28 Δεκ 2019

Ἱεράρχες τῆς Ἀφρικῆς τιμωροῦν τοὺς κληρικοὺς ποὺ ἀντέδρασαν στὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα δημοσιεύθηκε ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ἀπὸ 27 Ἀφρικανικοὺς Ὀρθόδοξους ἱερεῖς ἀπὸ τὴν Κένυα, τὴν Τανζανία, τὴν Οὐγκάντα ??καὶ τὴ Ζάμπια, στὶς ὁποῖες οἱ ὑπογράφοντες ἐκφράζουν τὴ διαφωνία τους μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας νὰ ἀναγνωρίσει τὴ σχισματικὴ «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας» καὶ νὰ μνημονεύσει τὸν Ἐπιφάνιο. Οἱ ἱερεῖς σημειώνουν ἐπίσης ὅτι ἡ ἀπόφαση ἀναγνώρισης τῶν σχισματικῶν ἔγινε χωρὶς τὴν γνώμη τῶν Ἀφρικανῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἂν καὶ ἀποτελοῦν τὴν πλειοψηφία τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ κληρικοὶ γράφουν μὲ σεβασμὸ καὶ αὐτοσυγκράτηση:  «Θὰ θέλαμε νὰ ἐκφράσουμε τὴ γνώμη μας καὶ νὰ ποῦμε ὅτι δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὴν παραπάνω ἀπόφαση. Σεβόμαστε τὸν Πατριάρχη μας καὶ ὑπακούουμε στοὺς ἐπισκόπους μας, ἀλλὰ ὅπως καὶ πολλοὶ ἱερεῖς καὶ ἀκόμη καὶ Ἐπισκόποι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας ἐξέφρασαν τὴ διαφωνία τους μὲ μία παρόμοια ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν, πιστεύουμε ὅτι δὲν ἔχουμε καὶ ἐμεῖς λιγότερο δικαίωμα νὰ.... ἐκφράσουμε ἐλεύθερα τὴ γνώμη μας».

Τὴν ἡμέρα ποὺ δημοσιεύθηκε ἡ ἐπιστολή, τὸ site OrthoChristian ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν p. Γιῶργο Μαξιμόφ, ἱεραπόστολο ἱερέα ποὺ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ ἀρκετοὺς Ἀφρικανοὺς ἱερεῖς, ὅτι οἱ ἱερεῖς ἀντιμετωπίζουν ἤδη ἀπειλὲς κυρώσεων ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες τους, συμπεριλαμβανομένης τῆς περικοπῆς τῶν μισθῶν τους, τῆς ἀναστολῆς τῶν ἱερατικῶν καθηκόντων τους καὶ τῆς ἀποκήρυξης.

Λίγες μέρες ἀργότερα, ὁ OrthoChristian ἐνημερώθηκε ἀπὸ ἕναν ἀπὸ τοὺς ὑπογράφοντες ὅτι εἶχαν ἤδη τεθεῖ σὲ ἀργία ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία τους. Ὡστόσο, αὐτὸς ὁ ἱερέας, ὅπως καὶ ἄλλοι δήλωσαν σὲ κοινωνικὰ μέσα ἐνημέρωσης, ὅτι θὰ συνεχίσουν νὰ στέκονται μὲ τὴν Κανονικὴ Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία παρὰ τὶς ἀπειλὲς ἢ τὶς τιμωρίες.

Σὲ βίντεο ποὺ δημοσιεύθηκε τὴν Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, ὁ π. Γεώργιος διευκρινίζει ὅτι οἱ Ἕλληνες  Μητροπολίτες Μακάριος Κένυας, Δημήτριος Εἰρηνουπόλεως (Τανζανία) καὶ Ἀγαθώνας Κεντρικῆς Τανζανίας ἄρχισαν νὰ κινοῦνται ἀμέσως ἐναντίον τῶν ἱερέων τους ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ζητώντας νὰ ὑπογράψουν Δήλωση ὑποστήριξης πρὸς τὴν σχισματικὴ "Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας."

"Ὅταν ἀρνήθηκαν, εἶχαν ἀνασταλεῖ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία καὶ ἀπειλοῦνταν μὲ ἐκτοπισμό", ἀναφέρει ὁ π. Γεώργιος

Ὁ π.  Γεώργιος σημειώνει ἐπίσης ὅτι μόλις τὸ περασμένο καλοκαίρι ὁ Μητροπολίτης Δημήτρης τῆς Εἰρηνουπόλεως ταξίδεψε στὸ Κίεβο γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ ἔγιναν πρὸς τιμὴν τῆς 1.030ης ἐπετείου τοῦ Βάπτισης τῆς Ρωσίας, ὅπου ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή του στὴν Κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία καὶ τὸν Προκαθήμενό της Μητροπολίτη Ὀνούφριο τοῦ Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας. Ὁ πατριάρχης Θεόδωρος τῆς Ἀλεξάνδρειας εἶχε ἐπίσης ἐκφράσει τὴν ἰσχυρὴ ὑποστήριξή του γιὰ τὴν Κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία πέρυσι.

Ὁ π. Γεώργιος ἀναφέρει ὅτι, ἀπὸ ὅσο γνωρίζει, δὲν ὑπῆρξαν κυρώσεις ἢ ἀπειλὲς ἀπὸ τὸν Σεβασμιότατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἰωνὰ Καμπάλα (Οὐγκάντα), ἕναν ἀπὸ τοὺς λίγους Ἀφρικανοὺς Ἱεράρχες τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Πατριαρχείου, ἐναντίον τῶν ἱερέων του ποὺ ὑπέγραψαν τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολή.

Σὲ τηλεγράφημα ἀπὸ τὴν 19η Δεκεμβρίου, ὁ π. Γεώργιος σημείωσε ὅτι πολλοὶ ἱερεῖς στὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐξέφρασαν πολὺ ἰσχυρότερες διαφωνίες καὶ ἐπικρίσεις γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν, χωρὶς νὰ ἀντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἀφρικανοὶ ἱερεῖς διώκονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ ἕνα πολὺ ἁπλὸ καὶ εὐγενικὸ γράμμα, δείχνει πραγματικὰ τὰ διπλὰ πρότυπα τῶν Ἑλλήνων ἐπισκόπων, μὲ βάση τὰ ὁποία ἀντιμετωπίζουν τοὺς Ἀφρικανοὺς κληρικούς τους ὡς ἀνθρώπους δεύτερης κατηγορίας.

Φυσικά, αὐτὲς οἱ διώξεις δὲν εἶναι κανονικές, ἀφοῦ αὐτοὶ οἱ πατέρες δὲν ἔκαναν τίποτα μὲ τὴν ἐπιστολή τους, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ξεδιπλώσουν.

Δὲν σταμάτησαν νὰ τιμοῦν τὸν Πατριάρχη Θεόδωρο, δὲν ἀρνήθηκαν νὰ ὑπακούσουν τοὺς ἐπισκόπους τους ἁπλῶς ἐξέφρασαν τὴν προσωπική τους γνώμη. Ἀλλά, φαίνεται ὅτι σύμφωνα μὲ τοὺς Ἕλληνες ἐπισκόπους, οἱ Ἀφρικανοὶ δὲν ἔχουν καν τὸ δικαίωμα νὰ τὸ κάνουν αὐτό.
oukraniko

3 σχόλια:

  1. Να αφήσουν οι πατριαρχάδες τον λαό και τον κλήρο να εκφράζεται ελεύθερα μέσα βέβαια στα ορθόδοξα όρια.

    Ελληνορθόδοξος

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ιεράρχες Έλληνες εργάζονται για την διάλυση της ορθοδοξιας, είναι τραγικό, ένας καρκίνος στο σώμα της εκκλησίας μας ελπίζω γρήγορα ο Χριστός να επέμβει, όλα αυτά προσβάλουν τον ελληνισμό

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.