28 Σεπ 2016

Δελτίο τύπου τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας γιὰ τὴν ἐκδήλωση στή Βέροια σχετικὰ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν

Βέροια, 28 Σεπτεμβρίου 2016
Δελτίο τύπου τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς 24/09/2016 σχετικὰ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.
Τὸ Σάββατο 24/9/2016 πραγματοποιήθηκε στὴ Βέροια Ἡμερίδα μὲ θέμα «Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σὲ κρίση», μὲ ἀφορμὴ τὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος, ποὺ μὲ βιασύνη ἔθεσε σὲ ἰσχὺ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας στὶς 13/9/2016. Τὴν Ἡμερίδα συνδιοργάνωσαν ἡ Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καὶ ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», καὶ συμμετεῖχαν σ’ αὐτὴν καθηγητὲς τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ χώρου, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ τῶν δύο βαθμίδων, κληρικοί, γονεῖς καὶ μαθητὲς (http://schoolpalmos.blogspot.gr/2016/09/blog-post_24.html). 
Οἱ ὁμιλητές τῆς ἡμερίδας μίλησαν γιὰ «Τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὰ θρησκευτικά: Κατήχηση στὴν πολυθρησκεία, ἀποορθοδοξοποίηση, προσηλυτισμὸς καὶ....
ἀνισονομία σὲ βάρος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν», ἐπιχείρησαν «Δομικὴ προσέγγιση τοῦ νέου Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (ἐφεξῆς: ΜτΘ) στὸ Ἑλληνικὸ σχολεῖο: κοινωνικοδιδακτικοὶ προβληματισμοὶ καὶ ἐρωτήματα». Περαιτέρω διερευνήθηκαν «Τὰ νέα Ἀναλυτικὰ Προγράμματα σπουδῶν στὸ ΜτΘ καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους στὴ διδασκαλία καὶ τὴ μάθηση» καὶ παρουσιάστηκε «Ἡ δοκιμὴ τοῦ νέου Ἀναλυτικοῦ Προγράμματος σπουδῶν τοῦ ΜτΘ σὲ Πιλοτικὸ πρόγραμμα στὸ Γυμνάσιο καὶ οἱ διδακτικὲς καὶ παιδαγωγικὲς ἀποτιμήσεις του».
Ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν καθὼς καὶ τὸ γόνιμο προβληματισμὸ [καὶ τὴ συζήτηση] ποὺ ἀκολούθησαν προέκυψαν οἱ ἀκόλουθες διαπιστώσεις (τὶς ὁποῖες ἀνεπιφύλακτα συμμερίζεται καὶ ἡ Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας):
1. Τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλοιώνει τὸν μέχρι σήμερα Ὀρθόδοξο κατὰ βάση χαρακτήρα τοῦ μαθήματος, ἐντάσσοντας στὴν πράξη ἕνα μοντέλο διδασκαλίας ποὺ ἔχει ὄχι ἁπλῶς οὐδετερόθρησκο, παρὰ κυρίως πανθρησκειακὸ χαρακτήρα.
2. Μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ γίνει ἡ διδασκαλία δημιουργεῖται ἰδεολογικὴ καὶ πνευματικὴ σύγχυση στοὺς μαθητές, οἱ ὁποῖοι λόγω ἡλικίας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ ἀντιληφθοῦν νοήματα, ἐξαιτίας κυρίως τῆς ταυτόχρονης σύγκρισης ἰδεολογιῶν, ὁμολογιῶν καὶ θρησκειῶν.
3. Ἡ δομὴ τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν εἶναι ἄκρως προβληματικὴ καὶ ἀντιπαιδαγωγική, γιατί συσσωρεύει ἀνοργάνωτα καὶ ἄτακτα γνώσεις ἀπὸ διάφορους θρησκευτικοὺς χώρους, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἀπὸ πρὶν ἡ στοιχειώδης ἱστορικὴ καὶ βάσει μιᾶς λογικῆς σειρᾶς ἐξέταση τῶν θεμάτων μὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολεῖται.
4. Τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν μετατρέπει τὸν θεολόγο καθηγητὴ σὲ φορέα πανθρησκειακὴς προπαγάνδας καὶ ἐνδεχόμενο ἀσκητὴ προσηλυτισμοῦ εἰς βάρος τῶν μαθητῶν σὲ θρησκεύματα καὶ πνευματικοὺς χώρους ἐπικίνδυνους καὶ πνευματοκτόνους.
5. Τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν δημιουργήθηκε ἀπὸ μιὰ ἰσχνὴ μειοψηφία ἀνθρώπων τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ χώρου, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔλαβαν ὑπόψη τοὺς οὔτε τὶς θέσεις τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων, οὔτε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ οὔτε κυρίως τὰ πορίσματα τῆς δοκιμῆς τοῦ Νέου προγράμματος σὲ πιλοτικὰ σχολεῖα.
6. Τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν δημιουργεῖ ἀδικία καὶ ἀνισονομία σὲ βάρος τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ συνταγματικὰ ἔχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα νὰ διδάσκονται τὰ τῆς θρησκείας τους, μπαίνουν σὲ διαδικασία ἐνασχόλησης μὲ ἄλλες θρησκεῖες καὶ μάλιστα ὑπὸ μορφὴ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ. 
7. Ἡ ἀπουσία βιβλίου ποὺ θὰ ὑποστηρίζει τὴ διδακτικὴ πράξη κρίνεται ἀντιπαιδαγωγικὴ καὶ ἀπαράδεκτη.
Τὸ Δ. Σ. τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας
(& τὰ μέλη Βέροιας – Νάουσας)

1 σχόλιο:

  1. Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: Το Νέο Πρόγραμμα στα Θρησκευτικά των Ορθοδόξων μαθητών και η νεοβουδιστική οργάνωση Arigatοu.

    http://aktines.blogspot.gr/2016/09/arigatu.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.