23 Σεπ 2014

«Σκοτεινὸ» πρόσωπο τοῦ παρασκηνίου ὁ νέος ὑπαρχηγὸς τῆς MIT

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ὁ νέος ὑπαρχηγὸς τῆς ΜΙΤ, τὸ δεύτερο πρόσωπο στὴν μεγαλύτερη τουρκικὴ μυστικὴ ὑπηρεσία, εἶναι ἀπὸ τὶς 22 Σεπτεμβρίου 2014 ὁ Muhammed Dervisoglu. Οἱ ἐξουσίες ποὺ ἀναλαμβάνει ὁ νέος ὑπαρχηγὸς τῆς ΜΙΤ, σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα, θὰ εἶναι πολὺ διευρυμένες καὶ ὁ διορισμὸς τοy ἔρχεται μετὰ τὴν μεγάλη ἀναβάθμιση τῆς τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, καθὼς καὶ μετὰ τὴν θριαμβευτικὴ γιὰ τὴν Τουρκία κατάληξη τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν ὁμήρων ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστές, μιὰ ἐξέλιξη ποὺ ἀποδόθηκε ἐξ ὁλοκλήρου στὴν ΜΙΤ, γεγονὸς ποὺ τὴν ἡρωοποίησε στὴν τουρκικὴ κοινὴ γνώμη. Βέβαια ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὁμήρων κράτησαν πολλὲς ἑβδομάδες καὶ ἡ τελική τους ἀπελευθέρωση ἔγινε κατόπιν μυστικῆς συμφωνίας ἀνταλλαγῆς αἰχμαλώτων, κάτι ποὺ προσπάθησε στὴν ἀρχὴ νὰ τὸ ἀποκρύψει ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση γιὰ νὰ μὴν μειώσει τὸ θριαμβευτικὸ κλίμα ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ.
Ὅπως ἀναφέρεται, ὁ Muhammed Dervisoglu ἀντικαθιστᾶ τὸν Ulvi Saran,  μέχρι σήμερα ὑπεύθυνο γιὰ τὸ τμῆμα «Τάξεως καὶ Ἀσφάλειας» τῆς ΜΙΤ. Ο Ulvi Saran εἶχε ἀντικαταστήσει τὸν Murat Ozcelik ὁ ὁποῖος κατεῖχε τὴν θέση αὐτὴ μέχρι τὶς 2 Αὐγούστου τοῦ 2012. Ὁ νέος ὑπαρχηγὸς τῆς ΜΙΤ χαρακτηρίζεται, ὅπως καὶ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Χακάν Φιντάν, σὰν....
«σκοτεινὸ» πρόσωπο τοῦ παρασκηνίου. Ἔχει διακριθεῖ στὸ τομέα τὸ συντονισμοῦ τῶν διαφόρων ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τῆς ΜΙΤ ποὺ ἔχουν  σχέση μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ μέχρι σήμερα ἦταν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς συμβούλους τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν. Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ὅπως ἀναφέρεται ὁ Muhammed Dervisoglu ἔπαιξε καθαριστικὸ ρόλο, ἦταν τὸ ζήτημα τῆς προσέγγισης μὲ τὸ κουρδικὸ στοιχεῖο. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἦταν ὁ πρῶτος καὶ ὁ βασικότερος συνομιλητὴς τοῦ Ἀμπτουλὰχ Ὀτσαλᾶν στὸ Ἰμράλι. Οἱ ἐπαφές του, ποὺ ἔγιναν μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα καὶ οἱ ὁποῖες ἀποκαλύφτηκαν ἐκ τῶν ὑστέρων, ἔπαιξαν ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν «στροφὴ» τοῦ Ὀτσαλάν καὶ στὶς προτροπές του πρὸς τοὺς Κούρδους τῆς Τουρκίας νὰ συναινέσουν σὲ μιὰ διαδικασία ποὺ ἄρχισε ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογᾶν γιὰ τὴν εἰρηνικὴ ἐπίλυση τοῦ Κουρδικοῦ ζητήματος. Βέβαια ἐδῶ οἱ ἀπόψεις διίστανται, καθὼς πολλοὶ ἀμφιβάλουν ἂν ὁ Ὀτσαλάν ἔχει ἀκόμα τὸν πρωτεύοντα ρόλο στὶς ἀποφάσεις τοῦ ΡΚΚ. Οἱ τελευταῖες ἐπιθέσεις τῶν Κούρδων σὲ ἀστυνομικὰ τμήματα στὴν νοτιοανατολικὴ Τουρκία δείχνουν πὼς τὸ θέμα εἶναι πολὺ πιὸ πολύπλοκο ἀπὸ τὶς βαρύγδουπες ἐξαγγελίες τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κουρδικοῦ μὲ τὴν ἀποκαλούμενη,  «Διαδικασία Ἐπίλυσης». Ἄλλες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι Muhammed Dervisoglu εἶχε μυστικὲς ἐπαφὲς καὶ μὲ τὴν κουρδικὴ ἡγεσία τοῦ βορείου Ἰράκ. Ἐδῶ ἡ Τουρκία εἶχε σημαντικὴ ἐπιτυχία καθὼς ὁ Μπαρζανὶ ἔχει γίνει ὁ οἰκονομικὸς συνεταῖρος τῆς Ἄγκυρας μὲ τὴν ὁποία συνεργάζεται γιὰ τὴν παράνομη ἐξαγωγὴ τοῦ πετρελαίου τοῦ βορείου Ἰρὰκ παρὰ τὶς καταγγελίες τῆς νόμιμης κυβέρνησης τῆς Βαγδάτης. Ὅπως ἀναφέρεται ὁ Muhammed Dervisoglu ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο στὴν προσέγγιση Ἄγκυρας Ἐρμπίλ. Ὁ νῦν ὑπαρχηγὸς τῆς ΜΙΤ διατέλεσε γιὰ ἕνα διάστημα καὶ σύμβουλος στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση σὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ χαίρει τῆς ἐκτίμησης τοῦ ἴδιου του Ἐρντογάν. Συνηθίζει νὰ κινεῖται στὸ παρασκήνιο καὶ οἱ κινήσεις του, φυσικὰ ὄχι ὅλες, πάντα γίνονται ἐκ τῶν ὑστέρων γνωστὲς σίγουρα κατόπιν κατευθυνόμενης ἐνημέρωσης ὅπως συνήθως γίνεται στὴν Τουρκία. Ὑπάρχει καὶ μιὰ σκοτεινὴ «κηλίδα» σχετικὰ μὲ τὸ ὄνομά του ποὺ εἶναι πολὺ λίγο γνωστή. Συγκεκριμένα τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2012 εἶχε γίνει γνωστὸ πὼς ἡ κόρη του, Nazli Dervisoglu, δικηγόρος τῆς Ἄγκυρας, εἶχε κατηγορηθεῖ γιὰ κάποιο οἰκονομικὸ σκάνδαλο γιατί δὲν εἶχε δηλώσει κάποια ὑπέρογκη ἀμοιβή της στὴν ἐφορία.
Εἶναι σίγουρο πὼς τὸ πρόσωπο αὐτὸ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει στὸ μέλλον καθὼς οἱ δραστηριότητες τῆς ΜΙΤ, εἰδικὰ στὸν τομέα τῆς προώθησης μουσουλμάνων πρὸς τὴν χώρα μας, ποὺ ἀναμένεται νὰ λάβει στὸ ἄμεσο μέλλον ἐκρηκτικὲς διαστάσεις, εἶναι ἀρκετὰ «γνωστές». Τὸ ἐρώτημα εἶναι κατὰ πόσο μὲ τὴν σημερινὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν χώρα μας, εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις καὶ κυρίως τὶς «ὑπόγειες ἐπιχειρήσεις» τῆς ΜΙΤ καὶ γενικότερά της ἄλλης πλευρᾶς τοῦ Αἰγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.