30 Σεπ 2014

Ἡ ἱστορία, οἱ παραδόσεις καὶ οἱ χοροὶ τοῦ Πόντου στὴν Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας

Μὲ πρωτοβουλία καὶ πρόσκληση τοῦ Κύκλου τῶν Φίλων της Ἑλλάδας στὴν Βασιλεία, μίας συλλογικῆς προσπάθειας ποὺ συγκεντρώνει Φιλέλληνες καὶ Φιλελληνίδες στὴν Ἑλβετικὴ αὐτὴ πόλη, ὑλοποιήθηκε ἕνα πολὺ καλὰ ὀργανωμένο διήμερο ἀφιερωμένο στὸν Πόντο.
Τὴν πρώτη ἡμέρα στὸ πανέμορφο μουσείων γλυπτῶν, ὅπου λειτουργεῖ μόνιμη ἔκθεση ἀντιγράφων ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἀγαλμάτων, ἔγινε ἡ παρουσίαση τῆς ἱστορίας ἀλλὰ καὶ τοῦ μέλλοντος τοῦ Ποντιακοῦ ζητήματος, ἀπὸ τὸν Θεοφάνη Μαλκίδη, τὸν ὁποῖο προλόγισε ἡ πρόεδρος τοῦ Κύκλου τῶν Φίλων της Ἑλλάδας στὴ Βασιλεία, Κατερίνα Wahli. Οἱ Ἐλβετοὶ καὶ οἱ Ἐλβετίδες ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ περισσότεροι καὶ οἱ περισσότερες μιλοῦν ἢ μαθαίνουν τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ἄκουσαν, ρώτησαν καὶ ἔμαθαν γιὰ τὸν Πόντο, σὲ μία ἐκδήλωση ποὺ....

Τὸ χρῆμα αἷμα δὲν κοιτᾶ: Ἑλληνοκύπριος ποδοσφαιριστής σὲ ὁμάδα τοῦ ψευδοκρατους!

Ὁ 35χρονος Δημήτρης Βασιλείου εἶναι ὁ πρῶτος Ἕλληνας ποδοσφαιριστὴς ποὺ ἀποφασίζει νὰ περάσει τὴν πράσινη γραμμή, ἴσως ὄχι ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ ἔπεσαν νεκροὶ ὁ Σολωμοὺ καὶ ὁ Ἰσαάκ, καὶ νὰ ἀγωνιστεῖ στὴν Degirmenlik Spor Kulubu τῆς Β’ Ἐθνικῆς το Ψευδοκράτους. Πρόκειται γιὰ τὴν ὁμάδα ποὺ ἀγωνίζεται στὴν κατεχόμενη, ἀπὸ τὸ 1974, Κυθρέα ἐκεῖ βρέθηκε ὁ ἀρχαῖος ναὸς τῆς Παφίας Ἀφροδίτης.Ἡ Κυθρέα ποὺ ἀνήκει στὴν ἐπαρχία Λευκωσίας μέχρι τὴν εἰσβολὴ εἶχε ἐλάχιστους τουρκοκύπριους, ἐνῶ μέχρι καὶ σήμερα 48 κάτοικοι της παραμένουν ἀγνοούμενοι. Αὐτὴ λοιπὸν τὴν ὑπερομάδα ποὺ δημιουργήθηκε μετὰ τὴν εἰρξηνικη εἰσβολὴ τοῦ Ἀττίλα ἐπέλεξε ὁ παλαίμαχος ποδοσφαιριστὴς γιὰ νὰ...

Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μὲ γραπτὴ ἀνακοίνωση παραδέχεται ὅτι παρέδωσε στοὺς Σκοπιανοὺς τὸ ὄνομα "Μακεδονία"!

Ὅποιος παραχωρεῖ ὄνομα, παραχωρεῖ ἔδαφος!
Λόγω τοῦ θορύβου ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν Βενιζέλου στὴν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ περὶ τῆς παραχώρησης σύνθετης ὀνομασίας στὸ κράτος τῶν Σκοπίων ποὺ θὰ περιέχει τὸ ὄρο "Μακεδονία", τὸ Ὑπουργεῖο ἐξέδωσε χθὲς γραπτὴ ἀνακοίνωση ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐθνικὴ προδοσία! Ἀκολουθεῖ τὸ ἐν λόγω κείμενο τῆς ντροπῆς γιὰ τὸ ὁποῖο ὀφείλουμε ἑνωμένοι ὅλοι νὰ ἀντιδράσουμε:
«Ἐπειδὴ ὁρισμένοι ἀκραῖοι κύκλοι παριστάνουν τὸν ἀνήξερο ἢ τὸν ἔκπληκτο ὡσὰν νὰ πληροφορήθηκαν τώρα - ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης καὶ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὴ φετινὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ - τὴ θέση τῆς χώρας γιὰ τὸ ὄνομα τῆς ΠΓΔΜ, εἶναι χρήσιμο νὰ θυμίσουμε τὰ ἑξῆς:
Ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος ὑπὲρ ἑνὸς σύνθετου ὀνόματος μὲ γεωγραφικὸ προσδιορισμὸ πρὶν τὴ λέξη «Μακεδονία» καὶ ὄχι πρὶν τὴ λέξη «Δημοκρατία» ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται ἔναντι πάντων (erga omnes), γιὰ κάθε χρήση, ἐσωτερικὴ καὶ διεθνῆ, ἔχει διαμορφωθεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἔχει κατ’ ἐπανάληψη δηλωθεῖ στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ διεθνῶς σὲ....

Τὸ «φάντασμα» τοῦ διαμελισμοῦ ἐμφανίστηκε ξανὰ στὴν Tουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸ ἄγχος τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας ἐπανέρχεται ὅπως φαίνεται σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο. Ἔτσι, ἄλλο ἕνα ἐπώνυμο καὶ πολὺ γνωστὸ πρόσωπο στὴν Τουρκία βγῆκε δημόσια νὰ διακηρύξει ὅτι ἡ χώρα του ἀναμένεται νὰ διασπαστεῖ τὰ ἑπόμενα χρόνια μὲ ὅλες τὶς φοβερὲς συνέπειες μιᾶς τέτοιας ἐξέλιξης. Πρόκειται γιὰ τὸν πολὺ γνωστὸ καὶ παλαίμαχο Τοῦρκο δημοσιογράφο, Fatih Altayli, τῆς ἐφημερίδας Haberturk, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀρθογραφία του στὴν ἐφημερίδα ἔχει καὶ πολιτικὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ στὸ ὁμώνυμο εἰδησεογραφικὸ τουρκικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι. Ο Fatih Altayl? σὲ ἕνα καινούργιο ἄρθρο του «φωτιά», ὑποστηρίζει ὅτι ἔχουν ἀρχίσει οἱ διαδικασίες διάσπασης καὶ διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας, στὴν ἀρχὴ τὸ λιγότερο σὲ δυὸ κομμάτια. Ἡ ἀρχὴ αὐτῆς τῆς διαδικασίας ποὺ μπορεῖ νὰ διαρκέσει ἕως καὶ δέκα χρόνια, ὅπως ὑποστήριξε ὁ Τοῦρκος ἀρθρογράφος, ἔγινε μὲ τὴν ντεφάκτο δημιουργία ἀνεξαρτήτου κουρδικοὺ κράτους τὸ ὁποῖο εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς «παράπλευρες ἐπιπτώσεις» τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων μὲ τοὺς Τζιχαντιστές. 
Ἀλλὰ ὁ Fatih Altayli δὲν εἶναι ὁ πρῶτος ἐπώνυμος Τοῦρκος ποὺ τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα προβλέπει μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο τὴν διάσπαση τῆς Τουρκίας. Νὰ θυμίσουμε ὅτι τὸν περασμένο Μάρτιο ὁ πολὺ γνωστὸς Τοῦρκος ἱστορικός, Hal?k Inalcik, εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ ἐπαναφορὰ τῆς....

Mhardeh Συρίας: To τελευταῖο κομμάτι ποὺ ἑρμήνευσε ὁ ἀνήλικος ἑλληνορθόδοξος μάρτυρας στὸ ἁρμόνιο


Δ Πορφύρης/Π Σταφυλά
Ἡ ἑλληνορθόδοξη πόλη Mhardeh που σήμερα κατοικεῖται ἀπὸ περίπου 20 000 ἑλληνορθόδοξους συνεχίζει νὰ ὑφίσταται τὰ πλήγματα τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων. Οἱ κάτοικοι ἔχουν ἐνταχθεῖ στὶς μονάδες ἐθελοντῶν τῆς ἐθνικῆς αὐτοάμυνας καὶ ἔχουν ὁρκισθεῖ νὰ παραμείνουν στὸν τόπο τους ἀντιμετωπίζοντας τοὺς τρομοκράτες ἰσλαμιστὲς ποὺ ἐποφθαλμιοῦν στὸν ἔλεγχο τῆς πόλης μὲ ρίψη ρουκετῶν καὶ ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας.
Στὶς 24 Σεπτεμβρίου, σκοτώθηκε ἀπὸ θραῦσμα ὅλμου ποὺ ἐκτόξευσαν οἱ τζιχαντιστὲς τῆς Ἇλ Νούσρα, ἀπὸ γειτονικὴ στρατιωτικὴ βάση, ὁ ἀνήλικος Χαμπὶμπ Νταχέρ. Ἦταν ἕνα ἰδιαίτερα χαρισματικὸ ἀγόρι. Στὸ πρόσφατο Μουντιὰλ μάλιστα ὑποστήριζε τὴν ὁμάδα τῆς Βραζιλίας. Ο Χαμπὶμπ Νταχὲρ ἦταν τὸ καμάρι τῆς πόλης καὶ γιὰ τὶς μουσικὲς του ἐπιδόσεις. Εἶχε συμμετάσχει σὲ πολλὲς συναυλίες καὶ ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τὴν παραδοσιακὴ μουσικὴ τὴν ὁποία ἑρμήνευε μὲ....

29 Σεπ 2014

Καὶ πρὶν αλέκτωρ λαλήσει τρὶς, ἡ ἀλεπού ξεκίνησε!

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἀκόμα καὶ μέσα στὸ Διαδίκτυο ἡ ἀτμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι... Μόλις ἐχτὲς 27 Σεπτεμβρίου 2014 στὸ ἄρθρο "Οἱ βομβαρδισμοὶ στὰ σύνορά τς Τουρκίας τὴν φέρνουν μέσα στὴν Συρία;" γράφαμε: 
"Ἡ Τουρκία ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ ἐπέμβει στὴν Συρία μὲ κάποιες ἕτοιμες προφάσεις Η ISIS ξεκίνησε τὴν καταστροφική της πορεία τὸν περασμένο Μάρτιο ἀπὸ τὴν βόρεια περιοχὴ τῆς Συρίας  στὰ σύνορα μὲ τὴν Τουρκία στὴν ὁποία σήμερα κάποιοι δίνουν πολλὲς ἀφορμὲς καὶ λόγους γιὰ νὰ ἐπέμβει στὴν Συρία. Εἶναι δυνατὸν νὰ βλέπει τὸ Τουρκικὸ κράτος τὴν ἐνεργοποίηση καὶ  συμπαράταξη τῶν Κουρδικῶν  στρατιωτικῶν δυνάμεων καὶ μάλιστα αὐτῶν ποὺ δραστηριοποιοῦνται  στὴν ἐπικράτειά του  στὸ πλευρὸ τῆς ἐκστρατείας τῶν Δυτικῶν ἐναντίων τς ISIS ἔστω καὶ συγκεκαλυμμένα; Ποῖος θέλει ἐδῶ καὶ τώρα νὰ....

"Ἡ ἐπὶ «μισθῶ ἀρθογραφία» στὴν οὐσία εἶναι μιᾶς μορφῆς ἐργολαβία γιὰ τὴν ἔκφραση ἄποψης ποὺ παραγγέλεται"

Τοῦ Χρήστου Παπαδημητρίου
Ἀγαπητέ μου νὰ γνωρίζεις ὅτι ἡ ἐπὶ  «μισθῶ ἀρθογραφία» στὴν οὐσία εἶναι μιᾶς μορφῆς ἐργολαβία, κατὰ συνέπεια ὁ ἐπαγγελματίας ἀρθρογράφος, δὲν εἶναι δημοσιογράφος μὲ τὴν ἔννοια τῆς καταγραφῆς τοῦ γεγονότος ποὺ ἔγινε, ἀλλὰ τῆς ἔκφρασης  ἄποψης ποὺ τοῦ παραγγέλλεται. Ἰδιαιτέρως στὴν πολιτικὴ ἐφημερίδα ἡ παραπάνω θέση ἐξαντλεῖται στὴν ἰδεολογικὴ κειμενογραφία καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ γνωρίζεις  ὅτι  λειτουργεὶ  καὶ ὡς ἀλλοτριωτικὴ διαδικασία καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ σκεφτεῖς καλὰ ἂν ἐπιθυμεῖς νὰ γράφεις  ἐλεύθερα ἡ νὰ γράφεις  ἀμειβόμενος κατ' ἀποκοπῆ μὲ ὅτι αὐτὸ σημαίνει… 
Ἀπάντηση  στὸν ὑποφαινόμενο  τῆς καθηγήτριας Ἀλίκης Μαραγκοπούλου  τῆς Παντείου Σχολής  στὸ ἐρώτημα  ἐπαγγελματικὴ ἡ ἐλεύθερη ἀρθρογραφία:....

O ἱεράρχης Χρύσανθος, ἀγωνιστής γιὰ τὰ δίκαιά τῶν Ἑλλήνων

Γράφει ὁ Τάσος Κ. Κοντογιαννίδης, συγγραφέας-δημοσιογράφος
Τέτοια, μέρα τὸ 1949, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ ἀκαδημαϊκός, ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος Χρύσανθος, ἄφηνε τὴν τελευταία του πνοὴ σὲ ἕνα διαμερισματάκι τῆς Γλυφάδας (ἐπὶ Κατοχῆς διέμενε στὴν ὁδὸ Σουμελὰ 4 στὴν Κυψέλη). Ἡ πάνδημη κηδεία του, παρουσία τοῦ βασιλιὰ Παύλου, ἔγινε μὲ τιμὲς πρωθυπουργοῦ.
Ὁ Χρύσανθος ἦταν ἄνθρωπος καὶ ἱεράρχης ἀλύγιστος. Δὲν ἤξερε τί θὰ πεῖ ἐλαστικότης χαρακτῆρος, τί θὰ πεῖ ἀνάγκη ἠθικῆς προσαρμογῆς πρὸς τὶς περιστάσεις τῆς ὁποίας ἐλατήριο θὰ ἦταν τὸ ἀτομικὸ συμφέρον. Εὐλόγησε τὰ ὅπλα στὸ ΟΧΙ τοῦ 1940, στάθηκε δίπλα στοὺς τραυματίες τοῦ πολέμου καὶ δὲν δέχθηκε συμβιβασμὸ μὲ τὴν κατάσταση ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ μὲ τὸ στρατὸ κατοχῆς… 
Στὶς 27/4/1941 οἱ Γερμανοὶ μπῆκαν στὴν Ἀθήνα. Ὁ Ἕλληνας φρούραρχος Καβράκος τοῦ ζητοῦσε νὰ πᾶνε μαζὶ νὰ τοὺς ὑποδεχτοῦν στοὺς Ἀμπελοκήπους καὶ νὰ τοὺς παραδώσουν τὴν πόλη. Ὁ Χρύσανθος ἀρνήθηκε κατηγορηματικὰ λέγοντας «Ἔργον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι νὰ ἐλευθερώνη καὶ ὄχι νὰ ὑποδουλώνη». Δυὸ μέρες μετά, ὁ ἐπίτροπος τοῦ ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως Πλάκας, Πλάτων Χατζημιχάλης, τοῦ ἀναγγέλλει τὸ σχηματισμὸ τῆς κυβέρνησης Τσολάκογλου τῆς ὁποίας ἦταν μέλος, καὶ ζητεῖ ἀπὸ τὸν Χρύσανθο νὰ τοὺς ὁρκίσει. Τοῦ ἁπαντά: «Ἡ ἐθνικὴ κυβέρνησις τὴν ὁποία ὤρκισα, ἐξακολουθεῖ νὰ....

Ἐκδήλωση στὴν Βέροια μὲ θέμα: "Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ διευθύνουν τὸν κόσμο τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα".Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας διοργανώνουν ἐκδήλωση μὲ θέμα: "Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: Θὰ ἔρθει καιρὸς ποὺ θὰ διευθύνουν τὸν κόσμο τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα".
Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ 6 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 11.30 πμ στὸ Παύλειο Πολιτιστικὸ Κέντρο. Κεντρικοὶ ὁμιλητὲς θὰ εἶναι ὁ κ. Βελιτσιάνος Ἰωάννης (διδάκτωρ ΑΠΘ καὶ ὑπέυθνος ἐκπαίδευσης σχολῶν γονέων Ν. Ἠμαθίας) καὶ ὁ κ. Πέπες Εὐάγγελος (δρ. Θεολογίας, ἐκπαιδευτικός).
Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.
enromiosini

Ἡ κυβέρνηση παρέδωσε ἀμαχητὶ τὸ ἱερὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας στοὺς Σκοπιανούς!

Πάει καὶ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας (μας), μετὰ τὴν ἀπαράδεκτη καὶ ἐθνικὰ ἐπιζήμια τοποθέτηση ποὺ ἔκανε ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Ὁλομέλειας τῆς 69ης Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν! Ἡ βόμβα γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματά μας ἔπεσε τὴν Παρασκευὴ τὸ βράδυ, ἀλλὰ ἀποσιωπήθηκε ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐγχώριων μέσων ἐνημέρωσης...
Ὁ κ. Βενιζέλος μὲ τὰ ὅσα δεσμευτικὰ εἶπε ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ ΟΗΕ, μιλώντας φυσικὰ γιὰ λογαριασμὸ τῆς κυβέρνησης (!), ἐκχώρησε μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο τρόπο τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας στὰ Σκόπια ὑπὸ τὴν προκλητικὴ καὶ ἄκρως ὑποχωρητικὴ δικαιολογία ὅτι «οἱ δύσκολοι καιροὶ ἀπαιτοῦν δύσκολες ἐπιλογές....». 
Ὕστερα ἀπὸ τὴν ὁμιλία Βενιζέλου, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβέρνησης καὶ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ἀνατρέπονται οἱ πάγιες ἑλληνικὲς θέσεις ὅτι ἡ χώρα μας δὲν πρόκειται νὰ ἀναγνωρίσει τὰ Σκόπια μὲ ὀνομασία ποὺ θὰ περιέχει τὴ λέξη «Μακεδονία» ἢ παράγωγά της καὶ δημιουργοῦνται εὔλογοι προβληματισμοὶ γιὰ τὶς ἐξελίξεις ποὺ δρομολογοῦνται σὲ....

Τό Ἰσλὰμ

Τὰ συγκλονιστικὰ γεγονότα ποὺ διαδραματίζονται στὶς πολύπαθες χῶρες Ἰρὰκ καὶ Συρία ἔφεραν γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ στὸ προσκήνιο τὴ σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν. Καθὼς ἡ θρησκευτικὴ πίστη ἀποτελεῖ τὸν θεμέλιο λίθο ὅλων των πολιτισμῶν μηδὲ τοῦ μηδενιστικοῦ τς ἐποχῆς μας ἑξαιρουμένου, παρὰ τὶς διακηρύξεις ἀθεΐας «ἐπωνύμων» καὶ «ἀνωνύμων», θὰ ἦταν εὐνόητο στὴ Δύση νὰ κινηθεῖ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ θρησκευτικὴ πίστη τῶν πρωταγωνιστῶν τῶν θηριωδιῶν. Εἶναι ὅμως ἄκρως ἐντυπωσιακὴ ἡ ἀποφυγὴ ἀπὸ τὰ κατεστημένα ΜΜΕ ἀναφορᾶς στὴν πίστη αὐτή. Τὰ ΜΜΕ εἶναι ταγμένα στὴν ὑπηρεσία τῆς νέας τάξης πραμάτων, ἡ ὁποία προβάλλει τὴν πανθρησκεία τῆς νέας ἐποχῆς, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὅλες οἱ θρησκευτικὲς δοξασίες εἶναι ἰσόκυρες καὶ ὁδηγοῦν στὴ γνώση τοῦ θεοῦ, ἑνὸς θεοῦ ὅμως κομμένου καὶ ραμμένου στὰ μέτρα τοῦ καθενὸς ἀπό μας! 
Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ δαιμονοποιοῦνται οἱ μουσουλμάνοι χωρὶς παράλληλα νὰ ἀσκεῖται καὶ κάποια κριτικὴ στὸ θρησκευτικό τους πιστεύω. Εἶχαν δαιμονοποιηθεῖ καὶ στὸ παρελθόν, ὅταν οἱ Ἄραβες καὶ οἱ ἑξαραβισμένοι ἀπειλοῦσαν τὴ δυτικὴ Εὐρώπη καὶ ὅταν, ἀργότερα, οἱ Τοῦρκοι ἀπειλοῦσαν τὴ Βιέννη. Τὴν ἔνταση τῆς κριτικῆς τοῦ ἰσλὰμ περιόριζέ το ὅτι....

28 Σεπ 2014

Ἅγιος Πορφύριος: "Τὸν Χριστό, μωρέ, τὸν Χριστὸ νὰ ἀγαπήσουμε μὲ πάθος, μὲ θεῖο ἔρωτα"

Γέροντος Προφυρίου Ἱερομάχου,  
"Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν",  Ἐκδόσεις Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος, Μηλεσὶ Ἀττικῆς
Ὅλα γίνονται στὸ φθονερὸ ἄνθρωπο. Ἐγὼ τὰ ἔζησα. Οἱ ἄνθρωποι μὲ εἶχαν γιὰ καλὸ καὶ ἐρχόντουσαν πολλοὶ γιὰ νὰ ἐξομολογηθοῦν. Καὶ μοῦ τὰ ἔλεγαν μὲ εἰλικρίνεια. Μακριὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ γυναικίστικα παράπονα. Τὸν Χριστό, μωρέ, τὸν Χριστὸ νὰ ἀγαπήσουμε μὲ πάθος, μὲ θεῖο ἔρωτα. 
Εὐτυχισμένος ὁ μοναχὸς ποὺ ἔμαθε νὰ ἀγαπάει ὅλους μυστικά. Δὲν ζητᾶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀγάπη, οὔτε τὸν νοιάζει νὰ τὸν ἀγαποῦν. Ἐσὺ ἀγάπα ὅλους, καὶ προσεύχου μυστικὰ μέσα σου. Ξεχύνε τὴν ἀγάπη σου πρὸς ὅλους.  Καὶ θὰ ἔλθει ὥρα ποὺ θὰ ἀγαπᾶς ἀβίαστα. Καὶ θὰ νιώθεις, ὅτι ὅλοι σ' ἀγαποῦν. Ἕνα κοσμικὸ τραγούδι λέει: «Μὴ μοῦ ζητᾶς νὰ σ' ἀγαπῶ.  Ἡ ἀγάπη δὲν ζητιέται. Μέσα στὰ φύλλα τῆς καρδιᾶς μονάχη της γεννιέται». Πάρ' τὸ πνευματικά. Ἐσὺ σκόρπα φυσικά, ἀπὸ τὴν καρδιά σου, τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Μερικοὶ μοναχοί, ἰδίως γυναῖκες, λένε: 
- Μ' ἀγαπᾶς; 
- Γιατί δὲν μ' ἀγαπᾶς; 
Πώ, πώ! Πόσο μακριὰ εἶναι ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ! Φτώχεια, πνευματικὴ φτώχεια. Μὴ σὲ νοιάζει ἂν σ' ἀγαποῦν. Ἐσὺ μόνο ξεχείλιζε ἀπὸ....

Πῶς «βαπτίζουμε» τὸ ἄσπρο, μαῦρο, καὶ τὸ ἱστορικὸ... ἀνιστόρητο

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Κυριακὴ πρωὶ πρὶν πᾶμε στὴν ἐκκλησία ἔτυχε νὰ παρακολουθήσουμε τὴν γνωστὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ἱεράρχη μητρόπολης τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδας, ποὺ ὑποτίθεται πὼς προωθεῖ τὶς παραδοσιακές μας ἀξίες. Πρώτη δυσάρεστη ἔκπληξη. Στὴν ἐκπομπὴ ἀπαγορεύεται ὁ ὅρος καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς «λαθρομετανάστης». Ὅλοι αὐτοὶ οἱ μουσουλμάνοι ποὺ κατὰ ἑκατοντάδες εἰσέρχονται καθημερινὰ βάσει συγκεκριμένου σχεδίου στὴν χώρα μας, ταυτίζονται μὲ τοὺς Ἕλληνες μετανάστες ποὺ πήγαιναν μετὰ ἀπὸ ἐξονυχιστικοὺς ἐλέγχους στὴν Γερμανία τὴν δεκαετία τοῦ πενήντα καὶ τοῦ ἑξήντα γιὰ νὰ δουλέψουν στὶς γερμανικὲς φάμπρικες. Μάλιστα ἀναφέρθηκε πὼς δὲν θὰ πρέπει ὅλοι αὐτοὶ νὰ αἰσθάνονται κανένα... «κόμπλεξ κατωτερότητας» ἀπὸ τοὺς γηγενεῖς καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ τοὺς τονίζουμε πὼς καὶ αὐτὰ ποὺ πιστεύουν, (ὅπως ἴσως καὶ οἱ… Τζιχαντιστές), ἔχουν μεγάλη ἀξία καὶ ὅτι θὰ πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ τὰ… γνωρίσουμε ἀπὸ αὐτούς. Δεύτερη δυσάρεστη ἔκπληξη. Ἡ ὀθωμανικὴ κατοχὴ βαφτίζεται… πολυπολιτισμὸς καὶ τονίζεται, ἀκοῦστε, πὼς τὴν ἐποχὴ ἐκείνη οἱ χριστιανοὶ ζοῦσαν ἁρμόνικα μὲ τοὺς μουσουλμάνους, ὅτι ὅταν....

Οἱ βομβαρδισμοὶ στὰ σύνορά τῆς Τουρκίας τὴν φέρνουν μέσα στὴν Συρία;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Μήπως οἱ σύμμαχοι ἀνοίγουν διαδρόμους  καὶ τὴν ὄρεξη γιὰ νὰ εἰσέλθει ἡ Τουρκία στὸ ἐπιχειρησιακὸ παιχνίδι  ἐναντίον τῆς Συρίας; Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνταπόκριση τοῦ BBC στοὺς πρώτους στόχους τῶν ἀεροπορικῶν ἐπιχειρήσεων ἦταν ἡ πόλη Kobane στὰ σύνορα μὲ τὴν Τουρκία ὅπου ἐπλήγη ἕνα κτίριο καὶ στρατιωτικὰ ὀχήματα τῆς  ISIS σύμφωνα μὲ πηγὲς τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πενταγώνου. Ἤδη τὴν πόλη αὐτὴ τὴν ἐγκατέλειψαν 140.000 πολίτες κατευθυνόμενοι πρὸς τὴν Τουρκία στὰ σύνορά της ὁποίας αὐτὴ τὴν στιγμὴ ὑπάρχει τὸ ἀδιαχώρητο καθότι Τοῦρκοι στρατιῶτες προσπαθοῦν νὰ διαχειριστοῦν τὸν ὄγκο τῶν προσφύγων Κούρδων τῆς  Συρίας ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποτρέψουν τὴν εἴσοδο Κούρδων μαχητῶν ἀπὸ τὴν Τουρκία ποὺ....

27 Σεπ 2014


Ὠμὴ ἀπειλὴ τζιχαντιστῶν κατὰ τοῦ Μητροπολίτη Ἀμβρόσιου

Στὸ στόχαστρο τῶν τζιχαντιστῶν ἔχει μπεῖ ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, Ἀμβρόσιος, καθὼς σὲ ἰστοσελίδα προσκείμενη στὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος γίνεται ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὶς δηλώσεις ποὺ εἶχε κάνει ἐναντίον τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου. 
Μὲ προσχημα  τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο, ἡ ἰσλαμικὴ ὑπεροχὴ ποινικοποιεῖται στὴν Ἑλλάδα, ὅπου οἱ ρατσιστὲς μὲ τοὺς ἰσλαμιστὲς χρησιμοποιοῦν τὸν ρατσισμὸ γιὰ νὰ δαιμονοποιήσουν καὶ νὰ περιθωριοποιήσουν ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀντιτίθενται στὴν ὕπουλη ἀτζέντα τους, ὅπως ἀκριβῶς κάνουν στὶς ΗΠΑ - μὲ τὴ βοήθεια καὶ ὑποκινούμενοι ἀπὸ....

Τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος καὶ οἱ Ροὺμ Ὀρτοντὸξ τῆς Ἀνατολῆς

Γράφει ὁ Παναγιώτης Σαββίδης
Οἱ δραματικὲς ἐξελίξεις στὴ Μέση Ἀνατολή, μὲ τὴν προέλαση τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ISIS καὶ τὶς διώξεις τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες, ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια τὴν παρουσία χιλιάδων ἑλληνορθόδοξων στὸ Λίβανο καὶ στὴν Συρία, ποὺ ἕως προτινὸς ἐλάχιστοι γνώριζαν τὴν παρουσία τους. Πρόκειται γιὰ τοὺς λεγόμενους Ροὺμ Ὀρτοντὸξ (Rum Ortodox) ποὺ ἂν καὶ ἀραβόφωνοι, αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «Ρωμιοὶ» καὶ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους, συνεχιστὲς τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας στὶς ἀκτὲς τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὸ Βυζάντιο ἕως τὶς μέρες μας.
Πρόσφατα βρέθηκε στὴν Ἀθήνα, γιὰ πρώτη φορά, ὁ πρόεδρος τοῦ πρώτου ὀρθόδοξου κόμματος τοῦ Λιβάνου («Κόμμα τῆς καθ' ἠμᾶς Ἀνατολῆς») κ. Δημήτρης Ἒλ Χούρι, ὁ ὁποῖος ἦταν κεντρικὸς ὁμιλητής σὲ ἐκδήλωση γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴ Μέση Ἀνατολή, στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου. «Ἐπειδὴ εἶναι ἡ γλώσσα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καὶ ἡ γλώσσα τῶν προγόνων μου ἀπὸ τοὺς ρωμιοὺς τῆς Ἀνατολῆς, θέλησα νὰ μιλήσω σήμερα στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν τὴν κατέχω καλά. Ὅμως, λόγω ἀρχῆς, θὰ τὸ κάνω» δήλωσε στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του, ποὺ συγκίνησε καὶ προκάλεσε αἴσθηση, ὅπως ἡ κινησή του νὰ ἀσπαστεῖ δημόσια τὴν ἑλληνικὴ σημαία. Στὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς του ὁ κ. Ἒλ Χούρι, εἶχε ἐπαφὲς μὲ....

Ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα χερσαῖες ἐπιχειρήσεις στὴν Συρία καὶ οἱ Τοῦρκοι "νοσοκόμες" τῶν τζιχαντιστῶν!

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἄνοιξε τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου καὶ περιμένει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα νὰ δεῖ τὴν παγκόσμια τρίτη "παρασταση". Ο ἀγώνας ἐναντίον  τῆς  ISIS μπορεῖ νὰ διαρκέσει χρόνια, λέει ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργός, καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πενταγώνου .
Ντέιβιντ Κάμερον: "Πρέπει νὰ εἴμαστε προετοιμασμένοι γιὰ αὐτὴ τὴ δέσμευση". Ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε στὸ Κοινοβούλιο τὴν Παρασκευὴ τὴν πιθανὴ διάρκεια τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου στὴν παγκόσμια συμμαχία ποὺ δημιουργεῖται ἐναντίον τῆς ISIS ποὺ εἶναι  ἐξαιρετικὰ ὀργανωμένη δύναμη γνωστὴ γιὰ  τὴν ἀπαράμιλλη σκληρότητά της.
"Θα ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε  τὴν τρομοκρατία ἑνὸς χαλιφάτου στὶς ἀκτὲς τῆς Μεσογείου  ποὺ συνορεύει  μὲ ἕνα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ" (Michael Pearson and Ben Brumfield, CNN September 26, 2014) 
Μᾶλλον τὴν Τουρκία θέλει νὰ πεῖ ὁ ποιητής, ἔχοντας στὸ μυαλὸ τοῦ κάτι ἄλλο… Στὴν ἴδια ἀνταπόκριση ἔρχεται καὶ....

Αὐτογνωσία, προϋποθέση ἐπιτυχίας

Γράφει  Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς A' Λουκᾶ  (Λουκ. ε' 1-11)
Ἀρκετὰ εἶναι τὰ ἐπαγγέλματα αὐτὰ ποὺ ὅσοι τὰ ἐξασκοῦν χρειάζεται νὰ ὑπολογίζουν καὶ σ' ἕνα ποσοστὸ ἀποτυχίας. Ἡ ἁλιεία ὅμως ἀπαιτεῖ μεγάλο βαθμὸ κόπου καὶ θυσίας καὶ συνάμα περιέχει μεγάλη πιθανότητα ἀπογοητεύσεως.  Αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν πραγματικότητα βλέπουμε στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Α' Κυριακῆς το Λουκᾶ. Τὸ εὐαγγελικὸ κείμενο συγκινεῖ ἀλλὰ καὶ συγκλονίζει ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις, δοθέντος ὅτι πλέκεται κατὰ μοναδικὸ τρόπο ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία, παρὰ τὴν ἄριστη γνώση τοῦ ἐπαγγέλματος, μὲ τὴν δύναμη τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὴν πνοὴ τῆς χάριτος. 
Μὲ τὸν ἀριστοτεχνικό του τρόπο ὁ θεόπνευστος Εὐαγγελιστὴς μᾶς περιγράφει τὰ συγκινητικὰ περιστατικά.  Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ὁλονύκτιος κοπιαστικὴ προσπάθεια τοῦ Πέτρου καὶ τῶν συνεργατῶν του πρὸς  “ἄγραν ἰχθύων”. Τὰ ξημερώματα ὅμως δὲν εἶχαν μαζί τους παρὰ αὐτὰ ποὺ ἔσυραν τὰ δίκτυα, δηλ. τὴν πίκρα, τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴν ἀνείπωτη κούραση τῶν “μαστόρων” τοῦ ψαρέματος. 
Σ' ἕνα λοιπὸν ἀπὸ αὐτὰ τὰ πλοῖα, ἀνέβηκε ὁ Ἰησοῦς, παρακαλώντας τὸν μεστωμένο καὶ ξάγρυπνο ψαρὰ νὰ τραβήξει λίγο το σκάφος του. Νὰ τὸ πάει λίγο πιὸ μέσα ἀπὸ τὴν στεριὰ ὥστε νὰ ὑπάρχει δυνατότητα ν' ἀκούουν τὸν....

26 Σεπ 2014

Μιὰ νέα προσπάθεια γεννιέται! Ἃς τὴν στηρίξουμε!

Ὁμαδικὴ βάπτιση στὴν Κορυτσὰ

Μὲ τὴν βοήθεια καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, στὶς 20 Σεπτεμβρίου τοῦ 2014, μὲ πολλὴ χαρὰ παρεβρεθήκαμε στὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος για ἀδελφούς μας ἀπὸ τὸ χωριὸ Πολένα τῆς Κορυτσᾶς. Ἡ ὁμαδικὴ αὐτὴ βάπτιση ποὺ πραγματοποιήθηκε μὲ πρωτοβουλία τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ συνδρομὴ πολλῶν χριστιανικῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε σὲ κλίμα συγκίνησης καὶ κατάνυξης στὴν Κορυτσὰ καὶ ἀφοροῦσε 22 κατοίκους τοὺ  χωριοῦ Πολένα (ἀπὸ 5-35 ἐτῶν) ποὺ γιὰ διάφορους λόγους δὲν εἶχαν προσέλθει ἀκόμη στὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Στὸ χωριὸ Πολένα ποὺ ἡ ΣΦΕΒΑ μὲ τὴ συμπαράσταση πολλῶν φορέων ἔχει ἀνεγείρει τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως , ὁ ἱερέας τοῦ χωριοῦ μας  εἶχε ἀναφέρει ἐδῶ καὶ  χρόνια τὸν προβληματισμό του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρκετοὶ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ (χριστιανικὸ στὸ σύνολό του) ἦταν ἀβάπτιστοι, κάτι ποὺ παρατηρεῖται γενικότερα σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς στὴ γειτονικὴ χώρα. Γίναμε μέτοχοι στὸν προβληματισμὸ αὐτὸ καὶ προσπαθήσαμε μὲ τὴν κατάλληλη ἐνημέρωση νὰ προτρέψουμε τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ νὰ βαπτισθοῦν γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὰ μυστήρια τῆς ἐκκλησίας μας καὶ νὰ μὴ στεροῦνται την χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στὴν προσπάθεια αὐτή  πολύτιμη ἦταν ἡ συμβολὴ καὶ τῶν διδασκαλισσῶν ποὺ....

Σύμπλευση ἢ ἀντίσταση στὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν ἐκκοσμίκευση;

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἱεράρχες τινὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εὐτυχῶς ὀλιγιστοὶ σὲ ἀριθμὸ ἀλλὰ ἰκανοποιητικώς θορυβοῦντες, πέραν τῶν οἰκουμενιστικῶν τοὺς ἀπόψεων καὶ δράσεων, πέραν τῶν ἀλληλοασπασμῶν μὲ ἑτεροδόξους καὶ τῶν συμπροσευχῶν μὲ αὐτούς, ἐναλλάσσουν εὐκαίρως ἀκαίρως τὸ χρῶμα τοῦ ράσου τους ἀπὸ μαῦρο σὲ γαλάζιο, κόκκινο, λευκὸ ἢ μώβ. Καὶ δὲν εἶναι παράδοξη ἡ ἐκκοσμικευμένη ἀμφίεση τῶν ἐν λόγω Ἱεραρχῶν καθότι ὡς γνωστόν το ἦθος, ἡ συμπεριφορὰ καὶ ἡ βιωτὴ καθενὸς ἀκολουθεῖ τὴν πίστη καὶ τὰ πιστεύω του. Ἀλλοιωμένη οἰκουμενιστικὴ νοοτροπία καὶ πίστη ἀναπόδραστα ὁδηγεῖ σὲ ἐκκοσμικευμένη συμπεριφορὰ καὶ τρόπους.
Τὸ παράδοξον ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ προαναφερθέντες ἀπολαμβάνουν τῆς ἐκτιμήσεως μεγάλου ἀριθμοῦ ἄλλων Ἱεραρχῶν καὶ κληρικῶν. Καὶ ἐνῶ οἱ δεύτεροι δὲν υἱοθετοῦν στὴν καθημερινή τους ἀναστροφὴ τὴν συμπεριφορὰ καὶ τοὺς τρόπους τῶν πρώτων, μάλιστα δὲ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι κατὰ τὰ λοιπὰ παραδοσιακοί, πολλάκις δὲ καὶ αὐστηροὶ στοὺς ἐλέγχους τῶν ἀποκλίσεων τῶν ἑτεροδόξων καὶ τῶν ἐν μέσω ἠμῶν φιλοπαπικῶν καὶ φιλοπροτεσταντῶν, ὡστόσο συχνὰ καλοῦν τοὺς πρώτους στὶς μητροπόλεις τους ἢ τοὺς ἐπισκέπτονται στὶς δικές τους, συλλειτουργοῦν, ἀνταλλάσσουν ἀσπασμοὺς καὶ....

Ὑγειονομικὸ ἐμπάργκο ἐν Ἑλλάδι! Βιώνουμε κυριολεκτικὰ μιὰ νέα ἀπόπειρα γενοκτονίας εἰς βάρος μας!

Τοῦ Φώτη Μιχαὴλ
Ἡ ὑγεία, στὸν πολιτισμὸ τὸν δικό μας, δὲν μπορεῖ νὰ λογίζεται ὡς  προϊὸν καταναλωτικό, εἰσηγμένο μάλιστα καὶ στὸ χρηματιστήριο, κατὰ τὰ πρότυπά τα προτεστάντικα.  Ἡ ὑγεία, γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ρωμηούς, εἶναι Ἀγαθὸ αὐστηρὰ κοινωνικό. Ἀγαθό, ποὺ ἀνήκει ἀδιακρίτως σὲ ὅλους. Γι' αὐτὸ καὶ ὡς Ἑλληνορθόδοξοι, ἀπορρίπτουμε καὶ καταδικάζουμε κάθε ἀποκλεισμὸ καὶ κάθε διάκριση στὰ ''ἱερά'' του Ἀσκληπιοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.
Στὰ τελευταῖα χρόνια, στὰ χρόνια της λεγόμενης κρίσης, ἡ καλπάζουσα ἀνεργία, τὸ ροκάνισμα τῶν συντάξεων, ἡ δραματικὴ μείωση τῶν ἀποδοχῶν καὶ οἱ ἀβάσταχτοι φόροι ἔχουν ὁδηγήσει σχεδὸν τὴν μισὴ Ἑλλάδα σὲ ἀσφαλιστικὴ ἀπογύμνωση. 
Αὐτὴν τὴν στιγμή, πάνω ἀπὸ τρία ἑκατομμύρια ἀδελφοί μας ὄχι μονάχα δὲν ἔχουνε δωρεὰν γιατρὸ καὶ φάρμακα ἀλλὰ οὔτε καν τὶς πόρτες τοῦ ΕΣΥ δὲν βρίσκουνε ἀνοιχτές.(1) 
Πάνω ἀπὸ τρία ἑκατομμύρια συνάνθρωποί μας ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ ἀπροστάτευτοι στὴν ἀρρώστια τους καὶ δὲν σώζονται, ἐκτὸς κι ἂν βάλουνε οἱ ἴδιοι το χέρι τους στὴν τσέπη. Σὲ ποιὰ τσέπη ὅμως; Αὐτή, ποῦ ἔμεινε γιὰ....

Ἡ ὑγιής καὶ ἡ νοθος πνευματικότης - Μέρος Γ'

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Β'
Ραδιοφωνικὴ συνέντευξις εἰς τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν τῆς Μητροπόλεως Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Kονίτσης

ΜΕΡΟΣ Γ´ 
Π. ΙΩΗΛ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πῶς εἶναι δυνατόν οἱ ἱερές Μονές μας νά ἀνακόψουν αὐτήν τήν πορεία τῆς νοθευμένης πνευματικότητος; Ἀσφαλῶς καί τό περιμένομε αὐτό ἀπό τά Μοναστήρια μας καί δέν θέλομε κἄν νά πιστέψωμε πώς εἶναι δυνατόν κάποιες φορές ἀκόμη καί ἐκεῖ νά παρεισφρύουν καταστάσεις πού δέν ἀνταποκρίνονται στήν ὑγιῆ πνευματικότητα.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Ὁ καλύτερος τρόπος ὥστε οἱ Μονές νά ἀνακόψουν τήν ἐπέκτασι τῆς νοθευμένης πνευματικότητος εἶναι νά διακατέχωνται οἱ μοναχοί καί οἱ μοναχές ἀπό τό γνήσιο Ὀρθόδοξο μοναχικό πνεῦμα καί νά βιώνουν τήν γνήσια μοναχική ζωή καί φιλοκαλική καί κολλυβαδική παράδοσι.
Ὅταν ὁ μοναχός κάνη θετική πνευματική ἐργασία στόν ἑαυτό του, ὅλα τά ὑπόλοιπα μπαίνουν σιγά-σιγά στήν θέσι τους. Γιά νά ἀποτελέση ὁ Μοναχισμός τό καλύτερο ἀνάχωμα στήν πλήμμυρα τῆς χωλαινούσης πνευματικότητος πρέπει ὁ μοναχός νά ἀγωνίζεται καί νά προοδεύη ὁλοένα καί περισσότερο ἐπάνω στόν ἄξονα ''κάθαρσις-φωτισμός-θέωσις''. Ἐπίσης, ὅταν φθάση νά εἶναι ἐνυπόστατη εἰκών τῶν ἐσχάτων, ὅταν δηλαδή διά τοῦ προσωπικοῦ του Σταυροῦ ἔχει ἀναστηθῆ ἐκ τοῦ τάφου τῶν παθῶν καί....

Πῶς ἀνατρέπεται τὸ «σημαδεμένο» παιχνίδι

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Στὴν Ἑλλάδα τὸ πολιτικὸ παιχνίδι ἦταν σχεδὸν πάντα σημαδεμένο. Δηλαδὴ διεξάγονταν βάσει ἑνὸς σχεδίου ποὺ εἶχε πάντα καὶ τὶς ἐναλλακτικές του προτάσεις οὕτως ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει καμία περίπτωση ἢ καμία πιθανότητα νὰ ξεφύγει ἡ κατάσταση καὶ τὸ σύστημα νὰ χάσει τὸν πολιτικὸ καὶ συνεπῶς καὶ τὸν κοινωνικὸ καὶ ἐθνικὸ ἔλεγχο. Ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα ἐλέγχονταν σχεδὸν ἀπόλυτα ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες, ποὺ ποτὲ δὲν ἔπαυσαν νὰ θεωροῦν τὴν χώρα μας σὰν προτεκτοράτο τους καὶ σὰν μιὰ χρήσιμη, λόγω γεωστρατηγικῆς της θέσης, ἀποικία. Φυσικὰ αὐτὸ τὸ σύστημα γιὰ νὰ ἑδραιώνει τὴν ἐξουσία του εἶχε τοὺς ἐγχώριους πιστοὺς ὑπηρέτες του, ποὺ στὸν μόνο «θεὸ» ποὺ πιστεύουν εἶναι ὁ «ἄρχοντας τοῦ κόσμου». Κάποιες ἀπόπειρες στὸ παρελθὸν ἀπὸ κάποιους «ρομαντικοὺς πολιτικοὺς στὸ παρελθὸν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ αὐτὴ τὴν κατάσταση, ἐκτός του ὅτι δὲν εἶχαν οἱ ἴδιοι εὐλογία, ἀντιμετώπιζαν τὴν ἄμεση ἐπίθεση τοῦ συστήματος ποὺ ἐκδηλώνονταν μὲ διάφορους τρόπους ἔτσι ὥστε μὲ κανένα τρόπο νὰ μὴν μποροῦν νὰ καρποφορήσουν. Καὶ οἱ προσπάθειες αὐτὲς ἐπειδὴ παρέμειναν μόνο στὸ ρομαντικὸ πεδίο καὶ ἐπειδὴ αὐτοὶ ποὺ τὶς ἐπιχειροῦσαν ἦταν οὐσιαστικὰ δειλοὶ καὶ ἄτολμοι, εἶχαν οἰκτρὴ ἀποτυχία. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ πατρίδα νὰ βυθίζονταν ἀκόμα περισσότερο στὴν προδοσία καὶ παράλληλα νὰ προχωρεῖ ἀκάθεκτα ἡ ἐξόντωση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας. 
Ἕνα παράδειγμα αὐτῆς τῆς κατάστασης ἦταν ἡ ἀπόπειρα ποὺ ἔγινε πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια νὰ προσεγγιστεῖ ἡ Ρωσία, κυρίως στὸ ἐνεργειακὸ πεδίο μὲ τὸ ὑψίστης γεωστρατηγικῆς σημασίας ἔργο τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργάζ, (Πύργου), Ἀλεξανδρούπολης. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων ἀπὸ....

25 Σεπ 2014

Ποιὸς εἶναι ὁ προστάτης Ἅγιός σου;

Γράφει ὁ π.Διονύσιος Ταμπάκης, Ναύπλιον
Πρὶν λίγες ἡμέρες σὲ προσκύνημα μας στο Ἅγιον  Ὅρος ἐπισκεφθήκαμε ἕνα ἁγιασμένο Γέροντα. Κάθιδροι ἀπὸ τὰ ἀνηφορικὰ μονοπάτια μας δέχτηκε μὲ ἀγάπη καὶ ἀνάμεσα στα οὐσιώδη καὶ ὠφέλιμά που μας μίλησε μας εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: 
Να ἐπιλέξουμε ἔναν Ἅγιο ἢ μία Ἁγία που τὸν ἀγαπάμε ἰδιαίτερα καὶ να τὸν καταστήσουμε Προστάτη τοῦ σπιτιοὺ μας.
Να ἀποκτήσουμε μία εἰκόνα του, να ἀναβουμε τὸ καντηλκάκι καθημερινά, να κάνουμε κάθε ἔτος στην ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του Θ. Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ να ἔχουμε ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἀργία γιά ὅλη τὴν οἰκογένεια.
Σεαυτὸν τὸν Ἅγιο ἂς στρέφουμε καθημερινὰ ὄλες τις προσευχὲς καὶ αἰτήσεις μας καὶ θὰ λαμβάνουμε κάθε εὐχερῆ βοήθεια, θεῖα προστασία καὶ γαλήνη Χριστοῦ στην ζωὴ μας.
Ἐσένα ποῖος εἲναι ὁ Ἅγιος σου;

Ἔρχεται ὁ «πόλεμος τῶν πόλεων»

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὸ 2003 ὁ Γερμανὸς Udo Ulfkotte, καθηγητὴς πολιτικῶν ἐπιστημῶν ποὺ εἰδικεύεται στὴν counterespionage στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Lueneburg,  ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἐμπειρογνώμονας γιὰ τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία εἶχε γράψει ἕνα χαρακτηριστικὸ βιβλίο μὲ τὸν τίτλο, «Der Krieg im Unseren Staedten», δηλαδή, «Ὁ πόλεμος στὶς Πόλεις μας». Στὸ βιβλίο αὐτὸ περιγράφεται μὲ πολὺ χαρακτηριστικὸ τρόπο ὁ ὁλοένα καὶ αὐξανόμενος κίνδυνος ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ «λαίλαπα» ποὺ ἀπειλεῖ νὰ κατακυριεύσει τὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις μὲ φοβερὲς συνέπειες ἀκόμα καὶ μὲ ἐσωτερικὸ πόλεμο. Συγκεκριμένα ἀνέφερε μὲ προφητικὸ τρόπο ὅτι μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια ἡ συνεχὴς εἰσβολὴ μουσουλμάνων στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες θὰ προκαλέσει ἔντονα ἐσωτερικὰ προβλήματα ποὺ θὰ ὁδηγήσουν ἀκόμα καὶ σὲ πολεμικὲς συγκρούσεις μέσα στὶς ἴδιες τὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις. Γιὰ τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀπειλήθηκε ἐπανειλημμένα ἡ ἴδια του ἡ ζωή, γεγονὸς ποὺ....

"Ἡ Γενοκτονία τῶν χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς"


Βίντεο ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 21 Σεπτεμβρίου 2014 στὴν Θεσσαλονίκη. Κεντρικοὶ ὁμιλητὲς ἦταν ὁ Μοναχὸς Φίλιππος ἀπὸ τὴν Μικρὴ Ἁγία Ἄννα Ἁγίου Ὅρους καὶ ὁ Νίκος Χειλαδάκης (Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος). 
Στὴν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν ὁ καλλιτεχνικὸς χορευτικὸς ὅμιλος "Πύρριχος" καὶ ὁ Βυζαντινὸς χορὸς τῶν ἀναλογίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐλευθέριου.

24 Σεπ 2014

Ὁ φιλαγιορείτης Reinhold Zwerger καὶ τὰ ἔργα του

Ὁ Reinhold Zwerger, συγγραφέας τοῦ βιβλιου Wege am Athos (Διαδρομὲς στὸ Ἅγιον Ὅρος) καὶ χαρτογράφος ἑνὸς λεπτομερέστατου χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους, γεννήθηκε τὸ 1924 στὸ Kirchberg am Wechsel τῆς Αὐστρίας, ὅπου καὶ πέθανε τὸ 2009.
Ἀγάπησε τὸ Ἅγιο Ὅρος, τὸ ὁποῖο ἐπισκέφθηκε περισσότερες ἀπὸ 40 φορὲς στὴ διάρκεια μισοῦ αἰώνα, ἀπὸ τὸ 1956 μέχρι τὸ 2005.
Ἡ κόρη τοῦ Lisbeth Zwerger δημιούργησε τὴ σελίδα www.reinholdzwerger.com στην ὁποία φιλοξενοῦνται ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του.
Ἀκολουθοῦν μερικὰ ἀπὸ τὰ ἔργα του:....

Καὶ ἄλλη Ἁγία Σοφία ἔγινε τζάμι ἀπὸ τοὺς Τούρκους

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολογὸς 
Ἄλλη μιὰ ἱστορικὴ ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀποδόθηκε αὐτὲς τὶς μέρες στὴν μουσουλμανικὴ λατρεία σὰν συνέχεια μιᾶς ξέφρενης ἐκστρατείας μουσουλμανοποίησης τῶν ἱστορικῶν χριστιανικῶν ναῶν σὲ τζαμιά, μὲ ἀπώτερο καὶ κορυφαῖο στόχο τὴν ἴδια τὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. 
Ὅπως ἀναφέρεται, τὴν ἔνατη κατὰ σειρὰ ἱστορικὴ ἐκκλησία ἀφιερωμένη στὴν Ἁγία Σοφία, μετέτρεψαν αὐτὲς τὶς μέρες σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος οἱ Τοῦρκοι. Συγκεκριμένα ἡ ἱστορικὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Eregli, δηλαδὴ τῆς ἱστορικῆς Ἡράκλειάς το δυτικοῦ Πόντου, αὐτὲς τὶς μέρες μετατράπηκε σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος μὲ τὴν ὀνομασία Ὀρχᾶν Τζαμὶ καὶ ἀποδόθηκε στὴν ἰσλαμικὴ λατρεία. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ὅπως τόνισε ὁ Τοῦρκος ἱστορικὸς ἐρευνητὴς Recep Cetin, ποὺ ἔκανε καὶ τὴν παρουσίαση τοῦ νέου τζαμιοῦ, εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιατί ἡ Ἁγία Σοφία τοῦ Eregli εἶναι ἡ ἔνατη κατὰ σειρὰ Ἁγία Σοφία ποὺ μετατρέπεται σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος καὶ ἀκολουθεῖ, ὅπως τονίζεται ἀπὸ τοὺς Τούρκους, τὴν μετατροπὴ σὲ τζαμιὰ τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Νίκαιας, ὅπου ὅπως εἶναι γνωστὸ εἶχε γίνει ἡ οἰκουμενικὴ σύνοδος καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας Τραπεζούντας. Μάλιστα αὐτὴ ἡ μετατροπὴ σὲ τζαμὶ ἔχει μεγάλη....

«Ἄρον ἄρον ἕνωσον αὐτούς»

To πρεσβύτερου Ἀθανασίου  Μηνά
Ἐπανέρχεται στίς ἡμέρες μας καί ἀπό ἐπίσημα χείλη ἡ παλιά θεωρία περί τῆς δῆθεν ἀναγκαίας  ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν ¨ἄρον ἄρον ἕνωσον αὐτούς¨, ἐξαιτίας τάχα τοῦ κινδύνου τῆς ἀπειλῆς γενικῆς σφαγῆς τῶν πιστῶν, ἀπό τούς ἐχθρούς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Βλέπε Συρία. Βεβαίως ὅμως καί πρόκειται γιά ἑνότητα ἐκτός τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Ἀληθείας. Πῶς νά ἑνωθοῦν Ὀρθόδοξοι μέ αἱρετικούς, τό Φῶς μέ τό σκοτάδι, ὁ Χριστός μέ τόν Βελίαλ, ὁ πιστός μέ τόν κατ᾿ οὐσίαν ἄπιστο, ἀφοῦ διαστρέφει τό δόγμα; (Β΄Κορ. στ΄, 14-15). 
Ἀντίθετα μάλιστα ἀπό τήν μέ προϋποθέσεις ποθητή ἑνότητα, παραβλέπουν τό χάσμα καί τήν ἄβυσσο πού χωρίζει τή Μία, Ἁγία, Καθολική, Ἀποστολική, δηλ. Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό ὅλες τίς ἔξω ἀπό Αὐτήν ἀνθρώπινες θεωρίες καί αἱρέσεις, καί ὁμιλοῦν γιά «Ἕνωση» μέ βάση «κάποια πράγματα πού μᾶς ἑνώνουν», τά κοινά. Εἶναι αὐτό τό σύνηθες παλαιό ἐξέραμα-τεχνική  αὐτῶν πού δέν ἔχουν γευθεῖ τήν Καινή Κτίση, τήν ἀναγέννηση ἐν Χριστῷ, τόν Πολύτιμο Μαργαρίτη. Ὁ  Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης πού κοιμήθηκε τό 1994, ἔλεγε: «Στή Νέα Ἐποχή ὅλα κινοῦνται μέσα σέ πλάνη καί ἀπάτη... Τώρα ὅμως τί γίνεται; Ἐκτός πού δίνουν μερικοί δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβοῦνται καί αὐτοί σάν κοσμικοί, ἐνῶ ἔπρεπε νά....

Παραμένουν οἱ ἀλυτρωτικὲς ἀναφορὲς εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας στὰ σχολικὰ βιβλία Γεωγραφίας στὴν Ἀλβανία

Ἄλλη μία σχολικὴ ξεκίνησε καὶ στὰ σχολεῖα τῆς ἀλβανικῆς ἐπικράτειας οἱ μαθητὲς διδάσκονται πάλι γιὰ τὶς ἀλβανικὲς περιοχὲς στὴν... Ἑλλάδα (Trevat shqiptare ne Greqi), δηλαδὴ Τσαμουριά, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλώρινα κλπ! Χωρὶς περισσότερα σχόλια ὁ Ἐλεύθερος Λόγος Ἀργυροκάστρου παρουσιάζει τὶς ἐπίμαχες σελίδες τῶν ἀλβανικῶν σχολικῶν βιβλίων τῆς Γεωγραφίας τῆς 9ης καὶ τῆς 12ης τάξης, τῶν ἀντίστοιχων δηλαδὴ Γ΄ Γυμνασίου καὶ Γ΄ Λυκείου στὴν Ἑλλάδα...
Στὴν τελευταία παράγραφο τῆς σελίδας 4 ἀναφέρονται ὡς ἀλβανικὲς περιοχὲς στὴν Ἑλλάδα οἱ: Τσαμουριά, Κόνιτσα, Καστοριά, Φλώρινα κλπ, ἀφοῦ προηγηθοῦν οἱ ἀλβανικὲς περιοχὲς τῆς Σερβίας, τοῦ Μαυροβουνίου καὶ τῆς "Μακεδονίας" δηλαδὴ τῶν Σκοπίων.
Στὴ σελίδα 7 ἀναφορὰ στὴν Πρεσβευτικὴ Διάσκεψη τοῦ Λονδίνου τὸ 1913 ποὺ "μοίρασε τὰ ἀλβανικὰ ἐδάφη στὰ γύρω κράτη". Ἐθνικά, πολιτισμικὰ καὶ γεωγραφικὰ ἡ Ἀλβανία ἐκτείνεται μέχρι....

Καλὸ Παράδεισο ἀδερφὲ μας, Γιῶργο! Σπάνια συναντοῦμε σήμερα τέτοιους Ρωμηοὺς σὰν κι ἐσένα!

Σχόλιο Γ.Θ : Ὡς ἀφανὴς ἥρωας ἔδινε τὴν μάχη ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος ποικιλοτρόπως καὶ κυρίως ἀποτελεσματικὰ δίνοντας σὲ ὅλους ἐμᾶς τὴν ἐλπίδα ὅτι μὲ τέτοιους μαχητὲς ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ρωμαίικου εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν. Ἴσως δὲν μάθουμε σὲ αὐτὴ τὴν ἐπίγεια ζωὴ τὴν προσφορὰ ποὺ ὁ ἀδελφὸς Γεώργιος ἐπιτέλεσε στὸ χρόνο ποὺ τοῦ δόθηκε στὴν γῆ ἀλλὰ στὸν Οὐρανὸ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ τὰ δοῦμε ὅλα... Μὴν ἀμελήσετε (ἔστω) ἕνα... "Κύριε ἀναπαυσον τὴν ψυχὴ τοῦ δούλου σου" τώρα ποὺ τὸ ταξίδι ξεκίνησε γιὰ τὸν ἀδελφό μας...
Ἀκολουθεῖ σχετικὸ ρεπορτὰζ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ποὺ ὁ ἴδιος "ἔχτισε" μεταδίδοντας μέσω τὸν ἐκπομπῶν του τὶς ρωμαίικες ἀξίες...

23 Σεπ 2014

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Κονίτσης - 23 Σεπτεμβρίου

«Σκοτεινὸ» πρόσωπο τοῦ παρασκηνίου ὁ νέος ὑπαρχηγὸς τῆς MIT

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ὁ νέος ὑπαρχηγὸς τῆς ΜΙΤ, τὸ δεύτερο πρόσωπο στὴν μεγαλύτερη τουρκικὴ μυστικὴ ὑπηρεσία, εἶναι ἀπὸ τὶς 22 Σεπτεμβρίου 2014 ὁ Muhammed Dervisoglu. Οἱ ἐξουσίες ποὺ ἀναλαμβάνει ὁ νέος ὑπαρχηγὸς τῆς ΜΙΤ, σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα, θὰ εἶναι πολὺ διευρυμένες καὶ ὁ διορισμὸς τοy ἔρχεται μετὰ τὴν μεγάλη ἀναβάθμιση τῆς τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, καθὼς καὶ μετὰ τὴν θριαμβευτικὴ γιὰ τὴν Τουρκία κατάληξη τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν ὁμήρων ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστές, μιὰ ἐξέλιξη ποὺ ἀποδόθηκε ἐξ ὁλοκλήρου στὴν ΜΙΤ, γεγονὸς ποὺ τὴν ἡρωοποίησε στὴν τουρκικὴ κοινὴ γνώμη. Βέβαια ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὁμήρων κράτησαν πολλὲς ἑβδομάδες καὶ ἡ τελική τους ἀπελευθέρωση ἔγινε κατόπιν μυστικῆς συμφωνίας ἀνταλλαγῆς αἰχμαλώτων, κάτι ποὺ προσπάθησε στὴν ἀρχὴ νὰ τὸ ἀποκρύψει ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση γιὰ νὰ μὴν μειώσει τὸ θριαμβευτικὸ κλίμα ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ.
Ὅπως ἀναφέρεται, ὁ Muhammed Dervisoglu ἀντικαθιστᾶ τὸν Ulvi Saran,  μέχρι σήμερα ὑπεύθυνο γιὰ τὸ τμῆμα «Τάξεως καὶ Ἀσφάλειας» τῆς ΜΙΤ. Ο Ulvi Saran εἶχε ἀντικαταστήσει τὸν Murat Ozcelik ὁ ὁποῖος κατεῖχε τὴν θέση αὐτὴ μέχρι τὶς 2 Αὐγούστου τοῦ 2012. Ὁ νέος ὑπαρχηγὸς τῆς ΜΙΤ χαρακτηρίζεται, ὅπως καὶ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Χακάν Φιντάν, σὰν....

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Ὑπάρχουν ἐνάρετοι λαϊκοί σήμερα στόν κόσμο»


22 Σεπ 2014

Πατερικοὶ λόγοι σοφίας ἀπὸ τὴν Ὁσία Γερόντισσα Μακρίνα

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Λόγια Καρδίας» τῆς Γερόντισσας Μακρίνας Βασσοπούλου, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας Πορταριᾶς Βόλου
Προσέχετε πάρα πολὺ στὸ θέμα τῆς ἐκκλησίας. Νὰ μὴ ψιθυρίζετε στὰ ἀναλόγια, μὲ νεῦμα νὰ συνοννοῆσθε. Ἐκείνη τὴν ὥρα εἶστε νοερῶς στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ σὰν τοὺς Ἀγγέλους, καὶ ὑμνολογεῖτε τὸν Κύριο. Γι΄ αὐτό, ὅπως οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι στέκονται μετὰ φόβου, ἔτσι κι ἐσεῖς νὰ προσπαθῆτε νὰ τοὺς μιμηθῆτε. Τὸ στασίδι συμβολίζει τὸν τάφο. Μὲ πολὺ θεῖο φόβο νὰ στεκώμαστε, νὰ σκύβουμε τὸ κεφάλι καὶ νἂχουμε τὸ νοῦ μας στὸν Θεό, στὴν «εὐχή». «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Νὰ τραβᾶμε κομποσχοίνι, ὅταν μᾶς πολεμάη ἡ ὑπνηλία, γιατί ὁ διάβολος τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς κοιτάζει νὰ κερδήση κάτι. Γιατί μόλις βγαίνουμε ἔξω, φεύγει ὁ ὕπνος καὶ ἀμέσως ἀνοίγουν τὰ μάτια μας καὶ ἀρχίζουμε καὶ μιλᾶμε, ἐνῶ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς, ποὺ πρέπει νὰ μιλήσουμε μὲ τὸν Θεό, μᾶς πιάνει ὑπνηλία καὶ ραθυμία; Γιατί ὁ διάβολος ἀγωνίζεται νὰ μὴ ἑνωθῆ ἡ ψυχὴ μὲ τὸν Θεό! Χρειάζεται πολλὴ προσοχὴ καὶ πολλὴ προσευχή, νὰ μὴ μᾶς κλέβη ὁ διάβολος τὸν νοῦ. Οἱ νεώτερες ποὺ δὲν ἔχουν ἀσθένειες, καλὸ εἶναι νὰ στέκωνται στὴν ἐκκλησία. Σὲ ἕνα ψαλτηράκι νὰ καθήσουν, ὄχι ὅμως ὅλη τὴν ὥρα. Ἂν καμμιὰ εἶναι ἄρρωστη, δικαιολογεῖται. Ὄρθιες λοιπόν, γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ νοιώσετε τὴν προσευχή. Γιατί καὶ ἡ ὀρθοστασία βοηθάει πάρα πολύ, ναρθῆ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ψυχή. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος στέκεται, αὐτὸ εἶναι ἕνας κόπος, μία θυσία γιὰ τὸν Θεό, καὶ ὁ Θεὸς τὸν ἐπισκιάζει.
Μία Θεία Λειτουργία δὲν ἐξαγοράζεται μὲ δισεκατομμύρια. Μπορεῖ βέβαια νὰ κάνης τὸ ἕνα, τὸ ἄλλο, ἀλλὰ δὲν εἶναι τίποτε μπροστὰ στὸ Μυστήριο. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ Θεία Θυσία. Ὅταν γίνεται ἡ Θυσία καὶ λέει ὁ ἱερεὺς μυστικά: «μνήσθητι Κύριε, μνήσθητι...

Στὸν εἰσαγγελέα Ἀργυροκάστρου ἡ Νεολαία Δερβιτσάνης γιὰ τὰ σύμβολα τῆς Αὐτονόμου Βορείου Ἠπείρου στὸ πανηγύρι τοῦ Δεκαπενταύγουστου


Μετὰ λύπης μας διαπιστώνουμε πὼς ἕνα γεγονὸς ποὺ ξεκίνησε στὶς 14 Αὐγούστου καὶ προσπαθήσαμε νὰ μὴν πάρει ἔκταση, ἐξελίσσεται σὲ προβοκάτσια καὶ ὀργανωμένο σχέδιο τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας καὶ τῆς Νεολαίας Δερβιτσάνης. Παραθέτουμε ἀναλυτικά τα γεγονότα.  Ἡ νεολαία τοῦ χωριοῦ μας, κάθε χρόνο στὶς 15 Αὐγούστου διοργανώνει πανηγύρι στὸ χωριό, καθὼς γιορτάζει ἡ ἐκκλησία μας, ἡ Κοίμησης τῆς Θεοτόκου. Τὸ πανηγύρι αὐτὸ ἔχει καθιερωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ πραγματοποιεῖται μὲ τεράστια συμμετοχὴ κάθε χρόνο. Ἡ νεολαία μας μὲ προσωπικὴ ἐργασία καὶ κόπο, ὀργανώνει τὰ πάντα ὥστε νὰ περνᾶνε ὄμορφα ὅλοι ὅσοι ἐπισκέπτονται τὸ χωριὸ τὸν Αὔγουστο, νὰ τηροῦμε τὶς παραδόσεις, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὸν πολιτισμὸ τοῦ τόπου μας, ποὺ τόσα χρόνια παραμένουν ἀναλλοίωτα. Ὅτι γίνεται, γίνεται μὲ σεβασμὸ πρῶτα ἂπ ὅλα στοὺς συγχωριανούς μας, τὶς παραδόσεις μας, τὴν ἱστορία μας ἀλλὰ καὶ τοὺς νόμους. 
Φέτος παραμονὲς τοῦ πανηγυριοῦ, συνελήφθη στὴν Κακαβιὰ νεαρὸς ἀπὸ τὸ χωριὸ μας μαζὶ μὲ τὴν ἀρραβωνιαστικιά του, μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι φοροῦσε μπλούζα ποὺ ἔφερε πάνω τὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ....

Τί μπορεῖ νὰ κάνει ἕνα δακτυλάκι;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἂν σηκωθεῖ αὐτὸ τὸ δακτυλάκι μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει σὲ αὐτοὺς ποὺ ἑτοιμάζονται νὰ αἱματοκυλίσουν τὴν ἀνθρωπότητα.
Ἂν σηκωθεῖ αὐτὸ τὸ δακτυλάκι μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει δεόντως σὲ αὐτοὺς ποὺ ἐπανειλημμένα πλαστογραφοῦν τὴν ἱστορία καὶ σφυρίζουν ἀδιάφορα.
Ἂν σηκωθεῖ τὸ δακτυλάκι  τῆς  Καρυάτιδος τοῦ Τύμβου τῆς Ἀμφίπολης δακτυλοδεικτεῖ ὁλοφάνερα ποιὸς δίνει τὸ πολιτισμικὸ στίγμα στὶς ἑπόμενες γενιὲς ποὺ ἔρχονται.
Οἱ νέες φωτογραφίες ποὺ δίνει στὴ δημοσιότητα τὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ἀποκαλύπτουν τὸ μεγαλεῖο τῶν δύο γλυπτῶν καὶ δίνουν τροφὴ γιὰ νέα σενάρια, ἀναφορικὰ μὲ τὴ συνέχιση τῶν ἀνασκαφῶν στὸ λόφο Καστὰ τῆς Ἀμφίπολης.
Φοροῦν ποδήρη χιτώνα καὶ μακρὺ κροσσωτὸ ἱμάτιο μὲ...

21 Σεπ 2014

Νέο ἀποκλειστικὸ βίντεο με τόν π. Ἀνδρέα Κονάνο στό Ῥωμαίϊκο: «Νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν κρίση μὲ Πίστη καὶ ἐλπίδα στὸν Θεὸ»

Ὁ πατὴρ Ἀνδρέας Κονάνος γιὰ τρίτη φορά, μιλᾶ ἀποκλειστικὰ στὸ Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικό. 
Τὸ θέμα ποὺ ἀναλύει εἶναι ὁ τρόπος σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ λειτουργήσει ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ προβλήματά του καὶ νὰ ἀτενίζει τὸ μέλλον μὲ αἰσιοδοξία!
Δεῖτε τὴν πρώτη συνέντευξη τοῦ πατρὸς Ἀνδρέα στὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ τό ἔτος 2012 μὲ θέμα "Τρόπος προσέγγισης τῶν σύγχρονων νέων ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν Ἐκκλησία" ἐδῶ.
Καὶ ἡ δεύτερη ἀποκλειστικὴ συνέντευξη τό 2013 μὲ θέμα "Θέλω μία Ἐκκλησία ἑλκυστική!" ἐδῶ.

Χρυσὸ καὶ ἀσήμι κρύβεται στὰ θεμέλια τῆς Ἁγίας Σοφίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν πραγματικὰ καταπληκτικὴ ἀποκάλυψη ὅτι στὰ θεμέλια το ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης βρίσκονται θαμμένες μεγάλες ποσότητες ἀπὸ χρυσὸ καὶ ἀσήμι ποὺ θάφτηκαν ἀπὸ τοὺς βυζαντινούς, ἐξέφρασε ὁ καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κωνσταντινούπολης, Ferhat Aslan, σὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας Sabah, (19/9/2014). Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες ἀναφορές, οἱ στῆλες ποὺ ὑπάρχουν στὸ ἐσωτερικό τς Ἁγίας Σοφίας ἔχουν γίνει ἀπὸ σπάνιο ὑλικὸ ποὺ μεταφέρθηκε ἀπὸ ἕνα ὅρος μὲ τὴν τουρκικὴ ὀνομασία, Kafdagi, ἕνα μυθικὸ ὅρος γιὰ τοὺς Τούρκους ποὺ παρομοιάζεται μὲ τὸν...

Πρόσκληση στὴν ὑποδοχὴ τῆς Ἱερᾶς Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βραχωρίτη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου

1814-2014: Διακόσια χρόνια ἀπὸ τὸ μαρτύριο του Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Βραχωρίτη
Τὴ Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 καὶ ὥρα 6:15 τὸ ἀπόγευμα, θὰ γίνει στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου ἡ ὑποδοχὴ τῆς Ἱερᾶς Κάρας τοῦ Νεομάρτυρος τοῦ Ἀγρινίου Ἁγίου Ἰωάννου, τοῦ ἐπονομαζόμενου «Βραχωρίτη», ἀπὸ τὸ Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας, κ.κ. Κοσμᾶ.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης γεννήθηκε στὴν Κόνιτσα τὸ 1788. Ὁ πατέρας του ἦταν δερβίσης τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Κονίτσης καὶ ἡ μητέρα του ἦταν ἐπίσης Τουρκάλα. Ἐκπαιδεύτηκε στὴ Σχολὴ τῶν Δερβίσηδων στὰ Ἰωάννινα καί, μετὰ τὴν ἐκπαίδευσή του, ὁρίστηκε Δερβίσης τοῦ Ἀγρινίου μὲ θρησκευτικὴ καὶ πολιτικὴ ἐξουσία, ἀφοῦ μάλιστα συμμετεῖχε καὶ στὴν ἐκστρατεία τῶν Τούρκων, στὴ μάχη τῆς Ἁγίας Μαύρας, στὴ Λευκάδα. Ὁ Χασᾶν, ὅπως ὀνομαζόταν ἕως τότε, ἦταν παρόλα αὐτὰ ἀνήσυχο πνεῦμα καὶ ἄρχισε νὰ ἀναζητᾶ τὴν ἀλήθεια. Ἐντυπωσιάσθηκε ἀπὸ τὸ συζήτηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν τότε Ἱερέα το Ιερο Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου, στὸ πηγάδι δίπλα στὸν πλάτανο ποὺ βρίσκεται στὸν περίβολο τοῦ Ναοῦ. Ἄρχισε νὰ παρακολουθεῖ...

Ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία στὴ Bοσνία ἀντιτίθεται στὴν ἀνέγερση ὀρθόδοξου ναοῦ

Πορφύρης Δ. Σταφυλά Π.
Οἱ Ἀμερικανοὶ διπλωμάτες στὴ Βοσνία κατὰ τὴν πάγια τακτική τους ὄχι μόνο ἐπεμβαίνουν στὰ ἐσωτερικὰ μιᾶς τρίτης χώρας ἀλλὰ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση ἀντιτίθενται στὴν ἀνέγερση καὶ στὸ ἄνοιγμα ὀρθόδοξου ναοῦ τοῦ σερβικοῦ στοιχείου. Ἡ ρωσικὴ Πράβδα στὶς 17.09.14 ἀναφέρει ὅτι ἡ Πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στὸ Σεράγεβο ἔδειξε νὰ προβληματίζεται ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας στὸ Budak κοντὰ στὸ Μνημεῖο πεσόντων τοῦ Potocari. Οι ἀμερικανοὶ διπλωμάτες ποὺ τὸν τελευταῖο χρόνο εἶχαν καλέσει σὲ ἀναστολὴ τῶν ἔργων γι' αὐτὸ τὸ σχέδιο,ἐκφράζουν τὴν ἀπογοήτευσή τους ποὺ ἡ κυβέρνηση ἐπέτρεψε αὐτὰ τὰ ἔργα. “ θέση μας δὲν ἄλλαξε.Παραμένουμε ἀπόλυτα προβληματισμένοι ἀπὸ τὴν ἀνέγερση τῆς ἐκκλησίας στὸ Budak But καὶ τὴν οἰκοδόμησή της ἐκτός των ἀποικιῶν τῶν Σέρβων τόσο κοντὰ στὸ παλιὸ τάφο καὶ ποὺ παράλληλα ἀποτελεῖ καὶ μνημεῖο γενοκτονίας στὴ Srebrenica. Πρόκειται γιὰ μιὰ πρόκληση ποὺ δὲν ἐξυπηρετεῖ τὶς νόμιμες ἀνάγκες τῶν πιστῶν » ἀποφαίνεται ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία.Ἡ πρεσβεία ὁμοίως τονισε τὴν ὑποχρέωση στο σεβασμὸ ὅλων των θρησκειῶν ἀλλὰ ὑπογράμμισε ὅτι “οἱ ἀνάγκες καὶ τὰ δικαιώματα τῶν πιστῶν ὀφείλουν νὰ εἶναι ἰσόρροπα .”
«Οἱ ἀνάγκες τῶν πιστῶν ὀφείλουν νὰ....

20 Σεπ 2014

Ἅγιος Πορφύριος: «Παροτρύνω τοὺς ἀνθρώπους νὰ διαβάζουν κανόνες ἁγίων, προσευχοῦλες, νὰ κάνουν μετάνοιες, νὰ διαβάζουν τὴν Ἁγία Γραφή»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Βίος καὶ Λόγοι» Ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοπηγῆς
Μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια μὲ κάνανε καὶ πνευματικό. Σέ μία μεγάλη πανήγυρη, ποὺ ἦταν κόσμος, μὲ πήγανε στὸ δεσποτικὸ καὶ μοῦ διαβάσανε ἐπίσημα εὐχὴ πνευματικοῦ. μουνα σὲ νεαρὴ ἡλικία. Πο νὰ’ ξερα!  Ἤμουνα καὶ κουτὸς ὁ μαῦρος… Δὲν ἤξερα γράμματα ἀκόμη, δὲν ἤξερα τοὺς κανόνες. Τί νὰ πῶ, πολὺ κουτός… Τί νὰ σοὺ κάνω;  κλινα τὸ κεφάλι μου στὴν ὑπακοή. Τώρα τὸ καταλαβαίνω. Τότε δὲν τὸ καταλάβαινα καὶ τόσο.
Πόσο μ’ ἀγαποῦσαν κι οἱ μοναχοὶ κι ὁ κόσμος ποὺ ἐρχόταν γιὰ ἐξομολόγηση! Ἐκεῖ ἐξομολογοῦσα ἀσταμάτητα νύχτα-μέρα. Δηλαδή ἄρχιζα πρωὶ-πρωί, συνέχιζα ὅλη τὴ μέρα, στὴ συνέχεια ὅλη τὴ νύχτα καὶ τὴν ἑπόμενη μέρα καὶ τὴν ἄλλη νύχτα χωρὶς διακοπῆ. Δηλαδή δύο εἰκοσιτετράωρα χωρὶς φαγητό. Εὐτυχώς, ὅμως, μὲ φρόντιζε ὁ Θεὸς καὶ φώτιζε τὴν ἀδελφή μου καὶ μοῦ ἔφερνε λίγο γάλα κι ἔπινα. Ὑπήρχε μία σκάλα μὲ πολλὰ σκαλιὰ πρὸς τὸ ἐξομολογητήριο καὶ τὴν ἀνέβαιναν οἱ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ἐξομολογηθοῦν. Ὃλη τὴ νύχτα περίμεναν νὰ πάρουν σειρά.  ταν ἔφευγαν, ἔλεγαν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο: «Πῶ πῶ, ἕνας παπὰς καρδιογνώστης!» Τὸ ἔλεγαν ἀρβανίτικα, δηλαδὴ ἕνας «πρίφτης» καρδιογνώστης.  μεινα ἐκεῖ δεκαπέντε χρόνια.
Ὂταν ἐρχόντουσαν, εἶχα τὴ συνήθεια νὰ ρωτάω. Δηλαδή ρωτοῦσα: «Πόσο χρονῶν εἶσαι; Μέ ποιὸν μένεις;» Ἄλλος ἔλεγε: «Μὲ τὴν γυναίκα μου». Ἄλλος ἔλεγε: «Μὲ τοὺς γονεῖς μου». Ἄλλος ἔλεγε: «Μένω μόνος μου». Καί συνέχιζα: «Τί ἔχεις σπουδάσει; Τί ἐργασία κάνεις; Πόσο καιρὸ ἔχεις νὰ ἐξομολογηθεῖς; Πόσο καιρὸ ἔχεις νὰ μεταλάβεις;». Κάτι τέτοια. Καί μετά, ἀνάλογα μὲ τὸ τί θὰ μοῦ εἶχε πεῖ, τοῦ μιλοῦσα λίγο κι ἐπειδὴ ἔξω ἦταν οὐρὰ ποὺ περίμενε τοῦ ἔλεγα:
-Παιδί μου, τί ἐνθυμεῖσαι τώρα; Τί αἰσθάνεσαι νὰ...

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν: "Σταυροφόροι - Νικηφόροι"

Φωτογραφία «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ», μὲ θέα τὴν Ἁγία Ἄννα τοῦ Ἁγίου Ὅρους
Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
 (Μαρκ. Ἡ' 34-Θ' 1)
Ὁ λόγος τοῦ σταυροῦ συνοψίζει ὁλόκληρο τὸ κεφάλαιο τῆς πίστεως, πιστοποιώντας τὴν ἀνάσταση καὶ ὁδηγώντας πρὸς τὴ σωτηρία.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ μέσα στὴν ὅλη ἀτμόσφαιρα τῆς πτώσεως καὶ τῶν παθῶν, ὁ ξεκάθαρος λόγος τοῦ Κυρίου περὶ τῆς ἄρσεως τοῦ σταυροῦ, ἴσως φαίνεται σκληρὸς καὶ βαρύς. Ὅμως, οἱ ἅγιοι τς Ἐκκλησίας μας ποὺ βίωσαν αὐτὴ τὴν ζωή, στὴν ὁποία προηγεῖται ὁ πόνος τοῦ Σταυροῦ γιὰ νὰ ἐπέλθει ἡ βιωματικὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως, ἀποδεικνύουν ὅτι μόνο δι' αὐτῆς τῆς ὁδοῦ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ὁδηγηθεῖ καὶ νὰ...

19 Σεπ 2014

Πατερικὲς συμβουλὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πλησίον


Τοῦ ἀββᾶ Ἠσαΐα
Ἂν ἕνας ἀδελφός σο κάνει κακὸ καὶ τὸν κατηγορήσει κάποιος μπροστά σου, φύλαξε τὴν καρδιά σου, γιὰ νὰ μὴν ἀνανεωθεῖ μέσα σου ἡ κακία. Θυμήσου ἀμέσως τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἔχεις κάνει ἐνώπιον το Θεοῦ καὶ ποὺ θέλεις νὰ σο συχγωρεθοῦν, καὶ μὴν ἀνταποδώσεις (τὸ κακὸ) στὸν πλησίον σου.
Ἂν ἀκούσεις ὅτι κάποιος εἶπε κακὸ λόγο γιὰ σένα, καὶ τὸν συναντήσεις κάπου ἢ σὲ ἐπισκεφθεῖ, δῶσε, ὅσο μπορεῖς, στὸ πρόσωπό σου ἔκφραση πρόσχαρη καὶ καλωσυνάτη καὶ μὴν τοῦ πεῖς τίποτε π΄ ὅσα ἄκουσες. Γιατί εἶναι γραμμένο: «Ὃς μνησικακεῖ παράνομος» (Παροιμ. 21:24).
Ἀπὸ τὸν Μικρὸ Εὐεργετινό, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου

Σεβασμιώτατε Σύρου ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση!

Ἀκούστηκαν τὸν προηγούμενο καιρὸ πολλὰ (δές δδδ) σχετικὰ μὲ τὴν ἀπαράδεκτη καὶ ἀντικανονικὴ κίνηση τοῦ Μητροπολίτου Σύρου, νὰ παρερευθεῖ στὴν χειροτονία τοῦ νέου αἱρετικοῦ παπικοῦ ἐπισκόπου τῆς Σύρου Πέτρου. Ἐπειδὴ τὸ ἐπίμαχο βίντεο «ἀνέβηκε» προσφάτως στὸ youtube μπορεῖτε νὰ βεβαιωθεῖτε γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῶν πληροφοριῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παρουσία του λοιπόν, ὁ Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος προσέφερε στὸν παπικὸ ἐπίσκοπο μία ἀρχιερατικὴ Μίτρα ὡς δῶρο καὶ τὸν προσφώνησε ἐπίσημα, ὡσὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο, πλέκοντάς του μάλιστα στεφάνια μὲ πολλὰ ἐγκώμια καὶ ἐπαίνους. Τὸ ἀποκορύφωμα πραγματοποιήθηκε στὸ τέλος ὅταν φώναξε… «Ἄξιος» στὸν νεοχειροτονηθέντα!!!
Ἐπειδὴ ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ νεροκουβαλητὲς τοῦ οἰκουμενισμοῦ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἕνα καὶ ὅτι ἡ ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» εἶναι ἐφικτή, τοὺς λέμε τὸ ὅτι δὲν ἀσπαζόμαστε τὶς αἱρετικές τους δογματικὲς ἀπόψεις, ἀλλὰ μόνο τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων. Δεῖτε σχετικά…

ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Τήν Γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν Ἑλληνική"


18 Σεπ 2014

Ὁ Ὀμπάμα παραδέχτηκε ὅτι ὁ Ἄσαντ προστάτευε τοὺς Χριστιανοὺς στὴν Συρία

Στὴν φωτογραφία ποὺ τραβήχτηκε τὴν Κυριακή, 20 Ἀπριλίου 2014, ὁ Πρόεδρος τῆς Συρίας Μπασὰρ Ἄσαντ, ἐλέγχει ἕνα κατεστραμμένο ναὸ κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ χριστιανικὸ χωριὸ Μααλούλα, κοντὰ στὴ Δαμασκὸ.
Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπαρὰκ Ὀμπάμα, ἐξέπληξε τοὺς ἐπισκέπτες του, τὴν ἀντιπροσωπεία τῶν Ἀνατολικῶν Χριστιανῶν Πατριαρχῶν, τὴν Πέμπτη, ὅταν τοὺς εἶπε ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Συρίας Μπασὰρ ἂλ-Ἄσαντ "προστάτευε τοὺς Χριστιανοὺς στὴ Συρία."
Ὁ Ὀμπάμα συναντήθηκε μὲ τὴν ἀντιπροσωπεία στὸ Λευκὸ Οἶκο γιὰ 35 λεπτά, κατὰ τὰ ὁποία, οἱ πατριάρχες παρουσίασαν ἕνα ἔγγραφο στὸ ὁποῖο ἐκτίθεται ἡ κατάσταση τῶν χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ οἱ ἀπειλὲς καὶ οἱ προκλήσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουν, ποὺ ὀφείλονται ἐν μέρει στὴν ἐπέκταση τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτος στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία (ISIS).
Πηγὲς ἀνέφεραν στὴν ἀραβική Al-Akhbar, ὅτι το highlight τς συνάντησης ἦταν ὅταν ὁ Ὀμπάμα εἶπε τὴν ἑξῆς φράση: «Γνωρίζουμε ὅτι ὁ πρόεδρος Μπασὰρ ἂλ-Ἄσαντ στὴ Συρία προστάτευε τοὺς Χριστιανούς».
Ὁ Ὀμπάμα χρησιμοποίησε στὴ συνέχεια τὸν ὄρο "ἡ συριακὴ κυβέρνηση" ἀντὶ το "καθεστῶτος", τὸ ὁποῖο συνήθως χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ὅταν περιγράφουν τὴν κυβέρνηση στὴ Συρία.
Ἔκπληκτοι οἱ συμμετέχοντες δὲν μποροῦσαν νὰ πιστέψουν...

Τελετὴ ἀπόσυρσης ἀεροσκαφῶν A-7 ἀπό τὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία


Ἡ Πολεμικὴ Ἀεροπορία (Π.Α.), διοργανώνει τελετὴ ἀπόσυρσης τῶν ἀεροσκαφῶν A-7, στὴν 116 Πτέρυγα Μάχης (116 ΠΜ)/Ἀεροπορικὴ Βάση Ἀράξου, τὴν Παρασκευὴ 17 Ὀκτωβρίου 2014, μετὰ ἀπὸ 39 χρόνια παρουσίας στοὺς ἑλληνικοὺς οὐρανούς.
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνε στατικὴ ἔκθεση...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.