31 Ιαν 2013

Οἱ Τοῦρκοι ἀπαντοῦν μὲ εἰσβολὴ στὸ Αἰγαῖο γιὰ πετρέλαια!

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος
Ἐνῶ ὁ κ Σαμαρὰς συναντιόνταν μὲ τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργὸ στὸ Κατάρ, (γιὰ πολλοὺς ἡ συνάντηση αὐτὴ εἶχε κανονιστεῖ ἀπὸ τὴ πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ ΓΑΠ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Ἐρντογᾶν), οὐσιαστικὰ γιὰ νὰ τοῦ ὑποβάλλει ὁ Ἐρντογᾶν τὰ ἀπαράδεκτα αἰτήματά του μὲ μία θρασύτατη ἄμεση ἀνάμειξη στὰ ἐσωτερικά τς Ἑλλάδας, ἡ Τουρκία ἀνήγγειλε νέα εἰσβολὴ στὸ Αἰγαῖο, μὲ ἕνα νέο ὑπερσύγχρονο πλοῖο γιὰ νὰ ἀρχίσει νέες γεωτρήσεις γιὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα.
Σύμφωνα μὲ τὴν  ἀνακοίνωση τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐνέργειας, Taner Yldz, τὸ νέο ὑπερσύχρονο πλοῖο ἐρευνῶν ἔχει τὴν ὀνομασία, «Polarkus Samur» ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι τὸ ἔχουν βαφτίσει χαρακτηριστικὰ μὲ τὴν ὀνομασία, «Barbaros Hayrettin Pasa», στὴν μνήμη τοῦ γνωστοῦ Τούρκου αἱμοβόρου ἀεροπειρατῆ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ποὺ λυμαίνονταν τὶς ἀκτὲς τῆς Μεσογείου καὶ ἔβαψε μὲ αἷμα Ἑλλήνων τὸ πέρασμά του.  Τὸ πλοῖο αὐτό, μήκους 85 μέτρων καὶ τὸ ὁποῖο ἀγοράστηκε ἀπὸ τὴν Τουρκία γιὰ 130 ἑκατομμύρια δολάρια, πέρασε ἀπὸ τὰ στενὰ τοῦ Ἑλλησπόντου στὶς 30 Ἰανουαρίου τοῦ 2013, καὶ ὥρα 17.30 μμ, μὲ κύρια ἀποστολὴ τὴν διενέργεια...
ἔρευνας καὶ σεισμικῶν γεωτρήσεων γιὰ ἀνακάλυψη ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων. Μάλιστα, ὅπως ἀναφέρουν οἱ πληροφορίες ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, τὸ πλοῖο συνόδευε καὶ μία μοίρα πλοίων τῆς τουρκικῆς ἀκτοφυλακῆς ἡ ὁποία εἶχε φροντίσει νὰ ἀπομακρύνει κάποια ἁλιευτικὰ πλοῖα ποὺ εἶχαν πλησιάσει τὴν ρότα τοῦ τουρκικοῦ ἐρευνητικοῦ σκάφους.

Ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι μὲ τὸ νέο αὐτὸ ἐρευνητικὸ σκάφος ἡ Τουρκία σκοπεύει νὰ πραγματοποιήσει ἐντατικὲς ἔρευνες γιὰ ἐνεργειακὰ κοιτάσματα ὄχι μόνον στὴν περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου, ἀλλὰ καὶ σὲ θαλάσσιες περιοχὲς τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἀδιαφορώντας   οὐσιαστικὰ ἂν ἔτσι παραβιάζει τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ἡ χρονικὴ περίοδος αὐτῶν τῶν ἐρευνῶν σὲ πρώτη φάση, σύμφωνα μὲ τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐνέργειας, ἀναμένετε νὰ διαρκέσει περὶ τοὺς 6-7 μῆνες καὶ οἱ ἔρευνες θὰ γίνουν σὲ τρία ἐπίπεδα ἐνῶ τὰ πλάνα ἀναφέρουν γιὰ ἐρευνήτικες ἐργασίες διάρκειας τριῶν ἐτῶν.

Ἐνῶ λοιπὸν οἱ Τοῦρκοι ἑτοιμάζονται γιὰ καινούργιο «πάρτι» εἰσβολῶν στὸ Αἰγαῖο μὲ κύριο στόχο τὴν καταφορη παραβίαση τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας, ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός, (περὶ ἄλλων τυρβάζει), ἑτοιμάζεται νὰ πάει στὴν Ἄγκυρα στιὰ ἀρχὲς Μαρτίου γιὰ νὰ καταθέσει καινούργιο στεφάνι στὸ μνημεῖο τοῦ πατέρα τῆς ἐθνοκάθαρσης τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Μουσταφᾶ Κεμάλ. Ἐμεῖς, κατὰ ἄλλα θὰ συζητᾶμε ἀτέλειωτες ὧρες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ΑΟΖ καὶ τὸ πὼς θὰ τὴν κατοχυρώσουμε, προκαλώντας τὰ εἰρωνικὰ σχόλια τῆς Ἄγκυρας. Ἀφοῦ δὲν ἀντιδρᾶμε στὴν παράδοση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας, τότε εἶναι σίγουρο πὼς θὰ ἔρθουν καὶ πολὺ χειρότερα. 
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.