28 Δεκ 2019

Στὸ δρόμο ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία γιὰ νόμο ποὺ τῆς ὑφαρπάζει τὴν περιουσία!

Σὲ ἀνακοινωθὲν τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀναφέρεται ὅτι «ὁ Πατριάρχης κ. Εἰρηναῖος ἐκφράζει τὴν ἀνησυχία του καὶ εἶναι βαθειὰ συγκλονισμένος ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις». Ἡ μητρόπολη Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας καταγγέλλει ὅτι ὁ νέος νόμος θὰ ὁδηγήσει στὴν «ἁρπαγὴ τῶν ναῶν καὶ τῶν μοναστηριῶν καὶ στὴν λεηλάτηση τῆς περιουσίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, στὸ Μαυροβούνιο».
Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι κατὰ τὶς χθεσινοβραδινὲς εἰρηνικὲς κινητοποιήσεις ποὺ ἔγιναν στὴν Ποντγκόριτσα κατὰ τῆς ψήφισης τοῦ νόμου, ξυλοκοπήθηκε ἀπὸ τὴν ἀστυνομία ὁ ἐπίσκοπος Μεθόδιος καὶ πιστοὶ ποὺ προσπάθησαν νὰ τὸν προστατέψουν. Ὁ νέος νόμος γιὰ τὴν «θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν νομικὴ ὑπόσταση τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων» ὁ ὁποῖος ὑπερψηφίστηκε σήμερα τὰ ξημερώματα σὲ μία ἐπεισοδιακὴ συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, διευθετεῖ μεταξὺ ἄλλων καὶ περιουσιακὰ θέματα. Προβλέπει τὴν ἐθνικοποίηση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων γιὰ τὰ ὁποία οἱ θρησκευτικὲς κοινότητες δὲν εἶναι σὲ.... θέση νὰ ἀποδείξουν ὅτι τοὺς ἀνῆκαν πρὶν ἀπὸ τὸ 1918.
Τὴ χρονολογία αὐτή, τὸ Μαυροβούνιο ἀπώλεσε τὴν ἀνεξαρτησία του καὶ ἐντάχθηκε στὸ βασίλειο τῶν Σέρβων, τῶν Κροατῶν καὶ τῶν Σλοβένων. Τὰ μεγαλύτερα προβλήματα κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου αὐτοῦ θὰ ἀντιμετωπίσει ἡ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν δικαιοδοσία τῆς ὁποίας μετὰ τὸ 1918, μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ αὐτοματισμοῦ, περιῆλθε ὁλόκληρη ἡ περιουσία, οἱ ναοὶ καὶ τὰ μοναστήρια τῆς καταργηθείσας ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Μαυροβουνίου καὶ δὲν διαθέτει τίτλους ἰδιοκτησίας. Ὑπολογίζεται ὅτι ἡ ἔκταση γὴς ποὺ σήμερα ἀνήκει στὴν Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ μὲ βάση τὸν νέο νόμο μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστώς, ἀνέρχεται σὲ 12000 στρέμματα. Ἐπίσης, τὸ σημαντικότερο εἶναι ὅτι μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ καὶ ἡ δικαιοδοσία τῆς SPC σὲ ἑκατὸ περίπου ναοὺς καὶ μοναστήρια ποὺ ἀνεγέρθησαν πρὶν τὸ 1918, σὲ δημόσια γῆ, χωρὶς νὰ ὑπάρχει πράξη ἀγοραπωλησίας ἢ δωρεᾶς. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν σερβικὴ ὀρθόδοξη κοινότητα, ἡ δεύτερη σὲ δύναμη, ἡ μουσουλμανικὴ δὲν θὰ ἀντιμετωπίσει προβλήματα μὲ δεδομένο ὅτι ὅλα σχεδὸν τὰ τεμένη ἀνεγέρθησαν σὲ κτήματα ποὺ ἀποτελοῦσαν δωρεὰ ἰδιώτη (βακούφια).
Ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι στὴν Σερβία ἐκτιμοῦν ὅτι ὁ νόμος αὐτὸς στοχεύει στὴν ἀπόσπαση ἀπὸ τὴν Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ναῶν καὶ μοναστηριῶν καὶ τὴν παραχώρησή τους στὴν ἀνασυσταθεῖσα, τὸ 1993, ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου (CPC). Ἡ ἀποκαλούμενη ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου θεωρεῖται σχισματικὴ ἀπὸ τὴν Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ δὲν ἔχει ἀναγνωριστεῖ ἀπὸ καμία ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸν κόσμο.
voria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.