30 Απρ 2015

Χριστιανικὴ ἐπανάστασις


Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΜΕΓΑΛΗ εἶναι ἡ προθυμία τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων νά ἀσχοληθοῦν μέ τά κοινά, νά πρωτοστατήσουν σέ κοινωνικούς ἀγῶνες, νά χτυπήσουν τήν ἀδικία καί τήν ἐκμετάλλευση καί γενικά νά κάνουν τόν κόσμο καλύτερο. Ὅλοι θέλουν νά γίνουν ἐπαναστάτες, ἀπό τούς ἀνώριμους μαθητές μέχρι τούς ἀριστερούς καί τούς παράξενους οἰκολόγους. Βάζουν ἕνα στόχο, χωρίς νά ἔχουν ξεκαθαρισμένο τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά τόν πετύχουν, καί ἀρχίζουν οἱ «ἀγῶνες». 
Νομίζουν ὅτι μποροῦν νά κάνουν αὐτό πού σκέφτονται, μέ τόν τρόπο πού θέλουν, περιφρονώντας ὅλους ἐκείνους πού διαφωνοῦν μαζί τους. Μεταξύ τους οἱ «ἀγωνιστές» αὐτοί ἄλλοτε συμφωνοῦν καί ἄλλοτε μαχαιρώνονται. Τούς διακρίνει τό θράσος, ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ, ἡ καταπάτηση τῶν νόμων, οἱ αὐθαιρεσίες, ὁ ἐκφοβισμός, ἡ βία, ἡ νοθεία, ἡ ἀνυπαρξία ἤθους, ὁ προκλητικός τρόπος δράσης καί ὁ ἀνυπότακτος ἐγωισμός. Ὅλα αὐτά στηρίζονται στήν ἐσφαλμένη ἀντίληψή τους ὅτι στίς εὐγενικές, ἀνιδιοτελεῖς καί κοινωνικά ὠφέλιμες δραστηριότητές τους κανένας δέν μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ, οὔτε φυσικά καί ἡ εὐνομούμενη κοινωνία. Ὅταν ἐμποδιστοῦν, δέν διστάζουν νά γίνουν θύτες, νά κάψουν ὁλόκληρες πόλεις, νά ἐξανεμίσουν ξένες περιουσίες καί νά καταργήσουν κάθε νομιμότητα. 
Μέ τέτοιους ἀνθρώπους δέν πρόκειται ποτέ νά βελτιωθεῖ ἡ κοινωνία μας. Πάντα θά βαδίζει χωρίς φῶς καί χωρίς προσανατολισμό. Ἡ ἐπικίνδυνη ἀναταραχή δέν θά εἶναι σπάνιο φαινόμενο, γιατί ἁπλούστατα ἡ ἀσυνεννοησία καί ἡ κακοδαιμονία θά ὑπάρχει στίς σχέσεις τῶν...

Ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν προσευχή

Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov

Ἡ προσευχὴ ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἡ σωστὴ προετοιμασία πρὶν ἀπὸ αὐτὴν - ὅπως λέει καὶ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη: «Προετοιμάσου πρὶν προσευχηθεῖς καὶ μὴν γίνεσαι σὰν ἕνας ποὺ πειράζει τὸν Κύριο».
«Ὅταν θὰ σταθοῦμε μπροστὰ στὸν βασιλέα καὶ Θεό μας γιὰ νὰ συζητήσουμε μαζί Του», λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, «ἂς μὴν βιαστοῦμε νὰ τὸ κάνουμε χωρὶς προετοιμασία μήπως καὶ μᾶς δεῖ ἀπὸ μακρυὰ νὰ μὴν ἔχουμε τὰ ὅπλα καὶ τὴν στολὴ ποὺ ἁρμόζουν γιὰ τὴν παρουσίαση ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως καὶ διατάξει τοὺς ὑπηρέτες καὶ δούλους Του νὰ μᾶς δέσουν καὶ νὰ μᾶς ἐξορίσουν μακρυὰ ἀπὸ τὸ πρόσωπό Του καὶ τὶς δεήσεις μας νὰ τὶς σχίσουν καὶ νὰ τὶς πετάξουν στὸ πρόσωπό μας».
Ἡ πρώτη προετοιμασία συνίσταται στὸ νὰ ἐκδιωχθεῖ ἡ πικρία καὶ ἡ κατάκριση γιὰ τὸν πλησίον. Αὐτὴ ἡ προετοιμασία διατάσσεται ἀπὸ τὸν Κύριόν μας. «Καὶ ὅταν στήκητε προσευχόμενοι ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατὰ τινὸς ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ἀφῇ ὑμῶν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Εἰ δε ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν».
Ἡ περαιτέρω προετοιμασία περιλαμβάνει τὴν ἐκδίωξη τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν μὲ τὴν δύναμη τῆς πίστης στὸν Θεὸ καὶ μὲ τὴν δύναμη τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς παράδοσης στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς προσωπικῆς ἁμαρτωλότητος ποὺ ἔχει σὰν...

Ὁμιλία Γερόντισσας Θεολογίας: «Ἡ ἐν Χριστῷ ὑπέρβασις τοῦ Θανάτου»


Ἡ καθηγουμένη τῆς ἱερᾶς μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου μιλάει στὴν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ δημοτικοῦ θεάτρου Νάουσας τὴ Δευτέρα 27 Ἀπριλίου 2015.
Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ἐνῶ ἀναστάσιμους ὕμνους ἀπέδωσαν χορὸς μοναζουσῶν.
Δεῖτε τὴν ὁμιλία καὶ φωτογραφίες…

29 Απρ 2015

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: «Δῶστε στὰ παιδιὰ σας χριστιανικὴ μόρφωση»!

Ὅπως δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ δικαιολογηθοῦμε γιὰ τὰ προσωπικὰ μας ἁμαρτήματα, τὸ ἴδιο καὶ γι' αὐτὰ τῶν παιδιῶν μας. Καὶ εἶναι λογικό. Γιατί ἂν ἡ κακία ἦταν ἔμφυτη, θὰ ὑπῆρχε δικαιολογία. Εἶναι γνωστό, ὅμως, ὅτι μὲ τὴ θέλησή μας ἀκολουθοῦμε εἴτε τὸ δρόμο τῆς ἁμαρτίας εἴτε τὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς. Πῶς θὰ δικαιολογηθεῖ ἑπομένως ὁ γονιός, ποῦ ἄφησε τὸ πιὸ ἀγαπημένο του πλάσμα, τὸ παιδί του, νὰ παραστρατίσει;
Ἂν τὰ παιδιὰ ἀνατραφοῦν μὲ καλὲς συνήθειες, δύσκολα ἀλλάζουν συμπεριφορὰ ὅταν μεγαλώσουν. Γιατί ἡ παιδικὴ ψυχὴ εἶναι σὰν τὸ κάτασπρο, τὸ ὁλοκάθαρο πανί, πού, ἂν τὸ βάψουμε μὲ κάποιο χρῶμα, βάφεται τόσο καλά, ὥστε, ὅσες φορὲς κι ἂν θελήσουμε νὰ τὸ ξαναβάψουμε, πάντα φαίνεται ἡ ἀρχικὴ βαφή. Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι καὶ τὰ μικρὰ παιδιά. Ὅταν συνηθίσουν στὸ καλό, δύσκολα ἀλλάζουν.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει μία παροιμία, ποὺ τὴν ἔχει δανειστεῖ ἀπὸ τὸν ποιητὴ Μένανδρο: «Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί». Δηλαδή: Οἱ κακὲς συναναστροφὲς χαλᾶνε τὸν καλὸ χαρακτήρα (Α' Κόρ. 15:33). Ἂς μὴν ἀποροῦμε, πῶς μερικοὶ γίνονται...

Ἐκδήλωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μέ θέμα: "Στόν Καιρό τοῦ Παλαιολόγου"Μέ χαρά σᾶς προσκαλοῦμε στήν ἐκδήλωση πού διοργανώσαμε ἀπό κοινοῦ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη μέ τόν Σύλλογο Φίλων τῶν Ἁπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν, μέ θέμα: “Στόν Καιρό τοῦ Παλαιολόγου”, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 2 Μαΐου καί ὥρα 18:30′ στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Θά εἶναι τιμή μας νά σᾶς συναντήσουμε.

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ὁ κάθε Μακαρισμὸς τοῦ Χριστοῦ ἔχει καὶ τὰ ἰδιαίτερα θεολογικά του χαρακτηριστικά. Ὁ πρῶτος ὅμως ἐκ τῶν Μακαρισμῶν ἔχει κάτι ποὺ δὲν ἔχουν οἱ ἄλλοι. Ὅτι δηλαδή, ἐνῶ στοὺς ἄλλους ὅλα τὰ ρήματα εὑρίσκονται στὸν μέλλοντα χρόνο, στὸν πρῶτο μακαρισμό, τὸ ρῆμα εὑρίσκεται στὸν ἐνεστώτα. Αὐτὸ γίνεται, διότι, ὅπως σημειώνουν καὶ οἱ ἑρμηνευτές, ἡ Βασιλεία στὴν ὁποία θὰ εἰσέλθουν οἱ "πτωχοὶ τῷ πνεύματι", ἠφίσταται ἤδη γι΄ αὐτούς.
Ἀλλὰ περὶ ποίων πτωχῶν γίνεται ἐδῶ λόγος ἀπὸ τὸν Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ; Γι΄ αὐτοὺς πού δὲν διαθέτουν χρήματα; Ὄχι φυσικά.  Δὲν περιλαμβάνεται ὁ κάθε πτωχὸς στὰ λόγια ποὺ ὁ Χριστὸς ἐκφράζει στὸν πρῶτο ἀπὸ τοὺς Μακαρισμούς. Ἐδῶ ἀναφέρεται στὸ ταπεινὸ φρόνημα ποὺ χρειάζεται νὰ ἔχει ὁ πιστὸς ἄνθρωπος στὴν ψυχή του. "Πνεῦμα γὰρ ἐνταύθα, τὴν ψυχὴν καὶ προαίρεσιν εἴρηκε", ἑρμηνεύει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος.
Ὁ ''πτωχός τῷ πνεύματι'' εἶναι ἐκεῖνος ποὺ αἰσθάνεται τὶς μεγάλες πνευματικὲς ἀνάγκες τὶς ὁποῖες ἔχει καὶ μὲ ταπεινὸ βεβαίως φρόνημα ζητᾶ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τὸν εὐλογήσει σὲ αὐτὴ τὴν ζωὴ καὶ νὰ τοῦ ἐκπληρώσει τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα. Ἄλλωστε καὶ στοὺς Ψαλμοὺς οἱ ὄροι "πτωχὸς" καὶ "πιστὸς-εὐσεβὴς" ταυτίζονται.
Οἱ πτωχοὶ-ταπεινοὶ ἄνθρωποι αἰσθάνονται, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ τὴν  καταφρόνηση...

28 Απρ 2015

«Ἕλληνες στῶμεν καλῶς» μέχρι νὰ φύγει πίσω τὸ ψευτορωμαίικο

Ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγιᾶς
στὴ Φολέγανδρο ΦΩΤΟ ἀπὸ govastileto.gr 
Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Ἂν σωθοῦμε δὲν θὰ σωθοῦμε οὔτε ἀπὸ τὸ εὐρώ, οὔτε ἀπὸ τὴν δραχμή, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ κεφάλι μας καὶ κατὰ κύριο λόγο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή μας καὶ ἀποδέχεται ἡ συνείδησή μας.
Τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶναι ὄχι ἂν ξεμείνουμε ἀπὸ εὐρὼ λόγω τῆς ¨ἐκκένωσης¨ τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ὀργανισμῶν τοῦ δημοσίου, ἀλλὰ ἂν μᾶς ἐγκαταλείψει ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ, ἡ Ἐλπίδα καὶ ἡ Πίστη μας.
Αὐτὸ τὸν σκοπὸ ὑπηρετοῦν διάφοροι ¨μιντιακοὶ λύκοι¨ τρώγοντας ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τοῦ κουράγιου τοῦ Νεοέλληνα.
Εἶναι ἡ πιὸ κρίσιμη ἱστορικὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ σταθεῖ σὲ ὑψίστη ἐπιφυλακὴ καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ φωνάξουν πρὸς τὸν οὐρανὸ ¨ ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ¨.
Μπαίνει καλοκαίρι καὶ οἱ δολοφόνοι τῆς ἀνθρωπότητας ¨μᾶς ψεκάζουν¨ μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ ἑξαποδίτη ἀφεντικοῦ τους.
Μᾶς περικυκλώνει ἀπειλητικὰ ἡ νέα ἔκδοση πολιτικο-στρατιωτικοῦ τζιχὰντ μὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ νεοθωμανισμοῦ στὴν Τουρκία.
Οἱ σημερινὲς συγκυρίες βοοῦν καὶ ὅλο καὶ περισσότεροι ἀπ΄ ὅτι πρὶν πέντε χρόνια ξυπνοῦν καὶ κατανοοῦν τὰ ἐσκεμμένα ἀδιέξοδα ποὺ μᾶς ἔστησαν αὐτοὶ ποὺ δουλεύουν μέσα στὸ...

Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης: Νὰ λέγεις παιδί μου τὴν εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»


Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης
Νὰ λέγεις παιδί μου τὴν εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», ἡμέρα καὶ νύχτα συνέχεια. Ἡ εὐχὴ θὰ τὰ φέρει ὅλα, ἡ εὐχὴ περιέχει τὰ πάντα: αἴτηση, παράκληση, πίστη, ὁμολογία, θεολογία κλπ. Ἡ εὐχὴ νὰ λέγεται χωρὶς διακοπή. Ἡ εὐχὴ θὰ φέρει ὀλίγον κατ’ ὀλίγον εἰρήνη, γλυκύτητα, χαρά, δάκρυα. Ἡ εἰρήνη καὶ ἡ γλυκύτης θὰ φέρουν περισσότερον εὐχή, καὶ ἡ εὐχὴ κατόπιν, περισσοτέραν εἰρήνη καὶ γλυκύτητα κ.ο.κ. θὰ ἔρθει στιγμὴ ποὺ ἂν θὰ σταματᾶς τὴν εὐχή, θὰ αἰσθάνεσαι ἄσχημα. 

Διδαχὲς Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως: Διάκριση

Ἀπὸ τὴ σειρὰ τῶν φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς
Σᾶς συνιστῶ νὰ ἔχετε σὲ ὅλα διάκριση καὶ φρόνηση. Ν’ ἀποφεύγετε τὰ ἄκρα. Οἱ αὐστηρότητες συμβαδίζουν μὲ τὰ μέτρα τῆς ἀρετῆς. Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει μεγάλες ἀρετὲς καὶ συναγωνίζεται μὲ τοὺς τέλειους, θέλοντας νὰ ζεῖ μὲ αὐστηρότητα, ὅπως οἱ ἅγιοι ἀσκητές, αὐτὸς κινδυνεύει νὰ ὑπερηφανευθεῖ καὶ νὰ πέσει. Γί’ αὐτὸ νὰ πορεύεσθε μὲ διάκριση καὶ νὰ μὴν ἐξαντλεῖτε τὸ σῶμα μὲ ὑπέρμετρους κόπους. Νὰ θυμᾶστε πὼς ἡ ἄσκηση τοῦ σώματος ἁπλῶς βοηθάει τὴν ψυχὴ νὰ φτάσει στὴν τελειότητα, ἡ τελειότητα κατορθώνεται κυρίως μὲ τὸν ἀγώνα τῆς ψυχῆς.
Μὴν τεντώνετε περισσότερο ἀπὸ τὸ μέτρο τὴ χορδή. Νὰ ξέρετε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐκβιάζεται στὶς δωρεές Του. Δίνει, ὅταν Αὐτὸς θέλει. Ὅ,τι παίρνουμε, τὸ παίρνουμε δωρεὰν ἀπὸ τὸ θεῖο ἔλεος.
Μὴ ζητᾶτε νὰ φτάσετε ψηλὰ μὲ μεγάλες ἀσκήσεις χωρὶς νὰ ἔχετε ἀρετές, γιατί κινδυνεύετε νὰ πέσετε σὲ πλάνη γιὰ τὴν ἔπαρση καὶ τὴν τόλμη σας. Ὅποιος ἐπιζητεῖ θεία χαρίσματα καὶ ὑψηλὲς θεωρίες, ἐνῷ εἶναι ἀκόμα φορτωμένος μὲ πάθη, αὐτός, σὰν ἀνόητος καὶ ὑπερήφανος, πλανιέται. Πρῶτα ἄπ’ ὅλα ὀφείλει ν’ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν κάθαρσή του. Ἡ θεία χάρη στέλνει τὰ χαρίσματα σὰν ἀμοιβὴ σ’ ὅσους ἔχουν καθαριστεῖ ἀπὸ τὰ πάθη. Τοὺς ἐπισκέπτεται χωρὶς θόρυβο καὶ σὲ ὤρα ποὺ δὲν γνωρίζουν.

Ζῶ μὲ τὸν φόβο τῶν παρατηρήσεων

Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Ἀνθολόγιο συμβουλῶν 
Γέροντος Πορφυρίου"
Ἤμουν στενοχωρημένος γιὰ μερικὲς παρατηρήσεις καὶ ἐπιπλήξεις ποὺ μοῦ ἔκαναν, ἐνῶ μέσα μου δὲν καταλάβαινα ὅτι ἔφταιγα. 
– Μὰ γιατί, Γέροντα, συνέχεια μὲ μαλώνουν; Μὲ τὸ παραμικρὸ ὁ Γέροντας στὸ Μοναστήρι, αὐτὲς τὶς μέρες μοῦ κάνει παρατηρήσεις. Μοῦ ἔρχονται οὐρανοκατέβατες ξαφνικά, ἐνῶ ἐγὼ νόμιζα ὅτι ἔκανα καλά. Μέσα μου λυποῦμαι πολὺ καὶ νιώθω ἕνα πλάκωμα καὶ φόβο, ὅτι κάθε στιγμὴ θὰ μὲ ξαναπαρατηρήσει. 
– Βρέ, αὐτὸς πάει νὰ σὲ ἁγιάσει καὶ σὺ κλωτσᾶς; Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ σοῦ λέει ὁ Γέροντάς σου; Ἔπρεπε νὰ ἤσουν ἐκεῖ στὰ Καυσοκαλύβια. Ποὺ λές, μιὰ φορὰ μὲ συνεῖχε ὁ λογισμὸς γιὰ τοὺς γονεῖς μου. Τοὺς πόνεσα καὶ τὸ ἐξομολογήθηκα στοὺς Γεροντάδες μου. Πρώτη φορὰ μὲ ρωτοῦσαν: 
– Πῶς αἰσθάνεσαι, παιδί μου; 
– Καλά, εἶμαι πολὺ στενοχωρημένος. 
– Ναί, ἀλλὰ δὲ ρώτησες καὶ μᾶς, ἂν εἴμαστε στενοχωρημένοι. 
– Μὲ συγχωρεῖτε. Πάντως, ἐγὼ νιώθω πολὺ εὐχαριστημένος. Εὔχομαι στὸ Χριστό μας νὰ γίνω καλός, νὰ εἶστε κι ἐσεῖς εὐχαριστημένοι μαζί μου. Στὸ δρόμο δὲν εἶχα εὐλογία νὰ μιλῶ μὲ κανένα. “Εὐλογεῖτε”, “Εὐλόγησον” καὶ δρόμο… Ἀργότερα ἔμαθα ὅτι ἦσαν πολὺ...

27 Απρ 2015

Ναὸς τῆς δημοκρατίας ἢ ναός τῆς... βωμολοχίας

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
«Ἡ βλακεία, ἡ ἐγωπάθεια, ἡ μωρία καὶ ἡ γενικὴ ἀναπηρία τῆς ἡγετικῆς τάξης στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα σὲ φέρνει στὴν ἀνάγκη νὰ ξεράσεις... Εἶμαι βέβαιος πὼς τοῦτοι οἱ ἐλεεινοὶ δὲν ἀντιπροσωπεύουν τὴν ζωντανὴ Ἑλλάδα, δὲν ἀντιπροσωπεύουν τίποτε». Γ. Σεφέρης
Ἡ λέξη βωμολοχία ἔχει ἐνδιαφέρουσα ἐτυμολογικὴ ἑρμηνεία. Γιὰ τὰ γενέθλιά της, ὡς συνήθως, θὰ καταφύγουμε στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα. Θὰ μᾶς βοηθήσει αὐτὴ ἡ περιήγηση στὸ νὰ κατανοήσουμε ποιοὶ ἄνθρωποι, ποιοὶ ἐθνοπατέρες καὶ ποιὲς ἐθνομητέρες, ὅπως εὐφημιστικῶς λέγονται οἱ βουλευτές, κάθονται στὰ ἕδρανα τῆς Βουλῆς.
Στὴν ἀρχαιότητα, ὅταν γίνονταν θυσίες, οἱ διάφοροι χασομέρηδες καὶ κοπροσκυλιάζοντες κηφῆνες, συγκεντρώνονταν γύρω ἀπὸ τοὺς βωμούς, γιὰ νὰ πάρουν, μετὰ τὸ τέλος τῶν θυσιῶν, τὰ ἀπομένοντα ἐκ τῶν θυσιῶν κρέατα, τὰ εἰδωλόθυτα, ὅπως λέγονται (ἐκ τοῦ θύω, θυσιάζω εἰς τὰ εἴδωλα). Ἀλλὰ ἦταν τόσοι πολλοί, ὥστε οἱ «ἱερεῖς» δὲν ἤξεραν σὲ ποιὸν νὰ πρωτοδώσουν. Ὅσοι δὲν προλάβαιναν νὰ πάρουν μερίδιο, διαπληκτίζονταν καὶ ἀλληλοϋβρίζονταν μὲ ὅσους τυχεροὺς ἔπαιρναν. Ὅπως ἀκριβῶς παλαιότερα, ἔξω ἀπὸ τὰ κρεοπωλεῖα, «τρώγονταν» τὰ λεγόμενα χασαπόσκυλα, γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ἁρπάξει τὸ κόκκαλο ποὺ πετοῦσε ὁ πάλαι ποτέ... μακελλάρης καὶ νῦν κρεοπώλης. Ἀπὸ τὴν λέξη, λοιπόν, βωμὸς καὶ τὸ ρῆμα ἐλλοχεύω, ποὺ σημαίνει ἐνεδρεύω, παραφυλάω, παράγεται τὸ βωμολοχῶ. Καὶ ἐπειδὴ οἱ ἐλλοχεύοντες ἔβριζαν...

Τὰ ἀληθινὰ πρότυπα τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν

ν Πειραιετὴ 27η  Ἀπριλίου 2015
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
Μὲ πόνο ψυχῆς καὶ ἀνησυχία παρατηροῦμε ὅτι ἡ λεγόμενη «Ἀκαδημαϊκὴ Θεολογία» ὀλισθαίνει δυστυχῶς ὁλοένα καὶ περισσότερο στὸν οἰκουμενιστικὸ κατήφορο.
Οἱ Θεολογικές μας Σχολές, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι οἱ κυματοθραῦστες καὶ τὰ προπύργια τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῆς πλάνης καὶ τῶν αἱρέσεων, ἔγιναν δυστυχῶς οἱ «κεκρόπορτες», μέσω τῶν ὁποίων  εἰσέρχεται στὴν Ἐκκλησία ἡ πλάνη καὶ ἑδραιώνεται ὁ Θρησκευτικὸς Συγκρητισμός, ντυμένος μάλιστα μὲ τὸν μανδύα τῆς ἐπιστημονικῆς ἐγκυρότητας καὶ αὐθεντίας! Καὶ φθάσαμε στὸ τραγικὸ κατάντημα νὰ διδάσκουν στοὺς φοιτητές μας τὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση, ἀντὶ νὰ δίδουν τὴν μαρτυρία τῆς ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Τὸ δὲ τραγικότερο εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ συντελοῦνται ὄχι ἁπλῶς μὲ τὴν ἀνοχή, ἀλλὰ μὲ τὴν ὁλοθυμη συμπαράσταση καὶ σύμφωνη γνώμη τῆς πλειονότητας τῶν Ἱεραρχῶν μας. 
Πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες μὲ ἔκπληξη καὶ ὀδύνη πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ ἱστολόγια καὶ τὶς ἐφημερίδες, τὴν ἀπόφαση τῶν καθηγητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς...

Ὁ Μακρυγιάννης εἶχε στὴν καρδιὰ του Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλάδα

Γράφει μοναχς Μωυσς, Ἁγιορείτης
Στρατηγὸς Μακρυγιάννης, ὁ γνήσιος καὶ ἁπλὸς Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Πατριώτης
Τὸν Μακρυγιάννη θὰ πρέπει κανεὶς νὰ τὸν μελετάει δίχως ἔγχρωμα γυαλιά. Συνήθως κάποιοι φοροῦν γυαλιὰ χρώματος τῆς ἀρεσκείας τους ἢ τῆς ἰδεολογίας καὶ ἔχουν ἀπὸ πρὶν τὴ μελέτη ἀποφασίσει τί θὰ γράψουν.
Ἔτσι ἔχουμε πολλὲς καὶ ἀντιφατικὲς ἀπόψεις γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἡρωικοῦ καὶ εὐλαβέστατου Μακρυγιάννη, ποὺ ἦταν ἀπὸ τὰ μέρη τὰ δικά μας, ἀφοῦ ὁ παππούς μου, ὁ πατέρας του πατέρα μου, τελώνης Κωνσταντῖνος Μαυρίκης, ἦταν ἀπὸ τὴ Δεσφίνα Φωκίδος.
Χρησιμοποιεῖται καὶ κακοπαθεῖ ὁ Μακρυγιάννης ἀπὸ διάφορους, ἀκόμη καὶ πολλὰ χρόνια μετὰ τὸ θάνατό του. Θέλουν νὰ βγάλουν τὰ προετοιμασμένα συμπεράσματά τους καὶ χρησιμοποιοῦν ψυχολογία, ἱστορία, πολιτική, θεολογία, φιλολογία γιὰ νὰ καταλήξουν ἐκεῖ ποὺ θέλουν.
Ὅπως λέει ὁ σεβαστὸς καὶ ἀγαπητὸς π. Γεώργιος Μεταλληνός, “γι’ αὐτὸ προκύπτει ὁ Μακρυγιάννης τῶν συντηρητικῶν, ὁ Μακρυγιάννης τῶν προοδευτικῶν καὶ ἐνίοτε ἕνας «τρελὸς» Μακρυγιάννης, ὅλων ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν ἐνοχλητικὴ...

Στρατηγὸς Μακρυγιάννης: 27 Ἀπριλίου 1864 - τὸ πέρασμα στήν αἰωνιότητα!

λάχιστο μνημόσυνο δόξας
τιμς καεγνωμοσύνης…
Τί ἔλεγε ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος 
γιὰ τὸν Μακρυγιάννη:
Ἔτσι ἀπὸ μερικὰ παλληκάρια κρατήθηκε τὸ Ἔθνος!
Ὅσοι πεθαίνουν παλληκαρίσια, δὲν πεθαίνουν. Ἂν δὲν ὑπάρχει ἡρωισμός, δὲν γίνεται τίποτα. Καὶ νὰ ξέρετε ὁ πιστὸς εἶναι καὶ γενναῖος. Ὁ Μακρυγιάννης ὁ καημένος τί τράβηξε! Καὶ σὲ τί χρόνια!
- «Κάπνισαν τὰ μάτια μου», λέει κάπου Γέροντα.
- Ναὶ κάπνισαν τὰ μάτια του. Ἀπὸ τὴν ἔνταση καὶ τὴν ἀγωνία ποὺ εἶχε, ἦταν σὰν νὰ ἔβγαζαν ὑδρατμοὺς τὰ μάτια του. Βρέθηκε σ’ ἐκείνη τὴν κατάσταση καὶ ἀπὸ πόνο καὶ ἀγάπη θυσιαζόταν συνέχεια. Δὲν σκέφθηκε, δὲν ὑπολόγισε ποτὲ τὸν ἑαυτό του. Δὲν φοβήθηκε μὴν τὸν σκοτώσουν, ὅταν ἀγωνιζόταν γιὰ τὴν Πατρίδα.
Ὁ Μακρυγιάννης ζοῦσε πνευματικὲς καταστάσεις. Ἀν γινόταν καλόγερος, πιστεύω ὅτι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο δὲ θὰ εἶχε μεγάλη διαφορά. Τρεῖς χιλιάδες μετάνοιες ἔκανε καὶ εἶχε καὶ τραύματα καὶ πληγές. Ἄνοιγαν οἱ πληγές του, ἔβγαιναν τὰ ἔντερά του, ὅταν ἔκανε μετάνοιες, καὶ τὰ ἔβαζε...

26 Απρ 2015

Μὲ ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση παρουσίασης τοῦ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια (βίντεο)

Σὲ μία ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση, παρουσία πλήθους κόσμου, ἐκπροσώπων τῆς ἐκκλησίας, τῶν ἀρχῶν, φορέων καθὼς καὶ συλλόγων παρουσιάστηκε ἐπίσημα τὸ Σάββατο 18 Ἀπριλίου στὸ Παπαστράτειο Μέγαρο τῆς ΓΕΑ Ἀγρινίου τὸ ἱστορικὸ Ντοκιμαντὲρ παραγωγῆς τοῦ Σωματείου Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ τοῦ Ἀχελῶος Tv.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Η ΖΩΗ, ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"
Ἡ ἐκδήλωση ἦταν ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τοῦ Γεωργίου Μπόκα Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα καὶ τηλεοπτικὰ «γυρίσματα» τριῶν ἐτῶν ἡ ΕΡΩ καὶ ὁ Ἀχελῶος Tv παρουσίασαν τὸ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Τὸν ἐξ ἀπορρήτων σύμβουλο καὶ ὑπουργὸ τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρωσίας Ἀλεξάνδρου Α’ καὶ μετέπειτα πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἀνεξάρτητης Ἑλλάδας ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ξένους κορυφαίους ἱστορικοὺς καὶ πολιτικοὺς ὡς: πρωτοστάτης τῆς ἑλληνικῆς παλιγγενεσίας, ἀσκητὴς τῆς πολιτικῆς, ἀγωνιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας, μάρτυρας τῆς Ρωμηοσύνης, κορυφαῖος τῶν Ἑλλήνων, μεγάλος ἀρχιτέκτονας τῆς πανευρωπαϊκῆς εἰρήνης καὶ μεταρρυθμιστὴς τῆς Γαλλίας καὶ Ἐλβετίας.
Ἐμπνευστὴς καὶ πρωτεργάτης τῆς ἱστορικῆς καὶ πολιτιστικῆς παραγωγῆς στὴ μνήμη τοῦ ὁποίου ἀφιερώθηκε ἡ πρώτη ἐπίσημη παρουσίασή της εἶναι ὁ ἀείμνηστος...

Ὁ Ταξιάρχης στὸ Μανταμάδο ἀντιμνημονιακὸς καὶ πεζικάριος

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων καὶ ἡ Ἁγιοτόκος νῆσος τῆς Λέσβου ἑορτάζει πανίερα καὶ πανηγυρικὰ τὸν ΤΑΞΙΑΡΧΗ της στὸ Μανταμάδο.
Ἀπρίλιος τοῦ 2015
Τὸ νησὶ δέχεται καθημερινὰ δεκάδες ἐξαθλιωμένους πρόσφυγες στὶς κατευθυνόμενες ἐπιχειρήσεις τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς γειτονικῆς χώρας σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τοὺς ἄθλιους δουλεμπόρους τοῦ Αἰγαίου.
Τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ νησὶ δέχεται τὴν ἀήθη  ¨ἐπιθεση¨ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἐναέριου Χώρου μας ἀπὸ τὶς παραβιάσεις τῆς πολεμικῆς τουρκικῆς Ἀεροπορίας.
Καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ πατρίδα Ἑλλάδα δέχεται τὴν  ὀλίγιστη ἐπίθεση τῶν δουλεμπόρων τῶν μνημονίων, κοινῶς τοκογλύφων ποὺ ἀγωνιοῦν ὅτι θὰ χάσουν τὶς ¨ἐπενδύσεις¨ τῶν μιαρῶν ἔργων τους.
Οἱ Μυροφόρες-Εὐαγγελίστριες προσεγγίζουν τὸ κορυφαῖο γεγονὸς τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀκοῦν ἀπὸ τὸν ΙΔΙΟ τὸ ¨ ΧΑΙΡΕΤΕ¨.
Οἱ τοκογλύφοι δὲν πιστεύουν σὲ ΘΑΥΜΑΤΑ γιὰ αὐτὸ καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξουν ποτὲ ¨ἐπάγγελμα¨ καὶ πληρώνουν δικούς τους στρατιῶτες γιὰ νὰ λένε στὰ ΜΜΕ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἤδη πέθανε καὶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ¨Ἀναστηθεῖ ¨ μετὰ τὴν μνημονιακὴ...

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης γιὰ τὸ θάρρος τῶν Μυροφόρων


- Γέροντα, μοῦ κάνει ἐντύπωση τὸ θάρρος τῶν Μυροφόρων.
- Οἱ Μυροφόρες εἶχαν μεγάλη ἐμπιστοσύνη στὸν Χριστό, εἶχαν πνευματικὴ κατάσταση, γι’ αὐτὸ δὲν ὑπολόγισαν τίποτα. Ἂν δὲν εἶχαν πνευματικὴ κατάσταση, θὰ ἔκαναν αὐτὸ πού ἔκαναν; Ξεκίνησαν χαράματα, ὥρα ποὺ ἀπαγορευόταν ἡ κυκλοφορία, μὲ ἀρώματα στὰ χέρια γιὰ τὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸ Χριστό.
Γι’ αὐτὸ καὶ ἀξιώθηκαν νὰ ἀκούσουν ἀπὸ τὸν Ἄγγελο τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. 
Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι ΣΤ΄, ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 1998, σελ. 203.

Ποῖος εἶναι ὁ νέος Ἅγιος Δωδεκανήσου Ὅσιος Μελέτιος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψενῆς Ρόδου

Μὲ ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔγινεν ἡ ἁγιοκατάταξις καί τοῦ ὁσίου Μελετίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψενῆς Ρόδου. Ὅταν ἐπληροφορήθησαν τὴν ἀπόφασιν αἱ μοναχαὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου ἤρχισαν νὰ κτυποῦν χαρμοσύνως τὰς καμπάνας.

Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου τιμᾶται τὴν 12ην Φεβρουαρίου. Ὁ Ὅσιος Μελέτιος χαρακτηρίζεται ὡς κτήτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψενῆς. Ἡ κάρα του φυλάσσεται εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν.
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου 
Συμφώνως πρὸς βιογραφικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα εἶδον τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ὑπὸ τοῦ διαδικτυακοῦ ἱστοτόπου «rodosreport.gr» ὑπὸ ἡμερομηνίαν 27ην Νοεμβρίου: «Ὁ Ὅσιος Μελέτιος γεννήθηκε στὸ χωριὸ τῆς Λάρδου κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας.
Βαπτίστηκε μὲ τὸ ὄνομα Ἐμμανουὴλ καὶ ἀφιέρωσε τὴ ζωή του στὴν ἀγάπη του γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὴν προσευχή. Πορεύθηκε γνωρίζοντας λίγα γράμματα, μὰ ἔχοντας ὁδηγὸ τὴν καθαρότητα καὶ τὴν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς του.
Κύρια του ἀσχολία ἦταν ἡ βοσκὴ τῶν ζώων στὶς ἐρημικὲς περιοχὲς τῆς Λάρδου, τὴν ὁποία συνδύαζε μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν μοναχικὴ περισυλλογή. Σὲ μία ἀπὸ τὶς καθημερινές του ἐξορμήσεις, ὁραματίστηκε τὸ σημεῖο, ποὺ βρισκόταν ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας...

25 Απρ 2015

Εἰκόνες - ἀφιερώματα τοῦ Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ

Τὸ «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» συμπλήρωσε 6 χρόνια λειτουργίας στὸ διαδίκτυο. Καὶ γι΄ αὐτὸ σᾶς δίνουμε μία γεύση ἀπὸ μερικὲς εἰκόνες - ἀφιερώματα ποὺ «φτιάξαμε» τὸ τελευταῖο διάστημα!

Χιλιάδες Τοῦρκοι προσκυνητές στὸν Ἀη Γιώργη τὸν Κουδουνὰ στὴν Πρίγκηπο (βίντεο)

Κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ Ἀη Γιώργη τοῦ Κουδουνά στὴν Πρίγκηπο, δεκάδες χιλιάδες Τοῦρκοι προσκυνητὲς ἀνεβαίνουν μὲ τὰ πόδια μέχρι τὴν κορυφὴ τοῦ λόφου γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν χάρη του ἢ νὰ ἐκπληρώσουν τὸ τάμα τους. 
Ἐμπειρία μοναδικὴ γιὰ κάποιον ἐξωτερικὸ παρατηρητή, μεγάλη ἡ συγκίνηση γιὰ ὅσους μπορέσουν νὰ συμμετάσχουν στὸ προσκύνημα. 
Δεῖτε τὰ βίντεο καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐκκλησία…

Μόνον συσσίτια;

Γράφει ὁ πατήρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
ποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακς τν Μυροφόρων (Πράξ. στ' 1-7)
Ποῖο εἶναι τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία; Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ πολλὲς ἀπαντήσεις δίδουν οἱ ἄνθρωποι. Ὅμως, στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀκοῦμε θεοπνεύστως ποῖο εἶναι τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀφορμὴ γιὰ τὸ ὅλον θέμα ἔδωσε ἡ ἀκριβοδίκαιη διανομὴ τῶν τροφίμων στὰ κοινὰ συσσίτια. Εἶχαν δημιουργηθεῖ παράπονα κατὰ τὴν Ἀποστολικὴ ἐποχή. Μπροστὰ σὲ αὐτὸ τὸ πρακτικὸ πρόβλημα, τί θὰ ἔκαμαν οἱ Ἀπόστολοι; Θὰ ἐμοίραζαν οἱ ἴδιοι τὰ τρόφιμα ἢ θὰ συνέχιζαν ἀπερίσπαστοι τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ, “Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη”;
Φυσικὰ ἔκαναν ἐκεῖνο ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνουν. “Οὐκ ἀρεστὸν ἐστίν ἠμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις”. Γι' αὐτό, ἀδελφοί, ἐκλέξατε ἂνδρες “πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας” καὶ αὐτοὶ ἂς ἀναλάβουν τὴν τακτοποίηση τοῦ οἰκονομικοῦ καὶ πρακτικοῦ αὐτοῦ ζητήματος. Ἐμεῖς δὲ “τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονία τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν”. Ἔτσι, τὸ ζήτημα διὰ τὴν Ἐκκλησία λύθηκε αὐθεντικῶς καὶ διὰ παντός.
Ἐὰν οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, ἕως τοῦ τέλους τῶν αἰώνων δώσουν τὸν πρῶτο λόγο στὰ πρακτικὰ θέματα καὶ στὰ συσσίτια, οἱ ἴδιοι θὰ θέσουν τὸν ἑαυτὸν τους ἐκτός τῆς ὑψηλῆς τους ἀποστολῆς. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἐπίσης προξενεῖ ἐντύπωση εἶναι ὅτι γιὰ τὴν ὑπηρεσία...

Τὸ δημογραφικὸ χτυπάει κόκκινο

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα Ἐθνικό μας πρόβλημα σήμερα δὲν εἶναι οὔτε τὰ οἰκονομικά μας ἐλλείμματα οὔτε οἱ ἀπάνθρωπες φοβέρες τῶν ἀδίστακτων δυτικοευρωπαίων. Εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ὑφιστάμενη ἤδη δημογραφική μας συρρίκνωση καὶ ἡ ἐπιχειρούμενη τελευταίως ἀλλοίωση τῆς δημογραφικῆς μας ὁμοιογένειας.
Στὶς ἡμέρες μας, δυστυχῶς, ἡ δημογραφικὴ εἰκόνα τῆς Πατρίδας μας ἔχει περιέλθει σὲ κατάσταση τραγική! Τὸ βεβαιώνουν τὰ ἴδια τὰ γεγονότα:
1ον). Πέρυσι, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ χρονικά τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας, οἱ θάνατοι ἤσαν περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις.
2ον). Γιὰ τὴν ἁπλὴ καὶ μόνον διαδοχὴ τῶν γενεῶν καὶ ὄχι βεβαίως γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἀπαιτεῖται ἕνας δείκτης γεννητικότητας τουλάχιστον 2,1. Σήμερα, ὅμως, ὁ δείκτης αὐτὸς στὴν Πατρίδα μας, συμπεριλαμβανομένων ἀκόμα καὶ τῶν τοκετῶν ἀπὸ μητέρες ἀλλοδαπές,  εἶναι στὸ 0,9. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας ὄχι μονάχα μειώνεται δραματικά, ἀλλὰ καὶ ἀλλοιώνεται δημογραφικὰ καὶ πολιτισμικὰ ὡς πρὸς τὴν ὁμοιογένεια καὶ τὴν συνοχή του.
3ον). Στὰ δημόσια μαιευτήρια τῶν Ἀθηνῶν οἱ τοκετοὶ τῶν ἀλλοδαπῶν μητέρων, σὲ ἀπόλυτους ἀριθμούς, ἔχουν ξεπεράσει τοὺς τοκετοὺς τῶν Ἑλληνίδων.
4ον). Οἱ λαθρέως κατὰ χιλιάδες εἰσερχόμενοι στὴν πατρίδα μας Ἀφρικανοὶ καὶ Ἀσιάτες, στὴν πλειονότητά τους, εἶναι νέοι ἄνθρωποι καὶ μάλιστα μουσουλμάνοι στὸ...

11 χρόνια πρίν (24/4/04) τὸ μεγάλο ΟΧΙ τῶν Ἑλληνοκυπρίων στὸ Σχέδιο Ἀνᾶν!

Συμπληρώνονται σήμερα (24/4/2015) 11 χρόνια ἀπὸ τό δημοψήφισμα τῆς 24ης Ἀπριλίου 2004, μὲ τὸ ὁποῖο τὸ 76% τῶν Ἑλληνοκυπρίων ἀπέρριψαν τὸ σχέδιο τοῦ τότε Γ.Γ τοῦ ΟΗΕ Κόφι Ἀνᾶν γιὰ ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ.
Πρόκειται γιὰ τὴν κορυφαία στιγμὴ στὴν μακρόχρονη ἱστορία τῆς ἐκκρεμότητας τοῦ Κυπριακοῦ, ἀφοῦ γιὰ πρώτη φορὰ κλήθηκαν οἱ Ἑλληνοκύπριοι καὶ οἱ Τουρκοκύπριοι νὰ ἀποφασίσουν σὲ χωριστὰ δημοψηφίσματα γιὰ τὴν ἀποδοχὴ ἢ ἀπόρριψη ἑνὸς σχεδίου λύσης τὸ ὁποῖο...

24 Απρ 2015

Γέρων Ἰωσὴφ ὁ Ξηροποταμινὸς: μιλάει γιὰ τὴν κρίση στὴν Ἑλλάδα!


Θέμα ἐκπομπῆς: «Ἡ κρίση στὴν Ἑλλάδα. Καλεσμένος ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὅρους Γέρων Ἰωσήφ». Τὴν ἐκπομπὴ ἐπιμελεῖται καὶ παρουσιάζει, ὁ Αἰδεσιομολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀγρινίου, πατήρ Κωνσταντῖνος Καντάνης. Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ Ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, κ.κ. ΚΟΣΜΑ.

Ἀναγκαία ἡ ὁμολογία πίστεως

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ χριστιανοί τῆς ἐποχῆς μας, ἐπηρεασμένοι ἀπό τή νοοτροπία τοῦ κόσμου, δέν ἔχουν τήν πρέπουσα εὐαισθησία σέ θέματα πίστεως καί ἤθους. Τούς ἀρέσει ἡ ἁμαρτωλή χαλάρωση, τό κοσμικό φρόνημα καί ἡ ἄμβλυνση τῶν θείων ἐντολῶν. Ἐπιδιώκουν τό συμβιβασμό μέ ὅλους, γιά νά περνοῦν καλά, δηλαδή νά ζοῦν χωρίς ἠθικούς φραγμούς. Θέλουν νά ξεχάσουν καί τά βασικά δόγματα τῆς πίστεως, ἀλλά καί τίς μεγάλες διαφορές πού ἔχουμε μέ τούς ἑτερόδοξους παπικούς καί προτεστάντες. Τά δέχονται ὅλα καί ἐντυπωσιάζονται ἀπό τίς θεατρικές ἐμφανίσεις τοῦ πάπα, τόν ὁποῖο δυστυχῶς τά μέσα ἐνημέρωσης προβάλλουν μέ τρόπο προκλητικό ὡς τόν μοναδικό θρησκευτικό ἡγέτη πού μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τίς τύχες ὅλου τοῦ κόσμου! Αὐτή ἡ ἐσφαλμένη ἄποψη κυριαρχεῖ καί ἐπαναλαμβάνεται κάθε φορά πού ὁ πάπας κάνει τήν παραμικρή κίνηση ἤ δήλωση.
Ὅλοι αὐτοί οἱ χριστιανοί προφανῶς δέν ἀκολουθοῦν τό δρόμο τῆς σωτηρίας. Ἡ πίστη δέν τούς μεταμορφώνει. Οἱ ἐντολές δέν τούς συγκινοῦν καί τό σοβαρότερο δέν ἔχουν τήν δύναμη νά ὁμολογήσουν τήν πίστη τους, γι᾿ αὐτό πρέπει νά παραδειγματιστοῦν ἀπό τούς μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι χάριν τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεώς τους δέχτηκαν τόν ἀμαράντινο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.
Εἶναι ἀνάγκη νά καλλιεργεῖται στό λαό ἡ εὐσέβεια καί ἡ ἀγάπη πρός τήν...

Ἐκδήλωση τῆς Ε.ΡΩ. στήν Κατερίνη μὲ θέμα: «Γιὰ μία εὐλογημένη οἰκογένεια»Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὸν Σύλλογο Πολυτέκνων Πιερίας καὶ τὴν Ἕνωση Θεολόγων Περίας, σᾶς καλοῦν νὰ παραβρεθεῖτε στὴν ἐκδήλωση «Γιὰ μία εὐλογημένη Οἰκογένεια», στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου «Ὁ Ἅγιος Φώτιος», τὸ Σάββατο 25 Ἀπριλίου, στὶς 7μ.μ.
Ὁμιλητές: π. Ἀθανάσιος Μαρινόπουλος: «Γάμος - Μυστήριο μέγα καὶ θέλημα Θεοῦ» καί  πρεσβυτέρα Κούκκου Χρυσάνθη «Ἡ Ἑλληνίδα μάνα».
Ἡ ἐκδήλωση τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους.

Κάποιες νεώτερες ἐμφανίσεις τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ τάγμα τῶν Μοναχῶν

Ἅγιος Γεώργιος Ἰωσαφαίων,
Σκήτη Καυσοκαλυβίων, Ἅγιον Ὅρος
Τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου Κατερέλου 

Πρίν ἀπό 160 περίπου ἔτη, ὁ πρῶτος Γέροντας τῶν Ἰωσαφαίων, Ἰωάσαφ μοναχός, ἐνῷ ξεκίνησε μέ μεγάλο ζῆλο τό μοναχικό του στάδιο, στήν συνέχεια ἔπεσε σέ ἀμέλεια. Σέ μία ἀγρυπνία, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔδειξε μία φοβερή ὀπτασία, ὅπου ἐβίωσε τήν κόλασι πού ἀναμένει ὅσους μοναχούς ξεφεύγουν ἀπό τήν ὑψηλή ἀποστολή τοῦ μοναχισμοῦ. Μετά, τοῦ ἐνεφανίσθη ὁ Ἅγιος Γεώργιος καί τόν ὡδήγησε στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος τόν εὐλόγησε καί τοῦ ξαναχάρισε τόν πρῶτο του ζῆλο. 
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἔσωσε τόν Ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη, ὅταν ἦταν παιδί. Τόν ἅρπαξε μέσα ἀπό ἕνα χείμαρο πού τόν εἶχε παρασύρει, τόν ἐπῆρε στό ἄλογό του καί τόν ἔβγαλε ἔξω ἀπό τόν χείμαρο. 
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης εἶχε ἰδιαίτερες ἐμπειρίες ἀπό τόν Ἅγιο Γεώργιο, τόσο στήν περιοχή τῆς Γεωργίας, ὅσο καί κατόπιν στόν τόπο τῆς ἀσκήσεώς του, στήν Σίψα τῆς Δράμας. 
Ὁ προηγούμενος τῆς Μονῆς Διονυσίου Γέροντας Χαράλαμπος, ὅταν αἰχμαλωτίσθηκε στήν Βουλγαρία, τό 1941 ἀπό τούς Κομιτατζῆδες, ἐσώθη ἀπό τόν Ἅγιο Γεώργιο. 
Ὁ μοναχός Γεώργιος Ἁγιοπαυλίτης, ἐπειδή ἐφυγάδευσε συμμάχους κατά τήν Γερμανική Κατοχή, κατεδικάσθη σέ θάνατο. Τόν ἔκλεισαν στό Ἑπταπύργιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκεῖ, περιμένοντας τήν ἐκτέλεσή του, εἶδε τούς προστάτας Ἁγίους τῆς Μονῆς του, τόν Ἅγιο Γεώργιο καί τόν Ἅγιο Παῦλο, πού τοῦ προεμήνυσαν ὅτι θά ἐλευθερωνόταν σέ τρεῖς ἡμέρες. Ἐπήδησε ἀπό τόν...

23 Απρ 2015

Σὰν σήμερα ὁ ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἠσαΐας «πέφτει» ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος τό 1821

Ἐπίσκοπος Σαλώνων, ἡγετικὴ μορφὴ τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 στὴν Ἀνατολικὴ Στερεὰ Ἑλλάδα καὶ ὁ πρῶτος ἱεράρχης ποὺ «ἔπεσε» κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἀγώνα.
Ὁ Ἠσαΐας γεννήθηκε τὸ 1778 στὴ Δεσφίνα Παρνασσίδας. Ἔφερε τὸ κοσμικὸ ὄνομα Ἠλίας καὶ σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν ἔγινε δόκιμος μοναχὸς στὴ Μονή Τιμίου Προδρόμου τῆς περιοχῆς. Ἀργότερα χειροτονήθηκε διάκονος στὴ Μονὴ Ὁσίου Λουκᾶ καὶ ὀνομάστηκε Ἠσαΐας. Τὸ 1814 μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πατριάρχη Κύριλλου ΣΤ’ καὶ κατὰ τὴν ἐκεῖ παραμονὴ του μυήθηκε στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία. Τὸ 1818 χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος...

Βοήθα μας Ἀη Γιώργη καὶ σὺ Ἅγιε Κοσμᾶ νὰ πάρουμε τὴν Πόλη καὶ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ

Ἅγιέ μου Γιώργη τῶν Ρωμηῶν,
ἅγιέ μου Γιώργη τῶν Ἑλλήνων, τῶν Γραικῶν,
ἅγιέ μου Γιώργη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, 
στάθηκες παλληκάρι, βράχος τῆς πίστης 
καὶ ἄστραψε ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν ἀρετή σου 
καὶ ἀντρείεψαν οἱ σκλάβοι τῆς γῆς, 
ψυχώθηκαν τὰ παλληκάρια, 
οἱ γέροι ἀκούμπησαν γερὰ στὶς βακτηρίες τους, 
οἱ μανάδες συνοφρυώθηκαν κι ἔστειλαν 
τοὺς γυιοὺς τους ἀκρίτες στὰ κάστρα. 
“Ἐδῶ νὰ νικήσετε, εἶπαν, ἢ νὰ πεθάνετε, 
ὅπως πεθάναμε κι ἐμεῖς καὶ σᾶς γεννήσαμε”. 
Ἔτσι ἔγινε μία ἡσυχία στὸν κόσμο 
γιὰ πάνω ἀπὸ....

23 Ἀπριλίου: Ὁ Στρατὸς Ξηρᾶς τιμᾶ τὸν Προστάτη του Ἅγιο Γεώργιο
Σήμερα 23 Ἀπριλίου 2015, ὁ Στρατὸς Ξηρᾶς τιμᾶ τὸν Προστάτη του, Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο.
Δεῖτε τὸ ἀφιέρωμα τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς 
στὸν Ἅγιο Γεώργιο…

Τ' Ἅη Γιωρκοῦ - Ἀλκίνοος Ἰωαννίδης

Δευτέρα ἤτουν τῆς Καθαρᾶς ποὺ κάμνουν τὴν νομάδαν
Μὲς τὸ καράβιν ἔμπηκεν τὴν πρώτην ἐφτομάδαν
Τζαὶ τρεῖς ἡμέρες ἔκαμεν νὰ ρέξει τὸ Βερούτιν
Ψουμίν, νερὸν ἐν ἐβρέθηκεν μεσὰ στὴν χώραν τούτην...

22 Απρ 2015

Ἐκδήλωση τῆς Ε.ΡΩ. στὰ Ἰωάννινα μὲ θέμα: «Γιὰ μία εὐλογημένη οἰκογένεια» (φωτὸ)

Δελτίο Τύπου
Ὁ τομέας νεότητας τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης Ἰωαννίνων πραγματοποίησε τὴ Δευτέρα 20 Ἀπριλίου στὰ Ἰωάννινα ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Γιὰ μία εὐλογημένη Οἰκογένεια». Τὴν ἐκδήλωση τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων Μάξιμος. Στὴν ὁμιλία του μὲ θέμα: «Προετοιμασία γιὰ ἕναν εὐλογημένο γάμο» τόνισε ὅτι στὴν προετοιμασία γιὰ τὸ γάμο ἔχει κεφαλαιώδη ρόλο ἡ σχέση μὲ τὸν Χριστό, ἐνῶ ἡ βασικὴ ἀρχὴ ποὺ πρέπει νὰ διέπει τὴν οἰκογένεια εἶναι ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δίνεται στὰ παιδιὰ ἡ δυνατότητα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς γιὰ τὴ ζωή τους καὶ σὲ περίπτωση ἀποτυχίας οἱ γονεῖς νὰ τὰ συγχωροῦν καὶ νὰ τὰ ἀγκαλιάζουν. Στὴ συνέχεια τὸ λόγο πῆρε ἡ κυρία Βασιλικὴ Καλλιντέρη, φιλόλογος καὶ πολύτεκνη μητέρα 9 παιδιῶν. Μὲ τὸ θέμα «Οἰκογένεια: Ἀπὸ τὴν γῆ… στὸν οὐρανό!» ἐπεσήμανε τοὺς ρόλους ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀναλάβουν ὁ ἄντρας καὶ ἡ γυναίκα προκειμένου νὰ στηρίξουν τὰ θεμέλια τοῦ οἴκου τους, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτύχουν τὴ δημιουργία μίας εὐτυχισμένης οἰκογένειας καὶ νὰ γευτοῦν τὶς χαρές της. Τέλος, ὁ κύριος Βασίλειος Μάλιακας, θεολόγος – ἀκτινολόγος, παρουσίασε τὸ νέο βιβλίο ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μὲ τίτλο: «Ἀνατομία Οἰκογενειακῶν θεμάτων». Στὴ λήξη τῆς ἐκδήλωσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ καὶ τὶς εὐχές του. Κατὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν αἴθουσα, μαζὶ μὲ τὴν εὐλογία του μοίρασε σὲ ὅλους τὸ νέο βιβλίο καὶ ἕνα cd μὲ ἀνάγνωση τοῦ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου καὶ ἐνδιάμεση ψαλμωδία.
Δεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση…

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Βάσει σχεδίου ἡ πλυμμύρα τῶν λαθρομεταναστῶν»!

Παρακαλουθεῖστε τὴν ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ κόσμος» τοῦ πατρὸς Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη ἀπὸ τὸ κανάλι Bee Channel, μὲ θέμα τὴν ἀθρόα εἰσροὴ λαθρομεταναστῶν καὶ ἄλλα πολλά.

«Κάποιοι ἤδη ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2009 φόρεσαν στὴν πατρίδα μας μὼβ σάβανο…». Καὶ τώρα τί;

Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
«Ὁ παπα-Φώτης ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς τὸ ἀηδόνι τῆς Μυτιλήνης ποὺ ξετρελάθηκε ἀπὸ τὴν Χαρὰ τῆς Ἀνάστασης».
«Οἱ σιωνιστὲς ἐργάζονται, ἐμεῖς τί κάνουμε;
Μὲ τὸ «εὐλογεῖται Γέροντα», αὐτὴ τὴν φράση μοῦ ἔλεγε κάθε φορᾶ ποὺ τὸν συναντοῦσα ἐπὶ 20 καὶ συναπτοὺς χρόνους γνωριμίας.
Τότε ἀναρωτιόμουν γιατί τὸ ἔλεγε κατ΄ ἐπανάληψη καὶ πεισματικά, σήμερα τὸ βιώνουμε ὅλοι μας!!! Ὅταν ἔλεγε αὐτὴ τὴν φράση…
Ὅταν ἔλεγε αὐτὴ τὴν φράση τὸ πρόσωπό του μόρφωνε συσπάσεις ὀργῆς, πονοῦσε...

21 Απρ 2015

Ἅγιος Παΐσιος: «Ἁπλότητα καὶ εὐλάβεια, αὐτὸ εἶναι τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα στὸ ὁποῖο ἀναπαύεται ὁ Χριστός»

Φωτό «Ρωμαίικου»
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο» Λόγοι A΄, Γέροντος (Ἁγίου) Παϊσίου Ἁγιορείτου, ἐκδόσεις Ἱ.Ἡ. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
- Γέροντα, μερικὲς φορὲς λέτε ὅτι ὁ τάδε ἄνθρωπος βλέπει μὲ εὐρωπαϊκὸ φακὸ καὶ ὄχι μὲ ἀνατολίτικο πνεῦμα. Τί ἐννοεῖτε; 
- Ἐννοῶ ὅτι βλέπει μὲ εὐρωπαϊκὸ μάτι, μὲ εὐρωπαϊκὴ λογική, χωρὶς πίστη, ἀνθρώπινα. 
- Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ ἀνατολίτικο πνεῦμα; 
- «Ἀνατολὴ ἀνατολῶν καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιά...»! (1) 
- Δηλαδή; 
Ὅταν λέω ὅτι ἕνας πιασε τὸ ἀνατολίτικο πνεῦμα καὶ ἄφησε τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα, θέλω νὰ πῶ ὅτι ἄφησε τὴν λογική, τὸν ὀρθολογισμό, καὶ ἔπιασε τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν εὐλάβεια, γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ ὀρθόδοξο πνεῦμα στὸ ὁποῖο ἀναπαύεται ὁ Χριστός, ἁπλότης καὶ εὐλάβεια. 
Σήμερα, συχνὰ λείπει ἡ ἁπλότητα ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ἡ ἁγία ἁπλότητα ποὺ ξεκουράζει τὴν ψυχή. 
Ἂν δὲν ἀρνηθῆ κανεὶς τὸ κοσμικὸ πνεῦμα καὶ δὲν κινηθῆ ἁπλά, νὰ μὴ σκέφτεται δηλαδὴ πῶς θὰ τὸν δοῦν ἢ τί θὰ ποῦν γι' αὐτόν, τότε δὲν συγγενεύει μὲ τὸν Θεό, μὲ τοὺς Ἁγίους. 
Γιὰ νὰ συγγενέψη, πρέπει νὰ κινηθῆ στὸν πνευματικὸ χῶρο. 
Ὅσο κανεὶς κινεῖται μὲ ἁπλότητα, ἰδίως μέσα σὲ ἕνα Κοινόβιο, τόσο στρογγυλεύει, γιατί φεύγουν τὰ ἐξογκώματα τῶν παθῶν. Ἀλλιῶς κοιτάζει νὰ φτιάξη ἕναν ψεύτικο ἄνθρωπο. 
Γι' αὐτὸ νὰ προσπαθήσουμε νὰ πετάξουμε τὸν κοσμικὸ καρνάβαλο, γιὰ νὰ...

Λάμπρος Σκόντζος: «Ἡ εἰκονομαχία - Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος»

Εἰσήγηση τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου Θεολόγου - Καθηγητοῦ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Ὑμηττοῦ, μὲ θέμα: «Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ - Η Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ», στὰ πλαίσια λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου Ὁριοθετήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττού. Ὁ εἰσηγητὴς παρουσίασε, κατὰ...

Ψυχὴ καὶ Χριστὸ θέλουν οἱ μαθητές μας καὶ ὄχι τὰ σκύβαλα ποὺ ρίχνουν στὰ σχολεῖα οἱ μαυραγορίτες τοῦ πνεύματος

Καὶ ὁ πατέρας, τοῦ σφαγέα τῶν Ἑλλήνων Ἰμπραὴμ πασά, ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα!
Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
«Νὰ δοῦμε ἀκόμα ποῦ θὰ φτάσουμε! Δὲν ἀφήσαμε βρωμιά, δὲν ἀφήσαμε σιχαμένη πράξη, ποὺ νὰ μὴν κάνουμε, δὲν ἀφήσαμε πονηρὸ διαλογισμὸ ποὺ νὰ μὴν τὸν ποῦμε ἢ νὰ μὴ τὸν γράψουμε μὲ τὴν μεγαλύτερη ἀδιαντροπιά. Ξεχαλινωθήκαμε ὁλότελα». Φώτης Κόντογλου
Ἐρωτῶ: Θὰ μποροῦσε νὰ διοργανωθεῖ στὴ Δράμα ἕνα ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα, κατάλληλο γιὰ νὰ τὸ παρακολουθήσουν καὶ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ, μὲ θέμα τὸν Δράμαλη πασά; Θυμίζω ὅτι ὁ Μαχμοὺτ πασάς, καταγόταν ἀπὸ τὴν Δράμα, γι’ αὐτὸ ἔμεινε κοινῶς γνωστὸς ὡς Δράμαλης. «Διέπρεψε» ὡς σφαγέας Χριστιανῶν καὶ στὴν Δράμα καὶ στὴν Λάρισα, ὅπου εἶχε...

20 Απρ 2015

Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ περιεχόμενου αὐτοῦ

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς το Θωμὰ
(Πράξ. ε' 12-20)
Σὲ κάθε ἐποχή, ἀλλὰ κυρίως στὴ δική μας ποὺ τόσα ρεύματα ἔχουν διαπεράσει τὸν κόσμο καὶ συνεχίζουν νὰ κυκλώνουν τὴν οἰκουμένη, τίθενται δύο ἐρωτήματα.
α) Ἔχει λόγο ἡ Ἐκκλησία; καὶ β) ποιὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ περιεχόμενο αὐτοῦ το λόγου - κηρύγματος πού ἐὰν ἔχει, ὀφείλει νὰ καλλιεργεῖ ἡ Ἐκκλησία;
Ὄντως ἐρωτήματα ποὺ κάνουν τοὺς ἐντός τς Ἐκκλησίας νὰ “βασανίζουν τὸ θέμα” ὥστε νὰ ἀπαντήσουν ὑπεύθυνα. Ὑπεύθυνα, δοθέντος ὅτι τοὺς τελευταίους καιρούς, παρὰ τὸ πλῆθος τῶν “κηρύκων”, φαίνεται νὰ ἀπουσιάζει τὸ ριζοσπαστικὸ κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ ἐπέρχεται ἕνας συμβιβασμὸς πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, σὺν τὸ ὅτι ὁ θεσμὸς τῶν ἱεροκηρύκων δείχνει νὰ συρρικνώνεται δραματικά.
Ἂς ἀφήσουμε ὅμως τοὺς ἐχθρούς τς Ἐκκλησίας ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ καταργήσουν τὸ ζωντανό της κήρυγμα - παρὰ τὰ γλυκόλογα καὶ τοὺς “ἀδελφικοὺς ἀσπασμούς”, καὶ ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ ὁπουδήποτε ὑφίσταται ὁ “φιλοπρωτεύων Διοτρεφής” (Γ' Ἰωάν. 9), καὶ μὲ δέος ἂς ἀκούσουμε μέσω τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τὸν Ἄγγελο Κυρίου. Τὸ λειτουργικὸ πνεῦμα ὅπου “διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἑξαγαγῶν τε αὐτοὺς (τοὺς Ἀποστόλους) εἶπε· πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε...

19 Απρ 2015

Ἀποκλειστικές φωτογραφίες ἀπό τήν κάρα τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ στήν Ι.Μ Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου στήν ΠάτμοἘορτάστηκε πανηγυρικά σήμερα, Κυριακή το Αντιπάσχα, ἡ μνήμη το γίου ποστόλου Θωμ στήν ερά Μονή γίου Ιωάννου το Θεολόγου στό νησί τῆς Πάτμου. Ετέθη μάλιστα πρός προσκύνηση ἡ τιμία κάρα το ποστόλου καί πλήθη πιστῶν έσπευσαν νά λάβουν τήν χάρη της. 
Δετε αποκλειστικές φωτογραφίες...

18 Απρ 2015

Σταυρο-αναστάσιμη ἡ ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἑλλάδας

Ἡ Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια ζεῖ στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, περιμένοντας τὴν πολυπόθητη Ἀνάσταση. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ χώρα πού γέννησε τὴν φιλοσοφία, τὴν δημοκρατία, τὸ θέατρο, τὸν Σωκράτη, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη. Ὡστόσο, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Ἡρόδοτος, στὴν Ἑλλάδα «ἡ πενία ἀείκοτε σύντροφος ἤν». Τὰ τελευταία χρόνια ἡ φαινομενικὴ οἰκονομικὴ εὐρωστία - ἄκρατη δανειοδότηση-, οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες, ἀκόμα καὶ ἡ κατάκτηση τοῦ Euro στὸ ποδόσφαιρο δημιούργησαν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ὅλα τὰ δύσκολα πλέον ἀνῆκαν στὸ παρελθόν. Κάθε ὅμως ἐπιτυχία, μαζὶ μὲ τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἱκανοποίηση, τὸ θαυμασμὸ καὶ τὴν λάμψη, φέρνει τὴ ζήλεια καὶ τὸ φθόνο. Καὶ ὡς ἀποτέλεσμα τὴν προδοσία.
Ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες ἐδῶ καὶ τρία χρόνια βιώνουν τὴν προδοσία αὐτή. Μεθυσμένοι ἀπὸ τὴν λάμψη τῶν διαφόρων ἐπιτυχιῶν, ἔχτισαν ἕναν δικό τους πλασματικὸ κόσμο καὶ ζοῦσαν μέσα σὲ αὐτόν. Δημιούργησαν πελατειακὲς σχέσεις μὲ τοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν σειρὰ τοὺς ἀπέκρυψαν ἀπὸ τοὺς πολίτες τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλόχευαν καὶ δὲν τοὺς ἐνημέρωσαν γιὰ τὴν πραγματικὴ οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς χώρας. Ἔτσι, ξαφνικὰ οἱ Ἕλληνες βρέθηκαν δεσμευμένοι μὲ τὸ ἀπεχθὲς Μνημόνιο. Ἀποδείχτηκε πὼς ἡ οἰκονομικὴ εὐρωστία τῆς ἐποχῆς τῆς ἄνθησης τοῦ Ἑλληνικοῦ χρηματιστηρίου ἦταν μία «φούσκα», ποὺ ὁδήγησε στὸν βρόγχο τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Ε.Κ.Τ. Καὶ τὸ πιὸ τραγικὸ οἱ Ἕλληνες ὄντας ἀνενημέρωτοι συνέχιζαν νὰ....

Ἀπὸ κεῖ μπῆκαν οἱ ἐχθροί: ἀπὸ τὴν κερκόπορτα τῆς ὑπεροψίας μας, πού ἀντικατέστησε τὸν Πνευματικὸ μὲ τὰ μέντιουμ, τὴν Λειτουργία μὲ κολυμβητήρια, μὲ φροντιστήρια καὶ ἐκδρομές

Ἀπόσπασμα ἀπὸ  τὸ βιβλίο "Ἐν μέσω κρίσης" τῆς Μαρίας Μουρζά τῶν Ἐκδόσεων "Ἄθως" 
Διατελοῦμεν ἐν μέσω κρίσης! Ἐκεί πού πρὸς στιγμὴν μένουμε ἐνεοὶ καὶ ἀποσβολωμένοι. Ἐκεί πού κόβουμε ταχύτητα, χαμηλώνουμε τοὺς τόνους καὶ ρωτᾶμε: Γιατί; Πῶς ἔγινε καὶ φτάσαμε στοῦ γκρεμοῦ τὸ χεῖλος; Ποιὸς εὐθύνεται γιὰ τὴ στραβοτημονιά; Ποιὸς θὰ χρεωθεῖ τὸ ἀτύχημα; Ποιὸς θὰ χρεωθεῖ τὴν ἐθνικὴ συμφορά;  Κοιτᾶς καὶ λές: Ποῦ εἶναι ἡ Ἑλλάδα μας; Ποῦ εἶναι οἱ Ἕλληνες; Ποῦ μᾶς πούλησαν; Ποιοὶ μᾶς ἀγόρασαν; Ποιοὶ θὰ δώσουν λόγο γιὰ τὴν ἀγοραπωλησία; Χιλιάδες ἀπελπισμένες κραυγὲς σὰ σεισμικὲς δονήσεις... Προεόρτια μεγάλου σεισμοῦ;
Διατελοῦμε ἐν μέσω κρίσης, βιώνοντας ἕνα σκληρὸ παιχνίδι, πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη μας καὶ πάντα σὲ βάρος μας. Εἰσπράττουμε τὴν προδοσία σὰ γεύση ἀπὸ χῶμα, σὰν ὀργὴ καὶ σὰν ἀπελπιστικὴ διαπίστωση: βρισκόμαστε ὑπὸ ζυγόν! Καὶ ὁ πόνος τοῦ ζυγοῦ εἶναι τόσο δυνατὸς ὥστε ἄλλος γρήγορα καὶ ἄλλος ἀργὰ ξυπνᾶμε! Ξυπνᾶμε σὰν ἀπὸ βαρὺ ὕπνο. Μᾶς ξυπνάει ὁ ἥλιος τῆς νύχτας... Τὸ φῶς ποὺ γεννιέται ἀμέσως μετὰ ἀπ' τὸ πυκνότερο σκοτάδι. Μᾶς ξυπνάει καὶ βλέπουμε πὼς δὲν εἴμαστε ἄμοιροί της τύχης μας, πὼς σαφῶς ἔχουμε κι ἐμεῖς, ὁ καθένας τὴ δική του εὐθύνη. Ἔχουμε κι ἐμεῖς, ὁ καθένας τὸ δικό του μερίδιο στὴ συμφορά.
Καὶ φωτίζεται ὁ νοῦς μας καὶ μᾶς γίνεται ὁρατὸ πὼς δὲν φταίνει μόνον οἱ ἐχθροὶ ποὺ μπῆκαν ἀπ' τὴν κερκόπορτα. Φταῖμε καὶ ἐμεῖς ποὺ ἀπαξιώσαμε τὴν κερκόπορτα καὶ ἐν γνώσει μας τὴν ἀφήσαμε ἀφύλαχτη. Φταῖμε ὅλοι... καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς Πολιτείας καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας καὶ...

Ἡ Κλήση καὶ Ἀποστολὴ τοῦ Ἕλληνα

Τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
Ἴσως ποτὲ ἄλλοτε ὅπως σήμερα δὲν παίρνουν τόσο δραματικὴ ἐπικαιρότητα τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Νεκταρίου γιὰ τὴν κλήση καὶ ἀποστολὴ τοῦ Ἕλληνα. Ἐπικαιρότητα, γιατί ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ οἱ τύχες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους διακυβεύονται στὴν παγκόσμια πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ σκακιέρα· καὶ δραματική, γιατί μᾶλλον οἱ Νεοέλληνες λησμονήσαμε τὴν ταυτότητά μας, τὴν ἰδιαίτερη ἱστορική, θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ φυσιογνωμία μας, τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, καὶ θελήσαμε ν᾿ ἀκολουθήσουμε πρότυπα ξενικά, ἦθος ἀλλότριο πρὸς τὴ δική μας Παράδοση καὶ ἐθνικὴ φυσιογνωμία.
Ὁ ἅγιος Νεκτάριος, ὄντας ὁ ἴδιος Οἰκουμενικὸς μὲ τὰ θαύματα καὶ τὰ συγγράμματά του, δὲν παύει νὰ διδάσκει ἐμᾶς τοὺς συμπα-τριῶτες ἐπιγόνους του γιὰ τὸ οἰκουμενικὸ χρέος ποὺ ἔχουμε νὰ ἐπιτελέσουμε μέσα σ᾿ ἕναν κόσμο ποὺ παραπαίει ζητώντας πνευματικὰ ἐρείσματα προκειμένου νὰ συνεχίσει νὰ ζεῖ. Ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου εἶναι διαυγής, κρυστάλλινη, καθὼς τὰ λόγια του συνιστοῦν τὸ ἀπαύγασμα τῆς κατὰ Θεὸν σοφίας του καὶ τῆς καθαρῆς ἀπὸ κάθε ἰδιοτελῆ προσκόλληση καρδιᾶς του. Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἰκουμενικοὶ ἄνθρωποι, πέρα ἀπὸ ἀρρωστημένους ἐθνικισμοὺς καὶ σωβινισμούς. Τὰ ὅσα παρατίθενται στὶς παρακάτω γραμμὲς προέρ-χονται ἀπὸ δύο μικρὲς μελέτες τοῦ Ἁγίου: «Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὡς προπαιδείας εἰς τὸν Χριστιανισμὸν» καὶ «Περὶ τῆς κλήσεως καὶ ἀποστολῆς τοῦ Ἕλληνος».
Ἀπερίφραστα διακηρύττει ὁ Ἅγιος ὅτι ὁ Ἕλληνας, μὲ τὴν ἀνέκαθεν ροπὴ καὶ ἀγάπη του πρὸς τὴν ἀρετὴ καὶ τὴ σοφία, ἔχει ὡς σκοπὸ καὶ ἀποστολή του νὰ εἶναι διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Λέγει χαρακτηριστικά, μὲ τόνο διαχρονικό:...
«Ἡ φιλοσοφία εἶναι ἀληθῶς ἀναφαίρετο κτῆμα τοῦ Ἕλληνος· διαδιδομένη ἀνὰ τὰ Ἔθνη προσηλυτίζει αὐτὰ καὶ καθιστᾶ αὐτὰ Ἑλληνικά, οὐδέποτε δὲ παύεται οὖσα Ἑλληνική… Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία προώρισται ἵνα καταστήσῃ τοὺς πάντας Ἕλληνας· ἐγεννήθη ὑπὲρ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ συνεταυτίσθη μετ᾿ αὐτοῦ, ὅπως ἐργασθῇ πρὸς σωτηρίαν τῆς ἀνθρωπότητος…

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.