31 Ιαν 2024

ΙΜΙΑ: «Τοῦ ἀντρειωμένου ὁ θάνατος, θάνατος δὲ λογιέται» - Δημήτριος Νατσιός

Δεῖτε ὁμιλία του Δημητρίου Νατσιοῦ, προέδρου της ΝΙΚΗΣ, στην Ολομέλεια της Βουλής γιὰ τοὺς ἥρωες τῶν Ἰμίων (31/01/2024).

Ἡ μισὴ ἀλήθεια εἶναι ψέμα. Ἡ Ἐκκλησία ἀγαπᾶ ἐν ἀληθείᾳ. Ἡ Ἱεραρχία;

Γράφει ὁ πατήρ Παῦλος Καλλίκας 
Μὲ τὴν φράση «...διότι ἡ Ἐκκλησία «ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφ. δ΄, 15) καὶ «ἀγαπᾶ ἐν ἀληθεὶᾳ» (Β΄ Ἰω. α΄, 1)» ἡ Ἱεραρχία κατακλείει τὴν πρόσφατη Ἐγκύκλιό της. Στὸ Ἐγκύκλιο δὲ σημείωμά της, ἀναφέρει «... παρακαλοῦντες ὅπως ἀναγνωσθεῖ ἐπ΄ Ἐκκλησίαις τὴν προσεχή Κυριακή...». 
Συχνά - πυκνὰ συναντοῦμε τὴν φράση, θὰ τὴν ἔχετε ἀκούσει, «ἡ μισὴ ἀλήθεια εἶναι ψέμα». Ἐπιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο στὴν περίπτωση αὐτῆς τῆς Ἐγκυκλίου; Ὑπάρχει καὶ ἄλλη μισὴ ἀλήθεια ποὺ δὲν ἀναφέρεται ρητῶς, οὔτε ἐξετάζεται στὴν Ἐγκύκλιο; Ἄρα, μιλᾶμε γιὰ ψέμα;  Ἂς τὸ ἐξετάσουμε. 
Θὰ δώσω ἕνα παράδειγμα γιὰ νὰ γίνω σαφής. Ὑπόθεση: Τὸ παιδί μου βρίσκεται μπροστὰ στὴν φωτιά. Ἂν τοῦ πῶ «Παιδί μου αὐτὸ εἶναι φωτιά», τοῦ ἔχω πεῖ τὴν ΜΙΣΗ ἀλήθεια. Ἂν τοῦ πῶ: «Παιδί μου αὐτὸ εἶναι φωτιά, θὰ καεῖς ἂν πᾶς πιὸ...

Ὑψηλάντης: Σὰν σήμερα πεθαίνει ὁ ἀθάνατος ἀρχηγὸς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας

Δεῖτε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς (31/1/2024). 

Φάτε τόστ, κερνάει ὁ Σκαϊ καὶ τὸ κράτος

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Συνταγὲς πείνας καὶ κατοχικῆς οἰκονομίας ἔφτασε νὰ μοιράζει Παυλόπουλος καὶ Οἰκονόμου - Τὸ τὸστ γίνεται «ἐθνικὸ φαγητὸ» στὴ φτωχοποιημένη Ἑλλάδα. 
Στὴν περίοδο τῆς πανδημίας, ἔλεγαν στὸν κόσμο πότε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πότε νὰ ἀναπνεύσει. Στὸ ξέσπασμα τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης, ἔλεγαν στὸν κόσμο νὰ κλείνει τὰ φῶτα καὶ νὰ περιορίζει τὴ θέρμανση τὸ πολὺ στοὺς 18 βαθμούς. Καὶ τώρα στὴν ἀκρίβεια τῶν τροφίμων, λένε ἀπὸ τὰ κανάλια το πῶς...

Καμμία Ὀρθόδοξη χώρα δὲν νομοθέτησε ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΚΑΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καμμία Ὀρθόδοξη χώρα δὲν νομοθέτησε
ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων

1. Ἡ αὐτοκέφαλη ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν ἔχει πανορθόδοξη ἀναγνώριση.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει διαχρονικὰ τὴν συνείδηση ὅτι μόνον αὐτὴ εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, καὶ ὅτι ὅλες οἱ ἄλλες χριστιανικὲς κοινότητες, ἐκτός αὐτῆς, εἶναι αἱρέσεις καὶ σχίσματα. Καὶ αὐτὴ ἡ βεβαιότητα στηρίζεται εἰς τὸ ὅτι μόνον αὐτὴ ἐκράτησε καὶ διετήρησε διαχρονικὰ τὸν καθολικὸ κανόνα τῆς Πίστεως, ὅπως πραδόθηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, χωρὶς προσθῆκες, ἀφαιρέσεις καὶ ἀλοιώσεις. Μέχρι καὶ...

π. Γεώργιος Σχοινάς: «Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει»

«Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει» 
Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινᾶ, στὸν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου 
Κυριακὴ τοῦ Ζακχαίου, 28 Ἰανουαρίου 2024 

Ἑλληνοτουρκικά: Καλύμνιος ψαρὰς ξεσπάει – Ἔδωσαν τὰ Ἴμια στὴν Τουρκία – Δὲν πλησιάζουμε

Ἴμια: Ὁ καπετὰν Μιχάλης Ἀρβύθης ἀπὸ τὴν Κάλυμνο ἀποκαλύπτει γιὰ τὸ μοιραῖο ἑλικόπτερο.
Ὁ καπετάνιος ποὺ τὴν 25η Ἰανουαρίου τοῦ 1996 μετέφερε στὰ Ἴμια μὲ τὸ σκάφος του «Ἄννα Μαρία» τὸν Δήμαρχο Καλύμνου Δημ. Διακομιχάλη καὶ τὸν Ἀστυνομικὸ Δ/ντὴ οἱ ὁποῖοι καὶ ὕψωσαν τὴν ἑλληνικὴ σημαία, μιλᾶ γιὰ τὴν κατάσταση σήμερα.
Πῶς βρῆκε τὸ ἐμπρόσθιο τμῆμα τοῦ ἑλικοπτέρου μὲ τρύπες σὲ «μέγεθος τσιγάρου» ποὺ ὁ ἴδιος πιστεύει ὅτι εἶναι ἀπὸ σφαῖρες.
Ὁ καπετὰν Μιχάλης ἀποκαλύπτει τὶς ἀπειλὲς γιὰ τὴ ζωὴ του ἂν δὲν παραδίδονταν...

Ἑλληνοτουρκικὰ - Ἴμια: Πέθαναν γιὰ τὴν πατρίδα

Γράφει ὁ Γιάννης Μητροπαπᾶς
 
Ἑλληνοτουρκικὰ - Ἴμια: 30 Ἰανουαρίου 1996, περασμένες 11:00 μ.μ., στὸ στρατόπεδο τῆς 153 ΤΕ στὴ Ρόδο ἔχει τελειώσει ἡ βραδινὴ ἐκπαίδευση καθὼς εἶναι Τρίτη, ἀλλὰ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶναι ἀκόμα ἐκεῖ στὴ Μονάδα. Συνήθως ἔφευγαν στὰ καπάκια, τὸ πολὺ 10:15 τὸ στρατόπεδο ἂδειαζε ἀπὸ ἀστέρια καὶ σαρδέλες, ἐκεῖνο τὸ βράδυ εἶναι ὅλοι ἐκεῖ, κάτι ξέρουν, κάτι περιμένουν! Εἶμαι στὴν πύλη ὡς δεκανέας ἀλλαγῆς μαζὶ μὲ τὸν σκοπὸ τῆς πύλης. Στὶς 11:30 περίπου βλέπω τὸν Νικόλα νὰ τρέχει μὲ τὸ μποξεράκι καὶ ἕνα φανελάκι κι ἂς εἶναι χειμώνας (καὶ στὴ Ρόδο ὁ χειμώνας δὲν παλεύεται, αὐτὴ ἡ ὑγρασία σοῦ τρυπάει τὰ κόκαλα) ἀπὸ τὸ θάλαμό μας πρὸς τὸ σιτιστάδικο (ἔτσι λέγαμε τὸ γραφεῖο Σίτισης). Ψιθυρίζω στὸν σκοπὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἄν ταπεινοφρονείς, ἔχεις γίνει πλάσμα τοῦ Χριστοῦ, ἔχεις γίνει πνοὴ καὶ σεβαστὸ μέρος Ἐκείνου πού σὲ Δημιούργησε. 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

30 Ιαν 2024

«Γάμος» καὶ τεκνοθεσία ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν: Ὁ Δημήτρης Νατσιὸς ἀπαντᾶ σὲ καίρια ἐρωτήματα

Συνέντευξη τοῦ προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιοῦ, στὴν ἐκπομπὴ "Ἑπόμενη Μέρα" μὲ τὸν Σεραφεὶμ Κοτρῶτσο στὸ Action24 (26/1/2024). 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία

π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθηγητοὺ Παν/μίου Ἀθηνῶν
[...] Εἶναι, βέβαια, ἀδύνατο νὰ κατανοηθεῖ μὲ πληρότητα καὶ ἀκρίβεια ἡ στάση αὐτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπέναντι στὴν ἀρχαία σοφία, ἂν δὲν ληφθεῖ ὑπόψη ἡ οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν αὐθεντική του ἔκφραση καὶ βίωση, ὡς ποιμαντικῆς θεραπευτικῆς τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, μὲ μοναδικὸ στόχο τὴν θέωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ἁγιασμὸ τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀνθρωπίνων. Μέσα στὴν σωτηριολογικὴ προοπτική του ὁ Χριστιανισμὸς τῶν Ἁγίων (αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία) εἶναι πολὺ διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν θρησκειοποιημένο Χριστιανισμὸ τοῦ εὐσεβιστικοῦ ἠθικισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸν -κατὰ κανόνα- ἐκκοσμικευμένο Χριστιανισμὸ τῆς διανόησης, ἀκόμη καὶ τῆς χριστιανικῆς.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι ἅγιοι, θεούμενοι, καὶ ὡς ἅγιοι σκέπτονται καὶ ἐνεργοῦν. Αὐθεντικὴ φιλοσοφία γι’ αὐτοὺς εἶναι ἐκείνη ποὺ ὁδηγεῖ στὴν «ζήτηση τῆς ἀληθείας», ὅπως συνόψισε ἄλλωστε τὴν οὐσία τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, στὴν θετική του...

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μας

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ 
Εἰλικρινά, ὅταν πλησιάζει ἡ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡ γιορτὴ τῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων, αἰσθάνομαι ἄβολα, νιώθω ἀκόμη καὶ ντροπή. Χάσμα μέγα χωρίζει τὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων, μ’ αὐτὸ ποὺ λέγεται σήμερα νεοελληνικὴ Παιδεία. 
Τοὺς ὀνομάζουμε προστάτες μας, ὅμως τοὺς τιμοῦμε τόσο, ὥστε φροντίσαμε νὰ καταργήσουμε τὴν γιορτή τους καὶ νὰ τοὺς ἐξοβελίσουμε ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία. Θυμίζω ἀποσπάσματα ἀπὸ μία ἐπετειακὴ ὁμιλία μου πρὸ 23 ἐτῶν: 
Εἴμαστε μιὰ χώρα μικρή, ποτὲ δὲν εἴχαμε ὑψηλὸ κατὰ κεφαλὴν εἰσόδημα, τὸ ἐντὸς τῆς κεφαλῆς ὅμως εἰσόδημα τῶν Ἑλλήνων ἐπλεόναζε, δάνεισε ἁπλόχερα τὸν πλοῦτο του καὶ σ’ ἄλλους λαούς. "Τῆς ἑλλάδος ἀείκοτε σύντροφος πενίη" τῆς Ἑλλάδας ἡ φτώχεια ἦταν πάντοτε σύντροφος, λέει ὁ Ἡρόδοτος, ἀλλὰ "στὸ μάκρος εἴκοσι πέντε αἰώνων δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας, ἐπαναλαμβάνω, οὔτε ἕνας αἰῶνας, πὸὺ νὰ μὴν γράφτηκε ποίηση, στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, πὸὺ νὰ μὴν ὑπῆρχε...

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες: Τὰ 3 αἰώνια κοσμήματα τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Θεολογίας

Ὅσο καὶ ἂν πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ ἄθεο σημερινὸ κατεστημένο, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἀκτινοβολοῦν σὰν ἕνας κοινὸς πνευματικὸς ἥλιος 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Τρεῖς ὑπέρλαμπροι φωστῆρες τοῦ πνεύματος. Τρεῖς ἀκλόνητοι στῦλοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν γραμμάτων. Τρεῖς ἐπιφανεῖς ἅγιοι ποὺ μπόλιασαν τὴ μόρφωση μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη. Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες, εἶναι οἱ τρεῖς πύρινες ρομφαῖες ποὺ ὀρθοτόμησαν τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὸν θεόπνευστο λόγο τους. 
Θεοφόροι Πατέρες, ἄφταστοι θεολόγοι, δεινοὶ ρήτορες, πανεπιστήμονες, διδάσκαλοι, προστάτες τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων, ἐμφύσησαν ἑλληνοχριστιανικὴ ψυχὴ στὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴ φωταγώγησαν μὲ φῶς Χριστοῦ. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ βασικὸς λόγος ποὺ σήμερα ἐξορίζεται ἡ ἀργία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση, γιὰ νὰ φτιαχτεῖ ἀνεμπόδιστα ἕνα μηδενιστικὸ καὶ ἄθεο οἰκοδόμημα ποὺ ξεριζώνει ὅλες τὶς πνευματικὲς ἀξίες ἀπὸ τὰ σχολεῖα...

Ἡ ἐργασία κατὰ τὴν θεολογικὴ σκέψη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Τοῦ Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη, καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Ἡ ἐργασία ὡς φυσικὴ δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς του, ὄχι μόνο καταφάσκει στὸ καθαυτὸ εἶναι του, ἀλλὰ ἐκφράζει σὲ ἰδιαίτερα σημαντικὸ βαθμὸ καὶ τὴν ἐσώτερη-πνευματικὴ ποιότητά του.
Σύμφωνα μὲ τὴ σύγχρονη ἐκκοσμικευμένη θεώρηση τῆς ζωῆς, ὁ χαρακτήρας τῆς ἐργασίας εἶναι κατεξοχὴν οἰκονομικὸς καὶ κοινωνικός. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ἐργάζεται γιὰ νὰ καλύψει τὶς βιοτικὲς ἀνάγκες του καὶ νὰ καταξιώσει κοινωνικὰ τὴν ὕπαρξή του.
Μέσα ὅμως στὸ πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐργασία τοῦ ἀνθρώπου ἐμπλουτίζεται θεολογικὰ καὶ συνδέεται ὀργανικὰ μὲ τὸν γενικότερο ἐσχατολογικὸ προσανατολισμὸ τῶν πιστῶν. Εἰδικότερα, ὁ θεολογικὸς ἐμπλουτισμὸς τῆς ἔννοιας τῆς ἐργασίας ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες σὲ συνάρτηση μὲ τὸν ἐσχατολογικὸ προσανατολισμὸ τους προσφέρουν σαφῶς εὐρύτερο καὶ κυρίως βαθύτερο περιεχόμενο στὴν...

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου πατρός Ἀνανίου Κουστένη γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες

Ἡ παιδεία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς, εἶναι ἡ παιδεία ποὺ χρειάζεται ἡ Εὐρώπη σήμερα, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὰ ὑπαρκτικὰ καὶ πνευματικὰ θεμέλιά της

Τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1. Ἡ ἀποκτηθεῖσα ἐμπειρία ἀπὸ τὴν προενταξιακὴ διαδικασία (ἀπὸ τὸ 1958) καὶ τὴν μετέπειτα ἔνταξή μας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ὁδήγησε σὲ κάποιες ἀξιωματικὲς ἀρχές, ὡς σταθερές τῆς πορείας μας μέσα σ' αὐτήν. Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ Εὐρώπη, ὅπως δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πρόβλημα κάθε ἀναγκαστικὸς ἀναπροσανατολισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας πολιτικῆς σ' ὅλη τὴν ἱστορική μας διάρκεια. Τὸ πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ δική μας δηλαδὴ παρουσία μέσα στὴν Εὐρώπη. Ἡ δεύτερη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης δὲν εἶναι πρώτιστα πολιτικὸ ἢ οἰκονομικό, ἀλλὰ πνευματικὸ καὶ πολιτιστικό. Διότι τὸ ἀμείλικτο ἐρώτημα εἶναι, ποιὸν ἄνθρωπο καὶ ποιὰ κοινωνία μπορεῖ νὰ...

Ἁγία Νίνο - Μιλῶντας στὰ παιδιὰ γιὰ τοὺς Ἁγίους

Στὸ κανάλι μας "Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιὰ" μπορεῖτε νὰ βρεῖτε βίους Ἁγίων σὲ μιὰ ἀλλιώτικη παρουσίαση!
Μαζὶ θὰ ἀνακαλύψουμε τοὺς βίους, τὶς ζωὲς τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα ἀπὸ τὶς ἀφηγήσεις τῆς γιαγιᾶς καὶ τοῦ πατρός. Ἐλάτε νὰ γνωρίσουμε καλύτερα τοὺς βίους τῶν Ἁγίων μας μὲ ἕναν διαφορετικὸ ἀλλὰ ταυτόχρονα πρωτότυπο τρόπο ποὺ ἀπευθύνεται ὄχι μόνο στοὺς μικρούς μας φίλους ἀλλὰ σὲ ὅλη τὴν οἰκογένεια! Ἡ παρέα τῶν playmobil θὰ σᾶς μεταφέρει στὰ χρόνια τῶν πρώτων χριστιανῶν, στὶς ρωμαϊκὲς κατακόμβες ἀλλὰ καὶ στοὺς πιὸ σύγχρονους Ἁγίους καθὼς καὶ...

Κατάργηση τῆς γιορτῆς τῶν 3 Ἱεραρχῶν ἀπὸ τὴν «προοδευτικὴ» διανόηση

Τοῦ πατριωτικοῦ δημοκρατικοῦ κινήματος ΝΙΚΗ
Χάσμα μέγα χωρίζει τὸ πνεῦμα τῶν Πατέρων, μ’ αὐτὸ ποὺ λέγεται σήμερα νεοελληνικὴ Παιδεία. Τοὺς ὀνομάζουμε προστάτες μας, ὅμως τοὺς τιμοῦμε τόσο, ὥστε νὰ καταργήσουμε τὴν γιορτή τους. 
Ἀνύπαρκτοι ἀκόμη στὰ σχολικὰ βιβλία οἱ μελίρρυτοι ποταμοὶ τῆς σοφίας, καθὼς οἱ μαθητὲς τοῦ δημοτικοῦ σχολείου, δὲν συναντοῦν στὰ ἀναγνωστικά τους οὔτε ἕνα κείμενο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γιατί ἔτσι ἔκρινε ἡ «προοδευτικὴ» διανόηση. 
Συναθροίζονται καὶ ξανασυναθροίζονται οἱ ταγοί, γιὰ νὰ λύσουν, νὰ συμμαζέψουν τὰ τῆς Παιδείας. Τόμοι ὁλόκληροι γράφονται μὲ παχιὲς ἀναλύσεις καὶ διαπιστώσεις, ὅμως... άλυτο τὸ πρόβλημα. Νόσημα ἀνίατο, κακοφορμισμένο. Οὐδεὶς τολμᾶ νὰ θέσει τὸν δάκτυλόν του «ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων». 
Ἡ παιδεία μας σήμερα, ἐγκατέλειψε τὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ καὶ στράφηκε...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Καλὸ πράγμα εἶναι ἡ φιλαδελφία. Καὶ μάρτυρας εἶναι γι' αὐτὸ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἀνέχθηκε ὄχι μόνο νὰ ὀνομασθεῖ ἀδελφὸς μας, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑποφέρει γιὰ χάρι μας. 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

29 Ιαν 2024

Ἡ Νομικὴ Θέση τῆς ΝΙΚΗΣ περὶ «γάμου» ὁμοφυλοφίλων καὶ υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους

Ἡ νομική θέση τοῦ κινήματος "ΝΙΚΗ" 
περὶ «γάμου» ὁμοφυλοφίλων καὶ υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους 
1. Ἡ διαφορὰ φύλου εἶναι θεμελιώδης προϋπόθεση τέλεσης γάμου στὸ Δίκαιό μας. Ἡ ἔλλειψη διαφορᾶς φύλου καθιστᾶ τὸν γάμο ἀνυπόστατο καὶ ἀντισυνταγματικό. 
2. Εἶναι παραπλανητικὸς καὶ ψευδὴς ὁ δῆθεν διαχωρισμὸς «ναὶ στὸν γάμο – ὄχι στὶς υἱοθεσίες» ποὺ ἐπιχειρήθηκε ἐπικοινωνιακά. Ἡ τυχὸν ἐπέκταση τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου σὲ ὁμοφυλοφίλους, τοὺς ἀναγνωρίζει ταυτόχρονα καὶ τὸ δικαίωμα υἱοθεσίας, ὅπως πλέον ἔκδηλα ἀναφέρει καὶ τὸ νομοσχέδιο πρὸς διαβούλευση. 
3. Εἶναι ψευδὴς ἡ παραβίαση δῆθεν τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητας, ἐπειδὴ δὲν ἀναγνωρίζεται γάμος ὁμοφυλοφίλων. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσότητας ἐφαρμόζεται σὲ πρόσωπα ὑπὸ τὶς ἴδιες συνθῆκες, δηλαδὴ ἄνδρας καὶ γυναῖκα. Ἐν προκειμένῳ πρόκειται γιὰ πρόσωπα ποὺ βρίσκονται κάτω ἀπὸ διαφορετικὲς...

«Βαρύγδουπα» λόγια ἁγίου

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης
Σήμερα Κυριακὴ 28 Ἰανουαρίου ἑορτάσαμε τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Ἀναπόφευκτα ἔρχονται στὸ μυαλό ὅσα γράφει γιὰ τὴν τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου καὶ τὴν παρουσία τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἔτσι κι᾿ ἀλλοιῶς ζοῦμε καθημερινὰ αὐτὰ ποὺ λέγει ὁ ἅγιος, ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας παράγραφο τοῦ λόγου του. Μὲ μία μεγάληδιαφορά. Ὁ ἅγιος στενάζει καὶ ὁδυνᾶται ἐπειδὴ ἀναγκάζεται νὰ πῇ γιὰ…

Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν: Καταργεῖται γιὰ τὰ φροντιστήρια καὶ τὰ κέντρα ξένων γλωσσῶν

Ἡ θρησκευτικὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καταργεῖται ὡς ἡμέρα ἀργίας γιὰ τὰ φροντιστήρια καὶ τὰ κέντρα ξένων γλωσσῶν μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση. 

Σύμφωνα μὲ τὸ protothema.gr, ὑπεγράφη ἀπὸ τὴν Ὑφυπουργὸ Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Ἀθλητισμοῦ Ζέττα Μ. Μακρή, ἡ μὲ ἀριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024 ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία τροποποιεῖται ἡ μὲ ἀριθμ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) ἀπόφαση μὲ θέμα: «Ἡμέρες διακοπῶν καὶ ἀργιῶν φροντιστηρίων καὶ κέντρων ξένων γλωσσῶν.» 

Μὲ τὴν συγκεκριμένη Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση καταργεῖται ἀπὸ τὸ σημεῖο II τοῦ στοιχείου Β. ΑΡΓΙΩΝ μόνο ἡ θρησκευτικὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γιὰ τὰ φροντιστήρια καὶ τὰ κέντρα ξένων γλωσσῶν. 

Ἡ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση ἔχει σταλεὶ στὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο πρὸς δημοσίευση. 
Διαβάστε παρακάτω... 

Σχετικὰ μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας

Χαράλαμπος Μηνάογλου 
Σχετικὰ μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας 
(Τριῶν Ἱεραρχῶν) 
Ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἡ θεσπισθεῖσα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτὴ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων. Κατ' αὐτὴν δὲν τιμῶνται οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος Ναζιανζηνὸς καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) ἀλλὰ στὰ πρόσωπά τους τὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ ἡ ἑλληνικὴ παιδεία. Ὅπως εἶναι γνωστό, αὐτοὶ οἱ τρεῖς σπουδαῖοι ἅγιοι ἱεράρχες τιμῶνται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, σὲ ἄλλες ἡμερομηνίες (1 Ἰανουαρίου ὁ Μ. Βασίλειος, 25 Ἰανουαρίου ὁ ἅγιος Γρηγόριος καὶ 13 Νοεμβρίου ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). Ἐδῶ καὶ μία χιλιετία...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Στὴ νύφη (Τσίπρας) γιὰ νὰ τὰ ἀκούει ἡ πεθερὰ (Μητσοτάκης)"

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 28 Ἰανουαρίου 2024] 

Ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης (29 Ἰανουαρίου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μία πλειάδα Νεομαρτύρων εἶχε ἐξισλαμισθεῖ μὲ τὸ ζόρι καὶ κατόπιν ἐπιστρέφοντες στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὑπέστησαν τὸ μαρτύριο. Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκει καὶ ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης.
Γεννήθηκε στὴ Χίο, στὴ συνοικία Παλαιοκάστρο, στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα ἀπὸ γονεῖς φτωχοὺς καὶ ἁπλοϊκούς, ἀλλὰ ὅμως μὲ στερεὴ εὐσέβεια καὶ πίστη στὸ Θεό. Ὅταν μεγάλωσε μετέβη μὲ τὸν μεγαλύτερο ἀδελφό του Ζαννή στὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς ἀναζήτηση ἐργασίας, διότι ἡ ζωὴ στὸ ἄγονο νησὶ ἦταν δύσκολη. Προσλήφτηκαν σὲ κάποια ἐπιχείρηση ὡς κλητῆρες. Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ὁ ἀδελφός του παντρεύτηκε καὶ ἀργότερα ἀρραβωνιάστηκε καὶ ὁ Δημήτριος μία νέα ἀπὸ τὸ Σταυροδρόμι τῆς Πόλης. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν πῆρε τὴ συγκατάθεση τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ τοῦ ἀφεντικοῦ του, ἐκδιώχτηκε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴν ἐργασία του.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ λύπησε ἰδιαίτερα τὸ Δημήτριο καὶ τὸν ἔριξε σὲ ἀπελπισία, διότι δὲν εἶχε καθόλου χρήματα νὰ ζήσει. Ἀλλὰ μέσα στὴ λύπη καὶ τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἀκόμη καὶ ἂν τρῶμε στάχτη, καμμία ὠφέλεια δὲν θὰ ἔχουμε ἀπ' αὐτὴν τὴν σκληραγωγία, ἐὰν δὲν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὴν κακολογία. Γιατὶ δὲν κάνουν ἀκάθαρτο τὸν ἄνθρωπο ὅσα εἰσέρχονται ἀπὸ τὸ στόμα, ἀλλὰ ὅσα ἐξέρχονται ἀπ' αὐτό. 
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

28 Ιαν 2024

Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος: Ὁ Ἅγιος τῆς μετανοίας καί τῶν δακρύων (28 Ἰανουαρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἡ Συρία ὑπῆρξε ἡ ἀρχέγονη κοιτίδα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἄλλωστε ἐκεῖ καθιερώθηκε καί ἡ ὀνομασία τῶν Χριστιανῶν, ἀπό τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ (Πάρξ.11,25). Μυριάδες ἄνδρες καί γυναῖκες ἅγιοι Σύριοι λαμπρύνουν τήν ἁγία μας Ἐκκλησία. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε γιά τήν ἀσκητική του βιωτή καί τούς ἀγῶνες του γιά τήν Ὀρθοδοξία. Συγκαταλέγεται δέ στούς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
Καταγόταν ἀπό τά μέρη τῆς Συρίας, γεννήθηκε ὅμως πιθανότατα στήν πόλη Νίσιβη τῆς Μεσοποταμίας, περί τό 306. Οἱ γονεῖς του ἦταν πιστοί χριστιανοί καί μᾶλλον ἔχασαν τή ζωή τους κατά τόν μεγάλο διωγμό, πού εἶχε ἐξαγγείλει ὁ παράφρων καί...

Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ἀσκητής - Ὁ βιαστὴς καὶ δολοφόνος Ἅγιος (28 Ἰανουαρίου †)


Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ σκητοῦ, μεταφρασμένος στὴν Νεοελληνική
Ἐπιμέλεια: Ἠλιάδης Χριστόδουλος - φιλόλογος
Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ἀσκητής, ἐν εἰρήνη τελειοῦται τὴν 28ην Ἰανουαρίου
Ο Ὅσιος αὐτὸς ἀφήνοντας ὅλα τὰ ἐγκόσμιαπῆγε νὰ κατοικήσει σὲ μία σπηλιὰ δίπλα σὲ μία κωμόπολητὴν Πορφυριώνη καὶ ἔμεινε ἐκεῖ γιὰ δεκαπέντε χρόνιαΤόσο πολὺ πρόκοψε στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν ἄσκηση, ὥστε τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ κάνει θαύματα. Ἔβγαζε δαιμόνια, γιάτρευε ἀσθένειες καὶ ἀνίατα πάθη, ἀλλὰ ἔκανε καὶ ἄλλα διάφορα παρόμοια θαύματα. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἔγινε γνωστὸς καὶ περιβόητος στὴ γύρω περιοχὴ καὶ πολλοὶ πήγαιναν στὸ κελί του γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν. Δὲν πήγαιναν μόνο εὐσεβεῖς, ἀλλὰ καὶ δυσεβεῖς Σαμαρεῖτες, τοὺς ὁποίους νουθετοῦσε μὲ τὶς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες καὶ τέκνα μου, ὁ καιρὸς τῆς τελευτὴς μου ἔφθασε, ὅπως μὲ πληροφόρησε ὁ Θεός. Σας παραγγέλλω, λοιπόν, νὰ μὴν ἀμελεῖτε τὴν ψυχὴ σας, ἀλλὰ νὰ μετανοεῖτε γιὰ τὶς ἁμαρτίες σας, ἕως ὅτου ἔχετε καιρό, γιὰ νὰ γλυτώσετε τὴν κόλαση καὶ νὰ ἀξιωθῆτε νὰ ἀπολαύσετε τὴν αἰώνια ἀγαλλίαση. 
Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ

27 Ιαν 2024

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΝ "ΒΑΡΚΑ" οἱ βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας

"Ἡ Ἱεραρχία ἔπραξε τὸ ἀναμενόμενο. Δὲν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Ἐμεῖς συντασσόμαστε μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἰερας Συνόδου. Εἴμαστε ἐνάντια σὲ ὁτιδήποτε προσβάλλει τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας" 
Ὁ βουλευτὴς Ἀχαΐας τῆς ΝΙΚΗΣ, Σπύρος Τσιρώνης, καλεσμένος στὸ ΣΚΑΪ ΠΑΤΡΑΣ 89,4 καὶ στὸν Δ. Τριανταφυλλόπουλο.

Βάναυση καταστρατήγηση τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητας ἡ υἱοθεσία ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Ἄνδραλης, Δικηγόρος 
Εἶναι «θέμα ἰσότητας ὁ γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων», σύμφωνα μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐπιχείρημα ποὺ ἀναπαράγουν ἀτυχῶς, ὅλοι οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ συγκεκριμένου νομοσχεδίου. 
Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ εἶναι ἀπολύτως ἀβάσιμο νομικά, ἀφοῦ ἡ συνταγματικὴ ἀρχὴ τῆς ἰσότητας (ἀρ. 4 Σ) ἐπιβάλλει τὴν ὁμοιόμορφη μεταχείριση τῶν προσώπων ποὺ βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὶς ἴδιες συνθῆκες. Εἶναι προφανὲς ὅτι καμία ὁμοιότητα δὲν ὑπάρχει σὲ ἕνα ζεῦγος ἑτεροφύλων, αὐτὸ ποὺ γιὰ χιλιετίες θεωρεῖτο καὶ τὸ θεωροῦμε ἀκόμα φυσιολογικὸ καὶ ἀλληλοσυμπληρωματικό, μὲ ἕνα ζεῦγος ὁμοφυλοφίλων, ἐκ τῶν πραγμάτων στεῖρο καὶ ξένο πρὸς τὴ φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου. Ἑπομένως, δὲν τίθεται κανένα θέμα ἀνισότητας μὲ τὸ ἰσχῦον ἕως σήμερα οἰκογενειακὸ δίκαιο. 
Ἀντιθέτως, θὰ ὑπάρχει σοβαρὴ καταστρατήγηση τῆς συνταγματικῆς...

Μήνυμα Κυριακῆς ΙΕ᾿ Λουκᾶ (Ζακχαίου), τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων (28-1-2024)

Μήνυμα Κυριακῆς ΙΕ᾿ Λουκᾶ (Ζακχαίου), τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ (28-1-2024).

Ἀνακομιδή Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (27 Ἰανουαρίου †)

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος ἐκοιμήθη ἀπό ἐξάντληση στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 407 μ.Χ. κατά τή διάρκεια τῆς τρίτης του ἐξορίας ἀπό τήν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία καί τάφηκε στά Κόμανα τοῦ Πόντου.
Τό σεπτό λείψανό του περίμενε ἐπί τριάντα ἔτη, θαμμένο στόν τόπο τῆς ἐξορίας καί τοῦ μαρτυρίου του.
Ὅταν ὅμως τό 434 μ.Χ. πατριάρχης ἐξελέγη ὁ μαθητής του Ἅγιος Πρόκλος , παρεκάλεσε τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο νά ἐνεργήσει τά δέοντα, ὥστε τό λείψανο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατέρα τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Μὴν κακολογεῖς... οὔτε νὰ βγάζεις κοπριὰ ἀπὸ τὸ στόμα σου ὅπως τὰ σκαθάρια. Διότι αὐτοὶ πού κακολογοῦν, πρῶτοι αὐτοὶ δοκιμάζουν τὴν δυσοσμία τῆς κακολογίας τους. 
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

26 Ιαν 2024

Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου: Μεγάλο συλλαλητήριο κατὰ τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων στὸ Σύνταγμα

H ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ἡ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, ὁ ΙΝΚΑ καὶ ἄλλα Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιστημονικὰ ἀπαράδεκτη, ἀντεθνικὴ καὶ ἀντορθόδοξη ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης νὰ φέρει στὴ Βουλὴ σχέδιο νόμου ποὺ προβλέπει τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὸ «δικαίωμά» τους στὴν υἱοθεσία, δηλώνουν ἐξ ἀρχῆς τὴ σταθερή τους ἀντίθεση καὶ ἐκφράζουν ἔντονη ἀποδοκιμασία. 

Τὸ νομοσχέδιο, σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ ἰδίου τοῦ Πρωθυπουργοῦ, προτείνεται στὰ πλαίσια τῆς ἴσης ἀντιμετώπισης ἐκ μέρους τῆς πολιτείας τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτόμων καὶ τῆς ὑπεράσπισης τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν ποὺ....

Περὶ ἐνσωμάτωσης καὶ Ἰσλάμ

Τοῦ Κώστα Στούπα 
Ἡ εἴδηση πὼς μουσουλμᾶνοι μαθητὲς ζήτησαν νὰ ἐφαρμοστοὺν οἱ κανόνες τῆς Σαρία, σὲ ἕνα σχολεῖο στὴ Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, συμπεριλαμβανομένης τῆς μαντήλας γιὰ τὰ κορίτσια καὶ τοῦ διαχωρισμοῦ σὲ θηλέων καὶ ἀρρένων, πέρασε ὡς συνήθως στὰ μονόστηλα. 

Οἱ ἀρχισυντάκτες δὲν τὸ ἀνέδειξαν γιατί πιστεύουν πὼς αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ καμιὰ γενικότερη τάση καὶ ἐπιδίωξη ἀλλὰ μεμονωμένη πράξη κάποιων γραφικῶν, πλακατζήδων ἢ ἐνδεχομένως ἐξτρεμιστῶν. 

Ὅταν πήγαινα ὁ ἴδιος σὲ δημοτικὸ σχολεῖο στὴ Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, τὴν ἐποχὴ ποὺ καγκελάριος ἦταν ὁ Βίλυ Μπράντ, μετὰ ἀπὸ δυὸ χρόνια στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο ὅπου...

Εὐαγγελία Λάππα: Ἡ προσφορά τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ στόν ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ (Βιβλιοπαρουσίαση)

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
22 Ἰανουαρίου 2024
Ἡ Μακεδονία μας, ἀπὸ τὰ ἀρχαιότατα χρόνια ἕως καὶ σήμερα, εἶναι Ἑλλάδα, κομμάτι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ποὺ εἶναι εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸ σκεπάζει ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, ἡ Γλυκύτατη Παναγία μας.

Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, ὅμως, δὲν ζεὶ δίχως τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν ἀληθινὴ Πίστη, ποὺ σήμερα πολεμεῖται μὲ κάθε τρόπο. Ἡ Ὀρθοδοξία διαφυλαγμένη μέσα στὴν Ἐκκλησία μας ἐνέπνευσε ὅλους τους ἐθνικούς μας ἀγῶνες καὶ ἐμφύσησε θάρρος στοὺς Ἕλληνες ἀγωνιστές. Αὐτούς τους ἥρωες ἔχουμε χρέος νὰ μνημονεύουμε καὶ νὰ μιμούμαστε, γιατί χωρὶς αὐτούς, ἡ Ἑλλάδα μας θὰ ἦταν μισὴ ἕως καὶ ἀνύπαρκτη καὶ ἡ Μακεδονία θὰ ἦταν σὲ σλάβικα, ἢ ἀκόμη καὶ σὲ τούρκικα χέρια.

Τὸ βιβλίο «Ἡ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα» εἶναι ἀποτέλεσμα ἔρευνας καὶ...

Ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀθηναῖος ὁ ἐν ὄρει Σαγματᾶ ἀσκήσας (26 Ἰανουαρίου†)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ

Ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς κοιτίδες τοῦ μοναχισμοῦ. Τὰ ὅρη καὶ τὰ βουνὰ τῆς πατρίδος μας εἶναι κατάσπαρτα ἀπὸ παλαιὲς καὶ νέες σκῆτες καὶ Ἱερὲς Μονές, τὶς ὁποῖες ἔκτισαν ἅγιοι ἀσκητές. Ἕνα ἁγιασμένο τέτοιο βουνὸ εἶναι καὶ τὸ Ὅρος Σαγματὰ τῆς Βοιωτίας. Ἐκεῖ ἀσκήτεψε καὶ ἁγίασε ὁ ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀθηναῖος, μία ἁγιασμένη καὶ χαρισματικὴ μορφὴ τῶν μέσων χρόνων.

Ἔζησε τὸν 11ο αἰώνα. Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα, ἡ ὁποία στὰ χρόνια ἐκεῖνα βρισκόταν σὲ τέλεια παρακμή, ὅπως τὴν περιέγραψε λίγα χρόνια ἀργότερα ὁ μητροπολίτης τῆς Ἅγιος Μιχαὴλ Χωνιάτης, ἢ Ἀκομινάτος (1138-1222). Καταγόταν ἀπὸ εὐγενή καὶ πλούσια οἰκογένεια, ἡ ὁποία τοῦ παράσχε τὰ ἐφόδια νὰ μορφωθεῖ καὶ νὰ ζήσει μία ἄνετη ζωή. Ὅμως αὐτὸς θέλγονταν ἀπὸ μικρὸς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Στα θέματα τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, δὲν χωρᾶνε ὑποχωρήσεις. Πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς ἀμετακίνητος, σταθερός.
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

25 Ιαν 2024

Δημήτρης Νατσιός : «Μίλησε ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη μάνα μας»!

«Κυρίες καὶ κύριοι βουλευτές, μίλησε ἡ Ὀρθόδοξη μάνα μας, ἡ Ἐκκλησία ποὺ καὶ μᾶς γέννησε στὴν κολυμβήθρα καὶ μᾶς ἔθρεψε καὶ μᾶς θρέφει ὅπως κάθε μάνα μὲ τὸ γάλα τὸ παιδί της, μὲ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει καὶ νὰ μᾶς συγχωρέσει». 

Ὁμιλία τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ, προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς (24/1/2024). 

Ἐπιστολή σέ βουλευτές γιά γάμο ὁμοφυλοφίλων

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ἀπέστειλε τήν παρακάτω ἐπιστολή 
στούς 300 βουλευτές τοῦ Ἑλληνικού Κοινοβουλίου τό πρωΐ τῆς Τρίτης 23 Ἰανουαρίου 2024.

Ἀξιότιμε/η κ. βουλευτά

Ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν θά κληθεῖτε νά ψηφίσετε γιά τή θεσμοθέτηση τοῦ γάμου καί τῆς υἱοθεσίας σέ ζευγάρια ἰδίου φύλου. Ἡ συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, ἔρχεται λίγους μῆνες μετά τίς βουλευτικές ἐκλογές, παρότι δέν ὑπῆρχε στό προεκλογικό πρόγραμμα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, ἀλλά μόνο σέ ἐκεῖνο τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς....

Συνοδική ἀπόφασις: Μισόλογα καὶ ἀπραξία. Ἡ εὐθύνη κληρικῶν καὶ λαοῦ.

Τελικῶς τί θέλει νὰ πῇ ἡ Ἱερᾶ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος μὲ τὴν ἀπόφασί της; Σὲ ποιούς ἀπευθύνεται καὶ τί λέει στὸν κάθε να; Ποιός ὁ πραγματικὸς στόχος καὶ σκοπός μιᾶς τέτοιας ἀνακοινώσεως;

Μία πρόχειρογραμμένη ἀνακοίνωσι μὲ 9 ἀριθμημένες παραγράφους στὶς ὁποῖες βρίσκονται διάσπαρτες διαπιστώσεις, θέσεις, ἀπόψεις, ἐρωτήσεις σὲ μιὰ στιγμὴ ποὺ…

Λόγοι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολογοῦ πρὸς τὴν Ολυμπιάδα, πνευματικὸ του παιδὶ, πού μόλις εἶχε παντρευτεῖ

Με τὸ γάμο, ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη σου νὰ εἶναι φλογερὴ καὶ ἀμείωτη γιὰ κείνον, πού σοῦ δῶσε ὁ Θεός. Γιὰ κείνον, πού ἔγινε τὸ μάτι τῆς ζωῆς σου καὶ σοῦ εὐφραίνει τὴν καρδιά. Κι ἂν καταλάβης πώς ὁ ἄνδρας σου σὲ ἀγαπάει περισσότερο ἀπ’ ὅσο τὸν ἀγαπᾶς ἐσύ, μὴ κυττάξης νὰ τοῦ πάρης τὸν ἀέρα, κράτα πάντα τὴ θέση πού σοῦ ὁρίζει τὸ Εὐαγγέλιο...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, σὲ 5 βίντεο!

Παρακολουθῆστε τὸν βιο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου σὲ πέντε συνέχειες. Παρουσιάσεις γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube «Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιά». Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιοῦ στὸ YouTube ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο. 
Δεῖτε καὶ τὰ ὑπόλοιπα βίντεο…

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ἡ ἰδανικὴ φιλία

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ἡ ἰδανικὴ φιλία ἀνθεῖ σὲ περιβάλλοντα ἀμόλυντα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν συναναστροφὴ τῶν κακῶν καὶ τῶν πονηρῶν.

Ἡ γοητεία τοῦ κακοῦ καὶ ἡ φαυλότητα τῆς ζωῆς ἔχουν ἀμαυρώσει ὅλα τὰ καλὰ τοῦ βίου μας. Καὶ μεταξὺ αὐτῶν τῶν καλῶν συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ φιλίες. Κάτω ἀπὸ τὸ γενικὸ ξεπεσμὸ καὶ ἐξευτελισμὸ τῆς ζωῆς χάθηκαν ἢ ἀλλοτριώθηκαν κι αὐτές. Κι ὅμως, ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη μιᾶς γνήσιας, ἀληθινῆς, δυνατῆς καὶ πραγματικῆς φιλίας. Δύσκολα κτίζονται τέτοιες φιλίες. Εὔκολα καταστρέφονται. Κι ὅσοι ἀπέκτησαν...

«Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς» τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (25 Ἰανουαρίου†)

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Στὶς 25 Ἰανουαρίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Μέσα στὸν ἴδιο μήνα τιμῶνται χωριστὰ καὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (1η Ἰανουαρίου Μέγας Βασίλειος, 25η Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 27η Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) καὶ στὶς 30 τοῦ μηνὸς ὅλοι μαζί, στὴ γνωστὴ σχολικὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Θὰ προσπαθήσουμε νὰ κάνουμε μερικὲς σκέψεις πάνω στὸ ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ποὺ γιορτάζει αὔριο:

Ἀπολυτίκιον Ἦχος ἃ'
Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ρητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοί· Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θε
, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν
Ἡ φλογέρα, τὸ ἁπλὸ ὄργανο τοῦ τσομπάνη, εἶναι αὐτὸ ποὺ συμβολίζει τὸ στόμα τοῦ ποιμένα τῶν προβάτων τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ. Καί, ὅπως αὐτὴ παίζει μὲ εὔηχο, ἁπλὸ καὶ ἁρμονικὸ τρόπο τὶς μελωδίες, ἔτσι καὶ τὸ στόμα τοῦ ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας προσφέρει στὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Σε κατηγοροῦν;  
Σε διαβάλλουν;  
Ἀσφαλῶς νοιώθεις τὴν ἀνάγκη νὰ ἀπαντήσεις.  
Ἄν εἶσαι ὅμως ἀληθινὸς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποκρίνεσαι, ὄχι τόσο μὲ λόγια, ὅσο μὲ ἀρετές.
Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

24 Ιαν 2024

Μεσογαίας: «Τὸ μεγαλύτερο λάθος μας ὡς Ἐκκλησίας θὰ ἦταν νὰ δεχθοῦμε ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ πράξη, ἐκτὸς ἀπὸ ψυχικὴ διαταραχή, δὲν εἶναι καὶ ἁμαρτία»!

«Ἐκκλησία καὶ ἡ θέσπιση γάμου μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου» [1]
Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου
Θέλω πολὺ νὰ Σᾶς εὐχαριστήσω, Μακαριώτατε, γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη νὰ παρουσιάσω ἐνώπιον τῶν Σεβασμιω­τάτων Μη­τρο­πολιτῶν ἀδελφῶν, ποὺ συγκροτοῦν τὸ ἱερὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μάλιστα μέσα στὴν ἰδιαιτέρως φορτισμένη ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμε­ρῶν, κάποιες σκέψεις γύρω ἀπὸ τὸ πολυσυ­ζη­τημένο θέμα τῆς προαγγελ­θείσης ψήφισης τοῦ νόμου, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ θεσπίζει γάμο μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου στὴ χώρα μας. Νὰ ἔχω τὴν εὐχή Σας.
Θεωρῶ πὼς δὲν ὑπάρχουν πολλὰ περιθώρια νὰ πῶ πράγματα ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἀκούσθηκαν. Τὸ ὑπ’ ἀριθ,. 6315/286/18.12.2023 Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περὶ τῶν θέσεων τῆς Ἐκκλη­σίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸν γάμον...

Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει; Δημογραφικὸ «κατεπεῖγον πρόβλημα»!

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Κισάμου καὶ Σελίνου Ἀμφιλόχιος
«Κατεπεῖγον πρόβλημα» χαρακτηρίζει ὁ Economist τὸ δημογραφικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καθώς, σύμφωνα μὲ τὶς ἀναλύσεις του, ἕως τὸ 2040 ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχει χάσει μισὸ ἑκατομμύριο (500.000) ἀπὸ τὸ ἐργατικό της δυναμικό, ἀφοῦ οἱ μισοὶ ἐργαζόμενοι σήμερα εἶναι ἄνω τῶν 50 ἐτῶν. Ὅπως ἐπισήμανε ὁ Βόλφγκανγκ Φένγκλερ, πρώην ἐπί κεφαλῆς οἰκονομολόγος τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, ἐπί κεφαλῆς τοῦ World Data Lab: «...τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁ φθίνων ἀριθμὸς τῶν ἡλικιῶν τῶν ἐργαζομένων. Ἀπὸ τὰ 11.000.000 πληθυσμοῦ, ἡ Ἑλλάδα ἔχει 5.000.000 ἄνω τῶν 50 ἐτῶν. Ἡ πρόκληση ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι μεγαλύτερη. Ἔχουμε μείωση τῶν γεννήσεων 9% στὴν Εὐρώπη καὶ 11% στὴν Ἑλλάδα. Οἱ ἡλικίες τῶν ἐργαζομένων μειώνονται 10% στὴν Εὐρώπη, ἐνῷ 15% στὴν Ἑλλάδα». Προτείνει δὲ ὡς λύση τοῦ δημογραφικοῦ στὴν Χώρα μας τοὺς «μετανάστες καὶ τοῦ ψηφιακοὺς νομάδες»! 
Μὲ δεδομένη λοιπὸν τὴν δημογραφικὴ συρρίκνωση τῆς Χώρας νὰ εἶναι...

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θυμίζει ὁλοένα περισσότερο τὸν Σημίτη

Ἕνας Σημίτης μὲ τὰ ὅλα του! 
Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ταχθεῖ ἀνοιχτὰ κατὰ τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων, ποὺ προωθεῖ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, εἶναι ἡ ἐπισφράγιση τῆς διάρρηξης τῶν σχέσεων τῆς βάσης τῆς Νέας Δημοκρατίας μὲ τὸ κόμμα. Ἡ κατάσταση θυμίζει ἐκείνην τῆς μάχης ποὺ ἔδωσε γιὰ τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἐναντίον τοῦ καταστρεπτικοῦ γιὰ τὴν Ἑλλάδα καθεστῶτος Σημίτη. 
Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ, θυμίζει ὁλοένα περισσότερο τὸν Κώστα Σημίτη, τὶς πρακτικές του καί -πάνω ἀπ' ὅλα- τὶς συνέπειες ποὺ προκάλεσε τὸ πέρασμα τοῦ πρωθυπουργοῦ τῶν Ἰμίων καὶ τοῦ Ὀτσαλὰν ἀπὸ τὴν ἐξουσία. Εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὁ θαυμασμὸς ποὺ νιώθει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης γιὰ τὸν...

Ἁγιασμὸς καὶ Ὁμιλία τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ στὰ ἐγκαίνια τῶν Κεντρικῶν Γραφείων τῆς ΝΙΚΗΣ

Τὴν Κυριακὴ 21/1/24 Ἰανουαρίου, σὲ κλίμα συγκίνησης καὶ χαρᾶς ἑκατοντάδες πολιτευτές, στελέχη καὶ φίλοι τῆς ΝΙΚΗΣ ἀψήφησαν τὸ κρύο καὶ τὸ χιόνι γιὰ νὰ δώσουν τὸ "παρὼν" στὰ ἐγκαίνια τῶν νέων κεντρικῶν γραφείων της, στὴν Πλ. Ἀριστοτέλους 5 στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου στεγάζεται καὶ τὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο τοῦ Προέδρου της, Δημήτρη Νατσιοῦ. 
Στὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν κοπὴ τῆς παραδοσιακῆς βασιλόπιτας παρευρέθηκαν οἱ βουλευτὲς τῆς ΝΙΚΗΣ: κ.κ. Τάσος Οἰκονομόπουλος (Α' Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς), Νῖκος Παπαδόπουλος (Β' Θεσσαλονίκης) καὶ Κομνηνὸς Δελβερούδης (Πιερίας), πλεῖστοι Πολιτευτὲς τῆς ΝΙΚΗΣ ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας, ἐνῷ διαβάστηκαν...

Διευκρινίσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητoς τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου

Ἀνακοίνωση ἐξέδωσε τὴν Τρίτη 23 Ἰανουαρίου 2024 ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὅρους σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου στὸ Ἅγιον Ὅρος. 
Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία στὴν ἀνακοίνωσή της ἐκφράζει τὴν λύπη της γιὰ τὶς ἀναλήθειες ποικίλων δημοσιευμάτων σὲ ἱστοσελίδες. 
Ἐπίσης ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία διευκρινίζει ὅτι ὑπῆρξε ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν, ὅπως νὰ μὴν ὑπάρξει ἡ κατὰ τὸ ἔθος ὑποδοχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἐπιστασία. 
Κατόπιν στὴν ἀνακοίνωσή της ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τονίζει: «Ἡ ὁμόφωνος αὕτη ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ἐλήφθη ἐξ αἰτίας τοῦ δημοσιευθέντος ὑλικοῦ μετὰ τὸ πέρας τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος τῶν νηπίων εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Παναγίας Φανερωμένης εἰς Βουλιαγμένην (περὶ τοῦ ὁποίου βαπτισμοῦ οὐδεὶς ἐνδοιασμὸς ἐξεφράσθη ὑφ' ὑμῶν). Διὰ τῆς συμμετοχῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς εἰς τὰς μετὰ τὸ μυστήριον φωτογραφίσεις, καὶ μάλιστα ἐν ἐπισήμῳ ἐκκλησιαστικὴ περιβολή, ἐδημιουργήθη λανθασμένη ἐντύπωσις σχετικῶς μὲ τὴν ἀποδοχὴν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου ἐξ᾿ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου, μήνυμα ἀντίθετον πρὸς τὰ δόγματα καὶ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». 
Διαβάστε τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση: 

Ὅσιος Μακεδόνιος (24 Ἰανουαρίου †)

Ὁ Ὅσιος Μακεδόνιος στοὺς πνευματικούς του ἀγῶνες εἶχε ὡς παλαίστρα καὶ στάδιο, τὶς κορυφὲς τῶν ὀρέων. Δὲν ἐγκαταστάθηκε σὲ ἕναν τόπο, ἀλλὰ συνεχῶς μετακινεῖτο ἀπὸ τὸν ἕναν τόπο στὸν ἄλλο, στὴ Φοινίκη, στὴ Συρία, στὴν Κιλικία. Καὶ ἀσκήτευε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὶς ἐνοχλήσεις ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προσέτρεχαν κοντά του.
Ἐπὶ σαράντα πέντε χρόνια, λοιπόν, ὁ Ὅσιος ἀσκήτεψε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ δὲν χρησιμοποίησε οὔτε σκηνὴ οὔτε καλύβα, ἀλλὰ διέμενε μέσα σὲ βαθὺ λάκκο. Ὅταν ὅμως γέρασε, ὑποχώρησε σὲ κάποιους ποὺ τὸν παρακαλοῦσαν καὶ κατασκεύασε μία καλύβα. Ἔτσι συνέχισε τὸν ἀσκητικὸ ἀγώνα γιὰ εἴκοσι πέντε χρόνια.
Ὁ Ὅσιος ἔλαβε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ χάρισμα τῆς...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.