23 Ιουν 2022

Eurostat: Ἡ Ἑλλάδα κατέγραψε τή μεγαλύτερη ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα στήν ΕΕ τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2022

Μέ μέσο εὐρωπαϊκό ὅρο τό 10% στήν ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα, ἡ Ἑλλάδα ἐμφάνισε γιά τόν Ἀπρίλιο ποσοστό 28%, ὅπως ἀναφέρεται σέ ἔκθεση τῆς Eurostat.
Ἀπέχει σημαντικά
Στό γράφημα πού ἀκολουθεῖ, ἡ Ἑλλάδα (μέ πράσινο χρῶμα) φαίνεται νά ἀπέχει σημαντικά ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐνωση, μέ τήν ἔντονα ἀνοδική πορεία νά ἔχει ξεκινήσει ἀπό τόν... Ἰανουάριο τοῦ 2021.

Μηνιαία ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα σέ Ἑλλάδα - Εὐρωπαϊκή ἘνωσηΣύμφωνα μέ τούς συντάκτες τῆς ἔκθεσης, ἡ ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα στήν Εὐρωπαϊκή Eνωση ἀνῆλθε τόν Ἀπρίλιο στό 10%, αὐξημένη κατά 6% σέ σχέση μέ τόν Μάρτιο καί κατά 8% σέ σύγκριση μέ τόν Ἰανουάριο καί τόν Φεβρουάριο.

Τό ὑψηλότερο ποσοστό ἑξαμήνου καταγράφηκε τόν Νοέμβριο (26%), κατά τή διάρκεια τοῦ τέταρτου κύματος.

Τά ὑψηλότερα ποσοστά στήν Ἑλλάδα
Τά ποσοστά ποικίλλουν ἀπό χώρα σέ χώρα: στή Σουηδία καταγράφηκαν τιμές κατά 5% μικρότερες ἀπό τόν μέσο ὅρο τῆς τριετίας 2016 - 2019, ἐνῶ στή Λετονία ὑπῆρξε αὔξηση (3%), ὅπως συνέβη καί στήν Ἐσθονία, στή Βουλγαρία καί στή Σλοβακία (4% σέ ὅλες).

Τά ὑψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στήν Ἑλλάδα (+28%), ἐνῶ σέ μία σειρά ἀπό χῶρες - μέλη (Ἰρλανδία, Λουξεμβοῦργο, Ὁλλανδία καί Αὐστρία) ἐμφανίζεται αὔξηση 18% καί 19%.

Μεγάλη αὔξηση εἶχε καταγραφεῖ στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2020 (25%), τόν Νοέμβριο τοῦ 2020 (40%) καί τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2021 (21%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.