28 Σεπ 2016

Ὁ σύλλογος "ΕΣΒΗ 1914" στὴ Συνδιάσκεψη τοῦ ΟΑΣΕ: Αὐτονομία στὴ Βόρειο Ἤπειρο γιὰ νὰ προστατευθεῖ ὁ Ἑλληνισμός!

Γιὰ δεύτερη συνεχόμενη χρονιὰ ὁ Ἐθνικὸς Σύλλογος Βόρειος Ἤπειρος 1914 ἔδωσε τὸ παρὼν στὴν ἐτήσια Συνδιάσκεψη τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὴ Σταθερότητα στὴν Εὐρώπη (ΟΑΣΕ), ποὺ πραγματοποιεῖται στὴν Βαρσοβία ἀπὸ τὶς 19 Σεπτεμβρίου, ἐκπροσωπώντας διεθνῶς τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό.
Στὴν συνεδρία 10 ποὺ πραγματοποίησε ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΑΣΕ γιὰ τὶς Ἐθνικὲς Μειονότητες, τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΕΣΒΗ 1914 κ. Νικόλαος Κολίλας, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Χιμάρα, ἔκανε τὴν ἀκόλουθη παρέμβαση στὸ πλαίσιο τῶν δυόμισι λεπτων ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸν συντονιστὴ σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς ὁμιλοῦντες. 
«Εὐχαριστῶ κύριε συντονιστη. Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι, τὸ σημαντικότερο ζήτημα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία διαβιεῖ στὴν περιοχὴ μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία Βόρειος Ἤπειρος, εἶναι αὐτὸ τῆς ἰδιοκτησίας.
Τὰ Δικαστήρια καὶ ἄλλοι ἀλβανικοὶ κρατικοὶ φορεῖς, εὐνοοῦν τοὺς πλαστογράφους ποὺ ἐμφανίζονται ὡς πρώην ἰδιοκτῆτες καὶ ὠφελοῦνται τεράστιες ἐκτάσεις ποὺ κανονικὰ ἀνήκουν σὲ Ἕλληνες μειονοτικούς.
Γιὰ παράδειγμα στὸν Δῆμο Φοινίκης ποὺ ἔχει ἀμιγῆ ἑλληνικὸ πληθυσμό, ἡ Κρατικὴ Ὑπηρεσία Ἐπιστροφῆς Περιουσιῶν ἀναγνώρισε περισσότερα ἀπὸ....
εἴκοσι χιλιάδες στρέμματα σὲ ἀλλοεθνεῖς ποὺ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴν περιοχή.
Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἡ Χιμάρα, ἀπ' ὅπου κατάγομαι, ὅπου ἡ ἀλβανικὴ πολιτεία ἀρνεῖται νὰ ἀναγνωρίσει στοὺς κατοίκους τῆς τὸ στάτους καὶ τὰ δικαιώματα τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας. 
Μὲ πρόσχημα τὴν τουριστικὴ ἀνάπτυξη αὐτῆς τῆς παραθαλάσσιας περιοχῆς, ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἔντι Ράμα καταστρώνει τὰ τελευταῖα χρόνια σχέδιο ἐθνοκάθαρσης τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐκδίωξής μας ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἑστίες μας. 
Τὸ σχέδιο ἔχει ὡς πρῶτο στάδιο νὰ χαρακτηριστεῖ ὅλη ἡ γῆ τῆς Χιμάρας σὲ τουριστική, νὰ ἀποσπαστεῖ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες φυσικοὺς ἰδιοκτῆτες της, νὰ ἀποδοθοῦν ἐκτάσεις, ἀκόμα καὶ μὲ πλαστογραφίες τίτλων, σὲ φιλοκυβερνητικοὺς "ἐπιχειρηματίες" καὶ σὲ τελικὴ φάση, νὰ ἐγκατασταθοῦν ἐκεῖ πληθυσμοὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἀλβανίας γιὰ νὰ ἐξαφανιστεῖ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο!
Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς τρομοκρατίας σὲ ὅσους θέλουν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴ γῆ τους ἢ ἀκόμα καὶ τὰ σπίτια τους ἀπὸ τὴν λεγόμενη "τουριστικὴ ἀνάπτυξη", ἦταν ἡ βίαιη ἐπίθεση ποὺ δέχτηκαν νόμιμοι ἰδιοκτῆτες μέσα στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Χιμάρας στὶς 30 Ἰουνίου 2016 ἀπὸ ἀνθρώπους τῶν ἀποκαλούμενων "ἐπενδυτῶν".
Ζητοῦμε νὰ ἐφαρμοστεῖ τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας ποὺ ὑπέγραψε ἡ Ἀλβανία τὸ 1914 μὲ τὸ καθεστὼς αὐτονομίας καθὼς καὶ ἡ Σύμβαση - Πλαίσιο τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης γιὰ τὶς ἐθνικὲς μειονότητες ὥστε νὰ προστατευτοῦν ἀποτελεσματικὰ οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου».

Ἀργότερα κατὰ τὶς τοποθετήσεις τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν κρατῶν - μελῶν τοῦ ΟΑΣΕ, στὸ πλαίσιο τοῦ ἑνὸς λεπτοῦ, ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἀλβανίας ἔδωσε τὴν ἀκόλουθη ἀπάντηση:
«Εὐχαριστῶ κύριε συντονιστή. Στὴν πραγματικότητα δὲν εἴχαμε προγραμματίσει νὰ συμμετάσχουμε σὲ αὐτὴ τὴν συνεδρία τὸ πρωὶ ἀλλὰ στὴν ἑπόμενη τὸ ἀπόγευμα, ἀλλὰ τέλος πάντων. Ὑπῆρξε μία παρέμβαση ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Σύλλογο "Βόρειος Ἤπειρος 1914" ποὺ ἄγγιξε θέματα τῆς κατάστασης τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας στὴν Ἀλβανία. Στὴν πραγματικότητα αὐτὰ εἶναι θέματα καὶ ἱστορίες ποὺ ἔχουν ξανακουστεῖ καὶ συζητηθεῖ καὶ πέρσι καὶ ἄλλες προηγούμενες χρονιές. Αὐτοῦ το εἴδους οι σύλλογοι γιὰ ἐμᾶς δὲν δραστηριοποιοῦνται στὴν Ἀλβανία καὶ δὲν συνεργάζονται μὲ τὶς ἀλβανικὲς κρατικὲς ἀρχές. Ἐπὶ τοῦ παρόντος τὴν Ἀλβανία ὑπάρχουν εἰδικοὶ νόμοι γιὰ τὶς μειονότητες, γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ τὴν Ἀλβανία ἕνα ἀπὸ τὰ λίγα κράτη στὴν περιοχὴ μὲ ὁλοκληρωμένη νομοθεσία γιὰ τὸν σεβασμὸ τῶν μειονοτήτων. Ἡ Ἀλβανία δείχνει σεβασμὸ στὶς μειονότητες καὶ εἶναι σὲ συνεργασία μὲ τοὺς σχετικοὺς μειονοτικούς φορεις καθως καὶ μὲ ἀκαδημαϊκοὺς κύκλους, ἐνῶ συνεργάζεται καὶ μὲ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ὅπως ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΑΣΕ γιὰ τὶς Ἐθνικὲς Μειονότητες στὴν ὁποία ἔχουμε ἐκφράσει τὴν εὐγνωμοσύνη μας. 
Συνεπῶς εἰκάζω ὅτι καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἐθνικοῦ Συλλόγου "Βόρειος Ἤπειρος 1914" θὰ διαπιστώσει τὴ νέα πραγματικότητα στὴν Ἀλβανία καὶ θὰ καταλάβει πραγματικὰ τὴν ἔννοια αὐτοῦ το σεβασμοῦ».

Ἡ ἀλβανικὴ ἀντιπροσωπεία θὰ ἦταν ἀποῦσα λοιπὸν ἀπὸ τὴ συνεδρία ποὺ θὰ ἀφοροῦσε τὶς ἐθνικὲς μειονότητες, ἀλλὰ στὸ ἄκουσμα τῆς παρουσίας τοῦ ΕΣΒΗ 1914 μετέβη ἐσπευσμένα στὸ χῶρο τῆς Συνδιάσκεψης τοῦ ΟΑΣΕ, καταφτάνοντας μισὴ καὶ πλέον ωρα μετὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν.
Ἀσφαλῶς ἀφήνουμε στὴν κρίση τοῦ καθενὸς τὰ λεγόμενα τοῦ Ἀλβανοῦ ἀντιπροσώπου. Μόνο ποὺ θέλουμε νὰ τονίσουμε ὄτι ο εκπροσωπός του ΕΣΒΗ 1914 Νικόλαος Κολίλας, ἔχει διαπιστωσει τὴ "νέα πραγματικότητα στὴν Ἀλβανία" και έχει καταλάβει πραγματικὰ τὴν "ἔννοια αὐτοῦ το σεβασμοῦ" πάρα πολὺ καλά, μιᾶς καὶ πρόκειται γιὰ τὸν ἀνιψιὸ τοῦ Ἐθνομάρτυρα Ἀριστοτέλη Γκούμα, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἀπὸ Ἀλβανοὺς ἐθνικιστὲς ἐπειδὴ ἐπέμενε νὰ μιλάει ἑλληνικὰ στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του.
Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι πολιτικὸς κόσμος, ΜΜΕ καὶ μεγάλο μέρος τῆς κοινωνίας στὴν Ἀλβανία ἀντιμετώπισαν λίγο πολύ τους δράστες ὡς ἥρωες...
Ἡ νέα πραγματικότητα καὶ ἡ ἔννοια τοῦ σεβασμοῦ τῶν μειονοτήτων ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ ἀλβανοί...
Χαιρετίζουμε τὴν παρουσία καὶ τὶς παρεμβάσεις στὴν ἴδια συνεδρία τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, το Τάγματος των Ἀρχόντων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα το Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ποὺ ἑδρεύει στὶς ΗΠΑ, καθὼς καὶ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης ὁ ὁποῖος κατήγγειλε τὴν τρομοκρατικὴ δράση τῶν τούρκων ἐθνικιστῶν στὰ μειονοτικὰ μουσουλμανικὰ χωριὰ τῆς Θράκης.

Δεῖτε στὸ βίντεο τὶς ἐργασίες τῆς Συνεδρίας γιὰ τὶς Ἐθνικὲς Μειονότητες. Ἡ παρέμβαση τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΕΣΒΗ 1914 κ. Νικόλαου Κολίλα ἀπὸ τὸ 1:15:49 καὶ ἢ  ἀπάντηση τοῦ Ἀλβανοῦ ἀντιπροσώπου ἀπὸ τὸ 2:49:20
ΕΣΒΗ 1914

1 σχόλιο:

 1. Δέν τήν βλέπω καλά τήν Ἀλβανία !!
  Θά τό πληρώσει τό ἄδικο,ὅταν κι ἐμεῖς.....
  ὄταν ἐπανέλθωμε στόν φιλότιμο ἐαυτό μας
  καί τελειώσει ὁ πολυετής κανόνα μας......
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.