31 Δεκ 2016

Κάλαντα Χίου γιά τόν Ἅγιο Βασίλειο

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: Σοφία καὶ παράχρηση Ἐξουσίας – Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις περὶ Πάπα

Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, μιλάει στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα μὲ θέμα: «Εὐγένιος Βούλγαρις. Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ», ποὺ συνδιοργάνωσαν ἡ  Ἱ. Μητρόπολις Κερκύρας καὶ ἡ Ἱ.Μ.Μ. Βατοπαιδίου στο Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν, στὶς 18-19 Νοεμβρίου 2016. Ὁ τίτλος τῆς εἰσήγησής του εἶναι: «Σοφία καὶ παράχρηση Ἐξουσίας – Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις περὶ Πάπα».

Μ.Κ.Ο. στὴν Κύπρο στὴν ὑπηρεσία τοῦ οἰκουμενισμοῦ…

Γιατί γιορτάζουν τὰ Χριστούγεννα αὐτοὶ πού δὲν πιστεύουν στὸν Χριστό;
Σχόλιο Κατάνυξις: «Ἁλιεύσαμε τὴ συγκεκριμένη εἴδηση ἀπὸ περιέργεια γιὰ τὸν εὐφάνταστο τίτλο. Ἡ συνέχεια τοῦ ἄρθρου ὑπῆρξε ἀποκαλυπτική, γιὰ τὶς πολιτικὲς καὶ τὴ μεθοδολογία τῆς νέας τάξης πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ τὸν ὕποπτο ρόλο τῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων, στὴν ἐπιβολὴ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Σῆμα κατατεθὲν στὶς πρακτικές τους, τὸ μίσος καὶ ἡ ἀποστροφὴ σὲ κάθε τι Ὀρθόδοξο καὶ Πατριωτικό. Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ποὺ δῆθεν ὑπηρετοῦν τὴν ὑψηλὴ ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου "οὐμανισμοῦ", χωρὶς διαφορές, χρωματικές, φυλετικὲς ἢ θρησκευτικές, οἱ ἴδιοι προετοιμάζουν τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση καὶ πανθρησκεία, ποὺ ἀπαιτεῖ τὴν ἀριθμοποίηση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ὑπονομεύοντας δολίως τὴν ἀνεκτίμητη ἀξία τῆς ἀθάνατης ἀνθρώπινης ψυχῆς».
Διαβάστε τό ἀπαράδεκτο ἄρθρο τῆς Μ.Κ.Ο….

30 Δεκ 2016

Τὸ ὀρθόδοξο καὶ ἑλληνικὸ στοιχεῖο τῆς Κάτω Ἰταλίας σὲ ἕνα ὄμορφο μουσικὸ βίντεο!

Λιγότεροι κατὰ 74.270 οἱ Ἕλληνες στὴν τελευταία καταμέτρηση!

Ἀνησυχητικὰ μηνύματα ἀναφορικὰ μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς Ἑλλάδας καὶ τὴν ἀνανέωσή του, προέκυψαν ἀπὸ τὴ σχετικὴ ἔκθεση τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), μετὰ τὴν τελευταία καταμέτρηση τὴν 1η Ἰανουαρίου 2016. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ προέκυψαν, ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας ἔχει μειωθεῖ κατὰ 0,68%, ἢ ἀλλιῶς περίπου 80.000 ἄνθρωποι λιγότεροι σὲ σχέση μὲ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2015. Πιὸ ἀναλυτικά, ὁ ἀριθμὸς τῶν μόνιμων κατοίκων ἀνῆλθε σὲ 10.783.748 ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων 5.224.210 ἄνδρες καὶ 5.559.538 γυναῖκες. Τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2015, ὁ πληθυσμὸς ἀνερχόταν σὲ 10.858.018 ἄτομα.
Ἡ μείωση συνιστᾶ ἀπόρροια τῆς φυσικῆς κάμψης τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ὁποία ἀνῆλθε σὲ 29.365 ἄτομα (91.847 γεννήσεις - 121.212 θάνατοι) ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρνητικῆς καθαρῆς μετανάστευσης, ἡ ὁποία διαμορφώθηκε σὲ....

Ἐφιάλτης Μεσημβρινός ΙΙ. (Ἡ «Σύνοδος» μὲ Δ καὶ Ο)

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης, Ἀκρωτήρι Χανίων
«Φτιάχνω τοὺς δικούς μου μοναχούς, τοὺς δικούς μου ἱερεῖς, γιὰ νὰ βγοῦν οἱ δικοί μου ἐπίσκοποι, οἱ δικοί μου πατριάρχες ποὺ θὰ κάνουν δικούς μου καὶ τοὺς πιστούς.» (ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ Ι  2001)
Ἐκάθησα κάτω ἀπὸ τὸ σκιερὸ ἀρμυρίκι, δίπλα στὴ θάλασσα ζητώντας λίγη δροσιὰ στὸ αῦμα τοῦ μεσημεριοῦ καὶ σιγὰ σιγὰ κοιτῶντας τὰ κύματτα σὰ νὰ μὲ πῆρε ὁ ὕπνος.
Καὶ νά! Αἴφνης παρουσιάζεται μπροστά μου πλάσμα  αἰθέριο, πνεῦμα, φάντασμα, ἄγγελος, δαίμονας...  Δὲν μποροῦσα νὰ καταλάβω τὶ ἦταν.
-«Ἀκολούθησέ μας», μοῦ εἶπε.
Ξαφνικὰ ἔνοιωσα ὅτι ἦταν δύο τὰ πλάσματα, σὰν ἄγγελοι φαινόταν. Σχεδὸν ἴδιοι, μὰ πάλι δὲν ἦταν ἴδιοι ἀκριβῶς.
-«Ἔλα μαζί μας». Καὶ πέταξαν στὸνἀέρα.
Πετοῦσα καὶ γῶ μαζί τους ἀπορῶντας πῶς συμβαίνει αὐτό. Φτάσαμε σὲ ἕνα κτίριο. Εἶχε καμάρες στὸ χρώμα τῆς ὥχρας,ἦταν κάπως κυκλικό ἀπὸ τὴ μεριὰ ποὺ κοιτοῦσα,  ἔβλεπα γκρίζα ὑαλοστάσια, μιὰ τετράγωνη κατασκευὴ στὸ κεραμιδὶ καὶ στὴ μέση ἕνα ἡμικυκλικὸ μὲ γαλάζιες καὶ λευκὲς λωρίδες-θὰ εὶναι ὁ ἀνελκυστήρας καὶ οἱ σκάλες, σκέφτηκα.
Δὲν πρόλαβα νὰ συγκρατήσω κάτι ἄλλο καὶ βρέθηκα μέσα στὸ κτίριο μαζί μὲ τὰ  δύο πλάσματα ποὺ μὲ....

Ἡ ἀληθινὴ θεολογία τοῦ Φώτη Κόντογλου

Εἴπαμε πώς, ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, ὄχι μοναχά δέν διαβάζουμε, ἀλλά κἂν δέν ξέρουμε ἂν ὑπάρχουνε οἱ μυστικοί Πατέρες πού φωτίσανε τήν Ὀρθοδοξία. Γιά τούς θεολόγους ἡ Ὀρθοδοξία κατάντησε μία κούφια λέξη, ἀφοῦ ἡ μυστική οὐσία τῆς τούς εἶναι ἄγνωστη, ὅπως κι᾿ ἡ παράδοσή τους. Οἱ δικοί μας θεολόγοι παίρνουνε τά φῶτα ἀπό τή Δύση, γιατί ἐκεῖ ἡ θεολογία ἔχει γίνει ἐπιστήμη, καί ἡ ματαιοδοξία τους κολακεύεται ἀπ᾿ αὐτό τό πράγμα. Ἡ πίστη, γι᾿ αὐτούς, δέν ἔχει καμμιά σημασία. Θά μοῦ πῆτε, «θεολογία χωρίς πίστη, γίνεται;» Μά κ᾿ ἐγώ σᾶς ρωτῶ, μέ τήν ἴδια ἀπορία, «γίνεται θεολογία χωρίς πίστη;»
Ὡστόσο, στίς Δυτικές χῶρες καί στήν Ἀμερική, πολύς κόσμος ἔχει στραφεῖ πρός τήν Ὀρθοδοξία, ἀπό τή δίψα τῆς ἀληθείας. Στήν Ἑλλάδα, μοναχά λιγοστοί ἄνθρωποι καί κάποιοι παλιοημερολογίτες διαβάζουνε τά βιβλία τῶν Πατέρων, ἐκτός τοῦ Βασιλείου καί τοῦ Χρυσοστόμου, πού τούς παίρνουνε οἱ θεολόγοι γιά ρήτορας καί γιά φιλολόγους τῆς....

Τὸ μέλος τῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς Λουκᾶς Παπαδῆμος ἀναγορεύτηκε πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν!

Σχόλιο: Ἡ Τριμερὴς Ἐπιτροπὴ  (Τrilateral Commision) ἱδρύθηκε τήν 1η Ἰουλίου 1973 ἀπὸ τὸν τραπεζίτη Ντέιβιντ Ροκφέλερ (γεν. 1915), τῆς γνωστῆς μεγαλοεπιχειρηματικῆς οἰκογενείας τῶν ΗΠΑ. Ὁ ρεπουμπλικάνος γερουσιαστὴς καὶ προεδρικὸς ὑποψήφιος στις αμερικανικὲς ἐκλογές του 1964, Μπάρι Γκολντγουότερ (1909-1998) στὸ βιβλίο του “With No Apologies”: The Outspoken Political Memoirs of America's Conservative Conscience (1979) σημειώνει γιὰ την Τριμερή: «...Εἶναι μία ἐπιδέξια καὶ καλὰ ὀργανωμένη προσπάθεια νὰ ἀποκτηθεῖ καὶ νὰ παγιωθεῖ ὁ ἔλεγχος στὰ τέσσερα κέντρα ἐξουσίας: πολιτικό, νομισματικό, πνευματικὸ καὶ ἐκκλησιαστικό γιὰ τὴ δημιουργία μιᾶς παγκόσμιας οἰκονομικῆς δύναμης ἀνώτερης ἀπὸ τὶς πολιτικὲς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν - ἐθνῶν» ἐνῶ ὁ γνωστὸς γλωσσολόγος καὶ διανοητὴς Νόαμ Τσόμσκι σημειώνει ὅτι....

29 Δεκ 2016

Ἀναφορὲς στὴν "ὁμοφοβία", τὴν "τρανσφοβία" καὶ τὰ "ἔμφυλα στερεότυπα" στὴ Θεματικὴ Ἑβδομάδα ποὺ θὰ ὑλοποιήσουν τὰ Γυμνάσια

Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κατόπιν σχετικῆς πρότασης τοῦ ΙΕΠ κατὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2016-2017 ὑλοποιεῖται στὰ Γυμνάσια τῆς χώρας Θεματικὴ Ἑβδομάδα μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα». Μεταξύ των ὑποενοτήτων ποὺ προτείνονται γιὰ μελέτη στὰ πλαίσια τῆς ἑβδομάδας αὐτῆς εἶναι: "Βιολογικὸ καὶ Κοινωνικὸ Φύλο", "Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στερεότυπα" καὶ "Ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ δικαιώματα τῶν γυναικών".
Στὶς "Ἐπιπλέον Θεματικὲς γιὰ γονεῖς/ἐκπαιδευτικοὺς" μεταξὺ ἄλλων προτείνεται καὶ ἡ ἐνασχόληση μὲ τὰ θέματα: "Φύλο, Σεξουαλικὸς Προσανατολισμὸς καὶ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα", "Ἔμφυλα στερεότυπα καὶ διακρίσεις μὲ βάση τὸ φύλο στὴν οἰκογένεια, στὴν ἐργασία καὶ στὴ κοινωνία", "Ἔμφυλη βία,ἐνδοοικογενειακὴ βία καὶ βία κατὰ τῶν γυναικών", "Ὁμοφοβία καὶ Τρανφοβία στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο".
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ:...

28 Δεκ 2016

π. Γεώργιος Σχοινᾶς: «Ἀνάπαυση μὲ τὸν Χριστὸ»

Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ στὸν  Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου τὴν Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Καταπέλτης τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας ἐναντίον τῆς ψευδο - Συνόδου τῆς Κρήτης!

Μετὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἡ ὁποία μὲ ἀνακοίνωσή της εἶχε χαρακτηρίσει τὴν ψευδο-Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου ἀντιπατερική, ἔρχεται πνευματοκινήτως ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας, καὶ μὲ κείμενό της ἀπορρίπτει τὴν «Σύναξη τῆς Κρήτης»! Οἱ Ἐκκλησίες Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας λοιπόν, ἐλέγχουν μὲ τὶς Πατερικὲς θέσεις τους τὴν ἀπαράδεκτη καὶ περίεργη στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῆς ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Ὡς ἀπαύγασμα, θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴν τονίσουμε, ὅτι μετὰ καὶ τὶς τελευταῖες χαρούμενες ἀγγελίες, θὰ ἦταν ἄτοπη κάθε σκέψη γιὰ ἀποτείχιση ἐκ μέρους τῶν ἀντι-οἰκουμενιστῶν. Ἂς προσέξουμε νὰ μὴν γελαστοῦμε ἀπὸ τὶς «Φαναριώτικες παγίδες», ἀλλὰ νὰ μείνουμε σὲ κοινωνία ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. 
Διαβάστε τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας:

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: Ὅλη ἡ Μέση Ἀνατολὴ κάθεται πάνω στὰ ἄχυρα…

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία ποὺ ἔδωσε ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος στὸ προσφυγικὸ σωματεῖο «Σταυραετός», Ἀγλαντζιᾶς Λευκωσίας (09.12.2016) μὲ θέμα «Ὁ φθαρμένος ἄνθρωπος τῆς Νέας Τάξης».
Ὁ Πανιερώτατος μέσα ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἁγιότητα καὶ τὸν σύγχρονο προφητικὸ λόγο τῶν ἁγίων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, ἀναλύει πνευματικὰ καὶ θεολογικὰ τὴ σύγχρονη γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ μεγάλες δυνάμεις στὴ Μέση Ἀνατολή, ἡ ὁποία εἶναι μέρος τῶν...

Τὰ βασικὰ γνωρίσματα καὶ οἱ ἰδιότητες τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας

Ἀντώνη Ἀντωνάκου, φιλολόγου - ἱστορικοῦ
Οἱ ἰδιότητες αὐτές, πολὺ περιληπτικά, εἶναι οἱ ἑξῆς:
1. Ἡ μόνη γλῶσσα στὸν κόσμο ποὺ ὁμιλεῖται συνεχῶς ἐπὶ 4000 ἔτη. Ὅλες οἱ ὁμηρικὲς λέξεις ἔχουν διασωθεῖ στὴν παραγωγὴ τῶν λέξεων καὶ κυρίως στὰ σύνθετα. Π.χ. μπορεῖ σήμερα νὰ λέμε νερό (ἐκ τοῦ νηρόν, ἐξ οὗ καὶ Νηρηίδες, Νηρεὺς κ.λπ.), ἀλλὰ τὰ σύνθετα καὶ τὰ παράγωγα θὰ εἶναι μὲ τὸ ὕδωρ (ὑδραυλικός, ὑδραγωγεῖο, ὕδρευση, ἐνυδρεῖο, ἀφυδάτωση, κ.λπ.) Ἢ τὸ ρῆμα δέρκομαι βλέπω, ποὺ ἔχει διασωθεῖ στὸ ὀξυδερκής.
2. Ἔξυπνοι τόνοι καὶ ἔξυπνα γράμματα. Οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα ἀλλὰ καὶ τὰ φωνήεντα εἶναι πολὺ σημαντικοὶ παράγοντες στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιατί, ἂν ἀλλάξει ἕνα πνεῦμα ἢ ἕνας τόνος ἢ ἕνα φωνῆεν, αὐτομάτως ἔχουμε διαφορετικὴ σημασία. Π.χ. τὸ ρῆμα εἴργω (μὲ ψιλὴ) σημαίνει ἐμποδίζω τὴν εἴσοδο, ἐνῷ μὲ δασεῖα (εἱργνύω) σημαίνει ἐμποδίζω τὴν ἔξοδο (κάθειρξις). Σῦρος (μὲ περισπωμένη) εἶναι τὸ νησί, ἐνῷ Σύρος (μὲ ὀξεῖα), εἶναι ὁ κάτοικος τῆς Συρίας. Ἡ  λέξη φορὰ (μὲ ὄμικρον) σημαίνει τὴν κατεύθυνση ἑνὸς πράγματος, ἡ λέξη φωρά (μὲ ὠμέγα καὶ ὀξεῖα) σημαίνει τὴν κλοπή, ἐνῷ φωρᾷ (μὲ ὠμέγα, περισπωμένη καὶ ὑπογεγραμμένη) σημαίνει ζητεῖ.
3. Ὁ τονισμὸς δημιουργεῖ θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ ἔννοια. Παράδειγμα, ἡ λέξη ἔργον συντιθέμενη μὲ ἕνα συνθετικὸ ἀποδίδει ἰδιότητα δημιουργώντας τὴν κατάληξη -ουργός. Καὶ ἐδῶ ἔρχεται τὸ μεγαλεῖο τῆς Ἑλληνικῆς ἡ ὁποία προστάζει: Ἐὰν τὸ ἔργο εἶναι γιὰ τὸ καλὸ τῶν ἀνθρώπων, τότε τονίζεται ἡ λήγουσα, ὅπως μελισσουργός, δημιουργός, σιδηρουργός. Ὅταν ὅμως εἶναι πρὸς...

27 Δεκ 2016

Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος: Ὅποιος ἔρχεται στὴν Πατρίδα μας, ὀφείλει νὰ σέβεται τὴν πίστη, τὴν παράδοση καὶ τὰ ἤθη μας. Θὰ προασπισθοῦμε τὰ δικαιώματα καί τά πιστεύματα τοῦ Λαοῦ μας

Ἐρωτηθείς γιά τίς ὁδηγίες τοῦ κ. Διοικητοῦ τοῦ Π.Γ.Ν.Π «Παναγία ἡ Βοήθεια» σχετικά μέ τήν ἀντιμετώπιση ἀλλοεθνῶν καί ἀλλοθρήσκων, ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀνέφερε:
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἐρωτηθείς γιά τίς ὁδηγίες τοῦ κ. Διοικητοῦ τοῦ Π.Γ.Ν.Π «Παναγία ἡ Βοήθεια» σχετικά μέ τήν ἀντιμετώπιση ἀλλοεθνῶν καί ἀλλοθρήσκων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀνέφερε τά ἐξῆς:
Γνωρίζομεν, ὅτι τόσο στὸ Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία ἡ Βοήθεια», ὅσο καὶ στὰ ἄλλα νοσηλευτικὰ Ἱδρύματα τῆς πόλεώς μας, παρέχεται κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο, ἡ νοσηλεία καὶ ἡ ἐν ἀγάπῃ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν, ὅποιοι καὶ ἂν εἶναι, Ἕλληνες ἢ ἀδελφοί μας ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, φύλου καὶ θρησκεύματος (ὡς γνωστὸν στὰ Νοσοκομεῖα μας πλειστάκις μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας νοσηλεύονται μετανάστες ἀπὸ ἄλλες χῶρες), χωρὶς ποτὲ νὰ...

Γεώργιος Μαντζαρίδης: Ἡ Ἡσυχία στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ

   
Mantzaridis12-2016HsyxGennesis from Pemptousia on Vimeo.
Ὁ ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Γεώργιος Μαντζαρίδης περιγράφει τὴν παρουσία τῆς Ἡσυχίας κατὰ τὸ ὑπερφυὲς γεγονὸς τῆς Γέννησης τοῦ Κυρίου

26 Δεκ 2016

Ἀφαιροῦνται χριστιανικὲς εἰκόνες στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Πατρῶν: Οἱ ἀλλοδαποὶ ξέρουν ὅτι βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα. Ἄρα ὀφείλουν νὰ δείχνουν σεβασμὸ στό θρήσκευμα τῆς χώρα ποὺ ζοῦν

Πρὸς κ. Διοικητὴ ΠΠΝΠ ἀπὸ παιδίατρο Καραβασίλη Διαμαντούλα, 
περὶ ὁδηγιῶν σας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. 
17 Δεκεμβρίου 2016 
Ἀξιότιμε κ. Διοικητή,
Ἀρχικὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι οὐδέποτε ἄνηκα οὔτε ἀνήκω σὲ κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ κόμμα τῆς χώρας μας. Ὡς πολίτης, σκέπτομαι ἐλεύθερα καὶ ἔχω κάθε δικαίωμα νὰ λέω τὴν ἄποψή μου, καθὼς ἔχουμε Δημοκρατικὸ Πολίτευμα.
Σπούδασα στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ Πατρῶν καὶ ἔλαβα τίτλο Εἰδικότητας Παιδιατρικῆς ἀπὸ τὸ ΠΠΝΠ. Γνωρίζω τὸ ΠΠΝΠ ἀπὸ τὴν ἔναρξη λειτουργίας του. Ἐργάστηκα σὲ αὐτό. Νοσηλεύτηκα σὲ αὐτό. Σήμερα, διαβάζοντας τὴ τοπικὴ ἐφημερίδα "Πελοπόννησος" τυχαία, ἐνημερώθηκα γιὰ τὶς ὁδηγίες σας πρὸς τὸ προσωπικό τοῦ ΠΠΝΠ σχετικὰ μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. Ἀρχικὰ ξανακοίταξα τὸ ἡμερολόγιο μήπως εἶναι Πρωταπριλιά. Δὲν εἶναι. Ὀρθὰ λοιπὸν ἔχω...

Γιάννης ὁ Εὐλογημένος

Το Φώτη Κόντογλου
O Ἅγιος Βασίλης, σὰν περάσανε τὰ Χριστούγεννα, πῆρε τὸ ραβδί του καὶ γύρισε σ᾿ ὅλα τὰ χωριά, νὰ δεῖ ποιὸς θὰ τόνε γιορτάσει μὲ καθαρὴ καρδιά. Πέρασε ἀπὸ λογιῶν - λογιῶν πολιτεῖες κι ἀπὸ κεφαλοχώρια, μὰ σ᾿ ὅποια πόρτα κι ἂν χτύπησε δὲν τ᾿ ἀνοίξανε, ἐπειδὴ τὸν πήρανε γιὰ διακονιάρη. Κ᾿ ἔφευγε πικραμένος, γιατὶ ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, μὰ ἔνοιωθε τὸ πόσο θὰ πονοῦσε ἡ καρδιὰ κανενὸς φτωχοῦ ἀπὸ τὴν ἀπονιὰ ποὺ τοῦ δείξανε κεῖνοι οἱ ἄνθρωποι.
Μιὰ μέρα ἔφευγε ἀπὸ ἕνα τέτοιο ἄσπλαχνο χωριό, καὶ πέρασε ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο, κ᾿ εἶδε τὰ κιβούρια πὼς ἤτανε ρημαγμένα, οἱ ταφόπετρες σπασμένες κι ἀναποδογυρισμένες,καὶ τὰ νιόσκαφτα μνήματα εἴτανε σκαλισμένα ἀπὸ τὰ τσακάλια. Σὰν ἅγιος ποὺ εἴτανε ἄκουσε πὼς μιλούσανε οἱ πεθαμένοι καὶ λέγανε: «Τὸν καιρὸ ποὺ εἴμαστε στὸν ἀπάνω κόσμο, δουλέψαμε, βασανιστήκαμε, κι ἀφήσαμε πίσω μας παιδιὰ κ᾿ ἐγγόνια νὰ μᾶς ἀνάβουνε κανένα κερί, νὰ μᾶς καίγουνε λίγο λιβάνι μὰ δὲν βλέπουμε τίποτα, μήτε παπᾶ στὸ κεφάλι μας νὰ μᾶς διαβάσει παραστάσιμο, μήτε κόλλυβα, παρὰ σὰν νὰ μὴν ἀφήσαμε πίσω μας κανέναν». Κι ὁ ἅγιος Βασίλης πάλι στενοχωρήθηκε κ᾿ εἶπε: «Τοῦτοι οἱ χωριάτες οὔτε σὲ ζωντανὸ δὲ δίνουνε βοήθεια, οὔτε σὲ πεθαμένον», καὶ βγῆκε ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο, καὶ...

Ψηφίστηκε ὁ Νόμος 4446/2016 γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος!

Τρεῖς μέρες πρὶν τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ψηφίστηκε ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο ἡ ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος ἀπὸ τοὺς καταναλωτὲς ἀπὸ 01/01/2017. Ἀντὶ ἄλλου σχολίου παραπέμπουμε στὸ χειρόγραφo τοῦ Ἁγίου Παϊσίου μὲ τίτλο "Σημεῖα τῶν Καιρῶν" ὅπου ἀποτυπώνεται μὲ ἐνάργεια ἡ σκοπιμότητα τῆς χρήσης τῶν καρτῶν μὲ τελικὸ σκοπὸ τὸν πλήρη ἑξανδροποδισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ τέλειου συστήματος ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας. Ἐλπίζουμε ὅτι ὑγιεῖς φορεῖς καὶ συλλογικότητες θὰ ὑψώσουν φωνὲς ἀντίστασης ὥστε νὰ μὴν ἀπεμπολίσουμε ἀμαχητὶ τὴν θεόσδοτη Ἐλευθερία μας!

Ἡ ἀπόλυτη σύγχυση...

Ὁποιος ἀκόμη διατηρεῖ ἀμφιβολίες γιά τό μέλλον τῆς δυτικῆς κοινωνίας, ὅπως αὐτό προδιαγράφεται ἀπό τούς ἰδεολογικούς μηχανισμούς τῆς ἐξουσίας, μπορεῖ ἁπλῶς νά κοιτάξει τό ἐξώφυλλο τοῦ πρώτου γιά τό 2017 τεύχους τοῦ National Geographic.
Ἀφορᾶ τήν “ἐπανάσταση τοῦ φύλου” (ἤ τοῦ γένους) καί ἐμφανίζει ἕνα 9χρονο πρώην ἀγόρι ἀπό τίς ΗΠΑ πού “ἀπελευθερώθηκε” ἀπό τήν ἀρσενική του φύση μέ ἐπέμβαση! Ὅλα ὅσα ἀκούγονταν πρό ἐλαχίστων χρόνων ὡς ἀνέκδοτα ἤ παραδοξολογίες, εἶναι σήμερα πλέον πραγματικότητα κι ὄχι μόνο σέ 2-3 χῶρες σκανδιναβικές καί ἀγγλοσαξωνικές πού θεωροῦνται πιό “μπροστά”. Καί καμμία πολιτική πρόταση, γιά τήν Ἑλλάδα ἤ καί ἀλλοῦ, δέν ἔχει νόημα ἄν δέν ἀσχοληθεῖ μέ τοῦτο τό τρομερό πλῆγμα πού μεθοδεύει τό καθεστώς κατά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Νά σκεφτοῦμε μόνο τί προοπτικές ἔχει ὁποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία μεταξύ ἀτόμων πού δέν ἔχουν λυμένο οὔτε τό “θέμα” τοῦ …φύλου τους!

25 Δεκ 2016

Ἀνήμερα Χριστουγέννων ὁδηγήθηκε στὶς τουρκικὲς φυλακὲς ὁ Ἕλληνας τοῦ Πόντου Γιάννης Βασίλης Yaylali

Στὶς τουρκικὲς φυλακὲς ὁ συμπατριώτης μας YANNIS VASILIS YAYLALI
Τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἐπέλεξε τὸ πιὸ φασιστικὸ κράτος τοῦ πλανήτη, ἡ Τουρκία, γιὰ νὰ συλλάβει καὶ νὰ φυλακίσει, γιὰ ἀκόμη μία φορά, τὸ συμπατριώτη μας Βασίλη Γιάννη Γιαυλαλὶ - YANNIS VASILIS YAYLALI.
Ἡ  σύλληψη τοῦ Βασίλη ἡ ὁποία ἔγινε μαζὶ μὲ στελέχη τοῦ HDP, δημοσιογράφους, συγγραφεῖς καὶ ἀκτιβιστές, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Γενικοῦ Εἰσαγγελέα τοῦ Σιρνὰκ στὸ Κουρδιστᾶν, ἀποτελεῖ πρόκληση γιὰ κάθε δημοκράτη καὶ ἐλεύθερο ἄνθρωπο. Μάλιστα συνέβη μετα τὴν ἀνάρτησή του γιὰ ἀκόμη μία σφαγὴ στὸ Κουρδιστᾶν καὶ τὴν ἀναφορά του στὸν ἀγώνα του γιὰ  δικαιοσύνη στὴν Τουρκία. 
Γιὰ ἐμᾶς ἡ ὑπεράσπιση τοῦ Βασίλη ἐνισχύεται καὶ λόγω τῆς παρουσίας μας στὸ...

Τὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας στὴ Σαϊντανάγια ἐπισκέφθηκε ὁ Ἄσαντ

Τὸ χριστιανικὸ χωριὸ Σαϊντανάγια στὴν ὕπαιθρο τῆς Δαμασκοῦ, ἐπισκέφτηκε τὴν Κυριακὴ ἀνήμερά των Χριστουγέννων ὁ Σύριος πρόεδρος Μπασὰρ Ἇλ Ἄσαντ συνοδευόμενος ἀπὸ τὴ σύζυγό του καὶ τὰ παιδιά τους. Ἡ προεδρικὴ οἰκογένεια τῆς Συρίας ἀντάλλαξε εὐχὲς μὲ ἑκατοντάδες πιστοὺς ἔξω ἀπὸ τὸ γυναικεῖο Μοναστήρι τῆς Σαϊντανάγια. Ἡ οἰκογένεια Ἄσαντ περιηγήθηκε στὸ ἱστορικὸ χριστιανικὸ χωριὸ γιὰ πολλὲς ὧρες συνοδευόμενη ἀπὸ τὶς μοναχές τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Παναγιᾶς.
Τὸ μοναστήρι τῆς Σαϊντανάγια εἶναι ἀρχαῖο καὶ οἰκοδομήθηκε ἀπὸ τὸν Ρωμαῖο (Βυζαντινὸ) αὐτοκράτορα Ἰουστινιανὸ τὸ 547 μ.Χ. ὕστερα ἀπὸ δύο ὁράματα ποὺ εἶχε ἀπὸ τὴν Παναγιά. Στὸ ἕνα ἡ Θεοτόκος τοῦ ὑπέδειξε ποῦ νὰ χτίσει τὴν ἐκκλησία της καὶ στὸ ἄλλο τοῦ παρέδωσε τὰ σχέδια τοῦ οἰκοδομήματος, σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ θρησκευτικὴ παράδοση. Ὁ Ἰουστινιανὸς βρέθηκε στὴν περιοχή, ὅπου εἶδε καὶ τὰ ὁράματα ἐνῶ....

Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Χριστὸς ἐτέχθη! Ἀληθῶς ἐτέχθη!»

Ἐκπομπὴ "Ἐκκλησία καὶ Κόσμος" τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV, 
ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Κυριακὴ 25η Δεκεμβρίου 2016.

24 Δεκ 2016

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Σήμερον Χριστός γεννᾶται»

Τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Αθανασίου
Εἶναι καλό γιά ὅλους μας νά ὑπενθυμίζομε καί στόν ἑαυτό μας, καί στούς ἄλλους ἀνθρώπους τό πῶς στεκόμαστε μπροστά στίς ἅγιες ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας.
Οἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἔχουν ἕνα ἱστορικό λόγο· δηλαδή δέν εἶναι ἁπλῶς ἀναμνήσεις κάποιων ἱστορικῶν γεγονότων γιά νά θυμηθοῦμε, ἄς  ποῦμε, ὅτι πρίν ἀπό 2000 χρόνια γεννήθηκε ὁ Χριστός. Ἀλλά, ἐκεῖνο πού ἡ Ἐκκλησία ζητᾶ μέσα ἀπό τίς ἑορτές, εἶναι πῶς θά μπορέσομε αὐτό τό ἱστορικό γεγονός, πού ἔλαβε χώρα πρίν 2000 νά τό βιώσουμε σήμερα στή ζωή μας καθημερινά.
Γιά αὐτό καί ὅλη ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρεται στό παρόν. Δέν ἀναφέρεται στό παρελθόν. Δέν λέμε, «Χριστὸς ἐγεννήθη δοξάσατε» ἀλλά, «Χριστὸς γεννᾶται», «σήμερον ἡ Παρθένος τὸν προαιώνιον Λόγον», «σήμερον ἡ Παρθένος τὸν ὑπερούσιον...

Τά Χριστούγεννα τοῦ κυρ-Μανώλη στήν Πόλη

Ἀπόσπασμα μέσα ἀπό τό βιβλίο: «Τό σταυροδρόμι τῆς καρδιᾶς μου», 
τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, Σελίδα 85, ἐκδόσεις «Φιλοκαλία»
Τά Χριστούγεννα στήν Πόλη γιορτάζονται ταπεινά. Καί ὅταν λέμε ταπεινά, ἐννοοῦμε τήν ἀφαίρεση τῆς ἐξωτερικῆς λαμπρότητας καί τήν καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ κάλλους. Κάτι, τό μή χριστιανικό περιβάλλον, κάτι, ἡ βαριά κληρονομιά τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως, ὁδηγοῦν σ᾽ αὐτό τό κατανυκτικό ἦθος.
Ἔτσι θά περνοῦσαν καί τά Χριστούγεννα ἐκεῖνα γιά τόν κύρ Μανώλη τό λουστραδόρο. Μάστορας στή δουλειά του. Δούλευε μέ μεράκι τά ἔπιπλα, σάν καλλιτέχνης πραγματικός, χωρίς νά βιάζεται καί χωρίς νά λογαριάζει τό κέρδος ἤ τή ζημιά. Ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι του ἔπρεπε νά λάμπει «ἡλίου φαεινότερον», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος. Καί προσέθετε:
- Προπάντων, ὅμως, προσοχή στό βάθος τῆς λάμψης, μιᾶς καί εἶναι εὔκολο νά...

Τά Χριστούγεννα... γεννήθηκε ὁ Χριστός!

Γράφει ὁ Γεώργιος Ἔξαρχος, Φιλόλογος
«Τὰ Χριστούγεννα γεννήθηκε ὁ Χριστός!». Αὐτονόητο; Ἴσως γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Ὅμως καὶ αὐτὸ πλέον συζητεῖται…
Πολλὲς φορὲς κατὰ τὸ πάρελθον ἐπιχειρήθηκε νὰ καταργηθεῖ ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων διὰ τῆς βίας ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας. Τὸ 1644 στὴν Βρεττανία, ὁ Ὄλιβερ Κρόμγουελ καὶ τὸ κόμμα τῶν πουριτανῶν, θέλησαν νὰ καταργήσουν μὲ νόμο τὰ Χριστούγεννα1. Ἔτσι ἡ ἥμερα ἀπαγορεύθηκε νὰ εἶναι ἀργία, ἡ δὲ βουλὴ συνεδρίαζε κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων γιά περισσότερο ἀπὸ μία δεκαετία.
Τὸν περασμένο αἰῶνα στὴν κομμουνιστικὴ Ῥωσσία εἶχαν ἀπαγορευθεῖ τὰ Χριστούγεννα ἀπὸ τὸ 1917 ὡς τὸ 1990 ὁπότε καὶ κατέρρευσε τὸ καθεστώς. Ἐπὶ κυβερνήσεως δὲ Στάλιν εἶχαν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὰ σταλινούγεννα!1
Ἡ χειρότερη ὅμως πολεμικὴ τῶν Σιωνιστῶν εἶναι αὐτὴ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν...

Γιά ποιό λόγο ἐνανθρώπησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὁ Πατήρ ἤ τό Πνεῦμα· καί ποιές οἱ συνέπειες τῆς ἐνανθρώπησης

Το Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ
Ὁ Πατήρ δέν μεταπίπτει στόν Υἱό, παραμένει πάντα Πατήρ· ὁ Υἱός δέν μεταπίπτει στόν Πατέρα, παραμένει πάντα Υἱός· τό Πνεῦμα δέν μεταπίπτει στόν Πατέρα ἤ τόν Υἱό, παραμένει πάντα Πνεῦμα ἅγιο. Ἡ ἰδιότητα καθενός προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι σταθερή καί ἀμετάβλητη. Πῶς, ἄλλωστε, θά παρέμενε ἰδιότητα ἄν ἐναλασσόταν συνεχῶς περνώντας κάθε φορά σέ ἄλλο πρόσωπο; Γιαυτό ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι πού γίνεται Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά παραμείνει ἀκριβῶς ἡ ἰδιότητα ἀμετακίνητη. Γιατί, ὄντας Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἔγινε Υἱός τοῦ ἀνθρώπου παίρνοντας σάρκα ἀνθρώπου ἀπ’ τήν ἁγία Παρθένο, δέν ἀλλοτριώθηκε ἀπό τήν υἱική του ἰδιότητα.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐνανθρώπησε γιά νά χαρίσει ξανά στόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο γιά τό ὁποῖο δημιουργώντας τον τόν προόρισε. Τόν δημιούργησε σύμφωνα μέ τή δική του...

Τὰ δῶρα τῶν Μάγων καὶ ὁ συμβολισμός τους

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς,
ἀπόσπασμα ἀπὸ: «Θεὸς ἐπὶ γῆς, ἄνθρωπος ἐν Οὐρανῶ», Ὁμιλίες Α΄
«Καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν» (Ματθ. Β΄11).
Τρία δῶρα ἔφεραν στὸ νεογέννητο Βασιλιά. Καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλουν συμβόλισαν τὴν ἁγία καὶ ζωοποιὸ Τριάδα, στὸ ὄνομα τῆς Ὁποίας ἦρθε στὸν κόσμο τὸ παιδὶ Ἰησοῦς, ἀλλὰ καὶ τὴν τριπλή διακονία τοῦ Κυρίου: τὴ βασιλική, τὴν ἱερατικὴ καὶ τὴν προφητική, γιατί ὁ χρυσὸς συμβολίζει τὴν αὐτοκρατορική, τὸ λιβάνι τὴν ἱερατικὴ καὶ ἡ σμύρνα τὴν προφητικὴ ἢ τὴ θυσιαστική. Τὸ νεογέννητο βρέφος θὰ γινόταν ὁ Βασιλιᾶς τοῦ ἀθάνατου βασιλείου, ὁ ἀναμάρτητος ἱερέας καὶ προφήτης καί, ὅπως οἱ περισσότεροι προφῆτες πρὶν ἀπ’ Αὐτόν, θὰ θανατωνόταν.
Ὅλοι τὸ γνωρίζουν πὼς ὁ χρυσὸς μαρτυρεῖ κάποιον βασιλιὰ καὶ τὴ βασιλεία του. Ὅλοι γνωρίζουν πὼς τὸ λιβάνι μαρτυρεῖ ἱερωσύνη καὶ προσευχή. Κι ἐπίσης ὅλοι γνωρίζουν ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ πὼς τὸ λιβάνι μαρτυρεῖ τὴ θνητότητα. Ὁ Νικόδημος ἄλειψε τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ Ἰησοῦ μὲ μύρα (Ἰωάν. Ιθ΄ 39-40). Ἄλειφαν τὰ σώματα γιὰ νὰ τὰ διατηρήσουν κάπως περισσότερο ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ θανάτου. Ὁ κόσμος φωτίστηκε ἀπὸ τὸν Χριστό, ποὺ ἔλαμψε σὰν χρυσός. Καὶ γέμισε ἀπὸ προσευχὲς καὶ θυμιάματα, ὅπως ἕνας ναός. Ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη γέμισε ἀπὸ τὸ ἄρωμα τῆς διδασκαλίας Του.
Τὰ τρία δῶρα ὅμως συμβολίζουν ἐπίσης τὴν καρτερία καὶ τὸ ἀμετάβλητο. Ὁ χρυσὸς...

23 Δεκ 2016

Σ΄ εὐχαριστοῦμε Ὅσιε Παΐσιε, ἔγινες ὁ γεωπολιτικὸς καὶ μὴ ἀστέρας τῆς Βηθλεὲμ στὶς μέρες μας

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Δόξα καὶ Τιμὴ ἀνήκουν στὸν ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ποὺ μᾶς χάρισε τέτοιον Ἅγιο στὶς σκοτεινὲς μέρες μας. Δόξα καὶ Τιμὴ ἀνήκουν στὸν Ἐνσαρκωθέντα καὶ Τεχθέντα ΚΥΡΙΟ μας. Ἂν τὰ μάθατε τὰ νέα;
Οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Ρωσία ἑτοιμάζονται λόγω τῶν ἑορταστικῶν συγκυριῶν νὰ γυαλίσουν ὄχι τὰ ἀσημικὰ τους ἀλλὰ τὰ πυρηνικὰ διὰ νὰ ἑορτάσουν ὡς φαίνεται μὲ πυροτεχνήματα καθ΄ ὅλη  τὴν διάρκεια τοῦ 2017.
Θεόσδοτο Δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ ὁ Ἅγιος Παΐσιος καὶ ἡ χορεία τῶν ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ τῶν ἡμερῶν μας ποὺ ἀφουγκράστηκαν μὲ πόνο τὰ σύγχρονα προβλήματα καὶ πνευματοκίνητα...

Τουρκικὲς ἐγγυήσεις, Τουρκικὸς στρατός, Τοῦρκος Πρόεδρος, Τουρκικὴ Κύπρος;

Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης
Ἡ προτεινόμενη «Λύση» στὸ Κυπριακὸ ἀποτελεῖ μία ἱστορικὴ στιγμὴ γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἡ φασιστικὴ Τουρκία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Ἑλληνισμός.
Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς κατοχικὴ δύναμης ποὺ ἔχει γίνει ὁ ἐπίσημος συνομιλητὴς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ δηλώνει ὅτι πρέπει νὰ συνεχισθεῖ τὸ θέμα τῶν ἐγγυήσεων, νὰ ὑπάρχει Τοῦρκος πρόεδρος τῆς ὁμόσπονδης δομῆς, τὸ φυσικὸ ἀέριο τῆς Κύπρου νὰ πηγαίνει μέσω τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρώπη, νὰ συνεχισθεῖ ἡ παρουσία τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ, ἐνῶ  καταλήγει λέγοντας ὅτι ἀπὸ τὴν φιλία τῆς Τουρκίας θὰ κερδίσουν καὶ οἱ δύο κοινότητες…
Αὐτὸ ποὺ προβάλλεται δηλαδὴ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πλευρὰ στὴν Τουρκία καὶ τὴν Κύπρο ὡς «Λύση»,  δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς κηδεμονίας τοῦ Τουρκικοῦ φασισμοῦ πάνω στὸν Ἑλληνισμό. Οὐσιαστικὰ δηλαδὴ εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ ἀκυρωθεῖ καὶ νὰ τερματιστεῖ ἡ ἀπελευθερωτικὴ προσπάθεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ποὺ ξεκίνησε τὸ 1821.
Παράλληλα ὁ  Ἐρντογᾶν συνδέει  τὶς ἐξελίξεις στὸ Κυπριακὸ μὲ τὴν προσπάθεια ἀναθεώρησης τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, θυμίζοντας στὸ ἀποκαλούμενο πολιτικὸ προσωπικὸ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο, ὅτι ἐνῶ γιὰ αὐτοὺς «Ἡ Κύπρος εἶναι μακριά», δὲν εἶναι τὸ ἴδιο γιὰ τὸν...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος: «Τί εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος μιλάει γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐνσάρκου Οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ, ἀναλύοντας τὶς θέσεις τῶν Πατέρων περὶ τῆς Θείας Οἰκονομίας καὶ τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Χριστοῦ.

Φυλακές Σπάτς, 1973 (φωτογραφικὸ ὑλικὸ)

Γράφει  Χρύσανθος Σιχλιμοίρης
Ὅταν ἀνηφορίζαμε στά βουνά τοῦ Spac (φωτο 1) μέ λίγους συναγωνιστές, προκειμένου νά ἐπισκεφτοῦμε τὸ κολαστήριο τοῦ Χότζα ὅπου μαρτύρησαν χιλιάδες παλικάρια τῆς Βορείου Ἠπείρου, δέν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε αὐτά πού ἀντίκρυσα τά μάτια μας στόν αἱματοβαμμένο ἐκεῖνο τόπο. Μαζί μας ἦταν καί δυό ἐκλεκτοί φίλοι, λεβέντες ἀπό τή Δερβιτσιάνη, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων πέρασε σ’ αὐτή τή φυλακή, πάνω ἀπό 20 χρόνια δουλεύοντας στίς σήραγγες, βγάζοντας χρώμιο καί νικέλιο σέ ὑψόμετρο πάνω ἀπό 1500 μ. (φωτο 2).
Κι ὅμως, παρ’ ὅλα τά ὅσα τράβηξαν «μαρτυρώντας καί τό γάλα τῆς μάνας τους» -προσφιλῆ φράση τῶν φυλακισμένων βορειοηπειρωτῶν-, τό φρόνημα καί ἡ ψυχή τους παρέμεινε ἀδούλωτη. Γι’ αὐτό στίς 21 Μαΐου τοῦ 1973 πραγματοποίησαν τήν πρώτη ἐξέγερση σέ ὅλη τήν Ἀλβανία (φωτο 3), ἀναγκάζοντας τόν ἴδιο τόν δικτάτορα Χότζα νά στείλει μεραρχίες στρατοῦ καί τὸν ὑπουργό του Σέχου στά κατσάβραχα γιά νά καταστείλει τήν ἐξέγερση.Μία ἐξέγερση πού κράτησε 5 μέρες καί πού εἶχε σάν θλιβερό ἀπολογισμό τό σάπισμα στό ξύλο ἀρκετῶν, τήν ἐκτέλεση λιγότερων καί πέταμα στίς γύρω χαράδρες τῶν ἄψυχων κορμιῶν τους.
Συνελήφθησαν τότε 73 κρατούμενοι ἀπό τούς ὁποίους 12 πού ἀρνήθηκαν νά παραδοθοῦν, τούς ἔβγαλαν μέ φορεῖο… καί τούς μετέφεραν δεμένους χειροπόδαρα στά Τίρανα ὅπου τό...

22 Δεκ 2016

Περί ὀνοματοθεσίας

Τοῦ Ἱερομονάχου Γρηγορίου
Εἶναι σωστὸ νὰ δίνωνται δύο ὀνόματα στὴν βάπτιση;
Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα Του (1), καὶ κάθε νέος ἄνθρωπος ποὺ γεννιέται εἶναι μία καινούργια εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ἔρχεται στὸν κόσμο στολισμένος μὲ τὰ δικά του ἰδιαίτερα χαρίσματα καὶ γνωρίσματα, μοναδικὸς σὲ σχέση μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους συνανθρώπους του. Αὐτὴ τὴν μοναδικότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐκφράζει πρωτίστως τὸ ὄνομα ποὺ λαμβάνει ὁ Χριστιανὸς μὲ τὴν ἀκολουθία τῆς Ὀνοματοδοσίας. Τὸ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου «τοῦ δίνει ταυτότητα ὡς πρόσωπο καὶ διαβεβαιώνει τὴν μοναδικότητά του. Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία φροντίζει νὰ τοῦ δώση ὄνομα. Δὲν θεωρεῖ τὸ βρέφος ἁπλά ἄνθρωπο, γενικὰ καὶ ἀόριστα, οὔτε σὰν φορέα μιᾶς ἀφηρημένης καὶ ἀπρόσωπης ἀνθρώπινης φύσης…
Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν Εὐχὴ τῆς ὀνοματοδοσίας ὁμολογεῖ τὴν μοναδικότητα τοῦ συγκεκριμένου παιδιοῦ καὶ ἀναγνωρίζει τὸ θεϊκὸ δῶρο τῆς προσωπικότητός του» (2). Στοὺς ἀρχαίους χρόνους ἡ Ὀνοματοδοσία καὶ ἡ σφράγιση μὲ τὸ σημεῖο τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ γινόταν ὅταν κάποιος δήλωνε τὴν ὁριστική του ἀπόφαση νὰ βαπτισθῆ. Μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ αὐτὸ ἄρχισε νὰ γίνεται τὴν ὀγδόη ἡμέρα ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ παιδιοῦ, ὅπως ἔγινε ἡ ὀνοματοδοσία στὸν Κύριο καὶ στὸν Τίμιο Πρόδρομο (3). Ἡ σωστὴ αὐτὴ τάξη διατηρήθηκε σὲ ὅλη τὴν βυζαντινὴ περίοδο.
Σήμερα ἡ γεμάτη νόημα προβαπτισματικὴ ἀκολουθία τῆς Ὀνοματοδοσίας ἔχει ἀτονήσει. Διαβάζεται συνήθως πρὸ...

Ἐνορία καί νεοεποχίτικες ὀργανώσεις

Τοῦ Ρακοβαλῆ Ἀθανασίου
Ἄν κοιτάξουμε τόν κόσμο γύρω δέν εἶναι δυνατό νά μήν παραδεχθοῦμε ὅτι οἱ νεοεποχίτικες σέκτες συνεχῶς κερδίζουν ἔδαφος καί ἀναπτύσσονται ραγδαῖα. Ξεκίνησαν ἀπό τό μηδέν και κερδίζουν συνεχῶς νέους ὀπαδούς, αὐξάνουν τήν οἰκονομική ἰσχύ τους, ἔχουν πιά κοινωνική ἐπιρροή ὄχι μικρή, τήν ὁποία πολύ ἔξυπνα καί δραστήρια φροντίζουν νά τήν ἐξαργυρώσουν καί σέ πολιτική ἐπιρροή.
Ποῦ ὀφείλεται ἡ ἐπιτυχημένη πορεία τους; Ἀναμφισβήτητα ἔχουν πολύ καλό μάνατζμεντ. Οἱ ἀρχηγοί τους (γκουρού) εἶναι πολύ καλοί μάνατζερς που δουλεύουν σέ βάθος χρόνου μέ στρατηγικά πλάνα καί ἔχουν τόν τρόπο τους γιά νά δραστηριοποιοῦν τούς ὀπαδούς τους. Κυρίως ὅμως ἡ ἐπιτυχία τους ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ἔχουν μελετήσει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο καί ἔχουν ἐντοπίσει σωστά τα προβλήματα, τίς ἀνάγκες του καί φροντίζουν νά τίς καλύψουν. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ζοῦν στά στενά διαμερίσματα καί ἔχουν ἀνάγκη ἀπό κίνηση καί ἀπό γυμναστική, ιδίως οἱ νέοι, τούς προσφέρουν λοιπόν γιόγκα, πιλάτες, πολεμικές τέχνες, μασάζ, σάουνα, εκδρομές, κ.λπ.
Σήμερα ἡ μοναξιά δέρνει τούς ἀνθρώπους τῶν μεγαλουπόλεων. Τούς προσφέρουν λοιπόν ἕνα....

Μέγας Βασίλειος: περὶ δανείων

Γράφει ὁ Νατσιὸς Δημήτρης, δάσκαλος-θεολόγος, Κιλκὶς
Μπορεῖ στὰ ἄχρηστα «περιοδικὰ ποικίλης ὕλης», τὰ κατ’ εὐφημισμὸν βιβλία γλώσσας τοῦ Δημοτικοῦ, ὁ Μέγας Βασίλειος «νὰ ἁπλώνει τὴ μπουγάδα του καὶ νὰ κρεμᾶ τὸ μακρύ του σώβρακο» (Γλώσσα Δ΄ δημοτικοῦ, β΄ τεῦχος, σέλ. 52) η, σύμφωνα, μὲ τὸ κρανιοκενοὺς ἐμπνεύσεως εὔρημα τοῦ «περιοδικοῦ» τῆς Ε΄ Δημοτικοῦ, νὰ ἐπιδίδεται σὲ μαγικὰ πράγματα, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, νὰ συγκεντρώνει, ἐν εἴδει χαλκομανίας, ἔλατα στὸ κόκκινο παλτό του. (Γλώσσα Ε΄ Δημοτικοῦ, β΄ τεῦχος, σέλ. 30-31), ὅμως στὰ βιβλία τῶν ἱερῶν γραμμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας, διαβάζουμε γιατί εἶναι, ὁ Βασίλειος ὁ Μέγας, φωστὴρ τῆς Οἰκουμένης. Εἶναι δυνατὸν σὲ σχολικὰ βιβλία τάχα καὶ Γλώσσας νὰ συντηρεῖται καὶ νὰ προβάλλεται ἀκόμη αὐτὸ τὸ διαφημιστικὸ παχύσαρκο ξωτικό, αὐτὴ ἡ χαζοχαρούμενη φιγούρα ποὺ μοιράζει παιχνίδια στὰ μοσχοαναθρεμμένα βλαστάρια τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν, παιχνίδια ποὺ ἔφτιαξαν λιπόσαρκα καὶ κοκαλιασμένα χεράκια παιδιῶν τοῦ Τρίτου ἢ Τέταρτου Κόσμου; Ποιόν, αὐτὸν ποὺ καὶ τοὺς λεπρούς τς Βασιλειάδας ἀσπαζόταν καὶ ἀγκάλιαζε, αὐτὸν ποὺ ἔγινε εὔγλωττος καὶ σιωπώσα παραίνεση ἀρετῆς καὶ φιλανθρωπίας, ποὺ....

20 Δεκ 2016

Βομβαρδίζεται τὸ κάστρο τῆς οἰκογενείας

Ἕνας θεσμὸς ποὺ χτυπήθηκε ἀνελέητά τα τελευταῖα χρόνια εἶναι ἡ Οἰκογένεια. Παλιὰ λέγαμε : Πατρίδα – Θρησκεία – Οἰκογένεια. Ἦταν (καὶ εἶναι) τὰ ἰδανικά μας. Αὐτὸ ὅμως τὸ τρίπτυχο ποὺ κράταγε σὰ κάστρο τὴ φυλὴ μᾶς σήμερα βάλλεται!
A] Ἀπὸ ποιοὺς χτυπήθηκε καὶ ἀπὸ ποιοὺς βάλλεται;
Ἀπὸ την πλουτοκρατία καὶ τὴν ἐξουσία με τὸ κακὸ δικό τους παράδειγμα. Δηλαδή οι πλούσιοι καὶ οἱ ἐξουσιαστές εκαναν ὅ,τι ἤθελαν, ζοῦσαν ὅπως ἤθελαν… Παραβίασαν θεσμοὺς καὶ ἱεροὺς κανόνες. Δημιούργησαν τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς ποὺ ἦταν «κὰτ΄εἰκόνα καὶ ὁμοίωσίν» τους. Προέβαλαν μὲ ταινίες, ἐκπομπές, θέατρο, τραγούδια καὶ τέχνη το μοντέλο μιᾶς «ἄλλης» οἰκογένειας, ἀμερικανικοῦ – δυτικοῦ τύπου, ὑποταγμένης στὴ σαρκολατρεία καὶ ὄχι στὸ θεῖο θέλημα. Τραγουδιστές, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, βουλευτές, ἠθοποιοί, ντόπιοι καὶ ξένοι, προβάλλουν ἀνερυθρίαστα τὴν προσωπική τους δραματικὴ οἰκογενειακὴ κατάσταση καὶ ἀπὸ κάτω ἔχασκε ὁ ἐπιπόλαιος νεανικὸς κόσμος καὶ δυστυχῶς συνεχίζει νὰ....

«Εὐγένιος Βούλγαρις. Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ»


Ὁ Πῆτερ Μακρίτζ, Ὁμότ. καθηγητής νεοελληνικῆς φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης μιλάει στήν Ἐπιστημονική Ἡμερίδα μέ θέμα: «Εὐγένιος Βούλγαρις. Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ», πού συνδιοργάνωσαν η I. Μητρόπολις Κερκύρας καί ἡ Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου στό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, στίς 18-19 Νοεμβρίου 2016. Ὁ τίτλος τής εἰσήγησής του εἶναι: «Ὁ Βούλγαρις φαναριώτης στιχουργός; Σκέψεις γιά τόν τσελεπή Μέμνονα».

"Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά δείξει στόν ἄνθρωπο τόν τρόπο πρός τήν θέωση"

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
1. Χριστούγεννα σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί. Ἑορτάζουμε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος. Ἑνώθηκε μέ τήν φύση μας τήν ἀνθρώπινη, γιά νά τήν ἁγιάσει καί νά τήν θεώσει. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν οὐρανό ψηλά κατέβηκε στήν γῆ χαμηλά, γιά νά πάρει τόν ἄνθρωπο ἀπό χαμηλά καί νά τόν ἀνεβάσει ψηλά. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο θεό. «Ἐνηνθρώπησεν, ἵνα θεώσῃ τόν ἄνθρωπον», ὅπως τό λέγει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.
2. Αὐτός, χριστιανοί μου, ἦταν ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου, γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε. Νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό. Ἀλλά εἶναι δυνατόν ἡ δική μας ἀνθρώπινη φύση νά ἑνωθεῖ μέ τήν θεία φύση καί νά θεωθεῖ; Πῶς καί μέ ποιό τρόπο μπορεῖ νά γίνει αὐτό; Γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς, χριστιανοί μου, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά δείξει στόν ἄνθρωπο τόν τρόπο πρός τήν θέωση. Δηλαδή, δέν ἔφτανε πού ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο, ἀλλά γιά τήν θέωση τοῦ ἀνθρώπου ἔπρεπε καί νά σαρκωθεῖ ὁ Θεός. «Ἔδει σαρκωθῆναι». Ἔτσι, ἐπειδή στήν συνέχεια συνέβηκε καί ἡ πτώση, ἡ ἁμαρτία δηλαδή τοῦ ἀνθρώπου, «ἔδει παθεῖν» (Πράξ. 17,3), ἔπρεπε νά σταυρωθεῖ, γιά νά....

Ἡ προπαγάνδα τῶν συστημικῶν Μ.Μ.Ε. κατά τοῦ Ἄσαντ καί ὑπέρ τῶν τζιχαντιστῶν

Τὰ Χριστούγεννα… γεννήθηκε ὁ Χριστός!

«Τὰ Χριστούγεννα γεννήθηκε ὁ Χριστός!». Αὐτονόητο; Ἴσως γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Ὅμως καὶ αὐτὸ πλέον συζητεῖται… Πολλὲς φορὲς κατὰ τὸ πάρελθον ἐπιχειρήθηκε νὰ καταργηθεῖ ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγεννων διὰ τῆς βίας ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας. Τὸ 1644 στὴν Βρεττανία, ὁ Ὄλιβερ Κρόμγουελ καὶ τὸ κόμμα τῶν πουριτανῶν, θέλησαν νὰ καταργήσουν μὲ νόμο τὰ Χριστούγεννα1. Ἔτσι ἡ ἥμερα ἀπαγορεύθηκε νὰ εἶναι ἀργία, ἡ δὲ βουλὴ συνεδρίαζε κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων γιά περισσότερο ἀπὸ μία δεκαετία.
Τὸν περασμένο αἰῶνα στὴν κομμουνιστικὴ Ῥωσσία εἶχαν ἀπαγορευθεῖ τὰ Χριστούγεννα ἀπὸ τὸ 1917 ὡς τὸ 1990 ὁπὀτε καὶ κατέρρευσε τὸ καθεστώς. Ἐπὶ κυβερνήσεως δὲ Στάλιν εἶχαν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὰ σταλινούγεννα!1
Ἡ χειρότερη ὅμως πολεμικὴ τῶν Σιωνιστῶν εἲναι αὐτὴ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία μεταβάλλει τὸ ὑπερκόσμιο γεγονὸς σὲ ἐγκόσμιο καὶ ὑλιστικό. Φθάσαμε σήμερα, νὰ προβάλουμε μία ἐντελῶς εἰδωλολατρικὴ ἀτμόσφαιρα στὰ σπίτια μας καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ στὴν κοινωνία μας, ἀφοῦ ἔτσι μᾶς προτιμᾷ ἡ παγκοσμιοποίηση.
Στὶς ΗΠΑ οἱ λεγόμενοι «πολιτικὰ ὀρθοὶ Ἀμερικανοί», ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς μὴ προσβολῆς τάχα τῶν ἀλλοθρήσκων (βλέπε καὶ τοὺς ἐν Ἑλλάδι διαννοουμένους) ἔχουν ἐπιδοθεῖ σὲ ἔναν ἀγῶνα ἀπαλείψεως κάθε ἀναφορᾶς στὰ Χριστούγεννα. Ὅμως...

"Προετοιμασία γιά τά Χριστούγεννα" π.Ἀθανάσιος Λεμεσοῦ


19 Δεκ 2016

Ἡ προσπάθεια μετάλλαξης τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ ἰδεολόγημα ὑπεράσπισης τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς διαστροφῆς!

Τὸ νὰ σχολιάσει κανεὶς τό παρακάτω κείμενο εἶναι σὰ νὰ εἰσέρχεται σὲ ἕναν ὑπόνομο χωρὶς μάσκα ὅπου κινδυνεύει, ἂν μείνει γιὰ πολύ, νὰ πεθάνει ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις. Δὲν εἶναι μόνο ἡ ἁπλουστευμένη ἱστορικὴ ἀναδρομή, δὲν εἶναι μόνο τα αἴωλα (στὴ λιγότερη περίπτωση ἀνόητα) συμπεράσματα τὰ ὁποῖα σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις δὲν διαθέτουν καν ἕναν ὑποτυπώδη συνειρμό, εἶναι καὶ αὐτὴ ἡ κακοσμία τῆς γνωστῆς ἀγαπολογίας ποὺ ἔχει πιὰ κουράσει.
Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ εἶναι ἐμφανὲς σὲ αὐτὸ τὸ κείμενο εἶναι καὶ πάλι ἡ κοινὴ θεματολογία καὶ ἡ περίοπτη θέση τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» ποὺ βλέπουμε καὶ στὰ κοινωνικοπολιτικὰ δρώμενα. Γιὰ τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» ὁ Παναγιώτης Κονδύλης εἶχε πεῖ: «Ὅ,τι ἦταν γιὰ τοὺς Ρώσσους κομμουνιστὲς χθὲς ὁ ¨προλεταριακὸς διεθνισμός¨, εἶναι σήμερα γιὰ τοὺς Ἀμερικάνους τὰ ¨ἀνθρώπινα δικαιώματα¨. Καὶ στὸν 21ο αἰώνα, ὅπως πάντοτε στὸ παρελθόν, τὴν Ἱστορία θὰ τὴν καθορίσει ὅποια Δύναμη θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ προσδιορίζει δεσμευτικὰ γιὰ τοὺς ὑπόλοιπούς το περιεχόμενο καὶ τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν κυρίαρχων ἐννοιών (διάβαζε: ἰδεολογημάτων).»
Τὰ ἴδια κέντρα ποὺ προωθοῦν τὴ νεοταξικὴ ἀτζέντα προωθοῦν καὶ τὸν οἰκουμενισμό.   συγγραφεὺς ἀνησυχεῖ γιὰ τὴ....

Οργή Ρωσίας γιὰ τὴν ἐν ψυχρῶ ἐκτέλεση τοῦ πρέσβη της στὴν Ἄγκυρα!

Συγκλονίζει ὁλόκληρο τὸν κόσμο ἡ ἐν ψυχρῶ δολοφονία - ἐκτέλεση τοῦ Ρώσου Πρεσβευτῆ στὴν Ἄγκυρα Ἀντρέι Καρλόβ, ἀπὸ Τοῦρκο ἀπότακτο Ἀστυνομικὸ στὴν Ἄγκυρα, κατὰ τὴ διάρκεια ὁμιλίας του σὲ ἔκθεση φωτογραφίας μὲ τὸν τίτλο "Ἡ Ρωσία μὲ τὰ μάτια τῶν Τούρκων"...
Ἰδιαίτερα στη Ρωσία ὑπάρχει ὀργή, ἀφοῦ αὐτὸ εἴναι το δεύτερο "χοντρὸ" περιστατικὸ μετὰ τὴν παλαιότερη κατάρριψη τοῦ Ρωσικοῦ Μαχητικοῦ στὴ Συρία, τὴν ὁποία κατάπιε κατόπιν ἡ Μόσχα, ἐπανασυνδέοντας τὶς σχέσεις της μὲ τὴν Τουρκία τῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ βαρβάρων καὶ ἰδοὺ τὸ ἀποτέλεσμα... Αὐτὸ ποὺ προσδίδει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὴ δολοφονία, εἶναι τὸ γεγονὸς πώς  δολοφόνος εἶναι  Mevlut Mert Altintas, Τοῦρκος Ἀστυνομικός των Εἰδικῶν Δυνάμεων, ποὺ ἀποτάχθηκε μετά το πρόσφατο Πραξικόπημα κατὰ τοῦ Ἐρντογάν, σύμφωνα μὲ....

Νίκος Λυγερός: Στρατηγική Ἑλληνική ΑΟΖ καί τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας

«Τοῦ δέ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἧν…»

Τοῦ Πρεσβύτερου Ἀθανασίου Μηνᾶ
Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ρητά ἀποκαλύπτει τόν τρόπο τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί Μαρίας τῆς Παρθένου σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καθώς καί κατηγορηματικῶς, τόν χρόνον καί τόν τόπον τῆς Γεννήσεως ὅπως ἀκριβῶς οἱ προφῆτες προεφήτευσαν. Ἐξ ἀπείρου ἀγάπης ὁ Θεός Πατήρ ἐξαπέστειλεν τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν Μονογενῆ, Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Οἱ ποιμένες τῶν προβάτων πού ἀγρυπνοῦσαν ἐκείνη τήν ἅγια νύκτα δέχτηκαν πρῶτοι αὐτοί τήν φοβεράν θείαν ἀποκάλυψιν, τήν ὁποίαν ἐντός ὀλίγου πιστοποίησαν ἰδίοις ὄμμασι καί στή συνέχεια, ἀφοῦ βεβαιώθηκαν τοῦ λόγου τό ἀληθές, διεμήνυσαν σύν τοῖς ἁγίοις Ἀγγέλοις πᾶσιν ἀνθρώποις «ὅτι ἐτέχθῃ ἡμῖν σήμερον σωτήρ, ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ». (Λουκ.,κεφ. β’,στ.11)
Κατά τόν ἴδιον τρόπον καί μέ θαυμαστόν οὐράνιον σημεῖον, τρεῖς ἀστροφυσικοί ἐπιστήμονες (οἱ μάγοι) ἀφοῦ εἰδοποιήθησαν στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς, ξεκίνησαν νά προσκυνήσουν τό Παιδίον Ἰησοῦν, τόν Μεσσίαν. Ἔτσι σήμερα  ἐμεῖς  οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ταπεινά καί εὐχαριστηριακά ψάλλομεν....

Ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς βεβαιώνει ἀδιάψευστα τὴν γνησιότητα καὶ τὰ ὅρια της

Γράφει  Σάββας Ἠλιαδης, Δάσκαλος
     Μέσα στὴ βαβελιανή συγχύση τῆς ἐποχῆς μας, τὴν ὁποία ἔχει ἐπιβάλει τὸ οἰκουμενιστικο ρεῦμα, σαστισμένος ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ βρίσκεται νὰ παρακολουθεῖ τὰ τεκταινόμενα, ἀδυνάτωντας νὰ ἐπισυναγάγει τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδία καὶ νὰ συγκροτήσει σκέψη, ὥστε νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ σὲ ποιὰ πίστη τέλος πάντων εἶναι ταγμένος, ἀπ` ὅσες «κυκλοφοροῦν». Γι` αὐτὸ ἐπικρατεῖ καὶ ἀπόλυτη σιωπὴ ἐν πλήρη ἀπορία, παρ` ὅλο ποὺ τὸ «μεγάλο γεγονὸς» τῆς συνόδου θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ξεκαθαρίσει τὰ πράγματα.
Ἀνατράπηκαν ἄρδην παραδοσιακὰ πράγματα, πάτριες διδασκαλίες καὶ παρακαταθῆκες. Παραγκωνίστηκαν οἱ ἀποκεκαλυμμένες στοὺς ἅγιους ἀλήθειες, θεωρήθηκαν ὡς μὴ χρειαζούμενες  πλέον - μεταπατερικὴ παράκρουση - καὶ προωθοῦνται ἀνυπόστατα γεννήματα  τῆς ὑπεροψίας  καὶ ἐφευρήματα τῆς «ἐπιστήμης» τῆς θεολογίας, ἀπὸ ἀφώτιστα κεφαλιά, κυρίως ἀπὸ τὰ ὑψηλὰ ἐπίπεδα, μέσα στὰ πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα.  Διότι οἱ οἰκουμενιστες διακονοῦν τὸ μεγάλο κίνημα τῆς....

17 Δεκ 2016

«Φυλάξτε τά συνήθεια μας, γιορτάστε ὅπως οἱ πατεράδες σας, καί μή ξεγελιώσαστε μέ τά ξένα κι ἄνοστα φράγκικα πυροτεχνήματα»

Τοῦ Φώτη Κόντογλου
Τά Χριστούγεννα, τά Φῶτα, ἡ Πρωτοχρονιά, κ’ ἄλλες μεγάλες γιορτές, γιά πολλούς ἀνθρώπους δέν εἶναι καθόλου γιορτές καί χαρούμενες μέρες, ἀλλά μέρες πού φέρνουνε θλίψη καί δοκιμασία. Δοκιμάζονται οἱ ψυχές ἐκεινῶν πού δέν εἶναι σέ θέση νά χαροῦνε, σέ καιρό πού οἱ ἄλλοι χαίρουνται. Παρεκτός ἀπό τούς ἀνθρώπους πού εἶναι πικραμένοι ἀπό τίς συμφορές τῆς ζωῆς, τούς χαροκαμένους, τούς ἄρρωστους, οἱ περισσότεροι πικραμένοι εἶναι ἐκεῖνοι πού τούς στενεύει ἡ ἀνάγκη νά γίνουνε τοῦτες τίς χαρμόσυνες μέρες ζητιάνοι, διακονιαρέοι. Πολλοί ἀπ’ αὐτούς μπορεῖ νά μή δίνουνε σημασία στή δική τους εὐτυχία, μά γίνουνται ζητιάνοι γιά νά δώσουνε λίγη χαρά στά παιδιά τους καί στ’ ἄλλα πρόσωπα πού κρέμουνται ἀπ’ αὐτούς. Οἱ τέτοιοι κρυφοκλαῖνε ἀπό τό παράπονό τους, κι’ αὐτοί εἶναι οἱ πιό μεγάλοι μάρτυρες, πού καταπίνουνε τήν πίκρα τους μέρα νύχτα, σάν τό πικροβότανο.
Ἴσα ἴσα αὐτές τίς ἁγιασμένες μέρες πού θἄπρεπε νά σμίξουνε πιό κοντά οἱ ἄνθρωποι συναμεταξύ τους, «νά περιπτυχθῶσιν ἀλλήλους», ἴσια ἴσια αὐτές τίς μέρες ἀποξενώνουνται περισσότερο ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον, χωρίζουνται σέ δύο στρατόπεδα ὁλότελα ξένα τὄνα στἄλλο, σχεδόν ἐχθρικά. Ἀπό τή μιά μεριά εἶναι οἱ εὐτυχισμένοι, οἱ καλοπερασμένοι, οἱ καλότυχοι, κι’ ἀπό τήν ἄλλη μεριά εἶναι οἱ....

Παλαιὸ στέλεχος τῆς ΣΦΕΒΑ: Ὁ Μητροπολίτης Σεβαστιανὸς ἦταν φτωχὸς στὰ ὑλικὰ καὶ πλούσιος στὰ πνευματικά!

Ἀξίζει πραγματικὰ νὰ ἀκούσετε τὴν ἐκπομπὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Συλλόγου Βόρειος Ἤπειρος 1914.  Οἱ συμμετέχοντες ἀναφέρονται στὸν ἡγέτη τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ μακαριστὸ Μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανὸ (μιλάει ὁ Σιχλιμοίρης Χρύσανθος, παλιὸ στέλεχος τῆς ΣΦΕΒΑ), στὸ ἀδυσώπητο καὶ ἀπάνθρωπο καθετὼς τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα καὶ τὴν σημερινὴ κατάσταση στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου!

Ὑπουργεῖο Ὑγείας: "Τυχὸν ὕπαρξη χριστιανικοῦ συμβόλου πάνω ἀπὸ τὴν κλίνη τοῦ ἀσθενοῦς πρέπει νὰ ἀφαιρεῖται"

Μήνυμα στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο ἔλαβε τὸ βράδυ τῆς Πέμπτης ὁ παιδίατρος - νεογνολόγος στὸ ΠΠΝΠ καὶ πρώην διοικητὴς τοῦ Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Γιάννης Γιαννακόπουλος.  Τὸ μήνυμα μεταξὺ ἄλλων περιελάμβανε καὶ κανόνες ποὺ ἀφοροῦν μουσουλμάνους ἀσθενεῖς. Σὲ αὐτὸ ὅπως βλέπεται παρακάτω, ἀναφέρονται μερικοὶ κανόνες ποὺ θὰ πρέπει νὰ τηροῦνται στὶς περιπτώσεις ποὺ νοσηλεύονται μουσουλμάνοι στὸ ἵδρυμα.
Ἐδῶ τίθεται τὸ ἐρώτημα ποὺ εἶχε τεθεῖ καὶ ὅταν οἱ γυναῖκες Σύριες στὴν Μυρσίνη, δὲν ἤθελαν ἄνδρες γυναικολόγους - ὅπως εἶχε γράψει τὸ tempo24.gr - ἀλλὰ γυναῖκες γιατρούς για νὰ φέρουν στὸν κόσμο τὰ παιδιά τους. Κατὰ πόσο μπορεῖ νὰ εἶναι ἀσφαλὲς νὰ ἀκολουθεῖται πιστὰ καὶ κατὰ γράμμα, ὁ κανόνας τὴ στιγμὴ ποῦ ἕνας ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ κινδυνεύει; 
"Τὸ email ποὺ ἔλαβα σήμερα τὸ μεσημέρι μὲ ξεπέρασε δυστυχῶς σὲ μιὰ ἐφημερία ποὺ τρέχεις συνεχῶς δὲν ἔχεις περιθώρια γιὰ νὰ ἀσκήσεις πολυπολιτισμικὲς πολιτικές....ἰατρικὴ ἀσκοῦμε κύριοι καὶ μάλιστα ἐπείγουσα...Ἔλεος πιά.." σχολιάζει ὁ κ. Γιαννακόπουλος. 
Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι....

Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου γιὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Κείμενα τῆς Ἐκκλησίας

Ὁμιλία τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὸ Μετόχι Κύκκου, στὶς 19 Μαρτίου 2014, στὸ πλαίσιο τῶν συνάξεων τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὁμίλου Ἀποστόλου Βαρνάβα. Στὴν ὁμιλία τοῦ ὁ Πανιερώτατος σκιαγραφεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. Ἕνα γνώρισμα τοῦ Ἁγίου ἦταν καὶ αὐτὸ τῆς ἀγάπης του γιὰ τὶς Ἀκολουθίες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ὑμνωδία. Ἔμαθε νὰ ψέλνει κανόνες, τὸ ψαλτήριο καὶ τὸ κατὰ Ἰώαννην Εὐαγγέλιο ἀπὸ στήθους. Θεωροῦσε μεγάλη προσευχὴ τὴν ἀνάγνωση τῶν Λειτουργικῶν Κειμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀφοῦ ὅπως ἔλεγε ἡ κάθε λέξη εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης: Νέο βιβλίο ἀπὸ τὴ σειρὰ Ἄγνωστα συναξάρια τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης

Ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης κατατάσσεται μεταξὺ τῶν μεγάλων μοναστῶν τῆς Παλαιστίνης, ἐξαιτίας τῶν πολλῶν χαρισμάτων του, τῶν θείων ἐνοράσεων καὶ ἐλλάμψεων καὶ τοῦ χαρίσματος τῆς θαυματουργίας, μὲ τὰ ὁποῖα ἀνταμείφθηκε. Πῶς ὅμως τὰ ἀποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος ὅλα αὐτὰ καὶ πῶς φτάνει σὲ τόσο μεγάλα πνευματικὰ ὕψη; Αὐτὰ μᾶς παραθέτει ὁ ἀνὰ χεῖρας βίος τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, ἔκδοση τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης».
Ὁ ἅγιος Γεώργιος γεννήθηκε στὴν Κύπρο στὰ μέσα τοῦ 6ου αἰῶνα ἀπὸ πλούσιους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀπὸ τὰ παιδικὰ του χρόνια ἀγάπησε τὴ μοναστικὴ καὶ ἀσκητικὴ ζωή. Ἔτσι, μετὰ τὸν θάνατο τῶν γονιῶν του ἔφυγε γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους. Ἐκεῖ, καὶ μετὰ ἀπὸ διάφορα μοναστήρια, κατέληξε στὴ φημισμένη γιὰ τὴν αὐστηρότητα τς Μονὴ τοῦ Χοζεβᾶ. Ὁ ζῆλος του στὰ μοναχικὰ καθήκοντα ἦταν θαυμαστός. Αὐστηρὴ ἄσκηση στὸ φαγητό, στὴν ἐξάσκηση τῆς ταπείνωσης, στὴ νέκρωση τοῦ κοσμικοῦ καὶ σαρκικοῦ φρονήματος. Οἱ πατέρες τῆς Μονῆς τὸν σέβονταν καὶ τὸν συμβουλεύονταν γιὰ πνευματικὰ θέματα. Γνώριζε ἐπίσης καλὰ τὶς Γραφὲς καὶ ἀγαποῦσε πολὺ τὴν Παναγία. Στὸν βίο του ἀναφέρονται πολλὰ θαύματα ἐν ζωῇ. Αἰχμαλωτίσθηκε ἀπὸ τοὺς Πέρσες τὸ 614, ὅταν ἐκεῖνοι κατέστρεψαν τὸ μοναστήρι, ἀλλὰ ἀφέθηκε ἐλεύθερος.   
Κοιμήθηκε στὴ Μονή, προβλέποντας καὶ προλέγοντας τὸν θάνατό του. Ἡ μνήμη...

16 Δεκ 2016

Σύγκριση τῆς στάσεως τῆς Βουλγαρικῆς ἔναντι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης

Γράφει ὁ Λυκοργος Νάνης
ΕΥΓΕ σεβαστοὶ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας γιὰ τὴ σύνταξη καὶ κατάθεση στὴν ἐκκλησιαστικὴ παρεμβολὴ τοῦ μνημειώδους, ὁμολογιακοῦ αὐτοῦ κειμένου ποὺ ἀποπνέει τὸ ὀρθόδοξο ἄρωμα καὶ ὄχι τὴ δυσωδία τοῦ ἐπαράτου οἰκουμενισμοῦ.
Ἐὰν εἴχαμε σοβαρὲς θεολογικὲς σχολὲς στὴ χώρα μας καὶ ὄχι ἄντρα τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ, ζηζιουλισμοῦ καὶ γιανναρισμοῦ καθὼς καὶ μίας γενικότερης καὶ εὐρύτερης ἐκτρωματικῆς καὶ μεταλλαγμένης θεολογίας ποὺ διαθέτουμε σήμερα τὸ θαυμάσιο καὶ ὑπέροχο αὐτὸ κείμενο θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε κορνιζαρισθεῖ καὶ ἀναρτηθεῖ σὲ περίποπτη θέση στοὺς τοίχους τῶν ὡς ἄνω σχολῶν, τοὺς ὁποίους καὶ θὰ κοσμοῦσε.
Ἐσεῖς, σεβασμιώτατοι, δὲν παραπέμψατε τὰ ἀνεκδιήγητα «συνοδικὰ» κείμενα...

Ὅσιος Γρηγόριος Δεκαπολίτης: Νέο βιβλίο ἀπὸ τὴ σειρὰ Ἄγνωστα συναξάρια τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης

Ὁ βίος τοῦ ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου εἶναι τὸ νέο πόνημα τῆς «Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης» ποὺ παραδίδει στοὺς ἀναγνῶστες της. Εἶναι ἕνας σπουδαῖος ἅγιος τοῦ τέλους τοῦ 8ου αἰῶνα, ἄγνωστος ὅμως στοὺς περισσότερους στὴν ἐποχή μας. 
Στὴν πόλη Εἰρηνούπολη στὴ Δεκάπολη, ΝΑ τῆς Μ. Ἀσίας, γεννήθηκε ὁ ὅσιος Γρηγόριος ἀπὸ εὔπορη οἰκογένεια, γι’ αὐτὸ καὶ μορφώθηκε πολύ, μὲ εὐλαβεῖς γονεῖς. Ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία φάνηκε ὅτι ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὁ Θεὸς ξεχωρίζει ἐκ κοιλίας μητρός. Τὸν ἔθελγε ἡ προσευχή, ἡ ἄσκηση, ἡ νηστεία, τὰ εὐτελῆ ἐνδύματα. Γι’ αὐτὸ καὶ μόνασε σὲ διάφορα μοναστήρια, ἀσκήθηκε μόνος του σὲ σπήλαιο καὶ ταξίδεψε πολύ, σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδας, στὴν Ἰταλία, Σικελία, Κωνσταντινούπολη. Ἀγωνίσθηκε ἐναντίον τῶν εἰκονομάχων καὶ ἔκανε πολλὰ θαύματα. Στὴ Θεσσαλονίκη χειροτονήθηκε ἱερέας, ἀλλὰ καὶ ἀσθένησε· γι’ αὐτὸ καὶ μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ γέροντά του, Συμεών, πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ κοιμήθηκε στὶς 20 Νοεμβρίου τοῦ 842. 
Τὸ λείψανό του παραμένει ἄφθορο μέχρι καὶ σήμερα καὶ βρίσκεται  στὴ μονὴ τῆς Μπιστρίτσας, στὴ σημερινὴ Ρουμανία. Ἡ πανήγυρη τοῦ Ὁσίου στὶς 20 Νοεμβρίου ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς...

Οἰκουμενικός Πατριάρχης: Ἀγάπες μέ τούς αἱρετικούς, σκληρότητα γιά τούς Ὀρθοδόξους

Ἐνδεικτικὴ φωτογραφία ἀπὸ τὴν πρόσφατη (06/12/16) 
ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας…
Ὅταν ἡ ἀλήθεια καί ἡ ἀγάπη ὑποχωροῦν καί δίνουν τή θέση τους στήν ἐπίδειξη πυγμῆς, σίγουρα κανείς Ὀρθόδοξος δέν μπορεῖ νά χαίρεται. Ὁ λόγος γιά τήν ἐπιστολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἔκτακτη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (23-24 Νοεμβρίου 2016), ἡ ὁποία ἀσχολήθηκε μέ τή λεγομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016). Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης μέ τήν ἐπιστολή του αὐτή (ἀρ. πρωτ. 1153 τῆς 18ης Νοεμβρίου 2016) ζητεῖ –οὔτε λίγο οὔτε πολύ– τήν καθαίρεση τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καί ὅσων ἄλλων ἐν Ἑλλάδι ἀσκοῦν κριτική στίς ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου! Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐπισείει ἐπίσης τήν ἀπειλή ὅτι θά παύσει τήν...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.