28 Ιουλ 2015

Θρήνοι τῆς Αγια-Σοφιᾶς

Σημαίνει ὁ Θιός, σημαίνει ἡ γής, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια,
σημαίνει κι ἡ Ἅγια Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι,
μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἐξηνταδυὸ καμπάνες,
κάθε καμπάνα καὶ παπάς, κάθε παπὰς καὶ διάκος.
Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης,
κι ἂπ΄τὴν πολλὴν τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ κολόνες.
Νὰ μποῦνε στὸ χερουβικὸ καὶ νὰ 'βγει ὁ βασιλέας,
φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ' ἀρχαγγέλου στόμα:...
"Πάψετε τὸ χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τὰ 'ἅγια,
παπάδες πάρτε τὰ γιερὰ καὶ σεῖς κεριὰ σβηστῆτε,
γιατί εἶναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει.
Μόν' στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιά, νὰ 'ρτουνε τρία καράβια°
τὸ 'να νὰ πάρει τὸ σταυρὸ καὶ τ' ἄλλο τὸ βαγγέλιο,
τὸ τρίτο τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια τράπεζά μας,
μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν".
Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες.
"Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴ πολυδακρύζεις,
πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πάλι δικά μας εἶναι".

(δημοτικὸ)


1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.