31 Αυγ 2015

Θεοφάνης Μαλκίδης: «Δὲν μπόρεσαν ποτὲ νὰ κατανοήσουν πόσο ἱερὸ καὶ μεγάλο εἶναι τὸ ζήτημα τῆς Γενοκτονίας»

Ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Θ. Μαλκίδη στὴν 11η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακῆς Νεολαίας
«Τὰ τελευταία τοῦτα χρόνια στὸν τόπο αὐτὸ
εἰπώθηκαν τὰ χειρότερα ψέματα τῆς Ἱστορίας.
Εἰπώθηκαν ψέματα ποὺ ντράπηκαν καὶ τὰ ἴδια,
μία καὶ δὲν ντρέπονταν τὰ στόματα ποὺ τὰ 'λεγαν»
(Μενέλαος Λουντέμης, «Ὁδὸς Ἀβύσσου- Ἀριθμὸς Ο»)
Ἀφοῦ εἶπαν τόσα ψέματα, ἀφοῦ δὲν μπόρεσαν νὰ κατανοήσουν τὸ πόσο ἱερὸ καὶ μεγάλο εἶναι τὸ ζήτημα τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων, εἶναι ἀναμενόμενο νὰ “ἀποσύρουν” τὸ κεφάλαιο γιὰ τὸ μαζικὸ ἔγκλημα ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία. Ἀντιθέτως στὸ βιβλίο τῆς Στ΄ δημοτικοῦ αὐτὸ ποὺ ἀντικατέστησε τὸ γνωστὸ-ὑβριστικὸ περὶ “συνωστισμοῦ” ἐπέτρεψαν ὁλόκληρη ἀναφορὰ καὶ μάλιστα σὲ πλαίσιο γιὰ τὸν βασικὸ ὑπεύθυνο τῆς Γενοκτονίας, τὸν Κεμάλ. Ἐκεῖ ὁ δάσκαλος τοῦ Χίτλερ θεωρεῖται ὁ δημιουργός τῆς σύγχρονης Τουρκικῆς Δημοκρατίας!!!!
Δὲν μπόρεσαν ποτὲ νὰ καταλάβουν τὴν δολοφονία τοῦ λαοῦ μας στὴν Σμύρνη, στὴν Τραπεζούντα, στὴν Ἀδριανούπολη, γιὰ αὐτὸ χωρὶς αἰδῶ κατέθεσαν στεφάνια, τιμώντας τὸν Κεμάλ. Τὰ ψέματα γιὰ τὴν "διπλωματικὴ" ὑποχρέωση καὶ ἐδῶ περίσσεψαν...
Δὲν ἀντιλήφθηκαν τί ἔγινε τὸ 1919, τὸ 1922, τί καταστράφηκε στὰ βουνὰ τῆς Σάντας, στὴν πλατεία τῆς Ἀμάσειας, στὴν παραλία τῆς Σμύρνης, τί βαρβαρότητα ὑπῆρξε, ἡ ὁποία ἀφοῦ δὲν καταδικάστηκε, αὐτὴ ἐπαναλήφθηκε καὶ ἐπαναλαμβάνεται. Οἱ διεφθαρμένοι, οἱ ἀποτυχημένοι, ὑπονόμευσαν ἕνα ἱερὸ καὶ μεγάλο ζήτημα, ἀφήνοντάς το νὰ σύρεται, νὰ καταναλώνεται, νὰ εὐτελίζεται, ὅπως οἱ ζωές τους.
Μπροστὰ στὸ ψέμα, τὴν ἄρνηση, τὴν ὑπονόμευση, τὴν ἀπουσία, τὴν...

Παναγία: «Νὰ περιμένετε νὰ ΄ρθεῖ ἡ Τρίτη καταστροφὴ»

Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης
στὸ Κελλὶ τῶν Καρυῶν «Τυπικαριό»
Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΝΑ ποῦ θηλάζει τὸ παιδί της… τὴν Ἑλλάδα;
Γιατί τὸ ¨παιδί¨ της ἡ Ἑλλάδα ἀντὶ νὰ πίνει τὸ γάλα αὐτό, τὸ χύνει;
Ἂς μεταφερθοῦμε στὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 50 καὶ δὴ στὸ 1959 στὶς ἡμέρες τῆς ἐκφαντορικῆς ἀποκάλυψης τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Νεοφανῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης στὸ λόφο τῶν Καρυῶν τῆς Θερμῆς Λέσβου στὸ καινοφανὲς συναξάρι ἐκείνων τῶν στιγμῶν ὅπως μᾶς τὸ περιγράφει γιὰ πρώτη φορὰ ὁ κυρ. Φώτης Κόντογλου καὶ μᾶς ἀποδίδεται ἀκόμη σήμερα αὐθεντικὰ μέσα ἀπὸ ἐμπεριστατωμένες ἐκδόσεις.
¨-Βρὲ Δούκα, ποιός σοῦ τὰ λέει αὐτὰ τὰ λόγια;
- Ἡ Μαυροφόρα ποὺ κάθεται δίπλα μου, μοῦ λέει νὰ σᾶς πῶ
¨Θὰ ἔρθουν ἀνίατες ἀρρώστιες.¨
¨Θὰ γίνουν πόλεμοι.¨
¨Νὰ μετανοήσετε.¨
¨ Ἂν δὲν μετανοήσετε, νὰ περιμένετε νὰ ρθεῖ ἡ Τρίτη καταστροφή.¨
* Ποιὰ θὰ εἶναι, Δούκα, αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφὴ μὲ ρώτησε ὁ Μάρκος.
* Ποῦ νὰ ξέρω, Μάρκο, τί εἶναι αὐτὴ ἡ τρίτη καταστροφή; Αὐτά μοῦ λένε νὰ σᾶς πῶ, αὐτὰ λέω.¨
Στὶς 8 Σεπτεμβρίου τοῦ 1959 συνέβησαν πάνω στὶς Καρυὲς- Θερμῆς Λέσβου καὶ ἄλλα πράγματα συγκλονιστικὰ ἀφετηρία σημαντικῶν καὶ ἀπρόβλεπτων ἐξελίξεων...

«Δέν εἶσαι μόνος» Τό σωματίδιο τοῦ θεοῦ


Πῶς ξεκίνησε τό σύμπαν; Τί ὑπῆρχε πρίν ἀπό αὐτό;Ὑπῆρχε χρόνος πρίν ἀπό τόν χρόνο; 
Οἱ ἐπιστήμονες εἶναι διχασμένοι. Ἀκόμα προσπαθοῦν νά λύσουν αὐτό τό πανάρχαιο αἴνιγμα. Στήν Ἐλβετία χιλιάδες ἐπιστήμονες ἐργάζονται στό μεγαλύτερο πείραμα τοῦ κόσμου. Ἀναζητοῦν τό «μποζόνιο τοῦ Χίγκς», ἤ ἀλλιῶς, τό «σωματίδιο τοῦ Θεοῦ». 
Ἔχει νά προσφέρει σήμερα ἡ Πατερική Θεολογία στήν ἀνθρώπινη ἀναζήτηση γιά τήν Ἀρχή τοῦ Κόσμου; Ποιά εἶναι ἡ προσφορά της στήν ἱστορία τῆς Ἐπιστήμης;

29 Αυγ 2015

Ἐγκώμιον εἰς τήν ἀποτομήν τῆς ἱερᾶς κεφαλῆς τοῦ μεγάλου Βαπτιστοῦ καί Προδρόμου τοῦ Χριστοῦ


τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ ΣτουδίτουΑποτέλεσμα εικόνας για Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου
Πνευματικὴ πανήγυρις
Ὄντως λαμπρὰ καὶ θεϊκῆς χαρμοσύνης πλήρης ἡ σημερινὴ σύναξη, ποὺ μᾶς συγκέντρωσε ὅλους ἐμᾶς, ἀγαπητοὶ Χριστιανοί, γιὰ νὰ γιορτάσουμε σήμερα τὸ πνευματικὸ πανηγύρι. Καὶ δίκαια χαρακτηρίζεται λαμπρά, ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ ἐπώνυμο τοῦ ἁγίου, τοῦ ὁποίου τελοῦμε τὴν μνήμη, μιὰ καὶ εἶναι καὶ θεωρεῖται «λύχνος φωτός». Χωρὶς ἀμφιβολία δὲν πρόκειται γιὰ λύχνο, ποὺ περιαυγάζει τοὺς σωματικούς μας ὀφθαλμοὺς μὲ γήϊνη ἀκτινοβολία. Γιατὶ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ λάμψη θὰ ἦταν παροδική, μὲ συνεχεῖς διακοπὲς ἀπὸ κάθε ἐμπόδιο, ποὺ θὰ παρεμβαλλόταν σὰν σκιά. Ἀντίθετα, πρόκειται γιὰ φῶς, ποὺ καταυγάζει μὲ τὴν ἀκτινοβολία τῆς θείας Χάριτος τὶς καρδιὲς ὅλων ἐκείνων, ποὺ ἀνέκαθεν ἔχουν συναχθεῖ στὴν ἑορτή, γιὰ φῶς, ποὺ ἀνυψώνει τὸν νοῦ στὴ θεωρία τῆς ἀθλήσεως τοῦ δικαίου. Κι ἔτσι, καθὼς μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας θὰ ἀτενίζουμε τὸ μακάριο τοῦτο πάθος, θὰ δημιουργοῦμε παράλληλα καὶ τὴν προϋπόθεση τῆς προσωπικῆς μας εὐφροσύνης. Γιατὶ τὸ αἷμα...

28 Αυγ 2015

"Γέρων Ἰωσήφ ὁ ἡσυχαστής" Μητροπολίτης Λεμεσοῦ π.Ἀθανάσιος


Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τίς προσυνοδικὲς διασκέψεις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου: «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό;»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 2015
Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἔγιναν προσυνοδικὲς διασκέψεις μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία μιᾶς νέας Πανορθοδόξου Συνόδου, καὶ ἀνάμεσα στὰ θέματα ὑπῆρχαν πολλὲς προτάσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση. Ὅταν ὁ Γέροντας τὰ πληροφορήθηκε αὐτά, ἀνησύχησε πολὺ καὶ μιλοῦσε μὲ πόνο ψυχῆς. «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; ἔλεγε. Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό; Εἶναι σὰν νὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ σπίτι ἕνα τοῦβλο. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ φαίνεται ὅτι δὲν παθαίνει τίποτε τὸ σπίτι, ἀλλὰ σιγὰ-σιγὰ μπαίνουν νερά, βγαίνει καὶ ἄλλο τοῦβλο, καὶ ἄλλο, καὶ στὸ τέλος τὸ σπίτι γίνεται ἐρείπιο». Καί, ὅταν κάποιος τοῦ ἀνέφερε ὅτι μία ἀπὸ τὶς προτάσεις ἦταν νὰ ἐλαττωθοῦν οἱ καθιερωμένες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νηστεῖες, ἐπειδὴ ὁ κόσμος δὲν τὶς κρατάει, ὁ Ὅσιος εἶπε:...

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: «Ἱερόσυλε καί θρασύτατε Ἔντι Ράμα, στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν καί σήμερα πολλοί Σπυρομήλιοι….. Γι’ αὐτό σοῦ ξαναλέμε: Φρόνιμα!»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης 
κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις: 
«Τελικά ὁ ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα, ἀποδεικνύεται καί ἱερόσυλος καί θρασύτατος. Διότι, χθές, 26 Αὐγούστου, λίγο μετά τίς 4 τά ξημερώματα, μέ τίς δικές του "εὐλογίες" ἡ πολεοδομική ἀστυνομία ὡλοκλήρωσε τόν στόχο τοῦ δημάρχου Χειμάρρας, γκρεμίζοντας τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στό χωριό Δρυμάδες τῆς Χειμάρρας. Ὅπως εἴχαμε τονίσει σέ πρόσφατες δηλώσεις μας, τήν ἐκκλησία αὐτή τήν εἶχε κατεδαφίσει τό βάρβαρο καί ἀπάνθρωπο καθεστώς τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα Ἐνβέρ Χότζα. Ὅμως, οἱ Βορειοηπειρῶτες κάτοικοι τῶν Δρυμάδων, τήν ξανάκτισαν το 1992, δηλαδή μετά τήν παταγώδη πτώση τοῦ ἀπαισίας μνήμης ἐκείνου καθεστῶτος. 
Κι’ ὁ μέν Χότζα καί κομμουνιστής ἦταν καί δικτάτορας. Δέν πίστευε τίποτα κι’ ἔκανε ὅ,τι ἤθελε. Ὁ σημερινός, ὅμως, ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα, πού παρουσιάζεται σάν δημοκρατικός ἡγέτης, συνεχίζει, δυστυχῶς, τήν τακτική τοῦ Χότζα. Κι’ ἔτσι ἀποδεικνύεται...

Σὰν σήμερα, στὶς 28/15 Αὐγούστου 1959, κοιμήθηκε ὁ Ὅσιος Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς


Ἐπειδὴ σήμερα εἶναι μνήμη τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ δεῖτε καὶ ἐδῶ σχετικὴ ἀνάρτηση
Τὰ περὶ τῆς κοιμήσεώς του τὰ περιγράφει πολὺ γλαφυρὰ ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ο Φιλοθεΐτης εἰς τὸ βιβλίον «Προθύμως Ἀνάβαινε», τὸ ὁποῖον εἶναι ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου:
«Ἡ ἀγάπη του πρὸς τὴν Παναγίαν μας εἶναι ἀνωτέρα πάσης περιγραφῆς. Μόνον ποὺ ἀνέφερε τὸ ὄνομά της τὰ μάτια του ἔτρεχαν. Τὴν παρακαλοῦσε ἀπὸ καιρόν, νὰ τὸν πάρη, νὰ ξεκουρασθῆ. Καὶ τὸν εἰσήκουσεν ἡ Παντάνασσα. Τὸν ἐπληροφόρησε ἕνα μήνα πρὶν διὰ τὴν ἀναχώρησίν του. Μὲ ἐκάλεσε τότε ὁ Γέροντας καὶ μοῦ ὑπέδειξε τί νὰ ἑτοιμάσωμε. Ἐπεριμέναμε.
Τὴν παραμονὴν τῆς κοιμήσεώς του -14 Αὐγούστου 1959- ἐπέρασε νὰ τὸν ἴδη ὁ κ. Σχοινᾶς ἀπὸ τὸν Βόλον· ἦσαν γνώριμοι πολύ.
-Τί κάμετε, τοῦ λέγει, πῶς ἔχει ἡ ὑγεία σας;
-Αὔριον, Σωτήρη, ἀναχωρῶ διὰ τὴν αἰώνιαν πατρίδα. Ὅταν ἀκούσῃς τὶς καμπάνες, νὰ ἐνθυμηθῆς τὸν λόγον μου.
Τὸ βράδυ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας ὁ Γέροντας συνέψαλλε ὅσον ἠδύνατο μὲ τοὺς πατέρας. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν τὴν ὥραν ποὺ ἐκοινώνησε τὰ Ἄχραντα Μυστήρια εἶπε· «ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου».
Ξημέρωσε 15η Αὐγούστου. Ὁ Γέροντας κάθεται στὴν μαρτυρική του πολυθρόνα στὴν αὐλὴ τοῦ ἡσυχαστηρίου μας. Περιμένει τὴν ὥραν καὶ τὴν στιγμήν.
Εἶναι σίγουρος διὰ τὴν πληροφορίαν ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ἡ Παναγία μας, ἀλλὰ...

Ἐδῶ καὶ τώρα ξανακτίστε τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο Ἀλβανοί… μπλέξατε

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Δυστυχῶς τὰ γεωπολιτικὰ 
ἀφεντικά σας… σᾶς μπλέξανε…
Ὅλα ἔγιναν ὄχι τυχαῖα, ἀλλὰ μὲ σχέδιο χρόνου καὶ συγκεκριμένη σκοπιμότητα.
Προεκλογικὴ περίοδο στὴν Ἑλλάδα καὶ ξεράσατε τὸ φαγητὸ ποὺ σᾶς ἔδωσαν οἱ Ἕλληνες ὅταν ἤρθατε ξυπόλητοι..
Σᾶς πληρώνει καλὰ ὁ Ἀνατολίτης μας γείτονας, ὅπως σᾶς πλήρωνε τότε τὸ 1821 καὶ πιὸ πρὶν στὰ Ὀρλωφικὰ γιὰ νὰ σφάζετε ἀλλὰ τζιχὰντ τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα μέχρι τὸ Ταίναρο;
«ΠΕΘΑΝΕ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ…». Τὰ δραματικὰ λόγια τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου στὴν Χειμάρρα ποὺ γκρέμισαν οἱ Ἀλβανικὲς Ἀρχὲς τὰ ξημερώματα!!
«Λίγο μετὰ τὶς 4 τὰ ξημερώματα ἡ πολεοδομικὴ ἀστυνομία ἔφτασε στὸ σημεῖο καὶ οἱ μπουντόζες ἔπιασαν δουλειά.» δήλωσε στο CRASHONLINE ὁ πρόεδρος τοῦ παραρτήματος Ὁμόνοιας στὴ Χειμάρρα, Διονύσης Μπελέρης.
Οἱ λιγοστοὶ κάτοικοι ποὺ ἔφτασαν στὸ σημεῖο ἀκούγοντας τὸν θόρυβο τῶν μηχανημάτων, δὲν πρόλαβαν νὰ ἀντιδράσουν.
«Τὸ μόνο ποὺ κατάφεραν οἱ πιστοὶ ἦταν μὲ πόνο ψυχῆς νὰ ἀνασύρουν ὅσες...

27 Αυγ 2015

"Οἱ ἄνθρωποι τῆς Κόνιτσας εἶδαν πολλὲς φορὲς τὸν Ζυλιὲν νὰ ἀνηφορίζει μὲ τὰ πόδια τὸ βουνὸ καὶ νὰ πηγαίνει στὴν Ι.Μ Στομίου"

«Εὐχαριστῶ τὴν Ἑλλάδα ποὺ μὲ στήριξε. Εὐχαριστῶ ὅλους ἐδῶ στὴν Κόνιτσα, ποὺ μὲ βοήθησαν νὰ σταθῶ στὴ ζωὴ καὶ νὰ προχωρήσω». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια, ὁ 20χρονος Ζυλιέν, ποὺ «δραπέτευσε» ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011 καὶ σήμερα εἶναι πρῶτος εἰσακτέος στὸ ΤΕΙ Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν Πειραιᾶ μὲ 18.500 μόρια, μιλᾶ στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ γιὰ τὸν δικό του προσωπικὸ ἀγώνα στὴ νέα πατρίδα του, ὅπως ἀποκαλεῖ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Ζυλιὲν διαμένει τὰ τελευταῖα τρία χρόνια στὸ....

Σταγόνες ἀπὸ τὸν χείμαρρο τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὴ τῶν Νηπτικῶν γιὰ τὴν προσευχὴ

Φωτό: Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πατερικὰ Θησαυρίσματα» τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου Ἁγιορείτου, ἐκδόσεις “Ὀρθόδοξος κυψέλη”
Μὲ τὴν προσευχὴ μιλάει ὁ ἄνθρωπος ἄμεσα μὲ τὸν Θεό. Μὲ τὴν προσευχὴ ὁ ἄνθρωπος γίνεται παιδὶ τοῦ Θεοῦ! Μὲ τὴν προσευχὴ ξεπερνιοῦνται τὰ ἐμπόδια τοῦ βίου τούτου, δηλαδὴ οἱ θλίψεις, οἱ στενοχώριες, τὰ βάσανα, οἱ δυστυχίες, οἱ στερήσεις, οἱ μηχανορραφίες, οἱ ραδιουργίες, οἱ καταλαλιὲς καὶ οἱ συκοφαντίες. Μὲ τὴν προσευχὴ συντρίβονται τὰ βέλη τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν.
Μὲ τὴν προσευχὴ ἀποκτοῦμε τὴ μακάρια ὑπομονὴ τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτήρα Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων ἀνδρῶν τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης. Μὲ τὴν προσευχὴ ἀποκτοῦμε περισσότερη πνευματικὴ δύναμη!... Μὲ τὴν προσευχὴ παίρνουμε τὴν οὐράνια παρηγοριὰ καὶ παραμυθία τῆς ψυχῆς! Μὲ τὴν προσευχὴ ἀποκτοῦμε τὴν Οὐράνια Σοφία. Μὲ τὴν προσευχὴ τελοῦνται τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Μὲ τὴν προσευχὴ λαμβάνουμε τὸν ἐπιούσιον ἄρτον, δηλαδὴ τὰ ὑλικὰ καὶ τὰ πνευματικὰ ἀγαθά! Μὲ τὴν προσευχὴ ἀντλοῦμε περισσότερο θάρρος, ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα.
Μὲ τὴν προσευχὴ οἱ ἅγιοι ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐτέλεσαν θαύματα, νεκροὺς ἀνέστησαν, ἀσθενεῖς θεράπευσαν καὶ λογῆς-λογῆς βασανιστήρια ὑπέμειναν!... Μὲ τὴν προσευχὴ γινόμαστε ὅμοιοι μὲ τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους, οἱ ὁποῖοι νύχτα-μέρα ὑμνοῦν καὶ δοξολογοῦν τὸν Θεό! Μὲ τὴν προσευχὴ γίνονται τὰ θαύματα! Μὲ τὴν προσευχὴ θεραπεύονται ἀνίατες ἀσθένειες καὶ ἐκδιώκονται τὰ δαιμόνια! Μὲ τὴν προσευχὴ μποροῦμε νὰ...

27 Αὐγούστου 1922 ὁ ἅγιος Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης "φεύγει" ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος

Κορυφαῖος μάρτυρας τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ὑπῆρξε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης. Στὴν ἀπροστάτευτη Σμύρνη, ποὺ ὅλοι οἱ στρατιωτικοὶ καὶ πολιτικοὶ παράγοντες τὴν ἐγκαταλείπουν προστρέχει νὰ βρεῖ καταφύγιο ὁ ἄμαχος πληθυσμὸς τῆς Μ. Ἀσίας. Ὁ μόνος ποὺ δὲν τὴν ἐγκαταλείπει εἶναι ὁ Χρυσόστομος. Ὅταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῶν Καθολικῶν τὴν ὑστάτη ὥρα, στὶς 25 Αὐγούστου [πατρῶο ἢ παλαιὸ ἡμερολόγιο], τοῦ ἐξασφαλίζει θέση σὲ ἀτμόπλοιο καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν καταδικασμένη πόλη γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν Τούρκων, ἐκεῖνος ἀτάραχος ἀπαντᾶ: «Παράδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου ἀλλὰ καὶ χρέος τοῦ καλοῦ ποιμένος εἶναι νὰ παραμείνει μὲ τὸ ποίμνιόν του». Στὶς 27 Αὐγούστου γίνεται ἡ πρώτη ἐμφάνιση Τούρκων ἀτάκτων Τσετῶν ὑπὸ τὸν Κιορ Μπεχλιβᾶν στὴ Σμύρνη. Τρομοκρατία ἁπλώνεται στὴν πόλη. Τὰ πλήθη συρρέουν στὴ Μητρόπολη. Ὁ Χρυσόστομος, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν ἀδελφό του Εὐγένιο, κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ βοηθήσει. Τὴν ἑπομένη τελεῖ λειτουργία στὴν Ἁγία Φωτεινή. Εἶναι κάτωχρος ἀπὸ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἀγρύπνια. Ὅταν ὅμως βγαίνει στὴν Ὡραία Πύλη γονατίζει καὶ προσεύχεται σὰν ταπεινὸς λευίτης καὶ ἐγείρεται ὡς ἅγιος. Εἶναι τὸ τελευταῖο κήρυγμά του «Ἡ Θεία Προνοια”, λέγει, “δοκιμάζει τὴν πίστιν μας καὶ τὸ θάρρος μας καὶ τὴν ὑπομονὴ μας τὴν ὥραν αὐτήν. Ἀλλ’ ὁ Θεὸς δὲν ἐγκαταλείπει τοὺς χριστιανούς. Εἰς τὰς τρικυμίας ἀναφαίνεται ὁ καλὸς ναυτικὸς καὶ εἰς τὰς δοκιμασίας ὁ καλὸς Χριστιανός. Προσεύχεσθε καὶ θὰ παρέλθει τὸ ποτήριον τοῦτο. Θαρρεῖτε ὡς ἐμπρέπει εἰς καλοὺς χριστιανούς». Εἶχε τελειώσει ἡ λειτουργία, ὅταν ἕνας ὑπαστυνόμος τὸν πληροφόρησε ὅτι ὁ φρούραρχος τὸν ζητὰ στὸ φρουραρχεῖο. Γαλήνιος ὁ Χρυσόστομος ἀποχαιρετᾶ τὸ πλῆθος, καὶ ἀνεχώρησε μὲ τὸν «καβάση» (κλητήρα) του, Θωμὰ Βούλτσιο. Ἀπὸ τὴν κατάθεση...

Ὁ «πόλεμος» αὐτὸς ποὺ ἔφτασε στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ αὐτοκτονία τῆς Εὐρώπης

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τελειώνει ἡ Μεταπολίτευση;
Καὶ ἔγω πρέπει νὰ ¨ξεσκονίσω¨ τὰ ἀρχεῖα τῆς καρδιᾶς μου καὶ νὰ ἀποδώσω στὸ ἀγαπητὸ καὶ Χριστεπώνυμο κοινὸ λόγους ὠφέλιμους ἀπὸ στόμα Ὀρθόδοξου Ἀσκητῆ ποὺ βρίσκεται πολὺ μακριά μας καὶ μάλιστα σὲ ἐμπόλεμη ζώνη ὅπου δὲν πετάει οὔτε ταχυδρομικὸ περιστέρι.
Μᾶς πῶς τὰ ξέρει αὐτά;
Σηκώνει τὰ χέρια του ψηλὰ τὴν ὥρα ποὺ σφυρίζουν οἱ σφαῖρες γύρω του καὶ κατεβάζει ¨τὸν Οὐρανὸ¨.
Αὐτὴ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἐξ αἰτίας τοῦ Ἑλληνικοῦ αἵματος ποὺ κυλάει στὶς φλέβες του καὶ τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθόδοξης Πίστης - Σχέσης ποὺ ἑνώνει σήμερα ἐν Χριστῷ τοὺς ἀνθρώπους.
Οἱ  λόγοι του ¨καμπάνες¨ γιὰ τοὺς πολιτικούς, τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ ἐμᾶς καὶ τὴν Ἑλλάδα.
Προσπάθησα νὰ τοὺς ταξινομήσω ἀλλὰ δὲν μπόρεσα… ἀξιολογῆστε τους ἐσεῖς καὶ ταξινομῆστε τους μέσα στὴν καρδιά σας.
Ἀκολουθοῦν οἱ πνευματικὲς ἀποστάξεις αὐτοῦ τοῦ τίμιου Γέροντα ποὺ ἀποκορυφώνουν τὴν συγκίνηση καὶ μᾶς τροχοδρομοῦν πρὸς ἄλλες καταστάσεις ποὺ πρόκειται νὰ...

26 Αυγ 2015

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἡ σημασία του γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ ζωὴ»

Ἁγιογραφία τοῦ Ἡσυχαστηρίου
Τιμίου Προδρόμου Χαλκιδικῆς
Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
1. Ἀσκητικὴ Ἀνατολὴ καὶ ὑλιστικὴ Δύση
Ὁ εἰκοστὸς αἰώνας σημάδεψε ἀποφασιστικὰ τὴν ζωὴ ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας, ἀναπόφευκτα δὲ καὶ τὴν ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς μόνης ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ ἀνθρωποκεντρικὴ διαστροφὴ τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας ἀπὸ τοὺς Φράγκους θεολόγους τοῦ Παπισμοῦ μετὰ τὸ σχίσμα (1054) καὶ ὁ ἀπὸ ὀρθὴ ἀντίδραση, ἀλλὰ σὲ λάθος κατεύθυνση, προκύψας καὶ πορευθεὶς ἀνθρωποκεντρικὸς Προτεσταντισμὸς συνετέλεσαν στὴν δυσφήμηση καὶ ἀπαξίωση τοῦ Χριστιανισμοῦ, μὲ συνέπεια νὰ κυριαρχήσει στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν ἐπέκτασή της πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὁ ἄθεος καὶ ἐκκλησιομάχος Οὐμανισμὸς τῆς ἀναγεννήσεως καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ ἢ καλύτερα Διασκοτισμοῦ τοῦ 18ου αἰῶνος καὶ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως.
Οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς μόνης ἀληθινῆς θεϊκῆς ἀποκαλύψεως, ἔπαυσαν νὰ ἐπιδροῦν ἐπὶ τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, νὰ ἐξημερώνουν καὶ νὰ ἐξυψώνουν τὰ ἤθη τῶν λαῶν, νὰ ὁδηγοῦν στὴν ἀγάπη, τὴν ταπείνωση, τὴν ὀλιγάρκεια, τὴν καταλλαγή, τὴν συμφιλίωση, τὴν εἰρήνη. Ὁ ἀθεϊσμὸς μὲ τὸν συμπαρομαρτοῦντα ὑλισμὸ ἀγρίεψαν τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἔστρεψαν ἐγωϊστικὰ στὴν ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, στὴ σαρκολατρεία καὶ ἡδονοθηρία, στὸν ἀθέμιτο πλουτισμὸ καὶ στὴν ἐκμετάλλευση τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων. Ἡ ἀπόκτηση χρημάτων καὶ ἡ ὑλικὴ εὐημερία, τὸ ὑλικὸ κέρδος καὶ ἡ κοσμικὴ δύναμη καὶ ἐξουσία, θεωρήθηκαν ὡς οἱ ἀπόλυτες ἀξίες τῆς ζωῆς, ὄχι μόνο στὰ φιλελεύθερα καπιταλιστικὰ...

Ἀλβανικὴ πρόκληση: Γκρέμισαν ξημερώματα τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο στοὺς Δρυμάδες Χειμάρρας!!!

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ himara, σήμερα τὰ ξημερώματα ὁλοκληρώθηκε ὁ στόχος τοῦ δημάρχου Χιμάρας νὰ γκρεμίσει τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ χωριὸ Δρυμάδες.
Λίγο μετὰ τὶς 4 τὰ ξημερώματα ἡ πολεοδομικὴ ἀστυνομία ἔφτασε στὸ σημεῖο καὶ οἱ ἐκσκαφεῖς ἔπιασαν δουλειά. Οἱ λιγοστοὶ κάτοικοι ποὺ ἔφτασαν στὸ σημεῖο ἀκούγοντας τὸν θόρυβο τῶν μηχανημάτων, δὲν πρόλαβαν νὰ ἀντιδράσουν.
Ἀπαρηγόρητοι οἱ κάτοικοι τῶν Δρυμάδων σηκώθηκαν ἀπὸ νωρὶς τὰ ξημερώματα γιὰ νὰ μαζέψουν τὰ κομμάτια τοῦ ναοῦ, τὰ κομμάτια τῆς πίστης τους, τὰ κομμάτια τοῦ ἑαυτοῦ τους.
Τὰ πλάνα προέρχονται ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κανάλι top channel τὸ ὁποῖο πρὶν δύο χρόνια εἶχε ἀξιώσει δικαιώματα ἀπὸ ἀποκλειστικὸ βίντεο τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ καὶ εἶχε προκαλέσει προβλήματα στὸ διαδικτυακὸ μας κανάλι. 
Δεῖτε φωτογραφίες καί πλάνα τὴν ὥρα τοῦ γκρεμίσματος…

Ὁ νέος «Μωυσῆς» καὶ ἡ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν κρίση

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ἀπαριθμώντας τοὺς προγόνους τοῦ Χριστοῦ τοὺς χωρίζει σὲ τρία τμήματα, ἀπὸ δεκατέσσερις γενεὲς τὸ καθένα. Θέλει νὰ δείξει πὼς οἱ Ἰουδαῖοι σὲ κάθε  γενεαλογικὸ τμῆμα εἶχαν διαφορετικὸ πολίτευμα. Κριτές, Βασιλεῖς, Ἀρχιερεῖς.
Σχολιάζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Θέλει «νὰ δείξει (ὁ Ματθαῖος), ὅτι οὔτε καὶ μὲ τὴ μεταβολὴ τῶν  πολιτειακῶν συστημάτων ἔγιναν καλύτεροι οἱ Ἰουδαῖοι. Ἀλλὰ καὶ ἀριστοκρατούμενοι καὶ βασιλευόμενοι καὶ ὀλιγαρχούμενοι, παρέμεναν στὰ ἴδια κακά. Καὶ δὲν εἶχαν καμία προκοπὴ στὸ θέμα τῆς ἀρετῆς, ἔστω καὶ ἂν κυβερνιόνταν καὶ ἀπὸ δημαγωγοὺς καὶ ἀπὸ ἱερεῖς καὶ ἀπὸ βασιλεῖς». Ἄλλαζαν πολιτεύματα, μὰ προκοπὴ δὲν εἶχαν.
Εἶναι νόμος πνευματικὸς πώς, ἂν δὲν ὑπάρξει ἀλλαγὴ ἐσωτερικὴ στὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ, οἱ ἐξωγενεῖς παράγοντες ἀδυνατοῦν νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἀρετὴ καὶ κατὰ συνέπεια τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ γαλήνη. Σύμφωνα  δὲ καὶ μὲ τὴ σημερινὴ κατάσταση τῆς Ἑλλάδας ἀποδείχτηκε, πὼς οὔτε ἀπὸ ἀριστερὰ οὔτε ἀπὸ δεξιὰ οὔτε ἀπὸ τὸ κέντρο μπορεῖ νὰ προέλθει ἡ «ἔξοδος». Κόμματα ἄλλοτε πανίσχυρα, παντοδύναμα. Ποῦ ὁ πλοῦτος, τὸ κάλλος, ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ εὐπρέπεια; Πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. (Ἐξόδιος ἀκολουθία) Δὲν ἔχουν κανένα νόημα οἱ ὀνομασίες τους καὶ οἱ προκηρύξεις τους ὡς πρὸς τὸ ἀταλάντευτο καὶ τὸ διαχρονικό τοῦ ἰδεολογικοῦ...

25 Αυγ 2015

Ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ι.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου στοὺς Δρυμάδες Χειμάρρας

Ἡ Δημοκρατικὴ Ἕνωση Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας «Ὁμόνοια» καταγγέλλει τὴν κατάπτυστη ἐπιχείρηση τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Δήμου Χειμάρρας γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ χωριὸ Δρυμάδες. Ὁ ναὸς αὐτὸς εἶχε κατεδαφιστεῖ ἀπὸ τὸ κομουνιστικὸ καθεστὼς καὶ ἀνακατασκευάστηκε τὸ 1992 ἀπὸ τοὺς πιστούς τοῦ χωριοῦ οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν ἀδιανόητο πὼς θὰ βίωναν ξανὰ τὸ ἴδιο μαρτύριο, σὲ  χρόνους «δημοκρατίας».
Εἴμαστε βέβαιοι πὼς δὲν πρόκειται γιὰ ἀφέλεια καὶ ἀνευθυνότητα κάποιων ὑπαλλήλων ἀλλὰ γιὰ ὀργανωμένο σχέδιο ποὺ θέλει νὰ προσβάλει τὸ ὀρθόδοξο συναίσθημα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ σὲ μία σειρὰ περιοδικῶν ἐπιθέσεων κατὰ ὀρθόδοξων ναῶν καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου. Ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ 43 χρόνια, οἱ ἐντολεῖς τῆς κατεδάφισης χρησιμοποίησαν δυστυχῶς «δικούς» μας ἀνθρώπους ὅπως τὸν (κυβερνητικὸ) δήμαρχο Γκόρο, τὸν δημογέροντα τοῦ χωριοῦ καὶ τὸν προϊστάμενο τῆς πολεοδομίας τοῦ Δήμου Χειμάρρας οἱ ὁποῖοι γίνονται τυφλοὶ ὑπηρέτες  τῶν προϊσταμένων τους  γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὴν εὔνοια τῆς ἐξουσίας
Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε κανέναν νὰ θίξει τὰ ἱερὰ καὶ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου μας. Καλοῦμε τὰ ἁρμόδια κρατικὰ ὄργανα νὰ ἀναλάβουν ἐπιτέλους τὶς εὐθύνες  γιὰ νὰ προστατέψουν τὸ κύρος τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους  ποὺ θέλει νὰ πρεσβεύει τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξη τῶν...

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Αὐτός ὁ Λαός δέν ξέρει νά λυγίζῃ τά γόνατα καί τόν αὐχένα, παρά μόνο μπροστά στό Δεσπότη Χριστό, στήν Κυρά τήν Παναγιά καί στούς Ἣρωες καί Μάρτυρές του»

Ἡ Πάτρα τίμησε τόν Ἀχαιό Ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτη Δέρκων Γρηγόριο (+ 1821)
Στήν ὀρεινή Ζουμπάτα τῶν Πατρῶν, στή γενέτειρα τοῦ ἡρωϊκοῦ Ἱεράρχου, τοῦ Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Δέρκων Γρηγορίου, πραγματοποιήθηκαν λαμπρές ἐκδηλώσεις γιά νά τιμηθῇ ἡ ἱερά του μνήμη καί ἡ θυσία του γιά τό Χριστό καί τήν Ἑλλάδα.
Στό χωριό πού σώζεται πλέον, μόνο ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τά ἐρείπια τῶν σπιτιῶν τῶν ἡρώων κατοίκων της, ἔχει στηθῆ ἡ προτομή τοῦ ἱεροῦ καί μαρτυρικοῦ ἀνδρός μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου σέ συνεργασία μέ τούς Τοπικούς Φορεῖς καί τόν Πολιτιστικό Σύλλογο τῆς περιοχῆς « Ἡ Θάνα». 
Σέ αὐτό τόν τόπο στίς 23 Αὐγούστου 2015, ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ρηγαγμένης Ζουμπάτας, ξαναζωντάνεψαν μνῆμες, ἐδάκρυσαν μάτια, ἐσκίρτησαν καρδιές. Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τρόπο γλαφυρό καί συναρπαστικό, μέ λόγια συγκινητικά παρουσίασε τή ζωή καί προσφορά τοῦ Ἐθνομάρτυρος Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος ἔλαμψε σέ καιρούς δύσκολους ὡς ἀστήρ φαεινός γιά τό δοῦλο Γένος, πρῶτον ὡς Ἐπίσκοπος Λακεδαιμονίας, ὕστερα ὡς Ἐπίσκοπος Βιδινίου καί τέλος ὡς Ἱεράρχης τῶν Δέρκων τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί στενός συνεργάτης τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατριάρχου, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε’. 
Διεκρίθη γιά τόν ἡρωϊσμό καί τό θάρρος του, γιά τήν ἀνδρεία του πού ἐφάνη κυρίως μέσα στή φρικτή φυλακή, ὅπου πρό τοῦ μαρτυρίου του ἐνεψύχωνε τούς συνδεμῶτας του...

Γέροντας Χριστόδουλος Κουτλουμουσιανός: «Νὰ ἀνερχόμεθα συνεχῶς στὸ ὅρος τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἀγάπης»

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου Γέροντας Χριστόδουλος ὁμιλεῖ στὴν τράπεζα τῆς Μονῆς γιὰ τὰ θεολογικὰ μηνύματα τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως. πεμπτουσία

24 Αυγ 2015

Γιά τοὺς φυγόστρατους καὶ λοιπές... σαπιοκοιλιὲς

φωτό "Ρωμαίικου"
Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, 
Δάσκαλος  Κιλκὶς
Μὲ ἀφορμὴ τὶς ...κορωνάκειες προκοπὲς γιὰ τὴν στράτευση, ἐπαναλαμβάνω ἕνα παλιό μου κείμενο
Στὴν ἀρχαία Ἀθήνα ὅσους ἀρνοῦνταν νὰ στρατευτοῦν, τοὺς ριψάσπιδες (=ρίπτω τὴν ἀσπίδα) τοὺς φοροῦσαν γυναικεία ροῦχα, τοὺς περιέφεραν στὴν πόλη καὶ τοὺς διαπόμπευαν μέχρι ἐσχάτης ξεφτίλας. Οἱ λιποτάκτες χαρακτηρίζονταν «ἄτιμοι» - καὶ τὰ τέκνα τους κληρονομοῦσαν τὸ στίγμα- δὲν εἶχαν κανένα πολιτικὸ δικαίωμα, ἦταν ἠθικὰ ἐκμηδενισμένοι, ἀξιοκαταφρόνητοι. Εἶναι γνωστὸς ὁ ὅρκος τῶν Ἀθηναίων ἐφήβων: «Οὐ καταισχύνω τὰ ὄπλα…. ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων, καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν, καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω…».
Γιὰ τὴν Σπάρτη ἦταν ἀδιανόητη ἡ ἀποφυγὴ στράτευσης. Οἱ δειλοὶ ἀνασκολπίζονταν. Στὰ «ἀποφθέγματα Λακαινῶν» τοῦ Πλούταρχου διασώζεται τὸ ἑξῆς:
«Ἡ Δαμάτρια, ἀκούγοντας πὼς ὁ γιὸς της ἦταν δειλὸς καὶ ἀνάξιός της, ὅταν αὐτὸς ἔφτασε, τὸν σκότωσε. Τὸ ἐπίγραμμα στὸν τάφο της εἶναι τὸ ἑξῆς: τὸν παραβάντα νόμους Δαμάτριον ἔκτανε (=σκότωσε) μήτηρ, ἡ Λακεδαιμονία τὸν Λακεδαιμόνιον». (ἔκδ. «Κάκτος», σελ. 227).
Αὐτὰ στὴν ἀρχαία ἐποχὴ ὅπου ἡ φιλοπατρία καὶ ἡ ἀνδρεία ἦταν ἀρετὲς καὶ ἀξίες. Γιὰ τοὺς ἀρχαίους ἡ ἀξία ἑνὸς ἄνδρα συμπυκνώνεται στὴν περίφημη ὁμηρικὴ φράση: «εἰς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης».
Ἐνῶ «τῆς δειλίας αἰσχρὰ γίγνεται τέκνα», ἡ δειλία, ἡ λιποταξία, γεννοβολᾶ αἰσχρὰ τέκνα...

Παλληκάρια ἔρχονται προβοκάτσιες

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἡ Ἑλλάδα μέσα σὲ αὐτὰ τὰ δεινὰ ποὺ ζεῖ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πραξικοπήματα καὶ μεθοδευμένες ἐκτροπές. Ἱστορικὰ ἀπὸ τὰ προηγούμενα γνώρισε δυστυχίες καὶ τραγωδίες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πραγματικὴ Δημοκρατία ποὺ μὲ θεμέλιο τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα νὰ διασφαλίσει ἐδῶ ποὺ φτάσαμε τὴν ἀνθρώπινη ἀσφάλεια - ἀκεραιότητα - ἐπιβίωση - ἀξιοπρέπεια.
Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ τὰ διασφαλίσετε αὐτὰ τραβηχτεῖτε πίσω ὅσο εἶναι καιρὸς γιὰ βγοῦνε μπροστὰ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὸ ποὺ ἔρχεται.
ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΨΕΜΜΑΤΩΝ ἔχετε ἀναπτύξει μειωμένο δείκτη ἐμπιστοσύνης στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία.
Τὰ πρῶτα ἀνησυχητικὰ σημάδια… μετὰ τὰ τελευταία γεγονότα στὸ Σύνταγμα ὅπου ἡ πλειοψηφία τῶν συλληφθέντων ἦταν ἀλλοδαποί.
¨Γιά ἄλλη μία φορὰ Γερμανοὶ "τουρίστες" πρωταγωνιστοῦν σὲ αἱματηρὰ ἐπεισόδια στὴν χώρα: Μετὰ τὴν Ἀθήνα καὶ τὰ ἐκτεταμένα ἐπεισόδια στὴν πλατεία Συντάγματος, οἱ Γερμανοὶ πρωταγωνίστησαν σὲ ἐπεισόδια στὶς Σκουριὲς Χαλκιδικῆς. Καὶ ὄχι μόνο αὐτοί...

Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλὸς: «Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται»

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς 
μᾶς δείχνει τὴν πορεία τοῦ ἀγώνα μας
Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ σᾶς παραγγέλω· κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῆ κάτω, κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῆ ἐπάνω, κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμί σας ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν· τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν· μὴ σᾶς μέλλει· δώσατέ τα· δὲν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δυὸ ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δυὸ νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε. Τώρα, ἀδελφοί μου, τί σημεῖον καρτεροῦμεν; Δὲν καρτεροῦμεν ἄλλο παρὰ πότε νὰ λάμψῃ ὁ πανάγιος Σταυρὸς εἰς τὸν οὐρανὸν περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, καὶ νὰ λάμψῃ ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς ἑπτὰ φορὰς περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, μὲ χίλιες χιλιάδες καὶ μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μὲ δόξαν θεϊκήν.

«Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμὸς του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος»

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ 

«Ὁ Πατροκοσμᾶς εἶναι ἀπό τις γνωστότερες ἐκκλησιαστικές μορφές τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων, ἀκόμη καί στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, μολονότι ἡ δράση καί προσφορά του δέν ἀνήκουν κυρίως στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἔχει μέ ἔμφαση ὑπογραμμίσει ὁ καθηγητής Gerhard Podskalsky, πού συμπεριέλαβε και τόν Πατροκοσμᾶ σέ καθαρά ἐπιστημονικό ἔργο του, ὡς μοναδική ἐξαίρεση.Ἀρκοῦν δέ πρός διακρίβωση τῆς σημασίας του γιά το ὑπόδουλο Γένος, ὅσα ἐγκωμιαστικά λέγει γι’ αὐτόν ὁ ἴδιος ὁ γερμανός ἐρευνητής: «Ἐξαιρετικά δημοφιλής ἱεραπόστολος καί ἐθνοδιδάσκαλος». Χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκοῦ ἱεροκήρυκα, πού «διέθετε μιά θρησκευτική εὐσέβεια ξένη πρός τήν ἀκαδημαϊκή θεολογία»--«Τά κηρύγματά του συγκλόνισαν τό Λαό τόσο ἀπό ἐθνική, ὅσο καί ἀπό θρησκευτική ἄποψη»--γι’ αὐτό ἐθεωροῦντο «ἀπό κοινωνικοπολιτική ἄποψη ἀνατρεπτικά»3. Καί εἶναι γεγονός, ὅτι στό στόμα τοῦ Λαοῦ καί τῶν Τραγουδιῶν του σώθηκε ὁ ἀπόηχος τῶν κηρυγμάτων αὐτοῦ τοῦ μεγάλου διδάχου τοῦ Γένους...
Συγκρίσεις ἐποχῶν
1. Ἡ περίοδος, στήν ὁποία ζοῦμε, ἒχει μεταβατικό χαρακτήρα, διότι μᾶς εἰσήγαγε στή λεγομένη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, πού προσδιορίζεται στρατιωτικοπολιτικά ἀπό τη ΝΕΑ ΤΑΞΗ πραγμάτων. Ἀνάλογο ὅμως χαρακτήρα εἶχε καί ἡ ἐποχή τοῦ Πατροκοσμᾶ, καθώς ὁ κόσμος βίωνε...

23 Αυγ 2015

Ἑλληνικὲς ἐκλογὲς πρὶν τὶς τουρκικές... τὸ φυτίλι ἄναψε;

ΠΑΝΑΓΙΑ μας γιατί κλαῖς;
Τὸ φυτίλι μπορεῖ νὰ καταλήγει στὸν γεωπολιτικὸ δυναμίτη τῆς γειτονιᾶς μας ποὺ λέγεται ἐμπλοκὴ μὲ τοὺς γείτονες καὶ μὲ πραγματικὰ πυρά.
Ποιοὶ ἤθελαν ἐκλογὲς στὴν Ἑλλάδα τόσο γρήγορα;
Μὰ φυσικὰ οἱ ἑταῖροι – δανειστὲς καὶ μάλιστα γιὰ πρώτη φορὰ δὲν τὶς ξορκίζουν ἀλλὰ τὶς ἐπιθυμοῦν διακαῶς… ὅπως λένε γιὰ νὰ μᾶς ¨τὰ πάρουν σιγουρα¨.
Αὐτοὶ λοιπὸν ἐπιμένουν ὅτι θὰ μᾶς ¨ρουφήξουν τὸ αἵμα¨ καὶ ὁ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ποὺ γιορτάζει… τοὺς τὸ φωνάζει ἐδῶ καὶ 250 χρόνια ὅτι ¨δὲν θὰ προλάβουν νὰ πάρουν τὸ δυσβάστακτο χρέος ποὺ μᾶς ἐπέβαλλαν¨.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν τοκογλυφικὴ διάσταση τοῦ γεγονότος σὲ ὑψηλότερο ἐπίπεδο προτεραιότητας γιὰ τὶς ¨στρατηγικὲς δεξαμενὲς σκέψης τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεώνος¨ εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νέου γεωστρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ ποὺ ἐκπονήθηκε γιὰ νὰ ἐφαρμοστεῖ στὶς ἡμέρες μας.
Τὰ γεγονότα τρέχουν μὲ ταχύτητα ἰλίγγου, μᾶς προσπερνοῦν καὶ μᾶς ἀφήνουν ἄναυδους.
Μὴν διερωτάστε τί γίνεται;
Γιατί γίνεται αὐτὸ ποὺ θέλουν  τὰ διεθνῆ λαμόγια ποὺ κυβερνοῦν σήμερα τὸν κόσμο ἀοράτως, δολίως καὶ ἀνθρωποκτόνως,
¨Ω Ναὶ καὶ ὅμως αὐτὲς οἰ εκλογές δεν θὰ εἶναι οἱ ἴδιες μὲ τὶς ἄλλες, αὐτὲς οἰ εκλογές εχουμε ἰδιαιτερότητες.
Θὰ ἔχουμε ξεκάθαρη πιὰ τὴν εἰκόνα τοῦ τί πραγματικά τούς...

Παπουλάκος: Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς μαρτύρησε γιά μίαν Ἑλλάδα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι γιὰ ἄθεα γράμματα πού ὑφαίνουνε τό σάβανο τοῦ Γένους

Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ, «ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ» ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1987

"Τά ἄθεα γράμματα παραμέρισαν τούς ἁγίους καί τούς ἀγωνιστές καί βάλανε στό κεφάλι τοῦ Ἔθνους ξένους καί ἄπιστους γραμματισμένους, πού πᾶνε νά νοθέψουνε τή ζωή μας. Τ’ ἄθεα γράμματα κόψανε τό δρόμο τοῦ ἔθνους καί τ’ ἀμποδᾶνε νά χαρεῖ τή λευτεριά του. Εἶναι ντροπή μας, ἕνα γένος πού μέ τό αἷμα του πύργωσε τή λευτεριά του, πού περπάτησε τή δύσκολη ἀνηφοριά, νά παραδεχτῆ πῶς δέν μπορεῖ νά πορπατήσει στόν ἴσιο δρόμο ἅμα εἰρήνεψε, κι ὅτι δέν ξέρουμε ἐμεῖς νά συγυρίσουμε τό σπίτι, πού μέ τό αἷμα μας λευτερώσαμε, ἀλλά ξέρουν νά τό συγυρίσουν ἐκεῖνοι πού δέν πολέμησαν, ἐκεῖνοι πού δέν πίστευαν στόν ἀγῶνα, ἐκεῖνοι πού πᾶνε νά μᾶς ἀποκόψουνε ἀπό τόν Χριστό, καί πασχίζουνε νά μᾶς ρίξουνε στή σκλαβιά ἄλλων ἀφεντικῶν, πού’ ναι πιό δαιμονισμένοι ἀπό τούς Τούρκους.
Γιατί κι ἐκεῖνα πού ἐσεβάστηκεν ὁ Τοῦρκος, τ’ ἄθεα γράμματα τά πετᾶνε καί πᾶνε νά τά ξερριζώσουνε. Ἀφανίζουνε τά μοναστήρια, πομπεύουνε τούς καλογέρους καί τίς καλόγριες, κλέβουνε τ’ ἅγια δισκοπότηρα καί τά πουλοῦνε γι’ ἀσῆμι πού θά στολίσει τίς βρωμογυναῖκες. Ἁρπάζουνε τ’ ἅγια τῶν ἁγίων καί τά βάζουνε κάτω ἀπό τά πόδια τῆς ἐξουσίας τους, πού τά ὁρίζει κατά τά νιτερέσια της. Τ’ ἄθεα γράμματα ὑφαίνουνε τό σάβανο τοῦ Γένους. Αὐτά λοιπόν τά γράμματα θά μάθουνε τά παιδιά μας; Κι ἄν ἀκόμα συναχτοῦν ὅλοι οἱ ἄθεοι γραμματισμένοι καί στυφτοῦνε σάν τό...

π.Γεώργιος Μεταλληνός: Ἀπό τήν ἀδελφική οἰκουμενικότητα στήν διεκδικητική ἀντιπαλότητα


22 Αυγ 2015

Τό Ἀλάτι Τῆς Γῆς - Καππαδοκικό Γλέντι


 Ὁ Λάμπρος Λιάβας καὶ τὸ συνεργεῖο τῆς ἐκπομπῆς ταξίδεψαν στὴν Νέα Καρβάλη κοντὰ στὴν Καβάλα, ὅπου ἔχουν ἐγκατασταθεῖ πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Καρβάλη-Γκέλβερι τῆς Καππαδοκίας. Ἐδῶ βρίσκεται ἡ ἕδρα τοῦ Κέντρου Καππαδοκικῶν Μελετῶν -- Στέγης Πολιτισμοῦ Νέας Καρβάλης, ποὺ ἀναπτύσσει μία πολύπλευρη δράση γιὰ τὴ διάσωση καὶ προβολὴ τοῦ Ἑλληνοκαππαδοκικοῦ πολιτισμοῦ.
Οἰκοδεσπότης...

Τόσοι πολλοὶ εἶναι οἱ προδότες στὴν ἔρημη χώρα ποῦ θωροῦνται σὰν τὰ ἄστρα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τὰ φύλλα τοῦ Βασιλικοῦ.

Στὴν ἄγονη γραμμὴ τοῦ Αἰγαίου ἕνας ΛΕΥΙΤΗΣ σηκώνει τὸν ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ στὸ βαθὺ σκοτάδι τῆς τελευταίας Κυριακῆς του Ἰουνίου.
ΤΟ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἐμπεριέχεται στὸ ἄρθρο ¨Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου) ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ¨...
ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ , ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ, ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΟΝΤΑΙ…
- Τόσοι πολλοὶ εἶναι οἱ προδότες στὴν ἔρημη χώρα ποὺ θωροῦνται σὰν τὰ ἄστρα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τὰ φύλλα τοῦ Βασιλικοῦ.
- Γέροντα γιατί τὸ λὲς αὐτό;

21 Αυγ 2015

Ἡ λύρα τοῦ Πόντου κρατᾶ συντροφιὰ σὲ στρατιῶτες στὴν Τουρκία!


Ὑπηρετοῦν κάπου στὸ τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν καὶ στὴν πλειονότητά τους εἶναι φτωχὰ παιδιά. Ἐξάλλου τὰ παιδιὰ τῶν πλουσίων εἴτε πληρώνουν τὴ θητεία τους, ὅπως ἔχουν δικαίωμα μὲ βάση τὸ σχετικὸ νόμο, εἴτε παίρνουν ἀπαλλαγὴ γιὰ λόγους ὑγείας ἢ λόγω... τρέλας. To ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν τὴ θητεία τοὺς σ’αὐτὴ τὴν περιοχή, ποὺ ἐγκυμονεῖ πολλοὺς κινδύνους λόγω τῆς μακροχρόνιας ἔνοπλης σύγκρουσης τουρκικοῦ κράτους-Κούρδων, κατάγονται ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τοῦ Πόντου.
Αὐτὸ εἶναι ἐπιλογὴ τοῦ τουρκικοῦ κράτους, κυρίως γιὰ δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οἱ Πόντιοι εἶναι ἐξοικειωμένοι μὲ τὰ ὅπλα καὶ καλοὶ μαχητές. Καὶ δεύτερον, γιατί ὅταν ἐπιστρέφουν τὰ φέρετρα μὲ νεκροὺς στρατιῶτες στὸν Πόντο, τὸ κράτος τὸ ἐκμεταλλεύεται γιὰ νὰ τονώσει τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὴν ἐχθρότητα ἔναντι....

Πρέπει νὰ ἐπιβιώσουμε στὶς τραγικὲς μέρες ποὺ ἔρχονται μὲ φόρα καὶ νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὴν Κίρκη τῆς ἐλεεινῆς προπαγάνδας τῶν νοητῶν ἐκτελεστῶν τῆς ζωῆς τῶν τελευταίων χρόνων μας

Ἐπιβιῶστε σὰν τὸν ΟΔΥΣΣΕΑ στὶς τραγικὲς μέρες μας
Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἀνήκει στοὺς κλέφτες καὶ τοὺς ψεῦτες καὶ εἶναι ἀπόλυτα λογικό.
¨Συνεχίζει νὰ κοροϊδεύει χωρὶς αἰδῶ. Χωρὶς συναίσθηση τῆς δραματικῆς κατάστασης, στὴν ὁποία ὁδήγησε τοὺς Ἕλληνες πολίτες καὶ τὴν Οἰκονομία, σὲ αὐτὸ τὸ ἑξάμηνο τῆς πρωθυπουργίας του, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ζήτησε τὴν ἐπανεκλογή του, ὑποστηρίζοντας πὼς αὐτὴ τὴ φορὰ θὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἐφαρμόσει ὅσα ἀφειδῶς ὑποσχέθηκε πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ περασμένου...

20 Αυγ 2015

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ Ἀλέξη …ἔρχεται ὁ εἰς τύπον τοῦ Ὁσίου Ἀλεξίου ¨ἄνθρωπος τοῦ ΘΕΟΥ¨.

Αποτέλεσμα εικόνας για αλέξης τσίπραςΕἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς αὐτὸ θὰ γίνει, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ ψέμα ἔχει κοντὰ ποδάρια.
΄To τρίτο μνημόνιο θὰ ἀποτύχει καὶ μαζὶ θὰ ἀποτύχει καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ - Παγιδευμένη ἡ Ἑλλάδα στὸ ἀδιέξοδο¨. http://www.bankingnews.gr/ 20/08/2015 - 08:16
¨Ειλημμένη ἀπόφαση οἱ ἐκλογὲς - Τρία σενάρια γιὰ τὸν ἀκριβῆ χρόνο - Κλείνει ἡ Βουλὴ ἀκόμη καὶ τὴν Δευτέρα (24/8).
Ὁ κ. Τσίπρας καλεῖται τὶς ἑπόμενες 48 ὧρες νὰ ἀνοίξει τὰ χαρτιὰ τοῦ κάνοντας γνωστὲς τὶς προθέσεις του.
Τρεῖς εἰσηγήσεις δέχεται ὁ Ἀλέξης Τσίπρας γιὰ τὶς ἑπόμενες πολιτικὲς κινήσεις τῆς κυβέρνησης - καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὸν χρόνο διεξαγωγῆς τὸν ἐκλογῶν...

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Ἰωάννης: «Ἡ ἀγάπη πίσω ἀπό τά σίδερα»


17 Αυγ 2015

Γεγονός καί Σχόλιο: Ἡ γνώση τῆς λέξης

Γράφει ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου 
πατήρ Ιερόθεος 
Ὁ γνωστός γλωσσολόγος καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης σέ πρόσφατο ἄρθρο του πού δημοσιεύθηκε σέ ἐφημερίδα μέ τίτλο «Ἡ ἀποξένωση ἀπό τήν εἰκόνα» καί ὑπότιτλο «ἡ ἐγκατάλειψη τῆς γραφῆς καί τῆς ὀρθογραφίας» (Τό Βῆμα 5-10-2014) καταθέτει μερικές σκέψεις γιά τόν τρόπο πού γράφουν σήμερα πολλοί τήν ἑλληνική γλώσσα καί τίς συνέπειες. Τό ἄρθρο εἶναι πυκνό σέ νοήματα, ἀλλά ἐδῶ θά γίνη μιά μικρή παρουσίασή του. 
Κατά τόν καθηγητή, ἡ γνώση μιᾶς λέξης προϋποθέτει τρία στοιχεῖα, ἤτοι τήν σημασία της, τήν ἀκουστική εἰκόνα πού συνδέεται μέ τήν προφορά καί τήν ὀπτική εἰκόνα μέ τό «πῶς γράφεται καί ὀρθογραφεῖται». Ἡ ὀπτική εἰκόνα μιᾶς λέξης «ἀποκτᾶται, ἑδραιώνεται καί συντηρεῖται ἀπό τήν συνεχῆ ἐπαφή μέ τήν γλώσσα μας σέ δύο ἐπίπεδα: στό ὀπτικό καί τό κιναισθητικό». Ἡ γνώση τῆς λέξης συνδέεται μέ τήν ὀπτική εἰκόνα, δηλαδή πῶς γράφεται, καί τίς κινήσεις τῶν χεριῶν γιά τόν σχεδιασμό τῶν γραμμάτων της. 
Δηλαδή, ἐκτός ἀπό τήν ἐννοιολογική σημασία τῆς λέξης καί τήν ἀκουστική, ἡ εἰκόνα τῆς λέξης σχηματίζεται μέσα μας ἀπό τήν ὀπτική λέξη (τί βλέπουμε) καί τήν κίνηση τοῦ χεριοῦ γιά τήν γραφή. Αὐτό φαίνεται ἀπό τό ὅτι ὅταν ἔχουμε ἀμφιβολίες γιά τήν ὀρθογραφία μιᾶς...

Πατήρ Ἀνδρέας Κονάνος: Εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος

Ὁ Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Κονάνος μιλάει γιὰ τὴν ἁγιασμένη μέθοδο ζωῆς ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία γιὰ νὰ χαρίσει στὸν ἄνθρωπο ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία. 

16 Αυγ 2015

Ἀπόκριση πρός τόν ἀδελφό πού ἔπεσε σέ πολλή λύπη καί ἀθυμία

Ἀπό: «Ἀββᾶ Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου, Κείμενα Διακριτικά καί Ἡσυχαστικά», 
τόμ. Α’ ἐκδ. «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ». 
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα
Ἀπόκριση μεγάλου Γέροντα, πρός ἀδελφό πού ἔπεσε σέ πολλή λύπη καί ἀθυμία
Ἀδελφέ Ἀνδρέα, εἴθε νά μήν ἐπιτρέψει ὁ φιλάνθρωπος Θεός μας στό μισόκαλο ἐχθρό νά σπείρει μέσα σου τή λύπη καί τήν ἀθυμία, τήν ὁποία ἐκεῖνος φέρνει στίς ψυχές, γιά νά μή σέ ὁδηγήσει σέ ἀπόγνωση, σχετικά μέ ὅσα ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, ὁ εὐλογητός, διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σέ σένα τόν ἀγαπητό, ἀλλά νά ἀνοίξει τήν καρδιά σου νά κατανοήσεις τίς Γραφές, ὅπως ἄνοιξε τήν καρδιά τῶν μαθητῶν, πού ἦταν μαζί μέ τόν Κλεόπα (Λουκ. 24, 32).
Νά κατανοήσεις δηλαδή, γιατί ὁ Θεός, μετά τίς ὑποσχέσεις πού ἔδωσε στόν ἅγιο Πατριάρχη Ἀβραάμ, πάλι ἐπέτρεπε ὥστε αὐτός νά δοκιμάζεται (Γεν. 22, 1). Διότι λέει: Καί μετά ἀπ᾿ αὐτά τά λόγια, δηλαδή τίς ὑποσχέσεις πού ἔδωσε σ᾿ αὐτόν, τό φίλο Του – πού Τοῦ πρόσφερε μιά τόση μεγάλη θυσία, ὁ ὁποῖος δέν ἦταν πρέπον νά πάθει κανένα κακό καί πού γιά τήν πίστη του τή μεγάλη τόν θεώρησε δίκαιο (Γεν. 15, 6), (Ρωμ. 4, 3) – αὐτόν τόν τόσο σπουδαῖο καί μεγάλο, τόν ἄφησε νά πέσει σέ πειρασμό. Καί τόν ἄφησε γιά νά δοκιμαστεῖ, ἀκριβῶς γιά νά κατασταθοῦν ἀναπολόγητες οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους καί νά εἶναι παράδειγμα καί πρότυπο στούς πιστούς, ὅτι “μέ πολλές θλίψεις πρόκειται νά μποῦν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ” (Πράξ. 14, 22) καί...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.