27 Νοε 2014

Τώρα Σωθήκαμε !

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τί λέει τὸ ρεπορτὰζ
Κυριακὴ 23 Νοεμβρίου 2014, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὑποδέχτηκε στὸ Φανάρι τὸν Ἀντιπρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς κ. Joseph Biden. Αὐτὴ εἶναι ἡ δεύτερη φορά, ποὺ ὁ Ἀντιπρόεδρος ἐπισκέπτεται τὸ ἱερὸ Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, μετὰ τὴν 3η Δεκεμβρίου 2011.
Ὁ κ. Μπάιντεν ἔφτασε στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο λίγα λεπτὰ πρὶν τὶς 12. Στὴν εἴσοδο τοῦ Πατριαρχείου τὸν ὑποδέχθηκαν ὁ Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτου Στέφανος, ὁ ἀρχιγραμματέας τῆς Συνόδου ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος Σαμαρὰς καὶ κληρικοὶ τῆς πατριαρχικῆς αὐλῆς.
Προσερχόμενος στὸ Πατριαρχεῖο, ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος ἐξῆρε τὴν προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. «Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνδρας, ποὺ πράττει αὐτὰ τὰ ὁποία λέει» δήλωσε στοὺς δημοσιογράφους. defencenet.gr  23/11/2014.
Τί  δηλώνει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης φυσικὰ γιὰ νὰ τὸ πράξει σύμφωνα μὲ τὴν φήμη τοῦ ἀνδρὸς ποὺ τοῦ ΧΑΡΙΣΕ ὁ Ἀμερικανὸς Ἀντιπρόεδρος
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σὲ συνέντευξή του στὴν...
αὐστριακὴ ἐφημερίδα «Κουρὶρ» δηλώνει ὅταν ἐρωτᾶται γιὰ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054 (ποῦ διαίρεσε τὸν Χριστιανισμὸ σὲ Καθολικισμὸ καὶ Ὀρθοδοξία), πῶς ἡ ἀποκατάσταση τῆς διάσπασής της καὶ ἡ ἐπανένωση τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ μεγάλο καθῆκον τῆς ἐποχῆς μας.
¨Σέ σχέση μὲ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054, ὁ κ. Βαρθολομαῖος σημειώνει πῶς ἡ ἀποκατάσταση τῆς διάσπασής της καὶ ἡ ἐπανένωση τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ μεγάλο καθῆκον τῆς ἐποχῆς μας, καὶ παραπέμπει στὰ πρῶτα βήματα πού ξεκίνησαν σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση πρὶν ἀπὸ 50 χρόνια ὁ Πάπας Παῦλος ὁ Ἕκτος καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ἐνῶ, ὅπως παρατηρεῖ, ὁ ἐπίσημος Θεολογικὸς Διάλογος ἀνάμεσα στὶς Ἐκκλησίες βοήθησε νὰ ἐξαλειφθοῦν παρεξηγήσεις καὶ διαφορὲς ἀπόψεων!¨
¨ΕΥΓΕ στὸν ἄνδρα ποὺ πράττει ὅτι λέει¨
Εἶναι ὅμως ὅλα σωστὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λέει καὶ πού πρόκειται νὰ πράξει;

Ὁ Σεβασμιώτατος Σεραφεὶμ ἀπαντὰ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20 Νοεμβρίου 2014
"Μὲ τὶς παρὰ πάνω δηλώσεις τοῦ ὁ Παν. κ. Βαρθολομαῖος, χωρὶς τὸν παραμικρὸ δισταγμό, φαίνεται νὰ βαδίζει ἀκάθεκτος πρὸς τὴν ἕνωση τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας μας μὲ τὴν παρασυναγωγὴ τοῦ Παπισμοῦ, διαγράφοντας μὲ μία μονοκονδυλιὰ Ὀρθοδόξους Συνόδους καὶ ἁγίους Πατέρες αἰώνων. 
Τὸ ἐρώτημα εἶναι ποιὸ μοντέλο θὰ ἀκολουθήσει ἐφ’ ὅσον ὁ ἀμετανόητος Παπισμὸς μένει ἀμετακίνητος πεισματικὰ στὶς κακοδοξίες του; Τὸ μόνο μοντέλο ποὺ ὑφίσταται ἱστορικά, εἶναι ἡ ἑνωτικὴ συμφωνία τῆς Ψευδοσύνοδου Φεράρας – Φλωρεντίας (1438-1439), τὴν ὁποία ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς περιβάλλει μὲ τὸ κύρος «Οἰκουμενικῆς Συνόδου» καὶ τὴν ὁποία, ὡς γνωστόν, ἀπέρριψαν καὶ καταδίκασαν μία πλειάδα Ὀρθοδόξων Συνόδων καὶ ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας."

¨Φαίνεται ὅτι ὁ Προκαθήμενος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς εὐσεβοῦς πηγῆς τοῦ Γένους, καθὼς συνειδητοποιεῖ καὶ ὁ ἴδιος, ὅτι οἱ Διάλογοι μὲ τὸν Παπισμὸ «δὲν πᾶνε ἄλλο», ἀλλὰ ἔχουν βαλτώσει γιὰ τὰ καλά, δὲν βλέπει ἄλλη διέξοδο γιὰ τὴν ἕνωση παρὰ μόνο τὴ λύση τῆς Φεράρας- Φλωρεντίας. Λογαριάζει ὅμως χωρὶς τὸν «ξενοδόχο», ἢ μᾶλλον τοὺς «ξενοδόχους». Καὶ ὁ ἕνας «ξενοδόχος», ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὅπως τότε ἀγωνίστηκε, ἔτσι καὶ σήμερα θὰ ἀγωνιστεῖ καὶ δὲν πρόκειται νὰ δεχθεῖ, ἀλλὰ θὰ κηρύξει ἄκυρη μία νέα Ψευδοσύνοδο τύπου Φεράρας – Φλωρεντίας. Ὁ δὲ ἄλλος «ξενοδόχος», ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, μὲ τὴν μόλις πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες ἀπόρριψη τοῦ κειμένου τῆς Ραβέννας, ἔστειλε σαφὲς μήνυμα στὸ Φανάρι, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ δεχθεῖ καμιᾶς μορφῆς πρωτεῖο, εἴτε αὐτὸ εἶναι Φαναριώτικο, εἴτε Παπικό.¨
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν
orthodoxia-ellhnismos.gr

Σεβασμιώτατε ἐπιτρέψτε μας μία προσθήκη.
Ὑπάρχει καὶ τρίτος ξενοδόχος ποὺ πρέπει νὰ λογαριάσουνε καὶ μόλις ἔκανε τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Φανάρι.
Ὁ τρίτος ξενοδόχος εἶναι ἡ ΗΠΑ. Μάλιστα ζητάει καὶ αὐτὴ τὸ ¨ΠΡΩΤΕΙΟ¨ της, Πρωτεῖο ¨γεωπολιτικὸ¨ σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὸ γεωπολιτικὸ πρωτεῖο τῆς Ρωσίας.
Ἔτσι λοιπὸν οἱ πνευματικὲς καὶ οἱ πολιτικὲς κεφαλὲς ποὺ σχεδιάζουν ¨πρωτεία¨ πρέπει νὰ λογαριάσουν…
¨παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. ¨
¨ο κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς. 5 τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργὴ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῶ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς. ¨
¨ Κύριος εἶπε πρὸς μέ· υἱός μου εἰ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκα σέ. 8 αἴτησαι πὰρ  ἐμοῦ, καὶ δώσω σοὶ ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γής. 9 ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ράβδω σιδηρᾶ, ὡς σκεύη κεραμέως συντρίψεις αὐτοὺ¨ apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.

ΤΕΛΙΚΑ ὅλα τὰ ¨πρωτεία¨ μοιάζουν μὲ πήλινα κανάτια ποὺ θὰ κομματιαστοῦν στοὺς πολεμικοὺς ἀγέρηδες ποὺ ξεκίνησαν νὰ φυσᾶνε πάνω στὴν γῆ.
Πῶς θὰ σωθοῦμε;
Ἂς βάλουμε ἐδῶ καὶ τώρα ¨Πρωτεῖο¨ στὴν ζωή μας τὴν μυριόπνοο ΕΥΧΗ.
¨ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ¨… καὶ τὸν κόσμο ΣΟΥ ἅπαντα.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.