26 Απρ 2015

Μὲ ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση παρουσίασης τοῦ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια (βίντεο)

Σὲ μία ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση, παρουσία πλήθους κόσμου, ἐκπροσώπων τῆς ἐκκλησίας, τῶν ἀρχῶν, φορέων καθὼς καὶ συλλόγων παρουσιάστηκε ἐπίσημα τὸ Σάββατο 18 Ἀπριλίου στὸ Παπαστράτειο Μέγαρο τῆς ΓΕΑ Ἀγρινίου τὸ ἱστορικὸ Ντοκιμαντὲρ παραγωγῆς τοῦ Σωματείου Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ τοῦ Ἀχελῶος Tv.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Η ΖΩΗ, ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"
Ἡ ἐκδήλωση ἦταν ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τοῦ Γεωργίου Μπόκα Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα καὶ τηλεοπτικὰ «γυρίσματα» τριῶν ἐτῶν ἡ ΕΡΩ καὶ ὁ Ἀχελῶος Tv παρουσίασαν τὸ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Τὸν ἐξ ἀπορρήτων σύμβουλο καὶ ὑπουργὸ τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρωσίας Ἀλεξάνδρου Α’ καὶ μετέπειτα πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἀνεξάρτητης Ἑλλάδας ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ξένους κορυφαίους ἱστορικοὺς καὶ πολιτικοὺς ὡς: πρωτοστάτης τῆς ἑλληνικῆς παλιγγενεσίας, ἀσκητὴς τῆς πολιτικῆς, ἀγωνιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας, μάρτυρας τῆς Ρωμηοσύνης, κορυφαῖος τῶν Ἑλλήνων, μεγάλος ἀρχιτέκτονας τῆς πανευρωπαϊκῆς εἰρήνης καὶ μεταρρυθμιστὴς τῆς Γαλλίας καὶ Ἐλβετίας.
Ἐμπνευστὴς καὶ πρωτεργάτης τῆς ἱστορικῆς καὶ πολιτιστικῆς παραγωγῆς στὴ μνήμη τοῦ ὁποίου ἀφιερώθηκε ἡ πρώτη ἐπίσημη παρουσίασή της εἶναι ὁ ἀείμνηστος...
Πρόεδρος τῆς τηλεόρασης τοῦ Ἀχελώου Γεώργιος Μπόκας. Ὅπως συγκινημένος ἀνέφερε ὁ Δημήτρης Μπόκας μέλος τοῦ ΔΣ τῆς Ε.ΡΩ. καὶ μέλος τοῦ ΔΣ τοῦ Ἀχελώου στὸν χαιρετισμὸ του “Ὁ δρόμος εἶναι μακρύς, ἑνωμένοι ὅμως θὰ μπορέσουμε νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο τῆς Ε.ΡΩ., τὴν προβολὴ τῶν πνευματικῶν μας ἀξιῶν”. Ἀναφερόμενος στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Ἀχελῶος ὁ κ Δ.Μπόκας εὐχαρίστησε τοὺς ἀφανεῖς ἥρωες τῆς προσπάθειας αὐτῆς, τὸ προσωπικό τοῦ σταθμοῦ καὶ ἔκλεισε τονίζοντας ὅτι “θὰ συνεχίσουμε νὰ βαδίζουμε στὸ δρόμο ποὺ χάραξε ἐκεῖνος, τὸ δρόμο τῆς προσφορᾶς, ἔχοντας πάντα ὡς ὁδηγὸ τὰ λόγια του: Ὁ καλύτερος τρόπος νὰ νικήσεις τὸ κακὸ εἶναι νὰ προβάλλεις τὸ καλὸ”.

Ὁ μεγάλος ἠθοποιὸς Κώστας Καστανὰς ὁ ὁποῖος ἀφηγεῖται τὴν ἱστορία τοῦ Καποδίστρια στὸ ντοκιμαντὲρ χαιρέτισε τὴν ἐκδήλωση ἀναφέροντας μεταξὺ ἄλλων “Ὁ Καποδίστριας γιὰ μένα εἶναι Ἱερὸ Πρόσωπο” Πρῶτος ὁμιλητῆς στὴν ἐκδήλωση ἦταν τὸ μέλος τῆς ΕΡΩ Δῆμος Θανάσουλας ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ Πνεῦμα Προσφορᾶς ποὺ διέπει τὴν ΕΡΩ καὶ τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ τὸ πνεῦμα μὲ τὸ ὁποῖο λειτουργοῦσε ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Μπόκας.

Γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια μίλησαν οἱ διακεκριμένοι Δημήτρης Μεταλληνὸς – Δρ. Ἱστορίας-Θεολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, Ἐμμανουὴλ Γιαννούλης Πρωτοπρεσβύτερος Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Αἴγινας-Πτυχιοῦχος Νομικῆς – Θεολογίας τοῦ Παν/μιου Ἀθηνῶν καὶ ἡ Μαρία Μαντουβάλλου – Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὁ κ Μεταλληνὸς Δρ. Ἱστορίας-Θεολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου ἀναφέρθηκε στὴν Κερκυραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Καποδίστρια καθὼς ἐπίσης ἀνέπτυξε τὸ θέμα “ὁ Ρωμνίος Ἰωάννης Καποδίστριας ὡς ὁ κατεξοχὴν Ἑλληνορθόδοξος Ἡγέτης τῆς Πολιτικῆς Ἱστορίας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ”. Ἡ ἄφιξης τοῦ Καποδίστρια στὴν Αἴγινα ἦταν τὸ θέμα τὸ ὁποῖο ἀνέπτυξε ὁ π. Ἐμμανουὴλ Γιαννούλης ὁ ὁποῖος διακονεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Μητροπολιτικὸς Ι.Ν. Αἴγινας) ὅπου καὶ ἔλαβαν χώρα ἡ Ὑποδοχή, ἡ Ὁρκωμοσία τοῦ Πρώτου Ἐθνικοῦ Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας ἐνῶ ὁ Ἱερὸς αὐτὸ Ναὸς χρησιμοποιοῦνταν ἕως τότε ὡς “Βουλευτήριον”. Ἡ Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Μαρία Μαντουβάλλου ἀναφέρθηκε στὴν Ἀκτινοβολία τοῦ Καποδίστρια σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικὸ ἐνῶ ἀνέπτυξε τὸ θέμα: “Ὁ Καποδίστριας ὡς Σηματοδότης τοῦ Σήμερα”.
Ἡ σπονδυλωτὴ ὀπτικοακουστικὴ παραγωγὴ χωρίζεται σὲ ἑπτὰ ξεχωριστὲς θεματικὲς ἑνότητες – ἐπεισόδια καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἱστορικὴ καταγραφὴ τῆς ζωῆς, τοῦ ἔργου καὶ τῆς δράσης τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας. Τὸ πρωτογενὲς ὑλικό τοῦ ντοκιμαντὲρ ἀποτελεῖται ἀπὸ κινηματογραφικὰ πλάνα, ἀρχειακὸ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ καὶ συνεντεύξεις ἐπιστημόνων οἱ ὁποῖοι μελετοῦν τὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἡ μουσικὴ ἐπένδυση ἀποτελεῖται ἀπὸ κομμάτια τοῦ μεγάλου Ἕλληνα μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη.

Τὴν συνοπτικὴ παρουσίαση τῶν ἑπτὰ ἐπεισοδίων τῆς παραγωγῆς ἔκανε ὁ Διευθυντὴς τῆς Τηλεόρασης τοῦ Ἀχελώου Κων/νος Ζαφείρης.
Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ χαιρετισμὸ ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς ἀναφερόμενος στὴν προσφορὰ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καὶ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Ἀχελώου στὴν κοινωνία τὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ ὅλοι μαζὶ διανύουμε.
Τὸ συντονισμὸ τῆς ἐκδήλωσης πραγματοποίησε τὸ Μέλος τῆς Ε.ΡΩ. καὶ συνεργάτης τοῦ Ἀχελώου Ἀνδρέας Μπλάνος.

                                   

Ἀχελῶος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.