20 Οκτ 2012

Αὔριο ἡ μεγάλη συγκέντρωση κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη καὶ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος! Θὰ εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ!


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΡΤΟΦΑΚΕΛΩΜΑ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15:00 (3:00 μ.μ.) ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
"Θαρθεῖ καιρός, ποὺ θὰ σᾶς ποῦν νὰ βουλωθεῖτε μὲ τὴ βούλα τοῦ Σατανᾶ. Νὰ μὴ βουλωθεῖτε. Ἂν βουλωθεῖτε καὶ στοῦ βοδιοῦ τὸ κέρατο νὰ κρυφθεῖτε θὰ σᾶς βροῦν" Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. «...Πάλι «ὁρισμένοι γνωστικοί», θὰ φασκιώνουν τὰ πνευματικά τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴν στεναχωριοῦνται’ «δὲν πειράζει αὐτό, δὲν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε!... Τέτοια δυστυχῶς λογική, εἶχαν καὶ ὁρισμένοι «γνωστικοὶ» στὰ χρόνια τῶν Ἁγίων Μαρτύρων..» (Σημεῖα τῶν καιρῶν π. Παϊσιος)
Ἡ ἀνωτέρω ρήση τοῦ Ἁγιορείτη γέροντα Παϊσίου ποὺ περιλαμβάνεται σὲ γραπτὸ σημείωμά του γιὰ τὶς νέες ταυτότητες καὶ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ποὺ συνέταξε τὸν Μάρτιο τοῦ 1987 ἔρχεται σήμερα νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ μὲ τὴν ἀδιαφορία ποὺ ἐπιδεικνύει ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου ἀπέναντι στὸ σοβαρότατο αὐτὸ ζήτημα! Πολλοὶ Ἱεράρχες ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ ἱερεῖς ὄχι μόνο ἀδιαφοροῦν ἀλλὰ καὶ ἐπιπλέον καθησυχάζουν τοὺς χριστιανοὺς ὑποστηρίζοντας πὼς ἡ Πολιτεία χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία γιὰ νὰ «ἐπιβάλλει» τοῦτες τὶς ἀναγκαῖες ἀλλαγὲς δῆθεν γιὰ....

 νὰ διευκολυνθοῦν οἱ πολίτες της!!!
Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀκολουθώντας τὴ γνωστὴ συνταγὴ ὁρισμοῦ συνοδικῆς ἐπιτροπῆς κατάφερε νὰ ὑποβαθμίσει ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σοβαρὰ φλέγοντα ζητήματα θέτοντας τοῦτο στὶς καλένδες. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ διευκολύνει τοὺς ἐκφραστὲς τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας νὰ προχωρήσουν ἐλεύθερα στὸ δόλιο ἐγχείρημά τους, ἀφοῦ ἐκμηδένισαν ὁλοσχερῶς κάθε μορφὴ ἀντίδρασης ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ ἀδιάφορη στὴν πλειονότητά της ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Μία θρησκευτικὴ ἡγεσία ποὺ φαίνεται πὼς ζήλεψε τὸ ἔργο τῶν μπακάληδων καὶ τῶν ταβερνιάρηδων καὶ ἀναλίσκεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στὴ διανομὴ τροφίμων καὶ διοργάνωση συσσιτίων ἀφήνοντας σὲ δεύτερη μοίρα τὰ πνευματικά, τὸ κήρυγμα καὶ τὴν κατ’ ἐξοχὴν σωτηριολογικὴ ἀποστολή της.
Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἔνοχη στάση τῆς ἀδιάφορης θρησκευτικῆς ἡγεσίας μᾶς ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη εὐκαιρία γιὰ νὰ προχωρήσουν στὴν ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου τοὺς οἱ νῦν κυβερνῶντες, οἱ ὁποῖοι ἐκ τῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν πράξεων τοὺς φαίνεται νὰ ταυτίζονται πλήρως μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῶν μιαρῶν λεσχῶν καὶ στοῶν ποὺ ἐπιμόνως ἐπιδιώκουν νὰ φακελώσουν τοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ τοὺς ἐπιβάλλουν μία πρωτοφανῆ ἠλεκτρονικὴ σκλαβιά... (βλ. βιβλίο Τυφώνας Παγκοσμιοποίηση ἔκδ. Ἀγαθὸς Λόγος)!
Ἡ νέα ἡγεσία λοιπὸν τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη μὲ δεξιὸ αὐτὴ τὴ φορὰ περίβλημα ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ ἐφαρμόσει τὴν ἀπόφαση γιὰ ἀντικατάσταση τῶν ταυτοτήτων ποὺ ἔλαβε τρεῖς ἡμέρες πρὶν τὶς ἐκλογὲς στὶς 14 Ἰουνίου ἡ ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση. Ἔτσι σταδιακὰ ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο θὰ κληθοῦν οἱ Ἕλληνες νὰ παραλάβουν τὶς νέες ταυτότητες ἡ τὴν ἔξυπνη κάρτα τοῦ πολίτη!!!
Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ διοργανώνονται ἡμερίδες ἐνημέρωσης τῶν πιστῶν ἀλλὰ καὶ διαμαρτυρίες ἀπὸ χριστιανικὰ σωματεῖα καὶ μεμονωμένους ἱερεῖς. Τὰ κατευθυνόμενα ὡστόσο στὴ συντριπτικὴ πλειονότητά τους ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα ἀνομίας ΜΜΕ ἔχουν ἤδη συνεισφέρει πολλὰ στὸ ἐγχείρημα τοῦτο γιὰ νὰ ἀποσοβήσουν τυχὸν ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν. Συστηματικὰ ἢ ἀποκρύπτουν παντελῶς ὡς εἴδηση τὶς διαμαρτυρίες ἢ ὅταν ἀναφέρονται σ’ αὐτὲς   παρουσιάζουν ὡς γραφικοὺς καὶ ἀκραίους, αὐτοὺς ποὺ διαμαρτύρονται γιὰ τὸ φακέλωμα.
Τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ δῆθεν εὐαίσθητη σὲ θέματα φακελώματος τῶν πολιτῶν ἀριστερὰ σφυρίζει ἀδιάφορα, στοιχεῖο ποὺ ἐνισχύει πολλὲς-πολλὲς ὑποψίες. Ἄλλωστε κανείς μας δὲν μπορεῖ νὰ λησμονήσει τὸ γεγονὸς ὅτι χορηγὸς στὴν ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων ὑπῆρξε ἡ οἰκογένεια τοῦ δισεκατομμυριούχου Ντ. Ροκφέλερ, βασικοῦ μέλους τῆς Μπίλντερμπεργκ καὶ προέδρου τῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς ( βλ. βιβλίο «Ἡ ἀληθινὴ ἱστορία τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ»)!
Γι’ αὐτὸ ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὀφείλουμε ὄχι μόνο νὰ ἐνημερωθοῦμε ἀλλὰ νὰ συντονίσουμε τὶς ἀντιδράσεις μας καὶ νὰ ἐμποδίσουμε τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα! Ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα τὸ ὁποῖο ὑπολογίζεται νὰ κοστίσει στὸν ἑλληνικὸ λαὸ περὶ τὰ 300 ἑκατομμύρια εὐρώ.

Τόσο ἐκτιμοῦν οἱ κυβερνῶντες ὅτι θὰ κοστίσουν οἱ νέες ταυτότητες, μὲ δεδομένο ὅτι κάθε πολίτης θὰ κληθεῖ νὰ καταβάλλει 15 εὐρὼ παράβολο καὶ ἄλλα 15 εὐρὼ στοὺς φωτογράφους, προκειμένου νὰ προσκομίσουν τὶς εἰδικὲς φωτογραφίες ποὺ θὰ ἐνσωματωθοῦν σ’ αὐτές.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοὶ καὶ δυστυχῶς ἡ πλειονότητα τῶν ἱερέων μας δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει ἀκόμη τὶς δυνατότητες τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης στὸ νὰ εἰσχωρεῖ στὸ μυαλό μας καὶ νὰ γνωρίζει ἐπακριβῶς τί σκεφτόμαστε, κάτι στὸ ὁποῖο πειραματίζεται συστηματικὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Ἄλλωστε εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν τοὺς ἀρκεῖ πλέον ὁ διοικητικὸς ἔλεγχος, καὶ τοὺς ἀπασχολεῖ ὁ ἄμεσος ἔλεγχος τῆς σκέψης καὶ τῆς γνώμης, γιατί ὡς γνωστὸν "οἱ σκέψεις γίνονται πράξεις" καὶ ἡ Παγκόσμια ἐπίδοξη δικτατορία θέλει νὰ εἶναι σίγουρη ὅτι δὲν θὰ πέσει ποτέ. Οἱ νέες ταυτότητες ἀποτελοῦν ἕνα προστάδιο τούτου τοῦ ἐγχειρήματος, τὸ ὁποῖο καταγράφει ἀναλυτικὰ ὁ π. Παϊσιος!
 Νέες τεχνολογίες... φακελώματος!
 Καθὼς οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς νομίζουμε ὅτι τὸ μυαλὸ ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο δυνατὸ ὀχυρό της ἰδιωτικότητας στὴν ἀπόλυτη ἐποχὴ τῆς ἐπιτήρησης μᾶλλον θὰ μείνουμε ἔκπληκτοι μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι μία νέα ἐταιρία, ἡ Veritas scientific ἰσχυρίζεται ὅτι ἀναπτύσσει τεχνολογία ἡ ὁποία θὰ μπορεῖ νὰ «εἰσβάλλει στὶς σκέψεις».
Νωρίτερα μέσα στὴ χρονιὰ ποὺ διανύουμε, βγῆκε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μελέτη ποὺ ἀποδείκνυε ὅτι οἱ ὑπολογιστὲς μποροῦν νὰ ἀνιχνεύουν τὸ ψεῦδος ἀκόμη καλύτερα καὶ ἀπὸ τοὺς πλέον ἐπιτυχημένους ἐξειδικευμένους ἀνθρώπους, ὑπονοώντας ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀναμένουμε ὅτι ἡ τεχνολογία αὐτοῦ του τύπου θὰ χρησιμοποιηθεῖ εὐρύτατα σὲ ἀστυνομικὰ σώματα χωρῶν ὅπως οἱ Η.Π.Α.!
Εἶναι σημαντικὸ ἐδῶ νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ τεχνολογία εἰσβολῆς στὶς σκέψεις δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία παραλλαγὴ τοῦ ἀνιχνευτῆ ψεύδους.
Ἀντιθέτως ἀποτελεῖ ἕνα εἰδικὸ «κράνος ποὺ διαβάζει τὴ σκέψη» ποὺ σχεδιάστηκε γιὰ νὰ μετρᾶ τὴν ἐγκεφαλικὴ δραστηριότητα τῶν ὑποκειμένων μέσω εἰδικοῦ ἤλεκτρο- ἐγκεφαλογραφήματος.
Ο Eric Elbot, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Veritas, δήλωσε ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ τεχνολογία του ἀπὸ τὸν στρατὸ τῶν Η.Π.Ἃ «ὥστε νὰ βοηθηθοῦν στὸ νὰ ξεχωρίζουν τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ τοὺς συμμάχους».
Ἐπίσης, ὁ Elbot φαντάζεται τὴ νέα αὐτὴ τεχνολογία νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, τὸ σύστημα δικαιοσύνης κατὰ τὴ διάρκεια δικῶν καὶ κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις ἐξαγορῶν ἡ συγχωνεύσεων ἐπιχειρήσεων. Πιστεύει ὅτι ἡ συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὸ μέλλον καὶ σὲ ἐφαρμογὲς κινητῆς τηλεφωνίας… «Βέβαια καὶ ἀποτελεῖ ἕνα πιθανὸ ‘διαβολικὸ’ ἐργαλεῖο» δηλώνει ὁ Elbot. «Ἐὰν ἡ κυβέρνηση ἀποκτήσει αὐτὴ τὴ συσκευή, τότε μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ κατάσταση θὰ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη»!
Συντάκτης: Διονύσης Μακρὴς
Πηγή: Στύλος Ὀρθοδοξίας Σεπτέμβριος 2012

5 σχόλια:

 1. Παλαιοημερολογίτες δεν είναι αυτοί; Τι πάει να πει "Πανελλήνια Κληρικολαϊκή Επιτροπή Αγώνος";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πάει να πει αυτό που λέει ο τίτλος.
   Οι παλαιοημερολίτες είναι κι αυτοί πιστοί και όταν δεν καπελώνουν τις συγκεντρώσεις έχουν κι αυτοί δικαίωμα να αντιδράσουν. Πάντως η συγκέντρωση ΔΕΝ γίνεται από παλαιοημερολογίτες αλλά από επιτροπή ιερέων και λαϊκών.

   Διαγραφή
  2. ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΜΕΡΕ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΔΙΩΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ, Ο ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΓΛΥΦΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΝΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ!!!

   Διαγραφή
  3. Φωτιά παραχωμένη ο Ίμερος.

   Διαγραφή
 2. Καλό είναι να ανακοινώνετε με την ίδια δύναμη και προθυμία και συγκεντρώσει ομολογιακές κατα της βλασφημίας όπως αυτές που έγιναν και πρόκειται να γίνουν στο χυδαιοθέατρο.

  Δ.Δ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.