30 Οκτ 2010

Ὁ Ὅσιος Χατζηανανίας.

Τὸ βιβλίο «Ὁ Ὅσιος Χατζηανανίας - Ὁ κτήτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἑξακουστῆς Ἱεράπετρας» ἀποτελεῖ νέα ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας (ἀριθ. ἔκδοσης 5). Συγγραφέας εἶναι ὁ Ἀντώνιος Ἔμμ. Στιβακτάκης, ἐκπαιδευτικὸς καὶ συγγραφέας, ὁ ὁποῖος μὲ μοναδικὴ γλαφυρότητα καταγράφει τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Χατζὴ-Ἀνανία, ὑποτακτικοῦ του Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Γεροντογιάννη καὶ κτήτορα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἑξακουστῆς Μαλλῶν Ἱεράπετρας. Ἰδιαίτερο μέρος τοῦ βιβλίου καταλαμβάνει ἡ καταγραφὴ θαυμαστῶν γεγονότων τῆς ἐπίγειας πορείας τοῦ Γέροντα Χατζὴ-Ἀνανία, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ λαϊκὴ παράδοση ἔχει διασώσει πολλὰ θαυμαστὰ γεγονότα ποὺ μαρτυροῦν τὸ προορατικὸ χάρισμα καὶ τὸ χάρισμα ἰαμάτων τοῦ Ὁσίου. Ἐπίσης στὸ πόνημα τοῦ κ. Στιβακτάκη ἐμπεριέχονται πολλὲς μαρτυρίες θαυμαστῶν γεγονότων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν Ὅσιο Χατζὴ-Ἀνανία. ποολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες διέσωσε ἀπὸ διηγήσεις αὐτοπτῶν καὶ αὐτοκόων μαρτύρων ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωαννίκιος Ἀνδρουλάκης, ὁ ὁποῖος ἔχει συντάξει καὶ τὴ σχετικὴ ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου. Τὸ βιβλίο πλαισιώνεται ἀπὸ ἀνέκδοτες φωτογραφίες μεγάλης ἱστορικῆς σημασίας καὶ μὲ εἰδικὸ κεφάλαιο μὲ τὶς....
βιβλιογραφικὲς ἀναφορὲς στὸ Γέροντα Χατζὴ-Ἀνανία.
Πηγή:Ἅπαντα Ὀρθοδοξίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.