28 Απρ 2015

«Ἕλληνες στῶμεν καλῶς» μέχρι νὰ φύγει πίσω τὸ ψευτορωμαίικο

Ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγιᾶς
στὴ Φολέγανδρο ΦΩΤΟ ἀπὸ govastileto.gr 
Τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα
Ἂν σωθοῦμε δὲν θὰ σωθοῦμε οὔτε ἀπὸ τὸ εὐρώ, οὔτε ἀπὸ τὴν δραχμή, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ κεφάλι μας καὶ κατὰ κύριο λόγο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή μας καὶ ἀποδέχεται ἡ συνείδησή μας.
Τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶναι ὄχι ἂν ξεμείνουμε ἀπὸ εὐρὼ λόγω τῆς ¨ἐκκένωσης¨ τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ὀργανισμῶν τοῦ δημοσίου, ἀλλὰ ἂν μᾶς ἐγκαταλείψει ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ, ἡ Ἐλπίδα καὶ ἡ Πίστη μας.
Αὐτὸ τὸν σκοπὸ ὑπηρετοῦν διάφοροι ¨μιντιακοὶ λύκοι¨ τρώγοντας ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τοῦ κουράγιου τοῦ Νεοέλληνα.
Εἶναι ἡ πιὸ κρίσιμη ἱστορικὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ σταθεῖ σὲ ὑψίστη ἐπιφυλακὴ καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ φωνάξουν πρὸς τὸν οὐρανὸ ¨ ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ¨.
Μπαίνει καλοκαίρι καὶ οἱ δολοφόνοι τῆς ἀνθρωπότητας ¨μᾶς ψεκάζουν¨ μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ ἑξαποδίτη ἀφεντικοῦ τους.
Μᾶς περικυκλώνει ἀπειλητικὰ ἡ νέα ἔκδοση πολιτικο-στρατιωτικοῦ τζιχὰντ μὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ νεοθωμανισμοῦ στὴν Τουρκία.
Οἱ σημερινὲς συγκυρίες βοοῦν καὶ ὅλο καὶ περισσότεροι ἀπ΄ ὅτι πρὶν πέντε χρόνια ξυπνοῦν καὶ κατανοοῦν τὰ ἐσκεμμένα ἀδιέξοδα ποὺ μᾶς ἔστησαν αὐτοὶ ποὺ δουλεύουν μέσα στὸ...
σκοτάδι καὶ τὸν δόλο.
Θέλουν νὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὸν δῆθεν ἀναπνευστήρα τῆς καρδιακῆς οἰκονομικῆς ἀνάνηψης ἂν δὲν ὑποταχθοῦμε καὶ δὲν φιλήσουμε τὴν παντόφλα τους.
Ἡμέρες Μνήμης καὶ συνάμα ἐπανάληψης τῶν τραγικῶν στιγμῶν τῆς Ἅλωσης ζεῖ ἡ Πατρίδα.
Ἀπὸ τὴν μία ὁ Ἀλαμανὸς καὶ ὁ Φράγκος καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Τοῦρκος…
Καὶ μέσα στὴν ἐνδοχώρα πολλὲς μὰ πάρα πολλὲς ¨κερκόπορτες¨ ὀλάνοικτες περιμένοντας τοὺς ὀχτροὺς.
Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ αὐτοὺς πού κυβέρνησαν δίχως σπλάχνα οἰκτιρμῶν γιὰ τὸν καθημερινὸ ἀνθρωπάκο;
Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ πολιτικοὺς ποὺ βαδίζουν ξυπόλητοι στὰ ἀγκάθια καὶ δίχως νὰ κατανοοῦν ποῦ μᾶς σέρνουν;
Τὸ ΟΧΙ τοῦ Ἀλβανικοῦ Ἔπους ἔγινε ΝΑΙ σὲ ΟΛΑ… ἢ ΝΑΙ ὑπὸ προϋποθέσεις γιὰ τὶς δόσεις.
Τὸ μέλλον τῶν νέων γενεῶν ταυτίζεται μὲ τὴν διασφάλιση τῶν ὑψηλοσυνταξιούχων καὶ τῶν  ὑψηλὰ ἀμειβόμενων ὑπαλλήλων.
¨ΦΤΟΥ ΡΕ¨ γιὰ τὰ χάλια μας γιὰ νὰ μὴν ματιασθοῦμε καὶ πάθουμε χειρότερα… ἐφ΄ ὅσον ἕπονται  χειρότερα;
Τὰ παραπάνω εἶναι μία τυπικὴ διάγνωση τῶν σημερινῶν παθογενειῶν τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ μας.
Τὸ ἄμεσο μέλλον τί φέρνει;
Χρεωκοπία ἢ Πτώχευση μέσα στὸ εὐρώ;
Ἐπιβίωση τῆς τραγικῆς καθημερινότητάς μας μὲ δόσεις δουλείας;
Τί ἀποκλείουν οἱ τοκογλύφοι-δουλέμποροι τῶν Ἐθνῶν γιὰ ἐμᾶς;
Τὴν ὑγιῆ καὶ ἀνθρώπινη ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδος.
Τὴν  ἔξοδό μας ἀπὸ τὸ εὐρώ.
Τὶς τελευταῖες μέρες τονίζεται ὅτι ἡ θέση μας μέσα στὸ Εὐρὼ εἶναι ἀμετάκλητη ἀπόφαση βάσει τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνθήκης.
Ποιοὶ ἀποφάσισαν ἄραγε στὸ παρελθὸν γιὰ τὴν ¨ἀμετάκλητη αὐτὴ δυστυχία¨ ποῦ βιώνουμε σήμερα;
Μᾶς τονίζουν γιὰ νὰ μᾶς καθησυχάσουν ὅτι ἂν ἡ Ἑλλάδα βγεῖ ἐκτὸς εὐρὼ ἀποδυναμώνεται ἡ νομικὴ ἰσχὺ τῶν Εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν ποὺ διέπουν τὴν Εὐρωζώνη, ἄσχετα ἂν μὲ  καθημερινὰ  δημοσιεύματα μᾶς φοβίζουν ὅτι πρόκειται νὰ μᾶς βγάλουν. Οὐσιαστικὰ βιώνουμε ἕνα τραγέλαφο στοὺς χρεῶστες μας.
Μήπως μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ ἀλαλοὺμ τῶν ξένων δημοσιευμάτων ὑπάρχει σχέδιο γιὰ ¨στεγανοποίηση¨ τῆς Ἑλλάδος ..τύπου Τσερνομπίλ;
Μήπως δὲν θέλουν στὸ ἄμεσο μέλλον μία Ἑλλάδα ποὺ ξυπνάει καὶ ζητάει πίσω τὰ κλεμμένα, τὰ παλιά της γερμανικῆς κατοχῆς  καὶ τὰ νέα χρωστούμενα τῆς μνημονιακῆς τοκογλυφικῆς λαίλαπας μὲ τὰ ἀλλεπάλληλα προστιθέμενα ἐπαχθῆ χρέη;
Τί ἄραγε σκέφτονται γιὰ νὰ μᾶς στεγανοποιήσουν, κοινῶς νὰ μᾶς θάψουν ζωντανοὺς καὶ πῶς μποροῦν νὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη ἀγνοώντας τὴν παραπάνω  ¨ἀμετάκλητη ἀποφαση¨;
Μήπως περὶ αὐτοῦ μποροῦν νὰ ἐπικαλεστοῦν δικαιολογίες ἀπὸ ἔκτακτες ἐθνικὲς καταστάσεις ποῦ εἶναι εὔκολο μέσα ἀπὸ  τὴν περιρρέουσα γεωπολιτικὴ συγκυρία νὰ κυοφορηθοῦν;
Ὁ Γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Βατοπαιδινὸς μᾶς μίλησε σὲ ἀνύποπτο χρόνο γιὰ ¨Πολιτειακὴ ἀνωμαλία¨ καὶ γιὰ ἔξοδο τοῦ πολυεθνικοῦ  κεφαλαίου μὲ συνέπειες.
Τότε οὐδεὶς τὸν καταλάβαινε.
Αὐτοὶ ποὺ τὸν κατανοοῦσαν ἀπὸ τότε ἦταν οἱ ἴδιοι οἱ τοκογλύφοι ποὺ ἤδη σχεδίασαν τὸ πρόγραμμά τους γιὰ ἐμᾶς δίχως ἐμᾶς.
Ἕλληνες  ¨Στῶμεν Καλώς¨ μέχρι νὰ φύγει πίσω τὸ ψευτορωμαίικο.

3 σχόλια:

 1. Τό σίγουρο είναι ότι θέλουν Ελλάδα δίχως Έλληνες, έξ ού καί ή χειρότερη ΠΡΟΔΟΣΙΑ όλων τών αιώνων..........ή λαθροεισβολή. Ή εκκλησία μέ τούς νεοταξικούς ''ηγέτες'' της φέρει τρομερό μερίδιο ευθύνης, αποβλακώνωντας τούς πιστούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαίρομαι πού βρῆκες μέ τόση σιγουριά γιά τό ποιός φταίει !!
   Ἡ ἐκκλησία μας καί οἱ ἀποβλακωμένεοι πιστοί !
   .Ετσι θά ξέρεις καί μέ ποιόν θά τά βάλεις.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 2. Ἕλληνες ἀεί παῖδες......Παιδός ἡ Βασιληίη....
  Καλλιόπη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.