τὰ γιορτάζει μοναχὰ σὰν μία συγκινητικὴ συνήθεια, ποὺ εἶναι δεμένη περισσότερο μὲ τὶς συνηθισμένες χαρὲς τοῦ κόσμου, μὲ τὸν χειμώνα, μὲ τὰ χιόνια, μὲ τὸ ζεστὸ τζάκι.
Μοναχὰ ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς γιορτάζει τὰ Χριστούγεννα πνευματικά, κι ἀπὸ τὴν ψυχὴ του περνᾶνε ἁγιασμένα αἰσθήματα, καὶ τὴ ζεσταίνουνε μὲ κάποια θέρμη παράδοξη, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ ἕναν ἄλλο κόσμο, τὴ θέρμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατὰ τὸν ἀναβαθμὸ ποὺ λέγει: «Ἁγίω Πνεύματι πάσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τὴ τριαδικὴ μονάδι, ἱεροκρυφίως».
Ψυχὴ καὶ σῶμα γιορτάζουν μαζί, εὐφραίνουνται μὲ τὴ θεία εὐφροσύνη, ποὺ δὲν τὴν ἀπογεύεται ὅποιος βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό. Ἐνῶ ἡ καρδιὰ τοῦ χριστιανοῦ, αὐτὲς τὶς ἁγιασμένες μέρες, εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὴν εὐωδία τῆς ὑμνωδίας, γεμάτη ἀπὸ μία γλυκύτατη πνευματικὴ φωτοχυσία, ποὺ σκεπάζει ὅλη τὴν κτίση, τὰ βουνά, τὴ θάλασσα, τὸν κάθε βράχο, τὸ κάθε δέντρο, τὴν κάθε πέτρα, τὸ κάθε πλάσμα. Ὅλα εἶναι ἁγιασμένα, ὅλα γιορτάζουνε, ὅλα ψέλνουνε, ὅλα εὐφραίνονται, ὅλη ἡ φύση εἶναι «ὡς ἐλαία κατακαρπὸς ἐν τῷ οἴκω τοῦ Θεοῦ». Κανεὶς δὲν νοιώθει στὴν καρδιὰ του τέτοια χαρά, παρὰ μονάχα ἐκεῖνος ποὺ....

Τά Χριστούγεννα τοῦ κυρ-Μανώλη στήν Πόλη

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «Τό σταυροδρόμι τῆς καρδιᾶς μου»,
τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, σελίδα 85, ἐκδόσεις «Φιλοκαλία»
Τά Χριστούγεννα στήν Πόλη γιορτάζονται ταπεινά. Καί ὅταν λέμε ταπεινά, ἐννοοῦμε τήν ἀφαίρεση τῆς ἐξωτερικῆς λαμπρότητας καί τήν καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ κάλλους. Κάτι, τό μή χριστιανικό περιβάλλον, κάτι, ἡ βαριά κληρονομιά τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως, ὁδηγοῦν σ᾽ αὐτό τό κατανυκτικό ἦθος.
Ἔτσι θά περνοῦσαν καί τά Χριστούγεννα ἐκεῖνα γιά τόν κύρ Μανώλη τό λουστραδόρο. Μάστορας στή δουλειά του. Δούλευε μέ μεράκι τά ἔπιπλα, σάν καλλιτέχνης πραγματικός, χωρίς νά βιάζεται καί χωρίς νά λογαριάζει τό κέρδος ἤ τή ζημιά. Ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι του ἔπρεπε νά λάμπει «ἡλίου φαεινότερον», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος. Καί προσέθετε:
- Προπάντων, ὅμως, προσοχή στό βάθος τῆς λάμψης, μιᾶς καί εἶναι εὔκολο νά...

24 Δεκ 2019

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ ἡ μυθοποίηση τῶν Χριστουγέννων»

Τοῦ πατρὸς  Γεωργίου Μεταλληνοῦ
Ἀπό τὸ βιβλίο: «Παρεμβάσεις Ἱστορικὲς καὶ Θεολογικές», ἐκδ. «Διήγηση», Ἀθήνα 1998.
Ὁ σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. «Ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἴνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται» (τροπάριο Χριστουγέννων). «Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἴνα ἠμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Μ. Ἀθανάσιος). «Ἄνθρωπος γὰρ ἐγένετο ὁ Θεὸς καὶ Θεὸς ὁ ἄνθρωπος» (Ἰ. Χρυσόστομος). Στὴ λογικὴ ἑνὸς ἠθικιστοῦ ὁ ὅρος «θεοποιηθῶμεν», ποὺ χρησιμοποιοῦν Πατέρες, ὅπως ὁ Μ. Ἀθανάσιος, εἶναι σκάνδαλο. Γι’ αὐτὸ μιλοῦν γιὰ «ἠθικὴ θέωση». Διότι φοβοῦνται νὰ δεχθοῦν ὅτι μὲ τὴ θέωση μεταβάλλεται «κατὰ χάριν» αὐτὸ ποὺ ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι «κατὰ φύσιν» (ἄκτιστος, ἄναρχος, ἀθάνατος). Τὰ Χριστούγεννα εἶναι, γι’ αὐτό, ἄμεσα συνδεδεμένα καὶ μὲ τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀνάληψη καὶ τὴν Πεντηκοστή.
Ὁ Χριστὸς-Θεάνθρωπος χαράζει τὸ δρόμο, ποὺ καλεῖται νὰ βαδίσει κάθε σωζόμενος ἄνθρωπος, ἐνούμενος μαζί Του. Ὁ Εὐαγγελισμὸς καὶ τὰ Χριστούγεννα ὁδηγοῦν στὴν Πεντηκοστή, τὸ γεγονὸς τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, μέσα δηλαδὴ στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἂν τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ γέννηση τοῦ Θεοῦ ὡς ἀνθρώπου, ἡ Πεντηκοστὴ εἶναι ἡ τελείωση τοῦ ἀνθρώπου ὡς Θεοῦ κατὰ χάριν. Μὲ τὸ βάπτισμά μας μετέχουμε στὴ σάρκωση, τὸ θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ζοῦμε καὶ μεῖς τὰ «Χριστούγεννά μας», τὴν ἀνὰ-πλασή μας. Οἱ Ἅγιοι δέ, ποὺ φθάνουν στὴν ἕνωση μὲ τὸ Χριστό, τὴ θέωση, μετέχουν στὴν...

Τά Χριστούγεννα... γεννήθηκε ὁ Χριστός!

Γράφει ὁ Γεώργιος Ἔξαρχος, Φιλόλογος
«Τὰ Χριστούγεννα γεννήθηκε ὁ Χριστός!». Αὐτονόητο; Ἴσως γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Ὅμως καὶ αὐτὸ πλέον συζητεῖται…
Πολλὲς φορὲς κατὰ τὸ πάρελθον ἐπιχειρήθηκε νὰ καταργηθεῖ ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγεννων διὰ τῆς βίας ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας. Τὸ 1644 στὴν Βρεττανία, ὁ Ὄλιβερ Κρόμγουελ καὶ τὸ κόμμα τῶν πουριτανῶν, θέλησαν νὰ καταργήσουν μὲ νόμο τὰ Χριστούγεννα. Ἔτσι ἡ ἥμερα ἀπαγορεύθηκε νὰ εἶναι ἀργία, ἡ δὲ βουλὴ συνεδρίαζε κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων γιά περισσότερο ἀπὸ μία δεκαετία.
Τὸν περασμένο αἰῶνα στὴν κομμουνιστικὴ Ῥωσσία εἶχαν ἀπαγορευθεῖ τὰ Χριστούγεννα ἀπὸ τὸ 1917 ὡς τὸ 1990 ὁπὀτε καὶ κατέρρευσε τὸ καθεστώς. Ἐπὶ κυβερνήσεως δὲ Στάλιν εἶχαν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὰ σταλινούγεννα!
Ἡ χειρότερη ὅμως πολεμικὴ τῶν Σιωνιστῶν εἲναι αὐτὴ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία μεταβάλλει τὸ ὑπερκόσμιο γεγονὸς σὲ ἐγκόσμιο καὶ ὑλιστικό. Φθάσαμε σήμερα, νὰ προβάλουμε μία ἐντελῶς εἰδωλολατρικὴ ἀτμόσφαιρα στὰ σπίτια μας καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ στὴν....

Μόρφου Νεόφυτος: Ἡ Γέννα τοῦ Χριστοῦ μέσα στὴ Θεία Λειτουργία


«Προσκυνοῦμεν σου τὴν Γένναν Χριστέ, δεῖξον ἡμῖν καὶ τὰ θεῖα σου Θεοφάνεια»

Φώτης Κόντογλου: Οἱ ἑλληνικὲς γιορτὲς καὶ τὰ ἁγνὰ ἔθιμά μας. Ἀθάνατη ἑλληνικὴ φυλή! Φτωχὴ μὰ ἀρχοντομαθημένη!

Τὰ Χριστούγεννα, τὰ Φῶτα, ἡ Πρωτοχρονιά, κι ἄλλες γιορτές, γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους δὲν εἶναι καθόλου γιορτὲς καὶ χαρούμενες μέρες, ἀλλὰ μέρες ποὺ φέρνουνε θλίψη καὶ δοκιμασία. Δοκιμάζονται οἱ ψυχὲς ἐκείνων ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ χαροῦνε, σὲ καιρὸ ποὺ οἱ ἄλλοι χαίρουνται. Παρεκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι πικραμένοι ἀπὸ τὶς συμφορὲς τῆς ζωῆς, τοὺς χαροκαμένους, τοὺς ἀρρώστους, οἱ περισσότερο, πικραμένοι, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς στενεύει ἡ ἀνάγκη νὰ γίνουνε τοῦτες τὶς χαρμόσυνες μέρες ζητιάνοι, διακονιαρέοι. Πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ μὴ δίνουνε σημασία στὴ δική τους εὐτυχία, μὰ γίνουνται ζητιάνοι γιὰ νὰ δώσουνε τὴ χαρὰ στὰ παιδιά τους καὶ στ’ ἄλλα πρόσωπα ποὺ κρέμουνται ἀπ’ αὐτούς. Οἱ τέτοιοι κρυφοκλαῖνε ἀπὸ τὸ παράπονό τους κι’ αὐτοὶ εἶναι οἱ πιὸ μεγάλοι μάρτυρες, ποὺ καταπίνουνε τὴν πίκρα τοὺς μέρα νύχτα, σὰν τὸ πικροβότανο.
Ἴσα-ἴσα αὐτὲς τὶς ἁγιασμένες μέρες ποὺ θὰ’πρεπε νὰ σμίξουνε πιὸ κοντὰ οἱ ἄνθρωποι συναμεταξύ τους, «νὰ περιπτυχθῶσιν ἀλλήλους», ἴσια ἴσια αὐτὲς τὶς μέρες ἀποξενώνουνται περισσότερο ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον, χωρίζουνται σὲ....

Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας: Ἕνας χαρισματοῦχος Γέροντας, σφοδρὸς πολέμιος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 23η Δεκεμβρίου 2019
Μια ακόμη οσιακή και αγιασμένη μορφή  της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας έφυγε από τη μάταια και πρόσκαιρη αυτή ζωή και προσετέθη στην ουράνια και θριαμβεύουσα Εκκλησία. Πρόκειται για τον Γέροντα και ιερομόναχο Εφραίμ της Αριζόνας, πρώην Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου αγίου Όρους.
Ο μακαριστός π. Εφραίμ αναδείχθηκε σε μια από τις γνησιότερες μοναστικές και ασκητικές προσωπικότητες του αγιορειτικού Μοναχισμού, πιστός συνεχιστής της μακραίωνης Ορθοδόξου μοναστικής και ησυχαστικής Παραδόσεως, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους ιεραποστόλους των εσχάτων χρόνων. Με την δυναμική και ισχυρή του προσωπικότητα, αλλά προ παντός με την ακτινοβολία της αγίας του ζωής, κατόρθωσε να γίνει πόλος έλξεως και αίτιος σωτηρίας χιλιάδων ψυχών. Κατόρθωσε να επιβληθεί στις συνειδήσεις του πιστού λαού του Θεού, να κερδίσει την αγάπη, την εκτίμηση, τον σεβασμό και την ολοκληρωτική αφοσίωση πολλών κληρικών και λαϊκών, ελλήνων και ξένων, έτσι ώστε να αξιωθεί να γίνει, με την οικονομική συνδρομή πολλών πνευματικών του τέκνων, ιδρυτής, κτίτωρ και πνευματικός οδηγός μιας πλειάδος Ορθοδόξων Ιερών Μονών, 20 τον αριθμό, στις ΗΠΑ και στον Καναδά και πνευματικός οδηγός τεσσάρων αγιορειτικών Μονών και δέκα γυναικείων Ιερών Μονών στην Ελλάδα. Αναδείχθηκε όμως παράλληλα και σε έναν από τους μεγαλύτερους πολέμιους της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, γι’ αυτό και πολεμήθηκε, όσο ελάχιστοι, από οικουμενιστικούς κύκλους, την Μασονία και τον Διεθνή Σιωνισμό και μάλιστα εκεί ακριβώς όπου....

Μήνυμα Χριστουγέννων Μητροπολίτου Αἰτωλίας Κοσμᾶ «… Ουκ ην τόπος εν τω καταλύματι …» (Λουκ. β΄, 7)
Σήμερα Χριστούγεννα, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ας θελήσουμε, με ταπείνωσι, ειλικρίνεια και θερμή πίστι, να θυμηθούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ως άνθρωπος, ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός.
Μια φτωχή και νεαρή κόρη, η οποία έμελε να γίνη η πιο γνωστή, η πιο προσφιλής, το καύχημα και το εγκαλώπισμα των γυναικών όλων των αιώνων, η Μαρία από τη Ναζαρέτ,  συνοδευομένη από τον γέροντα προστάτη Ιωσήφ, άνδρα δίκαιο, θεοσεβή και άμεμπτο, πορευόταν από την Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Πήγαιναν να απογραφούν σύμφωνα με την διαταγή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. «Ανέβη και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλιν Δαυΐδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, … απογράψασθαι συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτώ γυναικί, ούση εγκύω» (Λουκ. β , 4), σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
Όταν έφθασαν στην Βηθλεέμ, ζήτησαν κατάλυμα για να μείνουν. «Ουκ ην τόπος εν τω καταλύματι…» (Λουκ. β , 7), σημειώνει και πάλι ο ιερός Ευαγγελιστής.  Ούτε στα σπίτια, ούτε στο πανδοχείο υπήρξε τόπος.  Εκείνη τη νύχτα, μας γνωρίζει πάλι το ιερό κείμενο, «επλήσθησαν αι ημέραι του τεκείν αυτήν». Συμπληρώθηκαν οι ημέρες για να....

Ὁ πάπα-Γιώργης καὶ μὲ τὸ θάνατό του ξεσκέπασε τὴν «ἐνημέρωση» τοῦ 4ου Ράιχ…

Εἶναι γνωστὸ πλέον  ὅτι ἡ «ἐνημέρωση» εἶναι ὑποταγμένη, ΠΛΗΡΩΣ, στοὺς μαφιόζους τοῦ χρήματος, συνακόλουθα στὶς δυνάμεις τοῦ σύγχρονου φασισμοῦ (Νέα Τάξη-4ο Ράιχ). Τὰ πάντα φιλτράρονται στὶς μεγάλες βιομηχανίες τῆς «ἐνημέρωσης»…
Τὰ μεγάλα προπαγανδιστικὰ λαρύγγια (ΜΜΕ) μᾶς σερβίρουν ὄχι ἁπλῶς τὶς εἰδήσεις καὶ τὴν «ψυχαγωγία» φιλτραρισμένα, ἀλλὰ καὶ ἀλλοιωμένα, ΠΑΝΤΑ σύμφωνα μὲ τὶς πολιτικὲς ἐπιταγὲς καὶ τὰ ἰδεολογικὰ δόγματα τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ τοῦ 4ου Ράιχ.
Αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ στὰ ΜΜΕ εἶναι ὁ Μηδενισμὸς καὶ ἡ αὐθάδειά του, μία ἀχαλίνωτη «ἀντιρατσιστικὴ» (στὴν πραγματικότητα ἄκρως ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ) καὶ «ἀντιεθνικιστικὴ» μυθολογία: Στὴν πραγματικότητα πλανητικὰ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ, δηλαδὴ παραληρηματικὴ ΥΠΕΡ τῆς Παγκοσμιοποίησης, τῆς ΕΕ καὶ τῶν ΥΠΕΡ-ἐθνικῶν ἐλὶτ ἐξουσίας.
Κάθε φωνὴ πατριωτικὴ καὶ ἀντίθετη στὰ Μαντεῖα καὶ τὰ ἱερατεῖα τῆς Παγκοσμιοποίησης (ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ κ.λπ) φιμώνεται, διώκεται ἀγρίως καὶ....

Τὰ δῶρα τῶν Μάγων καὶ ὁ συμβολισμός τους

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς,
ἀπόσπασμα ἀπὸ: «Θεὸς ἐπὶ γῆς, ἄνθρωπος ἐν Οὐρανῶ», Ὁμιλίες Α΄
«Καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν» (Ματθ. Β΄11).
Τρία δῶρα ἔφεραν στὸ νεογέννητο Βασιλιά. Καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλουν συμβόλισαν τὴν ἁγία καὶ ζωοποιὸ Τριάδα, στὸ ὄνομα τῆς Ὁποίας ἦρθε στὸν κόσμο τὸ παιδὶ Ἰησοῦς, ἀλλὰ καὶ τὴν τριπλή διακονία τοῦ Κυρίου: τὴ βασιλική, τὴν ἱερατικὴ καὶ τὴν προφητική, γιατί ὁ χρυσὸς συμβολίζει τὴν αὐτοκρατορική, τὸ λιβάνι τὴν ἱερατικὴ καὶ ἡ σμύρνα τὴν προφητικὴ ἢ τὴ θυσιαστική. Τὸ νεογέννητο βρέφος θὰ γινόταν ὁ Βασιλιᾶς τοῦ ἀθάνατου βασιλείου, ὁ ἀναμάρτητος ἱερέας καὶ προφήτης καί, ὅπως οἱ περισσότεροι προφῆτες πρὶν ἀπ’ Αὐτόν, θὰ θανατωνόταν.
Ὅλοι τὸ γνωρίζουν πὼς ὁ χρυσὸς μαρτυρεῖ κάποιον βασιλιὰ καὶ τὴ βασιλεία του. Ὅλοι γνωρίζουν πὼς τὸ λιβάνι μαρτυρεῖ ἱερωσύνη καὶ προσευχή. Κι ἐπίσης ὅλοι γνωρίζουν ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ πὼς τὸ λιβάνι μαρτυρεῖ τὴ θνητότητα. Ὁ Νικόδημος ἄλειψε τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ Ἰησοῦ μὲ μύρα (Ἰωάν. Ιθ΄ 39-40). Ἄλειφαν τὰ σώματα γιὰ νὰ τὰ διατηρήσουν κάπως περισσότερο ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ θανάτου. Ὁ κόσμος φωτίστηκε ἀπὸ τὸν Χριστό, ποὺ ἔλαμψε σὰν χρυσός. Καὶ γέμισε ἀπὸ προσευχὲς καὶ θυμιάματα, ὅπως ἕνας ναός. Ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη γέμισε ἀπὸ τὸ ἄρωμα τῆς διδασκαλίας Του.
Τὰ τρία δῶρα ὅμως συμβολίζουν ἐπίσης τὴν καρτερία καὶ τὸ ἀμετάβλητο. Ὁ χρυσὸς...

Παπαδιαμάντης: Χριστούγεννα

Τὴν ζωγραφιὰ μὲ τὸν Παπαδιαμάντη ἀριστερά, μᾶς τὴν ἔστειλε φίλος. Τραβήχτηκε σὲ ἔκθεση τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, καὶ ἀπεικονίζει «τὸν ρεμβασμὸ τῶν Χριστουγέννων» τοῦ κὺρ Ἀλέξανδρου.
Ἐὰν τὸ Πάσχα εἶναι ἡ λαμπρότατη τοῦ Χριστιανισμοῦ ἑορτὴ (1), τὰ Χριστούγεννα βεβαίως εἶναι ἡ γλυκύτατη καὶ συγκινητικωτάτη, καὶ διὰ τοῦτο ἀνέκαθεν ἐθεωρήθη ὡς οἰκογενειακὴ κατ’ ἐξοχὴν ἑορτή.
Ἐν τὴ Ἑσπερία δὲ τὰ κατ’ αὐτὴν ἀνεπτύχθησαν καὶ διετυπώθησαν ὄντως, ὥστε προσέλαβεν ἰδιόρρυθμον τινὰ τύπον, καὶ ἤθη, ἔθιμα καὶ παραδόσεις ἰδιαίτεραι πρὸς αὐτὴν συνεκροτήθησαν (2) καὶ ἐπ’ αὐτῆς ἀντεπέδρασαν.
 Ὁλόκληρον φιλολογίαν ἀποτελούσι τὰ λεγόμενα Contes de Noel, τὰ Χριστουγεννιάτικα δήλ. παραμύθια, ὧν τινὰ ἐξόχων συγγραφέων ἔργα εἶναι ὡραιότατα, βιβλιοθήκην δὲ ὁλόκληρον δύνανται νὰ γεμίσωσι τὰ κατ' ἔτος ἐκδιδόμενα Christmas Numbers, τὰ ἔκτακτα δήλ. φυλλάδια τῶν εἰκονογραφημένων περιοδικῶν (3)} τὰ δημοσιευόμενα ἐπὶ τὴ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, μετὰ καλῶν εἰκόνων καὶ ποικιλωτάτης τερπνῆς ὕλης.
 Οὐδὲν δὲ ἄπορον ἂν ἐν τ Δύσει ἰδίως ἀνεπτύχθη ἡ ἑορτὴ αὔτη, διότι...

Τὰ κάλαντα ὡς ἔκφραση θεολογίας

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἔχουν μιὰ πηγαία χαρά, ἕναν δυναμισμό. Ἀνανεώνονται καὶ ἀνακαινίζονται διαρκῶς. Ὁ πόθος κι ἡ λαχτάρα τοὺς μεγαλώνει ὅσο κι ἡ ἀναμονή τους. Ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ Χριστὸς "γεννᾶται σήμερον" εἶναι ἔντονη. Δυστυχῶς, σταδιακὰ οἱ Χριστιανοὶ χάσαμε αὐτὴν τὴν ἔνταση τοῦ πόθου στὸν βωμὸ μιὰ ἐμπορευματοποίησης κι ἑνὸς κέρδους. Ἀκόμη καὶ τὰ κάλαντα σταδιακὰ ἔχουν χάσει τὴ γνησιότητά τους ὅσο καὶ τὰ παιδιὰ χάνουν τὴν παιδικότητά τους καὶ μπαίνουν στὸ καλούπι αὐτοῦ το κέρδους. Δὲν συνειδητοποιοῦν ὅτι....

Ἑρμηνεία στὸν Χριστουγεννιάτικο Ἰαμβικὸ Κανόνα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

«...Διάβαζα τ᾿ ἀρχαῖα τροπάρια, καὶ βρισκόμουνα σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὴ μεταδώσω στὸν ἄλλον. Πρὸ πάντων ὁ ἰαμβικὸς Κανόνας «Ἔσωσε λαόν», μὲ κεῖνες τὶς παράξενες καὶ μυστηριώδεις λέξεις, μ᾿ ἔκανε νὰ θαρρῶ πὼς βρίσκουμαι στὶς πρῶτες μέρες τῆς δημιουργίας, ὅπως ἦταν πρωτόγονη ἡ φύση ποὺ μ᾿ ἔζωνε, ὁ θεόρατος βράχος, ποὺ κρεμότανε ἀπάνω ἀπὸ τὴ μικρὴ ἐκκλησιά, ἡ θάλασσα, τ᾿ ἄγρια δέντρα καὶ τὰ χορτάρια, οἱ καθαρὲς πέτρες, τὰ ρημονήσια ποὺ φαινότανε πέρα στὸ πέλαγο, ὁ παγωμένος βοριὰς ποὺ φυσοῦσε κ᾿ ἔκανε νὰ φαίνουνται ὅλα κατακάθαρα, τ᾿ ἀρνιὰ ποὺ βελάζανε, οἱ τσομπάνηδες ντυμένοι μὲ προβιές, τ᾿ ἄστρα ποὺ λάμπανε σὰν παγωμένες δροσοσταλίδες τὴ νύχτα! Ὅλα τά ῾βλεπα μέσ᾿ ἀπὸ τοὺς χριστουγεννιάτικους ὕμνους, μέσ᾿ ἀπὸ τὰ ἰαμβικὰ ἐκεῖνα ἀποκαλυπτικὰ λόγια, σὰν καὶ τοῦτα»... Φώτης Κόντογλου.
Διαβάστε τὸν Ἰαμβικὸ κανόνα καὶ τὴν ἀπόδοσή του ἀπὸ τὸν φιλόλογο Γεώργιο Ἔξαρχο…

Ἐπίτιμος Α/ΓΕΝ Χρηστίδης: Ἡ ἀπραξία στὰ ἑλληνοτουρκικὰ ὑποκρύπτει δειλία καὶ ἀπραξία!

Μεγάλη ἀπειλή: Κλείνει σχολεῖα ἡ ὑπογεννητικότητα

Σύμφωνα μὲ τὸ Ἔθνος τῆς Κυριακῆς σὲ 16 χρόνια θὰ ἔχουν «ἐξαφανιστεῖ» 430.000 µἀθητὲς καὶ τὸ 2050 ὁ πληθυσµὸς τῆς χώρας θὰ ἔχει µεἰωθεῖ κατὰ 3 ἑκατοµµύρια
Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση τῆς Βουλῆς, ἡ Ἑλλάδα ἐξελίσσεται σὲ μία χώρα... γερόντων, καθὼς τὰ ἑπόμενα τριάντα χρόνια οἱ θάνατοι θὰ εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις. Ἡ Ἑλλάδα δὲν γνώρισε μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τὴν «έκρηξη» τῶν γεννήσεων ποὺ σημάδεψε τὴν πλειονότητα τῶν ἀνεπτυγμένων χωρῶν τοῦ πλάνήτη.
Ἡ μεγάλη μείωση τῶν γεννήσεων στὰ χρόνια της σκληρῆς κρίσης ἔχει ἤδη ἀφήσει τὸ ἀποτύπωμά της στὸ....

Σάλος μὲ τὴν νέα σειρὰ τοῦ netflix ποὺ παρουσιάζει τὸν Ἰησοῦ ὡς ὁμοφυλόφιλο…

Γιὰ ἀκόμη μία φορά, λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ μεγάλη χριστιανικὴ γιορτή, τὸ παγκοσμιοποιητικὸ ψευτοπροοδευτικὸ σύστημα - καὶ στὴν βιομηχανία τοῦ θεάματος - ξαναχτυπᾶ. Σὲ νέα βραζιλιάνικη σειρὰ μὲ τὸν τίτλο «The First Temptation of Christ» (Ὁ Πρῶτος Πειρασμὸς τοῦ Χριστοῦ), ποὺ προβάλλεται ἀπὸ τὶς 3 Δεκεμβρίου στὴν γνωστὴ μεγάλη τηλεοπτικὴ πλατφόρμα Netflix, παρουσιάζεται ὁ Ἰησοῦς gay!... Πού φέρνει, μάλιστα, στὸ σπίτι τὸν σύντροφό του γιὰ νὰ γνωρίσει τὴν οἰκογένειά του!
Ἡ ταινία περιγράφεται ἀπὸ τὴν πλατφόρμα ὡς ἕνα «βέβηλο (ὡστόσο τὸ προβάλλουν!...) χριστουγεννιάτικο ἀφιέρωμα» ἀπὸ τοὺς "Porta dos Fundos", οἱ ὁποῖοι εἶναι μία ὁμάδα πέντε ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ Rio de Janeiro, ποὺ ξεκίνησαν νὰ....

Ἀκτιβιστὴς ΛΟΑΤKI ἦταν παρὼν στὴν «Ἱεραρχία» τῶν σχισματικῶν Οὐκρανῶν!

Ὁ γνωστὸς στὴν Οὐκρανία ἀκτιβιστὴς ΛΟΑΤ Ivan Ryabchiy ἐργάστηκε στὴν «Ἱεραρχία» τῆς OCU ὡς διερμηνέας.
Στὴν «Ἱεραρχία» τῆς OCU, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 14 Δεκεμβρίου 2019, παρατηρήθηκε ἡ παρουσία διάσημου στὴν Οὐκρανία ἀκτιβιστὴ ΛΟΑΤ Ivan Ryabchiy, ἀναφέρει ἡ δημοσίευση EADaily.
Ο Ryabchiy, ἐπίσης γνωστὸς μὲ τὸ ψευδώνυμο Ἰβᾶν Τιουσσό, καθόταν μαζὶ μὲ τὰ μέλη τῆς «Ἱεραρχία» τῆς OCU δίπλα στοὺς «ἱεράρχες» Δημήτριο Ρουντιοὺκ καὶ Μιχαὴλ (Φιλὶπ) Λιαρός, ὁ ὁποῖος τὸν Μάιο τοῦ 2019 ἀνακοίνωσε τὴν ὑποταγή του στὴ Μητρόπολη Γαλλίας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Ο Ryabchiy ἦταν παρὼν στὴ Ἱεραρχία ὡς διερμηνέας τοῦ Λιαρός, ὁ ὁποῖος εἶναι Γάλλος ὑπήκοος.
Οἱ συντάκτες τῆς σελίδας τοῦ Facebook, ποὺ συμπάσχουν τὴν UOC-KP, ἔγραψαν στὸ  σχόλιο γιὰ τὴν παρουσία τοῦ ἀκτιβιστῆ ΛΟΑΤ στὴν «Ἱεραρχία» τῆς  OCU: «Ο Ryabchy εἶναι δηλωμένος ὁμοφυλόφιλο. Συμμετέχει τακτικὰ σὲ ὅλες τὶς γκέι παρελάσεις ποὺ ἔγιναν στὸ Κίεβο. Καὶ τώρα συμμετέχει στὴν Ἱεραρχία τῆς OCU. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ αὐτό, στὴν OCU δὲν πρόκειται νὰ....

23 Δεκ 2019

Τά Χριστούγεννα τοῦ Παπαδιαμάντη

Τοῦ Κῶστα Βάρναλη
Ὁ οὐρανὸς ἔβρεχε διαρκῶς λεπτὸν νερόχιονον, ὁ γραῖος ἀδιάκοπος ἐφύσα καὶ ἦτο ψῦχος καὶ χειμὼν τὰς παραμονὰς τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους… 

Ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος εἶχε νηστεύσει ἀνελλιπῶς ὁλόκληρον τὸ Σαρανταήμερον καὶ εἶχεν ἐξομολογηθεῖ τὰ κρίματά του (Παπᾶ-Δημήτρη τὸ χέρι σου φιλῶ!). Καὶ ἀφοῦ ἐγκαίρως παρέδωσε τὸ χριστουγεννιάτικον διήγημά του εἰς τὴν “Ἀκρόπολιν” καὶ διέθεσεν ὁλόκληρον τὴν γλίσχρον ἀντιμισθίαν του πρὸς πληρωμὴν τοῦ ἐνοικίου καὶ τῶν ὀλίγων χρεῶν του, γέρων ἤδη κεκμηκῶς ὑπὸ τῶν ἐτῶν καὶ τῆς νηστείας, ἀποφεύγων πάντοτε τὴν πολυάσχολον τύρβην, ἀλλὰ φιλακόλουθος πιστός, ἔψαλεν, ὡς συνήθως, μὲ τὴν βραχνὴν καὶ σπασμένην φωνήν του, πλήρη ὅμως ἐνθέου πάθους, ὡς ἀριστερὸς ψάλτης, εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου τὰς Μεγάλας Ὥρας, σχεδὸν ἀπὸ στήθους, καὶ ὄτε ἐπανῆλθεν εἰς τὸ πτωχικὸν τοῦ δωμάτιον, δὲν εἶχεν ἀκόμη φέξει! 

Ἤναψε τὸ κηρίον του καὶ τῆ βοηθεῖα τοῦ κηρίου (καὶ τοῦ Κυρίου!) ἔβγαλε τὸ ὑπόδημά του τὸ ἀριστερόν, διότι τὸν ἠνώχλει ὁ κάλος, καὶ ἠμικλιντος ἐπὶ τῆς πενιχρᾶς στρωμνῆς του, πολλὰ ρεμβάζων καὶ οὐδὲν σκεπτόμενος, ἤκουε τὰς ὀρυγᾶς τοῦ κραταιοῦ ἀνέμου καὶ τοὺς κρότους τῆς βροχῆς καὶ ἔβλεπε νοερῶς τὸν πορφυροῦν πόντον νὰ ρήγνυται εἰς τοὺς σκληροὺς αἰχμηροὺς βράχους τοῦ νεφελοσκεποὺς καὶ χιονοστεφάνου Ἄθω. 
Ἐκρύωνεν. Ἀλλὰ τὸ καφενεῖον τοῦ κὺρ Γιάννη τοῦ Ἀγκιστριώτη ἦτο κλειστόν. Ἀλλὰ καὶ ὀβολὸν δὲν εἶχε νὰ

Καθηγητὴς Σχολῆς Εὐελπίδων: «Ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζει τὸν ἔσχατο κίνδυνο στὴν Ἱστορία της»

Εἶναι ποὺ νοιάζονται γιὰ τὸ δημογραφικό! 500 πολυτέκνους πετάει στὸ δρόμο τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας!

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Η ΚΕΡΑΜΕΩΣ! ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΠΟΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΕΙ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!
Μεγάλη εἰρηνικὴ συγκέντρωση πραγματοποιοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, αὐτὴ τὴ στιγμή, πολύτεκνοι ἀναπληρωτὲς ἐκπαιδευτικοί, ποὺ μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ τοὺς ζητοῦν νὰ μὴν ἐφαρμοστεῖ νόμος, μὲ τὸν ὁποῖο τουλάχιστον 500 πολύτεκνοι ἐκπαιδευτικοὶ μὲ μικρὰ παιδιὰ θὰ χάσουν τὴ δουλειά τους.
Σύμφωνα μὲ τὸ αἴτημά τους, οἱ συγκεντρωμένοι πολύτεκνοι ἐκπαιδευτικοὶ ζητοῦν νὰ ὑπάρξει μέριμνα γιὰ αὐτοὺς ἀπὸ τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας κᾶ Νίκη Κεραμέως καὶ νὰ προχωρήσει ἄμεσα σὲ ἀλλαγὲς τοῦ νόμου ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ψηφίστηκε τὸν περασμένο Ἰανουάριο.
Συγκεκριμένα, ὁ νόμος θὰ ἀφαιρέσει τὴν πρόταξη τῶν πολυτέκνων ἀπὸ τοὺς πίνακες τῶν ἀναπληρωτῶν καὶ ἀντὶ αὐτοῦ θὰ...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: "Οἱ κατά τόπους Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πλήν τριῶν, δέν κοινωνοῦν, ὀρθῶς καί εὐλόγως, μέ τήν ἀντικανονική «Ἐκκλησία» τῆς Οὐκρανίας"

«Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καί παράδοξον! οὐρανόν τό σπήλαιον· 

θρόνον Χερουβικόν, τήν Παρθένον· 
τήν φάτνην χωρίον· ἐν ᾧ ἀνεκλίθῃ ὁ ἀχώρητος, Χριστός ὁ Θεός· 
ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν» 
(Εἱρμός θ’ ᾠδῆς Χριστουγέννων)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Κοσμοχαρμόσυνο καί κοσμοσωτήριο τό θεῖο μήνυμα τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τῆς «Μητροπόλεως πασῶν τῶν ἑορτῶν», κατά τόν χρυσορρήμονα ἅγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον.
Μυστήριον ξένον καί παράδοξον διά τά δεδομένα τοῦ παρόντος κόσμου καί διά τήν ἀνθρώπινη λογική. Τό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ἀνεδείχθη οὐρανός, διότι ἐχώρησε «τόν ἀχώρητον παντί» Κύριον καί Θεόν μας, Αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἔχει θρόνον τόν οὐρανόν καί ὑποπόδιον τήν γῆν. Ἡ σεμνή καί ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἡ Παρθένος Μαριάμ, «ἡ ὑψηλοτέρα τῶν οὐρανῶν καί καθαρωτέρα λαμπηδόνων ἡλιακῶν» κατεστάθη χερουβικός θρόνος καί τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ. Ἡ ψυχρή καί πτωχική φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων ὑπῆρξε ὁ τόπος, ἡ ἀπέριττη βρεφική κλίνη, ὅπου ἀνεκλίθη τό Θεῖον Βρέφος, Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, «ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν».
Ἡ Ὑμνολογία, «ἡ ἱερή ποίησις καί ἡ μουσική τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ καλύτερη γλῶσσα τῆς Θεολογίας», γράφει ὁ ἀείμνηστος διαπρεπής Ἱεράρχης καί κήρυξ τοῦ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.