18 Ιουν 2022

Γονεῖς ξυπνῆστε, μαγαρίζουν τά παιδιά σας

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
«Τό ζήτημα δέν εἶναι σε τί κόσμο θ' ἀφήσουμε τά παιδιά μας, ἀλλά τί παιδιά θά ἀφήσουμε σ' αὐτόν τόν κόσμο»
Δίδασκα τίς προάλλες, λίγο πρίν κλείσουν τά σχολεῖα. Κάποια στιγμή, ἐν τῇ ρύμῃ τοῦ λόγου, ἀνέφερα μιά φράση πού περιεῖχε τήν λέξη «τρανός». Τό μάθημα ἦταν Ἱστορία Στ' δημοτικοῦ, τό κεφάλαιο γιά τήν Κύπρο. Ὁμιλοῦσα γιά τόν Γρηγόρη Αὐξεντίου, τόν «ἀητό τοῦ Μαχαιρά», ὁ ὁποῖος εἶχε ὑπηρετήσει, ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ,  στά σύνορα του Κιλκίς μέ τά Σκόπια, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '50. Ἡ φράση ἦταν : «Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦταν ἥρωας, σπουδαῖος, τρανός». Ἀφύπνιση, θόρυβος καί ἀναταραχή στήν αἴθουσα. Κάποιοι μαθητές ξέσπασαν... καί σέ χειροκροτήματα. Ἄν καί τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, παιδιά ἕκτης δημοτικοῦ, ζέστη καί προσμονή τῶν θερινῶν διακοπῶν, ξαφνιάστηκα μέ τήν περίεργα ἐνθουσιώδη ἀντίδραση. Χάρηκα. Κρυφοκαμάρωσα. Πέτυχε ἡ παράδοση. Προσγειώθηκα, ὅταν μέ ρώτησε ἕνας μαθητής:

-Ξέρετε καί τόν Τρανό, κύριε;

-Καί ποιός εἶναι αὐτός, χρυσό μου παιδί;

-Ὁ καλύτερος  τράπερ τῆς Ἑλλάδας.

-Καί τί θά πεῖ τράπερ;

=εῖναι ἡ μουσική πού ἀκοῦμε.

Ἐλεγχόμενος γιά τήν ἄγνοιά μου, ἔψαξα νά βρῶ. Ἡ «τράπ» εἶναι μουσικό ὑποεῖδος, ἄνθισε στίς Νότιες Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς σέ μέρη ὅπου γινόταν διακίνηση ναρκωτικῶν. Τά ναρκωτικά, τά ὅπλα, τά πανάκριβα καί γρήγορα αὐτοκίνητα, ἡ προκλητική ἐπίδειξη πλούτου, ἡ πρόστυχη καί χυδαία ἀντιμετώπιση τῶν γυναικῶν, εἶναι ἡ πρώτη ὕλη γιά τά ρεκάσματα τῶν τράπερ. (Εἴπαμε ἄν θέλεις νά δεῖς τήν Ἑλλάδα τοῦ μέλλοντος ἐπισκέψου τήν σημερινή Ἀμερική). Τό ὑποεῖδος κάνει θραύση στήν Ἑλλάδα. Σχεδόν ὅλα τά παιδιά τοῦ δημοτικοῦ, στίς μεγαλύτερες τάξεις, μέ τέτοια τοξικά δηλητήρια... τρανεύουν. (Στό γυμνάσιο καί λύκειο τό μοναδικό). Δέν τολμῶ νά παραθέσω στίχους, γιατί παρελαύνει ὅλο τό ὑβρεολόγιο τῆς γλώσσας. Παιδιά 8 καί 9 ἐτῶν ἀνυπεράσπιστα, στίς πιό κρίσιμες, ἐξοπλιστικές ἡλικίες, βομβαρδίζονται, ἀποσαθρώνονται, ἐξαχρειώνονται ἀπ' ὅλη τήν σαπίλα καί τίς ἀναθυμιάσεις τῶν κοινωνικῶν ὑπόνομων. Ἄτομα ἀνισόρροπα, ψυχανώμαλα, ἀγράμματα καί ἀπελέκητα, διψασμένα γιά εὔκολο γιά ἄκοπο πλουτισμό, ἐκφυλισμένοι ἠδονοθῆρες, ἀνέλαβαν πλέον τήν «ἀνατροφή» τῶν παιδιῶν μας.

Ζητῶ συγγνώμη γιά τούς χαρακτηρισμούς, ἀλλά δέν βρῆκα πιό ἐπιεικεῖς. Ἄν κάποιος διαβάσει στίχους τους, φρίττει. Ὅ,τι ράβουν γονεῖς καί δάσκαλοι, ξηλώνεται ἀπό τούς ἔξαλλους «πορνοβοσκούς», πού ὀνομάζονται καί μουσικοί.

Γιά νά ἁπαλύνω τό κείμενο παραπέμπω στόν Ἀθηναῖο ἀγωνιστή του Εἰκοσιένα Γ. Ψύλλα. «Ἕνας Θεσσαλός προεστός, ἐντελῶς ἀναλφάβητος, χρησιμοποιεῖ τόν δάσκαλο τοῦ χωριοῦ καί ὡς γραμματικό του. Ἐπειδή ὅμως ὁ δάσκαλος δέν ἦταν σέ ὅλα ὑπάκουος, ὁ προεστός προτείνει στή γενική συνέλευση τῶν κατοίκων τήν ἀπόλυσή του. Γιατί; Ρωτάει ἐκεῖνος ἐμβρόντητος. Γιατί δέν ξέρεις γράμματα! Καί ποιός τό λέει αὐτό; Ἐγώ! Ἀπαντᾶ ὁ προεστός. Γράψε τή λέξη βόδι νά δοῦμε ἄν ξέρεις. Ὁ δάσκαλος ἔγραψε σέ ἕνα χαρτί βόδι. Τότε ὁ προεστός ζωγραφίζει σέ ἄλλο χαρτί ἕνα βόδι, τό δείχνει στούς χωριανούς - τό ἴδιο ἀναλφάβητους - καί ρωτάει. Πέστε μου, ποιό χαρτί γράφει βόδι; Τό δικό σου! Ἀπαντοῦν ὅλοι. Καί ἔδιωξαν τόν δάσκαλο». (Ἀπομνημονεύματα τοῦ βίου μου, Ἀθήνα 1974, σελ. 286-187).

Κάτι παρόμοιο ἰσχύει μέ τήν δυναμική σήμερα τοῦ σχολείου. Χάνουμε κατά κράτος ἀπό τούς ποικιλώνυμους «προεστούς», τήν παρδαλή ἐπωνυμία πού νυχθημερόν «παιδαγωγεῖ» στήν εὐτέλεια καί τήν χυδαιότητα.

Ἐδῶ ὅμως ἀπαιτεῖται μιά ἀναφορά στήν μεγαλοφυία τοῦ Πλάτωνα. Ἡ μουσική, ἔγραφε, πρέπει νά ἀποτελεῖ τό κυριότερο μέλημα τῆς πολιτείας. (Καί ἐννοοῦσε ὅλες τίς τέχνες πού προστατεύουν οἱ Μοῦσες, δηλαδή τόν πολιτισμό).  Καί χρειάζεται ἐγρήγορση καί περιφρούρηση τῶν πολιτιστικῶν ἀγαθῶν, γιατί χάνοντάς τα, χάνουμε τά πάντα -«εὐλαβητέον ὡς ἕν ὅλῳ κινδυνεύοντα». Γιατί μέσῳ τῆς «μουσικῆς» διεισδύει εὔκολα, ἀθέατη ἡ διαφθορά στήν κοινωνία - «ραδίως αὕτη λανθάνει παραδυομένη». Καί μάλιστα «παίζοντας», μέ ἄκακο φαινομενικά τρόπο, διαμέσου τῆς ψυχαγωγίας  - «ὡς ἕν παιδιαῖς γέ μέρει καί ὡς κακόν οὐδέν ἐργαζομένῃ». Ἀφοῦ διεισδύσει ἡ διαφθορά στήν κοινωνία καί κυρίως στήν πιό εὐπαθῆ καί μιμητική ὁμάδα της, τούς νέους, μέσῳ τῶν τραγουδιῶν τῶν τράπερ στήν προκειμένη περίπτωση, «ἀφοῦ ἐγκατασταθεῖ γιά καλά, ἀρχίζει νά εἰσχωρεῖ ἀπό κάτω σάν τό νερό καί νά διαποτίζει τά ἤθη καί τίς ἐνασχολήσεις τῶν νέων. (Πολιτῶν). Καί ἀφοῦ δυναμώσει εἰσβάλλει στίς ἀνθρώπινες σχέσεις καί ὕστερα ρίχνεται, Σωκράτη, πάνω στούς νόμους καί τούς δημοκρατικούς θεσμούς, ὥσπου νά ἀναποδογυρίσει τά πάντα, καί τό δημόσιο καί τό ἰδιωτικό». (Πολιτεία, 424, d-e).

Μήπως, ἐρωτῶ, μήπως ἡ ἔξαρση τῆς ἐγκληματικότητας ἀπό συμμορίες ἀνηλίκων, οἱ κλοπές, οἱ βιαιοπραγίες, οἱ συμπλοκές μέ δολοφονικά ἐργαλεῖα, ἡ παντελής ἀνυπαρξία ἀναστολῶν καί μεταμέλειας, ὀφείλονται, ἐκτός ἀπό τήν περιρρέουσα ἀτιμωρησία καί στό ὑπόγειο, δυσῶδες ποτάμι, πού διαβρώνει ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τά παιδιά; Καί ἀναφέρομαι στήν μουσική τράπερ πού προτρέπει ἀπροκάλυπτα σέ ἀνήθικο, ἄνομο καί ἐγκληματικό βίο;

Τρεῖς παράγοντες μποροῦν νά σταματήσουν τό ἀναποδογύρισμα τῶν πάντων.

Πρῶτον, ἡ πολιτεία. Κατά τό Σύνταγμα, ἄρθρο 21, «Ἡ οἰκογένεια.... καί ἡ παιδική ἡλικία τελοῦν ὑπό τήν προστασία τοῦ κράτους». Τό Σύνταγμα κατάντησε, «σύντριμμα», ὅπως ἔλεγε καί ὁ Κολοκοτρώνης, ὁπότε ματαιοπονοῦμε. Καί ἐξάλλου ποιός ἐνδιαφέρεται; Τά βλαστάρια τῶν πολιτικῶν φοιτοῦν στά καλύτερα κολέγια, εἰσέρχονται κατόπιν στά πανάκριβα πανεπιστήμια τῆς ἀλλοδαπῆς καί ἐπιστρέφουν γιά νά γίνουν ὑψηλόβαθμα καί ὑψηλόμισθα στελέχη τοῦ δημοσίου, τῆς Ε.Ε. ἤ καί δήμαρχοι.

Δεύτερον, τό σχολεῖο. Ἄν ρωτήσουμε τό ὑπουργεῖο παιδείας, θά μᾶς ταράξει στίς «δεξιότητες» καί στίς «δράσεις». Κάποτε ἡ παιδεία μας περιφρουροῦσε τίς τιμαλφεῖς ἀξίες τοῦ ἔθνους, τώρα εἶναι προαγωγός τῆς ἀσυδοσίας. Ἕνας λόγος πού ἀγρίεψαν τά παιδιά, εἶναι καί ἡ «ἐκπαίδευση τῆς ἀμάθειας».

Τρίτον, ἡ οἰκογένεια, ἡ ἔσχατη γραμμή ἄμυνας γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ σύγχρονη Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή. Ὅπως θά ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός «Ἀνίσως ἦτο δυνατόν νά ἀνεβοῦμε εἰς τόν οὐρανόν καί νά φωνάξουμε μίαν φωνήν μεγάλην «γονεῖς ξυπνῆστε, μαγαρίζουν τά παιδιά σας». Ὅποια οἰκογένεια ὀρθώνει τείχη ἀδιαπέραστα καί προφυλάσσει τά παιδιά της ἀπό τήν «λέπρα» πού τρώει τά σωθικά τῆς κοινωνίας, θά καμαρώνει μεθαύριο γιά τόν καλόν της ἀγῶνα. Ὅποια οἰκογένεια, ἀντί γιά τά ἀναποτελεσματικά «πρέπει», μεγαλώνει καί ἀνατρέφει τά παιδιά της μέ τό «πρέπον», τό παράδειγμα, θά σωθεῖ.

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς

4 σχόλια:

 1. Κοιμήσου Έλληνα! Κάθευδε μακαρίως! Τα παιδιά σου είναι ασφαλή! Νομίζεις ή θέλεις να νομίζεις... Διότι ... μπορείς να προβάλεις και πολλά:"Ναι, αλλά...", για απαλλαγή της ευθύνης σου! Όμως, εδώ, στον λόγο του δασκάλου, είναι όλο το ζουμί για την ανατροπή αυτού του άθλιου κόσμου, που εδραιώνεται σταθερά και χωρίς εμπόδια! Λέγε τα δάσκαλε και ο καθείς και το μεράδι του!
  Σ Η. ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι αν τα λέει ποιος τ' ακούει; Αυτός που πήγε σημερα στην παρέλαση υπερηφάνειας, η αυτός που λέει ότι η αγάπη δεν έχει φύλο, η ότι δεν υπάρχουν φύλα; Είναι θέμα επιλογής ακόμα και αυτό!! Το συζητάμε δηλαδή. Μάλλον αποφανθηκαμε. Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ .
   Άρα η πολιτεία έχει τοποθετηθεί και σύντομα θα ψηφιστεί και ο σχετικός νόμος που θα επιβάλει την μη ύπαρξη φύλου. Τι κι αν η φύση φωνάζει; Τι κι αν η γυναίκα μόνο γεννά παιδιά; Λεπτομέρειες μπροστά στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Ένα δικαίωμα που πρέπει να εκπαιδευτούν τα παιδιά στο να το ασκούν από νωρίς, σύμφωνα με το ΙΕΠ. Υπάρχει μόνο το εγώ. Η αληθεια εξαντλείται στο τι θέλω εγώ. Τίποτα άλλο , ούτε Θεός, ούτε καν οι νόμοι της φύσης τους οποίους υποτίθεται ότι επικαλουμαστε όταν θέλουμε να αποδείξουμε ότι μόνο το εγώ μας υπαρχει. Εμπρός λοιπον. Ας γκρεμίσουμε το παλιό που " έχει μουχλιάσει". Ας χτίσουμε έναν καινούργιο κόσμο χωρίς ανισότητες
   Και πως να υπάρξουν ανισότητες αφού δεν θα υπάρχει τίποτα; Δεν θέλω να συνεχίσω. Ελπίζω να μας λυπηθεί ο φιλεύσπλαχνος θεός.

   Διαγραφή
 2. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ! ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ετσι σκριβως οπως τα λεει ο δασκαλος ειναι την ανατροφή τους ανέλαβαν αυτα τα χαμένα κορμιά Σκικ Mad clip που σκοτωθηκε light Sim Boy ξερω αρκετούς απο την κορη μου 19 χρονων τωρα!!Εγω ντρέπομαι και ο αντρας μου οταν ακουω τους στίχους απο τα τραγουδια τους φρίττει θαπρεπε τουλαχιστον τα κοριτσια οταν ελεγε ο Mad clip ξερω το θες μωρη π…,..α να ντρέπονται να ακούν αυτα τα τραγουδια αντιθετα ομως κουνιούνται στους ρυθμούς τους!!
  Πολλοι συνέδεσαν τις δολοφονίες των γυναικών με τα τραγουδια των
  Ταπερ ειναι απολυτα
  Σωστο!!
  Με ποιο τραγουδι αναδείχτηκε ο Mad Clip με το τραγουδι ποτε δεν ημουνα καλος στο σχολειο καθόμουνα στο τελευταιο θρανίο ωσπου εγινε έμπορος ναρκωτικών και σώθηκε!!
  Τινάχτηκε στον αερα νεώτατος με μια πανακριβη Porsche το είδωλο μιας γενιάς!!
  Ο Sim Boy αλβανος στην καταγωγή ειπε τους στίχους και τα τραγουδια μας τα δινουν οι εταιρειες με σκοπο την διαφθορά της ελληνικης νεολαιας!!
  Ενα διαστημα
  Εφυγε κρύφτηκε στην Αλβανία οταν αρχισε να μιλαει και να λεει αληθειες απείλησαν οτι θα τον σκοτωσουν!!
  Ναι τα παιδια μας έρμαια αυτων των αληταραδων νταβατζήδων εμπόρων ναρκωτικών περήφανων για την δουλεια τους ψαχνουν στα χαμένα για προτυπα και είδωλα!
  Παλια υπηρχαν τα κατηχητικά η εκκλησια ειχε ενεργό ρολο στην ζωη των παιδιων τωρα εχει χαλαρώσει πολυ και αυτη!!
  Ετσι οι δαίμονες χορευουν και γελούν μεχρι να τους παρουν το κεφαλι!!
  Σε πληρη απελπισία εψαχνα γερόντισσες απο μοναστηρια μοναχούς με Αγιο Πνευμα και τους ικέτευα να προσεύχονται για την κορη μου που έβλεπα τον κατήφορο να τον κατεβαινει τρεχοντας!!
  Η μονη λυση οπως μου λεγανε και οι μοναχοι και μοναχές ειναι η προσευχη!
  Γονατιστέ και προσευχηθειτε γιαυτα τς παιδια!!
  Υπαρχει ελπιδα!!
  Η πιστη η χαμένη στον Θεο και στην αγαπη
  Οχι στο σεξ στα γρηγορα και ευκολα λεφτα στην αλητεια!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.