30 Νοε 2014

"Σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς" καὶ τοῦ Φαναρίου;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἐπειδὴ μᾶς τόνισαν τὶς προηγούμενες μέρες ὅτι ἡ συνάντηση Πάπα-Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη θὰ εἶναι ΠΑΣΧΑ καὶ ἠμεῖς τοὺς ἀφιερώνουμε τὴν Καταβασία τοῦ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (Τῷ Ἁγίω καὶ Μεγάλω Σαββάτο):
"Έκστηθι φρίττων οὐρανέ, καὶ σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς, ἰδοὺ γὰρ ἐν νεκροῖς λογίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ τάφω σμικρῶ ξενοδοχεῖται, ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τους αἰώνας". 
Καὶ πῶς νὰ μὴν εἶναι Πάσχα ὅταν πρόκειται ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα νὰ ζήσουμε ἀνατρεπτικὰ ἱστορικὰ γεγονότα; Αὐτὸ μας τονίζει καὶ ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης… Στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὸ Φανάρι καὶ στὴν πορεία τῶν χριστιανῶν πρὸς τὴν ἕνωση, ἀναφέρεται, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σὲ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα τῶν....

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: Ὁ Δέκατος καὶ Ἑνδέκατος Ἀποστολικὸς Κανόνας λέει: Ὄχι συμπροσευχὲς μὲ «ἀκοινώνητους»

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 
Κυριακὴ 30 Νοεμβρίου 2014
Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα 
Μητρ.  Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως 
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω δύο ἱερούς Κανόνες. Τόν δέκατο καί τόν ἑνδέκατο Ἀποστολικό Κανόνα. Ὁ δέκατος Κανών λέει ὅτι ἄν ἕνας χριστιανός προσευχηθεῖ, ἔστω καί σέ ἕνα σπίτι, μέ κάποιον «ἀκοινώνητο», αὐτός νά ἀφορίζεται. «Ἀκοινώνητο» λέγουμε ἐκεῖνον πού ἡ Ἐκκλησία, γιά παιδαγωγικό λόγο, ἀπέκοψε ἀπό τήν σύναξη τῶν πιστῶν γιά τήν Θεία Κοινωνία. Εἶναι «ἀκοινώνητος» αὐτός, γιατί δέν μπορεῖ νά λάβει τήν Θεία Κοινωνία. Ὁ «ἀκοινώνητος» λέγεται καί «ἀφορισμένος», χωρισμένος δηλαδή ἀπό τό σῶμα τῶν πιστῶν, πού μετέχουν στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Θεοῦ γιά τήν Θεία Κοινωνία. Μέ αὐτόν τόν «ἀκοινώνητο» δέν ἐπιτρέπεται κανείς χριστιανός νά προσευχηθεῖ μαζί του. Ἄν τό κάνει αὐτό, ὄχι μόνο σέ Ἱερό Ναό, ἀλλά καί σέ ἕνα ἰδιωτικό σπίτι, αὐτός πρέπει νά ἀφοριστεῖ, λέγει ὁ Κανόνας μας ἐδῶ.
2. Ἄς προσέχουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μήπως ἀπό καλή διάθεση γίνουμε παραβάτες τοῦ ἐδῶ Κανόνα μας. Γιατί μπορεῖ κάποιος νά πεῖ: Ἡ προσευχή εἶναι...

29 Νοε 2014

Ὁ διάδοχός τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου π. Ἰουστίνος μιλᾶ ἀπὸ τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ γιὰ τὴν συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Σαμαρείτιδα


Δεῖτε στὶς παρακάτω φωτογραφίες   τὸν Ἱερὸ Ναὸ ποῦ ἀποπεράτωσε ὁ π. Ἰουστίνος, τὸ Ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ἱερομάρτυρα Ἁγίου Φιλουμένου, τὸν  π. Ἰουστίνο ποὺ βρίκεται μετὰ τὸν Ἅγιο Φιλούμενο στὴ θέση του, τὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ καὶ τὴ στάμνα...

29 Νοεμβρίου: Ὁ Ἅγιος Νέος Ἱερομάρτυς Φιλούμενος ὁ Ἁγιοταφίτης κατακρεουργεῖται στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ ἀπὸ τοὺς Σιωνιστὲς

Ὁ ἅγιος Φιλούμενος, κατὰ κόσμον Σοφοκλῆς Ὀρουντιώτης, γεννήθηκε στὴν Λευκωσία τῆς Κύπρου στὶς 15 Ὀκτωβρίου 1913, ἡ καταγωγή του ὅμως ἦταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Ὀρούντα. Γονεῖς τοῦ Ἁγίου ἦταν οἱ εύσεβεῖς Γεώργιος καὶ Μαγδαληνή, οἱ ὁποίοι συνολικὰ ἀπέκτησαν 13 παιδιά. Ὁ ἅγιος Φιλούμενος ἦταν δίδυμος μὲ τὸν Ἀλέξανδρο καὶ μετέπειτα π. Ἐλπίδιο.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εὐσέβεια τῶν γονέων τους, καταλυτικὸ ὑπῆρξε γιὰ τὴν κατά Θεόν πρόοδο καὶ τῶν δύο (π. Φιλούμενο καὶ π. Ἐλπίδιο) τὸ παράδειγμα καὶ ἡ βιωτὴ τῆς γιαγιὰς τους Λωξαντροῦς (Ἀλεξάνδρας), ἡ ὁποία δημιουργησε τὶς βάσεις καὶ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ τῶν ἐγγονῶν της.
Τὰ δύο δίδυμα ἀδέλφια, ἀπὸ μικρὰ ἀπέκτησαν ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἁγία Του Ἐκκλησία. Ἔτσι ὁ πόθος γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀφιέρωση στὸν Θεό, ὁδήγησε τὰ βήματά τους στὴν Ἱερᾶ Μονή Σταυροβουνίου, ὅπου καὶ ἐντάχθηκαν ὡς δόκιμοι στὴν μοναστικὴ ἀδελφότητα σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν, ἔχοντας τὴν εὐλογία τόσο τοῦ Πνευματικοῦ ὅσο καὶ τῶν γονέων τους. Τὸ 1934, μετὰ ἀπὸ προτροπὴ τοῦ ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου π. Παλλαδίου, οἱ δύο νέοι καλόγεροι ἐγγράφονται στὸ Γυμνάσιο τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου, στὴν Ἁγία Πόλη Ἱερουσαλήμ.   Καὶ ἐκεῖ ὁ ἅγιος Φιλούμενος ξεχωρίζει γιὰ τὴν ἀρετή του.
Τὸ 1937 ὁ Πατριάρχης Τιμόθεος (Θέμελης) τοὺς κείρει μοναχούς, καὶ τὴν ἴδια χρονιά τους χειροτονεῖ διακόνους (5/9/37 ἡ πρώτη χειροτονία τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου καὶ 1/11/43 ἡ δεύτερη). Ἀργότερα ὁ π. Ἐλπίδιος θὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴν Σιωνίτιδα Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ὅμως ὁ π. Φιλούμενος θὰ υπηρετήσει γιὰ 45 συνεχῆ χρόνια, μέχρι τὸ μαρτυρικό του τέλος.
Ὁ Ἅγιος Φιλούμενος ὑπηρέτησε τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἀπὸ διάφορες θέσεις - διακονήματα: Ἀρχικὰ ὡς ἐργοδηγὸς, ἀργότερα ὡς...

Στεῖλε Θεέ μου ἕναν Ἅγιο Μάρκο Εὐγενικό


Αὐτή δέν εἶναι Φαναριώτικη πολιτική. Εἶναι ἄρνηση Πίστεως. Δέν λύνονται μέ τόν Διάβολο τά προβλήματα τοῦ Πατριαρχείου.
"Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε..." Ἅγιος Κοσμάς Αἰτωλός

Ὁ Πρωτόκλητος Ἀνδρέας καὶ ἡ Ὁμολογία τῆς Πίστεως

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Ἑορτῆς
Ἀποστόλου Ἀνδρέου (Ἰωάν. Α' 35-52)
Ἴσως δὲν ἔχει ἐκτιμηθεῖ ὅσο πρέπει ἡ εὐλογία ποὺ ἔχουμε ὡς Ἔθνος, τὸ νὰ δεχθοῦμε δηλ. τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους τος Ἁγίους Ἀποστόλους.
Θαυμάζει κανεὶς ὅταν μελετᾶ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, τὰ ἱερὰ συναξάρια καὶ  αὐτὴ τὴν ἱστορία. Θαυμάζει καὶ ἐκπλήσσεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τόσο ὁ ἐλεύθερος Ἑλλαδικὸς χῶρος, ὅσο καὶ αὐτὲς οἱ ἀλύτρωτες εἰσέτι πατρίδες, δέχθηκαν τὸν σπόρο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς θεμελίους της πίστεως, τοὺς Ἀποστόλους.
Ὅταν ὅμως ὁ λόγος στρέφεται στὸν Πρωτόκλητο Ἀπόστολο, τὸν Ἀνδρέα, τότε ἡ συγκίνησις ἀλλὰ καὶ τὸ αἴσθημα τῆς συνεπείας στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγματικὰ κορυφώνεται. Βλέποντας τὸ μαρτύριο τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου στὴν Πελοπόννησο, στὴν πόλη τῶν Πατρών, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀναθεωρεῖ πολλὰ μέσα του ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν αὐθεντική μας πίστη.

Ὅμως, μία σύντομη ἀναφορὰ στὴ ζωὴ τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου καθίσταται ἀναγκαία. Ἔζησε καὶ μεγάλωσε στὴ μικρὴ κωμόπολη Βηθσαϊδά, δίπλα στὴ λίμνη τῆς Γαλιλαίας, ὅπου μαζὶ μὲ τὸν αὐτάδελφό του Σίμωνα ἔμαθαν καὶ ἐξασκοῦσαν τὸ ἐπάγγελμα τοῦ...

28 Νοε 2014

Λεμεσοῦ π.Ἀθανάσιος - Περιστατικά μέ Ἅγιο ΠορφύριοὉ π.Ἀθανάσιος ἀφηγεῖται πλῆθος θαυμαστῶν περιστατικῶν μὲ τὸν Ἅγιο, ἀπὸ προσωπικὴ ἐμπειρία, ἀπὸ περιγραφὴ τῶν ἰδίων τῶν ἀνθρώπων ποὺ τοὺς συνέβη, ὅπως ἐπίσης καὶ γεγονότα μετὰ τὴν κοίμησή του.

Ἡ Ἄγκυρα "ἁλυσσοδένει" τὰ κατεχόμενα στὴν Κύπρο μὲ τὸ νερὸ καὶ τὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα!

Πλήρη ἐξάρτηση τῶν κατεχομένων , καὶ μάλιστα σὲ σημεῖο ποὺ νὰ διασφαλίζει τὴν ἐπιρροή της σὲ μελλοντικὴ λύση, ἐπιχειρεῖ ἡ Ἄγκυρα.
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων γιὰ τὸν ἀγωγὸ ποὺ θὰ μεταφέρει νερό, ἡ Τουρκία προχωρεῖ καὶ σὲ μόνιμη τροφοδότηση τοῦ ψευδοκράτους καὶ μὲ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα.
Τὸ θέμα ἀπασχολεῖ ἔντονα τὸ σημερινὸ τουρκοκυπριακὸ τύπο, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖον ἑτοιμάζεται ἤδη ἡ συμφωνία.
Ἡ μεταφορὰ ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀπὸ τὴν Τουρκία στὰ κατεχόμενα ἀναμένεται τὰ μέσα τοῦ 2015, καὶ αὐτό, ὅπως ἀναγράφεται, θὰ βάλει τέλος στὴν «κατάντια» τοῦ ψευδοκράτους νὰ ζητᾶ ρεῦμα ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία.
Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὶς ἐργασίες γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἀγωγοῦ μεταφορᾶς νεροῦ, αὐτὲς ἀναμένεται νὰ ὁλοκληρωθοῦν σὲ 60 ἡμέρες.
Γιὰ τοὺς σκοποὺς τῶν ἐργασιῶν, ἡ Ἄγκυρα ἔχει δεσμεύσει παράνομα θαλάσσια περιοχὴ ἀπὸ τὴ Μερσίνα μέχρι τὴν Κερύνεια, μέχρι καὶ τὶς 31 Ἰανουαρίου 2015.

Ἀνακοινωθὲν τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης γιὰ τὴν Ἡμερίδα μὲ θέμα τὴν Δημιουργία Σχολῆς Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. (φωτό)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 27-11-2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Στὴν Αἴθουσα Τελετῶν καὶ Ὁμιλιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐπραγματοποιήθηκε, χθὲς Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, μεγάλη συγκέντρωση, γιὰ τὸ ἐπίμαχο θέμα τῆς ἱδρύσεως «Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν» στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ. Ἡ πρωτοβουλία γιὰ τὴν Σύναξη αὐτὴ ξεκίνησε ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖοι ἀπηυθύνθησαν στὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀντιτάχθηκε ἔντονα σὲ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο, καὶ ἔτσι μὲ μιὰ ὑπεύθυνη, ἑνωτικὴ καὶ δυναμικὴ παρέμβαση διωργάνωσαν τὴν ἀντίσταση στὴ διείσδυση τοῦ Ἰσλὰμ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ὅλη τὴν Μακεδονία.
Ἡ μεγάλη ἔκπληξη τῆς Συνάξεως ὑπῆρξε τὸ μέγα πλῆθος τῶν συμμετασχόντων, ἀφοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κυρία αἴθουσα τῶν ὁμιλιῶν, ἐπληρώθησαν ἡ μεγάλη εἴσοδος τοῦ Ἐπισκοπείου, οἱ σκάλες καὶ μέχρι τοῦ πεζοδρομίου τῆς ὁδοῦ Βογατσικοῦ. Τὸ θέμα ἄνοιξε πρῶτος ὁ Παναγιώτατος κ. Ἄνθιμος, ἀναφερθεὶς στὴν οὐσία καὶ τὴν σοβαρότητα τοῦ προβλήματος, καὶ στὴν καλὴ...

Παραδοσιακοί καί ὄχι νεωτεριστές

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου
 πατρός Διονυσίου Τάτση
ΥΠΑΡΧΟΥΝ κληρικοί καί λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι μέ νέες ἰδέες, μέ ριζικές ἀναθεωρήσεις τῆς παράδοσης καί ἐκσυγχρονισμούς σέ πολλούς τομεῖς, θά προσελκύσουν τούς ἀνθρώπους στήν Ἐκκλησία καί θά τούς πείσουν νά ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς, ἀκολουθώντας τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου. Ξεχνοῦν ὅμως τούς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἔδρασαν θεοφιλῶς καί ἀντιμετώπισαν μεγαλύτερα καί δυσκολότερα προβλήματα, χωρίς νά εἶναι ἀντιπαραδοσιακοί καί ἐκσυγχρονιστές.
Οἱ νεωτεριστές ὑστεροῦν σέ δύο πράγματα. Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἔλλειψηἤθους. Ζητοῦν ἀπό τούς ἄλλους αὐτά πού οἱ ἴδιοι περιφρονοῦν στήν προσωπική τους ζωή. Μέ προκλητικό τρόπο διδάσκουν χωρίς νά διδάσκονται. Κατεβαίνουν πολύ χαμηλά, στό ἐπίπεδο τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, τούς δικαιολογοῦν χωρίς νά τούς ἀφυπνίζουν πνευματικά καί νά τούς ὁδηγοῦν στή μετάνοια.
Τό μόνο πού πετυχαίνουν εἶναι νά ἐντυπωσιάζουν τούς ἀνθρώπους καί νά...

Πορίσματα ἡμερίδας μὲ θέμα "15ος Κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ διακοπῆ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας"

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Σεραφείμ, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν, διοργάνωσε καὶ πραγματοποίησε τὴν Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 καὶ ὥρα 4 μ.μ. στὴν αἴθουσα τοῦ «Πειραϊκοῦ Συνδέσμου» Πειραιῶς, Θεολογικὴ Ἡμερίδα μὲθέμα: «15ος Κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας»,  στὴν ὁποία μετεῖχαν πλῆθος κληρικῶν καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας.
Τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμερίδος ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ. Στὴ συνέχεια τὸ θέμα ἀναπτύχθηκε διεξοδικὰ ἀπὸ τρεῖς ἐκλεκτοὺς ὁμιλητές: α) τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ ἀποτείχιση ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ζωῆς καὶ τῶν ἀγώνων τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου», β) τὸν ἀρχ. π. Βασίλειο Παπαδάκη, Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας Ρεθύμνου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας σύμφωνα μὲ τὴν...

Ὁ π. Ἀρσένιος από τήν Ἱ.Μ.Μολυβδοσκεπάστου μιλᾶ γιά τόν γεροΠαΐσιο


Προσεχῶς «Ῥωμαίικο»…

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Εἴπαμε ¨προσεχῶς¨ ἀνοίγουμε καὶ δεχόμαστε παραγγελίες…
Ἀλλὰ τί ἔπαθαν αὐτοὶ καὶ δὲν περιμένουν;
Μὰ τόσο ἀχόρταγοι εἶναι καὶ κλείνουν ἀπὸ τώρα ¨τραπέζι¨;
"Ὅτι ἡ τύχη μᾶς ἔχει τοὺς Ἕλληνες πάντοτε ὀλίγους. Ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ ὡς τώρα, ὅλα τὰ θεριὰ πολεμοῦν νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε. Τρῶνε ἀπό μας καὶ μένει καὶ μαγιά". Στρατηγὸς Μακρυγιάννης
Τί ἔπαθαν αὐτοὶ καὶ ἔρχονται νὰ φᾶνε ἀπὸ τὴν ¨ξινὴ μαγιὰ τῆς Ἑλλάδος¨;
Ὅλοι  θέλουν νὰ κλείσουν ραντεβοὺ μὲ τὸ πεπρωμένο τους σὲ αὐτὸ τὸ ἀνεμοδαρμένο γωνιακὸ ¨ρωμαίικο ἁλωνάκι¨ ποὺ μοίρα  θεϊκὴ τὸ ἔκανε φράκτη τῆς ἀνθρωπότητας ἀπέναντι στὴν βαρβαρότητα τῶν χρόνων.
Δὲν προλαβαίνουμε τὰ ραντεβού. Ἑτοιμαζόμαστε γιὰ ἐπισκέψεις ἐπὶ ἐπισκέψεων.
Ραντεβοὺ καὶ ἐπικείμενες ἐπισκέψεις τῆς Τρόικας, τοῦ ΔΝΤ γιὰ νὰ ¨ἀξιολογήσουν¨ τὸν χῶρο τοῦ καταστήματος, τὰ τραπέζια καὶ τὸ μενού.
Ραντεβοὺ τοῦ prime minisrer κ.κ. Νταβούντογλου ἀρχὲς Δεκεμβρίου ποὺ θέλει νὰ...

Ὁ Γέροντας Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης γιὰ τὴν συμπεριφορά μας στὸν πλησίον

 Γέρων Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης
"Ἐσὺ ποὺ εἶσαι στὸ Μοναστήρι, ὅταν πλησιάσεις τὸν ἀδελφό σου, ἐσὺ ποὺ εἶσαι σύζυγος, ὅταν πλησιάσεις τὸν ἢ τὴν σύζυγό σου, ἐσὺ ποὺ εἶσαι πατέρας, μητέρα, ὅταν πλησιάσεις τὸ παιδί σου... ὅ,τι θὰ τοῦ πεῖς, ὅ,τι σκέφτεσαι νὰ τοῦ πεῖς, πὲς τό, ἀφοῦ πρῶτα τοῦ πεῖς δύο κουβέντες ποὺ θὰ τοῦ δώσουν χαρά, παρηγοριά, μία ἀνάσα. Νὰ τὸν κάνεις νὰ πεῖ, ἀνακουφίσθηκα, χάρηκα! Νὰ κάνετε τοὺς ἄλλους νὰ σᾶς καμαρώνουν, νὰ σᾶς ἀγαποῦν , νὰ χοροπηδοῦν ἀπὸ τὴ χαρά τους, ὅταν σᾶς συναντοῦν. Διότι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στὴν ζωή τους, στὸ σπίτι τους, στὸ σῶμα τους καὶ στὴν ψυχὴ τους ἔχουν πόνο, ἀρρώστιες, δυσκολίες, βάσανα, καὶ ὁ καθένας κρύβει τὸν πόνο μέσα στὸ πουγγὶ του τὸ κρυφό, μέσα στὴν καρδιά του, στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ μὴν τὸ ξέρουν οἱ ἄλλοι. Ἔτσι ἐγὼ δὲν ξέρω τί πόνο ἔχεις ἐσὺ καὶ ἐσὺ δὲν ξέρεις τί πόνο ἔχω ἐγώ. Μπορεῖ νὰ γελῶ καὶ νὰ φωνάζω, νὰ παίζω, ἀλλὰ κατὰ βάθος πονῶ, καὶ γελῶ καὶ φωνάζω, γιὰ νὰ σκεπάσω τὴν λύπη μου. Γι' αὐτὸ δῶσε στὸν ἄλλον πρῶτα ἕνα χαμόγελο."

Ὁ ἀρσιβαρίστας πού φώναξε "λευτεριά στήν Κύπρο"


Συγκλονίζει τὸ μήνυμα τοῦ Ἕλληνα πρωταθλητῆ τῆς ἄρσης βαρῶν, Θοδωρῆ Ἰακωβίδη, κατὰ τὴν προσπάθειά του στὸ εὐρωπαϊκὸ πρωτάθλημα ἄρσης βαρῶν ποὺ διεξάγεται στὴν Κύπρο.
Ὁ Ἕλληνας ἀθλητὴς ἀφοῦ σήκωσε τὴν μπάρα μὲ τὰ 190 κιλά, ὕψωσε τὰ χέρια καὶ φώναξε «λευτεριὰ στὴν Κύπρο».

27 Νοε 2014

Ἅγιος Σοφιανὸς ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως καὶ Ἀργυροκάστρου (μνήμη 26 Νοεμβρίου)

Ὁ Ἅγιος Σοφιανός, ὑπῆρξε σημαντικὴ θρησκευτικὴ προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς του στὴν περιοχὴ τῆς Ἠπείρου καὶ θεωρεῖται ὁ πρόδρομος τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Γεννήθηκε πιθανότατα στὸ χωριὸ Πολυτσιάνη (περιοχὴ Πωγωνίου τῆς Βορείου Ἠπείρου). Ἔμεινε γνωστὸς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνέλαβε ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως (περιοχὴ Ἀργυροκάστρου, Δελβίνου, Χειμάρρας).
Τὸ 1672 μ.Χ. ἵδρυσε στὸ τοπικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου σχολεῖο. Τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησε, οἱ ἐξισλαμισμοὶ ἦταν ἰδιαίτερα σύνηθες φαινόμενο. Ὁ ἴδιος θέλοντας νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὴ τὴν κατάσταση περιόδευε ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ γιὰ νὰ πείσει τὸν κόσμο νὰ διατηρήσει τὶς παραδόσεις καὶ τὴν θρησκεία του. Τὸ 1711 μ.Χ., λίγους μῆνες πρὶν τὸν θάνατό του, παραιτεῖται ἀπὸ τὰ ἱερατικὰ καθήκοντα καὶ γίνεται μοναχὸς γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸ κηρυκτικὸ καὶ ἱεραποστολικό του ἔργο.
Λόγω τὸ χαρακτήρα του ἦταν ἰδιαίτερα σεβαστὸς ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους. Μαρτυρεῖται μάλιστα ἡ περίπτωση μίας νεαρῆς μουσουλμάνας, ποὺ ἀπελπισμένη προσέφυγε στὸν Ἅγιο, ἀδυνατώντας νὰ βρεῖ τὸ κεντημένο μὲ χρυσὰ φλουριὰ...

Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὸ Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο (1884-1980)

Ὁ "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" διοργανώνει πνευματική ἐκδήλωση μνήμης πρός τιμήν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, Ἡγουμένου τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου, μέ τή συμπλήρωση 130 ἐτῶν ἀπό τή γέννησή του (1884-2014).
Ἡ ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ στίς 30 Νοεμβρίου 2014 ἡμέρα Κυριακή καί ὥρα 5.30 μ.μ. στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πολεμικοῦ Μουσεῖου Ἀθηνών (εἴσοδος Ριζάρη 2).
                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ἄνοιγμα ἐκδήλωσης: Βυζαντινή Χορωδία ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Γεωργίου Κακουλίδη.
v  Χαιρετισμοί:
α) Ἡ Πρόεδρος τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κα Μαρία Γεωργούλα.
β) Ἐκκλησιαστικοί Ἐκπρόσωποι
γ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος.
δ) Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου, Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Πῆχος.
v  Εἰσηγητική ὁμιλία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, Πνευματικό τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
v  Ὁμιλητές:
1. Ὁ ἱδρυτής τῶν ἐκδόσεων "Ὀρθόδοξος Κυψέλη" κ. Στυλιανός...

Τώρα Σωθήκαμε !

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τί λέει τὸ ρεπορτὰζ
Κυριακὴ 23 Νοεμβρίου 2014, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὑποδέχτηκε στὸ Φανάρι τὸν Ἀντιπρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς κ. Joseph Biden. Αὐτὴ εἶναι ἡ δεύτερη φορά, ποὺ ὁ Ἀντιπρόεδρος ἐπισκέπτεται τὸ ἱερὸ Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, μετὰ τὴν 3η Δεκεμβρίου 2011.
Ὁ κ. Μπάιντεν ἔφτασε στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο λίγα λεπτὰ πρὶν τὶς 12. Στὴν εἴσοδο τοῦ Πατριαρχείου τὸν ὑποδέχθηκαν ὁ Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτου Στέφανος, ὁ ἀρχιγραμματέας τῆς Συνόδου ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος Σαμαρὰς καὶ κληρικοὶ τῆς πατριαρχικῆς αὐλῆς.
Προσερχόμενος στὸ Πατριαρχεῖο, ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος ἐξῆρε τὴν προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. «Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνδρας, ποὺ πράττει αὐτὰ τὰ ὁποία λέει» δήλωσε στοὺς δημοσιογράφους. defencenet.gr  23/11/2014.
Τί  δηλώνει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης φυσικὰ γιὰ νὰ τὸ πράξει σύμφωνα μὲ τὴν φήμη τοῦ ἀνδρὸς ποὺ τοῦ ΧΑΡΙΣΕ ὁ Ἀμερικανὸς Ἀντιπρόεδρος
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σὲ συνέντευξή του στὴν...

Βροντερὸ «ὄχι» στὴν λειτουργία κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ ΑΠΘ

φωτό: romfea.gr
«Δὲ θὰ τοὺς φέρουμε στὴν καρδιὰ τῆς Μακεδονίας μας», ἦταν τὸ μήνυμα τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἡμερίδας ἐναντίον τῆς ἵδρυσης τοῦ τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸ ΑΠΘ, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.
Τεράστιο ἦταν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου ποὺ κατέκλυσε τὴν αἴθουσα, ἀλλὰ καὶ ἱερέων καὶ μοναχῶν ποὺ ἐπίσης ἔδωσαν τὸ παρόν.
Παρόντες στὸ κάλεσμα τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ ἦταν ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.Σεραφείμ, ὁ Μητροπολίτης Θεουπόλεως Παντελεήμων ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὁ ὑπουργὸς Μακεδονίας-Θράκης Γιῶργος Ὀρφανός, ὁ πρώην ὑπουργὸς Στέλιος Παπαθεμελής, Ἀρχιμανδρίτες καὶ Γέροντες ἀπὸ Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης στὴν τοποθέτησή του ἀφοῦ διάβασε δύο πρόσφατα ἄρθρα του στὸ περιοδικὸ τῆς Μητρόπολης τόνισε πὼς ὅταν κατατεθεῖ τὸ νομοσχέδιο πρὸς ψήφιση καὶ ὑπερψηφιστεῖ θὰ κατατεθεῖ προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας.
Εἶπε χαρακτηριστικά: «Τὴ χειρότερη ἀπειλὴ σήμερα, δὲν πρέπει νὰ...

Γιὰ νὰ σωθεῖ μαγιὰ δασκάλων...

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
«Γεννήθηκα τὸ 1887 στὸν Πειραιά, οἱ γονεῖς μου κατάγονταν ἀπὸ τὴ Χίο. Ἡ μητέρα τοῦ ἀείμνηστου Πορφύρα καὶ ἡ δικιά μου ἦταν ἀδελφάδες, τὸ γένος Συριώτη. Τὶς ἐγκύκλιες σπουδὲς τὶς πέρασα στὸν Πειραιά. Κι ὅποιος ξέρεις τί σημασία ἔχει γιὰ τὸν νέο ἡ παρουσία στὴν κριτικὴ τούτη ἡλικία ἑνὸς προσώπου, σὰν τὸν λαμπρὸν ἐκεῖνο παιδαγωγό, ποὺ θύμιζε ἀρχαῖον Ἕλληνα, τὸν ἀείμνηστο Ἰάκωβο Δραγάτση, νιώθει γιατί οἱ μαθητὲς του φυλάγουν σ’ ὅλη τους τὴ ζωή, μέσα στὴν...

Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος γιὰ τὴν Νῆσο Στρογγύλη, τὰ Ἐθνικὰ θέματα καὶ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας


H νῆσος Στρογγύλη ἔχει βρεθεῖ ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ στὸ ἐπίκεντρo τς ἐπικαιρότητας, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη γιὰ τὴν ἀπαγόρευση μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ Βενιζέλου, νὰ ἁπλωθεῖ στὴν πλαγιὰ τοῦ νησιοῦ ἡ ἑλληνικὴ σημαία.
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΧΝΑΚΗ
Τὸ γεγονὸς ἦρθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μετὰ τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ νησὶ γιὰ νὰ τιμηθεῖ ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὸν ὁποῖο ἀφιερώθηκε...

Συγκέντρωση ὑπογραφῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐναντίον τῆς νέας ἐκκλησιολογίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Ὅσοι ἐκ τῶν κληρικῶν, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στήν κατάθεση ὀρθοδόξου ὁμολογίας μποροῦν νά τό δηλώσουν γράφοντας: «Συμφωνῶ μέ τό κείμενο ἐναντίον τς ”Νέας Ἐκκλησιολογίας τοῦ Πατριάρχου Βαρθο­λομαίου” καί προσυπογράφω». Νά  ἀποστείλουν δέ τήν δηλωση μέ τό ὄνομά τους καί τήν κληρική, μονα­στι­κή ἤ ἐπαγγελματική τους ἰδιότητα στή διεύθυνση: synaxisorthkm@gmail.com
Κείμενο:
Μέ θλίψη γίναμε ὅλοι μάρτυρες τῶν διαδραματισθέντων πρό ὀλίγων μηνῶν στήν Ἁγία Γῆ. Μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διατύπωσε στό πλαίσιο τῆς συναντήσεώς του μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο στά Ἱεροσόλυμα στίς 25 Μαΐου τρ.ἔ. μία καινοφανῆ καί ἐντελῶς ξένη πρός τήν Ὀρθοδοξία ἐκκλησιολογία· ὡς ἡ χειρότερη ἔκφανση καί τό ἀποκορύφωμα μιᾶς παρεκκλίνουσας ἐκκλησιολογικῆς πορείας πού ἔχει ἐκκινήσει ἤδη ἀπό πολλοῦ, ἡ νέα αὐτή ἐκκλησιολογία, ἀπορρίπτει τό ἀκατάλυτον καί ἄφθαρτον τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί Αὐτή, κατά τούς ἁγίους Πατέρες, εἶναι «ὁ Θεάνθρωπος Χριστός παρατεινόμενος εἰς ὅλους τούς αἰῶνας καί εἰς ὅλην τήν αἰωνιότητα. Διά τοῦτο ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει “σπίλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων”»[1] . Ἀντιθέτως, σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἐκκλησία, παρά τό θέλημα τοῦ...

26 Νοε 2014

Ἡ ἱστορία τοῦ Πόντου στὴν Στουτγκάρδη (βίντεο)

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ συμμετοχὴ Ἑλλήνων καὶ Ἑλληνίδων ἀπὸ ὅλη τὴ Γερμανία, πραγματοποιήθηκε τὸ σεμινάριο ἱστορίας ποὺ ὀργάνωσε ἡ Ποντιακὴ Ἑστία Στουτγκάρδης καὶ ἡ Ὁμοσπονδία Συλλόγων Ἑλλήνων Ποντίων στὴν Εὐρώπη στοὺς φιλόξενους χώρους τῆς Ποντιακῆς Ἑστίας. Εἰσηγητὴς τοῦ Σεμιναρίου ἦταν ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης, μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Ἀκαδημαϊκῶν γιὰ τὴ Μελέτη τῶν Γενοκτονιῶν ἡ ὁποία τὸ 2007 ἀναγνώρισε τὴ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ἀσσυρίων.
 Θ. Μαλκίδης ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορικὴ πορεία τῶν Ἑλλήνων στὸν Πόντο καὶ γενικότερα τῶν Ἑλλήνων ποὺ ζοῦσαν στὴν Θράκη, στὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ στὴν Καππαδοκία, τόνισε τὸ μεγάλο ζήτημα τῆς Γενοκτονίας καὶ τῆς ἐκδίωξης καὶ κατέληξε ἐπισημαίνοντας τὶς ἐνέργειες ποὺ θὰ πρέπει νὰ γίνουν διεθνῶς γιὰ τὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Γενοκτονία.
Τὸ σεμινάριο προλόγισαν ὁ πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Η. Μαυρίδης, ὁ γραμματέας Τ. Σιδηροπουλος καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Ποντιακῆς Ἑστίας Σ. Ἐξουζίδης, ἐνῶ τῆς εἰσήγησης τοῦ Θ. Μαλκίδης ἀκολούθησε μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, μὲ πολυποίκιλες ἐρωτήσεις καὶ παρεμβάσεις.
Ἡ ὁμιλία τοῦ Θ. Μαλκίδη βρίσκεται στὸν παρακάτω σύνδεσμο...

Ἀπὸ τὸ ¨ΒΥΘΙΣΑΤΕ τὸ ΧΟΡΑ¨ στὸ ¨ΒΥΘΙΣΑΤΕ τὴν ΧΩΡΑ¨; Ποιὰ Χώρα ὅμως;

ΦΩΤΟ: mixanitouxronou.gr φ. Ἀκρόπολις
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ὅταν μπαίναμε στὰ δεσμὰ τῶν μνημονίων ἐκείνη τὴν ἀποφράδα ἡμέρα ἀπὸ τὸ γραφικὸ καὶ τὸ ἀκριτικὸ Καστελόριζο, οἱ Τοῦρκοι ¨ἔτριβαν¨ τὰ χέρια τους γιατί ποτὲ πλέον στὸ ἄμεσο μέλλον δὲν θὰ ἄκουγαν ἀπὸ Ἑλληνικὰ πολιτικὰ χείλη παρόμοια φράση σὰν τὸ ¨Βυθίσατε τὸ ΧΟΡΑ¨.
Φυσικὰ ξεχνᾶμε τὸ mea culpa ποὺ μεσολάβησε καὶ ἔφερε ἀργότερα τὴν Τραγωδία τῶν Ἰμίων καὶ τὶς τσάρκες σήμερα τοῦ Barbaros.
Οἱ τοῦρκοι μὲ τὰ μνημόνια μᾶς αἰσθάνονται μία σιγουριὰ ὅτι ὅποιος πολιτικός  μας  τολμήσει νὰ ψελλίσει ¨Βυθίσατε τὸ ΧΟΡΑ ἢ τὸ Μπάρμπαρος¨ εἶναι σὰν νὰ λέει ¨βυθίσατε οἰκονομικὰ τὴν ΧΩΡΑ¨.
Ἔτσι σήμερα τὸ Barbaros πλέει ¨ἀβύθιστο καὶ ξεγνοιαστο¨ στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ καὶ αὔριο κανεὶς δὲν ξέρει ποὺ ἀλλοῦ.
Εἶναι τόσο καλὰ ¨στρωμένη ἡ δουλειὰ¨ ποὺ δὲν σταματάει μόνο στὸν ἐκφοβισμὸ ἀλλὰ φαίνεται νὰ  προσανατολίζεται  καὶ σὲ κινήσεις πιέσεων ἐκ μέρους τῶν ξένων μὲ σκοπὸ  νὰ πραγματώσουν  τὸ ¨ Βυθίσατε τὴν ΧΩΡΑ¨
¨ΟΜΩΣ ΠΙΣΩ ΕΧΕΙ Η ΑΧΛΑΔΑ ΤΗΝ ΟΥΡΑ¨… καὶ ὁ συνεταιρισμὸς Τούρκων καὶ Τοκογλύφων εἶναι  ἔκδηλα εὐάλωτος στὴν ἀπληστία καὶ στὸ τελικὸ γεωστρατηγικὸ σχέδιο ποὺ θὰ ἐφαρμοσθεῖ...

Ὅταν οἱ πρόγονοι τῶν Φραγγο-Λατίνων Τροϊκανῶν φώναζαν: Οἱ ἄπιστοι Ἕλληνες θέλουνε λίγο ψωμὶ καὶ πολὺ ξύλο!

«Poco pane e molte bastonate»
Παπικὸς Ιερομόναχος Fra Ρaoli Sarpi, 
συμβούλευε τὶς ἀρχὲς τοῦ Ἑνετικοῦ κράτους νὰ φέρονται τυραννικώς πρὸς τοὺς ὑπηκόους τοῦ ἀνατολικοῦ δόγματος (Ὀρθοδόξους).
Πρέπει νὰ φέρωνται πρὸς τοὺς ἄπιστους Ἕλληνες πάντοτε ὡς ἄγρια θηρία καὶ ὅτι χρειάζονται εἰς αὐτοὺς 
Ὅπως ἀναφέρει μάλιστα  ὁ ἱστορικὸς ΔΠασχάλης ὁ τότε Πάπας τῶν Λατίνων στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΗ΄αἰώνα συμβούλευε τοὺς Βενετοὺς διοικητᾶς τῆς Πελοποννήσου:
«…δὲν πρέπει νὰ λησμονῶμεν ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν ἔχουσι πίστιν… ὅθεν δέον νὰ μεταχειριζόμεθα αὐτοὺς ὡς ἄγρια θηρία, νὰ τοὺς ἀποσπῶμεν τοὺς ὀδόντας καὶ τοὺς ὄνυχας νὰ μὴν παύωμεν ταπεινοῦντες αὐτοὺς καὶ ἰδίως νὰ τοὺς ἐμποδίζωμεν ἀπὸ τὴν περὶ τῶν ὅπλων ἄσκησιν. Οὐδὲν δ’ ἄλλο νὰ παρέχωμεν εἰς αὐτοὺς ἢ ξύλον καὶ ἄρτον, ἄρτον καὶ...

Ἡ θεολογία ποὺ ἀποδεσμεύεται ἀπὸ τοὺς Πατέρες καὶ ἐκφράζεται μὲ βαρύγδουπους ὅρους, δῆθεν ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, εἶναι ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν θεολογία

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου πατρός Ἰεροθέου
Γιὰ νὰ εἴμαστε ὀρθόδοξοι καὶ νὰ ἔχουμε τὴν βεβαιότητα τῆς σωτηρίας μας δὲν μᾶς χρειάζεται καμμιὰ νεοπατερική, μεταπατερικὴ καὶ συναφειακὴ θεολογία. Μᾶς χρειάζονται δύο πράγματα: Τὸ πρῶτο, νὰ μείνουμε σταθεροί, ὅπως ἔχουμε καθῆκον, στὴν ὁρολογία τῶν Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, γιατί αὐτὴ ἡ ὁρολογία ἀποτελεῖ σημαντικὸ μέρος τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τὸ ἀληθινὸ καὶ αὐθεντικὸ consensus patrum, ἀλλὰ νὰ μείνουμε ἑδραῖοι καὶ στὴν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια ποὺ δόθηκε στοὺς Πατέρες. Καὶ τὸ δεύτερο, νὰ ἀναζητήσουμε «ζωντανοὺς ὀργανισμούς», οἱ ὁποῖοι ζοῦν μέσα στὸ «πνεῦμα» τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, δηλαδὴ βιώνουν τὶς ὀρθόδοξες προϋποθέσεις τῶν δογμάτων γιὰ νὰ μᾶς καθοδηγήσουν σωστὰ στὴν βίωση τοῦ δόγματος.
Δυστυχῶς, μερικοὶ ποὺ ὁμιλοῦν γιὰ νεοπατερική, μεταπατερικὴ καὶ συναφειακὴ θεολογία ἔχουν πρόβλημα καὶ μὲ τὶς δύο αὐτὲς προϋποθέσεις, δηλαδὴ καὶ μὲ τοὺς ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ μὲ τοὺς «ζωντανοὺς ὀργανισμοὺς» τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. 
Ἂν ἡ θεολογία δὲν ἐκφρασθῆ ἐμπειρικῶς, γίνεται στοχασμὸς καὶ κουράζει τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ἂν ἡ ἐμπειρία δὲν στηριχθῆ στὴν θεολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἶναι μία...

S.O.S. – Πνευματικές συνταγές - παρενέργειες


Τοῦ πατρός Ἀρσενίου Κατερέλου
Ὅταν κάποιος Γέροντας, ὄντως ἐνάρετος, φωτισμένος, ἴσως καί χαρισματοῦχος, πῆ σέ κάποιον πού τόν ἐρωτᾶ κάποια φρᾶσι, ἤ δώση κάποια συμβουλή, κλπ., δέν σημαίνει ὅτι πάντα αὐτή ἡ ἀπόκρισις θά ἰσχύη ἐπ᾽ ἀόριστον. Γενικά, οἱ πνευματικές συνταγές ἀπό μακρυά, χωρίς δηλαδή παρακολούθησι, κάποιες φορές, ὄχι μόνον δέν εἶναι ἐγγυημένες, ἀλλά ἠμπορεῖ νά εἶναι ἀπό ἐπισφαλεῖς ἕως καί ὀλέθριες. 
Ὁ Γέροντας Παΐσιος πολλές φορές ἐτόνιζε, ὅτι ἀπό μακρυά καλύτερα εἶναι νά ζητοῦμε προσευχή παρά πνευματικές συνταγές.
Ὅπως πάλι, ἄν κάποιος Γέροντας, ἔστω ἔμπειρος καί σοφός, δώση καλές συστάσεις γιά κάποιον ρασοφόρο ἤ λαϊκό, αὐτό δέν ἐξασφαλίζει οὔτε ἐγγυᾶται, ὅτι ὁ ἐπαινεθείς διά βίου θά πράττη καί θά φρονῆ πάντοτε σωστά. 
Ἐπίσης, κάποιες φορές εὐσεβεῖς ἄνθρωποι λέγουν, ὅτι ἄν δέν ἦταν σωστός ὁ τάδε πνευματικός, μοναχός, κλπ., ὁ τάδε μεγάλος Γέροντας, πού εἶναι κοινῆς ἀποδοχῆς, δέν θά μέ ἔστελλε, ἀλλά θά μέ ἐμπόδιζε νά ἐπήγαινα σ᾽ αὐτόν γιά νά τόν συμβουλεύωμαι. Αὐτό δέν εἶναι ἀπόλυτο καί ἔτσι κάποιες φορές, ἐπειδή δέν εἶναι γνωστά τά ἑκατέρωθεν κίνητρα, συγκυρίες, συνθῆκες, κλπ., ἠμπορεῖ νά συμβοῦν στό μέλλον κάποια λάθη καί νά βγοῦν κάποια ἐσφαλμένα συμπεράσματα τά ὁποῖα δέν ἀνταποκρίνονται στό κατ᾽ εὐδοκίαν φρόνημα τοῦ Γέροντος.
Ὑπάρχει ἐπίσης καί ἡ περίπτωσις ἕνας ὄντως ἐνάρετος καί καταξιωμένος Γέροντας μέ μεγάλη κατά γενική ὁμολογία προσφορά, κλπ., λόγῳ ἡλικίας, ἀσθενείας ἤ ἀτυχήματος, νά πάθη...

25 Νοε 2014

Ἁγία Αἰκατερίνα καὶ Ὑπατία

Τοῦ Ἀποστόλου Παπαδημητρίου
Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα ἀνήκει στὴν τελευταία γενιὰ τῶν πρώτων μαρτύρων τῆς χριστιανικῆς πίστης, καθὼς μαρτύρησε τὸ 304 μ.Χ. Τὸ 323 ὁ μέγας καὶ ἅγιος Κωνσταντῖνος ἐξέδωσε τὸ διάταγμα περὶ ἀνεξιθρησκείας καὶ οἱ διωγμοὶ τερματίστηκαν. Ὅμως οἱ τελευταῖοι διωγμοί, τοὺς ὁποίους εἶχε κηρύξει ὁ Διοκλητιανὸς τὸ 303 μ.Χ. καὶ συνέχισαν οἱ διάδοχοί του, ἤσαν οἱ ἀγριότεροι. Μάλιστα εἶχε θέσει ὁ ἐμπαθὴς αὐτοκράτορας σὲ κυκλοφορία νόμισμα στὸ ὁποῖο ἀνέγραφε «Christiani delendi sunt» (Οἱ χριστιανοὶ νὰ ἐξολοθρευτοῦν). Δὲν πρόφθασε νὰ δεῖ τὸ ὄνειρό του νὰ πραγματοπoιεῖται, καθὼς δύο ἔτη ἀργότερα παραιτήθηκε ἀπὸ τὸν θρόνο καὶ τὸ 308 μ.Χ. πέθανε.
 Αἰκατερίνα, κατὰ τὸν συναξαριστή της, ἦταν κόρη ἄρχοντα τῆς Ἀλεξάνδρειας τῆς Αἰγύπτου πλούσια καὶ πανέμορφη. Σὲ ἡλικία μόλις δεκαοκτὼ ἐτῶν εἶχε γίνει κάτοχος τς παιδείας ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς καὶ ἀρκετῶν γλωσσῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν ὑποψήφια νύμφη μὲ πλεῖστες ὅσες προτάσεις. Εἶχε μητέρα χριστιανή, ἀπὸ τὴν ὁποία διδάχθηκε τὴν πίστη, γιὰ εὐνόητους ὅμως λόγους ἡ πίστη τους δὲν ἦταν γνωστὴ εὐρύτερα. Ὅταν ἐντάθηκε ὁ διωγμὸς δὲν ἦταν πλέον δυνατὸν νὰ παραμείνουν στὴν ἀφάνεια. Ἡ Αἰκατερίνα ὁμολόγησε τὴν πίστη της...

Ὑπενθύμιση γιὰ τὴν αὐριανὴ ἡμερίδα σχετικὰ μὲ τὶς «Ἰσλαμικὲς Σπουδὲς» στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Α.Π.Θ.

Αὔριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 στὴν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ἡμερίδα μὲ θέμα: «Ἰσλαμικὲς σπουδὲς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Α.Π.Θ.».
Διοργανώνεται ἀπὸ φοιτητὲς τοῦ Α.Π.Θ. ποῦ ἀντιτίθενται στὶς Ἰσλαμικὲς Σπουδὲς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης π. Ἄνθιμος, θὰ ἀπευθύνει χαιρετισμό, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς π. Σεραφείμ.
Ἐκλεκτοὶ Ὁμιλητές, ὅπως ὁ Χρ. Οἰκονόμου, Βεν. Καρακωστάνογλου, Κων. Ζουράρις καὶ Γ. Παῦλος, θὰ πλαισιώσουν τὴν ἐκδήλωση ἀναπτύσσοντας ἀποκαλυπτικὰ θέματα.
Ἡ παρουσία ὅλως μας κρίνεται ἀπαραίτητη!

Ἀρχίζει τὸ μάτς! Τρόικας - Τουρκίας.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
¨Το παιχνίδι σίγουρα δὲν θὰ εἶναι φιλικὸ ΚΑΙ θὰ παιχτεῖ σὲ ¨ξένο γήπεδο¨, μᾶλλον δίχως διαιτητὴ καὶ κανόνες.¨
¨Προπωλούνται εἰσιτήρια καὶ τὰ προγνωστικὰ ὀργιάζουν¨
Ἄντε λοιπὸν νὰ προσεγγίσουμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν ἐπικαιρότητα τῶν γεγονότων κάποια σημεῖα ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει αὐτὸς ὁ ἀγώνας.
Μέχρι τὸν περασμένο Ὀκτώβριο ἡ συγκυβέρνηση ἦταν τόσο σίγουρη γιὰ τὸ success story ¨ποὺ κάναμε τὸν Σταυρὸ μας¨ ἂν τελικὰ θὰ ἀφήναμε πίσω τὴν κατάθλιψη τῶν μνημονίων καὶ θὰ ξανανοιγόμασταν πάλι στὰ πέλαγα τῶν διεθνῶν ἀγορῶν.
Προσκρούει στὴν κοινὴ λογικὴ ἂν αὐτὸ λεγόταν ἔτσι ἢ ἂν ἀπὸ πίσω του ὑπῆρχαν ἰσχυρὲς διεθνεῖς διαβεβαιώσεις ὅτι τελικὰ ὅλα θὰ πᾶνε καλὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Φυσικὰ αὐτὴ ἡ τοποθέτηση ἦταν ὅπλο στὴν φαρέτρα τῆς  συγκυβέρνησης νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν κ Τσίπρα ποὺ σήκωνε κεφάλι στὶς δημοσκοπήσεις ἀλλὰ καὶ νὰ προλειάνει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν Προεδρικὴ Ἐκλογή.
Καὶ ὅλα πήγαιναν ¨ὡραῖα καὶ καλά¨… ὄχι ὅμως τόσο καλὰ γιὰ τοὺς χειμαζόμενους Ἕλληνες!!
Ξαφνικὰ σκάει ¨μύτη¨ ὁ Τοῦρκος ¨γιὰ ἔρευνα στὸ πλιάτσικο¨…
Κανεὶς δὲν ἔδωσε τὴν δέουσα σημασία ὅταν βγῆκε τὸν Ὀκτώβριο...

Ἡ πάνσοφος Νύμφη τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνα

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια στὶς ἀρχὲς το 4ου αιωνα μ.Χ. Εἶχε βασιλικὴ καταγωγή. Ἦταν ἀπόγονος τῶν Πτολεμαίων, τῶν βασιλέων τῆς Αἰγύπτου. Ἀνῆκε σὲ πολὺ πλούσια κι ἔνδοξη οἰκογένεια. Οἱ γονεῖς της ἦταν εἰδωλολάτρες.
Ἀπὸ μικρὴ ἔδειξε μεγάλη κλίση στὰ γράμματα. Μέχρι τὰ δεκαοκτώ της χρόνια ἔμαθε τέλεια τὴν Ἑλληνικὴ καί Ρωμαϊκη παιδεία καὶ Ἐπιστήμη. Ἔμαθε τοὺς μεγάλους ποιητές, τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Βιργίλιο. Σπούδασε τὴν Ἰατρικὴ καὶ διάβασε τὸν Ἱπποκράτη καὶ τὸν Γαληνό, τοὺς ἰατρούς. Περισσότερο ὅμως ἀσχολήθηκε μὲ τὴν φιλοσοφία. Μελέτησε προπαντὸς τὰ βιβλία ὅλων τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων. Θαύμαζε τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ μπορούσε ν’ ἀνοίξει διάλογο μὲ ὁποιονδήποτε πάνω στὰ φιλοσοφικὰ θέματα.
Ἔμαθε ἐπίσης τὴν ρητορικὴ τέχνη καὶ πολλὲς γλῶσσες. Ἦταν τόσο μορφωμένη ὅσο καμιὰ ἄλλη στὴν ἡλικία της μέσα στὴν Ἀλεξάνδρεια.
ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ ΖΩΗ
Ἡ ἁγία Αἰκατερίνα διακρινόταν γιὰ τὴν ὀμορφιά της. Ὅλοι τὴν θαύμαζαν στὴν Ἀλεξάνδρεια. Εἶχε καὶ τὰ τέσσερα πράγματα ποῦ θαυμάζουν συνήθως οἱ ἄνθρωποι: πλούτη, ὀμορφιά, μόρφωση, δόξα.
Ἡ μητέρα της, ποῦ σκεπτόταν κοσμικά, καὶ οἱ συγγενεῖς της τὴν πίεζαν...

Ὅταν οἱ Ἐπίσκοποι δέν εἶναι λέοντες

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ἀρχιερεῖς (δηλαδή οἱ φιλόδοξοι ἀρχιμανδρίτες) συνήθως δέν ἐκδηλώνονται σχετικά μέ τήν πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων. Δέν διατυπώνουν δημοσίως τήν ἀντίθετη γνώμη τους πρός τήν τακτική τῶν κρατούντων, δέν ἐλέγχουν συγκεκριμένες πράξεις ἀναξίων κληρικῶν καί ἐπισκόπων καί προπαντός οἰκουμενιστικές ἐκδηλώσεις τῶν μεγαλοσχήμων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Καί συμβαίνει αὐτό, γιατί περιμένουν τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα πού θά ἀνέλθουν στό ὑψηλό βάθρο τῆς ἀρχιερωσύνης, χωρίς νά ἔχουν τή συναίσθηση τῶν μεγάλων εὐθυνῶν, πού θά ἀναλάβουν, ἀλλά καί χωρίς τόν πνευματικό ἐξοπλισμό πού ἀπαιτεῖ τό ἀξίωμα.
Ἀπό αὐτή τή ζύμη τῶν πρός ἀρχιερατείαν κληρικῶν δέν πρέπει νά περιμένουμε σπουδαῖα πράγματα. Θά διαιωνίζεται ἡ κακοδαιμονία στήν Ἐκκλησία καί θά ἐκλείψει κάθε ἐλπίδα βελτιώσεως. Ἐκτός καί ἄν ὁ Θεός βάλει τό χέρι του καί ἀνατρέψει τά ὅσα ἀπαράδεκτα συμβαίνουν στήν Ἐκκλησία.
Τήν ἴδια τακτική τηροῦν καί οἱ Μητροπολίτες, παρόλο πού ἡ μεγάλη τους ἐπιθυμία ἔχει ἐκπληρωθεῖ. Τό ὄνειρό τους νά γίνουν δεσποτάδες πραγματοποιήθηκε καί τό ἀπολαμβάνουν καθημερινά μέσα στίς πολυτελέστατες ἀρχιερατικές τους στολές, κάτω ἀπό...

Ἡ γιόγκα καὶ οἱ γκουρού

Ἡ γιόγκα στὴν ἐποχή μας, προβάλλεται περιέργως ὡς μόδα καὶ λύση προβλημάτων, χαρίζοντας δῆθεν ὑγεία, ὀμορφιὰ κ.ο.κ. Ὄντως, στὴν ἀρχὴ αἰσθάνεται κανεὶς εὐεξία ὅπως ὅταν ἀθλεῖται, κόψει κάπνισμα, πολυφαγία, πιοτό. Ὅμως, ὁ κύριος στόχος τῆς γιογκικῆς γυμναστικῆς καὶ τῶν γιογκικῶν στάσεων δὲν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ μυϊκοῦ συστήματος καὶ ἡ εὐλυγισία, ἀλλὰ ἡ ἀλλαγὴ τῆς βιοχημικῆς ἰσορροπίας τοῦ ὀργανισμοῦ μὲ ἀσάνες, δηλαδὴ περίεργες γιογκικὲς στάσεις, ἀφύσικες γιὰ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ἐμπνευσμένες ἀπὸ στάσεις ζώων: Σαλαμπασάνα= στάση ἀκρίδας, Μπουντζαυγκασάνα= στάση κόμπρας, Κουκοντασάνα= στάση κόκορα, Οὔχταν Πριστασάνα= στάση σαύρας κ.α. Γιὰ νὰ κατορθώσει κανεὶς νὰ «κάτσει» σωστὰ σ’ αὐτὲς τὶς γιογκικὲς στάσεις, ἐξασκεῖται πολὺ καιρὸ γιὰ νὰ στρίψουν οἱ κλειδώσεις τοῦ σώματος ἀφύσικα. Ἀρκετοὶ τραυματίζονται (ρήξη συνδέσμων, μηνίσκος, τραυματισμὸς τενόντων), χαλᾶν γόνατα, μέση κ.α.! Τὰ σωματικὰ προβλήματα ὡς συνέπεια τῆς γιόγκα βεβαιώνουν τὰ «ἱερὰ» μυστικιστικὰ Ἰνδουιστικὰ κείμενα ποὺ λένε ὅτι ὅποιος παραπονεθεῖ ἢ βαρυγκωμήσει γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ προκαλοῦνται εἶναι ἀνάξιος γιὰ τὴ γιόγκα...
Τό «οὐσιῶδες» εἶναι ὅτι ὁ καθήμενος σ’ αὐτὲς τὶς στάσεις, ἀσκεῖ πίεση σὲ ὄργανα...

Νὰ μὴ τὸ πιστέψετε… (ἡ ΤΡΟΙΚΑ), θὰ φύγει πίσω;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
¨Στερνή μου γνώση νὰ σὲ εἶχα πρώτη¨. Σοφὴ κουβέντα ἀπὸ παλαιοὺς.
«Θάρθη πρῶτα ἕνα ψευτορωμαίϊκο· νὰ μὴ τὸ πιστέψετε· θὰ φύγη πίσω». 
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» 
τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αὐγουστίνου Καντιώτου.
Τὰ φώναζε ἐδῶ καὶ τρεῖς αἰῶνες, ποῖος ὅμως τὸν ἄκουγε;
Ἐμεῖς ὄχι μόνο ὅμως τὸ πιστέψαμε, τὸ ¨ψευτορωμαίϊκο¨ καὶ πακέτα πήραμε καὶ συνεργασθήκαμε καὶ τώρα ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ λογαριασμοῦ.
Τὰ παρακάτω ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἄρθρο ¨Ἦλθε ἡ ὥρα τῆς ρήξης μὲ τοὺς δανειστές!¨ ἀπὸ τὸ  antinews  εἶναι ἐνδεικτικό το τί μᾶς ξημερώνει.
¨Η τρόικα, αὐτὴ ἡ συντομογραφία τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ ἐλέγχου ποὺ ἀσκεῖται ἐδῶ καὶ μία πενταετία στὴ χώρα, παίζει τὰ ρέστα της.¨
¨Το πρόγραμμα ὁλοκληρώνεται στὸ τέλος τοῦ χρόνου καὶ ξέρουν ὅτι εἶναι ἡ τελευταία τους εὐκαιρία νὰ πιέσουν ἀσφυκτικά, νὰ ἐκβιάσουν ἀποφάσεις, νὰ ἔχουν τὸν πρῶτο λόγο σὲ...

24 Νοε 2014

Ἡ πορεία τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ


ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ -Ἡ πορεία τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ
Τὸ ἐπεισόδιο παρακολουθεῖ τὴν πορεία τῶν μοναχῶν ἀσκητῶν. 
Ὁ Συμεὼν ὁ Στυλίτης, ζεῖ γιὰ χρόνια πάνω σὲ ἕνα στύλο, συνομιλεῖ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοῦ μεταφέρει τὶς προσευχὲς τῶν ἀνθρώπων. Τὸ σῶμα ἅγιο μετέχει στὸν ἀγώνα τους. «Δὲν εἴμαστε σωματοκτόνοι, εἴμαστε παθοκτόνοι». 
Γεμίζουν λοιπὸν οἱ ἔρημοι καὶ οἱ σπηλιὲς καὶ τὰ ἄνυδρα βουνὰ ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Ἀθλητὲς τοῦ...

Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου ἀρχιμ. κυρὸς Ἐφραὶμ (1940-21.11.1984)

 Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου
Στὸ λίγο διάστημα ποὺ νέος ἔμεινα στὴ μονὴ Φιλόθεου, ἄκουγε κάθε βράδυ τοὺς λογισμούς μου μὲ προσοχή, ὑπομονή, ἀγάπη, καλοσύνη κι εὐγένεια. Εἶχε μία γλυκύτητα στὴν καρδιά του καὶ μία χάρη στὸν λόγο του ποὺ σ’ αἰχμαλώτιζε. Ἐπρόκειτο πράγματι γιὰ σεβάσμιο κι ἐνάρετο Ἱερομόναχο. Γεννήθηκε στὸν Βόλο τὸ 1940 ὁ κατὰ κόσμον Ἀπόστολος Γεωργίου Κουτσιμπός.
Τὸ 1963 προσῆλθε στὴ συνοδεία τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ στὸ Λαυριώτικο Κελλὶ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου στὴν Προβάτα. Ἐκάρη μοναχὸς τὸ 1964. Κατόπιν ἀκολούθησε τὸν Γέροντά του στὴ μονὴ Φιλόθεου. Ἡ ὑπακοὴ του ἦταν πάντοτε ὁλόθερμη καὶ ἄμεμπτη. Παρὰ τὴν ὄχι καλή του ὑγεία, ζοῦσε μὲ μισὸ νεφρό, ἦταν πρόθυμος σὲ κάθε διακονία. Οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ δοκιμασίες τὸν καλλιέργησαν. Τὸ 1971 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ πρεσβύτερος. Τὸ 1980 προσῆλθε στὴ μονὴ Ξηροποτάμου. Στὶς 9.3.1981 κατεστάθη πρῶτος ἡγούμενος τῆς κοινοβιακῆς πλέον μονῆς.
Ἀγωνίσθηκε καὶ δημιούργησε ἕνα λαμπρὸ κοινόβιο. Κατὰ μαρτυρίες πολλῶν, «χωρὶς ἐνδοιασμοὺς θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μία γνήσια ὀσιακὴ καὶ πατερικὴ προσωπικότητα, ποὺ συνδύαζε πολλὰ φυσικὰ καὶ ψυχικὰ χαρίσματα μὲ ἕνα πλοῦτο ταπεινώσεως καὶ πνευματικῆς διακρίσεως, ποὺ ὁ ἀγώνας του καὶ ἡ πολύπλευρη μοναχικὴ πείρα του τοῦ ἐχάρισαν».
Μία συντροφιὰ νέων ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκε, γράφει περὶ αὐτοῦ:...

Τό Ἑλληνικό Μυστικό!


Ὁλόκληρο βίντεο χρειάστηκαν οἱ "Φράγκοι" γιά νά ἐξηγήσουν αὐτό πού ἔλεγε ὁ γερο-Παΐσιος πώς δέν ὑπάρχει σέ κανέναν ἄλλο λαό, τό Φιλότιμο!
*Ἐάν δέν ἐμφανίζονται οἱ ὑπότιτλοι, πατῆστε στό κάτω δεξιά μέρος τοῦ βίντεο, δίπλα ἀπό τό ροδάκι.

«Τοὺς μισεῖ ὁ κόσμος»

Τοῦ κ. Φώτη Κόντογλου
«Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου» (Ματθ. 10, 22). «Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν» (Ἰωάν. 15, 18).
Ἡ κίνηση ποὺ ἄρχισε νὰ γίνεται ἀνάμεσα στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ στὸ Βατικανό, μὲ τὴ συνάντηση τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα καὶ τοῦ Πάπα Παύλου, ἔστρεψε κατὰ κεῖ τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου. Ἡ ἐποχὴ μας εἶναι ὅλο θεαματικὲς σκηνοθεσίες, γιατί ὁ κόσμος σήμερα ἔχει μανία μὲ τὸ θέατρο, κι ὅλοι, εἴτε πολιτικοὶ εἶναι, εἴτε ἐπιστήμονες, εἴτε καλλιτέχνες, ἀκόμα καὶ κάποιοι παπάδες, παρουσιάζονται σὰν νὰ εἶναι ἠθοποιοί, καὶ τοὺς παίρνουνε φωτογραφίες καὶ κινηματογραφικὲς ταινίες, καὶ ποζάρουνε μέσα στὶς ἐφημερίδες, ποὺ τοὺς ἱστορίζουνε μὲ ὅλα τὰ καθέκαστα. Ἔτσι ἔγινε καὶ μὲ τοὺς δύο μεγάλους ἀρχηγοὺς τοῦ Χριστιανισμοῦ, ποὺ πήγανε μὲ πομπή, σὰν ἄρχοντες, ἐκεῖ ποὺ γεννήθηκε ὁ Χριστός, πάμφτωχος μέσα σὲ ἕνα παχνί, σ΄ ἕνα φτωχικὸ μαντρί. Ἡ συνάντηση αὐτὴ ἔγινε ὕστερα ἀπὸ πολλὲς τυμπανοκρουσίες, ἀληθινὰ μὲ σεμνότητα ποὺ θύμιζε τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ!
Κι΄ ὁ κόσμος χειροκρότησε τοὺς δύο ἀρχηγοὺς ποὺ διακηρύξανε, πὼς οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἑνωθοῦνε, καὶ πὼς αὐτοὶ δίνουνε τὸ σύνθημα, παραμερίζοντας κάθε...

23 Νοε 2014

Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ π. Αθανάσιος μιλᾶ στό sigmalive γιά τίς δύσκολες μέρες πού ἔρχονται


Ρωμηοί τοῦ Λιβάνου ἵδρυσαν ποδοσφαιρική ὁμάδα!Τὰ μέλη τῆς ὁμάδας, ἐπέλεξαν τὴν ὀνομασία Galaktikos, πρὸς τιμὴν τῆς πόλης τους ποὺ ξεχωρίζει μέσα στὴν μουσουλμανικὴ πλημμυρίδα.
Τὸ κόμμα τῆς «Καθ΄ Ἠμᾶς Ἀνατολῆς» τοῦ Λιβάνου, ποὺ ἐκπροσωπεῖ τοὺς Ρωμιοὺς (Ἑλληνορθοδόξους) τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, ἀπέκτησε καί… ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα.
Μέλη καὶ φίλοι τοῦ κόμματος ἀπὸ τὴν Συρία, ὅπου οἱ ἐκεῖ Ρωμιοὶ βρίσκονται στὴν δίνη τοῦ καταστροφικοῦ ἐμφυλίου καὶ τῆς μανίας τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους, προχώρησαν στὴν ἵδρυση τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδας Galaktikos, μὲ ἕδρα τὴν πόλη Mhardeh.
Ἡ πόλη βρίσκεται στὴν βόρεια Συρία καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων εἶναι Ρωμιοί. Ἀπὸ τὴν Mhardeh καταγόταν ὁ προηγούμενος Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος Δ’ (+2012)....

Ἕνα ταξίδι στήν Κωνσταντινούπολη

"καινά καί παλαιά" μέ τήν Σοφία Χατζῆ στόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας

Μεταδοτικὸ μικρόβιο τὸ παπικὸ πρωτεῖο...

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἡ συνάντηση στὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο ἔρχεται σὲ ἡμέρες, ποὺ ὁ μὲν ἡγεμόνας τοῦ Βατικανοῦ διακηρύσσει ὅτι ἡ μόνη καὶ «ὑγιὴς» Ἐκκλησία εἶναι μόνο ἡ ὑπὸ τὴν ἡγεσία του, ὁ δὲ Πατριάρχης ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποκτήσει παπικὸ πρωτεῖο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Ἡ πολὺ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας φιλοδοξία τοῦ Φαναρίου νὰ ἀποκτήσει τύπου Πάπα πρωτεῖο στὴν Ὀρθοδοξία διατυπώθηκε μὲ ἔντονο τρόπο κατὰ τὴ δέκατη τρίτη συνάντηση τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς. Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε στὸ Ἀμμᾶν τῆς Ἰορδανίας ἀπὸ τὶς 15 ἕως τὶς 23 παρελθόντος Σεπτεμβρίου 2014. Τὰ ὅσα καινοφανῆ ὑποστηρίχθηκαν ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ συμπροεδρεύοντα στὸν διάλογο Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη συντάραξαν τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Σημειώνεται ὅτι παρόντες ἤσαν ἐκπρόσωποι ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες πλὴν τῆς Βουλγαρίας, ποὺ ἀπέχει διαφωνώντας μὲ τὸν διάλογο. Παρόντες ἤσαν καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, μὲ μία ἔμμεση...

«Θὰ Ξεσηκωθεῖ κάθε Κράτος νὰ κάνει ὅ,τι τοῦ λέει ὁ Λογισμὸς»

φωτό :"Ρωμαίικου"
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Σίγουρα ὁ Ἁγιοπνευματοκίνητος Νοῦς τοῦ Γέροντος Παϊσίου  ¨διαβαζε¨ πρὶν τριάντα χρόνια τὶς πληροφορίες καὶ τὰ κείμενα ποὺ ἀναρτῶνται σήμερα στὸ διαδίκτυο. Γιατί πς μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ διαφορετικὰ στοὺς τεχνοκράτες καὶ ὀρθολογιστὲς τῶν ἡμερῶν μας ἡ ἀκρίβεια τῆς πραγματοποίησης τῶν τεχθέντων γεγονότων;
Θὰ Γίνει Τρελλοκομεῖο
¨Τὴν ἀποχώρησή της ἀπὸ τὴν Συνθήκη Περιορισμοῦ τῶν Συμβατικῶν Ὅπλων στὴν Εὐρώπη (CFE Treaty) ποὺ εἶχε ὑπογραφεῖ στὴν 19 Νοεμβρίου τοῦ 1990 μετὰ ἀπὸ διαπραγματεύσεις 18 ἐτῶν μεταξύ το ΝΑΤΟ καὶ τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας καὶ εἶχε συνδέσει τὴν ἔναρξή της μὲ τὸ τέλος τοῦ "ψυχροῦ πολέμου (ἀμέσως μετὰ διαλύθηκε τὸ Σύμφωνο τς Βαρσοβίας), ἀνακοίνωσε  σήμερα ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Σεργκέι Λαβρόφ.
Ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς δήλωσε  ὄτι "Ἡ Συνθήκη εἶναι νεκρὴ γιὰ ἐμᾶς καὶ δὲν θὰ ξαναγυρίσουμε ποτὲ σὲ αὐτή", σηματοδοτώντας κατ' αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν μεγαλύτερη κούρσα συμβατικῶν ἐξοπλισμῶν τὴν τελευταία 25ετία καὶ ἀλλάζοντας πολλὰ ἀπὸ τὰ δεδομένα ἀκόμα καὶ στὸ ἑλληνοτουρκικὸ στρατιωτικὸ ἰσοζύγιο: Ἡ Τουρκία δεσμευόταν ἀπὸ τὴν CFE σὲ συγκεκριμένες ὀροφὲς ὁπλικῶν συστημάτων καὶ ἀνάπτυξής τους στὴν δυτικὴ Τουρκία, κάτι ποὺ πλέον δὲν ἰσχύει!
" CFE δὲν λειτουργεῖ πλέον γιὰ ἐμᾶς. Μετὰ τὴν διάλυση τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας καὶ ἡ παλιὰ συμφωνία συμβατικῶν δυνάμεων ἐπαναπροσδιορίστηκε μὲ τὴν...

22 Νοε 2014

Ὁλόκληρη ἡ ἐκδήλωση γιά τό Τάμα τοῦ Ἔθνους πού ἔγινε στό Πολεμικό Μουσεῖο


Μητροπολίτης Γόρτυνος: Νὰ μένουμε μέχρι τέλους καὶ νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Ο ΕΝΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, στήν σειρά τῶν ὁμιλιῶν πού κάνω, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν ἔνατο ἀποστολικό κανόνα. Τό μήνυμα τοῦ κανόνα αὐτοῦ εἶναι ὅτι οἱ χριστιανοί πρέπει νά κοινωνοῦν συχνά τά Ἄχραντα Μυστήρια. Νά κοινωνοῦν πολύ συχνά! Ὁ χριστιανός πρέπει νά εἶναι τόσο πολύ προσεκτικός στήν ζωή του, ὥστε νά μπορεῖ νά κοινωνεῖ σέ κάθε θεία Λειτουργία πού θά εὑρεθεῖ. Οἱ χριστιανοί μας πρέπει νά ἐννοήσουν ὅτι ἡ θεία Λειτουργία δέν εἶναι μία ἁπλῆ προσευχή, πού μπορεῖ νά τήν κάνουν καί στό σπίτι τους, ἀλλά εἶναι Τραπέζι! Πραγματικά! Χωρίς Ἁγία Τράπεζα δέν γίνεται θεία Λειτουργία. Καί τό τραπέζι σημαίνει τροφή. Ποιά εἶναι ἡ τροφή στήν θεία Λειτουργία; Εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Φωνάζουν οἱ ἅγιοι Πατέρες στά κηρύγματά τους καί φωνάζουν οἱ ἅγιοι Κανόνες γιά συχνή Θεία Κοινωνία. Ἀλλά καί ὅποιος...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.