26 Μαΐ 2023

Τά «Ἀγόρια στό ντούς»: Τό ἀποκορύφωμα τῆς ἀπαράδεκτης κυβερνητικῆς παρέμβασης στά ἑλληνικά σχολεῖα

Κάπου ἐδῶ φτάσαμε στήν προβολή τῆς ταινίας «Ἀγόρια στό ντούς» («Shower Boys») σέ μαθητές δημοτικοῦ σχολείου τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τή δασκάλα τους. Τά παιδιά σοκαρίστηκαν, καί ἕνα ἀπό αὐτά ἐξήγησε τήν κατάσταση στούς γονεῖς του κάνοντας ἐμετό. Καί οἱ γονεῖς (ἐκπαιδευτικοί ἐπίσης) κινήθηκαν ἄμεσα, προσλαμβάνοντας μάλιστα δικηγόρο, γιά νά προστατεύσουν τό παιδί τους. Καί πολύ καλά ἔπραξαν.

Ἡ προβολή μιᾶς ταινίας πού παρουσιάζει, ἤ ἔστω ὑπαινίσσεται, σεξουαλικές σκηνές σέ ἀνήλικους, καί μάλιστα παιδιά, δέν συνιστᾶ ἀγωγή, ἀλλά κακοποίηση. Ὅταν μάλιστα ἐμφανίζει παιδιά τῆς ἡλικίας τους νά προβαίνουν στίς... σεξουαλικές πράξεις, τί ἄλλο εἶναι ἀπό προαγωγή στή διαφθορά;

Καί ὅταν παιδιά ἐμφανίζονται γυμνά σέ ταινία (σέ ἐρωτική μάλιστα σκηνή!), ἔστω καί ἄν ἁπλῶς ὑποδύονται ὅτι εἶναι γυμνά, τό ἀποτέλεσμα ἀποτελεῖ παιδική πορνογραφία, πού δίνει τροφή καί χαρά σέ κάθε παιδόφιλο! Καί φυσικά, σύμφωνα μέ τό κυρίαρχο παγκόσμιο ἀφήγημα περί τῆς ὑποτιθέμενης «ρευστότητας τοῦ φύλου» καί τῆς «ἀνάγκης» νά διερευνήσουν τά παιδιά «τό φῦλο πού προτιμοῦν νά υἱοθετήσουν», ὁ ἐρωτισμός τῆς ταινίας ἀναφέρεται σέ ἕλξη μεταξύ παιδιῶν τοῦ ἴδιου φύλου. Τί ἄλλο θά μπορούσαμε νά περιμένουμε;

Ἀναρωτιέται ἡ οἰκογένεια, μέσῳ τοῦ δικηγόρου της, ἄν ἡ ἐν λόγῳ ταινία εἶναι ἐγκεκριμένη ἀπό τό ἑλληνικό ὑπουργεῖο Παιδείας γιά ἐκπαιδευτική προβολή σέ μαθητές. Φυσικά καί εἶναι ἐγκεκριμένη! Καί μάλιστα τονίζεται ὅτι εἶναι καί πολυβραβευμένη, ἀφοῦ προβάλλει την «πολιτικά ὀρθή» ἀξία τοῦ ὁμοφυλόφιλου ἐρωτισμοῦ! Καί δέν εἶναι ἡ μόνη στή συγκεκριμένη διαδικτυακή «ἐκπαιδευτική» πλατφόρμα.

Ὅλα αὐτά ἐντάσσονται στήν ὑποχθόνια προσπάθεια τοῦ κατ' ὄνομα ὑπουργείου Παιδείας (μέσῳ «ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων», «δεξιοτήτων» καί «δράσεων») νά ἐπιβάλει στούς μαθητές, ἀπό τή νηπιακή ἡλικία ἀκόμη, τήν ἐξοικείωση μέ τό σέξ, τήν πρόωρη ἀφύπνιση τῆς σεξουαλικότητας, τήν ἀποδοχή τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσιολογικῆς μορφῆς σεξουαλικότητας καί τήν πλαστή καί ἀντιεπιστημονική ἰδέα ὅτι τό φῦλο ἀποτελεῖ «φάσμα», ὅτι ὑπάρχουν «πολλά φῦλα» καί ὄχι μόνον δύο καί ὅτι οἱ ἄνθρωποι «γεννιοῦνται ἄφυλοι» καί στή συνέχεια ἀποκτοῦν τό φῦλο πού τούς ἐπιβάλλει ἡ κοινωνία - συνεπῶς ὅτι εἶναι θεμιτό καί ὑγιές νά ἐπιλέγουν οἱ ἴδιοι τό φῦλο τῆς προτίμησής τους, ἀνεξάρτητα ἀπό τό φῦλο «μέ τό ὁποῖο τούς ἔχουν δηλώσει κατά τή γέννησή τους»! Αὐτή εἶναι ἡ νέα γενιά πού ὁραματίζονται οἱ ἐνορχηστρωτές τῆς διαπαιδαγώγησης καί οἱ διαμορφωτές τῆς κοινῆς γνώμης, ὄχι μόνο στήν πατρίδα μας, ἀλλά σέ ὁλόκληρο τόν δυτικό κόσμο καί κατ' ἐπέκτασιν τόν πλανήτη.

Ἡ ΝΙΚΗ ἀποκάλυψε καί κατήγγειλε τά παραπάνω, λαμβάνοντας εὐθέως πολιτική θέση, μέ τό σύντομο βιβλίο πού ἐπιμελήθηκε ἡ Θεματική της Ὁμάδα Παιδείας καί Πολιτισμοῦ καί κυκλοφόρησε ἔνθετο σέ τρεῖς ἑλληνικές ἐφημερίδες στίς ἀρχές Μαΐου, τό ὁποῖο ὑπάρχει ὁλόκληρο στό διαδίκτυο (https://nikh.gr/ekdiloseis/397-seksoualiki-diapaidagogisi-sta-ellinika-sxoleia). Μέ ἀφορμή αὐτό δέχτηκε καί δέχεται τήν ἀναμενόμενη ὁλομέτωπη ἐπίθεση ἀπό τά παπαγαλάκια τοῦ συστήματος ΜΜΕ, πού τή χαρακτήρισαν «ὁμοφοβική», «ἀκροδεξιά» καί «μεσαιωνική» (τά ἴδια ΜΜΕ πού τώρα τρέφουν τήν ἀκροαματικότητά τους καί εἰσπράττουν ἀπό τίς διαφημίσεις τῶν πελατῶν τους, ἐκμεταλλευόμενα τόν σάλο ἀπό τήν πρόσφατη τραυματική ἐμπειρία τῶν μικρῶν μαθητῶν!).

Μᾶς ἀφήνουν ἀδιάφορους οἱ χαρακτηρισμοί. Καμία «ὁμοφοβία» δέν μᾶς διακατέχει καί κανένα ρατσιστικό μῖσος δέν αἰσθανόμαστε ἀπέναντι στούς συνανθρώπους μας ὁμοφυλόφιλους. Ὅμως εἶναι ἀδιανόητο νά ἐπιτρέπουμε τήν ἐπιβολή τῆς ὀλέθριας προπαγάνδας τῆς «ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτζέντας», πού τραυματίζει τά παιδιά μας (τά παιδιά σας) καί τούς προκαλεῖ σύγχυση ταυτότητας σέ αὐτή τή μικρή ἡλικία, πού δέν ἔχουν συνειδητοποιήσει ἀκόμη τά σχετικά μέ τό φῦλο τους. Ὁ ἀγῶνας μας δέν διεξάγεται ἀπό μῖσος ἤ ἐναντίωση σέ καμία κοινωνική ὁμάδα, ἀλλά δίνεται «ὑπέρ» τῆς ψυχοσωματικῆς ὑγείας τῶν παιδιῶν μας καί τῶν παιδιῶν ὅλου τοῦ κόσμου. Ἡ ὑγεία αὐτή δέν θά προστατευθεῖ μέ μασκοφορία ἀπό τό νηπιαγωγεῖο, ἀλλά μέ τήν προφύλαξη τῆς τρυφερῆς ψυχῆς καί τῆς φαντασίας τους ἀπό ἐφιάλτες, ἀπό τήν πρόωρη σεξουαλική ἀφύπνιση καί τή σύγχυση ταυτότητας.

Καλοῦμε μέ ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον κάθε οἰκογένεια πού ἐνδιαφέρεται γιά τά παιδιά της νά ἀντιδρᾶ ἄμεσα καί ἄφοβα στίς προσπάθειες τοῦ συστήματος νά τά μετατρέψει σέ τηλεκατευθυνόμενα ἐργαλεῖα του. Καλοῦμε ἐπίσης τούς ἐκπαιδευτικούς, ἄνδρες καί γυναῖκες, νά πράττουν τό καθῆκον τους μέ σύνεση καί περίσκεψη καί νά προβληματιστοῦν μέ τό ἀμέριστο καί ἐνθουσιῶδες «ἐνδιαφέρον» τῶν κέντρων διαμόρφωσης τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης καί τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς γιά τό προσφιλές ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης ὅλων τῶν διεφθαρμένων, τά παιδιά!

10 σχόλια:

 1. Αυτή η στρούγκα , εδώ και 4 χόνια, τέτοιο τυρί βγάζει ! Παρ' όλα αυτά το δόγμα " ανήκομεν εις την δεξιάν δεν κλονίζεται" !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η συντριβη του συριζα δειχνει οτι παρα πολλοι πιστοι τον στηριζαν τοσα χρονια και τωρα πηγαν στη ΝΔ. Επισης η ΝΔ πηρε τοσο μεγαλο ποσοστό ακριβώς γιατι η ελληνική κοινωνία στηριζει αυτές τις ανωμαλίες.
   Οι σωστοί ανθρωποι ειναι πολυ λιγοι γιαυτο τα κομματα δεν ασχολουνται μαζι τους.

   Διαγραφή
  2. Εσυ παντως που ανηκεις στην αριστερά δεν πρεπει να διαμαρτυρεσαι. Την αριστερη αντζεντα ακολουθει το κομμα

   Διαγραφή
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ26 Μαΐου 2023 στις 5:38 μ.μ.

  Ψυχρολουσία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΛΕΙ ΣΟΔΟΜΑ-ΓΟΜΟΡΑ ΤΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΟ
  ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Σ. ΚΑΡΓΑΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγόρια στο ντουζ. Να μας λυπηθεί ο Θεός και να μας δώσει αφορμή μετανοίας γιατί αλλιώς θα δώσουμε λόγο κι εμείς που δεν αντιδράμε κι αυτοί που πειράξανε τα παιδιά, στα οποία ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Δεν υπάρχει πιο αισχρή και αποτρόπαια πράξη. Γονείς προσοχή!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιά τον Ανώνυμο 26 Μαΐου 2023 στις 10:08 μ.μ.
  συμφωνώ μαζί σου. Έχουμε ΝΔούλα με προφίλ ΣΥΡΙΖΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αδιέξοδο η εμμονή στις επισημάνσεις, τις διαμαρτυρίες και τις αγωγές! Αδιέξοδο, διότι τα δικαιώματα που δόθηκαν στον Καίσαρα είναι υπεραρκετά, ώστε να συνεχίσει την ισοπέδωση και την καταστροφή! Οιασδήποτε μορφής απεξάρτηση από το κράτος και μάλιστα στην Παιδεία, είναι η μόνη προς το παρόν λύση. Και μόνο για την ασφαλή μόρφωση των παιδιών μας, αξίζουν μύριες θυσίες!
  ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὰ παιδιὰ καμμιὰ σχολικὴ χρονιά τους, τὰ ἀφήνουν οἱ γονεῖς έκεῖ, νὰ κακοποιοῦνται ψυχικὰ καὶ πνευματικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.