28 Φεβ 2018

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου: Διαφωνεῖ μὲ τὴν ἀποκοινικοποίηση τῶν ἀμβλώσεων (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Κάθετα ἀντίθετη μὲ τὴν ἀποποινικοποίηση τῶν ἀμβλώσεων καὶ τὴ σχετικὴ πρόταση νόμου ποὺ κατέθεσαν τὰ κοινοβουλευτικὰ κόμματα, δηλώνει ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Σὲ ὑπόμνημα ποὺ ἀπέστειλε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος στὰ μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. ἐξηγεῖ ὅτι "ὁ κύριος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἐπιμένει στὴ θέση ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὑφίσταται ὡς ψυχοσωματικὴ ὀντότητα ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς σύλληψης, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι χωρὶς τὴ χρήση ἄλλων γεννητικῶν κυττάρων καὶ χωρὶς καμία ἄλλη ἐξωτερικὴ παρέμβαση, τὸ ζυγωτὸ μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ σταδιακὰ σὲ πλήρη ἀνθρώπινο ὀργανισμό." 

"Καὶ ἡ ἐπιστήμη σήμερα ἀναγνωρίζει ὅτι στὸ ζυγωτὸ ὑπάρχει τὸ DNA τοῦ νέου ὀργανισμοῦ ποὺ προδιαγράφει τὴν μελλοντικὴ ἐξέλιξή του. Ἑπομένως ἡ πρόταση νόμου προκειμένου νὰ μὴ θεωρεῖται ἀδίκημα ἡ διακοπὴ τῆς κύησης πρὶν τὴ συμπλήρωση 12 ἑβδομάδων ἐγκυμοσύνης, δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ σύμφωνη τὴν Ἐκκλησία." 

Διαβάστε παρακάτω ἀναλυτικὰ τὸ Ὑπόμνημα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὴ Βουλὴ τῶν ἀντιπροσώπων...

π. Γεώργιος Σχοινᾶς «Ὅτι ἀνάξιον ὄντα σώσεις με» (27-2-2018)

Ἡ Παρέα τῆς Τρίτης 27-2-2018 στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου μὲ τὸν π. Γεώργιο Σχοινὰ

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουν εἶναι ἄνθρωποι μὲ λίγες στεναχώριες. Οι ἄνθρωποι ὅμως ποὺ δὲν ἔχουν πίστη ἔχουν μεγάλες στεναχώριες.


Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Ἀμάθεια, θλίψη, στεναχώρια, αὐτὰ εἶναι σὰν τριπλὸ μαστίγιο πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ καθενὸς ποὺ ξεχνάει καὶ ἀρνιέται τὸ Θεὸ καὶ δημιουργό Του. Ὅσο περισσότερο ὁ ἄνθρωπος συγκεντρώνει ἀσήμαντες γνώσεις, τόσο λιγότερο αἰσθάνεται πὼς ξέρει. Και ὅσο περισσότερο μαζεύει πλούτη, τόσο πιὸ φτωχὸς αἰσθάνεται. Ὅσο περισσότερο ὁ τέτοιου εἴδους ἄνθρωπος κυνηγᾶ τὴν τύχη, τόσο πιὸ βαθιὰ βυθίζεται στὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας.
Γνωρίζετε ποια εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀμάθεια; Ἀμαθεῖς εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸν Θεὸ καὶ τὴ δύναμή Του.
Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς Σαδδουκαίους: «Πλανάσθε ἐπειδὴ δὲν γνωρίζετε οὔτε τὴν Ἁγία Γραφή, οὔτε τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ!» (Μάτθ. 22:29). Οἱ Σαδδουκαῖοι ἦταν ἄνθρωποι ποὺ γνώριζαν τὰ πάντα, ἀλλὰ δὲν πίστευαν στὸν Θεὸ καὶ στὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Γνώριζαν τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴ δύναμή Του.
Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι σὰν τὸ ἁλάτι ποὺ ἁλατίζει κάθε φαγητὸ καὶ τοῦ δίνει γεύση.
Σαδδουκαῖοι στὰ χρόνιά μας εἶναι οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ βαπτισμένοι στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ! Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν τὴ βάπτισή τους καὶ ντράπηκαν γιὰ τὸ Χριστό, κατέχουν γνώσεις ποὺ εἶναι κατώτερες καὶ ἀπὸ...

27 Φεβ 2018

Ὁ Χριστὸς ἡ ὄντως ἐλπίδα

Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου

Ἐσὺ κάμε αὐτὸ ποὺ μπορεῖς… κάμε ὅ,τι μπορεῖς, χωρὶς ν’ ἀγχώνεσαι, χωρὶς ν’ ἀγωνιᾶς, χωρὶς νὰ ταλαιπωρεῖσαι.
Ἀφοῦ κάνεις αὐτὸ ποὺ μπορεῖς καὶ ἡ συνείδησή σου σοὺ καταμαρτυρεῖ ὅτι «ἔκανα ὅτι μποροῦσα, μέχρις ἐδῶ! Ἀπὸ ’δώ καὶ κάτω δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτα!».
Τότε παραδίδεις τὸ θέμα, τὸ πρόβλημα, τὸ παιδί σου, τὴν ὑγεία σου, τὰ οἰκονομικά σου, ὅ,τι ἔχεις ποὺ σὲ βαραίνει τὸ παραδίδεις στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Καὶ τότε πράγματι, ἐκεῖ ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται!...
Κι ἂν ἀκόμα ἀργήσουν νὰ γίνουν τὰ πράγματα, ὅπως πιθανὸν πρέπει νὰ γίνουν, κι ἂν ἀκόμα φανεῖ ὅτι ὁ Θεὸς σιωπᾶ καὶ δὲν ἐνεργεῖ καὶ παραμείνει ὁ ἄνθρωπος μέσα στὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ Θεοῦ,τότε ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτει πράγματι μὲ θαυμαστὸ τρόπο τὸν ἑαυτό Του.
Κανένας, λέγει ἡ Γραφή, κανένας δὲν...

Συλλαλητήριο-διαμαρτυρία γιὰ τὰ νέα Θρησκευτικὰ στὰ Προπύλαια στὶς 4 Μαρτίου


Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ πηγὴ ἀπ’ ὅπου τρέχουνε νὰ ξεδιψάσουνε ἄνθρωποι ποὺ δὲν εὐρήκανε τὴν ἀλήθεια σὲ καμμιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς μυριάδες αἱρέσεις ποὺ ὑπάρχουνε σήμερα

Φώτης Κόντογλου

Ὁ ἄνθρωπος θὰ νοιώσει νὰ τὸν σκεπάζει ἡ θεϊκὴ εὐσπλαχνία ἐὰν ἀπελπιστεῖ ἀπὸ κάθε ἄλλη βοήθεια καὶ ταπεινωθεῖ καὶ δὲν λογαριάζει γιὰ τίποτα τὸν ἑαυτό του καὶ δέσει σφιχτὰ τὴν ἐλπίδα του στὸν Θεὸ μοναχά, τότε αὐτὴ ἡ θεϊκὴ εὐσπλαχνία θὰ τοῦ δίνει κάποια δύναμη ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει τίποτα πιὰ γιὰ νὰ τὸν φοβερίζει, κι’ οὔτε καμιὰ ἀνάγκη γιὰ νὰ τὸν κάνει νὰ τὴ συλλογιστεῖ.

Ὅλα του φαίνονται σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουνε, κι’ αὐτὸς ἐλαφρὸς σὰν πνοὴ γεμάτη δύναμη, χαρά, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη (γιατί ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη βγαίνει ἀπὸ τὴν πίστη κι’ ἀπὸ τὴν ἐλπίδα), πετᾶ ὑψηλά, γλυτωμένος ἀπὸ τὸ βάρος τῆς σαρκὸς κι’ ἀπὸ τὶς μάταιες φροντίδες τὶς σαρκικῆς διάνοιας, ἤγουν τὴ φιλοδοξία, τὸν μωρὸ ζῆλο νὰ ἐρευνήσει τὸ μυστήριο τοῦ κόσμου, κι’ ὅλες τὶς ἄλλες...

26 Φεβ 2018

Ἡ Ἑλληνίδα μοναχὴ στὴν Ἰνδία ποὺ σώζει τὰ παιδιὰ τοῦ δρόμου !

"Προσκύνημα" στὴν Ἤπειρο ὀργάνωναν οἱ "Τσάμηδες"

«Προσκύνημα» στὴν Ἤπειρο θέλησαν νὰ πραγματοποιήσουν ὀργανώσεις Τσάμηδων τῆς Ἀλβανίας ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖες κλιμακώνουν τὶς προκλήσεις ἐπιδιώκοντας ἀναγνώριση τῆς «γενοκτονίας» καὶ ἐπιστροφῆς τῶν περιουσιῶν τους στὴν Ἑλλάδα. Τριάντα περίπου ἄτομα μετέβησαν μὲ λεωφορεῖο μέχρι τὰ σύνορα ἐπιδιώκοντας νὰ συνεχίσουν τὸ ταξίδι τους στὴ Θεσπρωτία. Ὅμως τελικὰ αὐτὸ σταμάτησε στὸ Μαυρομάτι, καθὼς ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀστυνομία ἐνημερώθηκε ἡ Ἀθήνα, ὑπῆρξε ἄμεση κινητοποίηση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ ὕστερα ἀπὸ ἐπικοινωνία μὲ τὰ Τίρανα, οἱ Ἀλβανικὲς ἀρχὲς δὲν ἐπέτρεψαν τὴν εἴσοδο. 

Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ προκάλεσε τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση τῶν τσάμικων ὀργανώσεων οἱ ὁποῖες...

Γράμματα Σπουδάματα: Τριώδιο - Μ. Τεσσαρακοστή - Νηστεία

Φώτης Κόντογλου - Ῥωμηοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία


Ἡ Ῥωμιοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα πρᾶγμα. Γιὰ νὰ μὴν πάρω τοὺς πολὺ παλιούς, παίρνω δυὸ τρεῖς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀγωνισθήκανε γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ὅποτε μιλᾶνε γιὰ τὴ λευτεριά, μιλᾶνε καὶ γιὰ τὴ θρησκεία. Ὁ Ρήγας Φεραῖος λέγει: «νὰ κάνουμε τὸν ὅρκο / ἀπάνω στὸ Σταυρό». Ἕνας ἄλλος ποιητὴς γράφει: «Γιὰ τῆς πατρίδας τὴν ἐλευθερία / γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία / γι᾿ αὐτὰ τὰ δυὸ πολεμῶ, / μ᾿ αὐτὰ νὰ ζήσω ἐπιθυμῶ. / κι ἂν δὲν τὰ ἀποχτήσω / τί μ᾿ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;»... Οἱ ἀγράμματοι ποιητὲς τῶν βουνῶν, μέσα στὰ τραγούδια ποὺ κάνανε, καὶ ποὺ δὲ θὰ τὰ φτάξει ποτὲ κανένας γραμματιζούμενος, μιλᾶνε κάθε τόσο γιά. τὴ Θρησκεία μας, γιὰ τὸ Χριστό, γιὰ τὴν Παναγιά, γιὰ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους, γιὰ τοὺς ἁγίους. Πολλὲς παροιμίες...

25 Φεβ 2018

Μητροπολίτης Κέρκυρας: «Παιδεία μὲ Θρησκευτικὰ ποὺ θὰ ἔχουν πυρῆνα τους τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ»

Παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ἑορτάστηκε σήμερα Κυριακή της Ὀρθοδοξίας ἡ ἀνάμνηση τῆς Ἀναστηλώσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῶν Ἀθηνῶν. 
Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. 
Ἐπίσης συλλειτούργησαν οἱ Μητροπολίτες, Σύρου Δωρόθεος, Σιατίστης Παῦλος, Νέας Σμύρνης Συμεών, Δράμας Παῦλος, Θήρας Ἐπιφάνιος, Κερκύρας Νεκτάριος, Γλυφάδας Παῦλος, Χαλκίδος Χρυσόστομος, Λαγκαδὰ Ἰωάννης, Πρεβέζης Χρυσόστομος, Χίου Μάρκος καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Μεθώνης Κλήμης. 
Τὸν πανηγυρικό της ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὰ δύο στοιχεῖα ποὺ ἀναδεικνύουν τὴν κομβικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. 
Στὴ συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ Λιτάνευση τῶν....

10 Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα τῆς Λάρισας συμμετέχουν στὸ συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας κατὰ τῶν Νέων Θρησκευτικῶν

Ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Λαρίσης, τὸ τοπικὸ Παράρτημα τῆς Ἕνωσης Θεολόγων, καὶ τὰ συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα τῆς πόλης μας ἀποφασίσαμε τὴν ὁμαδικὴ κάθοδο μας στην Ἀθήνα γιὰ νὰ μετάσχουμε στὸ συλλαλητήριο ποὺ θὰ γίνει γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικών στα Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου τήν Κυριακῆ 4 Μαρτίου 2018 καὶ ὥρα 1μ.μ.
Τὸ συλλαλητήριο συνδιοργανώνουν ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) μὲ Ὀρθόδοξους Χριστιανικοὺς Συλλόγους τῆς πρωτεύουσας.
Καλούμε τα μέλη τῶν Σωματείων καὶ τοὺς συμπολίτες μας νὰ συμμετάσχουν στὴν εἰρηνικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ἐνάντια στὴν αὐθαίρετη, παράνομη καὶ ἀντισυνταγματική, ἀλλὰ καὶ ἀντίθετη πρὸς τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δίκαιο ἐνέργεια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ μεταλλάξει τὸν ὀρθόδοξο προσανατολισμὸ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογικό, ποὺ ἐπιφέρει σύγχυση στοὺς μικροὺς μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου, οἱ ὁποῖοι...

Ἡ Σημασία τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων στὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοὺ
Η A΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Σύμπασα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ κάθε λαμπρότητα, μὲ κύριο χαρακτηριστικό του ἑορτασμοῦ τὴν περιφορὰ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Συνοδικοῦ της Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου σὲ ὅλους τους ναούς.
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅρισαν νὰ ἑορτάζεται ἡ ἡμέρα αὐτὴ σὲ ἀνάμνηση τῆς παύσης τῆς εἰκονομαχίας καὶ τῆς ὁριστικῆς ἀναστήλωσης τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπὸ την εὐσεβῆ βασίλισσα τοῦ Βυζαντίου Θεοδώρα (μετέπειτα ἁγία τῆς Ἐκκλησίας μας) στὶς 4-3-843. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ θεωρήθηκε μείζονος σημασίας διότι μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787), ὁλοκληρώθηκε ἡ διατύπωση τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας (τριαδολογικὸ καὶ χριστολογικὸ δόγμα). Ἡ εἰκονομαχικὴ ἔριδα (726-843) ὑπῆρξε ἄλλωστε ἕνας θλιβερὸς σταθμὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία προξένησε ἀφάνταστη φθορὰ στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα ὅμως ἀπὸ αὐτὴ τὴ λαίλαπα βγῆκε καὶ κάτι θετικό, ἡ διατύπωση τῆς θεολογίας τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ ὁποία κὰτ οὐσίαν, ὅπως θὰ δοῦμε, εἶναι...

"ἐπηρώτα δὲ (ὁ Ἡρώδης) αὐτὸν (τὸν Χριστὸν) ἐν λόγοις ἰκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῶ". (Λουκᾶ κγ,9)

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, δάσκαλος

Καὶ ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ρωτάει καὶ ἀπαντάει «ἐν λόγοις ἰκανοῖς»! Ε, καὶ λοιπόν;

Τὸ προσωπεῖο τῆς κατ` ἐπίφαση ἀνθρωπιᾶς φορέθηκε ὁριστικὰ ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ θιάσου τῆς ἄρνησης, ποὺ συνεχίζει κανονικὰ τὶς παραστάσεις του στὴ σκηνὴ τῆς καθημερινότητας, προσφέροντας συνταγὲς μὲ τὰ μολυσμένα καὶ θανατηφόρα του προϊόντα.
Ὁ ἄνθρωπος σήμερα, ἀπόμακρος καὶ ξένος ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Ἁγίων, ἀκολουθεῖ μία πορεία δική του. Τὴν ἔχει ἐπιλέξει ὡς μονόδρομο, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει γὶ` αὐτὸν Χριστὸς Σωτήρας διὰ τῆς Ἁγίας του Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα εἶναι βέβαιος γιὰ τὴν ἐπιλογή του. Ἀποφασισμένος δὲ νὰ ἀκολουθήσει αὐτὴν τὴν ὁδό, δὲν ἀκούει τίποτε, δὲν σηκώνει διάλογο. Καί, ἂν καταδεχτεῖ νὰ μπεῖ σ` αὐτὴν τὴ διαδικασία, ἔχει ἕτοιμες τὶς ἀπαντήσεις ὡς δικλεῖδες ἀσφαλείας. Φέρνει ἐπιχειρήματα μὲ ἀπύθμενο βάθος γνώσεων καὶ ἐπιδίδεται σὲ ἀτέρμονες λεκτικοὺς ἑλιγμούς. Καὶ ὅλα αὐτά, μὴν τυχὸν καὶ παραβιάσει τὸ ἄβατό της πίστης του καὶ καταρρεύσει τὸ ψεύτικο οἰκοδόμημα, τὸ ὁποῖο ἔχτισε μέσα του καὶ μείνει στὸ κενό, ποὺ νιώθει πὼς τὸν παραμονεύει ἀδυσώπητο!
Λέει χαρακτηριστικὰ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ἑρμηνεύοντας τὸν στίχο:...

Προσωπικὰ δεδομένα - «ἔξυπνα αὐτοκίνητα»: Ποιὸς θὰ τὰ χειρίζεται;

Σὲ μεῖζον θέμα μεταξὺ αὐτοκινητοβιομηχανιῶν καὶ ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν ἀναδεικνύεται ἡ διαχείριση τῶν προσωπικῶν δεδομένων ποὺ συλλέγουν τὰ σύγχρονα αὐτοκίνητα, δεδομένου ὅτι προσφέρουν πρόσβαση σὲ ἰδιαιτέρως εὐαίσθητες ἀλλὰ καὶ πολύτιμες ἐπιχειρησιακά, πληροφορίες.
Τοῦ Νίκου Ἐμμανουὴλ
Ἡ ἐποχὴ ποὺ τὸ αὐτοκίνητο ἁπλὰ μετέφερε κάποιον στὸν ἐπιθυμητὸ προορισμὸ ἔχει περάσει πρὸ πολλοῦ. Πλέον πρόκειται γιὰ ἕναν σύγχρονο ὑπολογιστή, ὁ ὁποῖος συλλέγει συνεχῶς δεδομένα χάρη στοὺς αἰσθητῆρες καὶ τὰ συστήματα πλοήγησης ποὺ διαθέτει, ἀνεξάρτητα ἐὰν βρίσκεται σὲ κίνηση ἢ ὄχι.
Πληροφορίες ὅπως ἡ τοποθεσία τοῦ ὀχήματος ἢ τὸ τί κάνει ὁ ὁδηγός, δηλαδὴ ἂν καὶ πότε ἐπιταχύνει, φρενάρει, σταματάει, ὅλα καταγράφονται ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο καὶ στὴ...

Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Σήμερα, ἀδελφοί καί ἀδελφές, εἶναι ἡ ἁγία Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, μία ἀπό τίς πενήντα δύο Κυριακές τοῦ ἔτους πού ὀνομάζεται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μεγάλη καί ἁγία Κυριακή. Κυριακή, κατά τήν ὁποία ἑορτάζεται ἡ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον κάθε ψεύδους, ἐναντίον κάθε ἀναλήθειας, ἐναντίον κάθε αἱρέσεως, ἐναντίον κάθε ψευδοθεοῦ· νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον κάθε ψευδοῦς διδασκαλίας, ἐναντίον κάθε ψευδοῦς φιλοσοφίας, ἐπιστήμης, πολιτισμοῦ, εἰκόνος. Ἁγία νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί αὐτό σημαίνει ἁγία νίκη τῆς Παναληθείας.

Ποιός ὅμως εἶναι ἡ Παναλήθεια σέ αὐτόν τόν κόσμο; Ποιός εἶναι ἡ Ἀλήθεια σέ αὐτόν τόν κόσμο; Αὐτός πού εἶπε γιά τόν ἑαυτό Του: Ἐγώ εἰμί ἡ ἀλήθεια! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Ὁ Θεός ἐν σαρκί. Νά, αὐτή εἶναι ἡ...

24 Φεβ 2018

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας: Ἡ νίκη τῆς ἀληθοῦς Πίστεως

π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ
Στὶς 11 Μαρτίου 843 - πρώτη Κυριακή της Μ. Τεσσαρακοστῆς τότε - μία σύνοδος στὴν Πόλη «ἀναστήλωσε», ἀναρτησε καὶ πάλι στοὺς στύλους τῶν ναῶν, τὶς ἅγιες εἰκόνες, δίνοντας ἔτσι τέλος στὴν πολιτικοθρησκευτικὴ ἀναστάτωση τῆς εἰκονομαχίας (726 - 843). Πρωτοστάτησε μία γυναίκα, ἡ αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, ἐπιβεβαιώνοντας τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ γυναῖκες, ὡς μόνιμος φορέας τοῦ πολιτισμοῦ, σώζουν τὴν πίστη! Ἡ Θεοδώρα εἶχε ὀσιακὰ τέλη στὴ Μονὴ τῶν Γαστρίων καὶ ἴσως κάποιοι νὰ μὴ γνωρίζουν ὅτι τὸ λείψανό της βρίσκεται ἀκέραιο καὶ ἄφθαρτο στὴν Κέρκυρα. 

Ὀνομάστηκε «ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» ὡς «νίκη τῆς ἀληθοῦς Πίστεως», ποὺ προσφέρεται στὸν ἄνθρωπο ὡς δυνατότητα σωτηρίας, δηλαδὴ θέωσης. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι, σύμφωνα μὲ τὸν ἁγιοπατερικὸ χαρακτηρισμό, «ἐργαστήριον ἁγιότητος», δηλαδὴ «ἐργοστάσιο παραγωγῆς Ἁγίων», ἀνθρώπων μεταμορφωμένων μέσα στὴ Θεία Χάρη, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ζοῦν ὡς σὺν - ἄνθρωποι, ἱκανοὶ νὰ δημιουργήσουν σχέσεις ἰσότητας καὶ ἀδελφοσύνης. Ὅπου δὲ σώζεται αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, οὔτε αὐθεντικὴ κοινωνία μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. Στὴν Ὀρθοδοξία - ὅταν καὶ ὅπου ὑπάρχει - σώζεται ἕνα...

Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς: «Εἶναι ποτέ δυνατόν νά ἔλθει στή σωτηρία ὁ ἄνθρωπος πού σχετίζεται ἤ παραμένει μέσα στήν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; »

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Αἰτωλίας Κοσμᾶ γιὰ τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
Ἡ πρώτη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, εἶναι ἀφιερωμένη στό μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ Ὀρθοδοξία ἐκφράζει τό μεγαλεῖο τῆς πίστεώς μας.
Ἔτσι, ἡ σημερινή ἡμέρα καί ἑορτή διαλαλεῖ σέ ὅλο τόν κόσμο τήν λαμπρότητα, τήν δύναμι καί τήν ἀποκλειστικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὅλοι μας γνωρίζουμε καί πρέπει νά γνωρίζουμε ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας.
Μέ τήν παροῦσα ἐγκύκλιό μας θά ἐπισημάνουμε, θά ὑπενθυμίσουμε καί θά ὑπογραμμίσουμε τρεῖς μεγάλες ἀλήθειες τίς ὁποῖες ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὀφείλουμε νά...

Ἅγιοι Βασιλομάρτυρες Ροµάνοφ

«Τὸ συγχωρητικὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ ἀγάπη καὶ ταπείνωση... αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ χριστιανικὴ ἀγάπη, ἡ ἀγάπη ποὺ συγχωρεῖ καὶ τούς ἐχθρούς».
Γέροντας Ἐφραίμ, Καθηγούμενος Ἱ.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ ἔργου.
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ καὶ οἱ Ἐκδόσεις ΑΘΩΣ ἀνακοινώνουν τὴν ἐπίσημη κυκλοφορία τοῦ ἔργου Ἅγιοι Βασιλομάρτυρες Ρομάνοφ: Ὅσα δὲν μπόρεσε νὰ κρύψη ἡ σιωπή.
Μετὰ ἀπὸ μακρόχρονες ἐργασίες ἔρευνας, τὸ ἔργο ποὺ παραδίδεται στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ ἀποτελεῖ τὴν μόνη ἄρτια ἱστορικὴ καὶ ἁγιολογικὴ κάλυψη στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα τοῦ συγκλονιστικοῦ αὐτοῦ κεφαλαίου τῆς παγκόσμιας ἱστορίας: τῆς τραγικῆς πτώσης τῶν τελευταίων Ρομάνοφ καὶ τῆς θείας δόξας ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Θεό. Τὸ ἔργο ἐκδίδεται μὲ εὐκαιρία τὴν...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας»

Ἐκπομπὴ ἀπὸ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας».
Μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Ἀχελῶος TV, 25-02-2018.

Ἀφιέρωμα στὸν Παλαμᾶ: Θά βρεθεῖ Παῦλος Μελᾶς, θά βρεθεῖ Γερμανός Καραβαγγέλης;

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς
Μεγάλος, πολὺ μεγάλος ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς. Ἔζησε ὅλες τὶς κρίσιμες στιγμὲς τοῦ Ἔθνους. Καὶ τὸ βοήθησε. Τὸ ὕμνησε, τὸ ἐνθάρρυνε, κατακεραύνωνε τοὺς «τροπαιούχους τοῦ ἄδειου λόγου», ποὺ ροκάνιζαν τὰ σωθικά του. Τὶς ἀνθρωποκάμπιες (Κόντογλου), τοὺς νάνους καὶ τοὺς ἀρλεκίνους τῆς κομματοκρατίας. Τὸν λησμονήσαμε ὅμως. Ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία εἶναι προγραμμένος. Ἔχει «κουσούρι» ἀσυγχώρητο: εἶναι ἐθνικὸς ποιητής. Σολωμός, Βαλαωρίτης, Κάλβος, Παλαμᾶς, οἱ ἐθνικοί μας ραψωδοί, περιφρονοῦνται ἀπὸ τὴν δημόσια διὰ βίου, ὅπως τήν ονόμαζε ὁ ΓΑΠ, καί… νυκτοβίου, ἐκπαίδευση. Ἐνῶ, ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει, θὰ συναντήσεις κείμενα τοῦ γίγαντα τῆς λογοτεχνίας καὶ γνωστοῦ τηλεαστρολόγου – τηλεμπουρδολόγου...

Ὀρειβάτες, ἀναρριχητές, ἀλπινιστὲς!


Αποτέλεσμα εικόνας για ορειβατες
Στ’ ἀλήθεια, καλοί μου φίλοι, ὅλα τὰ ἀθλήματα εἶναι καταπληκτικά, γιατί προϋποθέτουν ἀγώνα. Ὁ,τιδήποτε ἀπ’ αὐτὰ μᾶς γοητεύει, στὴν οὐσία δὲν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, παρὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἴδιας τῆς προσπάθειας, τοῦ μόχθου, τοῦ κόπου τοῦ πολὺ καὶ τῆς ἀγρύπνιας, ποὺ ἐμπεριέχουν.Ἡ ὀρειβασία ὅμως, ἡ ἀναρρίχηση καὶ ὁ ἀλπινισμός, στὰ σίγουρα ἔχουν κάτι τὸ μοναδικό. Ξεχωρίζουν ὁπωσδήποτε ἀπ’ ὅλα τὰ ἀθλήματα. Σαφῶς ὑπερέχουν!
* * *
Καὶ νὰ γιατί… Πρῶτα – πρῶτα οἱ ἀλπινιστὲς καὶ οἱ ὀρειβάτες, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἄλλους ἀθλητές, βρίσκονται καθ’ ὅλη σχεδὸν τὴν διάρκεια τῆς ἀγωνιστικῆς τους προσπάθειας, μακριὰ ἀπ’ τὶς κάμερες, τοὺς φωτογραφικοὺς φακοὺς καὶ τὴ δημοσιότητα. 
Γιατί ποιὸς μπορεῖ νὰ τοὺς ἀκολουθήσει ἐκεῖ ψηλὰ, πού ἀνεβαίνουν; Ὁπότε δὲν ὑπάρχουν χορηγοί, «σπόνσορες», διαφημιστές… Στὴ συνέχεια, ἐπειδὴ δὲν ἀγωνίζονται σὲ στάδια, δὲν μποροῦν νὰ ὑπολογίζουν οὔτε καὶ σ’ αὐτὸ τὸ ἐνθαρρυντικὸ χειροκρότημα τῶν κερκίδων!
Ἔπειτα, δὲν συμπεριφέρονται ἀνταγωνιστικά, ἐχθρικὰ ἢ καὶ μὲ ἀντιπαλότητα. Γιατί τὸ ἴδιο τὸ ἄθλημα δὲν προσφέρεται γιὰ κάτι τέτοιο! Σκοπὸς τους εἶναι ἡ κατάκτηση τῆς κορυφῆς, ἀκόμη καὶ τῆς πλέον μεγάλης. Ἆραγε, πόσοι μποροῦν ὡς ἐκεῖ νὰ φθάσουν; Αὐτό, βέβαια, σὲ καμμία περίπτωση δὲν σημαίνει πὼς δὲν ἔχουν ἀντιπάλους. Αὐτοὶ οὐσιαστικὰ εἶναι δύο, ἐξίσου πολὺ σκληροὶ καὶ ἀδάμαστοι, λές. Πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιο τους τὸν ἑαυτό, τὶς ἀδυναμίες τοῦ ὁποίου -σωματικὲς ἀλλὰ καὶ ψυχικὲς- πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ξεπεράσουν ὅσο γίνεται…

«Τώρα 'ν' ἁγιὰ Σαρακοστή»

23 Φεβ 2018

Οἱ ἐπιστήμονες κατέληξαν ὅτι οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων ἔχουν βιολογικὴ προέλευση. Δηλαδὴ, προτοῦ γεννηθεῖ κανεὶς εἶναι ἢ ἀγόρι ἢ κορίτσι καὶ αὐτὸ δὲν ὑπόκειται σὲ ἀλλαγές.

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ


Τὰ ἀγόρια παίζουν μὲ φορτηγά, τὰ κορίτσια παίζουν μὲ κοῦκλες! 
 Ἡ ἐλεύθερη αὐτοδιαχειριζόμενη ἐπιλογὴ τοῦ παιδιοῦ γιὰ τὸ εἶδος τοῦ παιχνιδιοῦ του, ὑποδηλώνει τὴν ἔμφυτη ψυχολογία του.Σύμφωνα μὲ μία νέα μελέτη, οἱ διαφορὲς μεταξὺ ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν εἶναι βιολογικὲς καὶ δὲν εἶναι ρευστές, ὅπως ὑποστηρίζει ἡ θεωρία τῶν διεμφυλικῶν. 

Ἔρευνες ποὺ ἀποκαλύφθηκαν στὸ Περιοδικὸ Infant and Child Development (Ἀνάπτυξη Βρεφῶν καὶ Παιδιῶν) κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ προτίμηση τοῦ φύλου στὰ παιδιὰ δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀνατροφῆς τοὺς ὅσο εἶναι ἐνδογενὴς στὸ παιδί. Αὐτὰ τὰ εὐρήματα ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ

Ἅγιος Πολύκαρπος – Ὁ Ἡρωικὸς Ἐπίσκοπος Σμύρνης καὶ Μάρτυρας


ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Στὶς 23 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. Πρόκειται γιὰ σπουδαία προσωπικότητα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, δηλαδὴ τῶν διαδόχων ἐπισκόπων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Γεννήθηκε τὸ 80 μ. Χ. στὴ Μ. Ἀσία ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς του Παγκράτιο καὶ Θεοδώρα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μαρτυρήσει γιὰ τὴν πίστη τους στὸ Χριστό. Διατέλεσε μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος πέρασε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του στὴ Μ. Ἀσία. Βαπτίστηκε μικρὸς καὶ ἀφιέρωσε τὴ ζωή του στὸ Χριστό. Λίγο πρὶν τὸ θάνατό του ὁ ἐπίσκοπος Σμύρνης ἅγιος Βουκόλος, τὸν χειροτόνησε διάδοχό του, διότι ἔβλεπε στὸ πρόσωπό του τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα.
Ἡ μακρὰ ἐπισκοπική του διακονία σφραγίστηκε ἀπὸ τὴν ἁγία βιωτή του καὶ τὴ θέρμη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ὡς πιστὸς μαθητὴς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀναδείχτηκε ἕνας μεγάλος...

Φώτης Κόντογλου: Ὁ δρόμος τῆς εὐτυχίας

Ἀπὸ τὴν Συλλογή: «Μυστικὰ ἄνθη»
 τοῦ Φώτη Κόντογλου
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι σὲ ὅλα ἀχόρταγος. Θέλει νὰ ἀπολαύσει πολλά, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὰ προφτάσει ὅλα. Καὶ γι᾿ αὐτὸ βασανίζεται. Ὅποιος ὅμως, φτάσει σὲ μία κατάσταση, ποὺ νὰ εὐχαριστιέται μὲ τὰ λίγα, καὶ νὰ μὴ θέλει πολλὰ ἔστω καὶ κι ἂν μπορεῖ νὰ τὰ ἀποκτήσει, ἐκεῖνος λοιπὸν εἶναι εὐτυχισμένος. Οἱ ἄνθρωποι δὲν βρίσκουν πουθενὰ εὐτυχία, γιατὶ ἐπιχειροῦν νὰ ζήσουν χωρὶς τὸν ἑαυτό τους. Ἀλλὰ ὅποιος χάσει τὸν ἑαυτό του, ἔχει χάσει τὴν εὐτυχία. Εὐτυχία δὲν εἶναι τὸ ζάλισμα, ποὺ δίνουν οἱ πολυμέριμνες ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις, ἀλλὰ ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς καὶ ἡ σιωπηλὴ ἀγαλλίαση τῆς καρδιᾶς. Γι᾿ αὐτὸ εἶπε ὁ Χριστός: «Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως: οὐδὲ ἐροῦσιν, ἰδοὺ ὧδε, ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ. Ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ἡμῶν ἐστι».
Ξέρω καλά, τί εἶναι ἡ ζωὴ ποὺ ζοῦνε οἱ λεγόμενοι κοσμικοὶ ἄνθρωποι. Οἱ ἄνθρωποι, δηλαδή, ποὺ διασκεδάζουνε, ποὺ ταξιδεύουνε, ποὺ ξεγελιοῦνται μὲ...

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τὸν Ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

- Γέροντα, πώς θά μπορέσω τήν Σαρακοστή νά αγωνισθώ περισσότερο στήν εγκράτεια;
- Οι κοσμικοί τώρα τήν Σαρακοστή προσέχουν κατά κάποιον τρόπο τήν εγκράτεια, ενώ εμείς οι μοναχοί πάντα πρέπει νά προσέχουμε. Τό κυριώτερο όμως πού πρέπει νά προσέξει κανείς είναι τά ψυχικά πάθη καί μετά τά σωματικά. Γιατί, άν δώσει προτεραιότητα στή σωματική άσκηση καί δέν κάνει αγώνα, γιά νά ξεριζωθούν τά ψυχικά πάθη, τίποτε δέν κάνει.
Πήγε μία φορά σέ ένα μοναστήρι ένας λαϊκός στήν αρχή τής Σαρακοστής καί κάποιος μοναχός τού φέρθηκε απότομα, σκληρά. Εκείνος όμως ο καημένος είχε καλό λογισμό καί τόν δικαιολόγησε. Ήρθε μετά καί μού είπε:...

22 Φεβ 2018

Ἐπίσημη ὑποδοχὴ Ἱεραρχῶν τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας ἀπὸ σχισματικούς! «Ἐπισφραγίστηκε δὲ καὶ πῆρε τὴν ἐπίσημη συγκατάθεσή τους μὲ τὴ "σύνοδο" τῆς Κρήτης»

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ό,τι λέγεται ζωή, ὅ,τι συνιστᾶ στοιχεῖο, ποὺ δίνει ὑπόσταση στὴν ἔννοια αὐτή, ὅ,τι κατὰ παράδοση αἰώνων ἀναλλοίωτο καὶ ἀσφαλὲς στήριγμα, γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου, ἂς πάψει νὰ θεωρεῖται δεδομένο!
Νέα θεώρηση τῆς ζωῆς, νέα κοσμοαντίληψη, νέο κοσμοείδωλο, τὸ ὁποῖο φέρνει μαζί του τὸ νέο σχέδιο ζωῆς, ἐφαρμοσμένο πλέον ὡς καθαρῶς ὑπερέχον στὴν καθημερινὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ ἐπιβαλλόμενο στὴν ἐκπαίδευση, γιὰ τὴν ἐν συνόλω διαμόρφωση τοῦ νέου ἀνθρώπου, τοῦ μέλλοντος ἀνθρώπου. Τὸ δὲ χείριστο: Τὸ ρεῦμα αὐτὸ ἔχει ἐπηρεάσει βαθιὰ καὶ πολὺ ἐπικίνδυνά τους ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπισφραγίστηκε δὲ καὶ πῆρε τὴν ἐπίσημη συγκατάθεσή τους μὲ τὴ "σύνοδο" τῆς Κρήτης.
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ λοιποὶ πνευματικοὶ ὁδηγοὶ αὐτὴν τὴν δραματικὴ ἐκτροπή! Σίγουρα ὄχι, ἀφοῦ συνεχίζουν τὴν προπαγάνδα γιὰ τὴ σύνοδο αὐτὴ καὶ ἐπιμένουν νὰ γίνουν πράξη οἱ ἀποφάσεις της.
Ἔχει ἀλλάξει ἡ ζωή μας!!! Λειτουργοῦν ἄλλοι νόμοι! Οὔτε καν ἀνθρώπινοι!
Τὸ καταλαβαίνετε, ὅσοι τῶν ποιμένων εὐήκοοι; Ἀνασκευάσατε, λοιπόν, τὶς προϋποθέσεις ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς ἄρχοντες καὶ...

Μόρφου Νεόφυτος: ''Ὁ Ἐρντογᾶν δὲν μπορεῖ νὰ κάνει πολλά, γιατί δὲν τὸν ἀφήνει ἡ Παναγία''

Στὸ Πρόεδρο τῆς Τουρκίας Ταγὶπ Ἐρντογᾶν ἀναφέρθηκε ἀπὸ ἄμβωνος ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ Ἐπισκόπου Σόλων τῆς Κοινότητος Ἀστρομερίτου.  Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του σχολίασε καὶ τὸ ἔθιμο τοῦ καρνάβαλου, τονίζοντας ὅτι "ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ ἄθεο αὐτὸ ἔθιμο προσπαθεῖ νὰ κάνει χαρά, μία ψεύτικη χαρά, δηλαδὴ ὅση ὥρα ἔχεις τὸν καρνάβαλο. Μετὰ ἔχουμε τὸν δικό μας καρνάβαλο μέσα μας, τὴν δική μας ὑποκρισία καὶ μασκοφορία."  
"Ἀκόμη καὶ τὸ ἔθιμο τοῦ καρνάβαλου τὸ ὁποῖο ἔχει κρατηθεῖ αὐτὲς τὶς ἡμέρες, κρατήθηκε νομίζω γιατί ἡ Ἐκκλησία καὶ τὰ Εὐαγγέλια τῆς προηγούμενης Κυριακῆς, καὶ τῆς σημερινῆς, στηλιτεύουν καὶ κατηγοροῦν τὴν ὑποκρισία καὶ ἡ ἀποθέωση τῆς ὑποκρισίας εἶναι τὸ...

"Πάτερ, τὰ ἐπιχειρήματα τῆς Ἐκκλησίας, τὴν διδασκαλία τῶν κατηχητικῶν, τῶν κατασκηνώσεων, τῶν ὁμάδων, τῶν πνευματικῶν, τὰ νίκησα μέσα μου. Ἕνα ἔχω ποὺ δὲν μπορῶ νὰ νικήσω…"

Μητροπολίτου Λεμεσοὺ Ἀθανασίου

Τί μιλᾶ τελικὰ στὴν καρδιὰ πού παλεύει μὲ τὸν Θεό;

Ὅταν ἤμουν στὸ Ἅγιον Ὅρος στὴ Νέα Σκήτη ἦταν ἀρχὰς Νοεμβρίου μὲ τὸ δικό μας ἡμερολόγιο ἐκεῖ, ὅπου ἕνα βράδυ, περασμένη λίγο ἡ ὥρα χτύπησε ἡ πόρτα τῆς καλύβας μας καὶ ἀνοίξαμε νὰ δοῦμε ποιὸς ἦταν. Ἦταν τρία παιδιὰ τὰ ὁποία χάθηκαν στὸ δρόμο καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ φιλοξενηθοῦν βέβαια στὸ Μοναστήρι γιατί εἶχε κλείσει, οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ καὶ ἔπρεπε νὰ τὰ φιλοξενήσουμε ἐμεῖς στὴ δική μας καλύβη. Δὲν ὑπῆρχε πρόβλημα βέβαια. Προσπαθήσαμε νὰ τοὺς φιλοξενήσουμε, νὰ τοὺς ἑτοιμάσουμε κάτι νὰ φᾶνε.
Ἕνας ἐξ’ αὐτῶν ὅμως ἦταν πολὺ ἀρνητικός. Ἐγὼ κάθισα λίγο μαζί τους νὰ τοὺς μιλήσω μέχρι νὰ φᾶνε τὰ παιδιά, νὰ μὴν τοὺς ἀφήσουμε μόνους τους. Εἴπαμε κάποια πράγματα. Τὸ ἕνα τὸ παιδὶ ἦταν ἀρνητικός, ἦταν...

Γιὰ συμφωνία ἀποκήρυξης τῶν ὅρων «Τσαμουριά» καὶ «Βόρεια Ἤπειρος» μιλοῦν οἱ Ἀλβανοὶ

Σὲ μία εἴδηση ποὺ μόνο ὡς κακόγουστο ἀστεῖο μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ, ἀλβανικὰ ΜΜΕ ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ἀθήνα ἀποδέχθηκε τὴν ἀποκήρυξη τοῦ ὄρου «Βόρεια Ἤπειρος» προκειμένου οἱ Ἀλβανοὶ νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν τὸν ὀρὸ «Τσαμουριά», ἐνῶ προαναγγέλλουν ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας ἀποδέχθηκε τὴν πρόσκληση, νὰ περάσει τὸ Ὀρθόδοξο Πάσχα μὲ τὸν Edi Rama στὴν Κορυτσά. 

Τὴ στιγμὴ ποὺ σύμφωνα μὲ πληροφορίες καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς βρίσκεται πολὺ κοντὰ ἡ στιγμὴ διαμόρφωσης τοῦ πλαισίου συμφωνίας ποὺ θὰ καλύπτει ὅλες τὶς «ἐκκρεμότητες» μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν, ἐλάχιστες λεπτομέρειες τῆς συμφωνίας αὐτῆς ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, ἐκτὸς αὐτῶν ποὺ διαρρέονται πιθανὸν ἐσκεμμένα ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ πλευρά. Ἡ Ἀθήνα δὲν ἔχει σχολιάσει ὅλες αὐτὲς τὶς πληροφορίες καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς σύνδεσης «Τσαμουριᾶς» καὶ «Βορείου Ἠπείρου» δὲν εἶναι γνωστὸ ἐὰν πρόκειται μόνο γιὰ τὰ σχολικὰ βιβλία, κάτι στὸ ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα ἔχει συμμορφωθεῖ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, ἢ καὶ ἄλλες χρήσεις. 

Ἐντύπωση προκαλεῖ πάντως ὅτι ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα παγίως καὶ ὀρθῶς ὑποστηρίζει ὅτι δὲν ὑφίσταται «Τσάμικο» ζήτημα, φέρεται νὰ ἔχει ἀποδεχθεῖ ὅτι ὡς ἀντάλλαγμα θὰ ἀποκηρύξει ἐπισήμως κάθε ἀναφορὰ σὲ Βόρειο Ἤπειρο. Αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ παραπέμπει σὲ μία ἀπαράδεκτη...

Βιβλιοπαρουσίαση γιά τούς μικρούς ρωμηούς:"Ἑφτά παπούτσια γιά τήν κυρά Σαρακοστή"

Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν: Δελτίο Τύπου συλλαλητηρίου ενάντια στα νέα θρησκευτικάΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ἡ Α.Σ.Π.Ε. καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν, ὀργανώνουμε παλλαϊκό συλλαλητήριο στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί πορεία στη Βουλή, τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 13.00, ἀντιδρώντας στόν πολυθρησκειακό προσανατολισμό τῶν Νέων Θρησκευτικῶν.
Καλοῦμε ὅλους τούς Ἕλληνες νά δώσουν δυναμικά τό παρόν τους στή μεγάλη ἀνοικτή ἐκδήλωση μέ ὁμιλητή τόν....

21 Φεβ 2018

«Ἔξυπνο» βραχιόλι τῆς Amazon ἐλέγχει τοὺς ὑπαλλήλους


«Εἶναι εὔκολο νὰ δημηγορεῖ κανεὶς γιὰ τὰ ἐργασιακὰ ζητήματα, ἀλλὰ ἡ πρόκληση εἶναι νὰ ὑπάρχει ποιοτικὴ ἐργασία κι ὄχι ἐργασία μὲ τὸ βραχιολάκι». Μὲ αὐτὴ τὴ φράση σχολίασε ὁ Ἰταλὸς πρωθυπουργός, κατὰ τὴ διάρκεια προεκλογικῆς ὁμιλίας του πρὸς τοῦ ἐθελοντὲς τοῦ κόμματός του (Pd) στὴν Περιφέρεια τοῦ Λατίου (Ρώμη), τὴν ἀπόφαση τοῦ γίγαντα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου Amazon, νὰ ἐφαρμόσει τὸ μέτρο τῆς ἐπίβλεψης καὶ καθοδήγησης τῶν κινήσεων τῶν ἐργαζομένων της μὲ ἕνα ‘ἔξυπνο βραχιολάκι’, ποὺ ἔχει δημιουργήσει σάλο στὴν Ἰταλία. 
Η Amazon κατοχύρωσε τὴν εὑρεσιτεχνία (ποὺ ἐπισήμως ἐγκρίθηκε τὴν περασμένη Τρίτη, ἀλλὰ εἶχε κατατεθεῖ τὸ 2016) γιὰ τὸ ἔξυπνο ἠλεκτρονικὸ βραχιόλι ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ παρακολουθεῖ μὲ ἀκρίβεια πὼς καὶ ποὺ τοποθετοῦν τὰ χέρια τοὺς οἱ ἐργαζόμενοι καὶ μὲ μικρὲς δονήσεις, ἐὰν κριθεῖ πὼς δὲν εἶναι «σωστὴ» ἡ κίνησή τους, θὰ τοὺς καθοδηγεῖ πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνση καὶ θέση τῶν προϊόντων, ἐλέγχοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο...

Νά γνωρίζεις ὅτι θά σέ πολεμήσουν πολύ οἱ δαίμονες, ὅταν ἀρχίζεις νά προσκυνᾶς τόν Θεό σου

Ὁσίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου
Προσπάθησε να βρεις ησυχία, οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ.
Τά πολλά ὑλικά πράγματα δένουν τόν ἄνθρωπο στήν γῆ αὐτή, καί δέν τόν ἀφήνουν νά δεῖ τήν Αἰώνια Βασιλεία. Ἡ ἀφθονία τῶν πραγμάτων εἶναι ἐχθρός τῆς ἐγκράτειας. Εἰναι εὐτυχισμένος ἐκεῖνος πού προσπαθεῖ νά βρεῖ ἡσυχία γιά νά ἔλθει σ’ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, καί δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς πολλές ἐργασίες. Γιατί ὅσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος θά ἔχει δουλειές καί δέν θά σταματήσουν ποτέ. Βέβαια, καί ἡ ἐργασία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν προκοπή τῆς ψυχῆς. Οἱ Πατέρες μάλιστα ὁρίζουν ὅτι οἱ ἀρχάριοι στήν πνευματική ζωή πρέπει νά καταγίνονται πολύ μέ τή σωμάτικη ἐργασία, γιά νά μή τούς πειράζει ὁ σατανᾶς, χωρίς φυσικά νά παραλείπουν καί τήν προσευχή. Καί προσευχή καί ἐργασία.
Νά μήν ἀμελεῖς τίς μετάνοιές σου, γιατί αὐτό φοβίζει τόν σατανᾶ. Νά γνωρίζεις ὅτι θά σέ πολεμήσουν πολύ οἱ δαίμονες, ὅταν ἀρχίζεις νά προσκυνᾶς τόν Θεό σου. Κανένα πρᾶγμα...

Ὅταν ἡ Θεία Χάρις σταμάτησε τὸ διαζύγιο !

Ἀληθινὴ Ἱστορία
Τολμῶ νὰ διηγηθῶ τὴν ἐμπειρία μας μὲ σκοπὸ νὰ ἀφυπνιστοῦν καὶ ἄλλα ζευγάρια, ποὺ τυχὸν ἀντιμετώπισαν ἢ ἀντιμετωπίζουν καταστάσεις παρόμοιες μὲ αὐτὲς ποὺ βιώσαμε ἐμεῖς. Εἶμαι 46 ἐτῶν. Πρὶν εἴκοσι χρόνια παντρευτήκαμε μὲ τὸν σύζυγό μου καὶ πραγματικὰ εἴχαμε ὅλες τὶς προϋποθέσεις ὥστε αὐτὸς ὁ γάμος νὰ εἶναι ἐπιτυχής. Ὑπῆρχαν βαθιὰ συναισθήματα ἀγάπης, σεβασμοῦ, ἐκτίμησης. Ἔτσι περάσαμε δεκαπέντε χρόνια ἀνέφελου βίου, τοῦ ὁποίου ἡ ὡραία εἰκόνα συμπληρώθηκε μὲ τὰ δύο παιδιά μας. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν περάσαμε καὶ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες ἴσως ἀρκετὰ δύσκολες! Ὅμως, νιώθοντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλο ὅλα, ὅσα προανέφερα, τὰ ἀντιμετωπίζαμε καὶ προχωρούσαμε στὴν κοινή μας ζωή. Ἡ προσωπική μας περιπέτεια ξεκίνησε ἀφοῦ συμπληρώσαμε δεκαπέντε χρόνια γάμου. Θὰ προσπαθήσω νὰ σκιαγραφήσω τὴν εἰκόνα τῆ ζωῆς μας τὴν τελευταία πενταετία, χωρὶς νὰ μπῶ σὲ λεπτομέρειες, γιατί αὐτὲς θὰ μποροῦσα νὰ γεμίσουν βιβλίο, πράγμα φυσικὰ ἀνέφικτο.

Ἡ καθημερινότητα καί ἡ ρουτίνα αὐτῆς...

21 Φεβρουαρίου: Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης


Ἀπὸ τὶς μεγάλες καὶ ἀθλητικὲς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τοῦ 3ου καὶ 4ου αἰῶνα ὁ Εὐστάθιος, γεννήθηκε στὴ Σίδη τῆς Παμφυλίας τὸ 260. Διακρίθηκε μεταξὺ τῶν προμάχων τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίστηκε καὶ καταδιώχθηκε. Στὴν ἀρχὴ διέλαμψε σὰν ἐπίσκοπος Βεῤῥοίας στὴ Συρία, ὅταν καὶ συμμετεῖχε στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας. Τὸ 323 τοῦ δόθηκε ἡ ἀρχιεπισκοπὴ Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὁ Εὐστάθιος, κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση καὶ στερέωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ 330 ὅμως οἱ ἀρειανοὶ ἔκαναν Σύνοδο ἐναντίον του, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι ἀσπαζόταν τὴν αἵρεση τοῦ Σαβελλίου. Ἐπίσης, ἀφοῦ δωροδόκησαν κάποια γυναῖκα ἐλαφρῶν ἠθῶν, τὴν παρουσίασαν στὴ Σύνοδο καὶ εἶπε ὅτι εἶχε σχέσεις μὲ τὸν Εὐστάθιο καὶ μάλιστα, ὅτι ἀπὸ τὶς σχέσεις αὐτὲς ἀπέκτησε καὶ παιδί. Περιττὸ δὲ νὰ ποῦμε, ὅτι μετὰ τὶς συκοφαντίες αὐτὲς...

20 Φεβ 2018

Τό σῶμα εἶναι ἐργαλεῖο καί μοιάζει μέ στολή τῆς ψυχῆς. Μή μολύνεις τήν ὄμορφη αὐτή στολή σου !

Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

''Μή λές ὅτι τό σῶμα εἶναι αἰτία τῆς ἁμαρτίας. Γιατί, ἄν τό σῶμα εἶναι αἰτία τῆς ἁμαρτίας, τότε γιατί ὁ νεκρός δέν ἁμαρτάνει; Βάλε στό δεξί χέρι κάποιου νεκροῦ, πού μόλις πέθανε, ἕνα ξίφος. Φόνος δέν θά γίνει. Ἄς περάσουν πλάι ἀπό νεκρό νεό, μόλις πεθάνει, χίλιες καλλονές. Δέν πρόκειται νά τοῦ δημιουργηθεῖ καμιά ἐπιθυμία πορνείας. Γιατί; Ἐπειδή τό σῶμα δέν ἁμαρτάνει ἀπό μόνο του, ἀλλά ἁμαρτάνει ἡ ψυχή, ἐνεργώντας μέ τό σῶμα. Τό σῶμα εἶναι ἐργαλεῖο καί μοιάζει μέ ροῦχο καί στολή τῆς ψυχῆς. Κι ἄν παραδοθεῖ ἀπό αὐτή στήν πορνεία, γίνεται ἀκάθαρτο. Ἄν ὅμως συζήσει μέ ἅγια ψυχή, γίνεται ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν τά λέω ἐγώ αὐτά, ἀλλά τά ἔχει πεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος:  «Δέν ξέρετε ὅτι τά σώματά σας εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού βρίσκεται μέσα σας;» (Α΄ Κορ. 6,19). Νά φροντίζεις λοιπόν τό σῶμα σάν νά εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μή φθείρεις μέ πορνεῖες τή...

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ νηστεία νὰ γίνεται μὲ φιλότιμο…

   Ἀπόσπασμα ἀπό τίς σελίδες 182-186 τοῦ βιβλίου:
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Δ΄
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
Μὲ τὴν νηστεία ὁ ἄνθρωπος δείχνει τὴν προαίρεσή του. Κάνει ἀπὸ φιλότιμο μιὰ ἄσκηση καὶ ὁ Θεὸς βοηθάει. Ἄν ὅμως ζορίζη τὸν ἑαυτό του καὶ πῆ «τί νὰ κάνω; εἶναι Παρασκευή, πρέπει νὰ νηστέψω», θὰ βασανίζεται. Ἐνῶ, ἄν μπῆ στὸ νόημα καὶ νηστέψη ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό, θὰ χαίρεται. «Αὐτὴν τὴν ἡμέρα, νὰ σκεφθῆ, ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε· οὔτε νερὸ δὲν Τοῦ ἔδωσαν νὰ πιῆ· ξίδι Τοῦ ἔδωσαν. Κι ἐγὼ δὲν θὰ πιῶ νερὸ ὅλη τὴν ἡμέρα». Ἄν τὸ κάνη αὐτὸ, τότε θὰ νιώθη ἀνώτερη χαρὰ μέσα του ἀπὸ αὐτὸν ποὺ πίνει τὰ καλύτερα ἀναψυκτικά!
Καὶ βλέπεις, πολλοὶ κοσμικοὶ μιὰ Μεγάλη Παρασκευὴ δὲν μποροῦν νὰ νηστέψουν, ἀλλὰ ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο μποροῦν νὰ κάθωνται καὶ νὰ κάνουν ἀπεργία πείνας γιὰ ἕνα πεῖσμα, γιὰ νὰ πετύχουν κάτι. Ἐκεῖ ὁ διάβολος τούς δίνει κουράγιο.

Αὐτοκτονία εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνουν. Ἄλλοι πάλι, ὅταν ἔρχεται τὸ Πάσχα, ψάλλουν τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» μὲ χαρὰ καὶ μὲ ὅλη τους τὴν δύναμη, γιατὶ θὰ φᾶνε καλά. Μοιάζουν μὲ τοὺς...

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀναγνώστης Ἀμήν.
Ἱερεὺς Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι.
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀναγνώστης Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ') 
Δόξα... Καὶ νῦν...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα... Καὶ νῦν...
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...

19 Φεβ 2018

Ἡ Σαρακοστὴ εἶναι ἡ προετοιμασία μας γιά τὴν ἐπιστροφὴ, τὴν δική μας «διάβαση», τὸ «Πάσχα» μας στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή

Πατήρ Ἀλέξανδρος Σμέμαν - Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μεγάλη Σαρακοστή», ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1999
Ὅταν κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴ Μεγάλη Σαρακοστή. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ εἶναι ἕνα πνευματικὸ ταξίδι ποὺ προορισμός του εἶναι τὸ Πάσχα, ἡ Ἑορτὴ Ἑορτῶν». Εἶναι ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν «πλήρωση τοῦ Πάσχα, ποὺ εἶναι ἡ πραγματικὴ Ἀποκάλυψη». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε μὲ τὴν προσπάθεια νὰ καταλάβουμε αὐτὴ τὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴ Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα, γιατὶ αὐτὴ ἀποκαλύπτει κάτι πολὺ οὐσιαστικὸ καὶ πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή μας.
Ἄραγε εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐξηγήσουμε ὅτι τὸ Πάσχα εἶναι κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ μία γιορτή, πολὺ πέρα ἀπὸ μία ἐτήσια ἀνάμνηση ἑνὸς γεγονότος ποὺ πέρασε; Ὁ καθένας πού, ἔστω καὶ μία μόνο φορά, ἔζησε αὐτὴ τὴ νύχτα «τὴ σωτήριο, τὴ φωταυγὴ καὶ λαμπροφόρο», ποὺ γεύτηκε ἐκείνη τὴ μοναδικὴ χαρά, τὸ ξέρει αὐτό.
Ἀλλὰ τί εἶναι αὐτὴ ἡ χαρά; Γιατί ψέλνουμε στὴν ἀναστάσιμη λειτουργία: νῦν πάντα...

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία καὶ τὸ ἀνεκτίμητο ἔργο της

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ τουρκοκρατία ἀνέδειξε ἕνα νέο νέφος μαρτύρων, τὸ ἴδιο ἡρωικὸ μὲ αὐτὸ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ πολυπληθεῖς Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἐκκλησιαστικὸ στερέωμα ὡς ἀστέρες πολύφωτοι.  Ἕνα τέτοιο πολύφωτο ἀστέρι τῆς μαύρης αὐτῆς ἐποχῆς, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος μας, εἶναι καὶ ἠ Αγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, τῆς ὁποίας τὴ μνήμη ἑορτάζει στὶς 19 Φεβρουαρίου.
Ἡ Ἁγία Φιλοθέη γεννήθηκε στην Αθήνα περί τὸ 1522 ἀπὸ τὴν ἐπιφανή Οἰκογένεια τῶν Μπενιζέλων καὶ τὸ κοσμικό της ὄνομα ἦταν Παρασκευή. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της Ἄγγελος καί Σηρίγη, ἀπόγονος τῆς βυζαντινῆς οἰκογένειας τῶν Παλαιολόγων, τὴν ἀνάθρεψαν μὲ εὐσέβεια. Ἔμαθε τὰ πρῶτα της γράμματα καὶ σὲ ἡλικία μόλις 14 τὴν πάντρεψαν μὲ τὸν...

18 Φεβ 2018

Λόγος στὸν Ἑσπερινό της συγχωρήσεως

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ
ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΟΜΟΣ Α'
Πρέπει, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μου, νὰ ἔχουμε χαραγμένο στὴν καρδιά μας καὶ νὰ θυμόμαστε πάντα τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ: «Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμὶν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν» (Μτ. 6, 14-15). Εἶναι πολὺ φοβερὰ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου. "Ἂν δὲν συγχωροῦμε τὰ παραπτώματα τοῦ πλησίον μας τότε καὶ ὃ Χριστός, στὴ Φοβερά τοῦ Κρίση, θὰ μᾶς βάλει στὰ ἀριστερά του δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει τὶς ἁμαρτίες μας διότι καὶ ἐμεῖς δὲν ἀφήναμε τὰ παραπτώματα τοῦ πλησίον μας. Βλέπετε, διότι πραγματικὰ εἶναι φρικτὸ πράγμα νὰ μὴν συγχωροῦμε τοὺς ἀνθρώπους.
Στοὺς βίους τῶν ἁγίων ὑπάρχουν ἀρκετὰ παραδείγματα ἀνθρώπων πού τιμωρήθηκαν ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ συγχωρήσουν. Ὁ ἱερομόναχος Τίτος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου βρισκόταν στὴν ἐπιθανάτια κλίνη. Μαζεύτηκε γύρω του ὅλη ἡ ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Ὅλοι ἤξεραν ὅτι ὑπάρχει παλιὰ ἔχθρα μεταξύ τοῦ Τίτου καὶ τοῦ Ἱεροδιακόνου Εὐάγριου, γι' αὐτὸ καὶ ἔφεραν τὸν Εὐάγριο νὰ συμφιλιωθεῖ μὲ τὸν Τίτο πρὶν ἀποθάνει.
Ὁ μακάριος αὐτὸς ὁ Τίτος σηκώθηκε στὸ κρεβάτι του, ἔσκυψε μπροστὰ στὸν Εὐάγριο τὸ κεφάλι του καὶ...

17 Φεβ 2018

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: «Τὸ Καρναβάλι ὡς πομπὴ τοῦ Σατανᾶ πού ἔχουμε ἀποταχθεῖ κατὰ τὸ ἅγιό μας Βάπτισμα»

Εἴμεθα εἰς τὴν πρώτη μυσταγωγικὴ Κατήχηση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Εἴδαμε μέχρι τώρα κάποια στοιχεῖα νὰ μᾶς λέγει γιὰ τὸ Βάπτισμα, καὶ ὅτι ἐγίνετο μία προκαταρκτικὴ ἐργασία, προκειμένου μετὰ νὰ προχωρήσουν εἰς τὸ Βάπτισμα. Ἕνα στοιχεῖο τῆς προκαταρκτικῆς ἐργασίας ἦταν ἡ ἀπόταξις τοῦ Σατανᾶ. Ἐκεῖνο τὸ «ἀποτάσσομαι σοί, Σατανᾶ». Αὐτὸ βεβαίως ἔχει μία περαιτέρω ἀνάλυση. Καὶ λέγει μετὰ ἀπὸ τὸ «ἀποτάσσομαι σοῖ, Σατανᾶ», ἀποτάσσομαι καὶ ὅλων τῶν ἔργων σου. Καὶ ἔργα τοῦ διαβόλου, ὅπως μᾶς λέγει ἐδῶ ὁ ἅγιος Κύριλλος εἶναι ἡ ἁμαρτία. Κατόπιν λέγει «ἀποτάσσομαι σοὶ Σατανᾶ»- τὸ «ἀποτάσσομαι» πάντα ὑπονοεῖται· ὅπως καὶ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, «Πιστεύω» καὶ τὸ «Πιστεύω» προτάσσεται ἀλλὰ ὑπονοεῖται στὸ κάθε ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως- ἔτσι καὶ ἐδῶ «καὶ πάση τὴ πομπή σου». Δηλαδὴ θέλω νὰ φύγω κι ἀπὸ κάθε πομπή σου. Ἀποτάσσομαι λοιπὸν κι ἀπὸ κάθε πομπή σου.
Καὶ τί εἶναι ἡ «πομπή»; Λέγαμε τὴν περασμένη φορὰ ὅτι εἶναι ἡ θεατρομανία. Ἐδῶ ἄς μου ἐπιτραπεῖ νὰ πῶ κάτι γιὰ τὸ καρναβάλι, ὅτι καὶ αὐτὸ εἶναι μία πομπὴ τοῦ Σατανᾶ. Ὅταν ὑπάρχει μάλιστα αὐτὴ ἡ μεταμφίεσις καὶ μάλιστα μὲ πρόσωπα τερατώδη, τραγίσια, φοβερά, δαιμονικά. Ὅλα αὐτὰ εἶναι πράγματι μία πομπὴ τοῦ Σατανᾶ.
Ἂν ἐρωτήσετε, γιατί πολλὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι μεταμφιέζονται, καὶ παίρνουν μὲ μάσκες τὸ πρόσωπο ἑνὸς τραγιοῦ, κατσίκας, μὲ κέρατα κ.λπ.
πού εἶναι βεβαίως γνωστότατο, οἱ ρίζες τοῦ καρναβαλιοῦ εἶναι...

Αἰτωλίας: «Σήκω ἐπάνω ἐσὺ ποὺ κοιμᾶσαι τὸν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀναστήσου ἀπὸ τὸν θάνατο στὸν ὁποῖο σὲ ἔριξε ἡ ἁμαρτία»

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Αἰτωλίας Κοσμᾶ γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
«Ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν» (Ἐφεσ. ε’ 14).
Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί!
Τὸ μεγάλο, τὸ οὐράνιο, τὸ σωτήριο δῶρο, μᾶς τὸ χαρίζει καὶ πάλι ἐφέτος ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀνατέλλει σὲ λίγο ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τὸ μεγαλύτερο σὲ χρονικὴ διάρκεια τμῆμα τοῦ Τριωδίου.
«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε» μᾶς εἶπε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας.
Μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μᾶς προσφέρει καὶ τὰ πνευματικὰ ὄπλα καὶ τὰ μέσα γιὰ νὰ καλλιεργήσουμε ἀρετές, νὰ γίνουμε δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νὰ «ὁμοιωθοῦμε Θεῶ», νὰ ζήσουμε θεάρεστα καὶ σωτήρια τὰ ἄχραντα Πάθη καὶ τὴν Λαμπροφόρο Ἀνάστασι τοῦ Λυτρωτοῦ μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὅ,τι ἄλλο ἀποκτήσουμε, π.χ. ἀξιώματα, πλούτη, τιμές, ἀγαθὰ θὰ τὰ χάσουμε. Τὸ μόνο ἀπόκτημα ποὺ εἶναι ἀναφαίρετο, εἶναι οἱ ἀρετές. 
Μὲ πολὺ πόνο λέμε ὅτι ἐνῶ ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἔρχεται μὲ τόση μεγάλη προσφορὰ στοὺς χριστιανούς, πολλοὶ χριστιανοὶ εἶναι ἀδιάφοροι. Οὔτε καν τοὺς συγκινεῖ, οὔτε τοὺς ἐπηρεάζει ὁ ἐρχομὸς τῆς Σαρακοστῆς καὶ ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας. Νηστεία καὶ ἐγκράτεια προτρέπει...

Ἄρτης Καλλίνικος: «Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ νηστεία»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Καλλίνικος μιλάει γιὰ τὸ νόημα καὶ τὸν περιεχόμενο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τὴν ἀξία τῆς Νηστείας κατὰ τὴν περίοδο αὐτή. Ἡ πνευματική ζωὴ εἶναι ἕνας ἀγώνας ἄσκησης καὶ ἐγκοπῆς τοῦ θελήματος τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ πιστὸς ἀγωνίζεται γιὰ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὸ ζυγὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴν κυριαρχία τῶν παθῶν καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου νὰ φθάσει στὸν ἁγιασμὸ καὶ στὴ θέωση. Στὸν πνευματικὸ αὐτὸ ἀγώνα καὶ τὴν πορεία...

16 Φεβ 2018

Φροϋδικὴ ψυχολογία καὶ ὁριοθέτηση τῆς πίστεως

«Ἂν θέλεις νὰ μάθεις τὴν ἀνθρώπινη ψυχή, διάβασε τὰ κείμενα τῶν Μεγάλων Πνευματικῶν Πατέρων καὶ τότε θὰ δεῖς πόσο φτωχὴ σὲ σύγκριση μὲ αὐτοὺς εἶναι ἡ μοντέρνα ψυχολογία»
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Πολὺς θόρυβος προκλήθηκε τὸ προηγούμενο διάστημα ἀπὸ κείμενο γνωστοῦ ψυχιάτρου - ἱερέα, ποὺ συνέδεε τὴν ἐνασχόληση μὲ τὴν ὁριοθέτηση τῆς πίστης μὲ κάποια μορφὴ ψυχολογικοῦ προβλήματος. Πέρα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ἄποψης ἡ ὁποία δέχθηκε ἀξιόλογη κριτική, μὲ τὴν ἀνωτέρω τοποθέτηση ἐμφανίζεται πάλι ἕνα σοβαρὸ πρόβλημα ποὺ τείνει νὰ λάβει μορφὴ μάστιγας μὲ ἀπρόβλεπτες πνευματικὲς συνέπειες γιὰ τὸν πιστὸ λαό: Ἡ ἀνταλλαγὴ τοῦ θησαυροῦ τῆς πίστης τῶν ὄντως ψυχολόγων Ἁγίων Πατέρων, μὲ τὰ χαρούπια τῆς σύγχρονης...

Ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνα στὸ στόχατρο τῶν οἰκουμενιστῶν

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Στὶς ἔσχατες καὶ ἀποκαλυπτικὲς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε οἱ ἁγιασμένες μορφὲς καὶ οἱ χαρισματοῦχοι γέροντες ὅλο καὶ περισσότερο σπανίζουν. Ὡστόσο ποτὲ ἡ Ἐκκλησία μας στὴν ἱστορική της πορεία δὲν ἔπαυσε νὰ ἀναδεικνύει ἁγίους, γιὰ νὰ ἀποτελοῦν φωτεινοὺς φάρους καὶ πνευματικοὺς καθοδηγητὲς στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ἕνας τέτοιος χαρισματοῦχος γέροντας τῶν ἡμερῶν μας, μὲ ἔκδηλα τὰ σημάδια τῆς παρουσίας τοῦ ἁγίου Πνεύματος στὴ ζωὴ καὶ στὸ ἔργο του εἶναι καὶ ὁ γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας, πρώην ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου...

Εἶναι προδότες ὅσοι παρακολουθοῦν τούτη τήν ἐποχή, στήν τηλεόραση, τουρκοσειρές

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος 
«Δὲν τοῦ πάει Τοῦρκος τούτου τοῦ τόπου, ρὲ παιδιά, πῶς νὰ τὸ κάνουμε», ἔλεγε ὁ ποιητὴς Κώστας Μόντης, βλέποντας, μὲ νοτισμένα μάτια, τὴν ὡραία Ἀμμόχωστο, τὸν γενέθλιο τόπο του. Γιατί; διότι 
«ἀπὸ ἐκεῖ πέρασε ἕνας ἄλλος λαὸς 
ποὺ γέμισε πληγὲς τὸ χῶμα. 
Βρῆκε ἐκκλησιὲς καὶ τὶς χάλασε. 
Βρῆκε λιακωτὰ καὶ τὰ κούρσεψε. 
Βρῆκε τὰ βήματα ἑνὸς πολιτισμοῦ 
καὶ θέλει νὰ τὰ παραγράψει. 
Καὶ χαλᾶ. Γιατί δὲν μπορεῖ νὰ κτίσει. 
Καὶ ἱεροσυλεῖ. Γιατί δὲν μπορεῖ νὰ σεβαστεῖ. 
Καὶ καταστρέφει. Γιατί δὲν μπορεῖ νὰ δημιουργήσει». 
(«Ἀπ’ ἐδῶ πέρασαν ἐκεῖνοι», Ἄνθος Λυκαύγης. Κυπριακὸ Ἀνθολόγιο Ε´- ´Στ’ Λευκωσία...

«Λέμε ΟΧΙ στὰ νέα Θρησκευτικά»: Συλλαλητήριο καί πορεία στά Προπύλαια στίς 4-3-2018«Λέμε ΟΧΙ στὰ νέα Θρησκευτικά» 
Τὴν Κυριακὴ 4 Μαρτίου 2018 καὶ ὥρα 13:00 θὰ πραγματοποιηθεῖ συλλαλητήριο καὶ πορεία στά Προπύλαια, ὡς ἔνδειξη διαμαρτυρίας στὰ νέα ἀπαράδεκτα βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Κεντρικός ὁμιλητῆς θά εἶναι ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, καθηγητής παιδαγωγικῆς – χριστιανικῆς παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καί πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ), μὲ θέμα: «Ἡ Χριστομαχία στὰ νέα Θρησκευτικὰ καὶ οἱ συνέπειές της στὴν ἀγωγὴ τῶν νέων μας».

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.