27 Νοε 2020

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει, σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιό Του, νὰ δοκιμαστεῖ ὁ καθένας μὲ διάφορες θλίψεις, γιὰ νὰ φανερωθοῦν ἐκεῖνοι ποὺ τὸν ἀγαποῦν.
Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος

26 Νοε 2020

Πατήρ Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: «Διωγμός κατά τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς θά ἀντιδράσουμε»;

Ὁ πατήρ Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος ἀπαντᾶ στό ἐρώτημα: 
Πῶς θά πρέπει νά ἀντιδράσουμε στήν περίπτωση διωγμοῦ κατά τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔγιναν γνωστά τά ὀνόματα τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου «ὑπέρ καί κατά» τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας!

Τά ΜΜΕ δημοσίευσαν τά ὀνόματα τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας πού τάχθηκαν «ὑπέρ καί κατά» τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου.
Στίς 25 Νοεμβρίου ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας ἀποφάσισε νά ὑποστηρίξει τήν θέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσόστομου σχετικά μέ τήν σχισματική ἐκκλησιαστική δομή τοῦ Οὐκρανίας Ἐπιφανίου. Ἡ ἐφημερίδα «Καθημερινή» δημοσίευσε τόν κατάλογο τῶν ἀρχιεπισκόπων πού ψήφισαν «ὑπέρ καί κατά» αὐτῆς τῆς ἀπόφασης. 
Σύμφωνα μέ πληροφορίες τῆς «Κ» ὑπέρ τήν ἐνέργειας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’ νά μνημονεύσει τόν Ἐπιφάνιο τάχθηκαν:…

Ἂν εἴχαμε ὑπουργεῖο ἐθνικῆς, ἑλληνικῆς καὶ ὄχι νεοταξικῆς παιδείας…

Τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ
Τὸ παρὸν κείμενο ἀφιερώνεται στὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ πιὰ πατρὸς Στεφάνου Παπαθανασίου, ποὺ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίω πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν στὴν Κατερίνη. Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας, ταπεινός, εὐθὺς καὶ ἀκενόδοξος, φιλόχριστος καὶ φιλότιμος, πρόσχαρος καὶ ἐλεήμων, ἀγαπητὸς πολὺ ἀπὸ τὸν ἁπλὸ λαό, παπὰς λεβέντης, φιλακόλουθος, πνευματικὸς ἀκαταπόνητος, ἀληθὴς λειτουργός το Ὑψίστου, μὲ φιλοπατρία ἀνυπόκριτο καὶ γενναιότητα ἀσυμβίβαστη, στάθηκε γιὰ πολλὲς δεκαετίες, «λιθάρι ριζιμιό», στήριγμα ἀειθαλές τς τοπικῆς ἐκκλησίας τῆς Πιερίας. Ὑπῆρξε πνευματικός...

Ψηφιακὸ «σφράγισμα» ὅλων προτείνει ἡ Κίνα

Ἡ Κῖνα
ειναι ἡ χώρα ὅπου ἡ ἀπολυταρχία ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ ἐπιστήμη. Αὐτός, λοιπόν, ὁ παγκόσμιος «παίκτης» προτείνει σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη τὴν ἐπιβολὴ καθολικοῦ ἐλέγχου στὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων μὲ ἐπιστημονικὸ φακέλωμα. Τὸ πρόσχημα εἶναι ὁ κορονοϊός, ἀλλὰ ἡ οὐσία εἶναι ὁ ἔλεγχος, ἡ ἐμπέδωση ἑνὸς καθεστῶτος ἀπόλυτης κυριαρχίας ἀκόμα καὶ στὶς λεπτομέρειες τοῦ ἀνθρώπινου βίου.
Ὁ πρόεδρος τῆς Κίνας Σὶ Τζινπίνγκ, στὴν εἰκονικὴ σύνοδο τῶν G20, πρότεινε τὴ χρήση ἑνὸς παγκόσμιου συστήματος QR (Quick Response Codes) μὲ στοιχεῖα γιὰ τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας τῶν ἀνθρώπων, ὥστε «νὰ καταστοῦν ἐφικτὰ τὰ...

Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ προετοιμάζεται γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ πνευματικῶς, νὰ ἐξομολογεῖται καὶ νὰ βρίσκεται ἐν μετανοία...

Δημήτριος Παναγόπουλος Ἱεροκήρυκας †
«Δὲν ξέρω ἐσεῖς πῶς ἑτοιμάζεστε γιὰ τὰ Χριστούγεννα. Ἂν ἑτοιμάζεστε μόνο ὑλικῶς, μὲ ὅλο τὸ φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν σας δηλ. ἀνεξομολόγητοι, κάνετε πολὺ λάθος. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ προετοιμάζεται γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ πνευματικῶς, νὰ ἐξομολογεῖται δηλ. καὶ νὰ βρίσκεται ἐν μετανοία... Διότι ὁ Χριστὸς ἦρθε στὸν κόσμο, νὰ "μαζέψει" τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ καταργήσει τὸν θάνατο, ποὺ προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία.
Ἐὰν λοιπὸν θέλουμε, τὰ φετινὰ Χριστούγεννα νὰ εἶναι Χριστούγεννα Θεοῦ, φροντίστε νὰ ἐξομολογηθεῖτε τὶς ἁμαρτίες σας, εἰρηνεύσετε μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς....

Ὅσιος Στυλιανὸς ὁ Παφλαγόνας (26 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ὅσιος Στυλιανὸς ἦταν γιὸς πλουσίων γονέων (ποὺ μᾶλλον γεννήθηκε στὴν Παφλαγονία, χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι σίγουρο, διότι ἐκεῖ φυλασσόταν καὶ ἱερὸ λείψανό του), διδάχτηκε νωρὶς ἀπ' αὐτοὺς νὰ εἶναι ἐγκρατὴς καὶ νὰ θεωρεῖ τὸ χρῆμα μέσο γιὰ τὴν ἀνακούφιση καὶ περίθαλψη τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀρρώστων.
Ἀφοῦ ἔτσι ἀνατράφηκε, καὶ οἱ γονεῖς τοῦ πέθαναν, διαμοίρασε ὅλη τὴν κληρονομιά του καὶ πῆγε σὰν ἀσκητὴς στὴν ἔρημο. Ἐκεῖ γνωρίστηκε μὲ ἄλλους ἀσκητές, ποὺ ζοῦσε μαζί τους μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη, χριστιανικὴ συγκατάβαση καὶ ἐπιείκεια. Δὲν λύπησε ποτὲ κανένα, μεγάλη του χαρὰ μάλιστα, ἦταν νὰ...

Ἅγιος Σοφιανὸς ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως καὶ Ἀργυροκάστρου (26 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Σοφιανός, ὑπῆρξε σημαντικὴ θρησκευτικὴ προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς του στὴν περιοχὴ τῆς Ἠπείρου καὶ θεωρεῖται ὁ πρόδρομος τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Γεννήθηκε πιθανότατα στὸ χωριὸ Πολυτσιάνη (περιοχὴ Πωγωνίου τῆς Βορείου Ἠπείρου). Ἔμεινε γνωστὸς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνέλαβε ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως (περιοχὴ Ἀργυροκάστρου, Δελβίνου, Χειμάρρας).
Τὸ 1672 μ.Χ. ἵδρυσε στὸ τοπικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου σχολεῖο. Τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησε, οἱ ἐξισλαμισμοὶ ἦταν ἰδιαίτερα σύνηθες φαινόμενο. Ὁ ἴδιος θέλοντας νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴ τὴν κατάσταση περιόδευε ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ γιὰ νὰ πείσει τὸν κόσμο νὰ διατηρήσει τὶς παραδόσεις καὶ τὴν θρησκεία του. Τὸ 1711 μ.Χ., λίγους μῆνες πρὶν τὸν θάνατό του, παραιτεῖται ἀπὸ τὰ ἱερατικὰ καθήκοντα καὶ γίνεται μοναχὸς γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸ κηρυκτικὸ καὶ ἱεραποστολικό του ἔργο.
Λόγω τὸ χαρακτήρα του ἦταν ἰδιαίτερα σεβαστὸς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους. Μαρτυρεῖται μάλιστα ἡ περίπτωση μίας νεαρῆς μουσουλμάνας, ποὺ ἀπελπισμένη προσέφυγε στὸν Ἅγιο, ἀδυνατώντας νὰ βρεῖ τὸ κεντημένο μὲ χρυσὰ φλουριὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν κανεὶς φοβᾶται τὸν θάνατο, τὸν κυνηγάει ὁ θάνατος. 
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

25 Νοε 2020

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων καὶ οἱ καθημερινὲς προεκτάσεις

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»
Ὁ κόσμος συνήθως γιορτάζει τὰ Χριστούγεννα, σὰν τὴ γιορτὴ  μίας βολικῆς ἀγάπης, ποὺ αἰωρεῖται μέσα στὸ φαρισαϊκὸ  καὶ ὑπὸ πτώχευση «φάντασμα-πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων».  Καθιερώθηκαν δυστυχῶς τὰ Χριστούγεννα ὡς τὸ ἐπαιτειακὸ πυροτέχνημα μίας ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἐπιδερμικὴ καὶ ἀτελής, καρπὸς κάθε σκοτισμένης καὶ ἐγκλωβισμένης στὰ ἀνικανοποίητα πάθη ψυχῆς.
Ὁ «ἄχριστος» (χωρὶς Χριστὸ) χριστιανός, ἀγνοεῖ ὅτι ἡ γιορτὴ γίνεται μόνο ἂν δεῖ, τί μπορεῖ νὰ κάνει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ περπατήσει 365 μέρες τὸ χρόνο ὁ Χριστὸς στὰ μονοπάτια καὶ πεζοδρόμια τῆς γής, μέσα ἀπὸ τὰ δικά του πόδια. Γιορτάζει πραγματικὰ Χριστούγεννα, ὄχι αὐτὸς ποὺ δίνει καὶ παίρνει δῶρα, ἀλλὰ ὅποιος εἶναι ἀπὸ μόνος του, τὸ πιὸ ὑπέροχο δῶρο γιὰ ὅλους τους ἄλλους. Τί ἄλλο δηλαδὴ μπορεῖ νὰ ἔχει σημασία, ἀπὸ τὸ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος, ἕνας «κανονικὸς» χριστιανός, δηλαδή, «ὁ Χριστὸς» πάνω στὴ γῆ; Τότε μόνο τὰ Χριστούγεννα γίνονται μία ζωντανὴ διαρκῆς γιορτὴ καὶ ὄχι μία θεατρικὴ ἐπιθεώρηση περιορισμένη στοὺς μπιχλιμπιδάτους στολισμούς, στὰ ἐθιμοτυπικὰ δῶρα, οἰκογενειακὰ τσιμπούσια καὶ....

Κύκκου Νικηφόρος: «Τό σύγχρονο Οὐκρανικό ζήτημα καί ἡ κατά τούς θείους καί ἱερούς κανόνες ἐπίλυσή του»

Στό βιβλίο του ὁ Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος θέτει τό ζήτημα τῆς παραχώρησης αὐτοκεφαλίας καί ἐξουσίας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τό βιβλίο μεταξύ ἄλλων, παρέχει ἀπαντήσεις στίς ἀκόλουθες ἐρωτήσεις:
Διαβάστε ὅλο τό βιβλίο σέ pdf...

Τὰ τρία Ἀμήν εἰς τὴν μυστικὴν στιγμὴν τῆς εὐλογήσεως τοῦ Ἁγίου Ἄρτου καὶ τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου

Παν. Δ. Παπαδημητρίου, 8/11/2020 (27/10/2020)

Ὁ ἱερεύς **· Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν, Σοὶ προσφέρομεν

Ὁ χορός· Σὲ ὑμνοῦμεν, Σὲ εὐλογοῦμεν, Σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά Σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

** Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν ταύτην, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαῖαν καὶ ζῶσαν παράδοσιν μόνον τὸ Σὲ ὑμνοῦμεν ὑπὸ τοῦ Ἱεροψάλτου ἀκούγεται ἐν κατανύξει στὴν ἐκκλησία. Τὰ τρία Ἀμήν εἰς τὴν μυστικὴν στιγμὴν τῆς εὐλογήσεως τοῦ Ἁγίου Ἄρτου καὶ τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου (ποὺ παραδοσιακὰ γίνεται μυστικῶς κατὰ τὴν διάρκεια ποὺ ψάλλει ὁ ἱεροψάλτης τὸ «Σὲ ὑμνοῦμεν»), δὲν ἀνήκουν στὸν κόσμο ἢ στοὺς ἱεροψάλτες διότι δὲν ἔχουν Ἱερωσύνη, ἀλλὰ ἀνήκουν μόνον σὲ ὅσους ἔχουν Ἱερωσύνη ([ΙΕΡ, σ. 126]), καὶ κανονικὰ λέγονται «μυστικῶς» (ἤτοι οὐχὶ εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ) ὑπὸ τοῦ...

Ἁγία Αἰκατερίνη: Ἡ πάνσοφος Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ (25 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
 Θεολόγου – Καθηγητοῦ 
Οἱ γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἐξίσου ἡρωίδες μὲ τοὺς ἄνδρες μάρτυρες, οἱ ὁποῖες συναποτελοῦν τὴν πιὸ ἐκλεκτὴ χορεία τῶν ἁγίων. Τὸ πρόβλημα τῆς ἰσότητας τῶν δύο φύλων, λύθηκε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας στοὺς ἁγίους Της, ὅπως καὶ ἡ σύμπλευση γνώσης καὶ πίστης.
Στὶς κορυφαῖες γυναῖκες μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνήκει καὶ ἡ μεγαλομάρτυς ἁγία Αἰκατερίνη. Γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια στὰ 294 ἀπὸ εἰδωλολατρικὴ οἰκογένεια καὶ ὀνομαζόταν Δωροθέα. Ὁ πατέρας της ὀνομαζόταν Κώνστας ἢ Κέστος καὶ ἦταν...

Ἅγιος Μερκούριος ὁ Μεγαλομάρτυς (25 Νοεμβρίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,
Θεολόγου –Καθηγητοῦ 
Στὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια οἱ Χριστιανοὶ εἶχαν διεισδύσει σὲ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα. Ἰδιαίτερα μεγάλος ἀριθμὸς Χριστιανῶν βρισκόταν στὸν στρατὸ καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀναδείχτηκαν Μεγαλομάρτυρες, γιὰ τὴν πίστη τους στὸν Χριστό. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Μεγαλομάρτυς Μερκούριος. 
Γεννήθηκε στὴν Ἀνατολὴ καὶ ἔζησε τὸν 3ο αἰώνα στοὺς χρόνους τῶν ἀσεβῶν καὶ σφοδρῶν διωκτῶν τῶν Χριστιανῶν αὐτοκρατόρων Δεκίου (249-251), Γάλλου (251-253) καὶ Βαλεριανοὺ (253-259). Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Γουρδιανός, ἦταν Σκύθης στὴν καταγωγή, κρυφὸς Χριστιανὸς καὶ ὑπηρετοῦσε ὡς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἐὰν δὲν δέχεσαι τὸν ξένο ὅπως θὰ δεχόσουν τὸν Χριστό, καλύτερα νὰ μὴ τὸν δεχθεῖς καθόλου. Ἐὰν ὅμως τὸν δέχεσαι σὰν τὸν Χριστό, τότε μὴ ντραπεῖς νὰ πλύνεις τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ. 
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

24 Νοε 2020

Μόρφου Νεόφυτος: Προτείνει ἔλεγχο τῶν ἐμβολίων ἀπό ἐπιστημονική ὁμάδα τῆς Ἐκκλησίας

Πρόταση γιά σύσταση ἀνεξάρτητης ἐπιστημονικῆς ὁμάδας ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου πού θά γνωμοδοτήσει γιά ὅλα τά διαθέσιμα ἐμβόλια γιά προστασία ἀπό τόν κορωνοϊό ἔκανε ὁ Μητροπολίτης Μόρφου. Ἡ σχέση Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν ἐπιστήμη τῆς Ἰατρικῆς καί ὅλες οἱ λεπτομέρειες τῆς πρότασης τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Σέ μία προσπάθεια ἄμβλυνσης τῶν ἀνησυχιῶν πού προκαλοῦνται στό κοινό γιά τήν ἀσφάλεια τῶν ἐμβολίων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἔκανε μία ριζοσπαστική πρόταση γιά αὔξηση τοῦ ἐλέγχου τῆς ἀσφάλειας τῶν ἐμβολίων. Συγκεκριμένα, σέ συνέντευξή του σέ ἑλλαδικό ραδιοφωνικό σταθμό...

Χριστουγεννιάτικο δένδρο: Εὐρωπαϊκὸ ἢ Ρωμαίικο ἔθιμο;

✞ Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος
Γιὰ τὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο λίγοι ξέρουν ὅτι δὲν εἶναι εὐρωπαϊκὸ ἀλλὰ ἑλληνικό, βυζαντινὸ ἔθιμο. Ὑπάρχει ἕνα τροπάριο στὴν Προσκομιδὴ ποὺ μιλᾶ γιὰ τὸ δένδρον τῆς ζωῆς στὸν παράδεισο, ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Οἱ βυζαντινοὶ ἔβαζαν μέσα στὴν Ἐκκλησία ἕνα δένδρο γιὰ νὰ δώσουν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς τὸ δένδρον τῆς ζωῆς. Εἶναι ἐκεῖνο ποὺ δὲν δοκίμασε ὁ Ἀδάμ. Εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν Θεόν νὰ διώξη τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν παράδεισο γιὰ νὰ μὴν φάγη ἀπὸ τὸ δένδρο τῆς ζωῆς. Αὐτὸ τώρα τὸ δένδρο εἶναι φυτευμένο στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τώρα δὲν εἶναι δένδρο! Τὸ δένδρο ἦταν εἰκόνα. Τὸ ἔθιμο σιγὰ σιγὰ ἔφυγε ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ χῶρο, διότι ὅταν κατελήφθη ἀπὸ τοὺς τούρκους ἡ Κωνσταντινούπολις ἔπεσε μαύρη σκλαβιά, καὶ μόνον τέτοια δὲν εἴχαμε τὴν δυνατότητα νὰ κάνωμε, καὶ τότε πέρασε στὴν Εὐρώπη. Αὐτοὶ πάντοτε εἶναι τὸ δεύτερο χέρι! Εμεῖς εἴμαστε τὸ πρῶτο! Γι᾿ αὐτὸ μᾶς ζηλεύουν καὶ δὲν μᾶς...

Ποιὸς νηστεύει καλύτερα, πάτερ, σὲ περίοδο νηστείας, αὐτὸς ποὺ τρώει δυὸ πιάτα ἀνάλαδη φασουλάδα, χαλβὰ κ.λπ., ἢ αὐτὸς πού τρώει ἕνα αὐγὸ σφικτό;

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου» - Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας (σέλ. 127-130)
Ὁ Γέροντας εἶχε νὰ ἀπαντήσει συχνὰ σὲ προκλήσεις σχετικὰ μὲ τὴ νηστεία. Κάποτε τὸν ρώτησαν:
- Ποιὸς νηστεύει καλύτερα, πάτερ, σὲ περίοδο νηστείας, αὐτὸς ποὺ τρώει δυὸ πιάτα ἀνάλαδη φασουλάδα, χαλβὰ κ.λπ., ἢ αὐτὸς πού τρώει ἕνα αὐγὸ σφικτό;
Χωρὶς περιστροφὲς ὁ Γέροντας ἀπάντησε:
-Ὁ πρῶτος! Ὁ δεύτερος κάνει ἁπλῶς δίαιτα.
Καὶ τὸ αἰτιολογοῦσε:
-Ἡ νηστεία ἔχει δύο στόχους: τὴν ἄσκηση ἐγκρατείας στὸ σῶμα διὰ τοῦ περιορισμοῦ τῶν πλούσιων σὲ θρεπτικὲς οὐσίες τροφῶν, καὶ τὴ συμμόρφωση στὶς ἐντολὲς τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελεῖ ἄσκηση γιὰ τὴν ψυχή. Αὐτὸς ὁ ὁποῖος τρώειενα αὐγὸ σὲ περίοδο νηστείας, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν λόγοι ὑγείας, ὁπωσδήποτε ἀθετεῖ τὴν ἐντολὴ τῆς Ἐκκλησίας. Σὰν αὐτοὺς ποὺ ἐπιδιώκοντας νὰ...

Μάχη τῆς Ἀράχωβας, ὁ Καραϊσκάκης συντρίβει τούς Τούρκους καί σώζει τήν ἐπανάσταση στήν Ρούμελη

Τοῦ Βασίλη Σαϊσάνα, Ἱστορικοῦ

Στίς 18 Νοεμβρίου κατά τήν διάρκεια τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης ξεκινάει ἡ καθοριστική μάχη τῆς Ἀράχωβας μία ἀπό τίς κρισιμότερες γιά τήν διατήρηση καί τήν συνέχιση τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα στήν Στερεά Ἑλλάδα στήν ὁποία διαφάνηκαν οἱ στρατιωτικές καί ἡγετικές ἀρετές τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἐκείνη τήν περίοδο βρισκόταν σέ κρίσιμο σημεῖο καί ἀντιμετώπιζε τόν κίνδυνο κατάρρευσης καθώς Ἰμπραήμ καί Κιουταχής μέ τίς ἐπιχειρήσεις τους σέ Πελοπόννησο καί Στερεά Ἑλλάδα εἶχαν καταφέρει καίρια στρατηγικά πλήγματα κατά τῶν Ἐπαναστατῶν. Ἡ κατάσταση ἔγινε ἀκόμα πιό κρίσιμη καθώς ὁ Κιουταχής ξεκίνησε τήν πολιορκία τῆς Ἀθήνας ἑνός ἐκ τῶν τελευταίων προπυργίων τῆς ἐπανάστασης στήν Ρούμελη σφίγγοντας ἔτι περισσότερο τόν κλοιό.

Ὁ Καραϊσκάκης ἀντιλαμβανόμενος τόν κίνδυνο πού διέτρεχε ἡ ἐπανάσταση ἀποφασίζει νά ἐκστρατεύσει στήν Στερεά Ἑλλάδα μέ σκοπό τήν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴν παίρνεις θάρρος καὶ νομίζης ὅτι λόγω τῆς ἐγκρατείας σου θὰ σωθῆς ἀπὸ τὴν πτώση. Κάποιος χωρὶς νὰ τρώγη τίποτε ἔπεσε ἀπὸ τὸν οὐρανό... Μία μόνο ἀρετὴ ὑπάρχει πού δὲν μποροῦν νὰ μιμηθοῦν οἱ δαίμονες, ἡ ταπείνωση. 
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

23 Νοε 2020

Ἁγιασμένη Γερόντισσα κυρα-Κίτσα: «Οὔτε οἱ μάσκες, οὔτε τά ἐμβόλια θά σώζουν τόν κόσμο. Μόνο ἡ μετάνοια!»

Ἡ κυρα - Κίτσα (Κυριακή) εἶναι μία ἁγιασμένη Γερόντισσα πού ζεῖ στήν Πτολεμαΐδα. Εἶναι πνευματικό τέκνο τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ. Ἡ Παναγία τῆς ἀποκάλυψε πώς οὔτε οἱ μάσκες πού θά ἑτοιμάσουν, οὔτε τά ἐμβόλια πού θά βγάλουν θά προστατέψουν τόν κόσμο... Μόνο ἡ μετάνοια, ἡ ὁποία δέν ὑπάρχει μέχρι στιγμῆς!

Τό Μεγάλο "Πείραμα"!

Τοῦ Δαμιανοῦ Τσάγκα

Ἐπειδή δέν εἶναι μακριά ἡ ὥρα πού θά ξιφουλκήσουν πάλι κάποιοι κατά τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς Θείας Μετάληψης, δέν εἶναι κακό νά ποῦμε ὅτι τό "πείραμα" πού ζητοῦσαν κάποιοι συνάνθρωποί μας γιά νά ἀποδειχθεῖ ἐάν ἡ Θεία Κοινωνία, τό Μέγα Φάρμακο, "μεταδίδει ἀσθένειες"... πραγματοποιήθηκε!

Ἀπό τήν Κυριακή 17 Μαΐου πού ἄνοιξαν καθολικά οἱ ἐκκλησιές μας ἕως τήν 1η Νοεμβρίου, τελευταία Κυριακή πρίν κλείσουν ξανά, πέρασαν 25 Κυριακές.

Κάθε Κυριακή λειτουργοῦν πάνω ἀπό 9.000 Ἱεροί Ναοί σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια.

Σέ κάθε Ἱερό Ναό, κάθε Κυριακή, ἄς ὑπολογίσουμε ὅτι μεταλαμβάνουν Σῶμα...

Οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο παρακολουθοῦν ψηφιακά τους πολίτες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ

Γράφει ὁ Ρόμπερτ Μέντικ, 18 Νοεμβρίου 2020 
 GCHQ (σημ. μυστικὲς ὑπηρεσίες) ἔχει ἐνσωματώσει μία ὁμάδα σὲ ἕναν πυρήνα στὴν ὁδὸ Downing Street προκειμένου νὰ προσφέρει στὸν Μπόρις Τζόνσον πληροφορίες σὲ πραγματικὸ χρόνο ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ μάχεται τὴν «ἀναδυόμενη καὶ μεταβαλλόμενη ἀπειλή» ἡ ὁποία προκλήθηκε ἀπὸ τὸν Covid-19, ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἐφημερίδα Telegraph… 
Ἡ συλλογὴ πληροφοριῶν τῆς κυβέρνησης καὶ ἡ ὑπηρεσία παρακολούθησης ἔχουν χρησιμοποιήσει τοὺς εἰδικοὺς ὥστε νὰ ἐργάζονται ἐκ τῶν ἔσω στὰ Γραφεῖα τῆς Προεδρίας μὲ σκοπὸ νὰ διαχωρίσουν τὶς μεγάλες ποσότητες...

Ὁ ΠΟΥ ἀποδοκιμάζει τὸν μονόδρομο τῶν lockdowns

Ὁ διευθυντὴς Εὐρώπης Χὰνς Κλοῦγκε προτείνει χρήση μάσκας, ἀποστάσεις καὶ αὐστηροὺς κανόνες γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις 
Τὴν ὥρα ποὺ οἱ περισσότερες κυβερνήσεις στὴν Εὐρώπη, ἀνάμεσά τους καὶ ἡ ἑλληνική, ἔχουν ἐπιβάλει ἐκ νέου αὐστηρὰ -στὰ ὅρια τῆς ἀσφυξίας- περιοριστικὰ μέτρα, σὲ μία ἀπέλπιδα προσπάθεια νὰ ἀναχαιτίσουν τὴν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορονοϊοῦ, ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (ΠΟΥ) ἀναφέρει πὼς τὰ «λουκέτα» δὲν εἶναι ἡ μόνη λύση. 
Συγκεκριμένα, ὁ Χὰνς Κλοῦγκε, διευθυντὴς γιὰ τὴν Εὐρώπη τοῦ ΠΟΥ, δήλωσε πὼς ἡ ἐπιβολὴ νέων lockdowns -τουλάχιστον στὴ γηραιὰ ἤπειρο ποὺ εἶναι καὶ ἡ περιοχὴ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅταν ἀρχίζει κανεὶς νὰ προσεύχεται, ἡ ἴδια ἡ προσευχὴ θὰ τοῦ λύνει τὶς ἀπορίες του. 
Ὅσιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ

22 Νοε 2020

Ἡ προβολή τῆς Βουλῆς ἦταν προσβολή καί ἐμπαιγμός τῶν Χριστιανῶν!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

Σάν σωστοί πολιτικοί Κονκισταδόρες πού ἁρπάζουν μέρα μέ τήν μέρα ὁλόκληρα «ἑκτάρια» ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ἀφαιμάσσουν τήν χώρα, τρομοκρατοῦν τόν λαό μέ τή Δαμόκλειο σπάθη τῆς πανδημίας καί διαπραγματεύονται χώματα πού δέν τούς ἀνήκουν πίσω ἀπό τήν πλάτη μας, θεώρησαν καλό πώς κάποια στιγμή ἔπρεπε νά μοιράσουν καί μερικά ἀστραφτερά καθρεφτάκια στούς ἰθαγενείς  (γιατί ὡς τέτοιους μᾶς βλέπουν), μήπως καί ὑπνωτίσουν λίγο τήν ὀργή τῶν σκλάβων τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Τί ἄλλο παρά ἕνα ἀπατηλό καθρεφτάκι, ἦταν ἡ προβολή τῆς Παναγίας στήν πρόσοψη τῆς Βουλῆς, ἀπό τήν στιγμή πού γιά ἕναν ὁλόκληρο χρόνο ἐμπαίζουν...

Ἀλυχτάει ἀπό 21/11/2020 ἡ σορώνητη διανόηση στήν Ἑλλάδα

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου

Ἀλυχτάει ἐπειδή προβλήθηκε στήν πρόσοψη τῆς Βουλῆς ἕνα βίντεο πού ὄντως εἶναι ταιριαστό γιά τόν ἑορτασμό τῆς ἡμέρας τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ καί τῶν ἑλληνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Τό ζήτημα εἶναι ὁ λόγος πού ὁδηγεῖ σέ αὐτήν τήν συμπεριφορά. Καταρχᾶς νά τονίσουμε ὅτι μέ τόν τίτλο σορώνητη διανόηση δέν ἀναφερόμαστε σέ ὅλους ὅσοι ἀντέδρασαν, ἀλλά μόνο στούς πρωτοστάτες τῆς ἀντίδρασης, ἐκείνους πού φτιάχνουν τό σύνθημα, ὄχι αὐτούς πού ἁπλῶς, πολλές φορές καλόπιστα, τό ἀναπαράγουν. Τί ἐνόχλησε, λοιπόν, αὐτούς τούς σιτιζόμενους ἀπό τίς ΜΚΟ τῶν ἀνοικτῶν συνόρων τοῦ βασικοῦ μετόχου τοῦ φιλελέφτ χώρου παγκοσμίως;

Ἡ προβολή τῆς Παναγίας πάνω στήν Βουλή; Ἤ ἡ προβολή τῶν ἐνόπλων δυνάμεων; Καί τά δύο τούς ἐνόχλησαν, ἀλλά ἀκόμη περισσότερο...

Ὅταν τό ὠμοφόριο καταντᾶ ἀξεσουάρ...

Ἀναστάσιος Ὁμ. Πολυχρονιάδης, δρ. pd. Θεολογίας ΑΠΘ

Ἦταν Κυριακή πρωί, μίας περασμένης ἐποχῆς... Ἕνας ἀφανής διωγμός ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας εἶχε ξεσπάσει ἐν Ἑλλάδι... Δυστυχῶς, μέ τή στήριξη προσώπων «ἐκκλησιαστικῶν»... Χωρίς αὐτές ἡ Πολιτεία δέν θά μποροῦσε νά κάνει ρούπι... Ἔτσι, οἱ ναοί παρέμεναν ἑρμητικά κλειστοί γιά τούς πιστούς... Ὅποιος τολμοῦσε νά ρωτήσει γιατί, τό «σύστημα» ἀντιδροῦσε καί τόν «πετοῦσε»... Χαρακτηρίζοντάς τον συνωμοσιολόγο, ψυχάκια καί ἄλλα τέτοια παρόμοια καί «ψυχωφελῆ»...

Οἱ πιστοί ὅμως ἤθελαν νά ἐκκλησιαστοῦν… Ξεκίνησαν ἀπό τό σπίτι δύο-τρεῖς, δειλά-δειλά... Ἀπό στενό σέ στενό, ἀπό δέντρο σέ δέντρο, πίσω ἀπό σταθμευμένα αὐτοκίνητα προχωροῦσαν... Ὁ φόβος τῆς σύλληψης ἦταν ὁρατός... Δέν δήλωνε «ἀθεϊστικό» τό καθεστώς... Τό ἀντίθετο μάλιστα... Ἐκεῖ, ἦταν καί τό πρόβλημα...

Ἅγιος Ἰάκωβος Tσαλικης: Ἡ θέση του γιὰ τὶς συμπροσευχες μὲ ἑτεροδόξους

«Ὅ­ταν ἔ­μει­νε γι­ά δι­α­νυ­κτέ­ρευ­ση στό Μο­να­στή­ρι ἕ­νας πα­πι­κός, ὁ Γέ­ρον­τας τοῦ φέρ­θη­κε μέ ἀ­γά­πη. Ὁ ἐ­πι­σκέ­πτης ἦ­ταν κα­λο­προ­αί­ρε­τος καί εἶ­χε πολ­λές ἀ­πο­ρί­ες. Ὁ Γέ­ρον­τας τοῦ ἐ­ξη­γοῦ­σε μέ κα­λωσύ­νη καί πρα­ό­τη­τα. Τό­τε τό Μο­να­στή­ρι δέν εἶ­χε τήν με­γά­λη τρά­πε­ζα πού ἔ­χει τώ­ρα, καί ἔ­τρω­γαν ὅ­λοι μα­ζί (μο­να­χοί, κλη­ρι­κοί, λα­ϊ­κοί) σέ μι­ά μι­κρή τράπε­­ζα (τρα­πε­ζα­ρί­α) στό ἰ­σό­γει­ο, δί­πλα στή βρύ­ση. Εἶ­χαν προ­πο­ρευ­θῆ ὅ­λοι οἱ ἄλ­λοι. Κά­θησαν στήν τρά­πε­ζα καί πε­ρί­με­ναν τόν Γέ­ρον­τα. Ὅ­ταν μπῆ­κε ὁ Γέ­ρον­τας μέ­σα, ὅ­λοι ση­κώ­θη­καν ἀ­πό σε­βα­σμό ἀλ­λά καί γι­ά νά γί­νη ἡ συ­νη­θι­σμέ­νη προ­σευ­χή τῆς τρα­πέ­ζης. Ὁ Γέ­ρον­τας κά­θησε, εἶ­πε καί στούς ἄλ­λους νά κα­θή­σουν, ἔ­κα­νε τό σταυ­ρό του καί ἄρ­χι­σε νά τρώ­η. Ὁ πα­πι­κός ἦ­ταν πι­στός. Παίρ­νει τό λόγο καί λέ­ει στό Γέ­ρον­τα: ”Γέροντα, δέν θά κά­νω­με προ­σευ­χή;”. Καί ὁ Γέ­ρον­τας ἤ­ρε­μα τοῦ ἀ­παν­τᾶ:....

Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς: «Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης εἶχε Χριστό μέσα του κατά τήν ἐξομολόγηση»

Γιά τήν προσωπική σχέση πού εἶχε μέ τόν ‘Ἅγιο Ἰάκωβο Τσαλίκη μίλησε ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. 
«Εἶχε πολλή ἀγάπη καί τόν Χριστό μέσα του κατά τήν ἐξομολόγηση ὁ γέροντας», εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος καί διηγήθηκε ἕνα περιστατικό πού τοῦ εἶχε ἀποκαλύψει ὁ ἴδιος ὁ ‘Ἅγιος μέ μία γυναίκα, τήν ὁποία, ἐνῶ εἶχε ἀποτρέψει νά λάβει τή Θεία Κοινωνία ἐπειδή δέν ἦταν ἕτοιμη, ἐκείνη τόν παράκουσε καί προσπάθησε...

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: ὁ θεῖος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος πρό ἡμερῶν εἶχε πεῖ ὅτι «νομίζουν πώς κοιμᾶμαι μέσα στή λάρνακα, πεθαμένος ἤ ὅτι εἶμαι νεκρός. Ἐγώ ὅμως εἶμαι ζωντανός...»

Ποιός εἶναι ὁ σκοπός ὕπαρξης τῶν Ἁγίων Λειψάνων στήν Ὀρθοδοξία μας καί πῶς μποροῦμε νά σταθοῦμε καί νά ἀξιοποιήσουμε τήν ἰαματική τους Χάρη καί εὐλογία. Συνέντευξη μέ τόν Ἅγιο Ἰάκωβο Ἰάκωβο Τσαλίκη, προηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυίδ Εὐβοίας και τόν πατέρα Κωνσταντῖνο Στρατηγόπουλο.
Ἀκοῦστε τὴν καταπληκτικὴ συνομιλία…

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ ἀμάθεια τὴν ψυχὴ τὴν κάνει δειλὴ καὶ ἄνανδρη ὄχι στὴ φύση, ἀλλὰ στὴν προαίρεση. 
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

21 Νοε 2020

Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου γιὰ τὶς προγαμιαῖες σχέσεις

Ἡ τελευταία μέρα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἐν Εὐβοίᾳ († 21/11/1991)

Ὁ μακαριστὸς γέροντας Ἰάκωβος ἀγρύπνησε ἀποβραδὶς μὲ προσευχή. Μὰ ὁ ἐξουθενωμένος δὲ λησμόνησε καὶ τοὺς πονεμένους. Διάβασε τὰ τελευταία γράμματα καὶ ἀπάντησε περίπου σὲ δεκαπέντε. Παρηγόρησε, συμβούλεψε κατὰ περίπτωση. 21 τοῦ Νοέμβρη. Ξημερώνοντας θὰ γιόρταζε τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἑτοιμαζόταν ὅλη τὴ νύχτα, θὰ κατέβαινε. Κανονικὰ δὲ θὰ ‘πρεπε, μὰ τὸ ἤθελε πολύ. Τόσο πολὺ ποὺ τίποτα δὲν μποροῦσε νὰ τὸν ἀποκλείσει ἀπὸ τὴν τελευταία του Θεία Κοινωνία. Μὲ κόπο κατέβηκε, σκοτάδι ἀκόμα, στὴν Ἀκολουθία. Μερικοὶ μοναχοὶ πρόσεξαν μίαν ἄλλη διάθεση στὸ πρόσωπο τοῦ Γέροντα. Ἱλαρότητα ὑπέρμετρη, ἀγάπη ξεχείλιζε ὁλόκληρος, τὸ ἀγγελικό του χαμόγελο ἀτέλειωτο. Ἔγινε ἡ Ἀκολουθία. Ἔψαλε γονατιστὸς τόσο ἄνετα καὶ ἀναστάσιμα, λὲς καὶ δὲν ἦταν ἄρρωστος.
Ἡ θεία φωνὴ του γέμιζε τὸ ναό, ἐξαίσια μελωδία, λὲς καὶ ψέλνανε πολλοὶ ἄγγελοι μαζί. 
Στὶς 10 ἡ ὥρα ἐξομολόγησε τὸν ἁγιορείτη διάκονο Γεννάδιο, στὸν ὁποῖο εὐχάριστα μὰ σταθερὰ εἶπε μεταξὺ ἄλλων:
- Καλὰ ποὺ ἦρθες, νὰ εἶσαι ποὺ θὰ μὲ ἀλλάξετε, μὴ φεύγεις.
Ὁ διάκος διαμαρτυρήθηκε μὲ διάφορα λόγια γιὰ τὰ περὶ θανάτου τοῦ Γέροντα, μὰ ἐκεῖνος ἐπέμενε. 
Τελειώνοντας τὴν ἐξομολόγηση ἔδειχνε κουρασμένος, ἀλλὰ διατηροῦσε χαρμόσυνη διάθεση. Σηκώθηκε, πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι τὸ διάκο καὶ βγήκανε ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι. Προχώρησαν, κατεβήκανε...

"Προετοιμασία γιά τά μεγάλα γεγονότα τῆς ζωῆς" μέ τόν πατέρα Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου

Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἐγκλειστος: Λόγος στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

    Λόγος γιὰ τὴν θεόπαιδα Μαρία, ὅταν ἀφιερώθηκε στὸν Θεὸ σὲ ἡλικία τριῶν ἐτῶν στὰ ἅγια τῶν ἁγίων ἀπὸ τοὺς γονεῖς της
Ὅταν ἐπρόκειτο νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ μυστήριό του Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία, ἔπρεπε τὸ ἐργαστήριο ποὺ θὰ τὸ ὑπηρετοῦσε νὰ εἶναι γεμάτο ἁγιότητα, ὥστε ὁ ὑπεράγιος καὶ «ἀναπαυόμενος στοὺς ἁγίους», ἀφοῦ κατοικήσει στὸ ἅγιο νὰ ἐκπληρώσει τὴν προφητεία. «Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀκριβὴς ἐπαλήθευση τῶν ὑποσχέσεών του συναντήθηκαν καὶ ἑνώθηκαν. Ἡ δικαιοσύνη του καὶ ἡ εἰρήνη ἔδωσαν ἀμοιβαῖο ἀσπασμό. Ἀναβλάστησε ἡ ἀλήθεια στὴ γῆ, ἀπὸ δὲ τὸν οὐρανὸ ἔσκυψε πρὸς τὰ κάτω καὶ ἐπισκέφθηκε τὴ γῆ ἡ δικαιοσύνη». «Διότι ὁ Κύριος», ὡς Πατέρας, «θὰ δείξει τὴν καλωσύνη του», τὸν Θεὸ Λόγο του, «καὶ ἡ γῆ μας θὰ δώσει τὸν καρπό της», τὴν κατοικία τοῦ Θεοῦ Λόγου, δηλαδὴ τὴν θεόκλητη Μαρία. «Μπροστὰ ἀπὸ τὸν Κύριο θὰ προπορεύεται ἡ δικαιοσύνη του» ποὺ θὰ φωνάζει: «Ἑτοιμάστε τὸ δρόμο γιὰ τὸν Κύριο» «καὶ θὰ κάνει τὰ ἴχνη τῆς πορείας τοῦ ὑπόδειγμα γιὰ τὸ δρόμο τῆς ζωῆς μας».
Ἐπειδὴ ἐκεῖνο τὸ σπουδαιότατο καὶ θεόπλαστο δῶρο, δηλαδὴ τὸ «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» πού μας δόθηκε, σκοτίσθηκε μὲ τὴν ἀπάτη τοῦ διαβόλου, δίκαια παραδοθήκαμε στὴ γῆ ἀπὸ τὴν ὁποία προήλθαμε. Στερηθήκαμε καὶ τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ἀθανασία, καὶ ἀντὶ τῆς ἁγιότητας κατρακυλήσαμε στὸ βόρβορο τῆς ἁμαρτίας, ὑποδουλωθήκαμε σ’ αὐτὴν καὶ πέσαμε ἀπὸ ἀνομία σὲ ἀνομία. Ὅλη ἡ οἰκουμένη καλύφθηκε ἀπὸ κάθε εἶδος παρανομίας, ὥστε νὰ λέει ὁ Δαβὶδ...

«Σήμερον τῷ Ναῷ προσάγεται ἡ Πανάμωμος Παρθένος»

(Ἀφιέρωμα στήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου)

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - καθηγητοῦ      

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἶναι μία σημαντική θεομητορική ἑορτή, τήν ὁποία ἑορτάζουν μέ σεβασμό καί λαμπρότητα οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί σέ ὅλο τόν κόσμο. Καθιερώθηκε γύρω στόν 6ο αἰώνα στήν Ἱερουσαλήμ μέ βάση τήν ἀρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων (634-638) κάνει λόγο στά γραπτά του γιά τήν ἑορτή αὐτή. Στήν Κωνσταντινούπολη καθιερώθηκε γύρω στά τέλη τοῦ Ζ΄ ἤ τίς ἀρχές τοῦ Η΄ αἰώνα. Κατ’ αὐτήν ἑορτάζεται τό γεγονός τῆς εἰσόδου τῆς Παναγίας μας στό Ναό τοῦ Σολομῶντος, ὅταν ἦταν τριῶν ἐτῶν.

Βεβαίως δέν ὑπάρχουν βιβλικές μαρτυρίες γιά τό γεγονός αὐτό. Πληροφορίες ἀντλοῦμε ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία διέσωσε...

Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου: Ἡ καλογερική τῆς Παναγίας (21 Νοεμβρίου †)

Αρχιμ. Πορφυρίου, Ηγουμένου Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βέροιας
Αὐτὴν τὴν γιορτὴ στὸ Ἅγιο Ὅρος οἱ πατέρες μου τὴν ὀνομάζουν «ἡ καλογερική της Παναγίας». Ὁ ΓερὸΓελάσιος πολὺ τὴν ἀγαποῦσε καὶ ἔλεγε ὅτι ὁ παπαΘανάσης, ὁ Γέροντάς του, ὁ ἅγιος ἡγούμενος τῆς Γρηγορίου τὴν τιμοῦσε πάρα πολύ. Καὶ μία φορά, μία τέτοια ἡμέρα, ὁ γεροΓελάσιος, εἶδε τὸν Γέροντά μου νὰ συλλειτουργεῖ μὲ τὸν Ἅγιο Ἰάκωβο, τὸν Ἀδελφόθεο. Αὐτὸν ποὺ διέσωσε καὶ τὴν σχετικὴ παράδοση. Ἡ Παναγία εἰσέρχεται στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Οἱ γονεῖς της, οἱ παποῦδες μας ὁ Ἅγιος Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἁγία Ἄννα, ἐκπληρώνουν τὸ τάμα τους. Καὶ πολλὰ κοριτσάκια τῆς Ἱερουσαλὴμ κρατοῦν λαμπάδες ἀναμμένες καὶ ἕνα κόκκινο πανὶ τὸ ἀνοίγουν, σὰν τὸ νυφοπάνι ποὺ ἔβαζαν παλαιότερα στοὺς γάμους στὶς πλάτες τοῦ ζευγαριοῦ, κατὰ τὴν ὥρα τῆς τελέσεως τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. Πόσοι συμβολισμοί;! Καὶ πόσους αἰῶνες περίμενε ὁ κόσμος αὐτὴν τὴν ὥρα; Νὰ εἰσέλθει ἡ ἀειπάρθενος σὲ τόπο ἠτοιμασμένο, ὅπου οἱ ἄνδρες ἀρχιερεῖς τρέμαν νὰ πλησιάσουν καὶ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Γίνωσκε, τέκνον, ὅτι οὔτε νηστεία, οὔτε ἀγρυπνία, οὔτε κόπω σωματικῶ, οὔτε τινὶ ἐτέρω τῶν δεξιῶν πράξεων χαίρει ὁ Θεὸς καὶ ἐμφανίζεται, εἰ μὴ ταπεινὴ τὲ καὶ μόνη ἀπεριέργω καὶ ἀγαθὴ ψυχὴ καὶ καρδία.
Ὁσίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου

20 Νοε 2020

Ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Γέροντα Γρηγόριο!

Τό Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, στίς 06:00 μμ στό κανάλι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Μεσημερίου στό youtube, θά μεταδοθεῖ ἐκπομπή - ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Γέροντα Γρηγόριο Παπασωτηρίου, πνευματικό πατέρα καί κτήτορα τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς. 
Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἀφιερώματος θά ἀκούσουμε τόν βίο, τούς λόγους καί τό ἔργο τοῦ Γέροντος Γρηγορίου καθώς καί τίς ἐμπειρίες τῶν πνευματικῶν τέκνων του, μέσα ἀπό ἠχογραφημένες συνομιλίες πού εἴχαμε μαζί τους. 
Ἡ μετάδοση θά γίνει τό Σάββατο 21 Νοέμβριου 2020 στίς 6:00 μ.μ. στόν...

Τηλεκπαίδευση: μήπως δὲν εἶναι ὅλα ρόδινα;

Γράφει  Δημήτριος Νατσιὸς - Δάσκαλος 
Μπορεῖ νὰ καυχᾶται ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν τηλεδιδασκαλία ὅμως «ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν», ὅπως ἀκουγόταν στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου τὰ ἀρχαία χρόνια. Δὲν εἶναι ὅλα ρόδινα. Τὸ διαδίκτυο καὶ ἡ ἔκθεσή του σ’ αὐτὸ ἐπὶ ὧρες, γιὰ μικροὺς μαθητές, εἶναι πολλὲς φορὲς καταστρεπτικό. Ἀκόμη καὶ ἂν ὁ σκοπὸς εἶναι ἱερός, τὰ μέσα δὲν ἁγιάζονται.
Πρῶτον: Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ διαδίκτυο μὲ τὴν τεράστια ἀποθήκευση πληροφοριῶν δημιουργεῖ...

Τοῦρκοι ἒδιωξαν καί ζημίωσαν Χανιώτη ψαρά - Ἡ περιπέτεια πού ἔζησε ἀνοικτά τῆς Ρόδου

Ἄρον ἄρον ἒδιωξαν πρίν ἀπό λίγες μέρες οἱ Τοῦρκοι τόν Νίκο Κρασάκη ἀπό τή θαλάσσια περιοχή νοτίως τῆς Ρόδου καί τοῦ Καστελορίζου. Καί δέν φτάνει μόνο αὐτό, ἀλλά τοῦ πῆραν καί τά παραγάδια! Ὁ Χανιώτης ψαράς πού βρισκόταν μέ τό 14 μέτρο σκάφος του ΔΗΜΗΤΡΑ καί ἄλλους συναδέλφους του στή θαλάσσια περιοχή γιά ψάρεμα ξιφία, λογάριαζε χωρίς τούς Τούρκους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ξεπεράσει κάθε ὅριο προκλητικότητας. 
Μάλιστα ὅλοι μαζί, ἀνάμεσά τους καί οἱ Καλύμνιοι ψαράδες πού μίλησαν πρίν ἀπό λίγο καιρό στό zarpanews.gr γιά τά ὅσα βίωσαν καί οἱ ἴδιοι μέ τούς Τούρκους (δεῖτε ἐδῶ) ἔμαθαν τί ἔγινε μέ τόν Κρητικό συνάδελφοί τους καί ἀναγκάστηκαν νά φύγουν ἀπό τήν θαλάσσια περιοχή πού οἱ Τοῦρκοι διεξάγουν παράνομη navtex καί...

Τό Ἰσλαμικό Κράτος βρίσκεται ἤδη ἐδῶ…

Ἡ Ελλάδα δέν εἶναι ἀκριβῶς εὐνομούμενο κράτος. Ἔχει γίνει ξέφραγο ἀμπέλι, παιδική χαρά τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας καί τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος - εἴτε αὐτό ἀφορᾶ τή διακίνηση ἀνθρώπων εἴτε ἄλλες δραστηριότητες. 
Ὅποιος θέλει μπαίνει, ἐπιδόματα παίρνει, στέγη δωρεάν βρίσκει, δίνει ὅσα ὀνόματα καί ἐθνικές προελεύσεις σκαρφιστεῖ καί ἀσχολεῖται μέ ὅσα ἔχει κατά νοῦ ἤ τοῦ ἔχει ὑποδείξει ὁ χειριστής του ἀπό τό Ἰσλαμικό Κράτος ἤ ἄλλη τρομοκρατική ὀργάνωση. 
Πρίν ἀπό περίπου μία ἑβδομάδα ὁ ὑπουργός Μετανάστευσης καί Ἀσύλου Νότης Μηταράκης σέ συνέντευξη Τύπου γιά τή μετανάστευση ἀποκάλυψε ὅτι ἕως τώρα ἔχουν ἀπορριφθεῖ περίπου 32.000 αἰτήσεις ἀσύλου, χωρίς ὡστόσο νά γνωρίζουμε τί ἔπραξαν στή συνέχεια ἐκεῖνοι πού τίς ὑπέβαλαν, ἀφοῦ, ὅπως εἶπε, ὑπάρχει «θέμα μέ τίς ἐπιστροφές». 
Ἄν ὑπήρχαν στοιχειώδης εὐθιξία καί πολιτική ὑπευθυνότητα στήν...

Σέ αὐτές τίς ἑορτές (Πάσχα, 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου) ὁ κ. Χρυσοχοίδης δέν ἀνέλαβε καμία εὐθύνη γιά νά ἑορταστοῦν μέ τήν τήρηση ὑγειονομικῶν πρωτοκόλλων...

Πολυτεχνεῖο 2020: Ἡ μέρα πού μᾶς δίδαξε πῶς νά σωθοῦμε ἤ πῶς νά χαθοῦμε! 
Το Ἐλευθέριου Ἀνδρώνη 
Τελικά τί ἀναδείχθηκε ἀπό τήν προχθεσινή ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου; Ποιό μήνυμα βγῆκε μέσα ἀπό τά γεγονότα πού σημάδεψαν τόν ἑορτασμό αὐτῆς τῆς μέρας; 
Γιά νά ἀπαντήσουμε εὔστοχα σέ αὐτό τό ἐρώτημα, θά πρέπει νά ἀναρωτηθοῦμε ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί κίνδυνοι πού ἐλλοχεύουν γιά τόν ἑλληνικό λαό, στήν περίοδο τῆς πανδημίας. Πέρα ἀπό τόν ὅποιο ὑγειονομικό κίνδυνο ἔχει φέρει ὁ κορονοϊός, ποιά εἶναι ἡ πιό σοβαρή ἀπειλή ποῦ φανέρωσε τό τρομακτικό της πρόσωπο, στίς 17 Νοεμβρίου τοῦ 2020; 
Ἦταν ἡ ἀνυπακοή τοῦ ΚΚΕ πρός τίς κυβερνητικές ἀπαγορεύσεις; 
Ἦταν οἱ πορεῖες; 
Ἦταν τά ἐπεισόδια; 
Ἦταν ἡ καθιστική διαμαρτυρία τοῦ κ. Βαρουφάκη; 
Ἦταν τό «ἀντιστασιακό» show τοῦ κ. Τσίπρα; 
Δέν ἦταν τίποτα απο αὐτά. Κάθε ἕνα ἀπό αὐτά βέβαια, χρήζει ξεχωριστῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἐκεῖνος πού θέλει νὰ κάνει κάτι καὶ δὲν μπορεῖ, εἶναι σὰν νὰ τὸ ἔκανε, ἀπέναντι στὸν καρδιογνώστη Θεό. Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ καλὰ καὶ γιὰ τὰ κακά. 
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητὴς

19 Νοε 2020

Ἐπὶ Πολυτεχνείῳ ἁθροίσεις

Γράφει ὁ Σπύρος Γκάνας
Σήμερον γέγονε ὃ πολὺν χρόνον πρότερον προσεδοκᾶτο, ἀλλ’ οὐκ ἠλπίσαμεν εἰς τοσοῦτον τόλμης ἀφικέσθαι οἱ τούτου μετασχόντες. ἁθροισθέντες γὰρ τῆς κομμουνιστικῆς καλουμένης φατρίας πρῲ ἐπὶ προσχήματι τῶν γεγονότων πρὸ πεντήκοντα ἐτῶν ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ ἤρξαντο πορευόμενοι ἐπὶ τῆς Βασιλίσσης Σοφίας λεωφόρου ἵνα κατίοιεν εἰς τὴν ἀμερικανίδα πρεσβείαν παρὰ τὰς κηρύξεις τὰς περὶ τῆς νόσου, οὐ μὴν ἐφίκοντο οὗ ἐβούλοντο, αἴσχιστά γε πράξαντες. τοξόται γὰρ ἀνταθροισθέντες εὐθὺς τούτους διεσκεδάννυον , οἱ δὲ φυγῇ ἐτράποντο. ὅμως τὸ δεύτερον αὖ ἕτεροι ἐπιφαινόμενοι ἐπὶ τῆς Πανεπιστημίου ὁδοῦ καὶ πρὸς βίαν ἐπιφερόμενοι ἐπὶ τῷ παραυτίκα ἀπήχθησαν· ὥστε παντάπασι...

Ἡ Ἀρμενία καί ἡ Ἑλλάδα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 
Ἡ πρόσφατη στρατιωτική ἥττα τῆς Ἀρμενίας ἀπό τό Ἀζερμπαϊτζᾶν στό Ναγκόρνο Καραμπάχ, συνέπεια τῆς ὁποίας εἶναι νά χάσει τό 70% τοῦ ἐδάφους του, πρέπει νά διδάξει τούς Ἕλληνες. Εἶναι ἕνα σῆμα κινδύνου, τό ὁποῖο πρέπει νά ληφθεῖ σοβαρότατα ὑπόψη καί νά ὑπάρξουν ἄμεσα μέτρα, ὥστε νά μήν ὑποστοῦν οἱ Ἕλληνες στήν Κύπρο καί στήν Ἑλλάδα ὅσα ὑφίστανται οἱ Ἀρμένιοι. 
Τό Ναγκόρνο Καραμπάχ εἶναι μία περιοχή ἐντός τῶν συνόρων τοῦ Ἀζερμπαϊτζᾶν, μέ 150.000 περίπου κατοίκους, ἀπό τούς ὁποίους τό 92% εἶναι Ἀρμένιοι. Μετά τή διάλυση τῆς ΕΣΣΔ οἱ χριστιανοί κάτοικοί του ἀνακήρυξαν ντέ φάκτο τήν ἀνεξαρτησία τους, γιά νά μήν τεθοῦν ὑπό τήν ἐξουσία τῆς ἰσλαμικῆς ἐξουσίας τῶν Ἀζέρων καί ὑποστοῦν νέα γενοκτονία. Τό Ἀζερμπαϊτζᾶν δέν δέχθηκε τό γεγονός και μεταξύ...

Μνήμη Γέροντος Γρηγορίου, πνευματικοῦ πατρός Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς

Τήν 19-11-19 ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ μετὰ ἀπὸ μακρόχρονη δοκιμασία τῆς ὑγείας του, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Γρηγόριος Παπασωτηρίου, πνευματικὸς καὶ κτήτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου στὴν Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς. 
Ὁ Γέροντας Γρηγόριος χειροτονήθηκε διάκονος καὶ πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Κασσανδρείας κυρό Συνέσιο Βισβίνη καὶ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἐργάστηκε ὡς ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας. Tό 1977 μὲ τὴν εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κασσανδρείας Συνεσίου καὶ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἵδρυσε τὸ γυναικεῖο Ἡσυχαστήριο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἡσύχαζε σὲ μικρὸ κελλάκι ποὺ βρισκόταν σὲ κοντινὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριο. 
Ὑπῆρξε πνευματικὸς μεγάλου ἀριθμοῦ πιστῶν καὶ διακρινόταν γιὰ τὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴν περιφρονήσεις τὴ συνείδησή σου πού πάντοτέ σοῦ δίνει τὶς πιὸ καλὲς συμβουλές. Γιατί οἱ ὑποδείξεις της πρὸς ἐσένα εἶναι θεῖες καὶ ἀγγελικές, καὶ σὲ ἐλευθερώνει ἀπὸ τοὺς κρυφοὺς μολυσμοὺς τῆς καρδιᾶς, καὶ σοῦ χαρίζει παρρησία πρὸς τὸν Θεὸ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου. 
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς

18 Νοε 2020

Γιά τήν Ἀριστερά δέν ὑπάρχουν πρόστιμα καί προσαγωγές. Τελικά, μόνο οἱ στρατιωτικές παρελάσεις, ἡ θεία μετάληψη καί ὁ ἐκκλησιασμός ἐνοχλοῦσαν τόν κ. Μητσοτάκη…

Ὑπεράνω τῶν νόμων ἡ ΑΚΡΑ Ἀριστερά
Τό ΚΚΕ ἒκανε συγκέντρωση καί πορεία γιά τό Πολυτεχνεῖο, καί ὅσα ἔλεγαν ὁ πρωθυπουργός καί ἄλλοι κυβερνητικοί παράγοντες περί μή πραγματοποίησης συγκεντρώσεων καί πορειῶν γιά τήν 17η Νοεμβρίου ἔπεσαν στό κενό. Ἀκόμα χειρότερο ἀπό τόν κυβερνητικό διασυρμό ἦταν τό γεγονός ὅτι ἔμεινε ἀναπάντητη ἀπό τίς Ἀρχές ἡ πρόκληση ἐναντίον τοῦ κράτους ἀλλά καί τῆς κοινωνίας, πού ζεῖ μέ φοβερούς περιορισμούς λόγω τοῦ κορονοϊοῦ. Στήν Ἑλλάδα ἰσχύουν δύο μέτρα καί δύο σταθμά, καί ἡ Ἀριστερά βρίσκεται ὑπεράνω τῶν νόμων. 
Τα χθεσινά γεγονότα δικαιώνουν ὅλους ὅσοι ὑποστήριζαν ἐπί σειρά ἐτῶν ὅτι ἡ Ἀριστερά ἔχει μέν κυβερνήσει ἐπί περίπου 20 χρόνια τίς τελευταῖες δεκαετίες -ἄν συνυπολογιστοῦν οἱ περίοδοι τῶν κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ μέ ἐκείνη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ-, ἀλλά ἐξουσιάζει τήν χώρα δίχως διακοπή ἀπό τήν ἀρχή τῆς Μεταπολίτευσης. 
Ἡ αὐθαιρεσία, ὁ τσαμπουκάς καί ἡ περιφρόνηση καί τοῦ νόμου, ἀλλά...

Ἡ ἁγία Λαβὶς στὴν Θεία Μετάληψη

Γράφει  Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Ἡ ἀπαξίωση τῶν ἱερῶν, ἡ ἀσέβεια πρὸς τὰ παρακατατεθέντα ὑπὸ τῶν ἁγίων καὶ εὐσεβῶς φυλασσόμενα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τὰ ὁποία ἄρχισαν ἤδη νὰ ἐπιβάλλονται ἐδῶ καὶ καιρὸ στὸν πιστὸ λαὸ ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ποιμένες καὶ λειτουργούς τοῦ Ὑψίστου, εἴτε ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ Καίσαρος εἴτε ἐξαιτίας τῆς οἰστρηλάτου ὁρμῆς τοῦ οἰκουμενιστικοῦ ρεύματος, τὸ ὁποῖο τοὺς κατέλαβε, ἀποτελοῦν προδοσία τῆς πίστεως. Τὸ παρακάτω κείμενο προσπαθεῖ νὰ κάνει γνωστὴ ἁγιογραφικῶς καὶ ἁγιοπατερικῶς, κυρίως τὴν σημασία τῆς...

Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: Θέλουμε ἀνθρώπους πύρινης προσευχῆς. Ταπείνωση, μετάνοια κι ὅλα θά τακτοποιηθοῦν

Θά σᾶς πῶ καί κάτι πού πιέζει τό μυαλό μου νά σᾶς τό πῶ. Τό 1990, ὅταν ἤμουν προϊστάμενος καί ἀντιπρόσωπος στήν Ἱερά κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, γέμισε τό Ἅγιο Ὅρος ἀπό λύκους. Κατά ἕναν παράδοξο τρόπο, παρά πολλοί λύκοι μπῆκαν στό Ἅγιο Ὅρος. 
Ὅσοι ἀπό σᾶς, ἄντρες, ἔρχονταν τότε στό Ἅγιον Ὅρος, θυμοῦνται ὅτι ἦταν ἐπικύνδυνα τά πράγματα. Οἱ λύκοι ἔφαγαν πολλά ἄλλα ζῶα, πολλά μουλάρια καί ζῶα πού χρησίμευαν στούς πατέρες. Καί κινδύνεψαν καί ἄνθρωποι καί μοναχοί. 
Τότε λοιπόν πήγαμε στόν πατέρα Παΐσιο, στόν ἅγιο Παΐσιο, κάποιοι πατέρες καί τοῦ εἴπαμε ὅτι ξέρεις γέροντα, ἔχει μεγάλο πρόβλημα μέ τούς λύκους, θά φᾶνε κανέναν ἄνθρωπο στό τέλος. Κι ἦταν ὄντως μεγάλο τό πρόβλημα. Θά δοῦμε νά κάνουμε καμιά ἐκστρατεία, νά φέρουμε κυνηγούς νά τούς κυνηγήσουν. Λέει, δέν ντρέπεστε; θά φέρετε κυνηγούς.. Θά κάνετε προσευχή, θά φύγουν οἱ λύκοι! Μά πῶς...

Ποῦ θὰ ἑορτάσεις Χριστιανὲ, ὑπάκουε καὶ ὑπεύθυνε πολίτη τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ;

Τὸ ἐρχόμενο Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία θὰ ἑορτάσει στοὺς κλειστοὺς ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, μὲ τὴν συγκατάθεση καὶ τὶς εὐλογίες φυσικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ναοὺς της, τὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία ἔχει εὐθυγραμμιστεῖ πλήρως μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς πολιτείας, στὰ πλαίσια τῆς ἀντιμετώπισης τῆς πρωτοφανοῦς αὐτῆς "πανδημίας", ὄχι μόνο τώρα, ἀλλὰ καὶ στὸ παρελθόν.
Αὐτὴ ἡ ἔνδειξη «καλῆς θελήσεως» εἶναι ἄλλωστε γνωστὴ στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς ἡ στάση καὶ ἡ θέση τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν ἀποδείχθηκε ὁλοφάνερα...

STAR: Συνεχίζει νά μεταδίδει τουρκική προπαγάνδα

«Εἶναι πολλά τά λεφτά Ἄρη»…* 
Γράφει ὁ Λεωνίδας Κουμάκης 
Μπορεῖ ἡ Τουρκική «Δημοκρατία» νά ἐλέγχεται σήμερα ἀπό φανατικούς τζιχαντιστές, παντουρκιστές καί κανονικούς φασίστες (Ρ. Τ. Ἐρντογᾶν, Μ. Τσαβούσογλου, Φ. Χακᾶν, Ν. Μπαχτσελή, Ν. Περιντσέκ, Ι. Καλίν κ.α.), μπορεῖ τό τουρκικό καθεστώς νά ἔχει ἐξαπολύσει ἐδῶ καί ἕνα ὁλόκληρο χρόνο ἕνα ἀδυσώπητο ὑβριδικό πόλεμο ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος –καί ὄχι μόνο, μπορεῖ ἡ εἰρήνη καί ἡ σταθερότητα σέ ὁλόκληρη τήν Ἀνατολική Μεσόγειο νά κρέμεται ἀπό μία κλωστή καί τίς διαθέσεις ἐνός ψυχοπαθούς**, μπορεῖ ἕνας πρώην φυλακισμένος πού παριστάνει τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἄμυνας τῶν φανατικῶν ἰσλαμιστῶν τῆς Τουρκίας νά δηλώνει μέ ἀπροκάλυπτη θρασύτητα «Εἴμαστε ἐνάντιοι στίς προσπάθειες γιά φυλάκιση τῆς Τουρκίας στά χωρικά της ὕδατα στό...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Προσοχή! Ὁ Διάβολος (γιὰ νὰ σὲ παγιδέψει) ἄλλαξε τὴν σειρὰ τῶν πραγμάτων καὶ ἔδωσε τὴν ντροπὴ στὴν μετάνοια καὶ τὴν παρρησία στὴν ἁμαρτία.
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

17 Νοε 2020

Γέροντας Γρηγόριος: «Φθάνουμε στό σημεῖο ὅταν θά ἔρθει μιά ἀρρώστια, νά τρέμουμε μπροστά στόν θάνατο. Ἐνῶ αὐτός πού πιστεύει πραγματικά τά παίζει ὅλα γιά ὅλα!»

Ἀπομαφνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας Γέροντος Γρηγορίου, πού ἐκφωνήθηκε 05-03-1994 στό Ἡσυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου, Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς, μέ θέμα «Περί Πίστεως». 
Γιά σκεφτεῖτε τούς Χριστιανούς τῶν πρώτων αἰώνων. Τί θέρμη εἶχαν! Τί φλόγα εἶχαν! Ἄνθρωποι σάν καί ἐμᾶς ἦταν καί αὐτοί, ἀλλά ἐμεῖς φτάσαμε σ΄ ἕνα τέτοιο σημεῖο, κρυώσαμε! Παγώσαμε ἀδελφοί μου, κρυώσαμε ὡς πρός τήν πίστη. Κρυώσαμε καί γι΄ αὐτό κινούμαστε ὅπως κινούμαστε. Τά γνωρίζουμε, τά ξέρουμε, ὑπάρχει ἡ θεωρητική πίστη, ἀλλά ἡ πρακτική δέν ὑπάρχει ἤ εἶναι ἀναιμική. 
Σήμερα ζοῦμε σέ μιά ἐποχή ἐκφυλισμένη. Δέν ὑπάρχει πραγματική πίστη, γιατί δέν ὑπάρχει θυσία, δέν ὑπάρχει σταυρική ζωή. Γιατί αὐτός ὁ ὁποῖος πιστεύει, θυσιάζεται, σταυρώνεται γιά τόν Χριστό. Τά παίζει ὅλα γιά ὅλα. Αὐτός πραγματικά εἶναι δοσμένος στόν Θεό. Γιά Σένα Θεέ μου, θά πεθάνω! Νά πεθάνω...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.