27 Μαΐ 2023

Τά «Ἀγόρια στό ντούς»: Κάτω τά χέρια ἀπό τήν παιδική ἀθωότητα - H νεοταξική «παιδεία» μετατρέπει τά σχολεῖα, σέ «πλυντήρια» ἐγκεφάλων!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὅταν ἐδῶ καί χρόνια στό Sportime γράφαμε γιά μιά ὀργανωμένη ἐκστρατεία ἐκμαυλισμοῦ τῶν παιδιῶν ἐκ μέρους τοῦ νεοταξικοῦ κράτους, κάποιοι μᾶς χαρακτήριζαν ὑπερβολικούς καί γραφικούς.
Τώρα πού δημιουργήθηκε ὁ σάλος μέ τά... «Ἀγόρια στό ντούς», εἶναι εὐκαιρία νά ξυπνήσουν ἐπιτέλους ἀπό τόν λήθαργο τους, ὅσοι γονεῖς πίστευαν πώς μποροῦσαν νά ἐμπιστεύονται τά παιδιά τους στό σημερινό σύστημα παιδείας μέ κλειστά μάτια.
Ὅσοι δέν ἔχουν ἀπολέσει τήν ἐγκεφαλική λειτουργία, βλέπουν τώρα πώς ὅσο δέν ὑπάρχουν πολιτικοκοινωνικές ἀντιδράσεις, τό νεοταξικό σύστημα συνεχίζει νά μετατρέπει τά... σχολεῖα σέ φυτώρια ἀνωμαλίας. Ἡ διαφθορά τῶν παιδιῶν δέν προωθεῖται παρασκηνιακά ὅπως γινόταν κάποτε. Μᾶς τελείωσαν αὐτά. Σήμερα γίνεται ἐπίσημα καί μέ το «νόμο».

Πρός τό παρόν ἐπαφίεται στόν κάθε ἐκπαιδευτικό τό ἄν θά ἀκολουθήσει αὐτή τήν παράνοια πού καταστρέφει τά παιδιά μας, ἄλλα μήν κρυβόμαστε πίσω ἀπό τό δάχτυλο μᾶς. Σέ αὐτή τήν ἐπέλαση ἀνηθικότητας, οἱ ἐκπαιδευτικοί πού κρατοῦν ἀντίσταση εἶναι μειοψηφία καί τό σύστημα ἔχει βαλθεῖ νά τούς ἀπομακρύνει.

Ἴσως ἔχει τύχει νά δεῖτε κάποια βίντεο μέ ἐργάτες σέ μεγάλες γεωργικές μονάδες, νά παίρνουν καφάσια μέ ἄγουρα φροῦτα, νά τά βουτοῦν σέ χημικά πού τούς δίνουν «ὥριμη» ὄψη, καί νά τά διοχετεύουν πιό γρήγορα στήν ἀγορά, παρεμβαίνοντας καταστροφικά στή φύση χάριν τοῦ γρήγορου κέρδους.

Αὐτό ἀκριβῶς γίνεται καί μέ τό παιδαγωγικό ἔγκλημα πού συντελεῖται σήμερα στά ἑλληνικά σχολεῖα, πίσω ἀπό κλειστές πόρτες αἰθουσῶν καί ὅπου δέν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις ἀπό γονιούς καί ἐκπαιδευτικούς. Μόνο πού ἐδῶ δέν ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἄψυχους καρπούς, ἄλλα μέ ἀθῶες παιδικές ψυχές.

Ἄγουρα μυαλά εἰσάγονται σέ μιά βιομηχανία πλύσης ἐγκεφάλου, καί περνοῦν διαδικασίες πρόωρης «ὡρίμανσης» ἀφοῦ βαπτίζονται στήν τοξική προπαγάνδα τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, προκειμένου νά ἐξαχθοῦν πιό γρήγορα ὡς καταναλωτικά προϊόντα πρός τήν ἀποκτηνωμένη κοινωνική «ἀγορά».

Γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό μέ περισσότερη εὐκολία, παραγκωνίζεται σταδιακά ὁ ρόλος τῆς οἰκογένειας καί οἱ ἠθικές ἀξίες πού μεταδίδουν οἱ γονεῖς στά παιδιά. Σάν σωστή νεοταξική σοβιετία, τό κράτος ἀντιλαμβάνεται τά παιδιά ὡς περιουσία του καί ἐπιστρατεύει ὑπάκουους καί «ἀξιολογημένους» ἐκπαιδευτικούς νά προγραμματίζουν τούς αὐριανούς πολῖτες μέ μιά νοοτροπία σκλάβων πού τό πολυτιμότερο δικαίωμα τούς γίνεται ὁ αὐτοπροσδιορισμός τοῦ περιεχόμενου τῶν ἐσωρούχων τους.

Τί μᾶς δίδαξε τό περιστατικό μέ τή δασκάλα πού ἔδειξε σέ μαθητές δημοτικοῦ τήν ταινία «Τά ἀγόρια στό ντούς», στήν ὁποία προβάλλονται ἐρωτικές σκηνές ἀνάμεσα σέ ἀνήλικα ἀγόρια;

Ἕνα «πολυβραβευμένο» παιδαγωγικό ἔγκλημα

Ἡ δασκάλα ἐπέλεξε νά προβάλει στούς μαθητές ἕνα φίλμ πού ἔχει ἐγκριθεῖ γιά νά προβάλλεται μέν σέ σχολεῖα, ἀλλά σέ Γυμνάσια καί Λύκεια. Ὁ διευθυντής τοῦ σχολείου δήλωσε ἄγνοια γιά τό ὅλο περιστατικό. Στήν προκειμένη περίπτωση, ἡ δασκάλα ἔκανε ὅ,τι ἤθελε, ἀφοῦ ἡ Νίκη Κεραμέως ἔχει δώσει πράσινο φῶς καί ἔχει ἤδη ἐξασφαλίσει ἐκεῖνο τό ὑπόβαθρο ὥστε οἱ ἐκπαιδευτικοί νά ἀνταγωνίζονται ὅλο καί πιό ἐλεύθερα τόν ρόλο τοῦ γονιοῦ καί νά χρησιμοποιοῦν τά «ὅπλα» προπαγάνδας πού τούς παρέχει τό κράτος.

Κάνοντας μιά ἁπλή ἀναζήτηση γιά τό φίλμ «Shower Boys» στό διαδίκτυο, μπορεῖ εὔκολα νά διαπιστώσει κανείς πώς προωθεῖται καί ἀπό ἱστοσελίδες τῆς gay κοινότητας. Ἐννοεῖται πώς καί ἄν ἡ προπαγάνδα πού δέχονταν τά παιδιά ἦταν... «straight» καί πάλι θά ἐπρόκειτο γιά παιδαγωγικό ἔγκλημα, ἀφοῦ τό ζήτημα εἶναι πώς παραβιάζεται ὕπουλα ἡ ἀνηλικότητα τῶν παιδιῶν μέσῳ μιᾶς πρόωρης σεξουαλικῆς ἀφύπνισης.

Πολλές συστημικές ἱστοσελίδες ἔσπευσαν νά «ξεπλύνουν» τό ζήτημα, τονίζοντας πώς τό ἐπίμαχο φίλμ εἶναι... πολυβραβευμένο. Λές καί δέν ξέρουμε ποῦ μοιράζει βραβεῖα ὁ πολιτισμικός βόρβορος πού μᾶς περιβάλλει! Αὐτή εἶναι ἡ κατάσταση σήμερα δυστυχῶς. Τή θέση τῶν παιδοψυχολόγων τήν παίρνουν τά... βραβεῖα, καί ὅσα πιό πολλά βραβεῖα μαζεύει ἕνα κινηματογραφικό ἀπόρριμμα, τόσο πιό «κατάλληλο» γίνεται γιά τίς αἴθουσες διδασκαλίας.

Ἐξυπακούεται πώς τέτοιου εἴδους ταινίες δέν ἔχουν θέση οὔτε σέ Γυμνάσια, οὔτε σέ Λύκεια, οὔτε πουθενά στό ἐκπαιδευτικό σύστημα. Ὅμως θά εἶναι λάθος νά ἑστιάσουμε μόνο στό μεγάλο ἀτόπημα τῆς δασκάλας. Ἐδῶ, ὁ μεγάλος ὑπαίτιος εἶναι τό κράτος.

Αὐτή ἡ ταινία εἶναι ἐγκεκριμένη ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί βρίσκεται ἀναρτημένη σέ ἐπίσημη πλατφόρμα ἀπό τήν ὁποία ἀντλοῦν ὑλικό γιά νά προβάλλουν στούς μαθητές οἱ ἐκπαιδευτικοί. Ἄν ρίξει κανείς μιά ματιά στίς δεκάδες ταινίες πού διαθέτει ἡ ἐν λόγῳ πλατφόρμα, δέν πρόκειται νά καταλάβει ἄν ἀπευθύνεται σέ ἑλληνικά σχολεῖα ἤ σέ σχολεῖα τῆς Ὁλλανδίας ἤ τῆς Σουηδίας.

Ὅλες οἱ ταινίες συνθέτουν ἕναν πολιτισμικό χυλό νεοταξικῆς (παρα)μόρφωσης καί δέν μαρτυροῦν τίποτα πού νά προσδίδει ἑλληνική ταυτότητα. Κυρίως ἔχουν νά κάνουν μέ τή «διαφορετικότητα», μέ τά «στερεότυπα», μέ τίς «ἔμφυλες ταυτότητες», μέ τήν «οἰκολογική κρίση» καί ὅλα τά νοηματικά ὁρόσημα τῆς νεοεποχίτικης ἀτζέντας.

Σέ ἕνα σύνολο περίπου 40 ταινιῶν, δέν ὑπάρχει οὔτε Μιά ταινία πού νά ἀναδεικνύει τήν ἑλληνική ἱστορία, τήν ἑλληνική κουλτούρα, τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τῆς πατρίδας μας ἤ ὁποιαδήποτε μεγάλη προσωπικότητα πού ἔχει γεννήσει ἡ Ἑλλάδα. Γιά προβολή τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, οὔτε κἄν τό συζητᾶμε, δέν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος πού νά μαρτυρά πώς οἱ μαθητές ζοῦν σέ Ὀρθόδοξη χώρα. Ὅλα αὐτά ξυπνοῦν ἐθνική καί συλλογική συνείδηση, ἄλλα ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων θέλει στρατούς ἀπό κοιμισμένα ὄντα μέ ἀτομική συνείδηση.

Σάν κοινωνία στήνουμε λαϊκά δικαστήριά γιά τούς παιδεραστές πού συλλαμβάνονται γιά νά δείξουμε πόσο ἠθικοί εἴμαστε ἐμεῖς, ἄλλα τό νά προβάλλονται στά δημοτικά καί τά γυμνάσια μᾶς ταινίες μέ γυμνά παιδιά, τελικά μας φαίνεται... προοδευτικό; Μά καί οἱ παιδεραστές μέ «προοδευτικό» μανδύα δικαιολογοῦν τή διαστροφή τους!

Αὐτή εἶναι λοιπόν ἡ κατάσταση. Ἤ τήν κοιτᾶμε κατάματα καί συνειδητοποιοῦμε πώς οἱ νέες γενιές ὁδηγοῦνται στόν ὄλεθρο μέ τίς πολιτικές πού ἐφαρμόζονται στήν Παιδεία ἤ γινόμαστε συνένοχοι καί βλέπουμε ἄπραγοι νά μιαίνεται τό ἄσυλο τῆς παιδικῆς ἀθωότητας...

2 σχόλια:

  1. ΑΝ ΨΗΦΙΣΩ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΙΜΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Απροκάλυπτα πλέον δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Πειράζουν τα παιδιά!!! Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. Αλήτες. Διεστραμμένοι. Ανώμαλοι. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει σε αυτή την χώρα; Ούτε ένας;
    Ντροπή. Αίσχος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.