31 Μαΐ 2023

Φθηνὰ fake news κατὰ τῆς «ΝΙΚΗΣ». Θύματα (;) ἀκόμη καὶ σημαίνοντες δημοσιογράφοι

Δελτίου Τύπου τῆς ΝΙΚΗΣ
Κυκλοφόρησε εὐρέως fake, κακόβουλη καὶ συκοφαντικὴ ἀπεικόνιση ποὺ δόλια παραχαράσσει καὶ ἀλλοιώνει τὶς θέσεις τῆς ΝΙΚΗΣ.
Πρόκειται γιὰ ἄλλη μία δόλια ἐνέργεια, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει τὴν ἔλλειψη πραγματικῶν ἐπιχειρημάτων ὅλου τοῦ συστήματος ποὺ λυσσαλέα μᾶς πολεμᾶ. Μάλιστα, στὴν ἀνήθικη αὐτὴ προσπάθειά του, τὸ σύστημα δὲν διστάζει νὰ ἐμπαίζει ἀκόμη καὶ τὴν ἀνθρώπινη ψυχή.
Πρόκειται γιὰ παράφραση παλαιότερης κακοπροαίρετης ἀνάρτησης (πηγή: lifo), ἡ ὁποία δυστυχῶς ἀναπαράχθηκε καὶ ἀπὸ σημαίνοντα πρόσωπα...

Σύγχρονοι (Ἅγιοι) Γέροντες καὶ οἱ Μυστικὲς Εὐχὲς

Ἐπιμέλεια Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου
Κατὰ τὴν ἀρχαῖαν καὶ ζῶσαν παράδοσιν, οἱ Μυστικὲς Εὐχὲς τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναγινώσκονται μυστικῶς1 ὑπὸ τῶν ἱερέων, ὅπως παραδέχεται καὶ ἕνας ἐκ τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ἐκφώνου2 ἀναγνώσεως τῶν Εὐχῶν, ὁ μακαριστός Φουντούλης (μαθητὴς τοῦ ἐπίσης ὑποστηρικτοῦ καὶ πρωτοπόρου μακαριστοῦ Τρεμπέλα3), ὁ ὁποῖος ἀναφέρει γιὰ τὴν ἐπικρατοῦσα τάξη στὴν Ἐκκλησία: «Ἔχει ὅμως δημιουργηθεῖ ἀπὸ αἰώνων παράδοση ὡς πρὸς τὴ μυστικῶς ἀνάγνωση τῶν Εὐχῶν καὶ αὐτὴ σήμερα εἶναι ἡ γενικῶς κρατοῦσα σ’ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τάξη»4,5.
Εἰδικὰ στὸ Ἅγιον Ὄρος ἡ Μυστικὴ Παράδοσις τῶν Εὐχῶν εἶναι παγιωμένη (δὲν λέγονται εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ6), ἰδίως στὶς προηγούμενες γενεές, ὡς θὰ δοῦμε καὶ ἀπὸ τοὺς Ἁγιορείτες γέροντες ποὺ παραθέτουμε στὴν συνέχεια.
Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ δοῦμε πληροφορίες περὶ συγχρόνων, κυρίως Ἁγιορειτῶν, γερόντων (ὀρισμένων ἤδη Ἁγίων) καὶ τῶν Μυστικῶν Εὐχῶν7,8,9...

"Ὅταν ὑπάρχει προσευχή, νηστεία καί ἀσκητικότητα δέν ὑπάρχει ἐχθρός γιά ἕνα τόπο"

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος
Στίς ἀρχές τοῦ 451 ὁ Ἀττίλας καί ἡ ὀρδή τῶν βαρβάρων Οὔννων πλησίαζε στό Παρίσι, λεηλατῶντας καί ἀφανίζοντας τά πάντα. Οἱ κάτοικοι τῆς πόλης πανικόβλητοι ἤθελαν νά φύγουν καί ἡ μόνη πού τούς κράτησε ἦταν μόνο ἡ Γενοβέφα.
Ἔδωσε πίστη καί κουράγιο διατηρῶντας τήν ψυχραιμία τους καί συγκέντρωσε τίς γυναῖκες στούς ναούς καί τούς εἶπε "κοιτᾶξτε ὁ ἐχθρός ἔρχεται, εἶναι πολύ ἰσχυρός, ἔχει ὅπλα καί δύναμη καί εἶναι βάρβαρος καί ἄγριος καί ἐμεῖς δέν ἔχουμε τίποτε". Αὐτό τό γνωστό μοντέλο, ἕνα πρᾶγμα ἔχουμε ἐμεῖς, προσευχή καί...

Ἡ ζωή ἑνός Πρίγκιπα (Βιβλιοπαρουσίαση)

Τῆς Εὐαγγελίας Κ. Λάππα
Στίς 29 Μαΐου 2023, ἡμέρα ἀνάμνησης τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης ἀπό τούς Τούρκους, κυκλοφόρησε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀπό τίς Ἐκδόσεις Πελασγός τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα, τό βιβλίο τῆς Εὐαγγελίας Κ. Λάππα μέ τίτλο «Ἡ ζωή ἑνός πρίγκιπα» τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στόν Βασιλέα Κωνσταντῖνο ΙΒ΄ τόν Στρατηλάτη. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του, ἐξόριστος, στό Παλέρμο, τόν ἀρχαῖο Ἑλληνικό Πανόρμο τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος (Σικελία)...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

«Εἶναι ἀνάγκη νά προσεύχεται κανείς πάντοτε καί ἀσταμάτητα, καί ἐκεῖνος πού βρίσκεται σέ θλίψη καί ἐκεῖνος πού ζεῖ μέ ἄνεση»
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

30 Μαΐ 2023

Λόγια ἀγάπης πρός τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς, Ἱεροκήρυκας
Σείς οἱ νέοι εἶστε τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας. Ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίδα μας γιά μιά κοινωνία στά πρότυπα τῶν ἁγίων καί ἡρώων πού μεγαλούργησαν καί δημιούργησαν τόν ἑλληνοχριστιανικό πολιτισμό, ἀλλά καί μέ τή φιλοσοφία, τήν ἱστορία, τή γλῶσσα πού διαπρέψαμε σέ ὅλες τίς ἐπιστῆμες. Καί σείς στοιχούμενοι ὅλων αὐτῶν τῶν σοφῶν προγόνων μας, σᾶς καμαρώνουμε βλέποντάς σας νά προοδεύετε πάντοτε στή ζωή σας.
Τώρα ἔχετε ἐξετάσεις! Δύσκολος καί ἐπίπονος ὁ ἀγῶνας σας. Δέν εἶσθε ὅμως μόνοι. Ἔχετε τούς γονεῖς σας, οἱ ὁποῖοι ἀναλώνονται μαζί μέ τή σωστή ἀνατροφή πού σᾶς δίνουν, νά ἀνταποκριθοῦν στίς σκληρές ἀπαιτήσεις τῶν ἐξετάσεων ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως καί πολύ περισσότερο μέ τή στοργή καί τήν ἀγάπη τους. Ἔχετε...

Τρομοκρατοῦν τόν κόσμο μέ τή «Νόσο Χ»: Τήν πρώτη κατά φαντασίαν «πανδημία» στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὁ ΠΟΥ καλλιεργεῖ παγκόσμιο κλίμα φόβου μιλῶντας γιά μία ὑποθετική πανδημία - Προβλέπουν πόσο «φονική» θά εἶναι χωρίς κἄν ἀκόμα νά ὑπάρχει!
Νόσος Χ - Πανδημία: Ἡ παγκόσμια ὑγειονομική δικτατορία περνάει σέ ἕνα νέο level μαζικῆς παράνοιας, ἀφοῦ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν λαῶν τῆς Δύσης πέρασαν ἐπιτυχῶς τήν προηγούμενη «πίστα» ἐκπαίδευσης. Μετά τήν ἐλαστικοποίηση τῶν προϋποθέσεων γιά τήν ἀνακήρυξη μιᾶς πανδημίας καί τήν ἐργαλειοποίηση ἑνός ἰοῦ μέ πολύ μικρή θνητότητα, τώρα περνᾶμε στήν ἀνακήρυξη μιᾶς κατά φαντασίαν πανδημίας πρίν κἄν...

Ὁ FDA ἐνέκρινε δοκιμές σέ ἀνθρώπους γιά τό ἐγκεφαλικό ἐμφύτευμα τῆς Neuralink τοῦ Μusk

Ἡ ἑταιρεία Neuralink τοῦ Elon Musk ἀνακοίνωσε τήν Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 ὅτι ἔλαβε ἔγκριση ἀπό τόν Ὀργανισμό Τροφίμων καί Φαρμάκων (FDA) γιά τή διεξαγωγή τῆς πρώτης σέ ἄνθρωπο κλινικῆς μελέτης.
«Εἴμαστε ἐνθουσιασμένοι πού ἀνακοινώνουμε ὅτι λάβαμε τήν ἔγκριση τοῦ FDA γιά νά ξεκινήσουμε τήν πρώτη μας κλινική μελέτη σέ ἄνθρωπο», ἀνέφερε ἡ ἑταιρεία σέ tweet.
Musk βοήθησε στήν ἵδρυση τῆς Neuralink, μιᾶς ἑταιρείας νευροτεχνολογίας πού ἐργάζεται γιά τήν ἀνάπτυξη ἐγκεφαλικῶν ἐμφυτευμάτων πού θά μποροῦσαν κάποια μέρα νά βοηθήσουν ἄτομα πού εἶναι παράλυτα νά περπατήσουν ξανά, καθώς καί νά βοηθήσουν σέ ἄλλα νευρολογικά προβλήματα.

Ἀπό τό 2019, ὁ Musk προέβλεπε ὅτι τό Neuralink θά...

Ἅγιος Νικόδημος Αγιορείτης: "Τί πρέπει νὰ κάνουμε, ὅταν εἴμαστε πληγωμένοι"

Ἀόρατος Πόλεμος - Κεφάλαιο ΚΖ´
Ὅταν βρίσκεσαι πληγωμένος, ἐπειδὴ ἔπεσες σὲ κάποιο ἁμάρτημα λόγῳ ἀδυναμίας σου ἢ καμιὰ φορὰ μὲ τὴν θέλησί σου γιὰ κακό σου, μὴ δειλιάσῃς· οὔτε νὰ ταραχθῇς γι᾿ αὐτό, ἀλλὰ ἀφοῦ ἐπιστρέψης ἀμέσως στὸ Θεό, μίλησε ἔτσι· «Βλέπε, Κύριέ μου· ἔκανα τέτοια πράγματα σὰν τέτοιος ποὺ εἶμαι· οὔτε ἦταν δυνατὸ νὰ περίμενες καὶ τίποτα ἄλλο ἀπὸ ἐμένα τὸν τόσο κακοπροαίρετο καὶ ἀδύνατο, παρὰ ξεπεσμὸ καὶ γκρέμισμα».
Καὶ ἐδῶ, ξευτελίσου στὰ μάτια σου ἀρκετὴ ὥρα καὶ λυπήσου μὲ πόνο καρδιᾶς γιὰ τὴν λύπη ποὺ προξένησες στὸν Θεὸ καὶ χωρὶς νὰ συγχυσθῇς, ἀγανάκτησε κατὰ τῶν αἰσχρῶν σου παθῶν, ἰδιαιτέρως δὲ καὶ μάλιστα, ἐναντίον ἐκείνου τοῦ πάθους ποὺ ἔγινε αἰτία νὰ πέσῃς· ἔπειτα πὲς πάλι· «Οὔτε μέχρι ἐδῶ θὰ στεκόμουνα, Κύριέ μου, καὶ θὰ ἁμάρτανᾳ χειρότερα, ἐὰν ἐσὺ δὲν μὲ κρατοῦσες μὲ τὴν πολὺ μεγάλη σου ἀγαθότητα».
Καὶ εὐχαρίστησέ τον καὶ ἀγάπησέ τον περισσότερο παρὰ ποτὲ θαυμάζοντας τὴν τόση μεγάλη εὐσπλαγχνία του, ὅτι καὶ...

Ἡ κοίμηση τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ (30/5/1826 †)

Σὰν σήμερα πρὶν 194 χρόνια (30/5/1826) ἐκοιμήθη ὁ Μεγάλος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς πού ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὸ Γένος. Ἄφοβος, ἀντρειωμένος! Τα λείψανὰ του ἀναπαύονται στὴν ἰδιαίτερὴ του πατρίδα τὴ Δημητσάνα στὴν ὁποία καὶ γεννήθηκε στὶς 25/3/1771 ἡμέρα Μεγάλη Παρασκευή. Ἦταν παιδὶ χαριτωμένο, νέος ἔξυπνος, σοφός, συνετός, μεγαλοπρεπής, μεγαλόψυχος, συγχωρητικὸς καὶ προπαντὸς ἄνθρωπος θυσίας, ἀγάπης καὶ προσφορᾶς. Πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἔμεινε κοντὰ στὸν Πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε΄. Σε ἐκείνον ἔγινε διάκονος καὶ κληρικός. Ἦταν τὸ δεξὶ του χέρι, ἡ ἀνάσα του καὶ ἡ ἀναπνοὴ του σὲ ὅλα τὰ δεινὰ πού πέρασε ὁ Γρηγόριος Ε΄. Το 1806 ἐξελέγη καὶ...

Ἅγιος Ἰσαάκιος Δαλμάτων ὁ Ὁμολογητής (30 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιά πολύ δύσκολη ἐποχή γιά τήν Ἐκκλησία μας ὑπῆρξε ὁ 4ος αἰῶνας, κατά τόν ὁποῖο δεινοπάθησε ἀπό τήν φοβερή αἵρεση τοῦ ἀρειανισμοῦ. Τό δυστύχημα ἦταν ὅτι ὑποστηρικτές τῆς αἱρέσεως καταστάθηκαν  καί κάποιοι βυζαντινοί αὐτοκράτορες, καταδιώκοντας τούς Ὀρθοδόξους. Τήν περίοδο αὐτή ἀναδείχτηκαν μεγάλοι Πατέρες καί ὁμολογητές, οἱ ὁποῖοι ἀντέκρουσαν τήν κακοδοξία καί ἀγωνίστηκαν γιά τήν σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη. Ἕνας ἀπό αὐτούς ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Ἰσαάκιος ὁ Ὁμολογητής καί ἡγούμενος τῆς Μονῆς Δαλμάτων.

Δέ γνωρίζουμε πολλά γιά τή ζωή τοῦ ἁγίου...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

«Εἶναι ἀνάγκη νά προσεύχεται κανείς πάντοτε καί ἀσταμάτητα, καί ἐκεῖνος πού βρίσκεται σέ θλίψη καί ἐκεῖνος πού ζεῖ μέ ἄνεση»
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

29 Μαΐ 2023

Ἀπό τήν πρώτη ἅλωση στήν τρίτη;

π. Γεώργιος Μεταλληνός
Ἐὰν ἀποφράδα ἡμέρα εἶναι ἡ 29η Μαΐου 1453, ἀφοῦ «ἡ πόλις τῶν πόλεων», ἔπεσε στὰ χέρια τῶν Τούρκων, ἐξίσου σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου 1204, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Πόλη κατακτήθηκε ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους καὶ τοὺς Φράγκους.
Μετὰ τὸ 1204 ἀρχίζει ἡ μακρὰ περίοδος τῆς πτώσης τῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ Πόλη πλέον ἦταν καταδικασμένη νὰ πέσει, νὰ πεθάνει. Τὸ κύριο χτύπημα κατὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωμιοσύνης, τῆς Ρωμανίας, γίνεται...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἐκλογικά καί ἄλλα"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 28 Μαΐου 2023]

Ἡ Ἁγία Ὑπομονὴ (29 Μαΐου), μητέρα τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καὶ τὸ θαῦμα κοντὰ στὸ Λουτράκι!

Ἡ ἁγία Ὑπομονὴ ἐμφανίσθηκε ὡς μοναχὴ σὲ κάτοικο τῶν Ἀθηνῶν ποὺ ἐργαζόταν σὲ ταξί. Τὸ σταμάτησε καὶ ζήτησε νὰ κατευθυνθεῖ πρὸς τὸ Λουτράκι. Ὁ ταξιτζὴς εἶχε καρκίνο τοῦ δέρματος στὰ χέρια του καὶ βρισκόταν σὲ μεγάλη ἀπελπισία. Καθ’ ὁδὸν ἡ μοναχὴ ποὺ φοροῦσε ἕνα κουκούλι μὲ κόκκινο σταυρὸ τὸν ρώτησε... 
"Γιατί εἶσαι μελαγχολικός"; Καὶ ἐκεῖνος δὲν δίστασε νὰ ὁμολογήσει ὅλη τὴν ἀλήθεια. Μετὰ τὸν ρώτησε ἂν θέλει νὰ τὸν σταυρώσει γιὰ νὰ γίνει καλὰ καὶ ἐκεῖνος δέχθηκε. Σὲ λίγο ὅμως τὸν ἐπίασε ὑπνηλία καὶ παρακάλεσε τὴν μοναχὴ νὰ σταθοῦν λίγο γιὰ νὰ μὴν σκοτωθοῦν. Εἶχαν φθάσει κοντὰ στὰ διόδια καὶ εὔκολα θὰ ἔβρισκαν ἄλλο ταξὶ ἂν ἐκείνη βιαζόταν.
Κάθισε στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου καὶ τὸν πῆρε ὁ ὕπνος. Ὅταν ξύπνησε διαπίστωσε ὅτι...

Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τό 1453 τό τέλος τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χασόγιας ,  Θεολόγος τοῦ Ε.Κ.Π.Α.
Στό νοῦ τῶν Ἑλλήνων ἡ ἡμερομηνία τῆς 29ης Μαΐου, καθ' ἔτος, φέρνει μνῆμες ἀπό τίς τελευταῖες στιγμές τῆς χιλιετοῦς Ἑλληνορωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (Βυζάντιο), καθώς καί τόν ἡρωικό ὅσο κι ἀπέλπιδα ἀγῶνα πού ἔδωσαν οἱ πρόγονοι μᾶς στά μισογκρεμισμένα τείχη τῆς Κωνσταντινούπολης ὅταν ἀντιμετώπισαν τόν Ὀθωμανό ἐπιδρομέα. Οἱ ὑπερασπιστές τῆς Πόλης ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ', Παλαιολόγου, ἀγωνίσθηκαν μέ αὐτοθυσία καί γενναιότητα μέχρι τέλους καί ἔπεσαν ἡρωικῶς ὑπέρ πίστεως καί...

Κωνσταντινούπολη: Ἡ ἀρχοντικὴ καὶ βασιλικὴ πολιτεία

τοῦ Φώτη Κόντογλου
Τί ἤτανε, ἀληθινά, ἐκεῖνο τὸ Βυζάντιο, ἐκείνη ἡ Κωνσταντινούπολη; Παραμυθένιος κόσμος! Ὄχι μοναχὰ ἡ ἀρχαία πολιτεία, μὰ κι ἡ καινούρια, ὣς τοῦ σουλτάν-Χαμὶτ τὰ χρόνια.
Εἶχα γνωρίσει ἕναν χριστιανὸ Ἀνατολίτη κοσμογυρισμένον, ποὺ ἔζησε πολλὰ χρόνια στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική, στὴ Λόντρα, στὸ Παρίσι, στὴ Ρώμη, στὴ Νέα Ὑόρκη.
«Ὅλες αὐτὲς οἱ μεγάλες πολιτεῖες, μοῦ ἔλεγε, εἶναι σπουδαῖες, μὰ σὰν τὴν Κωνσταντινόπολη δὲν ὑπάρχει ἄλλη στὴν οἰκουμένη, κι οὔτε βρίσκεται στὸν ντουνιὰ τέτοια ἐπίσημη ἀρχοντικιὰ καὶ βασιλικὴ πολιτεία».
Στὰ χρόνια τῶν Βυζαντινῶν «ἡ βασιλεύουσα Πόλις» θὰ εἶχε μιὰ...

«Τῆς ἁλώσεως προηγεῖται ἡ ἀποστασία καὶ τῆς ἀποστασίας ἕπεται ἡ ἅλωσις»

Ὁμιλία ποὺ ἐκφώνησε ὁ δάσκαλος κ. Σάββας Ἠλιάδης στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου στὸ Κιλκὶς τὴν Δευτέρα 29 Μαΐου 2017
Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἑρμηνεύοντας τὸν πρῶτο στίχο ἀπὸ τὸ 4ο κεφάλαιο, τῆς Ἃ΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῆς: «Τὸ δὲ Πνεῦμα ρητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονται τινὲς τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων…», γράφει: «Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὰ λέγει διὰ τοὺς ὕστερον γενομένους αἱρετικούς, (…) καὶ διὰ ὅλους τούς ἄλλους, τὸς καταγομένους ἀπὸ τὴν πονηρᾶν φατρίαν τῶν αἱρετικῶν τούτων. Βλέπε δὲ ἀγαπητέ, ὅτι ὁ Παῦλος εἶπε, πὼς οἱ αἱρετικοὶ πρῶτον ἔχουν νὰ ἀποστατήσουν ἀπὸ τὴν...

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: Ἡ πτώση τῆς Ῥωμανίας

Τὰ αἴτια τῆς πτώσης
Ἀπὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερό, ὅτι ἡ πτώση τῆς Πόλης τὸ 1453 δὲν ἔγινε ἀπροσδόκητα, οὔτε μὲ αὐτὴν ἄρχισε ἡ τουρκοκρατία. Στὶς 29 Μαΐου 1453, ὅπως εἴδαμε, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ρωμανίας ἦταν ἤδη κάτω ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τοὺς Ἄραβες καὶ τοὺς Βενετούς. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη δὲν μπόρεσε νὰ ἀναλάβει τὴν...

Ὁ τολμηρός Κρητικός Παπάς πού λειτούργησε στήν Ἁγιά Σοφιά τό 1919 !

Ἡ τελευταία λειτουργία στήν Ἁγιά Σοφιά ἔγινε τήν Τρίτη 29 Μαΐου 1453, ὕστερα ἡ Πόλη ἀλώθηκε. Κι ὅμως, ἕνα τολμηρός κρητικός παπάς, τό 1919, κατάφερε νά κάνει τό ὄνειρό του πραγματικότητα καί νά λειτουργήσει στήν Ἁγία Σοφιά.
Πρωταγωνιστῆς αὐτοῦ τοῦ συγκλονιστικοῦ γεγονότος τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς, τῆς λειτουργίας στήν Ἁγιά Σοφιά, ἦταν ἕνα ἀληθινό παλικάρι, ἕνα βλαστάρι τῆς λεβεντογέννας Κρήτης, ὁ παπά – Λευτέρης Νουφράκης ἀπό τίς Ἅλωνες Ρεθύμνου.
Ὁ πάπα-Λευτέρης Νουφράκης ὑπηρετοῦσε ὡς στρατιωτικός ἱερέας στή Β’ Ἑλληνική Μεραρχία, μία ἀπό τίς δύο Μεραρχίες πού συμμετεῖχαν στίς ἀρχές τοῦ 1919 στό «συμμαχικό» ἐκστρατευτικό σῶμα στήν Οὐκρανία. Η Μεραρχία αὔτη στό δρόμο πρός τήν Οὐκρανία στάθμευσε γιά λίγο στήν…

Ἡ Ἁγία Ὑπομονή (29 Μαΐου †)

Ἡ Ἁγία Ὑπομονή, κατά κόσμον Ἑλένη Δραγάση, καί ἀργότερα, ὡς σύζυγος τοῦ Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου, «Ἑλένη ἡ ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ αὐγοῦστα καί αὐτοκρατόρισσα τῶν Ρωμαίων ἡ Παλαιολογίνα», ἦταν κόρη τοῦ Κωνσταντίνου Δραγάση, ἑνός ἀπό τούς πολλούς ἡγεμόνες – κληρονόμους τοῦ μεγάλου Σέρβου κράλη (=βασιλιᾶ) Στεφάνου Δουσάν. Καταγόταν ἀπό βασιλική καί εὐλογημένη γενιά. Στούς προγόνους τῆς συγκαταλέγονται ἄνθρωποι πού ἁγίασαν (π.χ. ὁ Στέφανος Νεμάνια, σέρβος βασιλέας καί κτίτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους = ὅσιος Συμεών ὁ Μυροβλύτης). Ὁ Κωνσταντῖνος Δραγάσης ἀνέλαβε τήν ἡγεμονία τοῦ σημερινοῦ βουλγαρικοῦ τμήματος τῆς βόρειο – ἀνατολικῆς Μακεδονίας, στήν περιοχή μεταξύ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

«Γνώριζε ὅτι χωρίς πειρασμούς βρίσκεσαι μακριά ἀπό το δρόμο τοῦ Θεοῦ καί δέν περπατᾶς στά ἴχνη τῶν ἁγίων»
Ἅγιος Ἰσαάκ ό Σῦρος

28 Μαΐ 2023

Ὅταν ὁ Καντιώτης προσκάλεσε τὸν Ἅγιο Πορφύριο στὴν Βουλὴ νὰ τελέσει ὄχι ἁγιασμό, ἀλλὰ ἐξορκισμό!

Σήμερα πραγματοποιήθηκε ὀρκωμοσία τῆς νέας Βουλῆς. Γι΄ αὐτὸ θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε ἕναν ἐπίκαιρο λόγο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη. Στὸ συγκεκριμένο βίντεο ποὺ δημιουργήσαμε, ὁ πατήρ Αὐγουστίνος μιλάει γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολιτικούς. Ἐξηγεῖ ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ κοινοβούλιο δὲν χρειάζεται πλέον ἁγιασμὸ ἀλλὰ ἐξορκισμὸ γιὰ νὰ φύγουν τὰ δαιμόνια ποὺ ἔχουν φωλιάσει στὴν καρδιὰ τῆς Ἑλλάδος. Εἶχε προσκαλέσει μάλιστα τὸν Ἅγιο Πορφύριο νὰ πραγματοποιήσει τὸν Ἐξορκισμὸ ποὺ εἶχε παρρησία στὸν Θεό!
Δεῖτε τὸ ἀποκαλυπτικὸ βίντεο…

Ἡ ἀπάντηση τῆς ΝΙΚΗΣ στὶς ὕβρεις περὶ «χριστεμπορίου»

Τὸ Κίνημα ΝΙΚΗ κατηγορεῖται ἀπὸ ποικίλους «καλοθελητὲς» ὅτι ἐπιδίδεται τάχα σὲ «χριστεμπόριο», ὅτι δῆθεν ἐμπλέκει τὴν Πίστη μὲ τὴν πολιτική, ὅτι τοὺς ἀξίζει νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς «Χριστιανοταλιμπᾶν».
Διάφορα συστημικὰ καὶ παρασυστημικὰ ΜΜΕ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ εἶδαν τὴν ὑπολογίσιμη ἀπήχηση τῆς ΝΙΚΗΣ στὸν ἑλληνικὸ λαό, ἐπιδόθηκαν σὲ αὐθαίρετες, ψευδεῖς καὶ ἀναπόδεικτες κατηγορίες ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὑποτιθέμενη σχέση της μὲ τὴν Ἐκκλησία. Ἀξιοσημείωτο μάλιστα καὶ ἐνδιαφέρον εἶναι, ὅτι δὲν συνεννοοῦνται τουλάχιστον μεταξύ τους, καθὼς κατηγοροῦν τὴ ΝΙΚΗ γιὰ ἐντελῶς ἀντιφατικὲς κατηγορίες – μία ὅτι εἴμαστε «παλαιοημερολογιτικὸ κόμμα», τὴν ἄλλη ὅτι ἔχουμε τὴν στήριξη διαφόρων Μητροπολιτῶν, ἀκόμη καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου!
Φυσικά, αὐτὲς οἱ φῆμες εἶναι παρόμοιας ἀστειότητας μὲ ἐκεῖνες ποὺ ὑποστήριζαν ὅτι πίσω ἀπὸ τὴ ΝΙΚΗ βρίσκονται ἐφοπλιστὲς καὶ μάλιστα ἕνας τοῦ ὁποίου...

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ «Ἁγια-Σοφιὰ» τῆς οἰκουμένης

Γράφει ὁ Πρόεδρος τῆς «
Νίκης» Δημήτριος Νατσιὸς, δάσκαλος - Κιλκὶς
«Θρῆνος κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς καὶ στεναγμὸς καὶ λύπη,
Θλίψις ἀπαραμύθητος ἐπεσεν τοῖς Ρωμαίοις.
Ἐχάσασιν τὸ σπίτιν τους, τὴν Πόλιν τὴν ἁγία,
τὸ θάρρος καὶ τὸ καύχημα καὶ τὴν ἀπαντοχήν τους».
Ἔχουμε πλούσια καὶ ὡραία ἱστορία. Εἶναι παιδαγωγὸς τὰ παθήματα τοῦ λαοῦ μας. Καὶ τὰ μεγαλεία καὶ οἱ ἀθλιότητες. Τὸ ἱστορικὸ ὑφαντό μας ἔχει καὶ τὰ τσαλακώματα καὶ τοὺς λεκέδες του «ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων εἰ», γιατί δὲν ἀλλάζει ἡ φύση τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸν Θουκυδίδη. Μία περίοδος ποὺ ἐνδιαφέρει τὴν τωρινὴ ἐποχὴ εἶναι ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. Γιατί φτάσαμε σ’ αὐτήν; Γιατί δὲν ἀπετράπη; Ποιοὶ παράγοντες συνετέλεσαν ὥστε νὰ ἁπλωθεῖ πάνω ἀπὸ τὸ Γένος ἡ φρικτὴ Τουρκοκρατία; Ὑπάρχουν ὁμοιότητες μὲ τὸ σήμερα; Ἀπαριθμῶ:...

Εὐχῆς ἔργον, δικά της σχολεῖα ἡ Ἐκκλησία

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης,  Δάσκαλος - Κιλκίς
Τὸ παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε πρὶν ἀπὸ ὀκτὼ περίπου χρόνια. Μὴν μᾶς ξεγελᾶ ὁ τίτλος, λοιπόν. Εἶναι περισσότερο ἐπίκαιρο, ἀπ᾿ ὅ,τι τὴν περίοδο ἐκείνη - καθόσον σήμερα συμβαίνουν φοβερὰ πράγματα - ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ὁποίων ὅμως ἦταν μόνο θέμα παρέλευσης τοῦ χρόνου. Ἂν σήμερα δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ δράση, γιὰ ἔργα, τότε οἱ συνεχεῖς ἐπισημάνσεις, διαμαρτυρίες καὶ καταγγελίες θὰ πέφτουν ἀκόμη περισσότερο στὸ κενό!

Τὸ μόνο ποὺ ἀλλάζει ἀπὸ ὅλο τὸ μήνυμα - ποὺ εἶναι καὶ τὸ οὐσιῶδες - εἶναι πὼς δὲν ἀπευθύνεται πλέον στὴν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ λόγοι, γιὰ κάθε λογικῶς σκεπτόμενο, εἶναι προφανεῖς. Δὲν ἔχουν τὶς προυποθέσεις οὔτε παρέχουν τὰ ἐχέγγυα γιὰ μία τέτοια παλικαρίσια ἀπαγκίστρωση ἀπὸ τὶς πολλαπλὲς καὶ μὴ ἀναστρέψιμες - δυστυχῶς - δεσμευτικὲς ἐξαρτήσεις τους...

Ἡ τρέχουσα δίωξη εἶναι ἀναγκαία γιὰ νὰ λάμψουν νέοι Ἅγιοι στὴν Οὐκρανία τοῦ Κιέβου Ὀνουφρίου

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου τῆς Κυπριακῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Νεόφυτος μοιράστηκε τὴν ἄποψή του γιὰ τὸ γιατί καταστρέφονται τώρα οἱ ναοὶ τῆς UOC στὴν Οὐκρανία.
Σέ συνέντευξή του στὴν ΕΟΔ, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση σχετικὰ μὲ τὴν φυσικὴ καταστροφὴ τῶν Ναῶν, εἶπε ὅτι «τὸν διάβολο τὸν ἐνοχλεῖ ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ νηστεία καὶ ἡ προσευχή».
«Κυρίως βέβαια ἡ Θεία Λειτουργία. Κυρίως ἡ Ὀρθόδοξη Λειτουργία, γιατί μόνο αὐτὴ ἔχει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μέσα της. Δὲν ὑπάρχει Ἅγιον Πνεῦμα στὶς «λειτουργίες» ἄλλων ὀμολογιῶν», τόνισε ὁ Ἐπίσκοπος...

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων, Ἁγίου Νεοφύτου του Ἔγκλειστου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΣΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΒΙΟ 
Αδελφοί καὶ Πατέρες, 
Σήμερα εἶναι μία ἐορτή μεταξυ δύο φωτεινῶν καὶ σωτηρίων ἑορτῶν (τῆς Ἀναλήψεως καὶ τῆς Πεντηκοστῆς). Σήμερα, μεταξὺ δύο μεγάλων μέχρι τὸν οὐρανὸ πανηγύρεων παρουσιάζονται οἰ πολύφωτοι ἀστέρες. Σήμερα, μεταξὺ τῶν δύο ἁρμάτων ποὺ ἔχουν δρόμο τὸν οὐρανό, ἐμφανίζονται τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἁρματηλάτες, ὄχι βέβαια γιὰ νὰ διευθύνουν τὴν ὁρμὴ αὐτῶν τῶν δύο κατευθυνομένων ἁρμάτων, ἀλλά για νὰ διευθύνουν αὐτοὺς ποὺ ἀπιστούν για Ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀνεβεῖ ἐπάνω στὰ ἅρματα, καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν στὴν...

Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς A΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Αρχ. Ἀχρίδος
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη μίας πολὺ μικρῆς ὁμάδας μαθητῶν καὶ ὀπαδῶν Του. Σήμερα παρουσιάζει μπροστά σου μόνο τριακόσιους δεκαοκτὼ γλυκεῖς, εὐώδεις καὶ ἀμάραντους καρπούς. Μιὰ μικρὴ ἀλλά ἐκλεκτὴ ὁμάδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἅγιοι πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε στὴ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

«Μακάριος ὁ νοῦς πού ἀποξενώνεται ἀπό κάθε ἀντίληψη ὑλικῶν πραγμάτων κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς»,
Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητής

27 Μαΐ 2023

Τά «Ἀγόρια στό ντούς»: Κάτω τά χέρια ἀπό τήν παιδική ἀθωότητα - H νεοταξική «παιδεία» μετατρέπει τά σχολεῖα, σέ «πλυντήρια» ἐγκεφάλων!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὅταν ἐδῶ καί χρόνια στό Sportime γράφαμε γιά μιά ὀργανωμένη ἐκστρατεία ἐκμαυλισμοῦ τῶν παιδιῶν ἐκ μέρους τοῦ νεοταξικοῦ κράτους, κάποιοι μᾶς χαρακτήριζαν ὑπερβολικούς καί γραφικούς.
Τώρα πού δημιουργήθηκε ὁ σάλος μέ τά... «Ἀγόρια στό ντούς», εἶναι εὐκαιρία νά ξυπνήσουν ἐπιτέλους ἀπό τόν λήθαργο τους, ὅσοι γονεῖς πίστευαν πώς μποροῦσαν νά ἐμπιστεύονται τά παιδιά τους στό σημερινό σύστημα παιδείας μέ κλειστά μάτια.
Ὅσοι δέν ἔχουν ἀπολέσει τήν ἐγκεφαλική λειτουργία, βλέπουν τώρα πώς ὅσο δέν ὑπάρχουν πολιτικοκοινωνικές ἀντιδράσεις, τό νεοταξικό σύστημα συνεχίζει νά μετατρέπει τά...

Ἀπάντηση στά ψεύδη τοῦ κ. Βελόπουλου

Ὁ κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σέ ἐκπομπή τοῦ κ. Χατζηνικολάου  (23/5), καταφέρθηκε ἐναντίον τῆς ΝΙΚΗΣ τήν ὁποία ἀποκάλεσε «ὑποκομματίδιο», φτιαγμένο ἀπό τή Νέα Δημοκρατία γιά νά ἀνακόψει τήν Ἑλληνική Λύση καί μάλιστα ἐπικαλέστηκε ὅτι «ἔχει καί στοιχεῖα».

Κάκιστη ἡ ἐπιλογή τοῦ κ. Βελόπουλου νά ὑποβαθμίσει τήν δημοκρατική γνώμη 172.000 Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν σαφῶς τίς ἐπανειλημμένες καί ξεκάθαρες δημόσιες δηλώσεις μας, ὅτι ἡ ΝΙΚΗ θεωρεῖ τή Νέα Δημοκρατία καταστροφική γιά τήν Ἑλλάδα καί δέν πρόκειται ἐπ'οὐδενί λόγῳ νά συνεργαστεῖ μαζί της. Θά τό ἐπιβεβαιώσει στόν ἴδιο τόν κ. Βελόπουλο καί ὁ κατά σάρκα ἀδελφός του, ὁ ἐκλεγείς βουλευτής...

Ἡ φύλαξις τοῦ νοός

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Πολλοὶ προβληματίζονται ἀπὸ τὸ κακὸ ποὺ ὑπάρχει στὴν κοινωνία καὶ φοβοῦνται μήπως γίνουν καὶ αὐτοὶ ἐργάτες τοῦ κακοῦ, χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν. Μέσα στὴ σύγχυση φρενῶν ποὺ ἐπικρατεῖ, ὁ διάβολος εὔκολα παρασέρνει ἀνθρώπους καὶ τοὺς μεταβάλλει σὲ ὄργανά του! Πῶς γίνεται ὅμως αὐτό, ἢ καλύτερα πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ἀποφύγει; Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς λέει ὅτι «τὸ κακὸ σπέρνεται στὶς ἀνθρώπινες σκέψεις εἴτε ἀπὸ τὴ δύναμη τοῦ δαίμονα εἴτε ἀπὸ τὰ πάθη τοῦ σώματος. Τὸ κακὸ σιγὰ- σιγὰ ριζώνει, ἁπλώνει κλαδιά, ἀνθοφορεῖ καὶ τελικὰ βγάζει καρπούς». Μπορεῖ ἄραγε νὰ ὑπάρχει στὶς ἀνθρώπινες σκέψεις καὶ νὰ μὴ βρίσκει πρόσφορο ἔδαφος σὲ αὐτὲς ὁ διάβολος; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλὴ καὶ...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου γιὰ παιδιὰ

Παρακολουθῆστε τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου σὲ βίντεο γιὰ παιδιά. 
Ἡ πηγὴ τοῦ βίντεο εἶναι τὸ κανάλι στὸ YouTube «Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιὰ» ὅπου μπορεῖτε νὰ κάνετε ἐγγραφὴ καὶ νὰ  παρακολουθεῖτε βίντεο μὲ βίους Ἁγίων γιὰ παιδιά.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος: Ὁ θαυματουργὸς πολύπαθος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ

Το Λάμπρου Κ. Σκόντζου, 
Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ ἐμφάνιση ἁγίων στὴν Ἐκκλησία μας σὲ κάθε ἐποχὴ εἶναι τὸ μόνιμο θαῦμα. Οὐδέποτε ὑπῆρξε ἐποχὴ στὴ δισχιλιόχρονη πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἐμφανιστεῖ ἅγιος. Ὅπως σὲ κάθε ἐποχή, ἔτσι καὶ στοὺς νεώτερους καὶ σύγχρονους καιροὺς ἀναδεικνύει ὁ Θεὸς ἁγίους γιὰ τὴ δόξα τὴ δική Του καὶ τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν ἀρωγὴ τῶν πιστῶν. Ἕνας ἀπὸ τοὺς νέους λαοφιλεῖς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος.
Ἦταν Ρῶσσος στὴν καταγωγὴ καὶ εἶχε γεννηθεῖ στὴ...

27 Μαΐου 1821 – Ἡ πυρπόληση τοῦ τουρκικοῦ δικρότου

Ἡ πυρπόληση ἀπό τόν Παπανικολή στόν κόλπο τῆς Ἐρεσοῦ
Ἡ ναυμαχία τῆς Ἐρεσοῦ θεωρεῖται ἡ πρώτη κατά μέτωπο ναυμαχία πού ἔδωσαν οἱ Ἕλληνες ναυμάχοι στήν ἑλληνική ἐπανάσταση τοῦ 1821 μέ πλοῖο γραμμῆς, δίκροτο, τοῦ τότε αὐτοκρατορικοῦ ὀθωμανικοῦ στόλου, ἡ ὁποία καί διεξήχθη στίς 27 Μαΐου 1821 στόν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅσο περισσότερο κανείς κόβει καί ταπεινώνει τό θέλημά του, τόσο περισσότερο ὁδηγεῖται στήν προκοπή. Ἐνῶ ἀντίθετα, ὅσο περισσότερο ἐπιμένει στό δικό του θέλημα, τόσο περισσότερο προκαλεῖ στόν ἑαυτό του προσβολή καί ζημιά. Μή θέλεις λοιπόν νά εἶσαι δοῦλος στό δικό σου θέλημα, ἀλλά προτίμησε νά γίνεις ὑπάκουος στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος

26 Μαΐ 2023

Τά «Ἀγόρια στό ντούς»: Τό ἀποκορύφωμα τῆς ἀπαράδεκτης κυβερνητικῆς παρέμβασης στά ἑλληνικά σχολεῖα

Κάπου ἐδῶ φτάσαμε στήν προβολή τῆς ταινίας «Ἀγόρια στό ντούς» («Shower Boys») σέ μαθητές δημοτικοῦ σχολείου τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τή δασκάλα τους. Τά παιδιά σοκαρίστηκαν, καί ἕνα ἀπό αὐτά ἐξήγησε τήν κατάσταση στούς γονεῖς του κάνοντας ἐμετό. Καί οἱ γονεῖς (ἐκπαιδευτικοί ἐπίσης) κινήθηκαν ἄμεσα, προσλαμβάνοντας μάλιστα δικηγόρο, γιά νά προστατεύσουν τό παιδί τους. Καί πολύ καλά ἔπραξαν.

Ἡ προβολή μιᾶς ταινίας πού παρουσιάζει, ἤ ἔστω ὑπαινίσσεται, σεξουαλικές σκηνές σέ ἀνήλικους, καί μάλιστα παιδιά, δέν συνιστᾶ ἀγωγή, ἀλλά κακοποίηση. Ὅταν μάλιστα ἐμφανίζει παιδιά τῆς ἡλικίας τους νά προβαίνουν στίς...

Ρουμανικό Πατριαρχεῖο: Τό σύμφωνο συμβίωσης εἶναι ἕνας δόλιος τρόπος νομιμοποίησης τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ “γάμου

Ἀποφασίζοντας σχετικά μέ ὑπόθεση 21 ὁμόφυλων ζευγαριῶν, τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στό Στρασβοῦργο δήλωσε ὅτι ἡ Ρουμανία παραβίασε τό δικαίωμά τους στήν οἰκογενειακή ζωή καί ὅτι τό κράτος πρέπει νά παρέχει ἀναγνώριση καί προστασία γιά τίς σχέσεις μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου.

Σέ ἀπάντηση, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ρουμανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Vasile Bănescu ἔστειλε μιά δήλωση στόν...

Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀλέξανδρος ὁ Δερβίσης (26 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου - Καθηγητο 
Μία κατηγορία ἐνδόξων Νεομαρτύρων στὰ τετρακόσια μαῦρα χρόνια της τουρκικῆς σκλαβιᾶς ἦταν καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν ἀλλαξοπιστήσει καὶ ἐπανῆρθαν στὴν Ὀρθοδοξία μας, ἐπισφραγίζοντας μὲ τὸ μαρτύριό τους τὴν ἐπάνοδό τους στὴν ἀληθινὴ καὶ σώζουσα πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν και ο ἅγιος Νεομαρτυς Αλεξανδρος ὁ Δερβίσης, ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλὰ ἐξισλαμίστηκε, ἀλλὰ καὶ ἀναδείχτηκε ὑψηλὸς ἀξιωματοῦχος τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας. 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μισὰ του 18ουαιώνα απο Χριστιανοὺς γονεῖς. Διακρίνονταν ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιὰ τῆς συνοικίας του γιὰ τὴν ξεχωριστὴ ὀμορφιά του. Αλλά ἡ ὀμορφιὰ τῶν παιδιῶν δὲν ἦταν προσὸν γιὰ τὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

 Όταν ὑπάρχει ἡ ἀγάπη στόν Χριστό, ἐξαφανίζεται ἡ μοναξιά. Εἶσαι εἰρηνικός, χαρούμενος, γεμᾶτος. Οὔτε μελαγχολία, οὔτε ἀρρώστια, οὔτε πίεση, οὔτε ἄγχος, οὔτε κατήφεια, οὔτε κόλαση. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅλα τά μεταβάλλει, τά μεταποιεῖ, τά ἁγιάζει, τά διορθώνει, τά ἀλλάζει, τά μεταστοιχειώνει. 
Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

25 Μαΐ 2023

Τὸ παραμύθι τῆς ἀνατριχιαστικῆς πραγματικότητος

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Οἱ πολλοὶ ἐντυπωσιάζονται ἐπειδὴ ὅλη ἡ Ἑλλάδα βάφτηκε μπλὲ στὶς ἐκλογές. Ἄν ἦταν μπλέ καὶ ρόζ καὶ πράσσινο θὰ ἦταν πιὸ ἀνεκτὸ, γι᾿ αὐτοὺς. Δὲν ἔχουν καὶ ἄδικο. Ἔτσι ἔχουμε μάθει. Ἡ πολυχρωμία θεωρεῖται σπουδαῖο πράγμα, ἀκόμη καὶ ἄν…

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ


Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης
1. Σὰν γλυκὺς συνοδοιπόρος τοῦ ἀνθρώπινου βίου ὁ προφήτης Δαβὶδ βρίσκεται σὲ ὅλους τους δρόμους τῆς ζωῆς καὶ ἀναστρέφεται πρόσφορα μὲ ὅλες τὶς πνευματικὲς ἡλικίες καὶ εἶναι κοντὰ σὲ κάθε παράταξη ποὺ προκόβει. Παίζει μὲ ὅσους νηπιάζουν, ὅπως θέλει ὁ Θεός, μὲ τοὺς ἄνδρες συναγωνίζεται, παιδαγωγεῖ τὴ νεότητα, ὑποστηρίζει τὰ γηρατειά, γίνεται στοὺς πάντες τὰ πάντα. Γίνεται τὸ ὅπλο τῶν στρατιωτῶν, ὁ προπονητὴς τῶν ἀθλητῶν, ἡ παλαίστρα ὅσων γυμνάζονται, τὸ στεφάνι τῶν νικητῶν, ἡ χαρὰ τοῦ τραπεζιοῦ, ἡ παρηγοριὰ στὶς κηδεῖες. Δὲν ὑπάρχει τίποτε ἀπὸ τὴ ζωή μας ποὺ νὰ εἶναι ἀμέτοχο ἀπὸ αὐτὴ τὴ χάρη. Ποιὰ δυνατὴ προσευχὴ γίνεται, ποῦ δὲν ἔχει σχέση μ’ αὐτὴ ὁ Δαβίδ; Ποιὰ εὐφροσύνη γιορτῆς δοκιμάζομε χωρὶς νὰ τὴ χαροποιεῖ ὁ Δαβίδ; Αὐτὸ μποροῦμε νὰ τὸ διαπιστώσομε καὶ τώρα· ὅτι δηλαδή, ἐνῶ καὶ γι’ ἄλλους λόγους εἶναι μεγάλη ἡ ἑορτή, ὁ προφήτης μὲ τὴ συνεισφορὰ του τὴν ἔκανε μεγαλύτερη, συνεισφέροντας πρόσφορα σ’ αὐτὴν τὴν...

Ἡ κηδεία Ἑνὸς Μοναχοῦ

Ὅταν ἐπισυµβεῖ νὰ κοιµηθεῖ ἕνα Γεροντάκι ἢ ὁποιοσδήποτε Moναχὸς (συνήθως φθάνουν σὲ µἐγάλη ἡλικία, γιατί δὲν κάνουν καταχρήσεις καὶ τρῶνε ὑγιεινὲς τροφές), δὲν τοῦ κάνουν λουτρό, ἀλλὰ τὸν σφουγγίζουν µὲ χλιαρὸ νερὸ σταυροειδῶς στὸ µέτωπο, τὸ στῆθος, τὰ χέρια, τὰ γόνατα καὶ τὰ πόδια. Χωρὶς νὰ τὸν δεῖ γυµνὸ ὁ Μοναχὸς ποὺ θὰ τὸν ντύσει, τὸν ἀλλάζει, τοῦ φοράει κάλτσες καθαρές, ἐσώβρακο µακρύ, φανέλλα, τὸ Σχήµα, τὸ Πολυσταύρι, τοῦ σταυρώνει τὰ χέρια καὶ τὰ δένει µὲ ἐπίδεσµο. Τοῦ περνάει µετά ἕνα κοµποσχοινάκι σ' αὐτό, τοῦ βάζει σκοῦφο καὶ τοῦ σκεπάζει µὲ τὸ Κουκούλι, ποὺ τοῦ βάζει, τὸ πρόσωπο σχηµατίζοντας Σταυρό. Τὸν τοποθετεῖ στὸ σάγισµα (τρίχινο ἢ ψαθί), ἀφοῦ τὸν...
Δεῖτε παρακάτω βίντεο, πὼς γίνεται στὸν Ἅγιον Ὅρος μία κηδεία ἑνὸς Μοναχοῦ...

Ἡ Ἔνδοξος Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἱερὰ Μονὴ Καρακάλλου Ἁγίου Ὅρους
Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι μεγαλοπρεπής. Οἱ Μαθηταὶ ἐξεπλάγησαν, καὶ μὲ ἀπερίγραπτον χαρὰν καὶ θαυμασμὸν παρακολουθοῦσαν τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς οὐρανούς. Οἱ Μαθηταὶ δὲν εἶδαν τὴν ἀρχὴν τῆς Ἀναστάσεως, ἀφοῦ κανεὶς δὲν εἶδε τὸ Χριστὸ τὴν ὥρα ποὺ ἐξήρχετο ἀπὸ τὸ μνημεῖον. Μετὰ ὅμως ἀπὸ τὴν Ἀνάστασίν Του, ὁ Κύριος ἐμφανίσθηκε πολλὲς φορὲς εἰς αὐτούς. Τὴν Ἀνάληψιν ὅμως τοῦ Κυρίου οἱ Μαθηταὶ τὴν εἶδον ἀπὸ τὴ ἀρχήν.
Οἱ Μαθηταὶ ἀτενίζουν πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ βλέπουν ἀναλαμβανόμενον τὸν ἀγαπητόν τους Διδάσκαλον. Καὶ ἐνῶ ἀποχωρίζεται ἀπὸ αὐτοὺς ὁ Κύριος, εἰς τὸ κέντρον τῆς Συνάξεως τῶν Ἀποστόλων εὑρίσκεται ἡ Παναγία, ἡ Μητέρα τοῦ Χριστού1. Ἡ Παναγία εἶναι τὸ πιὸ ἀγαπητὸν πρόσωπον εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τοὺς Χριστιανούς. Ποτὲ δὲν...

Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀλέξανδρος ὁ Δερβίσης (26 Μαΐου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου - Καθηγητο 
Μία κατηγορία ἐνδόξων Νεομαρτύρων στὰ τετρακόσια μαῦρα χρόνια της τουρκικῆς σκλαβιᾶς ἦταν καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν ἀλλαξοπιστήσει καὶ ἐπανῆρθαν στὴν Ὀρθοδοξία μας, ἐπισφραγίζοντας μὲ τὸ μαρτύριό τους τὴν ἐπάνοδό τους στὴν ἀληθινὴ καὶ σώζουσα πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν και ο ἅγιος Νεομαρτυς Αλεξανδρος ὁ Δερβίσης, ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλὰ ἐξισλαμίστηκε, ἀλλὰ καὶ ἀναδείχτηκε ὑψηλὸς ἀξιωματοῦχος τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας. 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μισὰ του 18ουαιώνα απο Χριστιανοὺς γονεῖς. Διακρίνονταν ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιὰ τῆς συνοικίας του γιὰ τὴν ξεχωριστὴ ὀμορφιά του. Αλλά ἡ ὀμορφιὰ τῶν παιδιῶν δὲν ἦταν προσὸν γιὰ τὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Συγχωροῦμε τόν ἁμαρτωλό καί ὄχι τήν ἁμαρτία. Ἐάν δέν κάνουμε αὐτήν τήν διάκριση, αὐτό τό διαχωρισμό μεταξύ ἁμαρτίας καί ἁμαρτωλοῦ, θά βρισκόμαστε πάντοτε σέ λάθος δρόμο
Ἅγιος Ἰάκωβος ἐν Εὐβοίᾳ

24 Μαΐ 2023

Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα - "Χριστὸς Ἀνέστη..."


"Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος"

Ψάλλουν Βατοπεδινοί πατέρες - Ἀκολουθία Ἀναστάσεως

«Χριστὸς ἀνέστη», Ἀπολυτίκιο τοῦ Πάσχα, 
Σύντομο καὶ ἀργὸ ειρμολογικό μέλος, Ἦχος πλάγιος του A'

"Kανών τῆς Ἀναστάσεως"


"Kανών τῆς Ἀναστάσεως"

Ψάλλουν οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Καρυές Ἁγίου Ὄρους

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἰς «βαρλααμικὴν» λιτανείαν

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰς ἀντικανονικάς συμπροσευχάς καὶ τὸ λογίδριον ὅτι εἶναι ἐν ὀλίγοις «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς», ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συνλιτάνευσε μετὰ παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου «λείψανα». Ἐφόσον δὲν πιστεύουν εἰς τὴν ἄκτιστον χάριν τῶν ἱ. λειψάνων οἱ παπικοί, τί εἴδους «ἀνόσιον παίγνιον» ἦτο αὐτό; Ἂν ὁ Πατριάρχης διὰ τῆς πράξεώς του δηλώνει τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς τιμὴν, ὅπως οἱ παπικοί, τότε δὲν διαφέρει εἰς τίποτε ἀπὸ τοὺς βαρλααμιστάς. Συμφώνως πρός τὸ πρακτορεῖ­ον τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 7ης Μαΐου 2023:

«Τὸ Σάββατο, 6 Μαΐου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, κατὰ τὴ δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐπίσημης ἐπίσκεψής Του στὸ Σαλέρνο τῆς Ἰταλίας, παρέστη στὴν...

Ἠχηρό παρών των Χιμαραίων στή διαμαρτυρία μπροστά ἀπό τήν ἀλβανική πρεσβεία

Ἠχηρό παρών ἔδωσαν ἑκατοντάδες Χιμαριῶτες καί ὄχι μόνο, στή διαμαρτυρία κατά τῆς κράτησης τῶν πολιτικῶν κρατουμένων Φρέντη Μπελέρη καί Παντελῆ Κοκαβέση, πού διοργανώθηκε σήμερα μπροστά ἀπό τήν ἀλβανική πρεσβεία στήν Ἀθήνα, ἀπό τήν Ἕνωση Χειμαρριωτῶν.

Ὅλοι μαζί ἕνωσαν φωνές γιά τήν αὐτονόητη ἐνέργεια: ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΠΕΛΕΡΗ - ΚΟΚΑΒΕΣΗ

Μετά τήν ἀπόφαση τῆς χθεσινῆς δίκης στά Τίρανα, ἡ ὁποία ἔδωσε παράταση στήν κράτηση τῶν δύο...

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων περί τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων

Ἀναφορά
διά τά ἱερά Ἡσυχαστήρια ἐν ὄψει τῆς ἐκδικάσεως τῆς προσφυγῆς των εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας
(Δημοσίευσις τοῦ ὑπ΄ἀριθ.574/15-11-2019 ἐγγράφου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον)

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Κύριον κ.ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας

Θέμα: «Περί τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων»

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Εὐλογεῖτε˙

Εὐσεβάστως προάγομαι, κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ.4204/1993/18-9-2019 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, (δι’ οὗ κοινοποιοῦντες ἡμῖν ἐπικαιροποιημένον σχέδιον Κανονισμοῦ «Περί τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων», μετά συνημμένου αὐτῷ ἐπεξηγηματικοῦ Ὑπομνήματος, πρός ἐνημέρωσιν καί μελέτην ὑφ’ ἡμῶν, ἀλλά καί δι’ ὑποβολήν τυχόν...

Ἡ θαρραλέα ἐπιστολή διαμαρτυρίας ἑνός ἐκπαιδευτικοῦ γιά τά ἐπιμορφωτικά σεμινάρια γιά τά δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ

Κώστας Καραΐσκος
Προχθές, Δευτέρα 15/5/23, παρέλαβα ἀπό τό σχολεῖο μου ἕνα ἠλεκτρονικό μήνυμα γιά τά ἐπιμορφωτικά σεμινάρια τοῦ ΕΚΔΔΑ σέ δημοσίους ὑπαλλήλους καί ἐκπαιδευτικούς σέ σχέση μέ τά δικαιώματα τῶν ἀτόμων ΛΟΑΤΚΙ+ καί χθές ἀπάντησα τόσο στό ΕΚΔΔΑ ὅσο καί στήν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, μέ τό κάτωθι μήνυμα:

Κυρίες/κύριοι,

Παρέλαβα ἀπό τήν διεύθυνση τοῦ σχολείου μου ἐχθές (15/5/23) τό ἠλεκτρονικό μήνυμα πού ἀφοροῦσε τό «ἐπιμορφωτικό σεμινάριο» τοῦ ΕΚΔΔΑ σχετικά μέ τήν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἔρχεται καιρός πού οἱ ἄνθρωποι θά τρελλαθουν. Καί ἄν δοῦν κάποιον νά μή εἶναι τρελλός, θά ξεσηκωθοῦν ἐναντίον του, λέγοντας: «Ἐσύ εἶσαι τρελλός». Καί αὐτό θά συμβεῖ, γιατί δέν θά εἶναι ὅμοιός τους. 
Μέγας Ἀντώνιος

23 Μαΐ 2023

Ἐκλογές 2023: Ἀγνοεῖται ἡ ντροπή τοῦ Ἕλληνα ψηφοφόρου - Χάθηκε στίς Σέρρες

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἕνας λαός ἀναίσθητος ἐπιβραβεύει τούς ὀλετῆρες του - Κορυφαία ντροπή τῶν ἐκλογῶν, ἡ ἐπανεκλογή τοῦ Κώστα Ἄχ. Καραμανλῆ στίς Σέρρες
Ἐκλογές 2023 - Σέρρες - Καραμανλῆς: Οἱ κάλπες τῆς 21ης Μαΐου ἔδωσαν ὄντως κάποια ἠχηρά μηνύματα, ἄλλα δέν εἶναι αὐτά πού διέκριναν οἱ νικητές καί οἱ ἡττημένοι της πεντακομματικής Βουλῆς. Ὁ ἑλληνικός λαός ἔδειξε πώς παραπαίει μεταξύ ὁλικῆς διαφθορᾶς καί ἀδιαφορίας, καί ἁπλά ἐξέλεξε τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὡς τόν πιό σταθερό καί δοκιμασμένο διαφθορέα του.

Ἡ πλειοψηφία αὐτῶν πού πῆγαν νά ψηφίσουν «συναισθηματικά», ἔκριναν πώς ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν...

Ἕνωση Χειμαρριωτῶν: Διαμαρτυρία στήν Ἀλβανική Πρεσβεία τήν Τρίτη 23 Μαίου καί 6μμ

H Ἀλβανική Κυβέρνηση, ἀπέναντι σέ κάθε ἔννοια δικαίου, ἀποφάσισε σήμερα νά συνεχίσει νά κρατᾶ φυλακισμένο τόν δήμαρχο τῆς Χιμάρας, Φρέντη Μπελέρη καί τόν πολίτη Παντελῆ Κοκαβέση. Ἀπέναντι σέ αὐτήν τήν ἐξέλιξη, ἡ Ἕνωση Χειμαρριωτῶν θά ἀσκήσει κάθε δύναμη πού μπορεῖ προκειμένου οἱ συμπατριῶτες μας νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι ὅπως δικαιοῦνται.

Καλοῦμε ὅλους τούς Χιμαραίους πού μένουν στήν Ἀθήνα ἀλλά καί κάθε Βορειοηπειρώτη, κάθε Ἐλλαδίτη, κάθε πολίτη τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἀλβανίας πού ἀντιλαμβάνεται...

Ἡ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη

Φωτό Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ


Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον εἶναι βασικὸ καθῆ­κον κάθε χριστιανοῦ. Πολλοὶ ὅμως διερωτῶνται πῶς πρέπει νὰ ἐκδηλώνεται. Εἶναι μόνο προσ­φορὰ χρημάτων; Καὶ ὅποιος δὲν ἔχει χρήματα, τί ἄλλο μπορεῖ νὰ κάνει; Ἡ ἀγάπη πρωτίστως πρέπει νὰ εἶναι γενική, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος. Ἡ ἀγάπη δὲν κάνει διακρίσεις, δὲν ἀποκλείει κανένα. Ἁπλῶς μπορεῖ νὰ ἐκδηλώνεται μὲ διαφορετικὸ τρόπο στὸν καθένα, γιατί δὲν ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τὶς ἴδιες ἀνάγκες. Ἄλλοι στεροῦνται τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ, γιὰ νὰ ζήσουν καὶ ἄλλοι τὰ πνευματικὰ, γιὰ νὰ προοδεύσουν στὴν ἐν Χριστῷ ζωή. Γενικὰ ὅμως ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκες. Ὁπότε ἔχουμε...

Νεομάρτυρας Εὐγένιος Ροντιόνωφ: Ὁ Ἅγιος πού σφαγιάστηκε ἀπό Τσετσένους Ἰσλαμιστές, γιατί ἀρνήθηκε νά βγάλει τόν σταυρό πού φοροῦσε (23 Μαΐου †)

O νεομάρτυρας Εὐγένιος Ροντιόνωφ (Yevgeny Aleksandrovich Rodionov) εἶναι ἕνας σύγχρονος Ἅγιος πού τό συγκλονιστικό ἑκούσιο μαρτύριο τοῦ, δόξασε τό παγκόσμιο οἰκοδόμημα τῆς Ὀρθοδοξίας. Μάλιστα ἔχει γίνει ἰδιαίτερα ἀγαπητός καί στήν Ἑλλάδα, εἰδικά τήν τελευταία δεκαετία πού ἔγινε εὐρύτερα γνωστός.
Οἱ ἀκόλουθες γενιές ὑποκλίνονται μέχρι σήμερα στήν πίστη καί τήν ἀνδρεία πού ἔδειξε αὐτό τό γενναῖο παλικάρι μπροστά...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.