27 Νοε 2014

Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος γιὰ τὴν Νῆσο Στρογγύλη, τὰ Ἐθνικὰ θέματα καὶ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας


H νῆσος Στρογγύλη ἔχει βρεθεῖ ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ στὸ ἐπίκεντρo τς ἐπικαιρότητας, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη γιὰ τὴν ἀπαγόρευση μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ Βενιζέλου, νὰ ἁπλωθεῖ στὴν πλαγιὰ τοῦ νησιοῦ ἡ ἑλληνικὴ σημαία.
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΧΝΑΚΗ
Τὸ γεγονὸς ἦρθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μετὰ τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ νησὶ γιὰ νὰ τιμηθεῖ ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὸν ὁποῖο ἀφιερώθηκε...
τὸ ἐκκλησάκι ποὺ χτίστηκε ὅπως θὰ δεῖτε στὶς ἀποκλειστικές φωτογραφίες...
Ἡ εἴδηση πυροδότησε ἐντονότατες ἀντιδράσεις ἀφοῦ τὸ γεγονὸς μέχρι τὴ μέρα τῆς ἀποκάλυψης εἶχε γίνει γνωστὸ μόνο στοὺς κατοίκους τοῦ Καστελλόριζου.
Ἐπισκεφθήκαμε τὸ νησὶ σὲ μία κρίσιμη περίοδο ποὺ οἱ ἐντολὲς ἦταν πολὺ συγκεκριμένες ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν γιὰ ἀπαγόρευση ὁποιασδήποτε ἐπίσκεψης στὸ νησὶ πλὴν τοῦ στρατοῦ.
Ὑπῆρξε ἐπίσης ρητὴ ἀπαγόρευση νὰ σηκωθεῖ ἡ ἑλληνικὴ σημαία, δωρεὰ τῆς μητρόπολης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικής, στὴν πλαγιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ, γιὰ νὰ μὴν ξεσηκωθοῦν οἱ Τοῦρκοι... γείτονες, ὅπως εἶπαν οἱ ἁρμόδιοι.
Λὲς καὶ οἱ γείτονες ἂν εἶχαν ἕνα παρόμοιο περιστατικὸ νὰ γιορτάσουν θὰ μᾶς σκέφτονταν ἀναλόγως ἢ θὰ μᾶς ζητοῦσαν τὴν ἄδεια, ὅπως εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἔχουμε πράξει ἐμεῖς.

Τὸ μικρὸ ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου χτίστηκε μὲ χρήματα ποὺ φρόντισε νὰ μαζέψει ἀπὸ χορηγοὺς ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικὴς κ. Νικόλαος καὶ ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς θὰ γινόταν τὴν ἡμέρα τῶν θυρανοιξίων.
Ἡ μέρα ἐκείνη θὰ ἦταν ἡ πιὸ λαμπρὴ γιὰ τὸ Καστελλόριζο καὶ τὴ Στρογγύλη καὶ ὅμως ὅλα «βομβαρδίστηκαν» σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ ἀπὸ ἕνα καὶ μόνο τηλεφώνημα.
Ἡ ἄφιξη τῶν ὑπουργῶν ποὺ εἶχε προγραμματιστεῖ στὴ Στρογγύλη ἀκυρώθηκε ἐνῶ οἱ κάτοικοι ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὸ προσκύνημά τους, ἔμειναν νὰ ἐκλιπαροῦν τὸ στρατὸ νὰ τοὺς μεταφέρει χωρὶς κανένα ἀποτέλεσμα. Ἡ ἐντολὴ ἦταν ρητὴ καὶ ἡ ἐκδήλωση δὲν ἔπρεπε νὰ ἀποκτοῦσε πολιτικὲς διαστάσεις, οὔτε -κυρίως- νὰ ἀποκτήσει δημοσιότητα μέσα ἀπὸ τὴν προβολή της στὰ ἐθνικὰ τηλεοπτικά μας δίκτυα.
Δέκα λεπτὰ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο βρίσκεται ἡ Στρογγύλη καὶ ὅμως... Οἱ κάτοικοί του δὲν μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ κομμάτι ἑλληνικῆς γς, στὸ σπίτι τους, χωρὶς νὰ ξέρουν τὸ γιατί.
Ὁ στρατὸς πάγωσε ἀπὸ τὴν ἐντολὴ τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν. Ἐνῶ εἶχε προετοιμάσει σκάφη γιὰ νὰ μεταφέρει τὸν κόσμο στὴ Στρογγύλη δωρεάν, εἶχε καρφώσει τοὺς λοστοὺς γιὰ νὰ ἁπλώσει τὴν ἑλληνικὴ σημαία, εἶχε παραγγείλει μέχρι καὶ ἀναμνηστικὰ μπλουζάκια τυπωμένα μὲ τὴ Στρογγύλη γιὰ νὰ τὰ μοιράσει στὸν κόσμο ποὺ θὰ πήγαινε νὰ προσκυνήσει τὸν Ἅγιο Νικόλαο, ἀκυρώθηκαν ὅλα. Μέσα σὲ λίγα λεπτά. Μὲ ἕνα τηλεφώνημα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα...
Γι' αὐτὸ καὶ δὲν εἶχαν κουράγιο οἱ στρατιῶτες τὴν ἑπόμενη μέρα νὰ κοιτάξουν στὰ μάτια τοὺς κατοίκους τοῦ Καστελλόριζου.

Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν;
«Εἴχαμε ἑτοιμάσει μία τελετὴ μὲ περηφάνια γιὰ τὶς ἑλληνικές μας ψυχὲς καὶ τὶς δικές σας ποὺ κάθεστε ἐδῶ στὰ ξεχασμένα καὶ κρατᾶμε τὴν Ἑλλάδα ζωντανὴ καὶ τελικὰ κάποιοι βομβάρδισαν τὸ πεῖσμα μας;»...

Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν;
Πώς ἐπὶ ὁλόκληρους μῆνες χτίζαμε τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου μαζὶ μὲ τοὺς μηχανικούς, τοποθετούσαμε ἱστοὺς γιὰ σημαῖες, ζητούσαμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία νὰ μᾶς βοηθήσει στὸ ἔργο μας, γιὰ νὰ γιορτάσουμε στρατὸς καὶ πολίτες πάνω στὴν ἑλληνική μας βραχονησίδα καὶ δὲν μᾶς τὸ ἐπέτρεψαν;

Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν;
Πῶς ἐσᾶς ποὺ κρατᾶτε ἑλληνικὸ τὸ Καστελλόριζο καὶ λόγω τῆς παρουσίας σας κρατᾶμε καὶ τὴ Στρογγύλη, δὲν καταφέραμε νὰ σᾶς δώσουμε μία τέτοια χαρὰ νὰ βρεθεῖτε στὸ νησί μας, σὲ μία στιγμὴ ἐθνικῆς ἀνάτασης;
Πῶς ἡ καρδιὰ μας χτυποῦσε δυνατὰ καὶ παραλίγο νὰ ἐκραγοῦμε ὅταν ἀκούγαμε αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους, τό... «κανένας πολίτης στὴ Στρογγύλη, ὄχι σημαῖες καὶ ἑορτασμοί»;
Πῶς βάλαμε τὰ κλάματα ἀπὸ τὸν ἐκνευρισμό μας, διότι ξαφνικὰ δὲν ξέραμε γιατί μᾶς γκρέμισαν ὅ,τι χτίσαμε; Πῶς ἔπρεπε νὰ δικαιολογήσουμε τὴν ἀπόφασή τους λέγοντας στὸν κόσμο ὅτι πρόκειται γιὰ στρατιωτικὴ ἀπόφαση;

Ὅμως το Νewsbomb.gr παρουσιάζει σήμερα κατ' ἀποκλειστικότητα ἕνα μικρὸ τηλεοπτικὸ στιγμιότυπο καὶ φωτογραφικὸ ὑλικό, ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα στὴ Στρογγύλη, μὲ ἄνδρες τοῦ στρατοῦ νὰ ψέλνουν ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπαγγέλουν τὸν ἐθνικό μας ὕμνο πάνω στὸ νησὶ καὶ μὲ λιγοστοὺς πολίτες παρόντες, ὄχι ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εἶχαν τὴν ἐθνικὴ εὐαισθησία νὰ δώσουν χρήματα γιὰ νὰ χτιστεῖ αὐτὸ τὸ ἐκκλησάκι καὶ νὰ παραμείνει γιὰ πάντα ἡ «σφραγίδα» τῆς ὀρθοδοξίας στὴ Στρογγύλη.
Θὰ δεῖτε μικρὰ σημαιάκια, γιατί μόνο αὐτὰ μπόρεσαν νὰ «σηκώσουν» ἐκείνη τὴ μέρα. Ἡ μεγάλη σημαία ποὺ θὰ κυμάτιζε καὶ θὰ φαινόταν μέχρι ἀπέναντι στὴν γειτονικὴ Τουρκία δὲν μπῆκε ποτὲ καὶ τώρα ὁ στρατὸς προσπαθεῖ νὰ τὴν τοποθετήσει τουλάχιστον κάπου στὸ Καστελόριζο.
Ὁ μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικὴς Νικόλαος πρωτοστάτησε σὲ αὐτὴν τὴν ἰδέα, νὰ χτιστεῖ τὸ ἐκκλησάκι στὴ Νῆσο Στρογγύλη καὶ φρόντισε οἰκονομικὰ γιὰ αὐτό. Ἔζησε ὅμως καὶ ὅλη τὴν ξεφτίλα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νὰ τηρεῖ γιὰ ἄλλη μία φορὰ πολιτικὴ ἀναμονῆς, ὥστε νὰ μὴν προκαλέσει τοὺς Τούρκους, τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκεῖνοι μας πλησιάζουν μὲ θράσος καθημερινὰ καὶ φτάνουν μέχρι τό... Σούνιο.
Ἐκτὸς κι ἂν στὸ μέλλον ἀποδειχθεῖ κάτι ποὺ δὲν θὰ ἤθελε κανεὶς νὰ σκεφθεῖ ὡς τώρα γιὰ τὸ μικρὸ ἑλληνικὸ νησάκι.
Ὅσο ἤπιος καὶ ἂν ἀκούγεται ὁ σεβαστὸς Μητροπολίτης στὴ συνέντευξη ποὺ μᾶς παραχώρησε γι΄ αὐτὸ τὸ δημοσίευμα, ὁ λόγος του κρύβει πολλὰ μηνύματα. Δὲν κρύβει μόνο τὸν ἐνθουσιασμὸ ἑνὸς πατριώτη ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν καὶ ὅσοι μᾶς κυβερνοῦν, ἀλλὰ κρύβει καὶ τὴν εὐγενικὴ πικρία ποὺ τὴν τοποθετεῖ πολὺ ἔξυπνα στὴν δικαιολογία ὅτι «ἴσως κάποιο λόγο νὰ εἶχαν ποὺ δὲν ἤθελαν αὐτὸν τὸν ἑορτασμό...».
Καὶ κάτι τελευταῖο ποὺ ἴσως λέει πολλά...

Ὁ στρατηγὸς τοῦ τάγματος τοῦ Καστελλόριζου παραιτήθηκε πρόσφατα... Σς τὸ παραθέτουμε ὡς πληροφορία χωρὶς περαιτέρω σχολιασμό.
Θὰ σᾶς τονίσουμε ὅμως ὅτι δὲν εἶναι ὁ μοναδικὸς στρατηγὸς ποὺ ἀναγκάζεται νὰ παραιτηθεῖ μετὰ ἀπὸ τέτοιους χειρισμοὺς τῶν ἁρμοδίων καὶ θὰ ἐπανέλθουμε μὲ ἀναλυτικὸ ρεπορτάζ.

1 σχόλιο:

 1. Ἐργάζονται κάποιοι καί κάποιοι ἄλλοι ἁπλῶς γκρινιάζουν....
  Κάποιοι φτιάχνουν τήν καλή μαγιά καί κάποιοι κάνουν κριτική καί λένε πώς δέν ὑπάρχουμε...
  Κάποιοι σωπαίνουν,προσεύχονται καί ἐργάζονται καί ἐνισχύουν τά θεμέλια
  καί κάποιοι φλυαροῦν καί οίκτήρουν....
  Ἐκτός ἀπό τούς προδότες,ὑπάρχουν καί ἄνθρωποι καλοί μά ἀνασταλτικοί
  σέ ὅτι καλό-λές καί περιμένουν τό τέλος μέ ἀνακούφηση.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.