26 Φεβ 2022

Νικήτας Τσακίρογλου: "Ἠταν σοβαρό λάθος ἡ ἀπόπειρα κάποιων ὑπουργῶν νά καταργήσουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν"

Τά σχολεῖα ὀφείλουν νά δώσουν πολύ μεγάλη σημασία στή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἠταν σοβαρό λάθος ἡ ἀπόπειρα κάποιων ὑπουργῶν νά τό καταργήσουν. Ἐάν συνέβαινε αὐτό, τότε θά μιλούσαμε γιά θανάσιμο λάθος.
Ὁ κορυφαῖος ἠθοποιός μιλᾶ γιά τόν ρόλο τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη, τόν ὁποῖο καί ὑποδύεται στή δημοφιλῆ τηλεοπτική σειρά
Ὁ Νικήτας Τσακίρογλου, ἕνας ἀπό τούς κορυφαίους Ἑλληνες ἠθοποιούς, πρωτοεμφανίστηκε στό θέατρο τό 1962 καί ἀπό τότε ἔχει πρωταγωνιστήσει σε πάρα πολλά ἔργα, τόσο στό... θέατρο καί στόν κινηματογράφο ὅσο καί στή μικρή ὀθόνη. Στή συνέντευξη πού παραχώρησε στήν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια», ἀναφέρεται στόν ρόλο τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου, τόν ὁποῖο ὑποδύεται στήν τηλεοπτική σειρά πού εἶναι ἀφιερωμένη στόν ἅγιο Παΐσιο, καί μιλᾶ γιά τά θρησκευτικά του βιώματα, ἀλλά καί γιά τή σημασία τῆς Ὀρθοδοξίας στόν σύγχρονο ἄνθρωπο.

Πῶς λάβατε τήν ἀπόφαση νά συμμετάσχετε στά γυρίσματα γιά τήν τηλεοπτική σειρά μέ θέμα τόν ἅγιο Παΐσιο;

Δέν ἔκανα κάτι ἰδιαίτερο - εἶμαι ἠθοποιός καί ἔπραξα τό καθῆκον μου. Ἀσχολήθηκα μέ ἕνα θρησκευτικό θέμα πού μέ ἐνδιέφερε πάρα πολύ, λόγῳ καί τοῦ ὅτι εἶμαι ὀρθόδοξος χριστιανός. Χαίρομαι πολύ πού μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ἐπιτρέψω νά εἰσρεύσει στήν ψυχή μου ἡ δύναμη πού εἶχαν αὐτοί οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι. Θυσίασαν τή ζωή τούς προκειμένου νά διδάξουν στόν κόσμο τίς ἀξίες τοῦ καλοῦ. Ὀταν ἑτοιμάζομαι νά ὑποδυθῶ ἕναν ρόλο πάντα φροντίζω νά προετοιμάζομαι συγκεντρώνοντας στοιχεῖα καί ὅλο τό ἀπαραίτητο ὑλικό. Στή σειρά αὐτή ὑποδύομαι τόν ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη, ὁ ὁποῖος διακόνησε τό ποίμνιό του τήν περίοδο τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς καί τοῦ βίαιου ξεριζωμοῦ τῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς ἑστίες τους πού ἐπακολούθησε. Ἀνέλαβε νά ὁδηγήσει τό ποίμνιό του -μέσα στούς ὁποίους ἦταν καί ἡ οἰκογένεια τοῦ ἁγίου Παϊσίου, πού ἀκόμη τότε ἦταν βρέφος- ἀπό τά Φάρασα πρός τήν Ἑλλάδα. Ὁ Ἀρσένιος ἦταν ὁ νονός τοῦ Παϊσίου. Αὐτός τόν βάπτισε στά Φάρασα, λίγο πρίν φύγουν γιά τήν Ἑλλάδα, καί τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα «Ἀρσένιος».

Ἡ ζωή τοῦ Παϊσίου συγκινεῖ ὄχι μόνο ἐμένα, ἀλλά ὅλο τόν ὀρθόδοξο κόσμο. Πρόκειται γιά ἕνα ἐξέχον πρόσωπο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Παΐσιος τίμησε μέ τό ἔργο καί τόν βίο του τήν Ὀρθοδοξία!

Ποιές δυσκολίες εἶχε ἡ ἐνσάρκωση τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου;

Ὁ Ἀρσένιος ἀνέλαβε ἕνα τιτάνιο ἔργο: Μετέφερε τούς Ἑλληνες ἀπό τά Φάρασα μέσα ἀπό τρομερές κακουχίες στήν Ἑλλάδα. Οἱ συνθῆκες ναί μέν ἦταν φοβερά ἄσχημες, ἀλλά ὁ Ἀρσένιος εἶχε τή δύναμη τῆς πίστης. Ὑπέμεινε τά πάντα καί ἔφερε σέ πέρας τόν σκοπό του. Ἐπρεπε κι ἐγώ νά ταξιδέψω σέ ὅλα ἐκεῖνα τά μέρη τῆς Ἑλλάδας, στά ὁποῖα ἔζησε καί ἄφησε σημάδια τοῦ ἔργου του ὁ Ἀρσένιος, ὁ ὁποῖος κατέληξε στήν Κέρκυρα, ὅπου παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Κύριο. Ἐνας ἀπό τούς τόπους πού ἐπισκέφτηκα γιά τίς ἀνάγκες τῶν γυρισμάτων ἦταν βεβαίως καί ἡ Κόνιτσα, στόν νομό Ἰωαννίνων. Ὀταν πῆγα στήν Κόνιτσα καί διέμεινα ἐκεῖ γιά κάποιο διάστημα ἐπισκέφθηκα καί τό σπίτι ὅπου ἔζησε ὁ Παΐσιος. Ἐκεῖ συναντήθηκα μέ τόν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει τή φροντίδα τοῦ μουσείου πού εἶναι ἀφιερωμένο στή μνήμη τοῦ Παϊσίου καί ἀπό αὐτόν ἔμαθα πολλά πράγματα.

Ἐκτός ἀπό τίς ἄθλιες συνθῆκες διαβίωσης, οἱ Μικρασιᾶτες εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν καί τήν ἐχθρική στάση τῶν γηγενῶν...

Μά, αὐτοί κι ἄν ἦταν Ἑλληνες! Οἱ Μικρασιᾶτες ἦταν ἀπό τούς σπουδαιότερους Ἑλληνες! Μέ βαθιά ἑλληνική καταγωγή καί παιδεία. Σιγά,Σιγᾶ σιγά,σιγᾶ, ὅμως, σταμάτησε ἡ ἐχθρική στάση τῶν ντόπιων ἀπέναντι στούς Ἑλληνες της Μικρασίας. Εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπικράτησε τό στοιχεῖο τῆς ἀνθρωπιᾶς.

Ἀπό τά γεγονότα πού διαδραματίζονται στή σειρά ποιά ἀποτυπώθηκαν πιό ἔντονα στή μνήμη σας;

Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὁ μυσταγωγικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισαν καί οἱ ὑπόλοιποι ἠθοποιοί τούς ρόλους τους. Τήν ἴδια αἴσθηση ἀπεκόμισα καί ἀπό τόν τρόπο πού ἐργάστηκαν καί ἔζησαν κάθε στιγμή τῶν γυρισμάτων τόσο ὁ σκηνοθέτης ὅσο καί ἡ ὁμάδα τῶν τεχνικῶν.

Ποιά ἦταν ἡ πιό συγκινητική στιγμή;

Ἡ σκηνή κατά τήν ὁποία βάπτιζα τόν Παΐσιο μέσα σέ μιά μικρή ἐκκλησία στή Μικρά Ἀσία, ἔχοντας δίπλα μου τή μητέρα του, ἀλλά καί ἄλλους ἀνθρώπους.

«Σοβαρό λάθος ἡ ἀπόπειρα νά καταργήσουν τά Θρησκευτικά»
Ὁ γνωστός ἠθοποιός ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς πίστης μέσα του ὀφείλεται σέ μεγάλο βαθμό στή διαπαιδαγώγηση πού ἔλαβε ἀπό τούς γονεῖς του. «Προέρχομαι ἀπό μιά οἰκογένεια πού τή χαρακτήριζε ἕνα βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα. Ὁ πατέρας μου ἦταν ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί ἐπίσης ὑπέστη τούς διωγμούς τῶν Τούρκων. Ὁ δέ προπάππους μου ὑπῆρξε ἱερωμένος στά Φιλιατρά τῆς Μεσσηνίας. Στά χρόνια πού μεγάλωσα, εἴχαμε περισσότερη ἀνάγκη ἀπό τόν Χριστό καί τή θρησκευτική πίστη. Ἠταν μεγάλη ἡ συμβολή τῆς πίστης στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς μου. Καί μαθήματα στό κατηχητικό παρακολουθοῦσα, ἀλλά καί δίπλα σέ ἱερεῖς βρισκόμουν, κάθε φορά πού αὐτοί μετέβαιναν γιά τήν τέλεση κατ' οἶκον ἁγιασμῶν. Ἡ ἀγάπη μου γιά τόν Χριστό ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἀνάγκη. Βέβαια, τήν Ἐκκλησία τήν ἀκολούθησα καί ἀργότερα, μέσα ἀπό τή δουλειά μου. Ὁ ἠθοποιός θά πρέπει νά ἔχει μιά πολύ καλή σχέση μέ τίς ἀρχές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου. Ἄλλωστε, γιά νά γίνει κάποιος σωστός ἠθοποιός πρέπει νά εἶναι πιστός χριστιανός, πού θά βρίσκεται κοντά στήν Ἐκκλησία. Στή δουλειά μας ποιοῦμε ἦθος! Καί αὐτό ὁ ἠθοποιός ὀφείλει νά τό ἐνστερνίζεται.»

Πῶς κρίνετε τό θρησκευτικό φρόνημα τῶν Ἑλλήνων σήμερα;

Ζοῦμε μιά εὔκολη ζωή αὐτή τήν περίοδο. Καί, ὅταν ζεῖς μιά τέτοια ζωή, δέν λές τή φράση «Βοήθα, Χριστέ μου!». Τά σχολεῖα ὀφείλουν νά δώσουν πολύ μεγάλη σημασία στή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἠταν σοβαρό λάθος ἡ ἀπόπειρα κάποιων ὑπουργῶν νά τό καταργήσουν. Ἐάν συνέβαινε αὐτό, τότε θά μιλούσαμε γιά θανάσιμο λάθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.