26 Ιουν 2022

"Τούς τοῦ Ἄθω Πατέρας..."

"Τούς τοῦ Ἄθω Πατέρας..."
Ἀπολυτίκιο Ἁγιορειτῶν Πατέρων,
Ἦχος Ἀ΄
Μοναχός Ἀκάκιος Δανιηλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.