31 Μαΐ 2024

Πελίδου Συγκλητή - Ἐρριέτα, ὑποψήφια Εὐρωβουλευτὴς μὲ τὴν Νίκη: «Εἴμαστε γεννημένοι γιὰ Νίκες οἱ Ἕλληνες»!

Στὴν ἐκπομπὴ "Πρωινὸ μὲ ὑπογραφὴ" Flash 99.4 μὲ τὴν Ἀριστέα Κοντόζογλου, ἦταν καλεσμένη ἡ ὑποψήφια Εὐρωβουλευτὴς μὲ τὴν Νίκη κα Πελίδου Συγκλητή - Ερριέτα, Ἰατρὸς Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.
Δεῖτε τὴν συνέντευξη...

Καθιέρωση τῆς «γυναικείας ἱεροσύνης» καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία;

(Σχόλιο στὴν πρόσφατη «χειροτονία» διακόνισσας) 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27ῃ Μαΐου 2024 
Ὅπως ἔχουμε καὶ ἄλλοτε τονίσει, ἡ καθιέρωση ἀπὸ ὁρισμένες προτεσταντικὲς κοινότητες, ὅπως αὐτῆς τῶν Ἀγγλικανῶν, τῆς «χειροτονίας» τῶν γυναικῶν σ’ ὅλους τοὺς βαθμοὺς τῆς Ἱερωσύνης, μέχρι καὶ τοῦ Ἐπισκόπου, ὀφείλεται στὴν ἐπικράτηση καινοφανῶν θεολογικῶν ἀντιλήψεων στοὺς κόλπους τοῦ Προτεσταντισμοῦ σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτό, ποὺ εἶναι σαφῶς ξένες πρὸς τὸ περιεχόμενο τῆς ἀντιστοίχου διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἔχουν δὲ τὴν ἀφετηρία τους, κατὰ κύριον λόγον, στὴν ἀπόρριψη ὑπὸ τῶν Προτεσταντῶν σύνολης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καὶ Πατερικῆς μας Παραδόσεως. 
Μετὰ τὴ «Σύνοδο» τῆς Κρήτης, στὶς συνοδικὲς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας, ὡς γνωστόν, τὸ ἔργο καὶ ἡ «θεολογικὴ» παραγωγὴ τοῦ Π.Σ.Ε. καταφάσκεται καὶ...

«Γαλάζια Πατρίδα» καί ἡ Θράκη!

Ἡ προκλητική ἀφίσα τοῦ κόμματος «Ἰσότητος, Εἰρήνης καί Φιλίας» πού καλεῖ τούς «Τούρκους» νά ψηφίσουν «Τούρκους» στίς εὐρωεκλογές – Ἡ πρόεδρός του διακηρύσσει προκλητικῶς ὅτι «θά εἴμαστε Τοῦρκοι, χθές, σήμερα καί αὔριο» καί συκοφαντεῖ τήν Ἑλλάδα ὅτι προσπαθεῖ νά …ἀλλοιώσει τήν δημογραφική σύνθεση τῆς περιοχῆς! – Ἰδού τά ἀποτελέσματα τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν.
ΟΥΤΕ τά προσχήματα δέν τηροῦν τά ἐνεργούμενα τῆς Ἀγκύρας στήν Θράκη. Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού τό μειονοτικό κόμμα ΚΙΕΦ χρησιμοποιεῖ τίς εὐρωεκλογές γιά νά κάνει ἐπίδειξη δυνάμεως. Γνωρίζει ὅτι ἡ αὐτόνομη κάθοδός του δέν θά ὁδηγήσει στήν ἐκλογή κανενός εὐρωβουλευτοῦ, ὅμως δέν εἶναι αὐτός ὁ στόχος του. Στόχος του εἶναι νά δείξει στά ἑλληνικά κόμματα, ἀλλά καί στούς πολῖτες τῆς Θράκης, ὅτι οἱ μουσουλμᾶνοι (τούς ὁποίους τό ΚΙΕΦ θεωρεῖ Τούρκους) ἀποτελοῦν ρυθμιστικό παράγοντα γιά τά πολιτικά πράγματα τῆς περιοχῆς. Θά εἶναι...

Γεώργιος Βλαχόπουλος:«Πρέπει νὰ ἔχουμε συνεχή παρέμβαση στὸ Εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι»

Καλεσμένος στὴν ἐκπομπὴ "Flash στὰ Γεγονότα" μὲ τὴν Βασιλικὴ Πολίτου, ὁ Γεώργιος Βλαχόπουλος, ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΙΚΗΣ (30/05/2024). 

Χριστιανισμὸς καὶ Εὐρώπη

Ἄρθρο γνώμης τοῦ Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. Σταύρου Κουτρή, 
Ὑποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ μὲ τὴν ΝΙΚΗ 
Τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κυριαρχεῖ (καλύτερα ἐπιβάλλεται), μία ἀτζέντα ἀντινατιβισμοῦ, ἀποχριστιανοποίησης, οὐσιαστικῆς ὑποδούλωσης τῶν λαῶν καὶ φίμωσης κάθε ἀντίθετης ἄποψης πρὸς μιὰ ἰδιάζουσα καὶ ἐπιβαλλόμενη «πολιτικὴ ὀρθότητα». 
Ἑκατομμύρια μουσουλμᾶνοι εἰσβάλουν στὸ ἔδαφος τῆς Εὐρώπης, ὁ κόσμος βουλιάζει στὰ χρέη, ἐπιβάλλονται λιτότητες καὶ «ὑποχρεωτικότητες» καὶ ἡ Εὐρώπη προπαγανδίζει ὑπὲρ τῆς πολυπολιτισμικότητας καὶ τῆς ἀνοχῆς στὴ διαφορετικότητα. Πολυπολιτισμικότητα εἶναι μία νοσηρὴ καὶ ἀφύσικη κατάσταση. Κανένα ἔθνος δὲ γεννιέται πολυπολιτισμικό. Ὅμως ὅταν μετατρέπεται σὲ τέτοιο, ὁδηγεῖται...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ Θεὸς εἶναι φῶς, καὶ δίνει τὴ λαμπρότητά Του, σ΄ ἐκείνους πού καθαρίζουν τὴ σβησμένη λαμπάδα τῆς ψυχῆς τους...
Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

30 Μαΐ 2024

Οἱ Βορειοηπειρῶτες προεδρο-παράγοντες ὡς τσοπανόσκυλα τῆς Νέας Δημοκρατίας

Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ὅτι σὲ μιὰ δημοκρατικὴ κοινωνία ὁ καθένας ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ δηλώνει σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο τὴν ὑποστήριξή του σὲ κάποιο κόμμα ἢ σὲ κάποιον ὑποψήφιο πρὶν ἀπὸ μία ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση. 
Ὅμως πολλοὶ Βορειοηπειρῶτες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὰ κοινὰ τοῦ χώρου τους, ἂν καὶ πέρασαν 34 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ εἶδαν τὸν ἥλιο τῆς δημοκρατίας, ἔχουν ἐμφανῶς παρεξηγήσει αὐτὴ τὴν βασικὴ ἀρχή. 
Ἔτσι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς «παράγοντες» τοῦ βορειοηπειρωτικοῦ χώρου θεωροῦν σωστὸ καὶ τίμιο νὰ ἐκμεταλλεύονται τὴν ἰδιότητά τους ὡς προέδρου ἢ ἡγετικοῦ μέλους κάποιου συλλόγου ἢ ἀδελφότητας καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν τὴ σφραγῖδα τοῦ σωματείου τους ὡς προεκλογικὸ κράχτη γιὰ συγκεκριμένο ὑποψήφιο ἢ κόμμα. 
Ἔτσι λοιπὸν βλέπουμε τὸ χυδαῖο φαινόμενο ἕνα σωματεῖο ποὺ ἐπικαλεῖται ὅτι ἐκπροσωπεῖ τοὺς κατοίκους μίας περιοχῆς τῆς Βορείου Ἠπείρου ἢ ὅτι...

Λόγια ἀγάπης πρός τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς, Ἱεροκήρυκας
Σείς οἱ νέοι εἶστε τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας. Ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίδα μας γιά μιά κοινωνία στά πρότυπα τῶν ἁγίων καί ἡρώων πού μεγαλούργησαν καί δημιούργησαν τόν ἑλληνοχριστιανικό πολιτισμό, ἀλλά καί μέ τή φιλοσοφία, τήν ἱστορία, τή γλῶσσα πού διαπρέψαμε σέ ὅλες τίς ἐπιστῆμες. Καί σείς στοιχούμενοι ὅλων αὐτῶν τῶν σοφῶν προγόνων μας, σᾶς καμαρώνουμε βλέποντάς σας νά προοδεύετε πάντοτε στή ζωή σας.
Τώρα ἔχετε ἐξετάσεις! Δύσκολος καί ἐπίπονος ὁ ἀγῶνας σας. Δέν εἶσθε ὅμως μόνοι. Ἔχετε τούς γονεῖς σας, οἱ ὁποῖοι ἀναλώνονται μαζί μέ τή σωστή ἀνατροφή πού σᾶς δίνουν, νά ἀνταποκριθοῦν στίς σκληρές ἀπαιτήσεις τῶν ἐξετάσεων ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως καί πολύ περισσότερο μέ τή στοργή καί τήν ἀγάπη τους. Ἔχετε τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Τά Ἅγια Μυστήρια ποῦ σᾶς δίνουν τη χάρη...

Ὁ Δημήτριος Μεταλληνός, ὑποψήφιος εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΙΚΗΣ στὸ δημοτικὸ ραδιόφωνο Ξάνθης

Ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, ὁ Δημήτριος Μεταλληνός, ὑποψήφιος εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΙΚΗΣ παραχώρησε συνέντευξη στὴν ἐνημερωτικὴ ἐκπομπὴ τοῦ Δημοτικοῦ Ραδιοφώνου Ξάνθης, ὅπου παρουσίασε τὶς πολιτικὲς θέσεις τῆς ΝΙΚΗΣ γιὰ τὶς προκλήσεις, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν θέση τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρώπη. 

Ἡ Ὀρθοδοξία δέν θέλει ἠχεῖα καί ντεσιμπέλ

«Σκηνές ἀπείρου κάλλους ἐκτυλίχθηκαν μέσα σέ ἐκκλησία τῆς Ἀχαΐας τό πρωί τῆς Κυριακῆς, ὅταν ἕνας πατέρας εἰσέβαλε μαινόμενος στόν χῶρο καί ἄρχισε νά προκαλεῖ ζημιές, ἐπειδή ὁ ἦχος ἀπό τό μικρόφωνο τοῦ ἱερέα ξύπνησε τό μωρό του! Τό περιστατικό σημειώθηκε στίς 7.30 τό πρωί στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέα Ρουπάκια Τριταίας, μέ τόν κάτοικο τοῦ χωριοῦ νά μπαίνει ἔξαλλος στόν χῶρο καί νά προκαλεῖ ζημιές. Ὅπως ἀναφέρει τό ρεπορτάζ, ὁ μαινόμενος πατέρας ἔσπασε τό μαρμάρινο περιστέρι ἐπάνω στό ὁποῖο τοποθετεῖ ὁ ἱερέας τό Εὐαγγέλιο, κουνοῦσε εἰκόνες ἐνῷ “ἐπιτέθηκε” καἱ στά μανουάλια! Τήν ἴδια ὥρα οἱ πιστοί ἔντρομοι παρακολουθοῦσαν τό ξέσπασμά του καί τόν καλοῦσαν νά σταματήσει. Μάλιστα, ὅπως ἀναφέρεται, δέν κλήθηκε ἀστυνομία, ὅμως ἡ ἐκκλησία θά κινηθεῖ...

Ἡ κοίμηση τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ (30/5/1826 †)

Σὰν σήμερα πρὶν 194 χρόνια (30/5/1826) ἐκοιμήθη ὁ Μεγάλος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς πού ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὸ Γένος. Ἄφοβος, ἀντρειωμένος! Τα λείψανὰ του ἀναπαύονται στὴν ἰδιαίτερὴ του πατρίδα τὴ Δημητσάνα στὴν ὁποία καὶ γεννήθηκε στὶς 25/3/1771 ἡμέρα Μεγάλη Παρασκευή. Ἦταν παιδὶ χαριτωμένο, νέος ἔξυπνος, σοφός, συνετός, μεγαλοπρεπής, μεγαλόψυχος, συγχωρητικὸς καὶ προπαντὸς ἄνθρωπος θυσίας, ἀγάπης καὶ προσφορᾶς. Πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἔμεινε κοντὰ στὸν Πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε΄. Σε ἐκείνον ἔγινε διάκονος καὶ κληρικός. Ἦταν τὸ δεξὶ του χέρι, ἡ ἀνάσα του καὶ ἡ ἀναπνοὴ του σὲ ὅλα τὰ δεινὰ πού πέρασε ὁ Γρηγόριος Ε΄. Το 1806 ἐξελέγη καὶ...

Ἅγιος Ἰσαάκιος Δαλμάτων ὁ Ὁμολογητής (30 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιά πολύ δύσκολη ἐποχή γιά τήν Ἐκκλησία μας ὑπῆρξε ὁ 4ος αἰῶνας, κατά τόν ὁποῖο δεινοπάθησε ἀπό τήν φοβερή αἵρεση τοῦ ἀρειανισμοῦ. Τό δυστύχημα ἦταν ὅτι ὑποστηρικτές τῆς αἱρέσεως καταστάθηκαν  καί κάποιοι βυζαντινοί αὐτοκράτορες, καταδιώκοντας τούς Ὀρθοδόξους. Τήν περίοδο αὐτή ἀναδείχτηκαν μεγάλοι Πατέρες καί ὁμολογητές, οἱ ὁποῖοι ἀντέκρουσαν τήν κακοδοξία καί ἀγωνίστηκαν γιά τήν σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Ἰσαάκιος ὁ Ὁμολογητής καί ἡγούμενος τῆς Μονῆς Δαλμάτων.

Δέ γνωρίζουμε πολλά γιά τή ζωή τοῦ ἁγίου...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Νὰ ἐπιδιώκετε τὴν εἰρήνη μὲ ὅλους, ἐπιδιώκετε καὶ τὴν ἁγιότητα, χωρὶς τὴν ὁποία κανεὶς δὲν θ᾿ ἀντικρύσει τὸν Κύριο (Ἑβρ.12, 14).
Ἅγιος Νεκτάριος

29 Μαΐ 2024

Ἡ ἅλωση τῆς Πόλης

Τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, Προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ
Ἔχουμε πλούσια καὶ ὡραία ἱστορία. Εἶναι παιδαγωγὸς τὰ παθήματα τοῦ λαοῦ μας. Καὶ τὰ μεγαλεῖα καὶ οἱ ἀθλιότητες. Τὸ ἱστορικὸ ὑφαντὸ μας ἔχει καὶ τὰ τσαλακώματα καὶ τοὺς λεκέδες του «ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ᾖ», γιατί δὲν ἀλλάζει ἡ φύση τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸν Θουκυδίδη. Μία περίοδος ποὺ ἐνδιαφέρει τὴν τωρινὴ ἐποχὴ εἶναι ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. Γιατί φτάσαμε σ’ αὐτήν; Γιατί δὲν ἀπετράπη; Ποιοί παράγοντες συνετέλεσαν ὥστε νὰ ἁπλωθοῦν πάνω ἀπὸ τὸ Γένος τὰ σκοτάδια τοῦ Ἰσλάμ; Ὑπάρχουν ὁμοιότητες μὲ τὸ σήμερα; Ἀπαριθμῶ: 
Πρῶτον: Ἡ φυγὴ τῶν γραμματισμένων, τῶν λογίων στὴν Δύση. Ὁ πρῶτος πατριάρχης μετὰ τὴν ἅλωση, Γεννάδιος Σχολάριος, θὰ γράψει: «Κινδυνεύομεν μὴ μόνον σοφίας στερηθῆναι καὶ μαθημάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν φωνὴν αὐτήν», δηλαδὴ τὴν γλῶσσα. Εἰς τέτοιαν κακὴν τύχην κατάντησε τὸ πάλαι μακαριστὸν...

Πύρρος Δήμας: Ὁ βουλευτὴς τοῦ ΠΑΣΟΚ ποὺ ἔκοψε τὶς συντάξεις τῶν Βορειοηπειρωτῶν - Ἄγγελος Συρίγος: Ὁ ἐπιστημονικὸς νεκροθάφτης τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος

Διαβάστε δύο κείμενα, ἕνα γιὰ τὸν Πύρρο Δήμα καὶ ἕνα γιὰ τὸν καθηγητὴ Ἄγγελο Συρίγο:
Εἶναι πραγματικὰ ἀξιοθρήνητη ἡ φρενίτιδα ποὺ ἔχει πιάσει ἀρκετοὺς Βορειοηπειρῶτες οἱ ὁποῖοι διαφημίζουν τὴν ὑποψηφιότητα γιὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο μὲ τὴ Νέα Δημοκρατία τοῦ ἄλλοτε ἔνδοξου ἀθλητῆ καὶ πλέον ἀναξιόπιστου καὶ κωλοτούμπα πολιτικοῦ Πύρρου Δήμα. 
Ὅπως ὑποστηρίζουν "ἕνα δικό μας παιδὶ θὰ μᾶς ἐκπροσωπήσει στὴν Εὐρωβουλή". 
Προφανῶς ξεχνοῦν ὅτι τὸ δικό τους παιδὶ ἄρχισε τὴν πολιτική του καριέρα ὡς βουλευτὴς ἐπικρατείας ποὺ ἐξελέγη μὲ τὴ λίστα τοῦ ΠΑΣΟΚ στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012. 
Τὴν ἴδια χρονιὰ ὡς βουλευτὴς τῆς συγκυβέρνησης Σαμαρᾶ – Βενιζέλου, ὁ Πύρρος Δήμας ψήφισε τὸ δεύτερο μνημόνιο τὸ ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων προέβλεπε τὴν κατάργηση τῶν ἐπιδομάτων γιὰ τοὺς ὑπερήλικες Βορειοηπειρῶτες. 
Αὐτὴ ἡ ἄθλια καὶ ἀνθελληνικὴ κίνηση δημιούργησε προβλήματα ἐπιβίωσης...

Ψηφιακός ὁλοκληρωτισμός καὶ Εὐρώπη

Ἀπό τὸ περιοδικό «Παρακαταθήκη», ἄρθρο τοῦ κ. Δημητρίου Χιωτακάκου, Δρ. Πληροφορικῆς καί Τηλεπικοινωνιῶν, Ὑποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΙΚΗΣ
Ἡ τεχνολογία καὶ ἡ ἐπιστήμη τίθεται πάντα στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν βελτίωση τῶν βιοτικῶν του ἀναγκῶν, εἰδικότερα μάλιστα σὲ μία κοινωνία ἡ ὁποία περιστρέφεται κατ’ ἐξοχήν σὲ ὑπερμεγέθη καὶ πολυπληθῆ ἀστικά κέντρα. Ὁ τρόπος χρήσης ὅμως τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς ἐπιστήμης συνδέεται μέ τό ἐπίπεδο πολιτισμοῦ καὶ ἐν γένει τῆς κουλτούρας τῆς κάθε κοινωνίας. Ἐφόσον ὁ πολιτισμός καὶ ἡ παγκόσμια κουλτούρα περιστρέφεται γύρω ἀπό τό «ἐγώ», τήν ὑπερκατανάλωση, τήν κατακρεούργηση τῶν ἀξιῶν, τῆς ἠθικῆς καὶ τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων παράλληλα μέ μία βαθιά χειραγώγηση τῶν μαζῶν ἀπό παγκόσμια κέντρα λήψης ἀποφάσεων μίας οἰκονομικῆς ἐλίτ, ἡ τεχνολογία σταματᾶ νά ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο καί ὑπηρετεῖ τά συμφέροντα τῆς ἐλίτ.
Ἔτσι καὶ ἡ ψηφιοποίηση τῶν πάντων, παρόλη τήν καθημερινή εὐκολία πού...

O νέος Κανονισμὸς τῆς ΕΕ γιὰ τὶς οὐσίες ἀνθρώπινης προέλευσης ἐγκαθιδρύει ἕνα καθεστὼς οἰονεὶ ἐμπορευματοποίησης τῶν ἐμβρύων

Γράφει ὁ Νικόδημος Καλλιντέρης 
Τὸ Συμβούλιο τῆς ΕΕ ἐνέκρινε στὶς 27 Μαΐου 2024 νέους κανόνες (Regulation on standards of quality and safety for substances of human origin intended for human application and repealing Directives 2002/98/EC and 2004/23/EC), στόχος τῶν ὁποίων, κατὰ τὴν ΕΕ, εἶναι νὰ βελτιωθεῖ ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ποιότητα τοῦ αἵματος, τῶν ἱστῶν καὶ τῶν κυττάρων ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὸν τομέα τῆς ὑγειονομικῆς περίθαλψης καὶ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ διασυνοριακὴ κυκλοφορία αὐτῶν τῶν οὐσιῶν στὴν Ἕνωση. 

Κατὰ τὸ νέο Κανονισμό [1] στὶς οὐσίες ἀνθρώπινης προέλευσης (substances of human origin) περιλαμβάνονται καὶ τὰ...

Κουρουπάκη στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Δημητρίου Χιωτακάκου: Γιὰ τὰ παιδιά μας πολιτεύτηκα, πρέπει νὰ τοὺς ἀφήσουμε μία Ἑλλάδα καλύτερη, ὀμορφότερη, μεγαλύτερη!

Μὲ τὸν Δημήτριο Χιωτακάκο, ὑποψήφιο Εὐρωβουλευτὴ τῆς ΝΙΚΗΣ στὴν ἐκπομπὴ "Ἡ Εὐρώπη τοῦ σήμερα, ἡ Ἑλλάδα τοῦ αὔριο", προσκεκλημένη ἡ κυρία Ἀσπασία Κουρουπάκη, βουλευτὴς Β1' βορείου τομέως Ἀθηνῶν τῆς ΝΙΚΗΣ (28/05/2024). 

Ἀπό τήν πρώτη ἅλωση στήν τρίτη;

π. Γεώργιος Μεταλληνός
Ἐὰν ἀποφράδα ἡμέρα εἶναι ἡ 29η Μαΐου 1453, ἀφοῦ «ἡ πόλις τῶν πόλεων», ἔπεσε στὰ χέρια τῶν Τούρκων, ἐξίσου σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου 1204, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Πόλη κατακτήθηκε ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους καὶ τοὺς Φράγκους.
Μετὰ τὸ 1204 ἀρχίζει ἡ μακρὰ περίοδος τῆς πτώσης τῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ Πόλη πλέον ἦταν καταδικασμένη νὰ πέσει, νὰ πεθάνει. Τὸ κύριο χτύπημα κατὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωμιοσύνης, τῆς Ρωμανίας, γίνεται...

Κωνσταντινούπολη: Ἡ ἀρχοντικὴ καὶ βασιλικὴ πολιτεία

τοῦ Φώτη Κόντογλου
Τί ἤτανε, ἀληθινά, ἐκεῖνο τὸ Βυζάντιο, ἐκείνη ἡ Κωνσταντινούπολη; Παραμυθένιος κόσμος! Ὄχι μοναχὰ ἡ ἀρχαία πολιτεία, μὰ κι ἡ καινούρια, ὣς τοῦ σουλτάν-Χαμὶτ τὰ χρόνια.
Εἶχα γνωρίσει ἕναν χριστιανὸ Ἀνατολίτη κοσμογυρισμένον, ποὺ ἔζησε πολλὰ χρόνια στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική, στὴ Λόντρα, στὸ Παρίσι, στὴ Ρώμη, στὴ Νέα Ὑόρκη.
«Ὅλες αὐτὲς οἱ μεγάλες πολιτεῖες, μοῦ ἔλεγε, εἶναι σπουδαῖες, μὰ σὰν τὴν Κωνσταντινόπολη δὲν ὑπάρχει ἄλλη στὴν οἰκουμένη, κι οὔτε βρίσκεται στὸν ντουνιὰ τέτοια ἐπίσημη ἀρχοντικιὰ καὶ βασιλικὴ πολιτεία».
Στὰ χρόνια τῶν Βυζαντινῶν «ἡ βασιλεύουσα Πόλις» θὰ εἶχε μιὰ...

«Τῆς ἁλώσεως προηγεῖται ἡ ἀποστασία καὶ τῆς ἀποστασίας ἕπεται ἡ ἅλωσις»

Ὁμιλία ποὺ ἐκφώνησε ὁ δάσκαλος κ. Σάββας Ἠλιάδης στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου στὸ Κιλκὶς τὴν Δευτέρα 29 Μαΐου 2017
Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἑρμηνεύοντας τὸν πρῶτο στίχο ἀπὸ τὸ 4ο κεφάλαιο, τῆς Ἃ΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῆς: «Τὸ δὲ Πνεῦμα ρητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονται τινὲς τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων…», γράφει: «Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὰ λέγει διὰ τοὺς ὕστερον γενομένους αἱρετικούς, (…) καὶ διὰ ὅλους τούς ἄλλους, τὸς καταγομένους ἀπὸ τὴν πονηρᾶν φατρίαν τῶν αἱρετικῶν τούτων. Βλέπε δὲ ἀγαπητέ, ὅτι ὁ Παῦλος εἶπε, πὼς οἱ αἱρετικοὶ πρῶτον ἔχουν νὰ ἀποστατήσουν ἀπὸ τὴν...

Μνήμη ἁλώσεως τῆς Βασιλεύουσας τὴν 29η Μαΐου 1453

Τὸ τέλος τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ
Γράφει ὁ Κωνσταντίνος Χασόγιας, Θεολόγος τοῦ Ε.Κ.Π.Α.
Ὡς ἀποφράδα ἡμέρα χαρακτηρίσθηκε ἡ ἡμερομηνία τῆς 29ης Μαΐου καὶ αὐτὸ συνέβη διότι φέρνει στὴν ἐθνική μας μνήμη τὴν πικρὴ ἀνάμνηση τῆς πτώσεως τῆς Βασιλεύουσας στὰ χέρια τῶν Ὀθωμανῶν τὴν 29η Μαΐου τοῦ 1453. Τὰ ἄλλοτε Θεοφρούρητα τείχη τῆς Κωνσταντινούπολης δὲν ἄντεξαν τὶς ὀβίδες ἀπὸ τὰ κανόνια τῶν πολιορκητῶν Ὀθωμανῶν μὲ συνέπεια τὴν ἅλωση τῆς Πόλης καὶ τὴ σφαγὴ τῶν κατοίκων της ἀπὸ τὸ σπαθὶ τῶν φανατικῶν μαχητὼν τοῦ Μωάμεθ Β΄ τοῦ «Πορθητῆ» ποὺ σήμανε καὶ τὸ τέλος τῆς ὕπαρξης τῆς χιλιετοῦς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὀνομασθεῖσα μετέπειτα ὡς «βυζαντινὴ αὐτοκρατορία», ἀπὸ τὸν Φράγκο Ἱστορικὸ Ἱερώνυμο Βόλφ.

Ἡ ἄλλοτε κραταιὰ χριστιανικὴ Αὐτοκρατορία, ἀποτελοῦσε φάντασμα...

Ὁ τολμηρός Κρητικός Παπάς πού λειτούργησε στήν Ἁγιά Σοφιά τό 1919!

Ἡ τελευταία λειτουργία στήν Ἁγιά Σοφιά ἔγινε τήν Τρίτη 29 Μαΐου 1453, ὕστερα ἡ Πόλη ἀλώθηκε. Κι ὅμως, ἕνα τολμηρός κρητικός παπάς, τό 1919, κατάφερε νά κάνει τό ὄνειρό του πραγματικότητα καί νά λειτουργήσει στήν Ἁγία Σοφιά.
Πρωταγωνιστῆς αὐτοῦ τοῦ συγκλονιστικοῦ γεγονότος τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς, τῆς λειτουργίας στήν Ἁγιά Σοφιά, ἦταν ἕνα ἀληθινό παλικάρι, ἕνα βλαστάρι τῆς λεβεντογέννας Κρήτης, ὁ παπά – Λευτέρης Νουφράκης ἀπό τίς Ἅλωνες Ρεθύμνου.
Ὁ πάπα-Λευτέρης Νουφράκης ὑπηρετοῦσε ὡς στρατιωτικός ἱερέας στή Β’ Ἑλληνική Μεραρχία, μία ἀπό τίς δύο Μεραρχίες πού συμμετεῖχαν στίς ἀρχές τοῦ 1919 στό «συμμαχικό» ἐκστρατευτικό σῶμα στήν Οὐκρανία. Η Μεραρχία αὔτη στό δρόμο πρός τήν Οὐκρανία στάθμευσε γιά λίγο στήν…

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: Ἡ πτώση τῆς Ῥωμανίας

Τὰ αἴτια τῆς πτώσης
Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερό, ὅτι ἡ πτώση τῆς Πόλης τὸ 1453 δὲν ἔγινε ἀπροσδόκητα, οὔτε μὲ αὐτὴν ἄρχισε ἡ τουρκοκρατία. Στὶς 29 Μαΐου 1453, ὅπως εἴδαμε, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ρωμανίας ἦταν ἤδη κάτω ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τοὺς Ἄραβες καὶ τοὺς Βενετούς. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη δὲν μπόρεσε νὰ ἀναλάβει τὴν...

Ἡ Ἁγία Ὑπομονὴ (29 Μαΐου), μητέρα τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καὶ τὸ θαῦμα κοντὰ στὸ Λουτράκι!

Ἡ ἁγία Ὑπομονὴ ἐμφανίσθηκε ὡς μοναχὴ σὲ κάτοικο τῶν Ἀθηνῶν ποὺ ἐργαζόταν σὲ ταξί. Τὸ σταμάτησε καὶ ζήτησε νὰ κατευθυνθεῖ πρὸς τὸ Λουτράκι. Ὁ ταξιτζὴς εἶχε καρκίνο τοῦ δέρματος στὰ χέρια του καὶ βρισκόταν σὲ μεγάλη ἀπελπισία. Καθ’ ὁδὸν ἡ μοναχὴ ποὺ φοροῦσε ἕνα κουκούλι μὲ κόκκινο σταυρὸ τὸν ρώτησε... 
"Γιατί εἶσαι μελαγχολικός"; Καὶ ἐκεῖνος δὲν δίστασε νὰ ὁμολογήσει ὅλη τὴν ἀλήθεια. Μετὰ τὸν ρώτησε ἂν θέλει νὰ τὸν σταυρώσει γιὰ νὰ γίνει καλὰ καὶ ἐκεῖνος δέχθηκε. Σὲ λίγο ὅμως τὸν ἐπίασε ὑπνηλία καὶ παρακάλεσε τὴν μοναχὴ νὰ σταθοῦν λίγο γιὰ νὰ μὴν σκοτωθοῦν. Εἶχαν φθάσει κοντὰ στὰ διόδια καὶ εὔκολα θὰ ἔβρισκαν ἄλλο ταξὶ ἂν ἐκείνη βιαζόταν.
Κάθισε στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου καὶ τὸν πῆρε ὁ ὕπνος. Ὅταν ξύπνησε διαπίστωσε ὅτι...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἂς μὴν φερόμαστε στοὺς ἀντιφρονοῦντες μὲ ἐπιθετικότητα καὶ ἀγριότητα, ἀλλὰ ἂς συζητᾶμε μαζὶ τους μὲ μετριοπάθεια, γιατί τίποτα δὲν εἶναι ἰσχυρότερο ἀπὸ τὴν συγκαταβατικότητα καὶ τὴν πραότητα. Ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἐριστικός, ἀλλὰ ἤπιος καὶ ἀνεκτικὸς ἀπέναντι σὲ ὅλους.
Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος

28 Μαΐ 2024

Ἡ ἐκκλησιομαχία τοῦ κ. Μητσοτάκη καὶ ἡ «ἐθνική» (;) πολιτικὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας στὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης, 
Φιλόλογος - Μέλος ΣΦΕΒΑ 
Τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς παρακολούθησε μία ἐντυπωσιακὴ μεταμόρφωση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη. Στὴν προσπάθειά του νὰ φανεῖ συνεπὴς μὲ τὶς ἀξίες τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐμφάνισε ἕνα πρόσωπο στὸ ὁποῖο δὲν μᾶς εἶχε συνηθίσει τὰ προηγούμενα ἔτη τῆς πρωθυπουργίας του. Παραβρέθηκε σὲ πληθώρα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, καὶ τόνισε ἐπανειλημμένα τὸ (κατ’ αὐτὸν) πρότυπο ὀρθῆς πίστης, μιλῶντας γιὰ «χριστιανόμετρα» καὶ ἀπευθύνοντας παραινέσεις γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ εἶναι ὁ σωστὸς χριστιανὸς πολιτικός, (δηλαδὴ ὁ ἑαυτός του) σὲ ἀντίθεση προφανῶς μὲ ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους «χριστιανοκάπηλους» πολιτικούς. Στὴν προσπάθειά του αὐτή, ἐξέφρασε ἀπὸ καθέδρας καὶ ἀρκετὲς θεολογικὲς ἀσυναρτησίες ποὺ δυστυχῶς δὲν ἔτυχαν ἀπάντησης ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία...

ΝΙΚΗ πρὸ τῶν πυλῶν! Ἡ προεκλογικὴ ἐκδήλωση τῆς ΝΙΚΗΣ στὴν Θεσσαλονίκη!

Ἡ μεγάλη προεκλογικὴ ἐκδήλωση τῆς ΝΙΚΗΣ στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ κεντρικὴ ὁμιλία τοῦ προέδρου τῆς κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 26 Μαΐου 2024, στὸ Grand Hotel Palace. 

Ὁ λοατκισμὸς ξεπαστρεύει τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν: Δικαστὴς στὶς ΗΠΑ ἔστειλε ἄντρα βιαστῆ ἀνηλίκων σὲ γυναικεῖες φυλακές, ἐπειδὴ δήλωσε «γυναῖκα»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ἡ ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτζέντα ἄρχισε νὰ παράγει παρανοϊκὲς δικαστικὲς ἀποφάσεις καὶ νὰ ἀπειλεῖ ἄμεσα τὴν κοινωνικὴ ἐπιβίωση τῆς γυναίκας.
Εἶναι ξεκάθαρη πραγματικότητα πλέον ὅτι τὸ πρῶτο καὶ μεγαλύτερο θῦμα τοῦ λοατκισμοῦ εἶναι ἡ γυναῖκα καὶ τὰ δικαιώματά της. Καὶ ὡς προέκταση αὐτῆς τῆς πραγματικότητας, θυματοποιοῦνται καὶ τὰ παιδιά. 

Στὸν «ἐμφύλιο» μετανεωτερικὸ πόλεμο μεταξὺ λοατκισμοῦ καὶ νεοφεμινισμοῦ, τὰ ἀφεντικὰ τῆς Νέας Τάξης δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα στὸ πρῶτο. Διότι ὁ λοατκισμὸς ἔχει μαζικότερη δυνατότητα ἀλλοίωσης τοῦ ἀνθρώπου, σὲ σχέση μὲ τὸν νεοφεμινισμὸ ποὺ ἀχρηστεύει κοινωνικὰ μόνο γυναῖκες . Ἑπομένως τὸ «καταναλωτικὸ» κοινὸ εἶναι πολὺ...

Ἡ ἐξ Ἀμερικῆς, κατὰ Ἐλπιδοφόρον, Ὀρθοδοξία

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Στὶς  12 τρέχοντος μηνὸς (Μαΐου) τὸ ἔντυπο LIFO προσέφερε ἕνα πλούσιο πνευματικὸ γεῦμα μὲ μάγειρα «τόν ἄνθρωπο πού ἠγείται τῆς Ἐλληνορθόδοξης Ἀρχιεπισκοπής Ἀμερικής πού περιλαμβάνει 540 ἐνορίες, 800 ἰερείς και περίπου 1,5 ἐκατομμύριο πιστούς».

LIFO 12.5.2024:ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ [1]

Ὅλοι γνωρίζουμε περὶ τίνος πρόκειται. «Πρόκειται για έναν ιεράρχη πού…

Ὁ Π.Ο.Υ. ἐν μέσῳ πολλῶν ἀντιδράσεων ἀπέτυχε νὰ υἱοθετήσει τὴν «Συνθήκη γιὰ τὶς πανδημίες»

Γράφει ὁ Νικόδημος Καλλιντέρης 
Σημαντικὴ εἴδηση ποὺ στὴν Ἑλλάδα πέρασε στὰ ψιλά... Κοινῶς, «θάφτηκε»! 
Παρὰ τὰ δύο χρόνια κατὰ τὰ ὁποῖα διεξάγονταν διαπραγματεύσεις, τελικὰ τὰ 194 κράτη-μέλη τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) δὲν κατόρθωσαν νὰ συμφωνήσουν στὴν υἱοθέτηση τῆς «Συνθήκης γιὰ τὶς Πανδημίες» (Pandemic Treaty). 
Ἡ ἐν λόγῳ Συνθήκη, ἰδίως στὴν ἀρχική της μορφή, δημιουργοῦσε ἕνα ἄκρως συγκεντρωτικὸ μοντέλο διαχείρισης τῶν ὑγειονομικῶν κρίσεων ποὺ περιελάμβανε μεταξὺ ἄλλων δεσμευτικὲς γιὰ τὰ κράτη-μέλη ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἐγκλεισμῶν (lockdowns), ὑποχρεωτικῶν ἐμβολιασμῶν, κλείσιμου ἐθνικῶν συνόρων, πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμῶν καὶ ὑγείας καὶ ἄλλων περιοριστικῶν μέτρων. Ὁ Π.Ο.Υ. καὶ οἱ μὴ δημοκρατικὰ νομιμοποιημένοι ἀλλὰ δοτοὶ ἀξιωματοῦχοι του, διὰ τῆς Συνθήκης θὰ ἀποκτοῦσαν μιὰ ἄνευ προηγουμένου ἰσχὺ στὴ...

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (28 Μαΐου †)

Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέου συντάχθηκε ἀπὸ τὸν πρεσβύτερο Νικηφόρο τς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, περὶ τὰ μέσα τοῦ 10ου αἰῶνος μ.Χ. (956 – 959 μ.Χ.), ἐπὶ βασιλείας τοῦ Κωνσταντίνου Ζ’ Πορφυρογέννητου.
Ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας, ὁ διὰ Χριστὸν σαλός, καταγόταν ἀπὸ τὴν Σκυθία καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ (886 – 912 μ.Χ.). Ἀπὸ παιδικὴ ἡλικία εἶχε πουληθεῖ ὡς δοῦλος σὲ κάποιον πρωτοσπαθάριο καὶ στρατηλάτη τῆς Ἀνατολῆς, ὀνομαζόμενο Θεογνωστό, ἄνδρα ἐνάρετο καὶ εὐσεβῆ, ὁ ὁποῖος τόσο ἀγάπησε τὸν μικρὸ Ἀνδρέα, ὥστε τὸν μεταχειρίστηκε ὡς υἱό του, φροντίζοντας γιὰ τὴν ἐπιμελῆ καὶ θεοσεβῆ μόρφωση αὐτοῦ.
Τὸν Ἀνδρέα εἵλκυαν περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο τὰ…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Δὲν μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε νὰ κατακτήσει τὴν τέλεια ἀγάπη, παρὰ μόνο ἐκεῖνος ποὺ ἀπέβαλλε τὸν παλιὸ ἑαυτό του.
Μέγας Βασίλειος

27 Μαΐ 2024

Ποιούς ὑποψηφίους Εὐρωβουλευτὲς τῆς ΝΙΚΗΣ θὰ ψηφίσετε; (ἕως 4 σταυροί)

Ἐντυπωσιακὲς συμμετοχὲς στὸ εὐρωψηφοδέλτιο τῆς ΝΙΚΗΣ!

42 ἐκλεκτὲς προσωπικότητες ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τοῦ ἁπλοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπηύθυναν χαιρετισμὸ στοὺς συμπολῖτες μας.
Ἡ ΝΙΚΗ ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν μεγάλη ἐκλογικὴ ἔκπληξη, παρουσιάζοντας ἕνα ἀπὸ τὰ ἐντυπωσιακότερα εὐρωψηφοδέλτια στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας.
Δεῖτε φωτογραφικὸ ὑλικό τῆς ἐκδηλώσεως...

Ἀπὸ τὰ Θαύματα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

Τὸ 1834 κτίσθηκε στὸ Προκόπι τῆς Μ. Ἀσίας μεγάλος καὶ ὡραῖος Ναὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τὸ ἔτος 1845 ἀποφάσισαν ὁμόφωνα οἱ Χριστιανοὶ καὶ μετακόμισαν τὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου στὴ νέα Ἐκκλησία, γιὰ νὰ πηγαίνουν πιὸ εὔκολα σὲ προσκύνησή του καὶ γιὰ καλύτερη σιγουριά. Ἀλλ’ ὁ Ἅγιος, ἐπειδή, ὡς φαίνεται, δὲν εἶχεν εὐχαριστηθῆ ἀπὸ τὴν μετακόμιση, τὴν νύκτα, ἐνῶ ἦσαν οἱ πόρτες κλειδωμένες, μετακομιζόταν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (ὅπου ζῶντας ἔκαμνε τὶς ἀγρυπνίες καὶ τὶς προσευχές του).
Οἱ Χριστιανοὶ τὸ παρατήρησαν· ἀλλ’ ἐπειδὴ δὲν τὸ πῆραν γιὰ θαῦμα, μετακόμισαν πάλι τὴν ἱερὰ Λάρνακα στὸ Ναὸ τοῦ Μ. Βασιλείου· ἀλλὰ πάλι ἡ Λάρνακα καὶ μέσα τὸ Λείψανο βρέθηκαν στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἔτσι ἔγινε δυὸ καὶ τρεῖς φορές. Ὥσπου κατάλαβαν οἱ Χριστιανοὶ τὴν θαυματουργία τοῦ Ἁγίου. Ἔκαμαν πολλὲς δεήσεις καὶ παρακλήσεις, τὸν δυσώπησαν καὶ ὕστερα τὸν μετέφεραν πάλι στὴν Ἐκκλησία τοῦ Μ. Βασιλείου, ὅπου ἔστερξε πιὰ καὶ ἔμεινε.
Πόση δὲ προστασία καὶ φροντίδα ἔδειξε ὁ Ἅγιος στοὺς κατοίκους...

Περὶ φιμώσεως τοῦ διαδικτύου: ἀλήθειες καὶ «λάσπη»

Ὁ Σπυρίδων Τσιρώνης, βουλευτὴς Ἀχαΐας τῆς ΝΙΚΗΣ, ἀναδεικνύει τὶς συκοφαντίες τοῦ Κυριάκου Βελόπουλου καὶ τῆς «Ἑλληνικῆς Λύσης», παρουσιάζοντας τὴν ἀλήθεια γιὰ τὰ νομοσχέδια περὶ φίμωσης διαδικτύου. 
Οἱ ὁμιλίες τοῦ προέδρου καὶ τῶν βουλευτῶν τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, στὶς 03.04.2024 κατὰ τὴν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου DSA 2022/2065 γιὰ τὴν φίμωση τοῦ διαδικτύου:...

Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη «νονὰ» τοῦ TurkAegean

Ἡ ἔνοχη σιωπὴ ἐπικρατεῖ ὅποτε δὲν ὑπάρχουν πειστικὰ ἐπιχειρήματα... 
Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀθλιότητες ποὺ ἔχει διαπράξει ἡ κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι ἡ ἀληθὴς (ἢ προσποιητὴ) ἀμέλειά της νὰ ἀντιμετωπίσει ἐν τῇ γενέσει της τὴν τουρκικὴ πρόκληση τῆς κατοχύρωσης τοῦ ὀνόματος «Turkaegean», ποὺ μεταφράζεται ὡς «Τουρκαιγαῖο». 
Πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὀνομασία διακρίνονται σαφῶς οἱ ἐπεκτατικὲς βλέψεις τῆς Ἄγκυρας στὴν ἑλληνικὴ θάλασσα καὶ τὴν πλούσια πολιτισμικὴ κληρονομιά της. 
Ἡ ἀνθελληνικὴ καμπάνια τῆς Τουρκίας αὐτὴ τὴν περίοδο συνεχίζεται μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑβδομάδα τουρκικῆς κουζίνας, ἡ ὁποία ἄρχισε στὶς 21 καὶ ὁλοκληρώνεται στὶς 27 Μαΐου. Οἱ πρεσβεῖες καὶ τὰ προξενεῖα τῆς Τουρκίας σὲ ὅλον τὸν πλανήτη κάνουν ἐκδηλώσεις γι’ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, χρησιμοποιῶντας κατὰ κόρον...

Δημήτριος Κυρσανίδης: Αὐτὸ ποὺ εἶδα καὶ βλέπω στὴν ΝΙΚΗ εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι "πολιτικοί", ἀγαποῦν τὴν πατρίδα τους καὶ τὸν Χριστό, κι αὐτὸ φαίνεται!

Δημήτρης Κυρσανίδης κέρδισε τὸ 2022 τὸ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρκοὺρ στὸ Τόκιο καὶ τὸ 2024 φιλοδοξεῖ νὰ «κατακτήσει» τὶς Βρυξέλλες μέσα ἀπὸ τὰ ψηφοδέλτια τῆς ΝΙΚΗΣ. Ὁ 28χρονος παρκουρίστας ἀνακοίνωσε μέσῳ Instagram τὴν ἐπιλογή του νὰ μπεῖ στὸν πολιτικὸ στίβο καί, μιλῶντας στὴν «κυριακάτικη δημοκρατία», ἐξηγεῖ τοὺς λόγους ποὺ τὸν ὁδήγησαν νὰ συστρατευθεῖ μὲ τὸν Δημήτρη Νατσιό. 
«Οἱ λόγοι ποὺ μὲ ὁδήγησαν νὰ δῶ ἀλλιῶς τὸ κομμάτι "πολιτικὴ" καὶ νὰ κατέβω μὲ τὴ ΝΙΚΗ καὶ τὸν Δημήτρη Νατσιὸ εἶναι σχετικὰ ἁπλοῖ. Ἀρχικά, φέτος νὰ γνωρίζετε ὅτι μοῦ ἔγιναν προτάσεις καὶ ἀπὸ ἄλλα κόμματα ὅσον ἀφορᾶ τὶς δημοτικὲς ἀλλὰ καὶ τὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, μὲ ἀρνητικὴ ἀπάντηση ἀπὸ μέρους μου. Αὐτὸ ποὺ εἶδα καὶ βλέπω στὴ ΝΙΚΗ εἶναι, πρῶτον, ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι "πολιτικοί", εἶναι...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου γιὰ παιδιὰ

Παρακολουθῆστε τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου σὲ βίντεο γιὰ παιδιά. 
Ἡ πηγὴ τοῦ βίντεο εἶναι τὸ κανάλι στὸ YouTube «Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιὰ» ὅπου μπορεῖτε νὰ κάνετε ἐγγραφὴ καὶ νὰ  παρακολουθεῖτε βίντεο μὲ βίους Ἁγίων γιὰ παιδιά.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος: Ὁ θαυματουργὸς πολύπαθος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ

Το Λάμπρου Κ. Σκόντζου, 
Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ ἐμφάνιση ἁγίων στὴν Ἐκκλησία μας σὲ κάθε ἐποχὴ εἶναι τὸ μόνιμο θαῦμα. Οὐδέποτε ὑπῆρξε ἐποχὴ στὴ δισχιλιόχρονη πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἐμφανιστεῖ ἅγιος. Ὅπως σὲ κάθε ἐποχή, ἔτσι καὶ στοὺς νεώτερους καὶ σύγχρονους καιροὺς ἀναδεικνύει ὁ Θεὸς ἁγίους γιὰ τὴ δόξα τὴ δική Του καὶ τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν ἀρωγὴ τῶν πιστῶν. Ἕνας ἀπὸ τοὺς νέους λαοφιλεῖς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος.
Ἦταν Ρῶσσος στὴν καταγωγὴ καὶ εἶχε γεννηθεῖ στὴ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Τρία πράγματα δὲν μπορῶ νὰ κατανοήσω.
Εἶναι τὰ ἑξῆς:
Πίστη χωρὶς δόγµα.
Χριστιανισμὸ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Χριστιανισμὸ χωρὶς ἄσκηση.
Καὶ τὰ τρία αὐτά, Ἐκκλησία, δόγµα καὶ ἀσκητική, δηλαδὴ Χριστιανικὴ ἄσκηση, συνιστοῦν γιὰ µἕνα ἑνιαία ζωή.
Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

26 Μαΐ 2024

Ἡ συγκλονιστικὴ προεκλογικὴ ὁμιλία τοῦ ὑποψηφίου τῆς Νίκης Χιωτακάκου Δημητρίου!

Τὴν ἐκδήλωση πλαισίωσε ὁ ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς ΝΙΚΗΣ κος ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Χαιρετισμὸ ὑπέβαλλαν Βουλευτὲς τῆς ΝΙΚΗΣ:...

Ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή μᾶς θυμίζει τὸ δαιμονικό τῆς καταστάσεως τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ!

Ἡ ὄντως Θεολογία ἀκολουθεῖ τόν ὄντως Χριστιανό σέ κάθε κίνηση καί πράξη τῆς ζωῆς του. Γι' αὐτό καί λέγεται ἐμπειρική!
Εἴμαστε στήν μαύρη ἐποχή, πού τό μαῦρο βαπτίστηκε ἄσπρο. Πολλοί ὑποβοηθοῦν τήν ἔλευση τοῦ ἀντιχρίστου. Ἀρκετοί μητροπολῖτες, δέν μιλοῦν γιὰ μετοχὴ στὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά γιά τήν ἀνάγκη ἐμβολιασμοῦ καὶ ὑποκοῆς στοὺς γιατρούς... Ἔχουν σκότος στόν νοῦ τους καί τίποτε ἄλλο...;
Ἐπίσης, ὁ διαχωρισμός τοῦ ἐμβολίου ἀπό τήν ὅλη ὑπόθεση, ὅτι δέν ἔχει νά κάνει μέ πνευματικό θέμα, εἶναι τρομερά πονηρός...
Ἐξάλλου ὁ Γέρων Εὐθύμιος στό κείμενό του μίλησε ξεκάθαρα μίλησε ξεκάθαρα ὅτι εἶναι καί ἰατρικό καί πνευματικό τό θέμα κλπ...
Ἡ Θεολογία ὅμως γιά τόν Χριστιανό, τόν ἀκολουθεῖ σέ κάθε κίνηση καί πράξη τῆς ζωῆς του... Γι' αὐτό καί λέγεται ἐμπειρική, ἡ ὄντως ΘΕΟΛΟΓΙΑ πού ἔλεγε...

π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ὅσοι μιλοῦν γιά ἐλευθερία καί ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἄς διδαχθοῦν ἀπό τήν συμπεριφορά τοῦ Θεοῦ μας στόν παραλυτικό!

Ἀπόσπασμα ἀπό κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ πατρός Γεωργίου Μεταλληνοῦ στήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου.
"...Εἶναι σπουδαῖο ὅτι τήν σωτηρία ἐξαρτᾶ ὁ Χριστός στήν σημερινή περικοπή ἀπό τήν ἐλευθέρα θέληση τοῦ ἀνθρώπου. «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;» ἐρωτᾶ τόν παραλυτικό. Ἀπευθύνεται στήν θέλησή του καί ζητᾶ τήν συγκατάθεσή της. Σέ μιά ἐποχή, πού σ' ὁλόκληρο τόν κόσμο αὐξάνουν συνεχῶς οἱ αὐτόκλητοι σωτῆρες καί πού τό μόνο πού δέν ὑπολογίζουν ποτέ εἶναι ἡ θέληση τῶν λαῶν καί τῶν ἀτόμων, εἶναι φυσικό νά φαίνεται περίεργο ὅτι ὁ Χριστός -Θεός παντοδύναμος- ἐρωτᾶ τον ἀσθενῆ, ἄν θέλει «ὑγιής γενέσθαι»...
Καί ὅμως! Ὁ Χριστός ὡς Θεός «θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι». Μαζί ὅμως μέ τό λογικό ἐχάρισε καί ἐλευθέρα θέληση στόν ἄνθρωπο, γιά νά εἶναι πάντα ὁ ἄνθρωπος «κατ' εἰκόνα Θεοῦ» καί ὄχι ἕνα «ζῶο πού φκειάνει ἐργαλεῖα» ἤ τό ἀπρόσωπο νούμερο κάποιου ἐργοστασίου. Κάνοντας κακή χρήση...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἡ αὐτοαπαξίωση τῶν θεσμῶν στὴν Ἑλλάδα»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Ἡ αὐτοαπαξίωση τῶν θεσμῶν στὴν Ἑλλάδα», Κυριακή 26 Mαΐου 2024.

Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀλέξανδρος ὁ Δερβίσης (26 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου - Καθηγητο 
Μία κατηγορία ἐνδόξων Νεομαρτύρων στὰ τετρακόσια μαῦρα χρόνια της τουρκικῆς σκλαβιᾶς ἦταν καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν ἀλλαξοπιστήσει καὶ ἐπανῆρθαν στὴν Ὀρθοδοξία μας, ἐπισφραγίζοντας μὲ τὸ μαρτύριό τους τὴν ἐπάνοδό τους στὴν ἀληθινὴ καὶ σώζουσα πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν και ο ἅγιος Νεομαρτυς Αλεξανδρος ὁ Δερβίσης, ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλὰ ἐξισλαμίστηκε, ἀλλὰ καὶ ἀναδείχτηκε ὑψηλὸς ἀξιωματοῦχος τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας. 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μισὰ του 18ουαιώνα απο Χριστιανοὺς γονεῖς. Διακρίνονταν ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιὰ τῆς συνοικίας του γιὰ τὴν ξεχωριστὴ ὀμορφιά του. Αλλά ἡ ὀμορφιὰ τῶν παιδιῶν δὲν ἦταν προσὸν γιὰ τὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Μόνο ἡ εὐτυχία πέραν τοῦ τάφου εἶναι Αἰώνια, ἀναλλοίωτη, ἀληθινή. Κι ἡ εὐτυχία αὐτὴ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ βιώνουμε τὴν ζωή μας ἐδῶ!
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

25 Μαΐ 2024

Ὁ Βορειοηπειρώτης ἐθνοομολογητὴς Κώστας Κυριακοῦ, ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτὴς τῆς ΝΙΚΗΣ

Ραδιοφωνικὴ συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Κυριακοῦ, ὑποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΙΚΗΣ, στὸ Δημοτικὸ Ραδιόφωνο Πρεβέζης 89.7 καὶ στὸ δημοσιογράφο Χρῆστο Ἀνεμοζάλη (23/05/2024). 

Κυριακή τοῦ Παραλύτου

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ἐπισκόπου Ἀχρίδος
Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ὑπομένει ὅλα τὰ λυπηρὰ αὐτῆς τῆς ζωῆς μὲ καρτερία κι ἐλπίδα στό Θεό. Γι αὐτὸν ἡ κάθε μέρα θὰ εἶναι μῆνας στόν οὐρανό, ἐνῶ στόν ἄπιστο θὰ μοιάζει μὲ χρόνο ὁλόκληρο. Γιατὶ ὁ ἄπιστος χαίρεται μόνο ὅταν δέν ὑποφέρει· κι ὅταν ὑποφέρει, τὸ κάνει χωρὶς ὑπομονὴ κι ἐλπίδα στό Θεὸ καὶ δυσανασχετεῖ…
Ὁ συνειδητὸς ἄνθρωπος εἶναι λογικὸ ν’ ἀναζητήσει τίς αἰτίες πού τὸν βασανίζουν μέσα του, ἐνῶ ὁ ἀνόητος κατηγορεῖ πάντα τοὺς ἄλλους. Ὁ συνειδητὸς ἄνθρωπος θυμᾶται ὅλες τίς ἁμαρτίες πού ἔκανε ἀπὸ παιδί. Τὶς θυμᾶται μὲ φόβο Θεοῦ καὶ περιμένει νά πληρώσει γι’ αὐτές…
Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἐπωφελεῖται ἀπ’ ὅλα τὰ βάσανα του, γνωρίζοντας πώς ὅλ’ αὐτὰ τὰ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς μὲ τὴν ἀγάπη Του γιά τὸν ἄνθρωπο, γιά τή δική του ὠφέλεια. Μὲ τὸ ἔλεός του ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νά ἐπισκεφτοῦν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἂν θέλεις νὰ ζηλεύεις, δὲν σὲ ἐμποδίζω· ζήλεψε, ἀλλὰ μὲ σκοπὸ νὰ μιμηθεῖς ἐκεῖνον ποὺ προοδεύει.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

24 Μαΐ 2024

Δημήτριος Νατσιός: Ὁ Πρωθυπουργὸς θὰ πληρώσει στὶς ἐκλογὲς αὐτὸ ποὺ διέπραξε μὲ τὸν γάμο τῶν ΛΟΑΤΚΙ

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτριος Νατσιὸς καλεσμένος στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Action 24 "Πίσω ἀπὸ τὶς γραμμὲς" μὲ τοὺς Γιῶργος Πιέρρο, Ἑλένη Καλογεροπούλου καὶ Δημήτρη Τάκη (23/5/2024). 

Καρυστιανοῦ: Κυριάκο, ἐσὺ εἶσαι ὁ ἔνοχος!

Καταπέλτης ἡ ἐπιστολὴ τῆς γενναίας χαροκαμένης μάνας πρὸς τὴν ΠτΔ καὶ τὸν πρωθυπουργό, τὸν ὁποῖο καλεῖ νὰ παραιτηθεῖ ἂν δὲν ἀπαντήσει. 
Ἡ πίστη της ἀκλόνητη. Κάθε λέξη της χτυπᾶ τὸ ξυπνητήρι γιὰ τὰ «ὑπνωτισμένα» ἐδῶ καὶ καιρό, ἀλλὰ εὐτυχῶς ἀκόμα ζωντανά, ὑγιῆ κύτταρα τῆς κοινωνίας μας. Ἡ δύναμή της προκαλεῖ δέος καὶ ἡ ἀπήχησή της ἀγγίζει τὸν καθέναν. 
Ἀπὸ τὸν Βασίλη Γαλούπη 
Ἡ Μαρία Καρυστιανοῦ στέκεται ὁλομόναχη, μαυροντυμένη καὶ πάντα ὄρθια μὲ τὸ κεφάλι ψηλά, ἀπέναντι στὸ «σύστημα» ποὺ ὀργανώθηκε γιὰ νὰ καλύψει τὰ ἀποτυπώματα τοῦ ἐγκλήματος. Εἶναι ἡ μάνα ποὺ συσπειρώνει ὅσο κανένας ἄλλος σήμερα τὴν κοινωνία καὶ προκαλεῖ τρόμο μὲ κάθε της παρέμβαση, ὅπως...

Ὁ ὑποψήφιος εὐρωβουλευτὴς μὲ τὴν Νίκη Σταῦρος Κουτρής, ἐξηγεῖ τί ὀφείλει νὰ γνωρίζει ὁ ψηφοφόρος στὸν δρόμο πρὸς τὶς Εὐρωεκλογές

Ἡ θρυλικὴ μάχη τῆς Κρήτης (20-31 Μαΐου 1941)

-τὸ τρίτο «ΟΧΙ» τῆς Ἑλλάδος στὸν Ἄξονα 
Τοῦ Κωνσταντίνου Χασόγια, θεολόγου τοῦ ΕΚΠΑ/ M.A. Θεολογίας
Μία ἀπὸ τὰ κορυφαῖες ἱστορικὲς στιγμὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ πολεμικοῦ Ἔπους κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ὑπῆρξε ἡ θρυλικὴ μάχη τῆς Κρήτης, τὸν Μάϊο τοῦ 1941. Καθὼς ἡ Κρήτη γεωγραφικὰ κατέχει σημαντικὴ στρατηγικὴ θέση στὴ λεκάνη τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου ἀφοῦ "ἑνώνει" τὴν Εὐρώπη μὲ τὴν Κύπρο, τὴ Συρία καὶ τὴν βόρεια Ἀφρική, ἀπετέλεσε κύριο στόχο γιὰ τοὺς Γερμανοὺς οἱ ὁποῖοι ἔστειλαν τὶς πιὸ ἐπίλεκτες δυνάμεις τους προκειμένου νὰ τὴν καταλάβουν. Ὁ ἀγῶνας τῶν ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στὴν Κρήτη μὲ τὴ συνδρομὴ Συμμαχικῶν δυνάμεων (Βρετανῶν, Αὐστραλῶν, Νεοζηλανδὼν) καὶ τῶν κατοίκων τῆς νήσου εἶχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιατί ἦταν ἡ συνέχιση τῆς ἡρωικῆς ἐποποιίας ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ «ΟΧΙ» τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στὰ βουνὰ τῆς Ἠπείρου ἕως τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ ἔρχεται ἡ Χάρις καὶ διὰ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν ἀδελφὸ φυλάγεται. Ἐὰν ὅμως δὲν ἀγαποῦμε τὸν ἀδελφό, τότε καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν ἔρχεται στὴν ψυχή, ἕνεκα τῆς κατακρίσεως ἢ τοῦ μίσους πρὸς τὸν ἀδελφό.
Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

23 Μαΐ 2024

Κλαίει τὸ πανελλήνιο γιὰ τὴν 23χρονη Δάφνη ποὺ πέθανε ξαφνικά – Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ὀφείλετε ἀπαντήσεις σὲ τόσες οἰκογένειες ποὺ χάνουν τὰ παιδιά τους!

Ἐπί τέλους οἱ ὑγιεῖς πολιτικὲς δυνάμεις πρέπει νὰ ἑνώσουν ὅλες αὐτὲς τὶς χαροκαμένες οἰκογένειες κάτω ἀπὸ μιὰ κοινὴ ἀπαίτηση: νὰ ἀπαντηθεῖ τί σκοτώνει τὰ παιδιά μας! 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Θρηνεῖ ἡ Ἠμαθία καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα γιὰ τὴν ὄμορφη Δάφνη, μιὰ γλυκύτατη 23χρονη κοπέλα ποὺ χωρὶς νὰ ἔχει κανένα πρόβλημα ὑγείας, παρουσίασε ἔντονη δύσπνοια ὅσο ἦταν ξαπλωμένη στὸ κρεβάτι της τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς (17/5) καὶ στὴ συνέχεια πέθανε ἀπὸ ἀνακοπή. Οἱ ἀρχικὲς ἐκτιμήσεις κάνουν λόγο γιὰ πνευμονικὸ οἴδημα. 
Κάτι ποὺ συνήθως συμβαίνει ἀπὸ καρδιογενῆ αἴτια (ὅπως π.χ. ἡ μυοκαρδίτιδα) ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καὶ ἀποτέλεσμα πνευμονικῆς ἐμβολῆς ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ θρόμβο τῶν κάτω ἄκρων ποὺ ἀποσπᾶται καὶ μεταναστεύει στὰ...

Δημήτριος Νατσιός: Ἡ Νίκη μπῆκε στὴν Βουλὴ καὶ θὰ γίνει κόμμα ἐξουσίας γιὰ νὰ κυβερνήσει τὴν πατρίδα μας!

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτριος Νατσιὸς καλεσμένος στὸν Γιῶργο Παπαδάκη στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Antenna "Καλημέρα Ἑλλάδα" (22/5/2024). 

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί.
ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ἡ βεβήλωσις τῆς σημαίας γίνεται ἀνεκτή. Στήν σημερινή Ἑλλάδα ἡ Ἀστυνομία συλλαμβάνει καί τά δικαστήρια ἀφήνουν ἐλεύθερους τούς παραβάτες πού ἔχουν καταληφθεῖ ἐπ’ αὐτοφώρῳ νά βεβηλώνουν τό ἐθνικό σύμβολο. Μᾶς εἶναι ἀδιανόητο αὐτό πού συνέβη χθές στήν Θράκη...

Ἡ νέα ταινία ΔΙΑΚΟΣ ὁ Ἡρωομάρτυς!

Ἡ νέα ταινία τῆς ΦΙΛΟΤΙΜΟ films (πρώην ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ films), τῆς Κινηματογραφικῆς Ὁμάδας τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου «Ὁ ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ» τῆς Ι. Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμῶνος. 
Τὸ σενάριο βασίζεται στὴν ἀληθινὴ ἱστορία τοῦ Ἀθανασίου Διάκου (1788 – 1821). 
Ὁ Χασὰν καὶ ἡ παρέα του τρομοκρατοῦν τὴν οἰκογένεια τοῦ Γιώργη Ψυχογιοῦ... Ἡ Ψυχογίνα θὰ στείλει τὸν Νάσο της στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἀη-Γιάννη στὴν Ἀρτοτίνα... 
Ὅμως ἡ ἐκστατικὴ ἀγάπη τοῦ ὠραιόμορφου Διάκου γιὰ τὴν Πίστι καὶ τὴν Πατρίδα, θὰ τὸν ὁδηγεῖ πάντα σὲ ἀγκαθερὰ μονοπάτια... 
«Σπίθα φωτιᾶς» στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων τὸ φρικτό του μαρτύριο!... 
Τρέχουσες Προβολές:...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.