30 Ιουν 2013

Σύναξη τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων

Οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χρίστου θὰ ξεχωρίζουν μέσα στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, σὰν οἱ ὑπέρλαμπροι ἀστέρες πρώτου μεγέθους τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Τὴν 30η Ἰουνίου, ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους ποὺ ἀρχικὰ ἐξέλεξε ὁ Κύριος, πλὴν τοῦ Ἰούδα Ἰσκαριώτη. Αὐτοὶ εἶναι: Σίμωνας (Πέτρος), Ἀνδρέας, Ἰάκωβος, Ἰωάννης, Φίλιππος, Θωμάς, Βαρθολομαῖος (Ναθαναήλ), Ματθαῖος, Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου, Σίμωνας ὁ Ζηλωτής, Ἰούδας ὁ ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ ὁ Ματθίας, ποὺ ἐξελέγη μέσα στὸ ὑπερῶο τὶς παραμονὲς τῆς Πεντηκοστῆς, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτη. Τὴ ζωὴ τοῦ καθενὸς τῶν Ἀποστόλων αὐτῶν, σκιαγραφοῦμε στὶς ἰδιαίτερες γιορτές τους. Ἐδῶ γίνεται ὑπενθύμιση τῆς ἑνότητας ποὺ εἶχαν μεταξύ τους, ἀλλὰ καὶ τῆς ἠθικῆς τους, ποὺ τόσο συνέβαλε στὴν πνευματικὴ ἐν Χριστῷ ἀναγέννηση τοῦ κόσμου. Ἔχουμε, λοιπόν, χρέος καὶ ἐμεῖς οἱ ἀγωνιζόμενοι χριστιανοί, νὰ κινούμαστε στὰ ἴχνη τους καὶ μὲ θερμὸ ζῆλο γιὰ τὴ διάδοση τοῦ σωτηριώδους μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ διέπνεε κι αὐτούς, νὰ γίνουμε μιμητὲς τοῦ ἔργου τους.
Ἀπολυτίκια...

Ὁ ἀγωγὸς ΤΑΡ καὶ ἡ γεωπολιτικὴ ΤΑΠΑ

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ξεπερνάω τὶς ντόπιες δημοσιογραφικὲς ἀναλύσεις  καὶ τὶς ζητωκραυγές μέσα στὴν Ἑλληνικὴ  οἰκονομικὴ ἐφιαλτικὴ νύχτα ποὺ ἀναβάθμισαν ξαφνικὰ τὴν γεωπολιτικὴ θέση τῆς πατρίδας μας λὲς καὶ αὐτὴ δὲν ἦταν φυσικὸ προνόμιό της, ποὺ ἀνακαλύψανε χιλιάδες θέσεις ἐργασίας! Καὶ μαζὶ πακτωλὸ χρημάτων! Καὶ τὴν σιγουριὰ ὅτι τώρα οἱ Εὐρωπαῖοι μᾶς ἔχουν ἀνάγκη καὶ δὲν πρόκειται νὰ μᾶς βγάλουν ἔξω ἀπὸ τὸν "θαυμαστὸ"  κόσμο τοῦ Εὐρώ!
Μὴν τοὺς παρεξηγεῖτε, τὸ κυβερνητικὸ δίδυμο ἐξουσίας  χρειαζόταν ἄμεσα ἕνα μεγάλο σωσίβιο γιὰ νὰ μὴν πνιγεῖ καὶ ἅρπαξε ἀμέσως τὴν εὐκαιρία καὶ καλὰ ἔκανε γιὰ νὰ μὴν μᾶς "πεθάνει" στὰ χέρια! Ἀνεξάρτητα ἂν αὐτὸ εἶναι διακαὴς πόθος πολλῶν ταλαιπωρημένων πολιτῶν...
Τὸ θέμα εἶναι ἀλλοῦ καὶ τὰ ἐρωτηματικὰ ποὺ ἀναφύονται εἶναι πολλά. Μήπως ἡ χάραξη τῆς διαδρομῆς τοῦ ἀγωγοῦ δείχνει μελλοντικοὺς στρατηγικοὺς σχεδιασμοὺς διεθνῶν κύκλων; Ποιὸς μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι δὲν θὰ ἀλλάξουν τὰ σύνορα κὰθ ὅλη τὴν συνολικὴ διαδρομὴ τοῦ ἀγωγοῦ ἀπὸ τὴν Ἀσία μέχρι τὴν Εὐρώπη;
Ἡ Τουρκία θὰ παραμείνει ἕνα ἑνιαῖο κράτος; Ποιὸς τελικὰ θὰ προσεταιρισθεῖ τοὺς Ἀζέρους καὶ....

29 Ιουν 2013

Νέο χρυσὸ μετάλλιο μέσα στὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν Κύπρια Νεκταρία Παναγῆ ! Ἀκοῦστε τὶς συγκινητικὲς δηλώσεις ἀπὸ τὴν μητέρα της!Μὲ ἅλμα στὰ 6.51 λοιπὸν ἡ Νεκταρία Παναγὴ πῆρε τὸ χρυσὸ μετάλλιο στὸ μῆκος. Ἡ Κύπρια ἀθλήτρια ἔφερε τὸ δεύτερο χρυσὸ στὴν Κύπρο στοὺς 17ους Μεσογειακοὺς Ἀγῶνες, μετὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς Ἑλένης Ἀρτυματὰ στὰ 200 μέτρα (δὲς ἐδῶ). Μόλις ὁλοκλήρωσε τὴν 6η τῆς προσπάθεια, ἡ Νεκταρία ζήτησε καὶ πῆρε κυπριακὴ σημαία ἀπὸ τὸ τὶμ στὴν κερκίδα, τὴν τύλιξε πάνω της καὶ ἔκανε τὸ γύρο τοῦ θριάμβου, μπροστὰ ἀπὸ τοὺς λιγοστοὺς Τούρκους θεατὲς ποὺ εἶχαν μείνει νὰ δοῦν τὸ τελευταῖο ἀγώνισμα τῆς ἡμέρας στὸ στάδιο «Νεβὶν Γιανίτ». Κάνοντας τὸ γύρο τοῦ θριάμβου, ἡ Παναγὴ ξέσπασε σὲ κλάματα χαρᾶς γιὰ τὴν τεράστια της ἐπιτυχία, πρὶν πέσουν πάνω της ὁ προπονητὴς καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀποστολῆς γιὰ νὰ τὴν ἀγκαλιάσουν, σὲ μία πολὺ φορτισμένη καὶ συγκινητικὴ στιγμή. 
«Εἶναι μεγάλη τιμὴ ποὺ κέρδισα, καὶ τὸ ἤθελα δύο φορὲς ἐπειδὴ εἶναι στὴν Τουρκία οἱ ἀγῶνες. Πίστευα ὅτι ἂν ὅλα πᾶνε καλά, θὰ ἤμουν στὰ μετάλλια. Καὶ βγῆκε», ἦταν τὰ πρῶτα λόγια της Παναγῆ, μετὰ τὴν ἐπιτυχία της. «Εἶναι ἡ δεύτερή μου φορᾶ (σ.σ. στοὺς Μεσογειακούς). Τὴν πρώτη φορὰ ἦρθα 5η. Στὸ start list ὅλες οἱ ἐπιδόσεις ἦταν κοντά. Ἤξερα ὅτι μὲ μία καλὴ ἐμφάνιση, θὰ πάω καλὰ καὶ περίμενα μετάλλια, ἀλλὰ δὲν περίμενα νὰ κερδίσω», συμπλήρωσε ἡ 23χρονη.
Ἀκοῦστε  στό παρακάτω βίντεο τὰ συγκινητικὰ λόγια τῆς μητέρας της: "Ἐνίωσα πολὺ συγκινημένη καὶ πολὺ ὑπερήφανη γιατί ἦταν ἕνα πρόσθετο κίνητρο τὸ γεγονὸς ὅτι ἦταν μέσα στὴν Τουρκία οἱ ἀγῶνες καὶ θὰ ἀκουστεῖ ἐκεῖ ὁ ἐθνικός μας ὕμνος καὶ θὰ ὑψωθεῖ ἡ κυπριακὴ σημαία!"....

Ἡ Ἐκκλησία μητέρα καὶ τροφὸς τοῦ Ἔθνους


Γράφει ὁ Ἀρχ. π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος 
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πάντων (Ἑβρ. ΙΑ΄ 33 – ΙΒ΄ 2) 
 Τὴν μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων, ἀλλὰ καὶ τὴ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. Καὶ τοῦτο, διότι συμπίπτει ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων μὲ τὴν ἡμερολογιακὴ ἑορτὴ τῶν «Στύλων τῆς Οἰκουμένης». Δὲν θὰ ὑπῆρχε, ὁμολογουμένως, καταλληλότερο Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα γιὰ τὴν κοινὴ ἑορτή, ἀπ' αὐτὸ ποὺ θ' ἀκούσουμε τὴν Κυριακὴ στοὺς Ἱερούς μας ναούς. Φυσικὰ καὶ σὲ ἄλλες ἑορτὲς ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἔχει τοποθετήσει αὐτὸ τὸ τμῆμα ἀπὸ τὴν πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολή. Ὅμως, ὅσες φορὲς καὶ ἂν μελετᾶ ὁ πιστὸς τὰ θεόπνευστα κείμενα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τόσο καὶ περισσότερο ἡ χάρις τὸν ὁδηγεῖ στὰ ὕψη τῶν θείων νοημάτων.

Μᾶς κάνει, λοιπόν, λόγο ὁ π. Παῦλος γιὰ τὰ σπουδαία κατορθώματα τῶν δικαίων τῆς Π. Διαθήκης. Κατορθώματα ὄντως συγκλονιστικά, ὅμοια πρὸς τὰ ὁποία, ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερα, ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ Ἱερά μας Συναξάρια, ἐπιτέλεσαν καὶ οἱ Ἅγιοί της Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Βεβαίως, στὴν εὐλογημένη αὐτὴ Σύναξη τῆς Ἁγιότητας, τὸν πρῶτο λόγο, τὸν ἔχουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν καὶ τὸ θεμέλιόν της Πίστεως «ἐπικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίω τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». (Ἐφεσ. Β΄20). Τί πρόσφεραν, πράγματι, οἱ θαυμαστὲς αὐτὲς προσωπικότητες σ' ὁλόκληρο τὸν κόσμο; Εἶναι ἀδύνατον νὰ συλλάβει ἀνθρώπινος νοῦς τοὺς....

Ὁ ἐναγκαλισμὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Πάυλου

Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος. Τοιχογραφία Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου
Ὁ μήνας ᾽Ιούνιος καταυγάζεται ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ᾽Ιουνίου). Δέν πρόκειται περί μίας ἁπλῆς ἑορτῆς, ὅπως συνήθως ἑορτάζουμε τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τῶν ἁγίων μας: νά θυμηθοῦμε τήν κατά Χριστόν πολιτεία τους καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας νά τούς μιμηθοῦμε. Στόν ἐναγκαλισμό τῶν δύο ἀποστόλων, ὅπως τόν βλέπουμε στή γνωστή εἰκόνα τους, ἡ ᾽Εκκλησία μας πρόβαλε τή σύζευξη τῆς πίστεως καί τῶν ἔργων, μέ ἄλλα λόγια εἶδε τούς ἀποστόλους αὐτούς ὡς σύμβολο καί τύπο τῆς παραδόσεώς της.
Ὑπῆρξε, καί ὑπάρχει ἀκόμη σέ ὁρισμένους αἱρετικούς, ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι ἀκολουθοῦν διαφορετικές παραδόσεις καί ἐκφράζουν διαφορετικές θεολογίες: ὁ ἀπόστολος Πέτρος – λένε -  τονίζει τά ἔργα ὡς δρόμο σωτηρίας, γεγονός πού τόν σχετίζει περισσότερο μέ τήν ᾽Ιουδαϊκή παράδοση, καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει κυρίως τήν πίστη, ἄρα εἶναι ὁ ρηξικέλευθος καί ὁ ἀληθινός χριστιανός. Τόν Πέτρο εἶδαν πολλοί ὡς πρότυπο τῆς θεολογίας τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἡ ὁποία πράγματι ὑπερτονίζει τά καλά ἔργα εἰς βάρος συχνά τῆς πίστεως, καί τόν Παῦλο ἀπό τήν ἄλλη σχέτισαν μέ τόν Προτεσταντισμό, ὁ ὁποῖος ὑποβαθμίζει τά ἔργα ὑπέρ τῆς πίστεως.
Γιά ἐμᾶς τούς ὀρθοδόξους ὅμως μία τέτοια διασπασμένη κατανόηση τῆς θεολογίας τῶν ἀποστόλων αὐτῶν ἀποτελεῖ μεγάλη πλάνη. Καί τοῦτο γιατί καί οἱ δύο ἀπόστολοι ἐκφράζουν...

28 Ιουν 2013

Τὸ ἐκκωφαντικό τῆς συκοφαντίας, τὸ καχεκτικὸ συγγνώμη καὶ ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου

Πῶς γίνεται ἀδελφοὶ ὅταν κατηγοροῦμε κάτι, ὅταν συκοφαντοῦμε κάποιον νὰ γίνεται μὲ τὸν πλέον ἐκκωφαντικὸ τρόπο, μὲ στεντόρεια φωνὴ νὰ τὸ διαλαλοῦμε, ἐνῶ ὅταν πρέπει νὰ ἀπολογηθοῦμε οὔτε ἐμεῖς νὰ μὴν μᾶς ἀκοῦμε; Πράγματι εἶναι ἕνα μυστήριο.
Μᾶς πιάνει ὁ ζῆλος τῆς δῆθεν ἀλήθειας, ὁ ζῆλος το νὰ τὸ ποῦμε πρῶτοι, ὁ ἐγωισμὸς τοῦ «ἐγὼ τὸ ξέρω», τὸ δῆθεν ἐνδιαφέρον νὰ ἐπιλύσουμε προβλήματα ἄλλων; Ἀπορῶ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὅταν οἰκτρὰ διαψευδόμαστε, ὅταν ἡ «πληροφορία» μας ἦταν τελικὰ μπαρούφα, ἦταν ψεύτικη, ἀβάσιμη τί κάνουμε; Ἐκεῖ ὅπου πρῶτοι κατηγορήσαμε, τελευταῖοι ἀπολογούμαστε. Καὶ πάλι ἐγωισμός, «ξέρεις μὴν τὸ κάνουμε καὶ θέμα, ἕνα λάθος κάναμε». Καὶ ποῦ εἶναι οἱ πρωτοπόροι σὲ ὅλα συκοφάντες; Οὐραγοὶ στὸ συγνώμη. Καὶ τὰ ψέματα, δὲν θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἀλήθεια; Ἡ ἀπολογία σὲ εἴκοσι δευτερόλεπτα ἀνακοίνωσης στὴν τηλεόραση, ἕνα μονόστηλο κάτω-κάτω στὴν τρίτη σελίδα τῆς ἐφημερίδας. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὴ δοῦν ἢ νὰ τὴν ἀκούσουν ὅλοι. Ποιὸς ἀσχολεῖται μὲ ἀπολογίες, τὰ ψέματα ἔχουν τὸ ψωμί. Ἐκεῖ γίνεσαι γνωστός. Στὶς μεγάλες ἀποκαλύψεις.
Πρόσφατο τὸ παράδειγμα καὶ πάλι ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἡ «σιτζιὰ τοῦ μαύρου» ποὺ λέμε καὶ στὴν Κύπρο. Καὶ γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν τὴν ἔκφραση, ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος. Βγῆκε λέει ὁ πρώην Βουλευτὴς τοῦ ΠΑΣΟΚ (τρομάρα του) ὁ κ.Τσιρώνης, πρόεδρος τῆς...

Τηλεοπτική σειρὰ «Μίλα μου» - ἐπεισόδιο 6


Ἡ χάρη τῆς μετανοίας

Κάποιος νέος παραστράτησε, μὰ τόσο μετάνοιωσε, ὅταν ἡ θεία Χάρη τὸν ἐπισκέφτηκε μὲ τὸ ἄκουσμα ἐνός μόνο κηρυγματος ποὺ ἄφησε τὸν κόσμο κι ἔγινε μοναχός. κλαιγε κάθε μέρα μὲ πολὺ πόνο, ἀλλὰ μὲ τίποτα δὲν μποροῦσε νὰ παρηγορηθεῖ. Μία νύχτα παρουσιάστηκε στὸν ὕπνο του ὁ Ἰησοῦς περιτριγυρισμένος ἀπὸ φῶς οὐράνιο. Πῆγε κοντά του μὲ καλοσύνη...
- Τί ἔχεις ἄνθρωπε καὶ κλαῖς μὲ τόσο πόνο; Τὸν ρώτησε μὲ γλυκεία φωνὴ ὁ Κύριος.
- Κλαίω Κύριε, γιατί ἔπεσα, εἶπε  μὲ ἀπελπισία ὁ ἁμαρτωλός.
- Ω, τότε σήκω.
- Δέν μπορῶ μόνος Κύριε!
Ἀπλωσε τότε τό θεϊκὸ του χέρι ὁ Βασιλιὰς τῆς ἀγάπης καὶ τὸν βοήθησε νὰ σηκωθεῖ. Ἐκεῖνος, ὅμως, δὲ σταμάτησε νὰ κλαίει...
- Τώρα γιατί κλαῖς;
- Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σὲ λύπησα. Ξόδεψα τὸν πλοῦτο τῶν χαρισμάτων Σου, σὲ ἀσωτίες.
Ἔβαλε τότε τὸ χέρι του μὲ στοργὴ ὁ φιλάνθρωπος  Δεσπότης στὸ κεφάλι τοῦ πονεμένου ἁμαρτωλοῦ καὶ τοῦ εἶπε μὲ ἱλαρότητα: 
- Αφού γιὰ μένα πονᾶς τόσο πολύ, ἐγὼ ἔπαυσα πιὰ νὰ λυπᾶμαι γιὰ τὰ περασμένα.
Τότε ὁ νέος σήκωσε τὸ βλέμμα του νὰ τὸν εὐχαριστήσει, μὰ Ἐκεῖνος δὲν ἦταν πιὰ ἐκεῖ...

Προϋποθέσεις πνευματικῆς ὠφέλειας

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΠΟΛΛΟΙ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ καυχῶνται, γιατὶ γνωρίζουν κάποιον ἐνάρετο κληρικὸ ἢ μοναχὸ καὶ ἐπικοινωνοῦν πνευματικὰ μαζί του. Ἐκ πρώτης ὄψεως αὐτὸ θεωρεῖται θετικὸ καὶ μακάρι ὅλοι οἱ πιστοὶ νὰ ἐπικοινωνοῦσαν μὲ ἐνάρετους ἀνθρώπους καὶ νὰ παραδειγματίζονταν ἀνάλογα. Στὴν πραγματικότητα ὡστόσο τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικά, γιατὶ ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία αὐτὴ δὲν ἔχουμε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα. Καὶ διερωτᾶται κανείς, γιατὶ συμβαίνει αὐτό, γιατὶ οἱ ἄνθρωποι μένουν ἀνεπηρέαστοι καὶ ἄρα ἀδιόρθωτοι; Ποῦ βρίσκεται τὸ ἀδύνατο σημεῖο; Τί πρέπει νὰ προσέξουν; Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ παρομοιάσει τοὺς χριστιανοὺς αὐτοὺς μὲ χέρσο ἀγρό, ποὺ δὲν ἀποδίδει τίποτα, ὅσους σπόρους καὶ ἂν ρίξεις. Χρειάζεται προηγουμένως νὰ καθαριστεῖ, νὰ σκαφτεῖ βαθιά, νὰ κοποῦν οἱ ἄγριες ρίζες, νὰ λιπανθεῖ καὶ μετὰ νὰ σπείρει ὁ γεωργός, ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια πρέπει νὰ ποτίζει καὶ νὰ βοτανίζει, γιὰ νὰ περιμένει τὴ σοδειά.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ στὰ πνευματικά. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀλλοιώσει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, χρειάζεται νὰ ὑπάρχει πνευματικὸς ἀγώνας καὶ ἱερὸς ζῆλος. Ὁ ράθυμος καὶ κοσμικὸς ἄνθρωπος δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ὠφεληθεῖ, ὅσες νουθεσίες καὶ νὰ τοῦ δώσει ἕνας πολύπειρος κληρικὸς ἢ μοναχός. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπάρχει ἡ καλὴ προαίρεση, ἡ σταθερὴ...

Ὁ Γιάννης Ἀντετοκούνμπο πανηγυρίζει τὴν εἴσοδό του στὸ NBA κάνοντας ὀρθόδοξα τὸν σταυρό του καὶ κρατώντας τὴν ἑλληνικὴ σημαία!ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ!!!
Στὴν ὑψηλότερη θέση τοῦ draft τοῦ ΝΒΑ ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον Ἕλληνα ἔφτασε ὁ Γιάννης Ἀντετοκοῦνμπο, γράφοντας τὴ δική του ἱστορία. Ὁ 18χρονος Ἕλληνας ἐπιλέχθηκε ἀπὸ τοὺς Μιλγουόκι Μπάκς. Μὲ μία ἑλληνικὴ σημαία στὰ χέρια καὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του στὸ πλευρὸ του πανηγύρισε ὁ Γιάννης Ἀντετοκοῦμπο τὴν ἐπιλογή του, ἀπὸ τοὺς Μιλγουόκι Μπάκς, στὸ Νο15 τοῦ draft τοῦ NBA, τὴν ὑψηλότερη θέση ποὺ ἔχει πάρει ποτὲ Ἕλληνας παίκτης! Ἡ πρώτη του κίνηση μόλις ἄκουσε τὸν Ντέιβιντ Στὲρν νὰ λέει τὸ ὄνομά του ἦταν....

Τί ἔδειξαν οἱ κοινοβουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία; Τί ἔγινε μὲ τὴν Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα;

Ἔληξαν οἱ κοινοβουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία καὶ ὁ καθένας ἔβγαλε τὰ συμπεράσματά του.
Ὕστερα ἀπὸ μία διεφθαρμένη πολυετῆ κυβέρνηση, ποὺ ἐπικρατοῦσε τὸ χάος καὶ ἡ διαφθορά, ἡ ἀνασφάλεια καὶ ἡ ὑφαρπαγή, ὁ ἀλβανικὸς λαὸς ζητοῦσε τὴν ἀλλαγή. Ὡς μία ἐλπίδα ἀλλαγῆς τῆς δημιουργοῦσας κατάστασης. Ὡς μία ἐλπίδα τῆς πάταξης τῆς δολιοφθορᾶς, τῆς αὔξησης τῶν θέσεων ἐργασίας καὶ τῆς καλυτέρευσης τῶν συνθηκῶν διαβίωσης. Ὅλα αὐτὰ ὁ Ράμα τοὺς τὰ ὑποσχέθηκε. Μένει νὰ τὰ ἐφαρμόσει στὴν πράξη, πράγμα ποὺ εἶναι ἀδύνατο, σὲ μία χώρα μὲ ἰσλαμικὴ νοοτροπία, ποὺ πάσα θυσία ξεμυτίζει τὸ παρακράτος καὶ ἰδίως ἡ κάλυψη τῶν πάντων μὲ τὸ μανδύα τοῦ ἐθνικισμοῦ.
Τονίζουμε με τὸ μανδύα τοῦ ἐθνικισμοῦ, γιατί καὶ σ’ αὐτὸ βασίστηκε ὁ Ράμα στὴν προεκλογική του ἐκστρατεία.  Μίλησε στοὺς ψηφοφόρους στὴν Ἀθήνα γιὰ μεγάλη Ἀλβανία, ἔταξε στοὺς Τσάμηδες πώς θὰ περάσει -μόλις γίνει πρωθυπουργὸς -τὸ δικό τους Ὑπόμνημα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν δικαιωμάτων ποὺ καταπατιοῦνται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, θ’ ἀναγνωρίσει τὴ «γενοκτονία» τῶν Τσάμηδων, δὲν θ’ ἀναγνωρίσει -μᾶλλον αὐτὸς τὸ ἀκύρωσε-, τὴν θαλάσσια συμφωνία μὲ τὴν...

Στὴ Παναγία Σουμελὰ ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐθνικῆς Κ-20

Τὴν ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἐπισκέφθηκε χθὲς  (27/06) ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐθνικῆς Κ-20, ποὺ βρίσκεται στὴν γειτονικὴ Τουρκία ἐνόψει της τελικῆς φάσης τοῦ παγκοσμίου κυπέλλου Νέων.
Οἱ νεαροὶ διεθνεῖς ἂν καὶ τὸ πρωὶ σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα εἶχαν ρεπό, ἀποφάσισαν καὶ ζήτησαν ἀπὸ τοὺς ἐπικεφαλής τῆς ἀποστολῆς νὰ βρεθοῦν στοὺς χώρους τῆς ἱστορικῆς Μονῆς καὶ νὰ προσκηνύσουν.
Ἐντύπωση προκάλεσε στοὺς διεθνεῖς παῖκτες ἡ ὑποδοχὴ ποὺ τοὺς ἐπεφύλαξαν στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Τραπεζούντας, ὅπου ἡ τοπικὴ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ τοὺς παρουσίασε παραδοσιακοὺς ποντιακοὺς χοροὺς.
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...

27 Ιουν 2013

Ὁ φίλος τῶν μασσόνων Δένδιας προσκύνησε τὸ σιωνιστικὸ λόμπι καὶ φόρεσε τὸν ἑβραϊκὸ κιπά

Ὁ ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Δένδιας, πρὶν καιρὸ εἶχε ἀπαντήσει στὶς ἀποκαλύψεις τοῦ κόμματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς και δεν ἀρνήθηκε ὅτι εἶναι δικηγόρος τῶν Ρότσιλντ καὶ ἄνθρωπος τῶν Ἑβραίων, ἐνῶ γιὰ τὶς σχέσεις του μὲ τὴν μασσονία ἀρκέστηκε νὰ δηλώσει ὅτι ἔχει «ἀρκετοὺς φίλους τέκτονες, καθὼς στὴν Κέρκυρα ὁ τεκτονισμὸς ἔχει μεγάλη παράδοση. Ἀλλὰ ὁ ἴδιος δὲν εἶναι τέκτονας».
Ὁ Δένδιας ἔστειλε μήνυμα κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ μαζὶ μὲ τὸν ὑπουργὸ Δημόσιας Ἀσφάλειας τοῦ Ἰσραὴλ Γιτζὰκ Ἀχαρόνοβιτς, στὴν ἑβραϊκὴ συναγωγή. Εἶχε προηγηθεῖ συνάντηση τῶν δύο ἀνδρῶν στὸ ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης.
Στὶς δηλώσεις του ὁ ὑπουργὸς Προ-πο πρόσθεσε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία τοῦ 21ου αἰώνα δὲν ἔχουν κανένα περιθώριο ἀνοχῆς ἀπέναντι στὸν ρατσισμὸ καὶ στὸν ἀντισημιτισμό.
Ὁ ἄνθρωπος στὸν ὁποῖο ἔχει ἀνατεθεῖ τὸ ἔργο τῆς προστασίας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ τῆς διαφύλαξης τοῦ νόμου καὶ τῆς τάξης φαίνεται ξεκάθαρα πὼς ἐξυπηρετεῖ ἄλλους σκοπούς. 
Οἱ παρακάτω ἀποκαλυπτικὲς φωτογραφίες εἶναι ἱκανὲς ὥστε νὰ βγάλουμε ὅλοι τὰ συμπεράσματά μας σχετικά μὲ ποιοὺς πολιτικοὺς ἔχουμε νὰ κάνουμε.
Δεῖτε…

Ὅταν μία κυβέρνηση κλείνει σχολεῖα, προδίδει τὴν ἀποστολή της καὶ εἶναι ἐπιβλαβὴς γιὰ τὸ ἔθνος

Γιὰ νὰ ἐξηγούμεθα: Δὲν ὑπάρχει οὔτε πρόκειται νὰ ἐφευρεθεῖ ἱκανὴ καὶ πειστικὴ δικαιολογία γιὰ τὸ κλείσιμο σχολείων. Ὅταν μία κυβέρνηση κλείνει σχολεῖα, προδίδει τὴν ἀποστολή της καὶ εἶναι ἐπιβλαβὴς γιὰ τὸ ἔθνος. Τελεία καὶ παύλα. Ἀκόμη καὶ ἕνας μαθητὴς νὰ ὑπάρχει στὴν πιὸ δυσπρόσιτη περιοχὴ τῆς Ἑλλάδας, ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ τοῦ παρέχει στοιχειῶδες σχολικὸ συγκρότημα καὶ διδακτικὸ προσωπικό.
Κανένα μνημόνιο, καμία τρόικα καὶ κανένας «ἐξορθολογισμὸς» δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ὡς πρόσχημα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ σκοταδιστικῶν μέτρων μεσαιωνικοῦ χαρακτήρα, ὅπως τὰ ἀνήκουστα ποὺ ἀκούγονται γιὰ μαζικὰ λουκέτα σὲ σχολεῖα, «συγχωνεύσεις σχολικῶν μονάδων» καὶ ἐν γένει περιορισμὸ τῆς ἐκπαιδευτικῆς δραστηριότητας. Κάθε τέτοια ἀπόπειρα, ἀπὸ ὅποιον καὶ ἂν γίνεται, πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ἄμεσα καὶ μὲ τὴ δέουσα σφοδρότητα ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς κοινωνίας. Ἡ ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα, ἡ Παιδεία, ἡ Πίστη τῶν Ἑλλήνων, ἡ Ὑγεία καὶ ὁ κοινὸς Πολιτισμὸς εἶναι φράγματα, τὰ ὁποῖα οὐδεὶς πρέπει νὰ ἀποτολμήσει νὰ σπάσει, ἀτιμώρητος.
Στό ζήτημα τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης, ὅπως ἀποκάλυψε ἡ «δημοκρατία», ἐξυφαίνεται ἕνα ζοφερὸ σχέδιο κατὰ τῆς καλλιέργειας τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων χριστιανῶν: Θέλουν νὰ κλείσουν...

Σπουδαία λόγια γιὰ πολιτικοὺς καὶ πολιτικὴ ἀπὸ τὸν σπουδαῖο Σταμάτη Σπανουδάκη

Μὲ ὅσο πιὸ ἁπλὰ λόγια μπορῶ, θὰ ἀπαντήσω σὲ ὅσους μὲ ρωτᾶτε περὶ πολιτικῆς, δημοκρατίας, πολιτισμοῦ καὶ πιὰ ἡ σημερινὴ στάση-θέση μου. Ἀρχίζω μὲ τὰ ἀρνητικά. Οὐδέποτε ὑπῆρξα, σοσιαλιστής, ἀριστερός, προοδευτικὸς καὶ τὰ τοιαῦτα. Στὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὸ '74 πού γύρισα στὴν Ἑλλάδα, αὐτοὶ ἀκριβῶς ἦταν καὶ εἶναι ἀκόμη, ποὺ μὲ πολέμησαν μὲ λύσσα. Καὶ βέβαια, ὄχι μόνον ἐμένα. Καὶ πολλοὺς ἄλλους, ποῦ ἢ ἐξαφανίστηκαν, ἢ τελικὰ συμβιβάστηκαν.  Στὸν τομέα τοῦ "πολιτισμοῦ" τελικά, βρίσκονται οἱ πιὸ ἐμπαθεῖς καὶ διαπλεκόμενοι, ἄνθρωποι. Ἂν κάποτε ἄνοιγε ὁ φάκελος πολιτισμός, χορηγίες, διαπλοκή, φακελάκια, ἡμέτεροι κλπ, θὰ ἔκανε τὴν λίστα Λαγκὰρντ ἢ ὅποια ἄλλη, νὰ ὠχριᾶ. 
Γιατί ἐδῶ πρόκειται ὑποτίθεται, γιὰ "πνευματικοὺς "ἀνθρώπους.  Ἴσως κάποτε γράψω, γιὰ ὅσα μὲ τὰ μάτια μου εἶδα καὶ ἔπαθα, ἀπὸ ἀνθρώπους ποῦ τὴν ταυτότητά τους, σᾶς ἔδωσα παραπάνω.  Ἀλλὰ μᾶλλον βαριέμαι, γιατί ἔχω ἔργο νὰ κάνω καὶ γιατί τὶς πληγές μου  καὶ τὶς κακίες, τὶς ἀκουμπάω μὲ ἀγάπη πάντα, στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.  Ἐκεῖνος καὶ ξέρει καὶ μπορεῖ, Ἐγὼ πάλι, ὄχι. 
Δὲν γράφω μουσική, μόνο γιὰ νὰ μὲ ἀκοῦτε. Γράφω κυρίως, γιὰ τὸ μετά. Γιὰ τὰ παιδιά σας, ὅταν εἶναι ἡ ὥρα τους, γιὰ τὰ ἐγγόνια σᾶς κ.λ.π. Γιὰ τότε, πού τὸ πραγματικὰ ἀληθινό, θὰ λάμψει καὶ τὸ ψεύτικο, θὰ πάει στὴν....

Συγκλονιστικὴ ὁμιλία μὲ ἀνέκδοτα περιστατικὰ γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο Δαβὶδ ποὺ ἔζησε ἐπὶ 11 χρόνια κοντά του

Γράφει ὁ Γιῶργος Σωμαράκης
Πρὸ ἐκπλήξεως πιάστηκαν οἱ ὑπεύθυνοί της Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, μὲ τὸν κόσμο νὰ ἔχει κατακλύσει τὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, παρότι ἡ ἀφόρητη ζέστη δημιούργησε ἕνα ἀφιλόξενο περιβάλλον. Ἀσφυκτικὰ γεμάτο, ὄρθιοι στοὺς διαδρόμους καὶ στὶς πόρτες οἱ πολίτες τῆς Ἔδεσσας καὶ ὄχι μόνο –εἶχε κόσμο ἀπὸ Σκύδρα, Ἀριδαία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ  τὰ γύρω χωριὰ- περίμεναν ὑπομονετικὰ νὰ ἀκούσουν λόγια γιὰ τὸν γέροντα Παΐσιο ἀλλὰ καὶ νὰ παρακολουθήσουν τὸ video ποὺ εἶχε ἑτοιμάσει τὸ σωματεῖο καὶ διέμεινε ἐντελῶς δωρεὰν σὲ cd σὲ ὅλον τὸν κόσμο στὸ τέλος τῆς ἐκδήλωσης. Βέβαια ἂν καὶ τὸ ὀπτικοακουστικὸ αὐτὸ ὑλικὸ εἶναι διάρκειας περίπου μίας ὥρας λόγο τοῦ πολὺ κόσμου παρουσιάστηκαν ἐπιλεκτικὰ κάποια ἀποσπάσματα.

Στὴν μνήμη τοῦ λαοῦ μας ὡς Ἅγιος
Κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης καὶ μὲ τὴν παρουσία τοῦ Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας, κ.κ. Ἰωὴλ ἔγινε τὸ καλωσόρισμα ἀπὸ ἐκπρόσωπο τοῦ σωματείου καὶ μεταξὺ ἄλλων εἰπώθηκε: «…Ἐκ μέρους τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης σᾶς καλωσορίζω στὴν σημερινή μας μικρὴ ἐκδήλωση ἀφιέρωμα στὴν μνήμη τοῦ γέροντος Παϊσίου, τοῦ Ἁγιορείτου, ἑνὸς ἀσκητῆ ποὺ ἔχει καταγραφεῖ στὴν μνήμη μας καὶ στὴν μνήμη τοῦ λαοῦ μας ὡς Ἅγιος. Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη εἶχε τὴν χαρὰ καὶ....

Ὁ ἐθνικός μας ὕμνος ἀκούστηκε μέσα στὴν Τουρκία! Τὸ χρυσὸ μετάλλιο κατέκτησε ἡ Κύπρια Ἑλένη Ἀρτυματά!

Τεράστια ἐπιτυχία γιὰ τὴν Κύπρο μας μὲ τὴν Ἑλένη Ἀρτυματὰ νὰ κατακτᾶ τὸ χρυσὸ μετάλλιο στὰ 200μ στοὺς Μεσογειακοὺς Ἀγῶνες τῆς Μερσίνας καὶ νὰ ἀκούγεται ὁ ἐθνικός μας ὕμνος στὴν Τουρκία!  
Στὸν τελικὸ τῶν 200μ ποὺ διεξήχθη τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης (26/06), ἡ Ἑλένη Ἀρτυματὰ ἐξασφάλισε τὴν πρώτη θέση μὲ χρόνο 23.18’’, τερματίζοντας δύο μόλις ἑκατοστά του δευτερολέπτου μπροστὰ ἀπὸ τὴν Ἰταλίδα Λιμπάνια Γκρενὸ (23.20’’), ἡ ὁποία ἐξασφάλισε τὸ ἀργυρὸ μετάλλιο. Τὸ χάλκινο μετάλλιο ἐξασφάλισε ἡ Τουρκάλα Νιμὲτ Καρακοὺς μὲ 23.40’’. Ἡ Ἄννα Ραμόνα Παπαϊωάννου τερμάτισε στὴν 5η θέση μὲ χρόνο 23.66’’, ποὺ ἀποτελεῖ ἀτομικὸ ρεκόρ.
Πρόκειται γιὰ τὸ δεύτερο συνεχόμενο χρυσὸ στὰ 200μ γιὰ τὴν Ἀρτυματά, ἡ ὁποία εἶχε κερδίσει τὸ χρυσὸ καὶ....
 στοὺς Μεσογειακοὺς Ἀγῶνες τῆς Πεσκάρα τὸ 2009....
Δεῖτε παρακάτω στὸ βίντεο τὸν συγκινητικὸ λόγο τοῦ πατέρα της: "Προσωπικὰ ἀφιερώνω τὸν τίτλο αὐτὸν σὲ ὅσους συγκινήθηκαν ὅταν εἶδαν τὴν κυπριακὴ σημαία στὸ πιὸ ψηλὸ βάθρο καί ἄκουσαν τὸν ἐθνικό μας ὕμνο μέσα στὴν Τουρκία"

"Ὁ χειρότερος μας ἐχθρὸς εἶναι ὁ ἴδιος μας ὁ ἐαυτὸς ποὺ συνεχίζει νὰ μὴν ἀντιδρᾶ καὶ νὰ μὴν λειτουργεῖ οὔτε μὲ τὸ βασικὸ ἔνστικτο, αὐτὸ τῆς ἐπιβίωσης…"

Πρόβατα ἐπὶ σφαγῆ...
Τὸ ἔνστικτό της αὐτοσυντήρησης καὶ τῆς ἐπιβίωσης, εἶναι ἀνεπτυγμένο σὲ ὅλους τους ζῶντες ὀργανισμούς.
Ἔτσι, ὅταν ἕνα ζῶο ἑτοιμάζεται γιὰ σφαγή, τότε ἀκολουθεῖται συγκεκριμένη διαδικασία γιὰ νὰ μὴν φοβηθεῖ τὸ ζῶο, γιὰ νὰ μὴν ἀντιδράσει καὶ τραυματίσει τὸν σφαγέα του ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ μὴν κατορθώσει νὰ διαφύγει.
Γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ, λοιπόν, ἡ ὁποιαδήποτε δυσάρεστη ἀντίδραση τοῦ ὑπὸ σφαγὴ ζώου, ὁ σφαγέας του στὴν ἀρχὴ τὸ χαϊδεύει γιὰ νὰ τὸ ἠρεμήσει καὶ στὴ συνέχεια τοῦ ἀποσπᾶ τὴν προσοχὴ ἢ τοῦ κλείνει τὰ μάτια, γιὰ νὰ μὴν δεῖ τὸ μαχαίρι…
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ ἐμᾶς. Ἀφοῦ ζήσαμε ὡς πρόβατα τὴν «προστασία» τῆς πολιτικῆς στάνης, τώρα ὁδηγηθήκαμε στὸ σφαγεῖο. Τὸ χάδι ἔγινε, ἀφοῦ μᾶς ἔπεισαν (ὅσους κατόρθωσαν) πὼς δὲν κινδυνεύουμε. Σήμερα βρισκόμαστε στὸ στάδιο τῆς παραπλάνησης, τῆς ἀπόσπασης τῆς προσοχῆς μας πρὶν ὁ σφαγέας μᾶς ὁλοκληρώσει τὴν «δουλειά» του.
Τὸ παράδοξο εἶναι πὼς ἐνῶ γνωρίζουμε τὴν «διαδικασία», παραμένουμε ἀπαθεῖς ἢ –τουλάχιστον- μὲ....

Τηλεοπτική σειρὰ «Μίλα μου» - ἐπεισόδιο 5


26 Ιουν 2013

Τί εἶναι οἱ δερμάτινοι χιτῶνες;

Οἱ Πατέρες χρησιμοποίησαν τὸν ὅρο τῆς Γραφῆς «δερμάτινοι χιτῶνες», γιὰ νὰ περιγράψουν καὶ νὰ ἑρμηνεύσουν τὴν μετὰ τὴν πτώση κατάσταση τοῦ ἄνθρωπου. Μὲ τὸν ὅρο δηλαδὴ «δερμάτινοι χιτῶνες» ἀποδίδεται ἡ κατάσταση τῆς νεκρότητας καὶ τῆς φθορᾶς, τὴν ὁποία περιβλήθηκε ὡς δεύτερη φύση του, μετὰ τὴν πτώση του, ὁ ἄνθρωπος.
Ὁ Παναγιώτης Νέλλας στὸ βιβλίο του «Ζῶον Θεούμενον», μᾶς ἀναλύει διεξοδικὰ τὸ θέμα αὐτὸ τῶν δερματίνων χιτώνων καὶ λέει τὰ ἑξῆς:
«Ἡ νεκρότητα, ἡ ἀπουσία τῆς ζωῆς, ποὺ βιώνεται ἀπὸ τὶς εὐαίσθητες ψυχὲς κάθε ἐποχῆς ὡς ἀπουσία νοήματος, ὁ “ὑγρὸς καὶ διαλελυμένος” ἢ “κατεψυγμένος” βίος, εἶναι ἡ πρώτη διάσταση τῶν δερματίνων χιτώνων… Ἀλλὰ ἡ ζωὴ ποὺ ἐπιβάλλουν στὸν ἄνθρωπο οἱ δερμάτινοι χιτῶνες εἶναι νεκρὴ ἢ βιολογικὴ ἢ ἄλογη, ἐπειδή, σὲ τελευταία ἀνάλυση, εἶναι ὑλική.
Οἱ δερμάτινοι χιτῶνες ταυτίζονται ἀπὸ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης μὲ τὰ “πρόσκαιρα φύλλα τῆς ὑλικῆς ταύτης ζωῆς, ἅπερ τῶν ἰδίων καὶ λαμπρῶν ἐνδυμάτων γυμνωθέντες, κακῶς ἑαυτοῖς συνεράψαμεν”. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, συνεχίζοντας τὸ παραπάνω χωρίο, προσδιορίζει τὰ “φύλλα τῆς ὑλικῆς ζωῆς” καὶ λέει ὅτι εἶναι οἱ τρυφὲς καὶ οἱ ἐφήμερες τιμὲς καὶ δόξες, ἡ ἡδονή, ὁ θυμός, ἡ γαστριμαργία, ἡ ἀπληστία καὶ τὰ ὅμοια. Σύμφωνα δὲ μὲ μία...

Ἱεράρχες ἀνάξιοι, ἕρμαιο ποίμνιο


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος 
 Ὀρθόδοξοι πολίτες ποὺ δὲν θέλησαν νὰ σφραγιστοῦν μὲ τὸ ΑΜΚΑ, τοὺς κόπηκε ἡ σύνταξη. Ψηφίστηκε νομοσχέδιο ποὺ ἐπιβάλει τὴν δωρεὰ ὀργάνων σώματος ἂν δὲν κάνεις ὑπεύθυνη δήλωση. Στὰ σχολικὰ βιβλία ὁ εὐτελισμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας διδάσκεται πλέον μὲ ἀνοιχτὸ τρόπο ὥστε οἱ νέοι μαθητὲς νὰ γίνονται ἀγνωστικιστὲς καὶ ἀρνητὲς τῆς πίστεως ἐνῶ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν γίνεται μάθημα συγκριτικῆς θρησκειολογίας. Οἱ Ἕλληνες βουλιάζουν στὴν ἀνέχεια, στὴν ἀνεργία, οἰκογένειες διαλύονται καὶ πολλοὶ νέοι ἀναγκάζονται σὰν καινούργιο παιδομάζωμα νὰ φεύγουν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἕπονται πολὺ χειρότερα γιὰ μία χώρα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι  εἶναι ὁ φάρος τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης καὶ τῆς ὀρθοδοξίας. 
Σὲ ὅλα αὐτὰ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία εἶναι σκανδαλωδῶς ἀποῦσα. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτό. Γνωστὸς ἱεράρχης τῆς βόρειας Ἑλλάδας ποὺ ἀρέσκεται νὰ βγαίνει συχνὰ στὰ τουρκολαγνικὰ κανάλια καὶ νὰ κάνει δηλώσεις ἐντυπωσιασμοῦ  ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ὅταν τοῦ ζητήθηκε νὰ συμπαρασταθεῖ σὲ μία κίνηση κατὰ τῆς παρέλασης τῶν ὁμοφυλοφίλων μὲ διάφορες προφάσεις, (ἐν ἁμαρτία),  «ἐξαφανίστηκε» μὴν τυχὸν καὶ ἐνοχλήσει τὸν γνωστὸ τουρκολάγνο καὶ ἰσλαμόφιλο δήμαρχο. Ἄλλος ἱεράρχης πάλι τῆς βορείου Ἑλλάδας θεώρησε σωστὸ νὰ παραβρεθεῖ σὲ δημόσια ἐκδήλωση μουσουλμάνων δερβίσηδων ἐπικροτώντας μία παραθρησκευτικὴ τελετὴ ποὺ....

Οἱ Νεογραικοί ὑπόδουλοι τῆς Δύσεως!

 π.Ἰωάννου Ρωμανίδου
Ἐκ τῆς ρωμαίϊκης παραδόσεως οἱ Νεογραικοί ἐκληρονόμησαν τό ρωμαϊικον φιλότιμον. Ἐκ τῆς νεοελληνικῆς παιδείας ἐπίστευσαν ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι  καί οἱ Ἀμερικάνοι εἶναι «προωδευμένοι» καί «φωτισμένοι» λαοί , τούς ὁποίους ὀφείλουν νά μιμοῦνται ὂχι μόνον εἰς τήν τεχνολογίαν ἀλλά εἰς ὃλα. Ἀλλά οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ Ἀμερικάνοι οὔτε ἔχουν οὔτε γνωρίζουν τί εἶναι τό ρωμαΐικον φιλότιμον. Οὔτε ὑπάρχουν οἱ φιλέλληνες τῆς νεογραικικῆς μυθολογίας καί ὀνειροπολήσεως. Διά κάθε Ἄγγλον φιλέλληνα π.χ. ὑπάρχουν 5 Ἂγγλοι φιλότουρκοι , 5 Ἂγγλοι φιλοβούλγαροι, 5 Ἂγγλοι φιλοαλβανοί καί 15 Ἂγγλοι φιλοϊταλοί. Ἀκριβῶς τό ἲδιο ἰσχύει καί μέ τούς Ἀμερικάνους, Ρώσους, Γάλλους κ.τλ. Δυστυχῶς ὁ μῦθος περί ξένων φιλελλήνων....

Ὤζ – Ἄγγελος Σεντάτ, ἕνας Ὀρθόδοξος Τοῦρκος

Ὢζ Ἄγγελος-Σεντὰτ (Oz Angelos-Sedat), φοιτητὴς τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης καὶ ἱστορίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου μιλάει γιὰ τὸ πῶς νιώθει ἕνας Τοῦρκος ποὺ θέλει νὰ γίνει ὀρθόδοξος χριστιανός, γιὰ τοὺς Καραμανλῆδες (Ρωμηοὺς ποὺ χρησιμοποιοῦσαν τὴν Τουρκικὴ γλώσσα στὴν Καππαδοκία) πῶς μποροῦν οἱ Τοῦρκοι νὰ προσεγγίσουν τὴν Ὀρθοδοξία τοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἀντιμετώπισε μὴ ἀντιλαμβανόμενος τὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ πὼς τελικὰ τὸ συνέλαβε πῶς νιώθει τοὺς Χριστιανοὺς ὡς ἀδέλφιά του, τί πιστεύει γιὰ τὴν ἰδιότητά του ὡς χριστιανὸς καὶ γιὰ τὴν ἐθνικότητά του γιὰ τὴν ἐξομολόγηση
γιὰ τοὺς Τουρκόφωνους χριστιανοὺς....

25 Ιουν 2013

Τηλεοπτική σειρὰ «Μίλα μου» - ἐπεισόδιο 4

Ἀγαπητοὶ νέοι, ἡ μόνη μας ἐλπίδα εἶναι νὰ βγεῖ ἀπὸ σᾶς ἕνας Μακρυγιάννης κὶ ἕνας Καποδίστριας

Παιδιά μου,
σᾶς ζητᾶμε συγνώμη γιὰ τὴν ἀνεπάρκειά μας νὰ διαχειριστοῦμε τὸ μέλλον σας. Προδοθήκαμε ἀπὸ τὴν γενιὰ τοῦ Πολυτεχνείου καὶ πιστέψαμε ὅτι τὸ σύνθημα ... "ψωμὶ παιδεία ἐλευθερία" μὲ τὴν ὁρμὴ τῆς νεότητας, τὸ ὅραμα θὰ γινόταν πραγματικότητα. Δυστυχῶς οἱ ὁραματιστὲς καὶ γνήσιοι ἀγωνιστὲς ἀποσύρθηκαν ἀπὸ τὴν πολιτικὴ βρωμιὰ καὶ συναλλαγὴ καὶ ἔμειναν οἱ κάποιοι ποὺ ἐξαργύρωσαν τὸν ἀγώνα μὲ θέσεις καὶ χρῆμα. Οἱ γραβάτες ἀντικατέστησαν τὰ ζιβάγκο καὶ τὰ burberry/s καὶ τὰ συνολάκια τὸ casual ντύσιμο. Ἀπὸ τὰ δωράκια τῶν 500.000 δρχ ἄρχισε τὸ μεγάλο φαγοπότι καὶ τρώγοντας ἄνοιξε ἡ ὄρεξη ἀφοῦ κανεὶς δὲν τιμωρήθηκε τότε, οὔτε καὶ τώρα.
Σᾶς ἔκαναν νὰ πιστέψετε ὅτι εὐημερεῖτε ἀφοῦ δανειζόμενοι σᾶς ἔδιδαν ἐλάχιστες παροχὲς καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἔφτιαξαν περιουσίες καὶ ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα πληρωμῆς τοῦ χρέους, τὸν λογαριασμὸ τὸν ἔστειλαν σὲ ὅλους μας καὶ ὄχι μόνο. Ἔβαλαν ὑποθήκη τὰ σπίτια μας δηλαδὴ τὴν πατρίδα τὴν Ἑλλάδα.
Παιδιά μου, δυστυχῶς τὸ βάρος τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸν ζυγό, πέφτει σὲ ἐσᾶς. Ἡ ἀδύναμη καρδιά μας δὲν εἶναι σὲ θέσει γιὰ ἀγῶνες, οὔτε καὶ τὰ χρόνια μας πολλὰ γιὰ νὰ ζήσουμε καὶ νὰ δοῦμε τὴν καταστροφή σας. Ἐσεῖς ὅμως, ποὺ τὸ μέλλον σᾶς ἀνήκει πρέπει νὰ....

24 Ιουν 2013

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Μολδαβίας ἀντιδρᾶ δυναμικὰ στὴν προώθηση ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς χώρας ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀνήθικων νόμων

Κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Μολδαβίας στὶς 20 Ἰουνίου 2013, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βλαδίμηρου, συζητήθηκε μία σειρὰ ἀπὸ θέματα μείζονος σημασίας γιὰ τὴν κοινωνία τῆς Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐπίμονης προώθησης ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀνήθικων νόμων, κόντρα στὶς παραδοσιακὲς ἠθικὲς ἀξίες τοῦ ἔθνους. Ἡ δήλωση τῆς Συνόδου ἐγκρίθηκε, ἐκφράζοντας ἀνησυχία γιὰ τὴν τάση τοῦ κράτους νὰ νομιμοποιήσει ἀνήθικες καὶ κοινωνικὰ καὶ πνευματικὰ ἐπιβλαβεῖς συμπεριφορές.
Κάτω ἀπὸ τὴ μάσκα τῆς προώθησης τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», οἱ ἀρχὲς τῆς Μολδαβίας ἀψηφοῦν μεθοδικὰ τὶς ἀξίες τοῦ λαοῦ τῆς Μολδαβίας, καὶ ὑποστηρίζουν τὴν διαφθορά, τὴν ἁμαρτία καὶ τὴ σεξουαλικὴ ἀνηθικότητα, τὴν προστασία τῶν δῆθεν δικαιωμάτων τῶν λεγόμενων σεξουαλικῶν μειονοτήτων.
"Ὅλα αὐτὰ μας κάνουν νὰ συμπεράνουμε ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Μολδαβίας καὶ οἱ χριστιανοὶ ποὺ ἀποτελοῦν περίπου τὸ 93,4% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας ἔχουν ἀποκλειστεῖ ἀπὸ τὰ σχέδια τῆς κυβέρνησης, ὑπὲρ τῶν μὴ-παραδοσιακῶν μειονοτήτων πού, δυστυχῶς, πολὺ εὔκολα ἀποκτοῦν τὴν ὑποστήριξη πολλῶν ἀπὸ....

Ἡ αἰτία τῆς σημερινῆς οἰκονομικῆς κρίσης

Τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
«Μέ ρωτᾶς, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ἀπό πού προέρχεται ἡ σημερινή κρίση, καί τί σημαίνει αὐτή. Ποιός εἶμαι ἐγώ γιά νά μέ ρωτᾶς γιά ἕνα τόσο μεγάλο μυστικό; «Μίλα, ὅταν ἔχεις κάτι καλύτερο ἀπό τή σιωπή», λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅμως παρόλο πού θεωρῶ, ὅτι ἡ σιωπή εἶναι τώρα καλύτερη ἀπό κάθε ὁμιλία, καί ὅμως λόγω ἀγάπης πρός ἐσένα, θά σού ἐκθέσω ἐκεῖνα πού σκέπτομαι περί αὐτοῦ πού ρώτησες.
Ἡ κρίση εἶναι ἑλληνική λέξη, καί σημαίνει δίκη. Στήν Ἁγία Γραφή αὐτή ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται πολλές φορές. Ἔτσι ὁ ψαλμωδός λέει: «διά τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει» (Ψάλμ. 1, 5). Σέ ἄλλο μέρος πάλι λέει: «ἔλεος καί κρίσιν ἄσομαι σοί, Κύριε» (Ψάλμ. 100, 1). Ὁ σοφός Σολομώντας γράφει, ὅτι «παρά δέ Κυρίου πάντα τά δίκαια». (Πάρ. Σόλ. 16, 33). Ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας εἶπε, «ἀλλά τήν κρίσιν πάσαν δέδωκε τῷ υἱῶ» (Ἰωάν. 5, 22), ἐνῶ λίγο πιό κάτω λέγει πάλι «νῦν κρίσις ἐστί τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰωάν. 12, 31). Ὁ ἀπόστολος Πέτρος γράφει «ὅτι ὁ καιρός τοῦ ἄρξασθαι τό κρίμα ἀπό τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ» (Α΄ . Πετρ. 4, 17).
Ἀντικατάστησε τή λέξη «κρίση» μέ τή λέξη «δίκη» καί διάβασε: «Διά τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν δίκη» ἤ «ἀλλά τήν δίκην πάσαν δέδωκε τῷ υἱῶ» ἤ «νῦν δίκη ἐστί τοῦ κόσμου τούτου» ἤ ὅτι «ἀποδώσουσι λόγον τῷ ἐτοίμως ἔχοντι δικᾶσαι ζώντας καί νεκρούς».
Ἕως τώρα οἱ Εὐρωπαϊκοί λαοί χρησιμοποιοῦσαν τήν λέξη «δίκη», ἀντί γιά τή λέξη «κρίση», ὅποτε καί νά....

Ἡ προσήλωση στὸν ἀριθμὸ 11 καὶ ἡ νέα δημόσια τηλεόραση μὲ τὸ ἑβραϊκὸ ὄνομαὍπως εὔστοχα ἔχει παρατηρηθεῖ, σημαντικές στιγμές τῆς Ἑλλάδας στήν ἐπί  Μνημονίου ἐποχή ἐπιλέγονται χρονικά νά σχετίζονται μέ τόν ἀριθμό 11. Θυμίζουμε τήν τοποθέτηση τοῦ, ἐξωκοινοβουλευτικοῦ μέν μέλους δέ τῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, τραπεζίτη Λουκᾶ Παπαδήμου πού ἔλαβε χώρα στίς 11-11-2011 ἀλλά καί τήν ἀπό αὐτόν προκήρυξη ἐκλογῶν στίς 11-4-2012, ὕστερα ἀπό ἀναβολές ἕως ἐκείνη τήν ἡμέρα. 
Τό ψηφιακό σῆμα τῆς ΕΡΤ διεκόπη στίς 11.11 μ.μ. τῆς 11ης Ἰουνίου ἐνῶ μπορεῖ  τό ὄνομα τῆς νέας δημόσιας τηλεόρασης νά  μᾶς φαίνεται κακόηχο καί νά προξενεῖ ἀπορία ἡ ἐπιλογή του, πλήν ὅμως στά Ἐβραϊκά ΝΕΡΙΤ σημαίνει «κερί ἀναμμένο» καί χρησιμοποιεῖται καί ὡς ὄνομα γιά τά κοριτσάκια πού γεννιούνται  κατά τή διάρκεια τῆς ἑβραϊκῆς γιορτῆς Χανουκᾶ. Εἶναι μάλιστα παράδοση νά ἀνάβονται κεριά στή γιορτή τοῦ Χανουκᾶ. Τό πρῶτο βράδυ τοῦ Χανουκᾶ ἀνάβεται ἕνα κερί καί κάθε ἡμέρα προστίθεται κι ἀπό ἕνα μέχρι πού στό τέλος νά ἀνάψουν ὅλα τά κεριά τῆς μενορᾶ, τῆς ἱερῆς ἑπτάφωτης λυχνίας – συμβόλου τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ. Τά κεριά πρέπει νά ἀνάβονται ἀμέσως μόλις σκοτεινιάσει, μετά τήν ἑσπερινή προσευχή. Ἔτσι καί σέ ἐμᾶς, μόλις λοιπόν σκοτείνιασε ἡ ΕΡΤ ἄναψε ἡ ΝΕΡΙΤ… 
Είναι προφανές ὅτι αὐτοί πού νομίζουν πώς ὁρίζουν τίς τύχες τοῦ τόπου μας καί τοῦ κόσμου ἐπιλέγουν νά ταυτίζονται σημαντικά γεγονότα μέ συγκεκριμένους ἀριθμούς καί λέξεις ὥστε νά καθιστοῦν σαφές στούς ἀκολούθους τους καί στούς ἀδύναμους στήν πίστη ὅτι αὐτοί εἶναι πού ἐλέγχουν τή ροή τῶν γεγονότων.  Γνωρίζουμε ὅμως ἀπό τήν Πίστη μας πώς....

Τὸ τσιπάρισμα πρὸ τῶν πυλῶν! Διαφήμιση τῆς τράπεζας HSBC πού ἔχει γεμίσει ὅλα τὰ ἀεροδρόμια τοῦ κόσμου!

Ἀκόμη μία τραπεζικὴ δράση μὲ τὴν ὁποία ἀποδεικνύεται πὼς οἱ τράπεζες ἀποτελοῦν τὴν ἐμπροσθοφυλακὴ τῆς ὑλοποίησης τῶν μέτρων ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης καὶ καταγραφῆς τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας.
Μὲ ἀφορμὴ τὴν οἰκονομικὴ ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν, δοκιμάζουν, τεστάρουν καὶ ὑλοποιοῦν δράσεις, ὑποδομὲς καὶ μέσα τὰ ὁποία μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν στὸν καθολικὸ ἠλεκτρονικὸ ἔλεγχο τῶν πολιτῶν ὅταν, "φυσιολογικά", ἀργότερα, υἱοθετηθοῦν καὶ ἀπὸ ἄλλες ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις (στὸ πλαίσιο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης).

Συγκλονιστικὴ συνέντευξη μὲ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ κόμματος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου


Το Levant Party (Ἑλληνικά: Κόμμα τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, Ἀράβικα: Mashreq Party) ξεκίνησε τὴν δημιουργία του ὡς ἕνα γκροὺπ νέων ἀνθρώπων μὲ ὅραμα ἕνα καλύτερο αὔριο. Μόλις τὸ 2012 ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τοῦ Λιβάνου καὶ πλέον εἶναι καὶ ἐπίσημα καταχωρημένο κόμμα. Στὸ Λίβανο διὰ τοῦ συντάγματος οἱ Ἑλληνορθόδοξοι δικαιοῦνται 14 θέσεις στὴ Βουλή. Μέχρι σήμερα αὐτὲς οἱ θέσεις καλύπτονταν ἀπὸ Ἑλληνορθόδοξους μέσω διαφόρων κομμάτων ποὺ συνήθως δὲν ἀντιπροσωπεύει τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλληνορθόδοξης κοινότητας. Αὐτὸ γέννησε καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ ἕνα τέτοιο κόμμα. Ὅλες οἱ πληθυσμιακὲς ὁμάδες ποὺ ἀποτελοῦν τὸ Λίβανο ἔχουν δικό τους κόμμα, ὅπως ἀκόμα καὶ δικό τους τηλεοπτικὸ δίκτυο. Τώρα πολλοὶ πολιτικοὶ καὶ ἄλλοι Ἑλληνορθόδοξοι δείχνουν μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὸ νέο κόμμα ἀπὸ ὅλες τὶς μεριὲς τῆς χώρας. Ἐντύπωση προκαλεῖ ἢ εὐρεία ἀποδοχὴ ὅλων τῶν κομμάτων, πραγματοποιώντας συναντήσεις, ὅπως τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τοὺς πρέσβεις διαφόρων χωρῶν.
Μάλιστα ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους δημοσιογράφους τοῦ Λιβάνου ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Αl-Αkhbar ἔγραψε ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ Ὀρθόδοξο Κόμμα ποὺ ἡ Ρωσία μπορεῖ νὰ βασίζεται στὴ Μέση Ἀνατολή. Αὐτὸ φαίνεται νὰ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη στὸ Λίβανο τοῦ Ρώσου ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μιχαὴλ Μπογκντάνοφ ἀπεσταλμένου τοῦ Πούτιν γιὰ παράδοση ἐπιστολῆς ὑποστήριξης πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ Λιβάνου ἀπὸ τὸν Ρῶσο ὁμόλογό του Βλαντιμὶρ Πούτιν, ὅπου συναντήθηκε ἐπίσης καὶ μὲ τὸν Rodrigue Khoury τοῦ Βυζαντινοῦ Κόμματος Ἐγγὺς Ἀνατολή. Τὸ κόμμα ἔχει δικαίωμα νὰ λάβει μέρος στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς ἐφόσον τὸ ἐπιθυμεῖ καὶ ποὺ πιθανότατα ἂν ἔχει καταφέρει νὰ προετοιμαστεῖ μέσα σὲ λίγο χρονικὸ διάστημα, θὰ λάβει μέρος. Ἡ δημοτικότητα ἀνεβαίνει συνέχεια μὲ....

23 Ιουν 2013

Ἐκπομπὴ-ἀφιέρωμα γιὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο μὲ ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ θέμα τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες, τὸν πόλεμο πού δέχτηκε ἀπὸ τὸ ἑβραϊκὸ λόμπυ, τὶς παρακολουθήσεις του ἀπὸ τὴν ΕΥΠ καὶ τὰ μυστηριώδη αἴτια θανάτου του

Ὁ γέροντας Παΐσιος γιὰ τὴ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τις σελίδες 53-58 τοῦ βιβλίου: "Γέροντος Παϊσιου Ἁγιορειτου, Λόγοι β΄, Πνευματικὴ ἀφύπνιση"
 - Γέροντα, στὴν Ἁγία Γραφὴ λέει ὅτι ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δὲν συγχωρεῖται. Ποιὰ εἶναι ἡ βλασφημία αὐτή;
- Βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γενικὰ εἶναι ἡ περιφρόνηση στὰ θεία, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει, ἐννοεῖται, τὰ λογικά του. Τότε εἶναι καὶ ἔνοχος. Π.χ. ἕναν πού μου εἶπε «ἄντε κι ἐσὺ καὶ οἱ θεοί σου...», τοῦ ἔδωσα μία σπρωξιὰ καὶ τὸν τίναξα πέρα, γιατί αὐτὸ ἦταν βλασφημία. Ἢ περνᾶνε δύο ἔξω ἀπὸ μία Ἐκκλησία. Ὁ ἕνας κάνει τὸν σταυρό του καὶ λέει καὶ στὸν ἄλλο «κᾶνε, εὐλογημένε, κι ἐσὺ τὸν σταυρό σου...» καὶ αὐτὸς ἀντιδρᾶ: «Ἄντε κι ἐσὺ ποὺ θὰ κάνω τὸν σταυρό μου!». Αὐτὴ ἡ περιφρόνηση εἶναι βλασφημία.
Ἀδύνατον ἑπομένως σὲ ἕναν εὐλαβῆ ἄνθρωπο νὰ ὑπάρχει βλασφημία. Ἄλλα καὶ ἡ ἀναίδεια εἶναι βλασφημία κατὰ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ὁ ἀναιδὴς διαστρέφει ἡ καταπατάει λ.χ. μία εὐαγγελικὴ ἀλήθεια, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν πτώση του. Δὲν σέβεται τὴν ἀλήθεια, τὴν πραγματικότητα, ἄλλα τὴν τσαλακώνει ἐν γνώσει του• τσαλαπατάει ἕνα ἱερὸ πράγμα. Καὶ αὐτὸ σιγὰ-σιγὰ γίνεται πλέον κατάσταση. Στὴν συνέχεια ἀπομακρύνεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ ἄνθρωπος δέχεται ἐπιδράσεις δαιμονικές. Καὶ ἂν δὲν μετανοήσει, τί ἐξέλιξη θὰ ἔχει... Θεὸς φυλάξοι!
Ὅταν ὅμως ἕνας θυμώσει καὶ βλασφημήσει ἀκόμη καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, αὐτὴ ἡ βλασφημία δὲν εἶναι ἀσυγχώρητη, γιατί ὁ ἄνθρωπος δὲν πιστεύει τὴν βρισιὰ ποὺ εἶπε, ἄλλα τὴν εἶπε, ἐπειδὴ ἐκείνη τὴν στιγμή, πάνω στὸν θυμό του, ἔχασε τὸν....

Μὴν γυρίζετε τὴν πλάτη στὰ Ἑλληνόπουλα τῆς Θράκης μας


Ἔκκληση τῆς Χαρᾶς Νικοπουλου:  
Ἕλληνες, ἀπὸ τὸ καλοκαίρι Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βισβίζη  θὰ ἐπεκταθεῖ σὲ ἕναν μεγαλύτερο χῶρο ὁπού θὰ φιλοξένει μόνιμα παιδιὰ κυρίως ὀρφανὰ ἀλλὰ καὶ οἰκογένειες ποὺ μαστίζονται ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση. Χρειαζόμαστε ἄμεσα τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυσή σας γιὰ νὰ διαμορφωθεῖ τὸ συντομοτερ αὐτὸς ὁ χῶρος. Ἡ θράκη μᾶς κάλει γιὰ βοήθεια. Σὲ κάθε θεομηνία ὁ ἄνθρωπος ἀναζητοῦσε μία κιβωτὸ γιὰ νὰ σωθεῖ. Ἔτσι καὶ σήμερα ποὺ μαστιζόμαστε, ὄχι τόσο ἀπὸ τὴν οἰκονομική, ὅσο ἀπὸ τὴν πνευματικὴ θεομηνία ποὺ ἔχει πλήξει τὴν πατρίδα μας, ἀναζητοῦμε τὴ δική μας κιβωτό. Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, λοιπόν, στὴ Θράκη τοῦ Ὀρφέα καὶ τοῦ Δημοκριτου ἔριξε ἄγκυρα «Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη», τὸ δικό μας σχολεῖο ποὺ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ μεσημέρι γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς Θρακιῶτες ποὺ θέλουμε ἕνα καλλίτερο αὔριο γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας. 
Ἡ Κιβωτὸς ἔχει ὡς μαθητὲς πολίτες ἀπὸ 5 ἕως 105 ἐτῶν. Σὲ συνεργασία μὲ ἀκαδημαϊκοὺς καὶ πνευματικοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα παραδίδονται καθημερινὰ ἀφιλοκερδῶς μαθήματα σχολικῆς ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας, μουσικῆς καὶ ξένων γλωσσῶν σὲ παιδιὰ δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου. Παράλληλα, οἱ ἐνήλικες μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν σεμινάρια καὶ ἡμερίδες ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ φιλοσοφία, τὸ ἀρχαῖο θέατρο, τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ παιδεία, τὴ χριστιανικὴ πίστη, τὴ διδασκαλία καὶ....

22 Ιουν 2013

Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: Ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

ΒΙΝΤΕΟ: Τὰ τουρκικὰ ἐγκλήματα στὴν Ἴμβρο, ἀποκαλύπτει τουρκικὴ ταινία

Ἐπιμέλεια Λ. ΛΙΓΟΥΡΙΩΤΗΣ
Ἀποκαλυπτικὴ ταινία Τούρκου σκηνοθέτη μὲ θέμα τὰ ἐγκλήματα τοῦ '64 στὴν  Ἰμβρο ποὺ ὁδήγησαν στὸν ξεριζωμὸ τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς κάνει πρεμιέρα στὶς 21 Ἰουνίου στὴν Τουρκία. Σύμφωνα μὲ τὸν σκηνοθέτη, κ. Selim Evci, ἀφορμὴ γιὰ τὴν ταινία στάθηκε ἕνα ταξίδι ποὺ πραγματοποίησε στὸ νησί, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου, παρατήρησε τὰ ἐγκαταλελειμμένα ἀλλὰ ἀκόμα ἐπιπλωμένα σπίτια τῶν Ἑλλήνων, σημάδι ὅτι οἱ κάτοικοί τους τὰ ἐγκατέλειψαν βιαίως. Στὴν προσπάθειά του νὰ ἀναζητήσει τὶς αἰτίες ποὺ ὁδήγησαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ἑστίες τους, ἀποφάσισε νὰ κάνει τὴν ἐν λόγω ταινία ἡ ὁποία φέρει τὸν τίτλο: «Ruzgarlar» (Ἄνεμοι). 
«Σύμφωνα μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λoζάνης τὸ 1923, οἱ μουσουλμάνοι τῆς Δυτικῆς Θράκης καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης ἑξαιρέθηκαν τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν. Εἰδικὸ καθεστὼς δόθηκε στὰ νησιὰ Ἴμβρος καὶ Τένεδος ἀλλὰ ἐξαιτίας τῶν πολιτικῶν χειρισμῶν, ἀποτέλεσμα τῶν γεγονότων στὴν Κύπρο τὸ 1964, οἱ Ἕλληνες τῆς Ἴμβρου ἐξαναγκάστηκαν νὰ....

Τηλεοπτική σειρὰ «Μίλα μου» - ἐπεισόδιο 3


Μόνο ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας βιώνεται ἡ Πεντηκοστὴ

Γράφει ὁ Ἀρχ. π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς  τῆς Πεντηκοστῆς (Πράξ. Ἀποστ. Β' 1-11)
Ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑορτὲς καὶ ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον σημαντικότερους σταθμοὺς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος Κυρίου, ἀποτελεῖ ἡ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς.  Ἡ μεγάλη αὐτὴ ἡμέρα, ὑπῆρξε ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ δὲ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, μᾶς μεταφέρει ἀκριβῶς στὴν ἀρχή της. Στὴν ἡμέρα καὶ τὴν ὥρα ποὺ πραγματοποιήθηκε. Ἡ περιγραφὴ ποὺ ἀποτυπώνει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, κάνει κάθε καλοπροαίρετη ψυχὴ νὰ συγκινεῖται καὶ νὰ βεβαιώνεται στὴν μεγάλη ἀλήθεια ὅτι ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμή, ὁ Παράκλητος παραμένει καὶ κατευθύνει τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὀνόμασε τὸ βιβλίο τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων», Ἱστορία τοῦ Παρακλήτου: «Αἳ Πράξεις, Ἱστορία τὶς ἐστὶν ὧν ὁ ἕτερος Παράκλητος εἶπε καὶ ἐποίησεν». Οἱ Πράξεις δηλ. τῶν Ἀποστόλων εἶναι ἱστορία αὐτῶν τὰ ὁποία ὁ ἄλλος παράκλητος (τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον) εἶπε καὶ ἔκανε.
Νὰ δοῦμε ὅμως κάποιες πτυχὲς ἀπὸ τὸ φωτεινὸ Ἀποστολικό μας Ἀνάγνωσμα καὶ μὲ ὁδηγοὺς τοὺς Ἁγίους μας, ἂς προσπαθήσουμε νὰ ἐμβαθύνουμε στὸ μεγάλο μυστήριο καὶ γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς.
Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἦλθε ὡς βοὴ σφοδροῦ ἀνέμου ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ γέμισε ὅλον τὸν οἶκον στὸν ὁποῖον....

21 Ιουν 2013

Ψυχοσάββατο καί ἡ περιφρόνηση τῶν κολύβων...

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη
Τό Σάββατο πρό τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι Ψυχοσάββατο, δηλαδή “μνεία πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χριστιανών”. Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς καί τό πρωί τοῦ Σαββάτου, πλῆθος λαοῦ, προσέρχεται εἰς τούς κοιμητηριακούς ἤ ἐνοριακούς Ναούς. Ἐκεῖ ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανόνας καί τό μνημόσυνο “ὅ οἱ θειότατοι πατέρες ἐθέσπισαν” ὑπέρ πάντων τῶν “ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων εὐσεβῶν καίΟρθοδοξων Χριστιανών”. Πρός τιμήν τούς προσκομίζουν οἱ πιστοί κόλλυβα. Τό ἔθιμο τῶν κολλύβων εἶναι πάρα πολύ παλαιό. Οἱ ρίζες τοῦ χάνονται στίς πρό Χριστοῦ ἐποχές.
Τά κόλλυβα εἶναι σιτάρι βρασμένο. Ἔχουν τή μορφή στολισμένου δίσκου ἤ πιάτου μέ ξηρούς καρπούς, καρύδια, σταφίδα, ρόδι καί κυρίως ζάχαρη. Συμβολίζουν τήν κοινή μας ἀνάσταση. Ὅπως ὁ σπόρος τοῦ σιταριοῦ πέφτει στή γῆ, θάβεται, χωνεύεται, σαπίζει καί στή συνέχεια φυτρώνει καλύτερος καί ὡραιότερος, ἔτσι καί τό νεκρό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου θάβεται στή γῆ, λιώνει καί σαπίζει, γιά νά ἀναστηθῆ καί πάλιαφθαρτο, ἔνδοξο καί αἰώνιο. Αὐτήν τήν εἰκόνα μᾶς δίδει ὁ....

20 Ιουν 2013

Ἐπικίνδυνος ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν ὁδὸν τῶν ἁγίων Πατέρων

Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου
ΠΟΡΕΙΑ ἐπικίνδυνη καὶ καταστροφικὴ διαγράφεται τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀφήσαμε τὴν πεῖρα τῶν ἁγίων πατεράδων μας καὶ πορευόμαστε σὲ ἀτραποὺς σκοτεινές.
Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατατρώει τὰ σπλάχνα τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ αἱρέσεις δὲν καταδικάζονται συνοδικῶς καὶ ὅσοι μὲ πόθο καὶ ἀγάπη κοσμικὴ προσεγγίζουν τοὺς αἱρετικοὺς καὶ γίνονται ἕνα μὲ αὐτούς, αὐτοπροσδιορίζονται ὡς ἀληθινοὶ χριστιανοί. Κατηγοροῦν μάλιστα ὅσους τοὺς ἀντιστρατεύονται ὡς φανατικοὺς καὶ ἀκραίους. Τὴν ἀντιαιρετικὴ δράση καὶ διδασκαλία τῶν Πατέρων ἀντικατέστησε ἡ ἀγαπολογία καὶ οἱ ἀτέρμονες διάλογοι, τὰ συνέδρια μετὰ πλουσίων γευμάτων, οἱ φιλοφρονήσεις καὶ οἱ συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἡ διαχριστιανικὴ καὶ διαθρησκειακὴ προσέγγιση καὶ κατανόηση.
Οἱ Σύνοδοι τῶν Ἐκκλησιῶν δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὰ τῆς πίστεως οὔτε καταδικάζουν αἱρέσεις. Οἱ σφεντόνες τοῦ πνεύματος ἔμειναν πλέον χωρὶς λάστιχα καὶ αὐτοί, ποὺ εἶχαν χρέος νὰ διαφυλάσσουν τὸ ποίμνιο ἔπιασαν φιλίες μὲ τοὺς βαρεῖς λύκους. Οἱ νέοι πέφτουν στὰ δίχτυα παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων καὶ σεκτῶν, χάνουν τὴν σωματικὴ καὶ πνευματική τους ὑγεία καὶ δὲν βρίσκουν τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας. Περιπλανῶνται στὰ ὄρη τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἄγνοιας, τῆς κοσμικῆς ἐπιφανειακῆς ζωῆς καὶ....

Τὸ θέατρο τελειώνει ἡ τραγωδία συνεχίζεται

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνίκανοι πολιτικοί, μπορεῖ νὰ ἔχουν καταστρέψει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, νὰ ἔχουν ξεπουλήσει τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία, νὰ ἔχουν στείλει χιλιάδες Ἕλληνες στὴν αὐτοκτονία, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ κάνεις νὰ μὴν τοὺς ἀναγνωρίσει ὅτι εἶναι τέλειοι ὑποκριτὲς οἱ τρεῖς «ἐθνοσωτῆρες» τῆς τρικομματικῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης. Ἀφοῦ συσσωρεύουν τὴν μία ἀποτυχία μετὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀφοῦ τὸ οἰκονομικό τους πρόγραμμα ἔχει χτυπήσει ξέρα καὶ ὁ προϋπολογισμὸς ἔχει βουλιάξει ἀπὸ τὰ καταστροφικὰ οἰκονομικά τους μέτρα καὶ ἐνῶ καταλαβαίνουν ὅτι ἔρχονται «θύελλες» μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες, ἀποφάσισαν ὅτι γιὰ νὰ ἐκτονωθεῖ ἡ κατάσταση νὰ ρίξουν ἕνα «πυροτέχνημα» ποὺ ὀνομάζεται ΕΡΤ γιὰ νὰ ἔχουμε νὰ λέμε καὶ νὰ ἔχει ὁ λαὸς νὰ ἀσχολεῖται γιὰ νὰ ξεχάσει τὴν ζοφερὴ πραγματικότητα σὰν νὰ μὴν ἔφταναν τὰ τουρκικὰ σήριαλ.
Ἀλλὰ ἡ πραγματικότητα αὐτὴ ὅσα θεατρικὰ μονόπρακτα καὶ ἂν ἀνεβάζουν δυστυχῶς γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς καραγκιόζηδες δὲν ξεχνιέται. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει ὁ μέσος Ἕλληνας τοὺς λογαριασμοὺς ποὺ ἔρχονται ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλο ἐνῶ δὲν ὑπάρχει εἰσόδημα, ἔχει χάσει τὶς δουλειές του, τὸ ἐμπόριο ἔχει πεθάνει καὶ ἀκόμα καὶ τὸ ἴδιο του τὸ σπίτι βγαίνει τώρα στὸ σφυρί. Παρὰ τὴν συνδρομὴ ὅλων τῶν τουρκολαγνικῶν τηλεοπτικῶν δυναστῶν, παρὰ τὴν συνδρομὴ μεγάλου μέρους τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς ἀντιπολίτευσης ποὺ....

Τηλεοπτική σειρὰ «Μίλα μου» - ἐπεισόδιο 2


19 Ιουν 2013

Ἡ Ρωσία ἀπαγορεύει τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια

Εἶναι καὶ γιὰ τοὺς λαϊκοὺς ἡ ὑπακοή;

Ἡ ὑπακοὴ εἶναι μεγάλη ἀρετὴ  ποὺ ἀρέσει στὸ Θεὸ καὶ τὸν εὐχαριστεῖ. Καὶ ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης: «Βεβαιώθηκε μὲ πείρα ὅτι ἡ ὑπακοὴ εἶναι ἀνώτερη τῆς προσευχῆς». Ἡ ὑπακοὴ ὅμως εἶναι καὶ θεοδίδακτη. Ἀφοῦ ὁ Κύριος καὶ Θεὸς Ἰησοῦς Χριστὸς προσευχόμενος στὴ Γεθσημανὴ πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα ἔλεγε: «...ἀλλ΄ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλ΄ εἰ τί σὺ» (Μάρκ. ΙΔ΄ 36) κάνοντας ἔτσι ὑπακοή. 
Πολλοὶ ὅμως λέγουν ὅτι ἡ ὑπακοὴ εἶναι ἀρετὴ μόνο τῶν μοναχῶν οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν ὑποσχέσεις καὶ ἔχουν ὑποταχθεῖ σὲ κάποιον γέροντα. Ἐν μέρη αὐτὴ ἡ σκεπτικὴ εἶναι σωστή. Οἱ λαϊκοὶ ἔχουν μὲν τὸν πνευματικό τους ἀλλὰ δὲν δεσμεύονται μὲ τὴν τυφλὴ ὑπακοὴ τῶν μοαναχῶν πρὸς τὸν Γέροντα, ὅμως ἀπὸ ΄κεῖ καὶ πέρα ὀφείλουν νὰ ἐφαρμόζουν ὅσα τοὺς ὑποδεικνύει ὁ πευματικὸς τους ὁ ὁποῖος ἂν τοὺς βάλει κάποιους κανόνες (κομποσχοίνια, μετάνοιες, ἀγνάγνωση Ἁγίας Γραφῆς, Πατερικῶν βιβλίων κλπ) ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες ὑποδείξεις ποὺ κρίνει ὁ πνευματικός τους πρέπει νὰ ὑπακούουν. Γιατί ἂν δὲν ὑπακούσουμε θὰ πέσουμε στὴν παγίδα τοῦ διαβόλου. Ἡ ὑπακοὴ αὐτὴ δὲν εἶναι δέσμευση ἀλλὰ εἶναι ἐλευθερία, γιατί ὑπακούοντας ἔτσι ξεφεύγουμε ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τὸν σατανᾶ. 
Βέβαια, οἱ λαϊκοὶ δὲν κάνουν τὴν τυφλὴ ὑπακοὴ τοῦ ὑποτακτικοῦ ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὴν δική τους διάκριση ὅσα εἶναι σύμφωνα μὲ τὴν Ἐκκλησία μας. Αὐτὸ δὲν σημαίνει...

Ἡ Παναγία σώζει θαυματουργικῶς τὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους, τοὺς ἐχθροὺς τῶν Χριστιανῶν

Ἡ ἀκαταίσχυντη προδοσία
Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ἑβραῖος, γεννήθηκε τὸν 9ον αἰώνα στὰ Σύναδα τῆς Βιθυνίας. Σὲ ἡλικία ἐννέα ἐτῶν, ὅπως βρισκόταν μὲ τὴ μητέρα του στὴ λαχαναγορά, εἶδε ἕναν ἔμπορο χριστιανὸ νὰ σταυρώνει τὸ στόμα του τὴν ὥρα ποὺ χασμουριόταν. Αὐτὸ ἐντυπωσίασε τὸ μικρὸ Κωνσταντῖνο καὶ τὸ ἔκανε καὶ στὸν ἑαυτό του. «Μὲ τὸ σταυρό, ἡ χάρις τοῦ θείου Ἐσταυρωμένου ἐκυρίευσε ὅλη του τὴν ὕπαρξη».
Ἀπ΄ αὐτὴ τὴ στιγμὴ «ἀρχίζει νὰ ἀκούει μία γλυκειὰ φωνή, μυστηριώδη, νὰ ψιθυρίζει ἥσυχα στὸ αὐτὶ του τὰ μυστήρια τοῦ Χριστιανισμοῦ». Τὸ πρόσωπό του περιβάλλεται ἀπὸ θεία λάμψη, ἡ ψυχὴ του ἀναγεννιέται μὲ τὴ χάρη τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν καὶ μεταμορφώνεται, ἡ καρδιὰ του πυρπολεῖται ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Ἰησοῦ, «Τὸν ὁποῖο συχνὰ ἐπικαλεῖται. Διδαγμένος ἐσωτερικὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ τὸν ἴδιο, φροντίζει νὰ γίνεται κάθε ἡμέρα ἁγνότερος». Παραδίνεται στὴ σκληραγωγία καὶ κατορθώνει μὲ χαρὰ νὰ στερεῖται μερικὲς μέρες ὅλες τὶς τροφές.
Κάποια μέρα γίνεται ἀκροατὴς οὐράνιας φωνῆς ποὺ τὸν καλεῖ. Συγχρόνως παρουσιάζεται ἐμπρός του μία φωτεινὴ νεφέλη, γίνεται ἄλλος Μωϋσῆς. Ἀκολουθεῖ καὶ φθάνει στὴ Μονὴ τοῦ Φλουβουτίου, στὶς πρῶτες ἀνατολικὲς πλαγιὲς τοῦ Ὀλύμπου τῆς Βιθυνίας, καὶ συναντᾶται μὲ πνευματοκίνητους Γέροντες, δοκιμασμένους στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν ἀληθινὴ ἀσκητικὴ ζωή.
Διηγεῖται στὸν ἡγούμενο ὅλη τὴ...

Καληνύχτα κομματικὰ γενόσημα… Καλημέρα Ρωμηά Ἑλλάδα

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πάρτε τὶς καρέκλες σας καὶ φύγετε μίας καὶ δὲν μπορεῖτε νὰ ξεκολλήσετε ἀπὸ αὐτές.  Ὁ Λαὸς προτιμάει τὶς ψάθινες γιατί εἶναι καὶ δροσερὲς , ἐνῶ οἱ δικές σας εἶναι ἠλεκτρικὲς ἀπὸ τὸ ψέμα καὶ τὴν ἀπάτη.
Ἀκούσθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τὸ "καληνύχτα κύριε Σαμαρὰ". Εἶσθε πολὺ νυχτωμένοι σὰν πολιτικὸ δυναμικὸ  νὰ μείνουμε μόνο σὲ αὐτὸ γιατί ὁ καθημαγμένος Ἑλληνικὸς Λαὸς ἀπὸ τὶς πράξεις , τὶς παραλείψεις καὶ τὴν σιωπὴ ὅλων σας  κραυγάζει ἐσώψυχα ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ  ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. Γνωρίζει  ὅτι ἐσεῖς  καὶ οἱ πολιτικοὶ πρόγονοι σᾶς μᾶς ἔφεραν σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδό της ἐξαθλίωσης. Ἀδιάψευστος μάρτυρας τὰ τμήματα τῶν λόγων σας ἀπὸ τὸ ἀρχειακὸ ὑλικό της πάλαι ποτὲ ΕΡΤ ποὺ θὰ δείχνει στὶς ἑπόμενες γενιὲς τὰ πολιτικὰ κατορθώματά σας, τὶς παλινωδίες  καὶ τὰ ψέματα σας.
ΓΙ' ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΤΥΧΟΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΞΕΤΕ. Στὸν ἐξαθλιωμένο Λαὸ ποὺ διψάει ἐδῶ καὶ χρόνια νὰ πιεῖ νερὸ δημιουργίας καὶ κοινωνικῆς εὐημερίας ἀπὸ τὸ ποτήρι τῆς εὐνομούμενης Δημοκρατίας  ποὺ  μὲ ἄπειρες προφάσεις τοῦ τὸ στερεῖται , σὲ αὐτὸν τὸν ΛΑΟ ἀπομένει νὰ βροντοφωνάξει καὶ νὰ χαιρετίσει τὸν διεθνῆ περίγυρό του μὲ τὸ ΚΑΛΗΜΕΡΑ  ΡΩΜΗΑ ΕΛΛΑΔΑ.
Θελήσατε νὰ μᾶς....

18 Ιουν 2013

Κι αὐτὸς ἐκεῖ ὁ ἀπέναντι, μὲ τὸ σαρίκι τὸ κόκκινο ποὺ τὸν βλέπεις καὶ σὲ κοιτάει ἀμίλητος, μπορεῖ καὶ νὰ μὴν εἶναι ἐχθρός σου. Μπορεῖ νὰ 'ναι ἀδελφός σου. Μπορεῖ καὶ νὰ φοράει ἴδιο σταυρὸ μὲ τὸν δικό σου, μόνο ποὺ αὐτὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὸν κρύβει...


Κάτω ἀπ' τὴ γῆ στὰ κατώγεια τῶν ἀλλοθρήσκων, στὰ δεύτερα καὶ στὰ τρίτα ὑπόγειά τους, ἐκεῖ ποὺ δὲν φαντάζεσαι ὅτι μπορεῖ νὰ φτάσει τὸ Φῶς, ἐκεῖ ποὺ δὲ φαντάζεσαι ὅτι μπορεῖ Ζωὴ νὰ ὑπάρχει, ἡ Ὀρθοδοξία ζεῖ κι ἀνθεῖ κι ἁπλώνει κι ἄλλο! Στὰ κατώγεια τῶν ἀλλοθρήσκων, φυλαγμένη σὰν κόρη ὀφθαλμῶν ζῶσα καὶ μυστικὴ σὰν ἀρχόμενη κύηση σὰν κυοφορούμενη ἄνοιξη ποὺ δὲν τὴν ὑποψιάζεται κανεὶς καὶ ποὺ ὅμως σὰν ἔρθει καὶ ποὺ ὅμως στὸν ἀέρα θὰ πεταχτεῖ καὶ ποὺ ὅμως θ' ἀλλάξει τὴν ὄψη τοῦ κόσμου, ἡ Ὀρθοδοξία ζεῖ!
Κρυμμένη στὰ βάθη τῆς γὴς ἐκεῖ ποὺ τὰ ὑγρὰ χώματα μυρίζουν λιβάνι ἀποτυπωμένη σὲ μαυρισμένα εἰκονίσματα, σὲ βαφτιστικοὺς σταυρούς, σὲ ἀργυρὲς κολυμβῆθρες, σὲ παλιὰ Εὐαγγέλια, σὲ ζωὲς Ἁγίων, σὲ μνῆμες Ἁγίων, σὲ Λείψανα γίων ἡ Ὀρθοδοξία ζεῖ!
Κάτω ἀπ' τὴ γῆ σὲ ἀλλοτινῶν καιρῶν κατακόμβες ἐκεῖ ποὺ ἑτοιμάζονται οἱ Ὁμολογητές, ἐκεῖ ποὺ....

Ὅταν οἱ καλόγεροι πολεμοῦσαν, οἱ νενέκοι προσκυνοῦσαν

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, 
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Στὶς 24 Ἰουνίου 1827 ἔλαβε χώρα μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες μάχες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἡ μάχη τῶν μοναχν  τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων κατὰ τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τῶν Τουρκο-αἰγυπτίων του. Ὁ Ἰμπραήμ, υἱοθετημένος γιὸς τοῦ Μεχμὲτ Ἀλῆ, Ἀντιβασιλέως τῆς Αἰγύπτου, εἶχε πάρει ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Σουλτάνο νὰ ἐκκαθαρίσει τὴν Πελοπόννησο ἀπὸ κάθε ἑστία ἑλληνικῆς ἀντίστασης.
Ἀρχικὰ εἶχε ἐπιτυχίες λόγω τῆς διχόνοιας τῶν ἐπαναστατῶν καὶ λόγω τῆς προδοτικῆς στάσης μερικῶν τουρκοπροσκυνημένων, ὅπως ὁ διαβόητος Νενέκος. 
Ὅταν ὁ Ἰμπραὴμ μὲ 15.000 στρατιῶτες βρέθηκε στὴν περιοχὴ τῶν Καλαβρύτων αἰσθάνθηκε ντροπὴ ποὺ ἡ Μονὴ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου μὲ τὴ θαυματουργὸ εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ, ἔμενε ἀπόρθητη. Οἱ μοναχοὶ ἀξιοποιοῦσαν τὸ βραχῶδες  το ἐδάφους καὶ εἶχαν μεταβάλει τὴ Μονὴ τῆς μετανοίας τους σὲ καστρομονάστηρο. Τοὺς ἐνίσχυσαν μερικὲς ἑκατοντάδες ἀνδρῶν ὑπὸ τὸν Ν. Πετιμεζὰ καὶ ὁ ὑπασπιστὴς τοῦ Κολοκοτρώνη, ὁ γνωστὸς λόγιος Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, ὁ ὁποῖος ἔγραψε στὰ...

Τηλεοπτική σειρὰ «Μίλα μου» - ἐπεισόδιο 1

Πλούσια σὲ μοναδικά, καθημερινὰ διδάγματα καὶ μὲ πάρα πολὺ συγκινητικὴ πλοκή. Τὰ ὀρθόδοξα, διδακτικά, καθημερινὰ παραδείγματα, τῆς σειρᾶς, δείχνουν τὸ ἀληθινὸ καὶ αὐθεντικὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὴν ἀποτελοῦν. Ἔτσι, ὁ τηλεθεατὴς ἀντιλαμβάνεται τὸ ἄλλο πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ἕνα πρόσωπο ποὺ λίγοι τὸ καταλαβαίνουν, τὸ ἀποδέχονται καὶ τὸ βιώνουν.

Ἐνῶ πλησιάζουν οἱ ἀλβανικὲς ἐκλογές…

Εἶναι μετρημένες οἱ μέρες ποὺ μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὶς κοινοβουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία. Μετρημένες καὶ ὁ καθένας κάπου θὰ  ἔχει τοποθετηθεῖ. Ἐντούτοις ὑπάρχουν ἀκόμα Βορειοηπειρῶτες ποὺ εἶναι ἀναποφάσιστοι. Σὲ σταματοῦν στὸ δρόμο καὶ σοὺ λένε: «Γιὰ πὲς μας ἐσὺ ποὺ γνωρίζεις καλύτερα τὴν κατάσταση. Ποῦ θὰ ψηφίσουμε;»
Ἔχουν δίκιο νὰ κάνουν τὴν ἐρώτηση αὐτὴ καὶ νὰ εἶναι ἀκόμα δίβουλοι καὶ ἀναποφάσιστοι.
Τὸ ΚΕΑΔ, ἔχοντας ὡς ἀσπίδα τὴν ΟΜΟΝΟΙΑ, ὅπως τόσα χρόνια, οἱ Βορειοηπειρῶτες δὲν μποροῦν ν’ ἀγνοήσουν καὶ νὰ προδώσουν τὴν Ὁμόνοια. Για χάρη της ἔχουν βγεῖ καὶ τοπικοὶ ἄρχοντες ἀνίκανοι καὶ ἀνάξιοι το καθήκοντος, μέχρι ποὺ ἀνάγκασε τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Ἀλβανίας, ποὺ παρὰ τὰ αἰσθήματά του,  τόνισε πὼς ἡ ἑλληνικὴ μειονότητα ἔχει πάρα πολλοὶ καλοὺς καὶ προετοιμασμένους ἀνθρώπους. Γιατί αὐτὴ ἡ κατάσταση στὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση;
Τὸ ΜΕΓΚΑ, ἔχοντας ὡς ἀσπίδα τὸν χαρακτήρα τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ κόμματος, στοὺς κόλπους τοῦ ὁποίου συμμετέχουν οἱ ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ ἑλληνικῆς συνείδησης...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.