28 Νοε 2014

Προσεχῶς «Ῥωμαίικο»…

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Εἴπαμε ¨προσεχῶς¨ ἀνοίγουμε καὶ δεχόμαστε παραγγελίες…
Ἀλλὰ τί ἔπαθαν αὐτοὶ καὶ δὲν περιμένουν;
Μὰ τόσο ἀχόρταγοι εἶναι καὶ κλείνουν ἀπὸ τώρα ¨τραπέζι¨;
"Ὅτι ἡ τύχη μᾶς ἔχει τοὺς Ἕλληνες πάντοτε ὀλίγους. Ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ ὡς τώρα, ὅλα τὰ θεριὰ πολεμοῦν νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε. Τρῶνε ἀπό μας καὶ μένει καὶ μαγιά". Στρατηγὸς Μακρυγιάννης
Τί ἔπαθαν αὐτοὶ καὶ ἔρχονται νὰ φᾶνε ἀπὸ τὴν ¨ξινὴ μαγιὰ τῆς Ἑλλάδος¨;
Ὅλοι  θέλουν νὰ κλείσουν ραντεβοὺ μὲ τὸ πεπρωμένο τους σὲ αὐτὸ τὸ ἀνεμοδαρμένο γωνιακὸ ¨ρωμαίικο ἁλωνάκι¨ ποὺ μοίρα  θεϊκὴ τὸ ἔκανε φράκτη τῆς ἀνθρωπότητας ἀπέναντι στὴν βαρβαρότητα τῶν χρόνων.
Δὲν προλαβαίνουμε τὰ ραντεβού. Ἑτοιμαζόμαστε γιὰ ἐπισκέψεις ἐπὶ ἐπισκέψεων.
Ραντεβοὺ καὶ ἐπικείμενες ἐπισκέψεις τῆς Τρόικας, τοῦ ΔΝΤ γιὰ νὰ ¨ἀξιολογήσουν¨ τὸν χῶρο τοῦ καταστήματος, τὰ τραπέζια καὶ τὸ μενού.
Ραντεβοὺ τοῦ prime minisrer κ.κ. Νταβούντογλου ἀρχὲς Δεκεμβρίου ποὺ θέλει νὰ...
κλείσει πρῶτο τραπέζι στὴν ¨ἐνεργειακὴ  πίστα¨ τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Κύπρου.
Κοσμοιστορικὸ ραντεβοὺ τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀνήμερα τοῦ Πρωτόκλητου.
Τί εἶναι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διαχρονικὰ πέρα ἀπὸ πρόσωπα, πράξεις καὶ ἐνέργειες;
Εἶναι ἡ καλύτερη γωνία τῆς Χιλιόχρονης Ῥωμηοσύνης.
Ἄραγε τὸ ξέχασαν οἱ ἰθύνοντες γιατί οἱ γενιὲς τῆς Προσφυγιᾶς καὶ  τοῦ ὅλου Ἑλληνισμοῦ δὲν τὸ ξέχασαν;
Γι΄ αὐτὸ καὶ ὁ Πάπας ἐκεῖ δὲν ζητάει τραπέζι ὅπως οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ  τὸ πιὸ ἐπίσημο Φουαγιέ.
Ἂν καὶ δὲν ἄνοιξε ἀκόμα τὸ ¨ΡΩΜΑΙΙΚΟ τοὺς ὑποδέχεται ¨ἀβραμιαία¨ καὶ τοὺς τρατάρει ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὀλίγον ποὺ ἀπέμεινε δηλ. ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ξινὴ Μαγιὰ τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη.
Ἂς πάρουν μία γεύση γιὰ νὰ δοῦνε ἂν μποροῦν νὰ τὴν ἀντέξουν μέσα στὸ κύριο μενοὺ ποὺ θὰ προσφέρεται στὸ μέλλον.

Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ συνταγὴ τῆς Ῥωμηοσύνης;
Ἡ πιὸ ἁπλὴ καθημερινότητα ποὺ παράγει πολιτισμὸ καὶ ἀνθρωπιά.
Ὁ Θεάνθρωπος ΧΡΙΣΤΟΣ στὴν μέση καὶ τὸ ἀνθρώπινο πλάσμα νὰ γεύεται εἰρηνικά τους καρποὺς τῆς γς.
Νὰ γιατί τὰ πάντα μοσχομυρίζουν σὲ αὐτὸ τὸ ἁλωνάκι;
Ἐπειδὴ ἡ ωμηοσύνη ἔχει Χριστολογικὸ καὶ ἀνθρωπολογικὸ θεμέλιο τὴν Ἑλληνοχριστιανικὴ Παράδοση μὲ τὴν ὁποία ζυμώθηκε καὶ παρήγαγε Πολιτισμὸ - τρόπο ζωῆς, ἐπιστῆμες, τέχνες, γράμματα.
Αὐτὸς δὲ ὁ πολιτισμὸς ¨ἐκπολίτισε¨ τοὺς προγόνους τῶν δῆθεν σήμερα πολιτισμένων ποὺ τὴν ἀποστρέφονται μετὰ βδελυγμίας, ἀκριβῶς γιατί δὲν μποροῦν νὰ ¨γευτοῦν¨ κάτι οὐσιῶδες ἀπὸ αὐτήν.
¨ἡ ωμηοσύνη βιώνει τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ Πίστη καὶ ἡ Ζωὴ ἀναδεικνύει τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ ἤθους καὶ τῆς πρακτικῆς μέσα στὴν καθημερινότητα ποὺ γίνεται τὸ  φύραμα ἢ  ἡ μαγιὰ γιὰ νὰ θρέψει τὶς ἀνθρώπινες γενιὲς μὲ ἀξιοπρέπεια ἀπὸ αὐτὴ ποὺ λείπει  στοὺς καιρούς μας. Καὶ τὸ πετυχαίνει  αὐτὸ μὲ ΧΡΙΣΤΟ ,ΠΑΝΑΓΙΑ καὶ Λεβεντιὰ δίχως θρησκοληψίες καὶ φανατισμοὺς ἀλὰ Ἰσλὰμ καὶ Παπικὲς σταυροφορίες.¨
Ὁ ἴδιος ὁ  Πατρο-Κοσμᾶς μᾶς προτρέπει νὰ ἀνοίξουμε ¨ωμαίικο ¨ μαγαζὶ μὲ φαγιὰ καθαρὰ καὶ πνευματικά.
Γιατί ἄραγε μᾶς λέει…
¨Θάρθη πρῶτα ἕνα ψευτορωμαίϊκο· νὰ μὴ τὸ πιστέψετε· θὰ φύγη πίσω.¨ ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Γνωρίζουν οἱ ὑψηλοὶ προσκεκλημένοι μας ποὺ ἔρχονται κάθε τόσο καὶ λιγάκι γιὰ νὰ τσιμπολογήσουν ἀπὸ τὴν μαγιὰ ὅτι πρὶν ἀνοίξει τὸ πνευματικὸ μαγαζὶ ¨ἡ Ὡραία Ἑλλάς¨…

Ἐπέρχεται ἡ κάθαρσις…
Θὰ τὴν ἀνυψώσει τὴν Ἑλλάδα ὁ Θεός, θὰ τὴν δοξάσει !!!
¨διότι ὅπως βλέπουμε σήμερα τὸν κόσμο γενικῶς, ὅτι δὲν ἐδύνατο ὁ Θεὸς πλέον νὰ ἀνεχθεῖ ἐκείνη τὴν λυπηρᾶν κατάσταση σ’ὅλη τὴν οἰκουμένη μηδαμῶς ἑξαιρουμένης καὶ τῆς Ἑλλάδος, ποῦ τὴν ἀγαπᾶ περισσότερο καὶ τὸ ὁποῖο στὰ χαρτιὰ μᾶς λέει καὶ σὲ λίγο πραγματοποιοῦνται, ὅτι ἡ Ἑλλάς, ἡ Ἑλλὰς θὰ δεῖτε σὲ λίγο πόσο θὰ γίνει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη.¨
¨Όχι μόνο θὰ δεῖτε, θὰ ἔχει ἐξαίρετο καὶ λαμπρὸ παράδειγμα εἰς ὅλη τὴν οἰκουμένη,
διότι ἐνθυμεῖσθε ὅτι ἐδῶ δὲν ἐχύθηκε αἷμα, ὅταν ἐκήρυξε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἐνῶ ξέρεις τί αἷμα χύθηκε σ’ ὅλα τὰ ἔθνη;
Ἔνθυμειστε ὅτι εἶπε, τί εἶπε ὁ Χριστός, ὅταν ἐπῆγαν τίνες Ἕλληνες, ὅταν ἐπῆγε ὁ Ἀνδρέας καὶ ὃ Φίλιππος;
Ἔνθυμειστε τώρα ποὺ εἴπανε, τίνες ἄνδρες Ἰδεῖν θέλουνε τὸν Κύριο καὶ εἶπε:
«Νῦν ἔδοξασθη ὁ ΥΙός τοῦ Ἄνθρωπου», 

¨Ἅμα λοιπόν, διὰ τοῦτο καὶ φυλάει ὁ Θεὸς τὴν Ἑλλάδα, τώρα ἰδιαιτέρως νὰ τὴν δοξάσει, ἂν καὶ πάντοτε ἔδειχνε τὸ μεγαλεῖον ὅταν ἐγινότανε πόλεμος, ἀλλὰ καὶ τώρα ἰδίως ποῦ πρόκειται λοιπὸν ἅπαντες διὰ παντός.¨
¨Όχι ὅτι θὰ τὴν μεγαλώσει ὁ Θεός. Θὰ τὴν ἀνυψώσει, θὰ τὴν δοξάσει ὅποτε ἐπέρχεται ἡ κάθαρσις
ἔχουμε ὀλίγες ἡμέρες νὰ μὴν ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση!
μόνο ὀφείλουμε νὰ κηρύττουμε παντοῦ καὶ νὰ λέγωμε παντοῦ ὅτι καὶ πολλὰ καλὰ θέλουμε,¨

¨Ήλθε ἡ ὥρα πλέον νὰ καθαρίσει, ὄχι ἡ Δευτέρα Παρουσία, νὰ καθαρίσει τὴν ἤρα ἀπὸ τὸ στάρι.¨
¨Καί ἢ πρώτη, ἡ πρώτη Ἑλλὰς αὐτὴν ποῦ θὰ ὑποστεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους μία Μικρή, μία μικρὴ αὐτὴν ὅπως εἴπομεν προσβολή, ἀλλὰ εἶναι ὁ τάφος τους ὅμως τῆς Τουρκίας!¨

Ἀποσπάσματα -Προφητεία τοῦ Γέροντα Σίμωνα Ἀρβανίτη, Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονα Νέας Πεντέλης, παρμένη ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μοναχοῦ Ζωσιμᾶ: “Ἱερομόναχος Σίμων Ἀρβανίτης 1901-1988, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τού”.
(ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο) Πηγὴ ‘Ἀφυπνιστῆς’
pneymatiko.wordpress.com, orthodoxgreek.blogspot.gr

Εἴκοσι μέρες πρὶν κοιμηθεῖ ὁ Γέροντας πῆρα τὴν εὐχή του γιὰ πρώτη φορὰ ποὺ τὸν συνάντησα στὴν ζωή μου. Ὅταν ἔβλεπε κάποιος τοὺς ὀφθαλμούς του, ἔβλεπε ΧΡΙΣΤΟ καὶ τὴν ἐπερχόμενη Ῥωμηοσύνη νὰ παρελαύνει.

3 σχόλια:

 1. Το χρυσάφι δοκιμάζεται μέσα στη φωτιά. Και το βαθύ σκοτάδι είναι πριν από το ΧΑΡΑΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ28 Νοεμβρίου 2014 - 11:16 μ.μ.

  Ακριβώς....Ραντεβού έχουν όλοι στα αλώνια της Ρωμηοσύνης.

  Η σκακιέρα στήνεται και τα πιόνια παίρνουν τις θέσεις τους για την μεγάλη παρτίδα.

  "Ήρθα ως Αμνός, αλλά επιστρέφω ως ΛΕΩΝ" γράφει η Αποκάλυψη.

  Η καταιγίδα πλησιάζει και πρέπει να ευγνωμονούμε τον Θεό γι'αυτό.

  Διότι ο Θεός αγάπησε την ανάξια γενιά μας και γι'αυτό μας δίνει την ευκαιρία να περάσουμε ΕΜΕΙΣ την καταιγίδα.

  Και μετά την καταιγίδα θα οδηγήσει τον Ελληνισμό στο ασφαλές λιμάνι της Αναγεννήσεως.

  Αφού βεβαίως θα έχει ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι.

  Το ψευτορωμέικο ζει τις τελευταίες του ώρες.

  Μέσα από τις ωδίνες του γεωπολιτικού τοκετού έρχεται το ΑΛΗΘΙΝΟ Ρωμέικο.

  Εμάς τους ανάξιους επέλεξε ο Θεός να περάσουμε αυτή την καταιγίδα, διότι μας αγάπησε πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφού "Εμάς τους ανάξιους επέλεξε ο Θεός να περάσουμε αυτή την καταιγίδα, διότι μας αγάπησε πολύ" θα ηθελα να σας απαντησω με τα λογια της μεγαλης δουκισσας Ολγας( Νικολαεβνα):

   Dieu donne nous la patience
   des saints martyrs et des heros,
   pour endurer avec vaillance,
   la cruaute de nos bourreaux.
   Donne `a nos coeurs,dans la tourmente,
   la force de la volonte',
   pour sup porter la croix sanglante,
   avec Ta grande humilite'.
   Et par ces sombres temps d'orages,
   nous Te supplions a genoux,
   devant la honte et les outrages,
   oh!Jesus Christ prote'ge nous!
   Dieu toutpuissant Sauveur du monde!
   Toi, dont le saint nom est beni!
   Accorde nous Ta paix profonde,
   `a l'heure ou` tout sera fini.
   Au seuil de la tombe pro chaine,
   inspire `a Tes enfants soumis,
   mon Dieu,la force surhumaine,
   de prier pour nos ennemis.
   Oh! Jesus Christ, protege nous!   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.