27 Σεπ 2015

Θέλω νὰ λὲς «ΝΑΙ» ἀκόμα καὶ στὴν καταστροφή σου...

ΝΑΙ σὲ ὅλα. Παλιά, μποροῦσα νὰ σὲ ἐξοντώσω μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες.
Νὰ σὲ φυλακίσω, νὰ σὲ βασανίσω, νὰ σὲ στείλω στὴν ἐξορία.
Παλιά, εἶχα δωσίλογους καὶ καταδότες, εἶχα στρατὸ καὶ ἀστυνομία.
Ἀκόμα τοὺς ἔχω.
Γενικά, σοῦ δίνω πάντα τὴν εὐκαιρία νὰ συμμορφωθεῖς: θὰ σὲ πάω μὲ τὸ καλό, θὰ προσπαθήσω νὰ σὲ πείσω, νὰ σὲ φοβίσω, νὰ σὲ ἀπειλήσω.
Ἂν τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν πιάσει, θὰ σὲ ἐξολοθρεύσω....
Ἔχω τὴν οἰκονομικὴ δύναμη, κάνω ὅ,τι θέλω.
Ἀκόμα καὶ τώρα, ποὺ κάποιες ἀλήθειες γίνονται φανερὲς καὶ κάποια δικαιώματα κατοχυρώνονται.
Ἀκόμα καὶ τώρα ὑπάρχει τρόπος νὰ σὲ ἐλέγχω.
Τώρα ἔχω τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης.
Τώρα εἰσχωρῶ στὸ μυαλό σου. Στις πιὸ ἐνδόμυχες ἐπιθυμίες καὶ φόβους σου. Τώρα σὲ κάνω σύμμαχό μου. Τώρα εἶμαι σὲ....
θέση νὰ κάνω τὸ δικό μου συμφέρον, δικό σου.
Στὴ διαφήμιση, δὲν ἔχει καμία σημασία ἡ ποιότητα τοῦ προϊόντος.
Ἡ διαφήμιση μπορεῖ νὰ πουλήσει ὁτιδήποτε, ἀρκεῖ νὰ τὸ πεῖ πολλὲς φορές.
Ἡ μεγάλη συχνότητα, ὁ βομβαρδισμὸς τοῦ μηνύματος παραλύει τὶς ἀντιστάσεις.
Χαμογελᾶς καὶ λὲς ἕνα μεγάλο «ΝΑΙ»...
Μὲ τὴν ἴδια εὐκολία πού σου πουλάω ἀποσμητικό, πακέτο τηλεφωνίας ἢ πίτσα, σοῦ πουλάω καὶ πολιτικὴ θέση.
Στὴ μία περίπτωση σὲ βομβαρδίζω μὲ διαφημιστικὰ σπότ, στὴν ἄλλη σὲ βομβαρδίζω μὲ εἰδησεογραφία.
Καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις σου πουλάω τὴ δική μου ἀνάγκη – τὴν κάνω δική σου.
Σὲ πείθω ὅτι ἀνήκουμε στὸ ἴδιο στρατόπεδο: ὅτι ἔχουμε τοὺς ἴδιους στόχους, τὶς ἴδιες ἐπιθυμίες, τὶς ἴδιες ἀξίες.
Σὲ κάνω φίλο.
Σημασία ἔχει νὰ μὴ φανεῖ ἡ καθοδήγηση. Η καθοδήγηση πρέπει νὰ συμπεριφέρεται ὡς ἐνημέρωση. Ὡς προστασία. Σὲ καμία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ διαφαίνεται τὸ σχέδιο.
Οἱ μνῆμες, οἱ γνώσεις, ἡ ἴδια ἡ σκέψη, πρέπει νὰ παραδοθοῦν στὸ φόβο καὶ τὸ δέλεαρ.
Θέλω νὰ λὲς «Ναὶ» ἀκόμη καὶ στὴν καταστροφή σου. Καὶ νὰ παίρνεις ὅρκο, ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ συμφέρον σου.
Ἔτσι σὲ θέλω. Νὰ μάχεσαι γιὰ μένα. Καὶ νὰ ζητωκραυγάζεις γιὰ τὴ νίκη μου, κι ἃς εἶναι ἡ πιὸ βαθιά σου ἥττα... 
----------------------------------------------------
Μένιος Καραγιάννης - Σκηνοθέτης
Πηγή: Fdimitrios Athanassiou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.