30 Ιουν 2013

Ὁ ἀγωγὸς ΤΑΡ καὶ ἡ γεωπολιτικὴ ΤΑΠΑ

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ξεπερνάω τὶς ντόπιες δημοσιογραφικὲς ἀναλύσεις  καὶ τὶς ζητωκραυγές μέσα στὴν Ἑλληνικὴ  οἰκονομικὴ ἐφιαλτικὴ νύχτα ποὺ ἀναβάθμισαν ξαφνικὰ τὴν γεωπολιτικὴ θέση τῆς πατρίδας μας λὲς καὶ αὐτὴ δὲν ἦταν φυσικὸ προνόμιό της, ποὺ ἀνακαλύψανε χιλιάδες θέσεις ἐργασίας! Καὶ μαζὶ πακτωλὸ χρημάτων! Καὶ τὴν σιγουριὰ ὅτι τώρα οἱ Εὐρωπαῖοι μᾶς ἔχουν ἀνάγκη καὶ δὲν πρόκειται νὰ μᾶς βγάλουν ἔξω ἀπὸ τὸν "θαυμαστὸ"  κόσμο τοῦ Εὐρώ!
Μὴν τοὺς παρεξηγεῖτε, τὸ κυβερνητικὸ δίδυμο ἐξουσίας  χρειαζόταν ἄμεσα ἕνα μεγάλο σωσίβιο γιὰ νὰ μὴν πνιγεῖ καὶ ἅρπαξε ἀμέσως τὴν εὐκαιρία καὶ καλὰ ἔκανε γιὰ νὰ μὴν μᾶς "πεθάνει" στὰ χέρια! Ἀνεξάρτητα ἂν αὐτὸ εἶναι διακαὴς πόθος πολλῶν ταλαιπωρημένων πολιτῶν...
Τὸ θέμα εἶναι ἀλλοῦ καὶ τὰ ἐρωτηματικὰ ποὺ ἀναφύονται εἶναι πολλά. Μήπως ἡ χάραξη τῆς διαδρομῆς τοῦ ἀγωγοῦ δείχνει μελλοντικοὺς στρατηγικοὺς σχεδιασμοὺς διεθνῶν κύκλων; Ποιὸς μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι δὲν θὰ ἀλλάξουν τὰ σύνορα κὰθ ὅλη τὴν συνολικὴ διαδρομὴ τοῦ ἀγωγοῦ ἀπὸ τὴν Ἀσία μέχρι τὴν Εὐρώπη;
Ἡ Τουρκία θὰ παραμείνει ἕνα ἑνιαῖο κράτος; Ποιὸς τελικὰ θὰ προσεταιρισθεῖ τοὺς Ἀζέρους καὶ....
τὰ πλούσια κοιτάσματά τους;
Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι κάποιοι διεθνεῖς κύκλοι κάνουν ξανὰ τὴν μοιρασιὰ τοῦ κόσμου καὶ δὲν ὑπολογίζουν τίποτε!!!
Ποῦ βρίσκονται οἱ εὐαίσθητοι οἰκολόγοι τῆς Νέας ἐποχῆς νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὶς ἀρκοῦδες ποὺ θὰ  χάσουν τὴν ἡσυχίας τους καὶ τὰ μονοπάτια τους; Τὰ καημένα εἶναι  καὶ αὐτὰ ζωάκια, ἀλλὰ γιὰ τὰ ἄλλα "ζωάκια" τῆς Ἑλληνικῆς ἐνδοχώρας ποὺ εἶναι οἱ ἀγρίως χαρατσωμένοι Ἕλληνες ποιὸς πραγματικὰ ὑπεύθυνος νοιάζεται καὶ μιλάει;
Ἰσχύει ἀληθινὰ ὅτι ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ περνᾶνε τέτοιοι ἀγωγοὶ οἱ περιοχὲς αὐτὲς γίνονται οἰκολογικὲς χαβοῦζες; Καὶ ἐδῶ πλέον μιλᾶμε γιὰ περιοχὲς ὑψηλῆς ἀγροτικῆς- ἐθνικῆς διατροφικῆς ἀξίας καὶ περιοχὲς ἀπαράμιλλου φυσικοῦ κάλλους στὴν στενὴ λωρίδα τῆς εὐαίσθητης Βόρειας Ἑλλάδος. Ποιὸς ἐγγυᾶται τὴν ἀσφάλεια τῶν ἀγωγῶν σὲ ἔκρυθμες καταστάσεις καὶ μάλιστα σὲ μικρὲς ἀποστάσεις  μὲ εὐαίσθητα συνοριακὰ σημεῖα;
Ἐπιτυχία θεωρεῖται νὰ εἴμασθε οἱ μεσάζοντες στὴν μεταφορὰ ξένου ἀερίου καὶ μάλιστα ἐξαρτώμενοι σὲ ἀλλότριες ὀρέξεις ἡ νὰ γίνουμε οἱ κατεξοχὴν παραγωγοὶ στὴν ἐξόρυξη δικῶν μᾶς ἐνεργειακῶν πόρων  καὶ οἱ ἀποκλειστικοὶ διακινητὲς αὐτῶν μέσω σύγχρονων οἰκολογικῶν προδιαγραφῶν;
Καὶ φυσικὰ ὅλα αὐτὰ θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ εἴχαμε κάνει πρὶν μποῦμε στὴν στρατηγικὴ κατοχὴ τῶν μνημονίων ποὺ σάρωσε τὴν κάθε ἰκμάδα τῆς ἀναπτυξιακῆς ἀνεξαρτησίας μας καὶ μὲ πολιτικοὺς ταγοὺς ποὺ  θὰ θέλαμε ἡ καρδιά τους  νὰ ¨εὐωδιάζει¨ ΕΛΛΑΔΑ.
ΟΝΕΙΡΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ θὰ μοῦ πεῖτε .
Προσωπικὴ ἐκτίμησή μου εἶναι ὅτι στὴν αἱματοβαμμένη Ἑλληνικὴ Θρακικὴ-  Μακεδονικὴ- Ἠπειρωτικὴ γῆ   ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, τὴν σπαρμένη μὲ κόκκαλα ἡρώων οἱ ἀγωγοὶ δὲν ἔχουν μέλλον. Θυμηθεῖτε τί ἔγινε μὲ τὸν ἀγωγὸ Μπουργκᾶς- Ἀλεξανδρούπολη καὶ τί  δυσβάστακτες ἐξελίξεις ἐπέπεσαν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν μας πρὶν λίγα χρόνια!
Οἱ παγκόσμιο- ποιητὲς γράφουν, σχεδιάζουν καὶ ξύνουν τὸ κεφάλι τους νὰ βροῦνε τρόπους τώρα ποὺ μᾶς ἔχουν ἀποκάτω γιὰ νὰ προωθήσουν τὰ στυγνὰ συμφέροντά τους . Ἀλλὰ δὲν ξέρουν κάτι βασικὸ , θὰ τὸ δοῦνε ὅμως σύντομα καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ γεωπολιτικὴ ΤΑΠΑ ποὺ ἔχει βάλει τὸ πραγματικὸ ΑΦΕΝΤΙΚΟ αὐτοῦ του τόπου στοὺς ὑποψήφιους μελλοντικοὺς ἀγωγούς τους.
Ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ ΑΦΕΝΤΙΚΟ; Εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς χάρισε τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ καὶ τὴν ΛΕΥΤΕΡΙΑ μᾶς . Εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ μᾶς ξανὰ  ἐλευθερώσει ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ σκλαβιὰ καὶ θὰ ἀνατρέψει ὑποχθόνιους σχεδιασμοὺς καλὰ κρυμμένους στὰ πειραματικὰ ἐργαστήρια τοῦ ἀντίχριστου πνεύματος , ποὺ ἐφαρμόζει τακτικὲς σὸκ καὶ δέους στὸν πανανθρώπινο πολιτισμό.
Εἶναι αὐτὸ τὸ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ποὺ θὰ ξεταπώσει τοὺς στρατηγικοὺς- ἐνεργειακοὺς θησαυροὺς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας τὴν κατάλληλη στιγμὴ γιὰ νὰ τοὺς μεταφέρει μαζὶ  μὲ τὸ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ καὶ τὴν  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ στὴν καθόλα στεγνὴ  Εὐρώπη.
Τί περιμένει τὸ ΑΦΕΝΤΙΚΟ αὐτὸ ἀπὸ ἐμᾶς; Κάτι  πολὺ ἁπλὸ νὰ γίνουμε μεταξὺ μας πραγματικοὶ συνάνθρωποι, νὰ γίνουμε λεβέντες καὶ ὁμολογητὲς πανανθρώπινων ἀξιῶν, νὰ ἀποδιώξουμε ἀπὸ τὶς ζωές μας τὴν ματαιότητα τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας καὶ νὰ σηκώσουμε τὰ πνευματικὰ λάβαρα τῆς ράτσας μᾶς ἀπαιτώντας ἐδῶ καὶ τώρα τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία μας. ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.