30 Σεπ 2019

Ὑπουργὸς Ἄμυνας: «Ἀναμένονται στὴν Ἑλλάδα τζιχαντιστές! Δὲν μὲ ἀφήνουν οἱ ΜΚΟ νὰ μπῶ στὰ στρατόπεδα μεταναστῶν νὰ δῶ τί γίνεται»!


Ὁμολογία ποὺ σοκάρει ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἄμυνας! Ἂν ἐσεῖς κ. Παναγιωτόπουλε δὲν μπορεῖτε νὰ ἐλέγξετε τὶς δομὲς φιλοξενίας ἐμεῖς οἱ πολίτες τί πρέπει νὰ κάνουμε;; Δὲν ντρέπεστε νὰ λέτε δημοσίως ὅτι δὲν ἔχετε κατορθώσει νὰ ἔχετε γνώση τῆς κατάστασης; Ἂν δὲν μπορεῖ νὰ ἐλέγξει τὰ πράγματα ὁ Ὑπουργὸς Ἄμυνας ἀπὸ ποιὸν νὰ περιμένουμε νὰ μᾶς προστατεύση στὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 1 πρόβλημα ἐθνικῆς ἀσφάλειας πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ Πατρίδα μας;

Τὸ Οὐκρανικὸ καὶ ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος σὲ πολλὰ κείμενά του μὲ πάθος ὑποστηρίζει τὴν ὁδηγοῦσα τὴν Ὀρθοδοξία σὲ σχίσμα ἐνέργεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὴν Οὐκρανία.
Προφανῶς δὲν ἔχει λάβει ὑπόψη του τὶς ἀρτίως θεμελιωμένες ἐκκλησιολογικὲς ἀπόψεις τοῦ πνευματικοῦ του ἀδελφοῦ, Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου.
Διερωτᾶται ὁ Σεβ. γιατί ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα μόνος του νὰ δώσει Αὐτοκεφαλία σὲ μία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀφοῦ «τὴν ἔχει δώσει σὲ τόσες ἄλλες Ἐκκλησίες, ὅπως Ἀλβανίας, Ἑλλάδος, Σερβίας, Βουλγαρίας καὶ ἄλλες;» Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Οἱ ἐν λόγω Ἐκκλησίες ἤσαν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἡ Οὐκρανία δὲν εἶναι. Αὐτὴ εἶναι ἡ καθοριστικὴ διαφορά.
Τὸ ἴδιο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπὶ τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ἀναγνωρίζοντας τὴν ἀντικανονικότητα  νὰ δίδει  ἀπὸ μόνο Του τὴν Αὐτοκεφαλία θεσε τὸ θέμα στὶς...

Παιδεία… λειτουργικῶς ἀναλφάβητη

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος - θεολόγος, Κιλκὶς
«Στοιχεῖα σόκ», ἔγραφαν πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ οἱ ἐφημερίδες. «Λειτουργικὰ ἀναλφάβητοι» οἱ μισοὶ μαθητὲς τῶν Λυκείων. Καὶ τί σημαίνει λειτουργικῶς ἀναλφάβητοι; Παρένθεση: Τὸ σωστὸ εἶναι λειτουργικῶς» καὶ ὄχι οἱ νεοφανεῖς σολοικισμοί τοῦ τύπου «ὁμολογουμένα» καὶ «λειτουργικὰ». Πῶς νὰ ἐξηγήσεις στοὺς ἡμιμαθεῖς κονδυλοφόρους ὅτι ἄλλο τὸ ἐπίρρημα ἀδιακρίτως (χωρὶς διάκριση) καὶ ἄλλο τὸ ἀδιάκριτα (χωρὶς διακριτικότητα, λεπτότητα). Ἄλλο τὸ περιέργως (παραδόξως) καὶ ἄλλο τὸ περίεργα (παράξενα, ἀκατανόητα). Ἄλλο τὸ τελείως (ἐντελῶς, καὶ εἶναι κυρίως ποσοτικὸ) καὶ ἄλλο τὸ τέλεια (μὲ τελειότητα, καὶ εἶναι ποιοτικό). Ἐδῶ ἰσχύει τὸ «ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν». 
Λειτουργικῶς ἀναλφάβητος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού, μὲ ἁπλὰ λόγια, δυσκολεύεται στὴν...

ΠΕΘ πρὸς Κεραμέως: «Ὅπως ἐφαρμόσατε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς, νὰ πράξετε καὶ γιὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»

Ἀξιότιμη κυρία Ὑπουργέ,
Μετὰ καὶ τὶς τελευταῖες σημαντικὲς ἐξελίξεις, τὶς σχετικὲς μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (ἀποφάσεις 1749 & 1750/20-9-2019 τοῦ ΣτῈ) καὶ μέχρι τὴν ἐκ τοῦ σύνεγγυς συνάντησή μας ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ διαφαίνεται μέσα ἀπὸ τὶς δηλώσεις, ὅτι σκέπτεστε νὰ προχωρήσετε σὲ ἀποφάσεις γιὰ τὸ μάθημά μας, ἐνῶ ἐμεῖς ἀναμέναμε -σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία ποὺ ἐκφράσατε κατὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων σας, νὰ κάνετε διάλογο μὲ τοὺς φορεῖς-  νὰ μᾶς καλέσετε σὲ διάλογο, ὡς Ἐπιστημονικὴ Ἕνωση, ποὺ ἐκφράζει τὴν συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Θεολόγων τῆς χώρας, ὑποχρεούμαστε ἐξ ὅλων τῶν προειρημένων, νὰ σᾶς ἀπευθύνουμε ἀνοικτὴ ἐπιστολή, μὲ τὴν ὁποίαν ἐκθέτουμε τὰ αὐτονόητα καὶ δίκαια αἰτήματά μας, μὲ τὴν παράκληση γιὰ τὴν ἱκανοποίησή τους. Συγκεκριμένα:
Αἰτούμαστε, ἄμεσα, ὅπως ἐφαρμόσατε τὴν ἀπόφαση τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων γιὰ τὴν μὴ-ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος καὶ τῆς ἰθαγένειας στοὺς τίτλους σπουδῶν τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, νὰ πράξετε καὶ γιὰ τὶς προειρημένες ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Θεωροῦμε ὅτι τὸ θέμα τῆς διδακτέας ὕλης τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι....

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ «Ἐκκλησία» τοῦ Παπισμοῦ

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 30ῃ Σεπτεμβρίου 2019
Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία στὸ ἐσώτατο εἶναι της; Ποιὰ εἶναι ἡ ταυτότητά της καὶ ποιὰ τὰ ὅριά της; Ταυτίζονται τὰ χαρισματικὰ μὲ τὰ κανονικά της ὅρια, ἢ ὄχι; Ὑπάρχουν στοιχεῖα ἢ (καὶ) διαβαθμίσεις ἐκκλησιαστικότητος στὶς ἑτερόδοξες χριστιανικὲς ὁμολογίες; Ποιὸ εἶναι τὸ βαθύτερο νόημα τοῦ παραλληλισμοῦ μεταξὺ τῶν σχέσεων ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς καὶ Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας στὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου;
Ἰδοὺ μερικὰ χαρακτηριστικὰ ἐρωτήματα, ποὺ προβληματίζουν καὶ βασανίζουν πολλοὺς συγχρόνους θεολόγους, ἐπηρεασμένους, καὶ διαβρωμένους λιγότερο, ἢ περισσότερο, ἀπὸ τὶς σύγχρονες περὶ Ἐκκλησίας οἰκουμενιστικὲς θεωρίες, ὅπως ἡ προτεσταντικὴ θεωρία τῶν...

Μητρ. Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: «Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὡς ἱεραπόστολος στὸν σύγχρονο κόσμο»

Ὁμιλία τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου στὴν Ἱεραποστολικὴ Στέγη «Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπω» μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὡς ἱεραπόστολος στὸν σύγχρονο κόσμο».

Ἡ Γαλλία νομοθετεῖ την ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγὴ γιὰ λεσβίες καὶ ἀνύπανδρες γυναῖκες!


H Ἐθνοσυνέλευση στη Γαλλία ενεκρινε τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς μία νομοθετικὴ διάταξη ποὺ θὰ ἐπιτρέπει στὶς ἀνύπαντρες γυναῖκες καὶ τὰ ζευγάρια λεσβιῶν νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ θεραπεῖες γονιμότητας. Οἱ βουλευτὲς ὑπερψήφισαν τὴ διάταξη μὲ 55 ψήφους ὑπὲρ καὶ 17 κατά. Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο βῆμα ἑνὸς νομοσχεδίου γιὰ τὴ βιοηθικὴ ποὺ πρότεινε ἡ κυβέρνηση τοῦ προέδρου Ἐμανουὲλ Μακρόν. Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς θετικὲς ψήφους προῆλθαν ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τοῦ κόμματος τοῦ Μακρόν, ἐνῶ οἱ 11 ἐκ τῶν ἀρνητικῶν ἀπὸ τοὺς Ρεπουμπλικάνους, τὸ κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης.
Μὲ αὐτὴν τὴν κίνηση, ἡ Γαλλία γίνεται ἡ ἑνδέκατη χώρα τῆς ΕΕ ποὺ ἐπιτρέπει θεραπεῖες γονιμότητας σὲ λεσβίες καὶ ἀνύπαντρες γυναῖκες. Προηγουμένως ἐπιτρεπόταν μόνο γιὰ ἑτεροφυλόφιλα ζευγάρια Ἀκτιβιστὲς πραγματοποίησαν ἐκστρατεία γιὰ τὰ μέτρα, ὥστε τὰ ζευγάρια λεσβιῶν καὶ...

Θεσμοί: Νὰ μπεῖ τέλος στὴν προστασία τῆς α΄ κατοικίας! Οἰκονομικὴ γενοκτονία…

Ξεχυλίζει ἡ «ἀγάπη» τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν Πατρίδα μας… Χτυποῦν τὶς ἀξίες μας καὶ παράλληλά μας ἐξωθοῦν στὴν ἀπόλυτη φτωχοποίηση γιὰ νὰ ἐνδώσουμε ὁλοκληρωτικά…
Οἱ πρωτοβουλίες τῆς κυβέρνησης στὸ θέμα τῆς ταχύτερης μείωσης τῶν κόκκινων δανείων τῶν τραπεζῶν μέσα ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ σχήματος προστασίας ἐνεργητικοῦ (Asset Protection Scheme - APS), τὸ θέμα τῆς ἀναμόρφωσης τοῦ πτωχευτικοῦ δικαίου γιὰ τοὺς ἰδιῶτες καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ καὶ ἀναπτυξιακὲς πρωτοβουλίες ὅπως ἡ προώθηση τῶν μικροπιστώσεων ἕως 25.000 μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῶν τραπεζῶν στὶς χρηματοδοτήσεις καὶ οἱ προοπτικὲς κερδοφορίας τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος, ἦταν τὰ βασικὰ θέματα ποὺ ἀπασχόλησαν τὶς συναντήσεις τῶν θεσμῶν μὲ τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν (Alpha, Ἐθνική, Eurobank καὶ Πειραιῶς) καὶ τὸ κυβερνητικὸ ἐπιτελεῖο στὶς δύο διαδοχικὲς συσκέψεις ποὺ πραγματοποιήθηκαν χθές.

Ἡ πρωτοβουλία τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ APS φέρει τὴν κωδικὴ ὀνομασία project Hercules καὶ προβλέπει τὴ συμμετοχὴ καὶ τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν μὲ τὴ μεταφορὰ κόκκινων δανείων ὕψους 30 δίσ. εὐρώ. Τὸ Δημόσιο θὰ δώσει ἐγγυήσεις γιὰ τὰ δάνεια ὑψηλότερης διαβάθμισης, δηλαδὴ αὐτὰ ποὺ ἔχουν περισσότερες πιθανότητες ἀνάκτησης καὶ ἀποτελοῦν τὸ senior τμῆμα τῶν ὁμολογιῶν ποὺ θὰ ἐκδοθοῦν. Σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις, οἱ ἐγγυήσεις θὰ φθάσουν τὰ 9 δίσ. εὐρώ. Τὸ project Hercules ἀναμένει τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὴ....

29 Σεπ 2019

π. Εὐάγγελος Παπανικολάου: «Προφῆτες καὶ Ἀρχαῖοι Φιλόσοφοι»

Οἱ προφητεῖες τοῦ Στάρετς Ἀνατολίου: Ὅταν δεῖς τὴν παραβίαση τῆς πατερικῆς παράδοσης καὶ τῆς τάξης τῆς Ἐκκλησίας πού θέσπισε ὁ Θεός, νὰ γνωρίζεις πώς οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν κάνει τὴν ἐμφάνισή τους

Ὁ στάρετς εἶχε προφητέψει πώς ἡ ὀργανικὴ ἑνότητα τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας θὰ διασπαστεῖ σέ διάφορα κομμάτια. Αὐτὸ ἔγινε στὶς 27 Φεβρουάριου τοῦ 1917, ὅταν παρομοίασε τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία μέ πλοῖο: «Θὰ ἐνσκήψει καταιγίδα. Τὸ ρωσικὸ πλοῖο θὰ ναυαγήσει. Μάλιστα, θὰ γίνει αὐτό, οἱ ανθρωποι θὰ σωθοῦν ἄλλα θὰ ’ναι σκορπισμένοι, ναυαγοί. Ὄχι, δὲ θὰ χαθοῦν ὅλοι...» Προφήτεψε ἐπίσης πώς ἡ κανονικὴ ἑνότητα θ’ ἀποκατασταθεῖ: Θ’ ἀποκαλυφθεῖ ἕνα μεγάλο θαῦμα τοῦ Θεοῦ.
Μὲ τὴν δύναμη καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅλα τὰ κομμάτια καὶ τὰ ναυάγια θὰ συγκεντρωθοῦν μαζὶ καὶ θὰ ἑνωθοῦν, τὸ πλοῖο θ’ ἀναδημιουργηθεῖ, θ’ ἀποκτήσει τὸ παλιὸ κάλλος του καὶ θ’ ἀκολουθήσει τὸ δρόμο πού εἶχε χαράξει ὁ Θεός. Θὰ γίνει αὐτὸ καὶ θὰ ’ναι ἕνα θαῦμα πού θὰ τὸ δοῦν ὅλοι...»
Σὲ ἄλλη περίπτωση πάλι προφήτεψε: «Οἱ αἱρέσεις θὰ διαδοθοῦν παντοῦ καὶ θὰ πλανήσουν πολλούς. ἐχθρός το ἀνθρώπινου γένους θὰ ἐνεργήσει μὲ πανουργία ὥστε, ἂν εἶναι δυνατόν, νὰ πλανήσει ἀκόμα καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. Δὲν θὰ ξεκινήσει ἀπορρίπτοντας ἀνοιχτὸ τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἢ τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν παρθενία τῆς Θεοτόκου. Θ’ ἀρχίσει ὕπουλα νὰ διαφθείρει τὶς διδαχὲς καὶ τὴν τάξη τς Ἐκκλησίας πού μᾶς κληροδότησαν ο ἅγιοι πατέρες...

Σουηδία: Καταργεῖται ἡ ἀρχαία ἱστορία - Μπαίνουν μαθήματα φεμινισμοῦ καὶ μετανάστευσης

Οἱ μέχρι σήμερα πυλῶνες τῆς παγκόσμιας ἐκπαίδευσης, ὅπως ἡ ἀρχαία καὶ ἡ μεσαιωνικὴ Ἱστορία, θὰ πρέπει νὰ ἐγκαταλειφθοῦν καὶ στὴν θέση τους νὰ διδάσκονται σύγχρονα θέματα, ὅπως οἱ ρόλοι τῶν φύλων, οἱ δημοκρατικὲς ἀξίες καὶ ἡ μετανάστευση. Αὐτὸ προτείνεται στὸ νέο Σουηδικὸ σχολικὸ πρόγραμμα σπουδῶν, ἀναφέρεται σὲ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας Svenska Dagbladet.
Τὸ νέο ἀναλυτικὸ πρόγραμμα ποὺ ἀναπτύχθηκε γιὰ τὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Σουηδίας ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Ἐκπαίδευσης τῆς χώρας καὶ προτείνει δραστικὲς ἀλλαγὲς στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ διδάσκονται ἡ Ἱστορία καὶ οἱ Ἀνθρωπιστικὲς σπουδές.
Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι ἡ κλασικὴ ἀρχαιότητα καὶ ὁ μεσαίωνας, μία περίοδος δημιουργίας τοῦ δυτικοῦ κόσμου γενικότερα καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν Σουηδία, θὰ ἐξαφανιστοῦν ἐντελῶς ἀπὸ τὸ σχολικὸ πρόγραμμα σπουδῶν.
Οἱ ἀρχαῖοι πολιτισμοί, ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους ἕως περίπου τὸ 1700 θὰ ἀφαιρεθοῦν...

28 Σεπ 2019

Ποιοὶ ἀξιόλογοι κληρικοί καὶ Μοναχοὶ ὑπογράφουν μέχρι στιγμῆς τὴν «Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ» γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα

Ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν μὲ τὴν «Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ» γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα πρὸς τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνεχίζεται. Διαβάστε πῶς θὰ ὑπογράψετε κι ἐσεῖς, ἐὰν συμφωνεῖτε μὲ τὸ περιεχόμενό της. Μέχρι στιγμῆς ὑπογράφουν πολλοὶ ἀξιόλογοι κληρικοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ, ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε μερικοὺς ἀπὸ τὴν λίστα.

Ἀγγλία: Σχολεῖο κάλεσε τήν ἀστυνομία νά ἐμποδίσει μαθήτριες νά ἔρθουν μέ φοῦστες

Περίπου 100 μαθητές, μαθήτριες καί γονεῖς συμμετεῖχαν σέ διαμαρτυρία ἔξω ἀπό σχολεῖο στό Ἀνατολικό Σάσεξ κατά τῆς νέας "πολιτικά ὀρθῆς" πολιτικῆς τῆς διεύθυνσης τοῦ σχολείου πού ζητᾶ ἀπό ὅλα τά παιδιά νά φοροῦν παντελόνια, ὡς ὁμοιόμορφα καί "gender-neutral” («οὐδέτερα φύλου») ροῦχα.
Ἡ ἀστυνομία βρέθηκε ἔξω ἀπό τό σχολεῖο στό Lewes γιά νά ἐμποδίσει τίς μαθήτριες νά μποῦν μέσα. 
Οἱ διαδηλωτές ὑποστήριξαν ὅτι τά κορίτσια πρέπει νά ἔχουν τή δυνατότητα νά φοροῦν φοῦστες καί ὅτι ἐπίσης εἶναι καί δαπανηρό νά ζητᾶμε ἀπό τούς γονεῖς νά...

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Πολωνικῆς Ἐκκλησίας κ. Σάββας ἐξέφρασε τὴν ἀμετάβλητο ὑποστήριξή του στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸν Προκαθήμενό της Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριο

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη στὸν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας γιὰ τὴν ὑποστήριξή του.
Ἡ συνάντηση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσώπευσης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας σὲ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ἐπισκόπου Μπαρισὲβ κ. Βίκτορ μὲ τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββα πραγματοποιήθηκε στὶς 19 Σεπτεμβρίου 2019 – πληροφορεῖ ἡ «Ἕνωση Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων», κάνοντας ἀναφορὰ στὸ Τμῆμα πληροφόρησης καὶ ἐκπαίδευσης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Ὁ κ. Βίκτορ ἀπέδωσε στὸν κ. Σάββα θερμὰ συγχαρητήρια ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνουφρίου καὶ ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν...

27 Σεπ 2019

Τὴν Κυριακὴ ἡ προβολὴ τοῦ ντοκιμαντὲρ «Φιλοθέη, ἡ Ἁγία τῶν Ἀθηνῶν»!


Τὸ ντοκιμαντὲρ «Φιλοθέη, ἡ Ἁγία τῶν Ἀθηνῶν» τῆς Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιοῦ θὰ συμμετάσχει στὸ 25ο Διεθνὲς Φεστιβὰλ Κινηματογράφου τῆς Ἀθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Τὸ ἀθηναϊκὸ κοινὸ θὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσει τὴν ταινία τὴν Κυριακὴ 29 Σεπτεμβρίου, στὶς 20.00, στὸν κινηματογράφο «ΑΣΤΟΡ» (Σταδίου 28, στοὰ Κοραή).

Πρόκειται γιὰ ἕνα δραματοποιημένο ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, ποὺ συνδέεται μὲ ἕνα ὁλόκληρο κεφάλαιο τῆς ἱστορίας τῆς πόλης τῶν Ἀθηνῶν. Παρὰ τὴ σπουδαιότητα τοῦ ἔργου της, ἡ Ἁγία Φιλοθέη δὲν εἶναι τόσο γνωστὴ στοὺς Ἕλληνες, καὶ ἡ ταινία ἔρχεται νὰ καλύψει καὶ αὐτὸ τὸ κενό.

     Μετὰ τὴν πρεμιέρα της στὸ 21ο Φεστιβὰλ Ντοκιμαντὲρ Θεσσαλονίκης, ἡ ταινία συνεχίζει τὴν φεστιβαλική της πορεία μὲ συμμετοχὲς σὲ διοργανώσεις τόσο στὴν Εὐρώπη ὅσο καὶ στὴν Ἀμερική, ἐνῶ ἔλαβε τὸ βραβεῖο «Special Mention for Documentary” στὸ London Greek Film Festival 2019.Λίγα λόγια γιὰ τὴν ταινία:....

Ὁ Καποδίστριας, οἱ σχέσεις ἰσχύος καὶ οἱ προσανατολισμοὶ τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ κράτους

Γράφει ὁ Παναγιώτης Ἥφαιστος, Καθηγητὴς Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Στρατηγικῶν Σπουδῶν
Μὲ συντομία καὶ συνδυαστικά, θὰ ἑστιάσω τὴν προσοχὴ σὲ τρία ζητήματα. ΠΡΩΤΟΝ, τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπειδὴ τὸ σύγχρονο διεθνὲς σύστημα ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἑκατοντάδες κράτη ἄνισης ἰσχύος, ἄνισου μεγέθους καὶ ἄνισης ἀνάπτυξης, στὶς σχέσεις μεταξὺ ἑνὸς ἰσχυροῦ καὶ ἑνὸς μὴ ἰσχυροῦ κράτους τίθενται ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν συμμετρικὲς/ἰσορροπημένες ἢ ἀντίθετα ἀσύμμετρες/ ἀνισόρροπες σχέσεις.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τύχη τῆς Ἑλλάδας προσδιορίστηκε σὲ μία ἐξαιρετικὰ ἀμφιλεγόμενη ἱστορικὴ φάση, βασικὰ μία μόλις δεκαετία μετὰ τὸ Κογκρέσο τῆς Βιέννης τοῦ 1815. Ἐκεῖ, οἱ μεγάλες δυνάμεις ἀποφάσισαν μία ἡγεμονικὴ τάξη πραγμάτων ἐντός της ὁποίας θὰ καταστέλλονται ἃ) οἱ ἐπαναστάσεις καὶ β) οἱ δημοκρατικὲς ἀξιώσεις[2].
ΤΡΙΤΟΝ, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Καποδίστριας ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πνευματικὲς καὶ ἡγετικὲς μορφὲς τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας  καὶ ὅτι ἡ δολοφονία τοῦ ἀποτέλεσε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα πλήγματα τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τῶν Ἑλλήνων. Συντομογραφικά, θὰ προσπαθήσουμε νὰ φωτίσουμε μερικὲς περιπτώσεις ποὺ ἀναδεικνύουν τὶς διπλωματικὲς δεξιότητες τοῦ Καποδίστρια στὴν προσπάθειά του νὰ....

Οἱ συκοφαντίες τῶν Διαφωτιστῶν γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία

Ὁ 18ος αἰώνας ἦταν ἕνας αἰώνας συνεχῶν κοινωνικῶν ἐντάσεων καὶ ἐπαναστάσεων. Ἡ στροφὴ τῆς Δύσεως πρὸς τὸν ὀρθολογισμὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μὲ σκεπτικισμὸ ἀλλὰ καὶ μίσος τόσο ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ὅσο καὶ τὸ παρελθὸν ποὺ ταυτίστηκε μὲ τὴν...

Ὀχυρῶστε καὶ θωρακίστε τὸ κράτος, προστατέψτε τὴν πατρίδα

Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη
Στὸ σημερινὸ ἄρθρο θὰ γίνει προσπάθεια νὰ θιγοῦν θέματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας, τομέας στὸν ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα ἔχει «τρύπες» καὶ πάσχει.
Πρὶν ὅμως «μποῦμε» στὰ βαθιά, νὰ ξεκινήσουμε μὲ τὸ ΚΥΣΕΑ, ποὺ εἶναι ὁ ὑπέρτατος θεσμὸς γιὰ θέματα ἐξωτερικῶν καὶ ἄμυνας, ποὺ συνεκλήθη ἐκτάκτως τὶς 31 Αὐγούστου 2019, μὲ ἀντικείμενο τὴν ἐξέταση τοῦ φαινομένου τῆς αὔξησης τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν καὶ τὸν ἔλεγχό του. Σημειώνεται ὅτι μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἑβδομάδες, δηλαδὴ τὶς 21 Σεπτεμβρίου, εἴχαμε εὐρεία ἔκτακτη σύσκεψη ὑπὸ τὸν πρωθυπουργό, μὲ τὸ ἴδιο ἀντικείμενο.
Ὅταν μία κυβέρνηση καὶ ἕνα κράτος, σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο συσκέπτεται καὶ ἀποφασίζει κάποια μέτρα, γιὰ τὴν ἐξέταση καὶ τὸν περιορισμὸ ἑνὸς φαινομένου, ποὺ ἀγγίζει πλέον γιὰ τὰ...

Κυθήρων: Ὅλοι οἱ Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, δέν ἀναγνωρίζουν τό Οὐκρανικό Αὐτοκέφαλο

Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ: Ὀφειλόμενες ἐξηγήσεις στούς ἐπικριτές μου
Αὐτές τίς ἡμέρες κάποιοι ἐπικριτές μου μέ βαρεῖς χαρακτηρισμούς καί δριμεῖες ἐκφράσεις καταφέρονται ἐναντίον μου ἐξ ἀφορμῆς τῆς στάσεως καί τῶν δηλώσεών μου ἐν Ἱερᾷ Συνόδῳ καί ἐκτός Αὐτῆς ἐπί τοῦ φλέγοντος καί περιπλόκου Οὐκρανικοῦ ζητήματος. Οἱ θέσεις μου ἐπί τοῦ σοβαροτάτου αὐτοῦ Κανονικοῦ καί Ἐκκλησιολογικοῦ θέματος εἶναι ξεκάθαρες καί διάφανες. Γιά τήν ἀκρίβεια δέν εἶναι δικές μου οἱ θέσεις αὐτές, ἀλλά τοῦ Θείου Νόμου, τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου ἐν γένει, τῆς Δογματικῆς Διδασκαλίας τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἁγίων Πατέρων Αὐτῆς, καί ἐκεῖθεν ἀντλῶ τήν ἐπιχειρηματολογία μου.
Γιά τήν ἐν φόβῳ Θεοῦ προσήλωσί μου αὐτή στήν Παράδοσι τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας οἱ ἐπικριτές μου μέ χαρακτηρίζουν ἀκραῖο, μέ ἔμμονες ἰδέες, ἐριστικό, ἀπείθαρχο, μεγάλο...

Ἁγία Νεομάρτυς Ἀκυλίνα: Ἡ πανεύφημη νύμφη τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - καθηγητοῦ
Μία κατηγορία Νεομαρτύρων εἶναι καὶ τὰ νεαρὰ κορίτσια, τὰ ὁποῖα, παρὰ τὸ ἄωρο τῆς ἡλικίας τους, ὁμολόγησαν τὴν σώζουσα πίστη τους στὸ Χριστό, βασανίστηκαν καὶ ἔχασαν τὴ ζωή τους, ἀπὸ τὴν μανία τῶν ἀλλόθρησκων καὶ βαρβάρων τυράννων τούρκων. Μία ἀπὸ αὐτὲς ὑπῆρξε ἡ ἁγία ἔνδοξος Νεομάρτυς Ἀκυλίνα ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Μία πραγματικὰ πανέφημη νύμφη τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα εὔοσμο ἄνθος τοῦ χριστιανικοῦ λειμώνα. 
Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Ζαγκλιβέρι τῆς Θεσσαλονίκης, στὴν ἐπαρχία Λαγκαδά, τὸ 1745, ὅπου σώζεται ὡς τὰ σήμερα, τὸ ἐρειπωμένο σπίτι της. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Γεώργιος, ἐνῶ τῆς μητέρας της ἀγνοοῦμε τὸ ὄνομα. Ἦταν χριστιανοὶ καὶ ζοῦσαν μία συνηθισμένη ἀγροτικὴ ζωή. Ἡ Κόρη τους Ἀκυλίνα ζοῦσε μαζί τους καὶ εἶχε ριζώσει στὴν παιδικὴ ψυχὴ της τὴν πίστη στὸ Χριστό. Εἶχε δὲ ἀσυνήθιστη σωματικὴ ὀμορφιά.
Ὅταν ἡ Ἀκυλίνα ἦταν 19 χρονῶν συνέβη ἕνα τραγικὸ γεγονός. Ὁ πατέρας της μάλωσε μὲ κάποιον τοῦρκο καὶ πάνω στὸν καυγὰ τὸν σκότωσε. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἀναστατώθηκε ὅλο τὸ χωριὸ καὶ οἱ κάτοικοι ἔτρεξαν νὰ κρυφτοῦν, διότι τὰ ἀντίποινα ἀπὸ τοὺς τούρκους ἀναμένονταν νὰ εἶναι φοβερά. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις οἱ βάρβαροι ἀσιάτες τύραννοι προέβαιναν σὲ μαζικὲς σφαγὲς ἀθώων, γιὰ παραδειγματισμό, νὰ μὴν ἐπαναληφθεῖ βιαιοπραγία ἐναντίον τούρκων.
Τουρκικὰ ἀποσπάσματα ἔψαχναν παντοῦ τὸ φονιὰ Γιώργη, ὥσπου τὸν ἐντόπισαν, τὸν...

Εἶναι θέμα ἀξιοπρέπειας ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης ἡ ἀλλαγὴ ὀνόματος τῶν «ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ»

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος - Κιλκίς
Ὁ κόσμος τρελάθηκε! Σύγχυση φοβερή! Δὲν ἐξηγεῖται ἀλλιῶς αὐτὸ ποὺ συμβαίνει μὲ τὰ «ΔΗΜΗΤΡΙΑ» στὴν Θεσσαλονίκη. Ἄνοιξα τὸ φετινὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο φορέα, τὸ διάβασα καὶ ντράπηκα γιὰ τὴν κατάντιά μας! Ἀηδίασα! Γιὰ τὴν κατάντια τῶν Θεσσαλονικέων κυρίως.  Γιὰ τὴν ἀδιαφορία καὶ τὴν ἀνοχὴ στὴν πλήρη ἀπαξίωση κάθε ἑλληνικοῦ καὶ ὀρθοδόξου. Λίγη ἀξιοπρέπεια, λίγος σεβασμός, λίγη συστολὴ μπροστὰ στὰ ἅγια καὶ ἱερὰ τῶν συμπολιτῶν τους! Τί σχέση ἔχει ὁ ἅγιος μὲ ὅλα αὐτά πού περιέχει τὸ πρόγραμμα; Δὲν θὰ ρωτήσω τοὺς ἐκπροσώπους τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης. Δὲν ὑπάρχει λόγος, διότι τὸ παιχνίδι τὸ παίζουν οἱ ἄθεοι μόνοι τους καὶ χωρὶς ἀντίπαλο!
Ναί, τὰ «ΔΗΜΗΤΡΙΑ», ποὺ πῆραν τὴν ὀνομασία τους ἀπὸ κάποιον «Δημήτριο», ὁ ὁποῖος πιθανὸν νὰ ἦταν κάποιος περαστικὸς ἀπὸ τὴν πόλη. Ἴσως κάποιος ἄνθρωπος ἄγνωστος...

26 Σεπ 2019

Ἡ οὐνιτικὴ δολιότητα

Φωτο: Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μὲ τὸν Οὐνίτη «Ἀρχιεπίσκοπο» τῆς Οὐκρανίας 
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 26ῃ Σεπτεμβρίου 2019
Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ὅπως ἤδη ἔχουμε ἀναλύσει σὲ προηγούμενες ἀνακοινώσεις μας, οἱ βάρβαροι καὶ αἱρετικοὶ Φράγκοι, χρησιμοποίησαν πέρα ἀπὸ τοὺς κατακτητικούς τους πολέμους καὶ τὴν Ἐκκλησία ὡς ἐργαλεῖο γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὰ ἰμπεριαλιστικά τους σχέδια, νὰ ὑποτάξουν δηλαδὴ τὴν ρωμαλέα τότε καὶ ἔνδοξη αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας καὶ νὰ σφετεριστοῦν τὸν πολιτιστικό της πλοῦτο. Μεταχειρίστηκαν κάθε τρόπο καὶ μέσο γιὰ νὰ θεωρηθοῦν ἐκεῖνοι ὡς οἱ «νόμιμοι» διάδοχοι τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς κληρονομιᾶς, ἀλλὰ καὶ τῆς χριστιανικῆς πίστης, τὴν ὁποία φρόντισαν νὰ μεταλλάξουν υἱοθετώντας  αἱρετικὲς καὶ κακόδοξες θεωρίες.
Ἡ κατάληψη τοῦ παπικοῦ θρόνου ἦταν τὸ πρῶτο βῆμα καὶ ἡ κατάληψη τῆς ἀνατολῆς ἡ συνέχεια μὲ τὶς λυσσαλέες στρατιωτικές τους ἐπιθέσεις καὶ τὶς φρικτὲς σταυροφορίες. Σύντομα...

Σεβασμιώτατε πάταξον μέν, ἄκουσον δέ!

(Ἡ ἀπάντηση ἑνὸς ἀποδήμου στὸ κείμενο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου σχετικὰ μὲ τὴν κρίση τοῦ ΣτE ἐπὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν)
Σεβασμιώτατε εὐλογεῖτε! 
Ἂν καὶ περιστάσεις μὲ ἔχουν ἀναγκάσει νὰ διαμένω στὸ ἐξωτερικό, παρακολουθῶ μὲ ἰδιαίτερη ἀγωνία τὰ τεκταινόμενα στὴν χώρα μας, ἰδίως σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν ἀγώνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὴ διάσωση τῆς Ἐθνικῆς καὶ Θρησκευτικῆς του ταυτότητας. 
Τὸ κείμενό σας γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν Θρησκευτικῶν ἦταν ἴσως ἡ πρώτη γραπτὴ ἀντίδραση Ἱεράρχη ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ ἔσπευσα ὡς ἐκ τούτου νὰ τὸ ἀναγνώσω μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον. Μὲ ἔκπληξη διαπίστωσα ὅτι παρὰ τὸν τίτλο του "Ἡ αὐτοκριτική μας μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ" ἡ θέση σας καὶ τὰ συμπεράσματά σας ἦταν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μία δυσμενῆ ἐξέλιξη γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποδοθοῦν εὐθύνες! 
Χαρακτηρίζετε ἀπαξιωτικὰ τὴν κρίση τοῦ ΣτΕ ὡς "τέτοια ἀπόφαση", "στρατηγικὴ ἥττα" γιὰ τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν "εὐθύνες". 
Ὀφείλω νὰ σᾶς ἐπισημάνω ὅτι ἡ ἀπόφαση ποὺ ἀποκαλεῖτε ἀπαξιωτικὰ "τέτοια" εἶναι στὴν πραγματικότητα τέσσερις ἀποφάσεις τῆς Μείζονος Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἑνὸς δικαστικοῦ σχηματισμοῦ ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ συνολικὰ 25 δικαστὲς -κατὰ τεκμήριο τοὺς ἐμπειρότερους καὶ πλέον κατηρτισμένους τῆς Διοικητικῆς Δικαιοσύνης- ποὺ ἔχουν ἀφιερώσει τὴ ζωή τους στὴ μελέτη καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ Δημοσίου Δικαίου, κρίνοντας ἐπὶ σημαντικῶν...

25 Σεπ 2019

Ὁ «συντηρητικὸς» Μπογδάνος ὑπὲρ τῆς ἀντζέντας τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας!

Γράφει ὁ Θωμὰς Παπασταύρου
Ὁ Κωνσταντῖνος Μπογδάνος βουλευτὴς τῆς ΝΔ ὑποτίθεται ὅτι ἐκφράζει τὴν συντηρητικὴ πτέρυγα τοῦ κόμματός του. Τὸ ἐπισημαίνει καὶ τὸ ὑπερτονίζει σὲ κάθε εὐκαιρία! Κι ὅμως, σήμερα ὁ «συντηρητικὸς» Μπογδάνος ἔγραψε στὸν προσωπικό του λογαριασμὸ στὸ twitter ὅτι τὰ αἰτήματα τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῶν τρὰνς ἀτόμων καὶ τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ δίκαια καὶ ὅτι ἡ καπήλευσή τους ἀπὸ τὴν νέα ἀριστερὰ καὶ τῶν ἀντίφα δὲν βοηθᾶ… Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτὴ δήλωσή του ἔρχεται ὡς ἀπάντηση σὲ παρέμβαση τοῦ Ἡλιόπουλου τοῦ Σύριζα ποὺ ζήτησε τὴν μετονομασία τῆς ὁδοῦ ὅπου ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ ὁ Ζὰκ Κωστόπουλος. 
Ἂν κανεὶς προσπαθήσει νὰ διεισδύσει σὲ αὐτὴ τὴν δήλωση νομίζω ὅτι καταλήγει στὸ ἑξῆς συμπέρασμα: ἡ συμπλεγματικὴ ΝΔ προσπαθεῖ παντοιοτρόπως νὰ οἰκειοποιηθεῖ τὴν ἀντζέντα τῆς Νέας Τάξης ἀντιτείνοντας στὴν διεθνιστικὴ ἀριστερὰ ὅτι παραμένει ὑπάκουη στὰ προτάγματα τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας. Μὲ ἄλλα λόγια ἔχουμε ἕνα ἄτυπο κυνήγι ἐκδήλωσης νεοταξικῶν φρονημάτων καὶ δημοσίων δεσμεύσεων περὶ ἰδεοληψιῶν προωθουμένων ἀπὸ πανίσχυρα think tanks τὰ ὁποία ἀπαιτοῦν ὁλοκληρωτικὴ ὑποταγὴ προκειμένου νὰ συμμαχήσουν μαζί σου… 
Κι ἐμεῖς ἀναρωτιώμαστε: οἱ ψηφοφόροι τῆς ΝΔ ἔχουν κατανοήσει τὰ παραπάνω; Ἂν ἡ συντηρητικὴ πτέρυγα ἐκφράζεται τόσο ὠμὰ τί ἄραγε θέσεις ἐπ’ αὐτῶν τῶν θεμάτων ἔχει ἡ πιὸ....

Ἁγιὰ Σοφιά: Τί ἀποκαλύπτει Τοῦρκος καθηγητὴς γιὰ τὰ θεμέλιά της

Ἕνας καθηγητὴς καθηγητὴς Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κωνσταντινούπολης, ὁ Φερχὰτ Ἀσλάν μιλώντας στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Σαμπὰχ εἶπε ὅτι στὰ ἔγκατα τοῦ ναοῦ οἱ Βυζαντινοὶ εἶχαν θάψει τεράστιες ποσότητες ἀπὸ χρυσὸ καὶ ἀσήμι. Ἔχουν περάσει σχεδὸν ἔξι αἰῶνες ἀπὸ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ δὲν σταματοῦν νὰ ἐκπλήσσουν.
Ἕνας καθηγητὴς καθηγητὴς Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κωνσταντινούπολης, ὁ Φερχὰτ Ἀσλάν μιλωντας στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Σαμπὰχ εἶπε ὅτι δτὰ ἔγκατα τοῦ ναοῦ οἱ Βυζαντινοὶ εἶχαν θάψει τεράστιες ποσότητες ἀπὸ χρυσὸ καὶ ἀσήμι!
Ὁ καθηγητὴς εἶπε ἀκόμη πὼς οἱ στῆλες ποὺ ὑπάρχουν στὸ ἐσωτερικό τῆς Ἁγίας Σοφίας ἔχουν γίνει ἀπὸ....

Σὲ πλήρη λειτουργία τὸν Ὀκτώβριο τὸ πρῶτο ἀποτεφρωτήριο νεκρῶν στὴν Ριτσώνα

«Ἡ Ἐκκλησία ἀπέναντι στὴν καύση τῶν νεκρῶν δὲν μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ἀρνητική, οὔτε νὰ πραγματοποιεῖ ἐκκλησιαστικὴ πράξη». Διαβάστε τὴν Πατερικὴ θέση γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν.
Τὸ πρῶτο ἰδιωτικὸ κέντρο ἀποτέφρωσης νεκρῶν θὰ ἀνοίξει τὴν πόρτα του σὲ λίγες ἑβδομάδες - Πῶς θὰ γίνεται ἡ διαδικασία παραλάβης τῆς σοροῦ ἕως τὴν φωτιὰ:
Λίγες ἑβδομάδες ἔμειναν προκειμένου νὰ ἀνοίξει τὴν πόρτα του τὸ πρῶτο ἰδιωτικὸ ἀποτεφρωτήριο στὴν Ἑλλάδα, καὶ συγκεκριμένα στὴν περιοχὴ τῆς Ριτσώνας στὸν δῆμο τῆς Χαλκίδας.
Ὅπως ἀνέφερε στὸ protothema.gr ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας Ἀποτέφρωσης, Ἀντώνιος Ἀλακιώτης, μέχρι τέλος τοῦ Ὀκτώβρη ἀναμένεται νὰ τεθεῖ σὲ λειτουργία τὸ πρώτο ἀποτεφρωτήριο νεκρῶν στὴν χώρα μας ποὺ εἶχε καθυστερήσει, μιᾶς καὶ ἡ νομοθεσία ἔχει ψηφιστεῖ τὰ τελευταία χρόνια χωρὶς ὡστόσο κάποιος νὰ ἀναλαμβάνει τὴν ὑλοποίηση...

Στρατηγὲ σοβαρέψου...

Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Λέσβος πλήττεται ἀπὸ τὸ μεταναστευτικὸ μείζων θέμα καὶ τὰ τόσα προβλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα, βγῆκε καὶ ὁ Στρατηγὸς Λέσβου νὰ κάνει παρατηρήσεις στὸν ψάλτη γιὰ τὸ «νίκας τοῖς βασιλεύσι».
Στρατηγὲ ἀσχολήσου μὲ τὰ στρατιωτικὰ καθήκοντά σου, τὴν διαφύλαξη τῶν συνόρων, τὴν σωστὴ καὶ ἄρτια ἐκπαίδευση τοῦ στρατοῦ, τὴν τόνωση καὶ ἀνύψωση τοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος τῶν στρατεύσιμων καὶ μὴν καταπιάνεσαι μὲ τὰ ἐκκλησιαστικὰ γιατί μυρίζεις ἀσχετίλα καὶ ἀθεΐλα. Τὸ τί θὰ ψάλλει ἡ ἐκκλησία εἶναι καθορισμένο ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, τῇ ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ Σταυροῦ ψάλλεται κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο γιὰ πολλοὺς αἰῶνες, δὲν θὰ τὸ ἀλλάξετε τώρα ἐσεῖς οἱ ἀλιβάνιστοι. Ὅταν εὔχεται ἡ Ἐκκλησία γιὰ τοὺς βασιλεῖς, ἐννοεῖ ὅσους ἔχουν...

Ἀκαδημαϊκὰ ζιζάνια

Toῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ἡ ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος πολλὲς φορὲς προκαλεῖ μὲ τὶς ριζοσπαστικές της πρωτοβουλίες. Ἀποτελεῖ τὸ δημόσιο καὶ ἐπίσημο βῆμα τῶν οἰκουμενιστῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχει βαλθεῖ νὰ γκρεμίσει κάθετι, ποὺ ἐμποδίζει τὴ δράση τους. Ἡ ἐν λόγῳ Ἀκαδημία θέλει νὰ ἀνοίξει νέους ὁρίζοντες, νὰ ἀπελευθερώσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ πατερικὰ τείχη καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὴ μεταπατερικὴ ὁδό, χωρὶς ὁδοδεῖκτες.
Νὰ ἀνοιχτεῖ στὸ πέλαγος χωρὶς τὰ στοιχειώδη σωστικὰ μέσα σὲ περίπτωση ἐνδεχόμενου ναυαγίου. Αὐτοὶ δὲ ποὺ θὰ πάρουν τὴ θέση τῶν ἁγίων Πατέρων θὰ εἶναι οἱ θεολόγοι τοῦ στοχασμοῦ καὶ τῆς σύγχρονης ἐκκοσμικευμένης θεολογίας, δηλαδὴ ἐλάχιστοι Μητροπολίτες (εἶναι λιγότεροι ἀπὸ τὰ δάχτυλα τῆς μιᾶς χειρὸς) καὶ μερικοὶ λαϊκοὶ θεολόγοι (στενοὶ συνεργάτες καὶ σύμβουλοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου). Καὶ γιὰ νὰ τοὺς θυμᾶστε, εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν...

24 Σεπ 2019

Μὲ τοὺς μεταπατερικοὺς θεολόγους τοῦ ΚΑΙΡΟΥ ποὺ «ἔφαγαν τὰ μοῦτρα τους» στὸ ΣτE συναντήθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος!

Σχόλιο ἰστολογίου «Θρησκευτικά» 
Προκαλεῖ μὲ τὴ στάση του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ
Στὸν ἀπόηχο τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτE καὶ ἐνῶ ὅλες τὶς μέρες ποὺ ἔχουν διαρρεύσει ἀπὸ τὴ δημοσιοποίησή τους ἀπέφυγε ὁποιαδήποτε τοποθέτηση, σήμερα ἐπέλεξε νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ ΚΑΙΡΟΥ καὶ Μέλη τοῦ συνδέσμου. Παρὼν στὴ συνάντηση, ὡς ἐνεργὸ μέλος τοῦ ΚΑΙΡΟΥ καὶ οὐσιαστικὸς ἐμπνευστὴς τῆς δημιουργίας τοῦ θεολογικοῦ αὐτοῦ ἀντι-συνδέσμου, ὁ πρωτεργάτης τῶν ἀκυρωθέντων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικά, καθηγητὴς Σταῦρος Γιαγκάζογλου. Τὸ σχετικὸ Δελτίο Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μᾶς ἐνημερώνει ὅτι ἐκτὸς τῶν ἄλλων συζήτησαν καὶ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν! 
Ἀλήθεια, μὲ τοὺς πρωτεργάτες τῆς ἀντισυνταγματικότητας τῶν "νέων Θρησκευτικῶν" ἀποφάσισε νὰ συζητήσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιὰ τὰ Θρησκευτικά; Μήπως ζήτησε καὶ ὁδηγίες ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ σχεδιασμοῦ τῶν "νέων Θρησκευτικῶν" γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ κάνει ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς; Ἢ μήπως σκέφτεται νὰ τὸν θέσει ἐπικεφαλῆς σὲ κάποια ἐπιτροπὴ ἀπὸ αὐτὲς πού συνηθίζει νὰ συγκροτεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅταν θέλει νὰ....

Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὕδρας Σπετσῶν & Αἰγίνης διυλίζουν τὸν κώνωπα καὶ καταπίνουν την κάμηλον

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης δημοσίευσε τὴν κάτωθι καταδικαστικὴ ἀνακοίνωση ἐναντίον δύο γενναίων κληρικῶν της, κατόπιν μεταβάσεως αὐτῶν στὴν Οὐκρανία, ἐπειδὴ διέπραξαν τὸ «μέγα ἔγκλημα» νὰ συλλειτουργήσουν μὲ τὸν κανονικὸ Μητροπολίτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ. Ὀνούφριο καὶ νὰ προβοῦν σὲ δηλώσεις στήριξης τῶν ἐκεῖ διωκόμενων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ ὄχι ἁπλὰ νὰ προσκυνήσουν ὅπως δήλωσαν στὶς αἰτήσεις τους.
Δὲν εἴδαμε τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὕδρας Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης νὰ καταδικάζει τὰ βλάσφημα συλλείτουργα Ὀρθοδόξων καὶ σχισματικῶν ποὺ λαμβάνουν χώρα τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν Ἑλλάδα καὶ κατασκανδαλίζουν τοὺς Ὀρθοδόξους, προφανῶς διότι αὐτὰ ἔγιναν κατόπιν ἐγκρίσεως μίας «Ἀρχῆς»!!
Διερωτώμεθα ἂν ἡ Μητρόπολη Ὕδρας Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης θὰ ἔβγαζε παρόμοια...

π. Γεώργιος Σχοινᾶς «Δόξα τῷ Θεῷ» (17-9-2019)


Δίψα Θεοῦ: Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου, «Ὁ ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης», Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας
Διψᾶ ἡ ψυχή μου τὸν Κύριο καὶ μὲ δάκρυα Τὸν ζητῶ. Πῶς νὰ μὴ Σὲ ζητῶ; Σὺ μὲ ζήτησες πρῶτος καὶ μοῦ ἔδωσες νὰ γευθῶ τὴν γλυκύτητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἡ ψυχή μου Σὲ ἀγάπησε ἕως τέλους.
Βλέπεις, Κύριε, τὴ λύπη καὶ τὰ δάκρυά μου... Ἂν δὲν μὲ προσείλκυες μὲ τὴν ἀγάπη Σου, δὲν θὰ Σὲ ζητοῦσα ὅπως Σὲ ζητῶ. Ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα Σου τὸ Ἅγιο μοῦ ἔδωσε τὸ χάρισμα νὰ Σὲ γνωρίσω καὶ χαίρεται ἡ ψυχή μου, γιατί Σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου καὶ Σὲ διψῶ μέχρι δακρύων.
Ποθεῖ ἡ ψυχή μου τὸν Θεὸ καὶ Τὸν ζητῶ, μὲ δάκρυα. Εὔσπλαχνε Κύριε, Σὺ βλέπεις τὴν πτώση μου καὶ τὴ θλίψη μου. Ταπεινὰ ὅμως παρακαλῶ τὸ ἔλεός Σου: Χορήγησέ μου, τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. Ἡ θύμησή της ὁδηγεῖ τὸ νοῦ μου νὰ ξαναβρῆ τὴν εὐσπλαχνία Σου.
Κύριε, δῶσε μου πνεῦμα ταπεινώσεως, γιὰ νὰ μὴ ξαναχάσω τὴ χάρη Σου καὶ ξαναρχίσω νὰ τὴν θρηνῶ, ὅπως θρηνοῦσε ὁ Ἀδὰμ γιὰ τὸν παράδεισο καὶ τὸν Θεό.
Τὸν πρῶτο χρόνο τῆς ζωῆς μου στὸ Μοναστήρι, ἡ ψυχή μου γνώρισε τὸν Κύριο ἐν Πνεύματι Ἁγίω.
Πολύ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Κύριος• αὐτὸ τὸ ἔμαθα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα πού μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Του. Ἐγέρασα καὶ ἑτοιμάζομαι γιὰ τὸ θάνατο καὶ γράφω τὴν ἀλήθεια ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν λαό. Τὸ Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, πού μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος, θέλει νὰ σωθοῦν ὅλοι, νὰ γνωρίσουν...

Ἡ μαζικὴ παράνομη μετανάστευση ἀπειλεῖ τὸν Ἑλληνισμὸ

Γράφει ὁ Κώστας Γρίβας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Γεωπολιτικῆς 
στὴν Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων
Τὸ προηγούμενο ἄρθρο τοῦ γράφοντος ἀναφορικὰ μὲ τὶς ὕποπτες ρίζες τῆς ἀντίληψης τῶν «ἀνοικτῶν συνόρων» καὶ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχει τὸ φαινόμενο τῆς μαζικῆς μετανάστευσης στὴν ὑπόσταση τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀντιμετωπίστηκε, ὅπως ἀναμενόταν, μὲ τὶς συνήθεις στερεοτυπικὲς ἀντιδράσεις. Ὁ πυρήνας τῆς σκέψης τῶν περισσότερων ἀπὸ ὅσους ἀντιδροῦν σὲ ἀνησυχίες σὰν αὐτὲς ποὺ ἐξέφραζε τὸ ἄρθρο, θὰ μποροῦσε νὰ συμπυκνωθεῖ στὴν ἀντίληψη ὅτι ἡ αἰτία γιὰ τὴ μαζικὴ παράνομη μετανάστευση πρὸς τὴν Εὐρώπη εἶναι ἡ ἐπιθετικὴ πολιτικὴ τῆς Δύσης, ἡ ὁποία τόσο στὸ παρελθόν, διὰ τῆς Ἀποικιοκρατίας ὅσο καὶ σήμερα διὰ ἐπεκτακτικῶν πολέμων, ἔχει ἀποδομήσει πολλὲς χῶρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔρχονται οἱ μετανάστες.
Οἱ εὐθύνες αὐτὲς φυσικὰ ὑπάρχουν. Ὅμως, ὅπως ὑποστήριξε ὁ γράφων στὸ προηγούμενο ἄρθρο του στὸ SLpress, ἡ σημερινὴ ἀντίληψη περὶ ἀνοιχτῶν συνόρων ἀποτελεῖ ἑνιαῖο μέγεθος μὲ τὶς ἀντιλήψεις ποὺ προώθησαν τὴν Ἀποικιοκρατία, ἐνῶ οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ Ἰράκ, τῆς Λιβύης καὶ τῆς Συρίας ὑποστηρίχθηκαν ἐν πολλοῖς ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους ποὺ....

23 Σεπ 2019

Προσπάθεια νὰ συρθεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας στὴν «τακτικὴ Γαβρόγλου» γιὰ τὴν νέα ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικὰ»
Μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν νέων ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ μέ τὶς ὁποῖες ἀκυρώνονται τὰ Θρησκευτικὰ Γαβρόγλου, ἡ βαρύτητα τώρα πέφτει στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ συμμορφωθεῖ πρὸς αὐτές.
Καὶ ἐνῶ ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας ἀπουσιάζει στὴν Ἀμερική, κάποιοι προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν κλίμα καὶ νὰ προετοιμάσουν τὰ πράγματα ὥστε ὅταν ἡ Ὑπουργὸς ἐπιστρέψει καὶ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα, νὰ τῆς προταθεῖ μία λύση «τύπου Γαβρόγλου» γιὰ τὸ ὅλο ζήτημα. Οὐσιαστικὰ δηλαδὴ μεθοδεύουν μία νομικίστικη παράκαμψη τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ. Γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ σχεδίου τους διαρρέουν μάλιστα πρὸς τὰ μέσα ἐνημέρωσης δῆθεν ἔγκυρες πληροφορίες, ἀνωνύμως, γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο προσανατολίζεται τὸ Ὑπουργεῖο νὰ...

Ἅγιος Παΐσιος: «Πῶς ἦταν οἱ νέοι τότε καὶ πῶς εἶναι σήμερα. Ἂν ἦταν τὰ σημερινὰ παιδιά τότε, θὰ εἶχαν κάψει τὴν Λάρισα, ὅλη τὴν Θεσσαλία, ὅλη τὴν Μακεδονία!»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», 
Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικὰ Θεσσαλονίκης.
…Τὸν Μάρτιο τοῦ 1950, ὁ Ἀρσένιος ἀπολύθηκε ἀπὸ τὸν στρατὸ …πῆρε τὸ τραῖνο γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη, τὸ ὁποῖο ἦταν γεμάτο στρατιῶτες, διότι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶχαν ἀπολυθῆ πολλὲς κλάσεις μαζί. Ὅταν τὸ τραῖνο ἔφθασε βράδυ στὴν Λάρισα, οἱ στρατιῶτες πῆγαν νὰ διανυκτερεύσουν στὰ Κέντρα Διερχομένων, ἀλλὰ ἦταν γεμάτα. Πῆγαν μετὰ στὰ ξενοδοχεῖα, ἀλλὰ ἐκεῖ δὲν τοὺς δέχονταν, γιὰ νὰ μὴ λερώσουν τὶς κουβέρτες. Τελικά, ἐπειδὴ ἔκανε πολὺ κρύο, ἕνας ἀξιωματικὸς συνεννοήθηκε μὲ τὸν σταθμάρχη νὰ μείνουν μέσα στὰ τραῖνα, τὰ ὁποῖα ὅλο τὸ βράδυ ἔκαναν μανοῦβρες. Ὅταν τὴν ἄλλη μέρα ἔφθασαν στὴν Θεσσαλονίκη, καὶ ἐκεῖ τὰ Κέντρα Διερχομένων ἦταν γεμάτα, καὶ τὰ ξενοδοχεῖα δὲν τοὺς δέχονταν. Ἔτσι, ὅσοι στρατιῶτες ἔπρεπε τὴν ἑπόμενη μέρα νὰ ταξιδέψουν γιὰ τὸν τόπο τους, ξημέρωσαν στὸν δρόμο.
Ἀναφερόμενος ὁ Ὅσιος Παΐσιος στὸ γεγονὸς αὐτό, λίγους μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμησή του, εἶπε:...

Ἡ Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους ζητᾶ τὴν ἀνάκληση τῶν προγραμμάτων Φίλη - Γαβρόγλου καὶ τῶν Φακέλων Μαθήματος!

Ἡ Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους - Ἄθω, ἀπέστειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, μετὰ τὶς νέες ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Στὴν Ἐπιστολὴ τους οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες ζητοῦν ἀπὸ τὴν Ὑπουργὸ νὰ ἀνακαλέσει τὰ ὑπάρχοντα προγράμματα σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ νὰ ἀποσυρθοῦν οἱ διανεμηθέντες Φάκελοι Μαθήματος Θρησκευτικῶν. 
Διαβάστε τὴν ἐπιστολὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων…

Ὁ Κολοκοτρώνης γιὰ τὴν Παιδεία καὶ οἱ τωρινοὶ Νενέκοι

Γράφει ὁ Νατσιὸς Δημήτρης, δάσκαλος-θεολόγος, Κιλκὶς
Ὁ συριζαίος μέλος τῆς ΕΛΜΕ Κερκύρας, χημικὸς καθηγητής, ὁ καντιποτένιος ποὺ μαγάριζε Κολοκοτρώνη καὶ Παῦλο Μελά, ἐπανέλαβε αὐτὰ ποὺ τόσα χρόνια κυκλοφοροῦν στὰ πανεπιστημιακὰ ἀμφιθέατρα ἀπὸ τοὺς νεοταξίτες λέκτορες, «ἰνστρούχτορες» τῆς ἀριστερᾶς. Εἶναι τὰ διαπιστευτήρια γιὰ προαγωγὲς καὶ ἀνέλιξη. Ὅποιος ροκανίζει τὰ θεμέλια τῆς πατρίδας εἶναι «ὁ ἄνθρωπός τους». Ὅσοι σκύβουμε καὶ προσκυνοῦμε τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ Γέρου τοῦ Μοριὰ διδάσκουμε τὴν ἀλήθεια, γιατί σεβόμαστε τοὺς μαθητές μας, γι’ αὐτὸ τὰ παιδιὰ μᾶς ἀγαποῦν καὶ μᾶς θυμοῦνται διὰ βίου.
Θά συλλέξουμε, στὸ παρὸν κείμενο, ὅσα σπουδαῖα καὶ τιμαλφῆ εἶπε ὁ Γέρος τοῦ Μοριὰ γιὰ τὴν Παιδεία καὶ τὰ παιδιά. Θὰ σκύψουμε κάτω, ὄχι ἀπὸ τὴν πένα, αὐτὴν δὲν τὴν κάτεχε, ἀλλὰ...

22 Σεπ 2019

Οὔτε μία ὥρα τὸ ἀντισυνταγματικὸ βιβλίο στὴν τάξη

Χαράλαμπου Ἂνδραλη, δικηγόρου
Οἱ δύο προηγούμενοι ὑπουργοὶ παιδείας, κύριοι Φίλης καὶ Γαβρόγλου, μὲ ἔντονη πικρία μετὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ ποὺ ἀκυρώνουν ἐκ νέου τὰ προγράμματά τους, μίλησαν πάλι γιὰ σκοταδισμὸ καὶ ὀπισθοχώρηση, τὰ χιλιοειπωμένα συνθήματα ποὺ καλύπτουν τὴν ἔνδεια τῶν ἐπιχειρημάτων τους.
Βεβαίως ὁ κ. Γαβρόγλου, καμία μεταμέλεια δὲν ἔδειξε γιὰ τὴν ἀπάτη τῶν «νέων» προγραμμάτων. Μὲ τὸν κομπιναδόρικο τρόπο τῆς ἀλλαγῆς ἀριθμοῦ πρωτοκόλλου στὰ ἴδια προγράμματα, προσπάθησε νὰ ὑπερβεῖ τὶς ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης, ἐπιδεικνύοντας ἀσέβεια στὴ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν, κατὰ τὴν τακτικὴ τῶν δικτατορικῶν καθεστώτων τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ.
Ἡ σημερινὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου «μελετάει» ἀκόμα τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, τὶς...

ΣτΕ ἢ Σόρος;

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου
Τὸ ἐρώτημα πλέον τίθεται ὠμὰ καὶ ξεκάθαρα: τὸ ἑλληνικὸ κράτος ὑπακούει στοὺς νόμους καὶ τὴν δικαιοσύνη πού τὸ ἴδιο ἔχει θεσπίσει ἢ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἱδρύματος Σόρος; Πολὺ φοβοῦμαι ὅτι ἰσχύει τὸ δεύτερο. Δηλαδὴ ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων στὴν Ἑλλάδα γίνονται σεβαστὲς καὶ ἐφαρμόζονται μόνον ἐφόσον συμπίπτουν μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς Νέας Τάξης τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τοῦ Σόρος. Ὅταν ὅμως τύχει, ἀπὸ λάθος θές, ἀπὸ κακιὰ στιγμή, ἀπὸ τὴν τελευταία ρανίδα συνειδήσεως ποὺ ἔχει ἀπομείνει σὲ κάποιους δικαστὲς καὶ οἱ ἀποφάσεις δὲν συνάδουν μὲ τὶς ἀρχὲς τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου τούτου, τότε τόσο τὸ χειρότερο γιὰ τὶς ἀποφάσεις: θὰ μείνουν ἀνεφάρμοστες. Γιά νὰ θυμηθοῦμε καλύτερα τὰ πράγματα, ἴδια ἀπόφαση εἶχε ἐκδώσει καὶ πρὸ διετίας περίπου τὸ ΣΤΕ ἀκυρώνοντας τὰ καμπαλιστικὰ θρησκευτικά τοῦ Φίλη. Τότε ὁ ντονμέδικης συνείδησης διάδοχός του τί εἶχε κάνει; Εἶχε μήπως ἐφαρμόσει τὴν ἀπόφαση; Ὄχι, βέβαια! Εἶχε βάλει τὰ ἴδια βιβλία, τὴν ἴδια προερχόμενη ἀπὸ τὴν καμπαλιστικὴ θεολογία ὕλη, σὲ ἄλλο ἀριθμὸ ΦΕΚ καὶ μὲ αὐτὸ τὸ....

Τῇ 22α Σεπτεμβρίου μνήμη τῶν ἁγίων εἴκοσιν ἓξ ὁσιομαρτύρων Ζωγραφιτῶν, τῶν ἐλεγξάντων τοὺς Λατινόφρονας Μιχαὴλ τὸν βασιλέα Παλαιολόγον Η' καὶ τὸν Πατριάρχην Ἰωάννην τὸν Βέκκον

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας», Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Οἱ Ζωγραφίτες Ὁσιομάρτυρες
Ἐπειδὴ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν τὸ προπύργιο καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀνατολή, οἱ Λατίνοι (παπικοὶ) θέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσουν καὶ σ΄ αὐτὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Μπῆκαν λοιπὸν τὸ 1280 στὸ Ὅρος μὲ στρατιωτικὴ δύναμη, κι ἐπιδόθηκαν στὸ ἔργο τους ἄλλοτε μὲ ὑποσχέσεις καὶ χρήματα, κι ἄλλοτε μὲ ἀπειλές, βιαιότητες καὶ μαρτύρια. Μερικοὶ δειλοὶ ὑπέκυψαν. Οἱ περισσότεροι ὅμως μοναχοὶ ἀρνήθηκαν τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα ὡς τοποτηρητοῦ τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ τὰ σαθρά του δόγματα, γι΄ αὐτὸ ἐπισφράγισαν μὲ τὸ αἷμα τὴν ὁμολογία τους. Σ΄ αὐτὴ τους τὴν προσπάθεια οἱ Λατίνοι εἶχαν δυστυχῶς συνεργοὺς τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Παλαιολόγο καὶ τὸν πατριάρχη Ἰωάννη Βέκκο.
Ἀφοῦ ἔκαναν ὅ,τι ἔκαναν στὶς ἄλλες μονές, πέρασαν τελευταία κι ἀπὸ τὴ μονὴ τοῦ Ζωγράφου. Ἐκείνη τὴν περίοδο ἀσκήτευε κοντὰ στὸ μοναστήρι ἕνας μοναχός, ποὺ εἶχε τὴ συνήθεια νὰ διαβάζει πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς....

21 Σεπ 2019

Ὁ Πάπας συνεχάρη τὸν Τσίπρα γιὰ «Συνθήκη Πρεσπῶν» καὶ προσφυγικὸ

Μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο συναντήθηκε ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀλέξης Τσίπρας ὁ ὁποῖος τὸν εὐχαρίστησε ἀπὸ καρδιᾶς γιὰ τὴν στήριξή του στὴν Ἑλλάδα στὴν προσπάθειά της νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν προσφυγικὴ κρίση μὲ ἀνθρωπισμό. Συνάντηση ποὺ κράτησε σχεδὸν μία ὥρα εἶχε ὁ πρώην ΠΘ καὶ πρόεδρος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο.
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εὐχαρίστησε τὸν Ποντίφικα γιὰ τὶς προσπάθειές του νὰ εὐαισθητοποιήσει τὴ διεθνῆ κοινὴ γνώμη γιὰ τὴν ἀνάγκη  ἀντιμετώπισης τῆς προσφυγικῆς/μεταναστευτικῆς κρίσης μὲ ἀνθρωπισμό, γιὰ τὴ στήριξη τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Λέσβο τὶς δύσκολες ἐκεῖνες στιγμές, καθὼς καὶ γιὰ τὰ θερμά του λόγια πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ πρόσωπό του.
Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἐξέφρασε τὴ σταθερὴ στήριξή του στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τὴν στάση ποὺ ἐπιδεικνύει καθημερινά, ἐνῶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ συνεχάρη τὸν πρώην ΠΘ γιὰ τὶς προσπάθειές του. Ἐπανέλαβε ὅτι τοῦ ἔχουν μείνει χαραγμένα βαθιὰ στὴ μνήμη καὶ στὴ ψυχὴ ὅσα εἶδε στὴ Λέσβο, ἀλλὰ καὶ ἡ φράση τοῦ ΑΤ ποὺ συχνὰ μνημονεύει ὅτι "τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι πιὸ σημαντικὰ ἀπὸ....

«Παραφωνίες» μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Σχόλιο τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικά»
Δὲν θὰ κάνουμε πρὸς τὸ παρὸν κάποια μακροσκελῆ ἀνάλυση τῶν χθεσινῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτE γιὰ τὰ Θρησκευτικά. Ἄλλωστε δὲν ἔχει ἀκόμη δοθεῖ στὴ δημοσιότητα τὸ πλῆρες κείμενο τῶν ἀποφάσεων.
Παρακολουθοῦμε ὡστόσο στενὰ τὶς ἐξελίξεις. Καὶ ἀναμένουμε τὴν ἐπίσημη τοποθέτηση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
Ἀπὸ χθὲς πάντως στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀλλὰ καὶ σὲ γνωστὲς γιὰ τὴν πολεμικὴ ἐναντίον τῶν Θρησκευτικῶν ἰστοσελίδες ἀναρτῶνται σχόλια καὶ ἀναλύσεις τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτE ποὺ εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἀνακρίβειες, παραπληροφόρηση, παράλογες προσεγγίσεις καὶ ἀπόψεις ποὺ προκαλοῦν γέλιο καὶ κλάμα μαζί. Καὶ δὲν εἶναι μόνο ἐκεῖνος ὁ «παράφωνος» ἐπίσκοπος τῆς Θράκης ποὺ ἔσπευσε νὰ κάνει δῆθεν αὐτοκριτικὴ ἀλλὰ μᾶλλον κριτικὴ καὶ μάλιστα σὰν νὰ μὴν διδάχτηκε τίποτε ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ. Εἶναι καὶ οἱ «ἐμπειρογνώμονες» ποὺ ἐκπόνησαν τὰ ἀκυρωθέντα Προγράμματα Σπουδῶν, κι ὁ ἐπικεφαλῆς τους καὶ οἱ συνεργάτες του, οἱ θεολόγοι τοῦ ΚΑΙΡΟΥ καὶ οἱ φίλοι τους, ποὺ ἀπὸ τὴ μία «πενθοῦν», δίνουν «συλλυπητήρια» στοὺς θεολόγους, γιὰ τὴν «ἄνοιξη τῆς Πράγας» ποὺ χάθηκε ἢ γιὰ τὶς «ἑρπύστριες» ἀπὸ τὶς ὁποῖες πλέον μόνο ὁ Θεὸς μᾶς σώζει καὶ....

Σχολεῖα: Τὸ σχέδιο Kissinger παραμένει

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὀσιολογιώτατο π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV (Κυριακὴ 22 Σεπτεμβρίου 2019).

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.