24 Σεπ 2014

Καὶ ἄλλη Ἁγία Σοφία ἔγινε τζάμι ἀπὸ τοὺς Τούρκους

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολογὸς 
Ἄλλη μιὰ ἱστορικὴ ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀποδόθηκε αὐτὲς τὶς μέρες στὴν μουσουλμανικὴ λατρεία σὰν συνέχεια μιᾶς ξέφρενης ἐκστρατείας μουσουλμανοποίησης τῶν ἱστορικῶν χριστιανικῶν ναῶν σὲ τζαμιά, μὲ ἀπώτερο καὶ κορυφαῖο στόχο τὴν ἴδια τὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. 
Ὅπως ἀναφέρεται, τὴν ἔνατη κατὰ σειρὰ ἱστορικὴ ἐκκλησία ἀφιερωμένη στὴν Ἁγία Σοφία, μετέτρεψαν αὐτὲς τὶς μέρες σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος οἱ Τοῦρκοι. Συγκεκριμένα ἡ ἱστορικὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Eregli, δηλαδὴ τῆς ἱστορικῆς Ἡράκλειάς το δυτικοῦ Πόντου, αὐτὲς τὶς μέρες μετατράπηκε σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος μὲ τὴν ὀνομασία Ὀρχᾶν Τζαμὶ καὶ ἀποδόθηκε στὴν ἰσλαμικὴ λατρεία. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ὅπως τόνισε ὁ Τοῦρκος ἱστορικὸς ἐρευνητὴς Recep Cetin, ποὺ ἔκανε καὶ τὴν παρουσίαση τοῦ νέου τζαμιοῦ, εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιατί ἡ Ἁγία Σοφία τοῦ Eregli εἶναι ἡ ἔνατη κατὰ σειρὰ Ἁγία Σοφία ποὺ μετατρέπεται σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος καὶ ἀκολουθεῖ, ὅπως τονίζεται ἀπὸ τοὺς Τούρκους, τὴν μετατροπὴ σὲ τζαμιὰ τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Νίκαιας, ὅπου ὅπως εἶναι γνωστὸ εἶχε γίνει ἡ οἰκουμενικὴ σύνοδος καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας Τραπεζούντας. Μάλιστα αὐτὴ ἡ μετατροπὴ σὲ τζαμὶ ἔχει μεγάλη....
ἱστορικὴ σημασία, γιατί ἡ Ἁγία Σοφία τῆς Ἡράκλειας εἶναι πιὸ παλιὰ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριμένα, ὅπως ἀνέφερε καὶ ὁ Τοῦρκος ἱστορικὸς ἐρευνητής, ἡ Ἁγία Σοφία τοῦ Eregli κτίστηκε τὴν ἐποχὴ τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου τοῦ δευτέρου, δηλαδὴ τὴν περίοδο 408-450 μ. Χριστό. Τὸ γεγονὸς αὐτό, δηλαδὴ τῆς χρονικῆς περιόδου τῆς κτίσεως τοῦ ναοῦ, ἀναγράφεται σὲ μιὰ ἱστορικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ βρίσκεται στὸν ἐξωτερικὸ τοῖχο καὶ ἀνάγετε στὸν ἕκτο αἰώνα. Ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ἀναφέρει ὅτι ὁ ναὸς αὐτὸς ἀφιερώθηκε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο τὸν δεύτερο στὴν χριστιανικὴ λατρεία μὲ τὴν ὀνομασία Ἁγία Σοφία. Μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζεται, ὁ ναὸς αὐτὸς εἶναι τουλάχιστον ἑκατὸ χρόνια προγενέστερός τς μεγάλης Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης. Μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς περιοχῆς ἀπὸ τούς Ὀθωμανούς, ἐπὶ σουλτάνου Ὀρχᾶν Γκαζί, ὁ ναὸς αὐτὸς ἔγινε τζαμὶ γι’ αὐτὸ καὶ σήμερα τὸ τέμενος θὰ ἔχει τὴν ὀνομασία Ὀρχᾶν Γκαζὶ Τζαμισί. Ἀφοῦ ἐπὶ κάποιους αἰῶνες εἶχε χρησιμοποιηθεῖ σὰν τζαμί, εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες καὶ εἶχε παρουσιάσει σημεῖα κατάρρευσης. Τὸ 2013 τὸν Μάιο, ἄρχισαν ἐντατικὲς ἐργασίες ἀναστύλωσης καὶ ἀνακαίνισης τοῦ κτίσματος μὲ τὸν σκοπὸ νὰ ξαναγίνει μουσουλμανικὸ τέμενος. Τώρα ὅπως ἀνακοινώθηκε, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μουσουλμανικῆς ἑορτῆς τοῦ Κουρμπάν Μπαϊράμ, θὰ  ξαναλειτουργήσει μὲ ἑορταστικὸ καὶ πανηγυρικὸ τρόπο γιὰ τοὺς μουσουλμάνους τῆς περιοχῆς.   
Ἐνῶ λοιπὸν ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε πάθει «ἰσλαμικὴ παράκρουση» καὶ κάποιοι ἰσλαμολάγνοι δήμαρχοι φιλοδοξοῦν νὰ γεμίσουν τὶς πόλεις τους μὲ μιναρέδες, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογᾶν ἀπαιτεῖ τουλάχιστον δυὸ μουσουλμανικὰ τεμένη μέσα στὴν Ἀθήνα καὶ ὁ Τοῦρκος ἀρχιμουφτής, Μουσταφὰ Γκιορμέζ, ἀπαιτεῖ νὰ γίνει καὶ ἡ Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης τζαμί, στὴν Τουρκία συνεχίζεται παράλληλα ἡ ξέφρενη ἰσλαμικὴ ἐκστρατεία μετατροπῆς ἱστορικῶν χριστιανικῶν ναῶν σὲ τζαμιά, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἔνατη, ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικά, Ἁγία Σοφία τοῦ Eregli, δηλαδὴ τῆς ἱστορικῆς Ἡράκλειάς του Πόντου. Παράλληλα ἐνῶ κάποιοι στὴν χώρα μας θριαμβολογοῦν γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἰσλαμικῆς παιδείας, στὴν Τουρκία κλείνουν καὶ τὰ τελευταῖα μειονοτικὰ χριστιανικὰ σχολεῖα. Ἡ θρησκευτικὴ ἀμοιβαιότητα σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο!
Κατακαημένο Γιουνανιστᾶν, ἄραγε πότε θὰ ξεσηκωθοῦμε νὰ σταματήσουμε αὐτὴ τὴν κατρακύλα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.