30 Μαΐ 2020

Τὸ ξέπλυμα τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ἔριξε καὶ τὴ μάσκα τῆς κυβέρνησης

Ἄραγε ὑπάρχουν ἀκόμα ἄνθρωποι ποῦ πιστεύουν πῶς ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχει ὁποιαδήποτε σχέση μὲ ὁτιδήποτε (καλὸ μπορεῖ νὰ) πρεσβεύει ἕνα δεξιὸ πολιτικὸ κόμμα; 

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποῦ πιστεύουν ἀκόμα πῶς ἡ Νέα Δημοκρατία ἀνήκει στὸν χῶρο τῆς δεξιᾶς ἢ ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὸν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς; 
Ὑπάρχουν ἀκόμα κάποιοι «ρομαντικοὶ» ποὺ θεωροῦν πὼς ὑφίσταται ἀκόμα Δεξιὰ καὶ Ἀριστερὰ στὰ πολιτικὰ κόμματα τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς; 
Τὸ εἰσαγγελικὸ αἴτημα ποὺ κατατέθηκε γιὰ ψήφιση στὸ κοινοβούλιο σχετικὰ μὲ τὴν ἄρση ἀσυλίας τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καὶ 53 ἀκόμα ἐν ἐνεργεία βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ μήνυση δύο πολιτῶν. Ἡ μήνυση αὐτὴ ἐπεδίωκε νὰ δικαστοῦν καὶ νὰ καταδικαστοῦν οἱ πολιτικὰ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας. 
Σὲ σύνολο 219 βουλευτῶν, κατὰ τῆς ἄρσης ἀσυλίας ψήφισαν 207, ἐνῶ 11 μόλις βουλευτὲς τάχθηκαν ὑπὲρ καὶ ἕνας δήλωσε παρών. Οἱ βουλευτὲς τῆς Ν.Δ., τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ ΚΙΝ.ΑΛ., τοῦ ΚΚΕ καὶ τοῦ ΜέΡΑ25, ἀποφάνθηκαν ὁμόφωνα πὼς τέτοιου εἴδους...
θέματα λύνονται μόνο πολιτικά, μὲ πολιτικὸ κριτὴ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ (μέσω τῆς ψήφου) καὶ ὄχι διὰ τῆς ποινικῆς ὁδοῦ… 

Ἔτσι οἱ 207 αὐτοὶ βουλευτές, «κάρφωσαν» καὶ τὸ τελευταῖο «καρφὶ» στὸ ἱστορικὸ «φέρετρο» τοῦ ὀνόματος τῆς ἔνδοξης Μακεδονίας. 

Τί μᾶς δείχνει αὐτὴ ἡ ξαφνικὴ σύμπνοια ὅλων αὐτῶν τῶν κομμάτων ποὺ ἐνῶ γιὰ πολὺ λιγότερο σοβαρὰ θέματα ξιφουλκοῦν πολιτικὰ μὲ μανία μεταξύ τους, ἀλλὰ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἔγιναν «συντρόφια» καὶ ὁμοϊδεάτες ; 

Μήπως τοὺς «πῆρε ὁ πόνος» γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη τῶν πολιτικῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ; Φυσικὰ καὶ ὄχι. 

Αὐτὴ ἡ ἰλαροτραγικὴ ψηφοφορία μᾶς ὑπενθυμίζει (γιὰ ἄλλη μία φορὰ) πὼς αὐτὸ τὸ συνονθύλευμα ἀλληλoκαλυπτόμενων συμφερόντων ποὺ λέγεται Ἑλληνικὴ Βουλή, δὲν εἶναι τίποτε παραπάνω ἀπὸ μία συντεχνία μικροκομματικῶν ἐπιδιώξεων, ἕνα πολιτικὸ σινάφι ποὺ ἔχει ὡς πρωταρχικὸ στόχο τὴν διατήρηση τῶν καρεκλῶν καὶ δὲν διστάζει νὰ καταπατᾶ συχνὰ πυκνὰ τὶς (δῆθεν) ἰδεολογικὲς διαφορές, γιὰ νὰ καταφέρει νὰ μακροημερεύσει. 

Καμία οὐσιαστικὴ ἰδεολογικὴ διαφορὰ δὲν ὑφίσταται πλέον. Ἡ «δεξιὰ» καὶ ἡ «ἀριστερὰ» εἶναι ξεθωριασμένα, ξεπερασμένα πολιτικὰ ἀφηγήματα ποὺ διαιωνίζονται σκόπιμα ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ κόμματα γιὰ ψηφοθηρικοὺς σκοπούς. 

Ἀσφαλῶς ἡ μεγαλύτερη παραφωνία σὲ αὐτὴν τὴν ψηφοφορία ἦταν ἡ ἀπόλυτη στήριξη τῆς Νέας Δημοκρατίας στὰ πεπραγμένα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. 

Οἱ πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, εἶχαν κάνει «σημαία» τους, τὴν δῆθεν ἀντίθεση τοὺς ἀπέναντι στὴν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, συμμετεῖχαν καὶ ὑποβοηθοῦσαν τὰ παλλαϊκὰ συλλαλητήρια καὶ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ παρουσίαζαν τοὺς ἑαυτούς τους σὰν νὰ ἦταν σύγχρονοι «Μακεδονομάχοι». Σὲ μεγάλο βαθμὸ ἦταν αὐτή τους ἡ (ὑποκριτικὴ ὅπως φάνηκε) πολιτικὴ συμπεριφορά, ποὺ τοὺς ἔδωσε καὶ τὴ νίκη στὶς ἐκλογές. 

Ὅμως ὅλοι μας γνωρίζουμε τὴν κυβίστηση ποὺ ἐπακολούθησε στὴν στάση τους ἀπέναντι στὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τὸ περιβόητο ἀφήγημα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀκούγεται μέχρι καὶ σήμερα: « Ἦταν μία κακή, μία ἐπιζήμια γιὰ τὴ χώρα συμφωνία, ἀλλὰ δὲν παύει νὰ εἶναι μία διεθνὴς συμφωνία καὶ ὀφείλουμε νὰ τὴν σεβαστοῦμε καὶ νὰ τὴν τηρήσουμε». 

Ὅμως πέρα ἀπὸ αὐτό. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ὑποστηρίξει πλέον πῶς τὸ κόμμα αὐτὸ ἔχει ὁποιαδήποτε σχέση μὲ τὴν προώθηση τῆς πολιτικῆς ἀτζέντας ποῦ (ὑποτίθεται πῶς) ἔχει νὰ κάνει μὲ μία φιλοδεξιὰ προσέγγιση; 

Μήπως προωθεῖ τὴν ἀνάδειξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας; Πῶς; Μὲ τὸ νὰ προστατεύει καὶ νὰ ἀβαντάρει πολιτικά τους ἀρχιτέκτονες τῆς παραχώρησης μακεδονικῆς ἰθαγένειας καὶ μακεδονικῆς γλώσσας στοὺς Σκοπιανούς; 

Μὲ τὸ νὰ συστήνει ἐπιτροπὲς τύπου «Ἑλλάδα 2021», ποὺ ἀποδομοῦν συστηματικὰ κάθε ἱερὸ καὶ ὅσιό του ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα; Μὲ τὸ νὰ ἐπιτρέπουν νὰ λασπολογεῖται ἡ φήμη τοῦ Καποδίστρια καὶ τοῦ Καραϊσκάκη; 

Μὲ τὸ νὰ ἀδιαφοροῦν νὰ ἀναβαθμίσουν ἕνα σωρὸ προβληματικὰ βιβλία ἱστορίας στὰ σχολεῖα, ἀλλὰ νὰ ἔχουν μοναδικό τους μέλημα τὸ πῶς θὰ ἐγκαταστήσουν κάμερες στὶς τάξεις; 

Μήπως ὅμως προωθοῦν τὴν ἀνάδειξη καὶ τὴν προστασία τῆς Ὀρθοδοξίας; Τὸ ἀντίθετο! 

Στὴ ψηφοφορία γιὰ τὴν ἄρση ἀσυλίας τῶν 54 βουλευτῶν, ὑποστήριξαν ἔνθερμα πὼς δὲν πρέπει νὰ ποινικοποιηθοῦν οἱ πολιτικὲς ἐπιλογές. 

Ὅμως δὲν εἶχαν κανένα πρόβλημα νὰ ποινικοποιήσουν τὶς θρησκευτικὲς ἐπιλογὲς καὶ ἐλευθερίες! 

Δὲν εἶχαν κανέναν ἐνδοιασμό, στὸ νὰ κλείσουν τὶς ἐκκλησίες, νὰ συλλάβουν ἱερεῖς, νὰ ἀπαγορεύσουν τὴ Θεία Κοινωνία, νὰ βγαίνουν χωρὶς αἰδῶ στὶς τηλεοράσεις καὶ νὰ προσβάλλουν τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα, νὰ μπαίνουν στὶς ἐκκλησίες μὲ μάσκες μὴ καὶ κολλήσουν «ὀρθοδοξίτιδα»… 

Ἡ ὑποκρισία εἶναι μία. Δὲν ἔχει οὔτε δεξιὸ οὔτε ἀριστερὸ πρόσωπο. Ἔχει μονάχα δεξιὸ καὶ ἀριστερὸ προσωπεῖο..

8 σχόλια:

 1. Έτσι ακριβώς! Εξαιρετικό άρθρο, τα λέει όλα όπως έχουν. Ας ανοίξουν τα μάτια τους οι πιστοί να δουν με ποιους έχουν να κάνουν και ν' αλλάξουν επιτέλους οριστικά επιλογές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και γιά να επανέλθουμε στα καθ'ημάς...
  Να δείτε αγπητοί συμπάσχοντες και νοήμονες Χριστιανοί Ορθόδοξοι πως από το κοπάδι μας θα βρεθούν και πάλι αρκετοί βολεμένοι και θα ολισθήσουν και πάλι.ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣ.....
  Είναι αυτές οι τακτικές για τις οποίες φώναζα και φώναζα και φώναζα αλλά ποιός άκουγε.
  Είναι αυτά που έλεγα.Μακριά απο ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.
  Άπαντες βρίσκονται σε κατάσταση δαιμονική...διαστρέφουν και πολεμούν την αλήθεια την Ορθοδοξιά και το Εθνος.
  Αφού κάμφθηκε και η τελευταία φωνή αντίστασης αυτή της Εκκλησίας (η οποία παραδόθηκε αμαχητί)ας περιμένουμε την τελική επίθεση εναντίον της Εκκλησίας και των μυστηρίων της...αυτοί που έχουν μυαλό ας καταλάβουν.
  Και κάτι για το οποίο δεν γίνεται αναφορά τελευταία.
  Οι θεομπαίχτες και Εθνοκτόνοι δεξιοι ακολουθούν πιστά την πολιτική των προκατόχων τους στο Θέμα των ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ισοπεδόνωντας την ελληνικη οικογένεια.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και ο θεος να βάλει το χέρι του.
  Υ.Γ 1 ΛΟΙΔΩΡΗΘΗΚΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ - ΙΕΡΟΚΑΤΑΚΡΗΣΗ....
  ΕΧΩ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΣΥΝΗΔΕΙΣΗ ΜΟΥ ΗΣΥΧΗ.ΚΟΙΤΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΜΗΛΩΝΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.
  Υ.Γ 2 ΤΗΝ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΟ ΕΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΑΛΕΙ.
  ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ...ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ....
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Πολύτεκνε" μην δικαιολογείσαι.
   Η αλήθεια είναι ότι κατέκρινες και πολύ άδικα.

   Διαγραφή
  2. ΟΧΙ ΡΕ ''ΑΔΕΛΦΕ''!!!
   ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΝΑ ΠΛΕΞΩ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΣΤΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΘΕΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥΛΗΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΙΤΙΚΩΝ....ΕΙΜΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥς ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΣΑΚΙΣΩ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ.
   ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝΝΟΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΔΟΥΛΙΚΑ ΣΟΥ ΤΑ ΧΑΡΙΖΩ...
   ΑΠΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΠΩΣ ΟΣΟ ΣΩΠΑΙΝΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΙΣΧΡΟΙ.
   ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΣΕ ΑΙΓΑΙΟ κ ΘΡΑΚΗ!!!ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΣΟΥ ΛΕΩ....
   Τ Ε Λ Ο Σ ΓΙΑ ΤΙΣ Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ ΚΑΙ ΤΑ Π Ι Σ Τ Ε Υ Ω ΜΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ.ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΔΟΥΛΙΚΑ ΑΙΣΧΥΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  3. "Πολύτεκνε " ηρέμησε. Δεν κατάλαβες καθόλου το σχόλιο.
   Δεν σου λέμε ότι κατακρίνεις επειδή διαμαρτύρεσαι.
   Σου λέμε ότι κάποτε κατέκρινες όταν κακοχαρακτήριζες τους ψηφοφόρους χωρίς διάκριση.
   Δεν δικαιολογούμε τους πολιτικούς για όλα αυτά καθόλου.

   Διαγραφή
  4. Άντε πάλι η πολιτικολογία σου με έριξε στο τρυπάκι και την πάτησα σαν πρωτάρης.
   Η κατάκριση είναι μεγάλη αμαρτία όταν απευθύνεται σε κάποιον εκ του πονηρού με δόλο και σκοπιμότητα.Χωρίς στοιχεία και με σκοπό να προκαλέσει βλάβη και συκοφαντία....
   Όταν όμως από την στάση κάποιου-ων προκαλούνται ανώμαλες καταστάσεις οι οποίες είναι σε βάρος του συνόλου τότε και θα χαρακτηρίσεις και θα ελέγξεις όλους όσους έγιναν η αιτία αυτών των καταστάσεων.
   ΑΛΛΟ ΛΟΙΠΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ και ΑΛΛΟ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ.
   Και να ρωτήσω...Η ΔΙΑΚΡΙΗ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ και για ποιον;;;
   ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ;;;ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ...
   ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.
   Όταν λοιπόν δεν βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις το ποιόν του κάθε άχρηστου και πολέμιου του Έθνους και της Ορθοδοξίας τότε μάλλον η λέξη διάκριση πρέπει να σβηστεί από το λεξικό μέχρι νεωτέρας.
   Άπαντες κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.

   Διαγραφή
  5. "Πολύτεκνε" εσύ πολιτικολογούσες με τις άδικες κατακρίσεις σου αδιάκριτα προς τους ψηφοφόρους της ΝΔ, μερικοί απο τους οποίους μπορεί να είναι και άγιοι που λέει ο λόγος ή και κυριολεκτικά.

   Συμφωνώ ότι άλλο έλεγχος και άλλο κατάκριση. Εσύ όμως κατέκρινες με βαρείς κακοχαρακτηρισμούς αδιάκριτα τους ψηφοφόρους της ΝΔ.

   Απαντες κρινόμαστε απο τα κίνητρα μας και όχι απο το αποτέλεσμα

   Διαγραφή
 3. ΤΟ ΒΟΥΗΤΟ-ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ:
  Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ!
  ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΛΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.